Lokaal


VMS: ‘Overheid kan bestaande ziekenhuizen niet overeind houden’ 

June 18, 2019

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft d.d. 31 mei jongstleden, een brief gericht aan de Vereniging van Medici in Suri-name (VMS) met het verzoek of de vereniging deel uit wil maken van het bestuur van de op-richting van de Stichting Regionaal Ziekenhuis Wanica.

NIETS MEER DAN VUILSPUITERIJ 

June 17, 2019

Het wordt steeds duidelijker dat de huidige vicepresident van dit land, op politieke podia zijn mannetje niet kan staan en door zijn onvermogen met steekhoudende argumenten voor de dag te komen, zijn toevlucht neemt tot vuilspuiterij en dan ook nog zijn pijlen op de door zeer velen gewaardeerde, gerespecteerde en bewonderde zoon van dit land,

LGBT Platform Parea: ‘Je bent en staat niet alleen’ 

June 17, 2019

De 17-jarige Tjesron Jhakry, leerling van het Mr. Dr. J.C. De Miranda Lyceum (Lyco 1), heeft zichzelf van het leven beroofd. Op donderdag 30 mei nam hij een verdelgingsmiddel in en overleed op zaterdag 1 juni. Op sociale media heeft de dood van Jhakry geleid tot discussies.

Melkveesector verwacht verbetering 

June 17, 2019

Hoewel de melkveesector de afgelopen tijden sterk achteruit is gegaan, verwacht Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, dat er verbetering zal komen met het aantreden van Rabin Parmessar als nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Overschot rondhout op lokale markt 

June 17, 2019

Voor de lokale houtmarkt is in tegenstelling tot enkele maanden terug, voldoende hout ter beschikking. Herman Fraser, secretaris van de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zegt in gesprek met De West, dat er momenteel een overschot aan hout is op de markt, omdat de internationale markt in een zware dip zit.

Nooit vergunningen uitgegeven voor midwater trawlers 

June 17, 2019

De afgelopen dagen circuleerden er verschillende berichten via sociale media, dat de voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie(SSA), Udo Karg, voor 15 midwater trawlers vergunningen zou hebben ontvangen. Echter liet de voorzitter de redactie stukken doen toekomen, waaruit duidelijk blijkt dat de aanvraag is ingetrokken.

Assuria boekt SRD 28 miljoen winst door sterk kostenmanagement 

June 17, 2019

Assuria heeft in het boekjaar 2018, een nettowinst van SRD 28,5 miljoen gemaakt. Dit heeft de verzekeringsmaatschappij, in de persoon van CEO Armand Achaibersing, afgelopen vrijdag 14 juni gerapporteerd tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Uitspraken over Telting: ‘De leugen regeert’ 

June 17, 2019

“De leugen regeert”, is de reactie van econoom Guillermo Samson op de uitspraken van de ondervoorzitter van de NDP, Ashwin Adhin tevens vicepresident van ons land, over het gevoerde beleid van de voormalige governor van de Centrale Bank (CBvS), wijlen André Telting. Adhin heeft tijdens de massameeting afgelopen zaterdag in Nickerie, aangekondigd dat er binnenkort een onderzoek komt naar de manier waarop de regering Venetiaan in haar tweede termijn (2000-2005) beleid heeft gevoerd.

‘Alleen politieke partijen kunnen kiesstelsel wijzigen’ 

June 15, 2019

“Politicologen en bestuurskundigen zitten niet in het machtscentrum en kunnen niet ervoor zorgen dat het kiesstelsel gewijzigd wordt. Dat moeten de politieke partijen in het machtscentrum doen. Wij kunnen alleen lezingen houden en politieke partijen adviseren”, is de reactie van bestuurskundige August Boldewijn op een ingezonden stuk van de politieke partij Strei!, waarin de partij stelt dat het kiesstelsel burgers met super stemrecht creëert.

Suriname moet vluchtelingenkwestie Venezuela nader bekijken 

June 15, 2019

In het Self Reliance Auditorium heeft het Institute of Internationla Relations (IRR) gisteren de 2e editie van het Ambassador Henricus Heidweiler memorial lecture gehouden, waar de jurist Margo Waterval een presentatie hield over Mensenrechten in het kader van de hedendaagse ontwikkelingen (aangaande burger en politieke rechten), dit in verband met de Internationale Dag van Mensenrechten op 20 juni aanstaande.

Franse strijdkrachten aangevallen door goudzoekers 

June 15, 2019

Afgelopen week stonden de Franse kranten bol van het nieuws dat in de avond van zaterdag 8 juni, een korjaal met aan boord meerdere illegale goudzoekers, in aanvaring is gekomen met een korjaal van de Franse militaire strijdkrachten.

Venezuela voert weer nieuwe bankbiljetten in wegens hyperinflatie 

June 14, 2019

Venezuela, het land met de hoogste inflatie, brengt nieuw bankbiljetten in omloop waar de waarden die er nu op staan, met honderd worden vermenigvuldigd.

Inventarisatie stembureaumateriaal en -meubilair bijna afgerond 

June 14, 2019

De werkgroep Stembureau Materiaal en Meubilair van het ministerie van Binnen-landse Zaken, heeft de werkzaamheden rond de inventarisatie van het stembureaumateriaal en –meubilair, bijna afgerond. In november vorig jaar is een aanvang gemaakt met het controleren van de staat waarin de spullen verkeren.

‘Ze gaan de banken leegplunderen en daarna failliet verklaren’ 

June 14, 2019

“Ze gaan de banken leegplunderen en daarna failliet verklaren”, zegt econoom Richard Kalloe, naar aanleiding van de lening van 40 miljoen US-dollar die de regering recentelijk zou hebben afgesloten bij de Volks Credit Bank (VCB).

Politieke activiteiten scheiden van staatsactiviteiten 

June 14, 2019

De bekende Nederlandse voetballer met Surinaamse roots, Georginio Wijnaldum, zou aanstaande zondag 16 juni, op dezelfde dag waarop een NDP-massameeting in Coronie op schema staat, gedecoreerd worden.

Vrijspraak Hardjoprajitno en Naarendorp in 8 decemberproces 

June 14, 2019

Wegens gebrek aan bewijs zijn de verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp, beiden ex-ministers, door de rechter vrijgesproken in het 8 Decemberstrafproces.

Tweede propaganda-oorlog over de Decembermoorden 

June 13, 2019

Op 30 november 2018 heeft de Krijgsraad het onderzoek ter terechtzitting in het Decembermoorden strafproces afgesloten en meegedeeld, dat op een nader te bepalen datum, het vonnis zal worden gewezen in deze strafzaak van de eeuw.

OPNIEUW BRUGGENGELEUTER 

June 13, 2019

De veerverbinding tussen Suriname en Guyana die tot voor kort werd onderhouden door de veerboot Canawaima, is nauwelijks uitgevallen of men begint vanwege de NDP, wederom te leuteren over het bouwen van een brug over de Corantijn. Hetzelfde bruggenverhaal van de NDP werd ons ook al voorgehouden bij de propagandacampagne van deze partij in 2010, toen ons ook onder meer een diepzeehaven en fly-over wegennet werd beloofd.

‘Brug over Corantijnrivier nu onrealistisch’ 

June 13, 2019

De brug over de Corantijnrivier die de Surinaamse regering op korte en middellange termijn wil laten bouwen, is volgens de bestuurskundige August Boldewijn onrealistisch. Dit vanwege de economische crisis waarin ons land nog lichtjes verkeert en de Tigri-kwestie in West-Suriname, die nog steeds niet is opgelost.

foto: Regilio Derby

Bezorgdheid over zuigelingenvaccin 

June 13, 2019

Voor zuigelingen zijn er al ongeveer twee maanden geen vaccins beschikbaar tegen diverse ziektes zoals kinkhoest, difterie, tetanus, influenza en hepatitis b.

Bewustwording over borstkanker blijft noodzaak 

June 12, 2019

De Stichting Pink Ribbon Suriname start in juli aanstaande wederom een bewustwordingscampagne middels een reeks spraakmakende muziektheatervoorstellingen in Theater Thalia.

Partijen moeten om de tafel in kwestie trawlers 

June 12, 2019

In het kort geding dat Ros National Fishery N.V. tegen de regering heeft aangespannen, is tot op heden geen uitspraak gekomen. Gisteren heeft de rechter, de partijen vier weken de tijd gegeven om overeenstemming te bereiken.

Afrikaanse varkenspest kan Suriname ook bereiken 

June 12, 2019

De Afrikaanse varkenspest, een virus dat vorig jaar in China uitbrak, is al in diverse landen gesignaleerd. Gezien de nauwe relatie met China, zegt voedseltechnoloog Ricky Stutgard, dat de kans groot is dat dit virus ook Suriname bereikt.

Werknemers mogen geen dupe worden van bedrijfssluiting 

June 12, 2019

Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisa-tie (PWO) en de Algemene Werkne-mers Bond (AWB), is van mening dat werknemers niet de dupe mogen worden van bedrijfssluitingen. Zunder is momenteel bezig om voor het personeel van het RCR Zorghotel een sociaal plan op te stellen waarover overeenstemming bereikt moet worden met de directie.

Suriname en Marokko bevestigen bilaterale relatie 

June 12, 2019

Tijdens het eerste bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko, Nasser Bourita, aan Surina-me, vond in Royal Torarica de ondertekening plaats van een document, een gezamenlijke verklaring die de bilaterale relatie tussen Suriname en Marokko bevestigt.

Uitbanning kinderarbeid meer dan goedkeuring wetten 

June 12, 2019

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de Werelddag tegen Kinderarbeid. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor werkende kinderen. Het thema van dit jaar is: Childeren shouldn’t work in fields, but on dreams!. In Suriname wordt de strijd tegen kinderarbeid hard ingezet.

AL IS DE LEUGEN NOG ZO …. 

June 11, 2019

l is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Hoe langer de affaire rond de zes Chinese hektrawlers duurt, die al maanden voor onze kust voor anker liggen en verwachten van de Surinaamse autoriteiten alsnog een vergunning te verkrijgen voor het vissen in onze territoriale economische zone voor de kust,

Tweespalt tussen winti en kerk 

June 11, 2019

Judith Samson hield afgelopen zaterdag in het Naks-gebouw de lezing: De Afro-Surinamer in een cultuur historisch perspectief. Worsteling van het kruis en/of kalebas, waarbij zij inging op de tweestrijd tussen het winti geloof en de kerk.

Bond Surpost weer in beraad; wil af van directie en RvC 

June 11, 2019

Het personeel van Surpost is vanaf gisteren wederom in beraad en is van plan dit te verscherpen, omdat de houding van de directeur volgens bondsvoorzitter Walther Uiterloo, met de dag erger wordt. Uiterloo zei aan de media dat er meerdere malen is gevraagd om directeur John Power te vervangen, mede gelet op de financiële situatie waarin Surpost verkeert, die valt onder de hoofdverantwoordelijkheid van de directeur.

Vids alert voor vertragingstactieken 

June 11, 2019

De Vereniging van Inheem-se Dorpshoofden in Surina-me (VIDS), is alert voor vertragingstactieken binnen het grondenrechtenvraagstuk. Dit zegt Vids-voorzitter Theo Jubithana vandaag desgevraagd aan De West. In het parlement is in de-cember 2017 de Wet Be-schermde Dorpsgebieden aangenomen.