Keerpunt


IEDEREEN IS OPZOEK NAAR VALUTA 

April 18, 2020

De wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt. Wanneer er meer vraag is naar een bepaalde valuta soort (bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar) dan er aanbod is, dan zal de wisselkoers van de dollar stijgen.

WAAROM HUILT ABOP? 

April 18, 2020

 De politieke partij ABOP is in sommige districten een lijstverbintenis aangegaan met Pertjajah Luhur (PL). Dat betekent dat in deze districten, kandidaten van ABOP op de lijst van PL zullen voorkomen.

VOORBEREIDEN OP ‘FINANCIËLE SCHOK’ CORONACRISIS 

April 18, 2020

Experts zeggen dat de Latijns-Amerikaanse economieën zich moeten voorbereiden op een schok (neergang) van historische proporties door de coronacrisis. Volgens de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) kan het Bruto Binnenlands

REPATRIANTEN BETALEN TOCH SRD9500,- 

April 11, 2020

Na een periode van onzekerheid arriveerde de vorige week weer een vlucht met repatrianten in Suriname. De passagiers waren gerust toen ze uit eerdere berichten vanwege de media, hadden vernomen, dat zaken voor hun terugkeer nu beter waren geregeld.

GESTRANDE LANDGENOTEN ZIJN WACHTEN ZAT 

April 11, 2020

We doen het samen, wordt er steeds door de regering gezegd op de persconferenties en wel door de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Veira. De vraag is of wij het daadwerkelijk echt samen doen?

VALUTAGEBREK EN GEVAARLIJKE CONSEQUENTIES 

April 11, 2020

Suriname verdient momenteel uit legale activiteiten zeer, onvoldoende deviezen en dat maakt dat bepaalde essentiële zaken, niet of in zeer beperkte mate kunnen worden betaald en geimporteerd.

DE NDP HEEFT ONS BEPERKT 

April 11, 2020

Het gevoerde beleid van de regering Bouterse heeft de bevolking nu in vele opzichten beperkt. Heel veel mensen hebben langzaam en wel gedwongen hun prioriteiten moeten veranderen. Sinds deze regering aan de macht is gekomen,

BOUTERSE WIL NIET BELASTINGAFDRAGERS TEGEMOETKOMEN 

April 11, 2020

Toen Bouterse tijdens een grote partijvergadering van de NDP aangaf, dat het overgrote deel van Suriname niet bij is, en stelde  “we siki in a kondre disi”, had niemand gedacht, dat hij even de kluts kwijt was.

BEDRUKKEN OPROEPINGSKAARTEN GELDVERSPILLING 

April 11, 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de samenleving er altijd op gewezen om in geval van verhuizing altijd die door te geven aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De vraag die Keerpunt vandaag stelt,

S&P HAD DUS GELIJK? 

April 11, 2020

De rating van het internationaal bureau Standard &Poor’s heeft uitgewezen, dat Suriname niet langer kredietwaardig is en op grond daarvan, niet in staat is zijn leningen af te lossen. Daags daarna ontving de regering een boeterente opgelegd voor het niet voldoen aan haar aflossingsverplichtingen.

BIJ HET RECHTE EIND 

April 11, 2020

De leden van de Vereniging van Economisten waarschuwen al jaren, dat als de regering Bouterse geen drastische wending geeft aan het door haar gevoerde macro-economische en monetaire beleid krijgen we met de wijze waarop de Surinaamse economie draait, uiteindelijk de grootste problemen.

Geen vrije meningsuiting meer? Hahaha 

April 11, 2020

Met de aanname van de nieuwe wet Uitzonderingstoestand is het de bedoeling dat de pers in het kader van Covid-19 beperkingen kunnen worden opgelegd. Alles dat volgens de regering als “fake nieuws” wordt beschouwd, kan leiden tot een geldboete.

STAATSSCHULD EN BANKWET OPZIJ GEZET 

April 11, 2020

 De Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 is afgelopen week in De Nationale Assemblee aangenomen met 27 stemmen vóór en 8 tegen. De VHP, NPS, DOE,PL en ABOP fracties hebben tegen deze wet gestemd,

LUXE GOEDEREN ZIJN NIET NODIG? 

April 4, 2020

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) wil volgens een uitgelekt concept Staatsbesluit de import van diverse goederen op een negatieve lijst plaatsen.

Autohandelaren werken niet mee, wat nu? 

April 4, 2020

Ondanks de afkondiging van de wet valutaverkeer, hanteren autohandelaren nog steeds hun eigen hogere koers voor degenen die hun auto wensen af te lossen.

EEN NIEUWE VALSE BELOFTE? 

April 4, 2020

De regering heeft onlangs gesprekken gevoerd met de Raad voor de Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) over zijn voorstel voor het verlagen van de loonbelasting.

VERDWIJNING RESERVES MOGELIJK 

April 4, 2020

Het is reeds bevestigd, dat de Centrale Bank van Suriname is leeggeroofd en daarmede ook een deel van de vreemde valuta Kasreserves. Momenteel ligt er nog een paar miljoen vreemde valuta in de kluis van de moederbank, inclusief goudreserves.

WEDEROM JUNKSTATUS 

April 4, 2020

Het Covid-19 coronavirus heeft een wereldwijde pandemie tot gevolg en internationaal sterven er dagelijks duizenden aan deze ziekte, die hoofdzakelijk de longen aantast.

IS HET DE REGERING GELUKT? 

April 4, 2020

Nadat governor van de Centrale Bank Robert van Trikt door vermeende dubieuze handelingen in de bak is beland, ging de regering snel op zoek naar een nieuwe governor.

DE LAATSTE STEM DIE WE WILLEN HOREN 

April 4, 2020

De laatste stem die we willen horen met betrekking tot politieke leiders die hun eigen belang voorop stellen in plaats van dat van het volk of zijn achterban, is die van Alice.

WAT VOOR STOMMITEIT IS DAT? 

April 4, 2020

Sinds de uitbraak van Covid-19 in Suriname hanteren bepaalde servicestations een vonkelnieuwe methode, waarbij de klanten zelf moeten tanken. Wat voor stommiteit is dat?

FRIYARI CENTRALE BANK VAN SURINAME 

April 4, 2020

‘Wat een vervelende toestand met dat coronavirus. Er ligt zoveel werk op ons te wachten bij de Centrale Bank, dat we wel naar kantoor moeten komen. Ik hoop dat we niet door collega’s besmet worden.’

SURINAMERS PROEFKONIJNEN VOOR CUBAANSE GENEESMIDDELEN? 

March 28, 2020

Volgens Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid, is er vooralsnog geen medicijn gevonden die het coronavirus kan doden, maar het Staatszieken-fonds (SZF) zal ten behoeve van de bestrijding van Covid-19, toch medicijnen uit Cuba binnenbrengen en ter beschikking stellen.

KOERS SAKA? HAHAHAHA!!! 

March 28, 2020

De huidige regering Bouterse kan dan wel een wet aannemen om het deviezenverkeer te reguleren en in haar verwoede poging zo kort voor de verkiezingen, trachten de wisselkoersen voor de dollar en de euro ten opzichte van de SRD drastisch omlaag te krijgen,

foto: Louis Alfaisie

FROMU MATI’S 

March 28, 2020

Het heeft ons geenszins verbaasd, dat de Drug Enforcement Administration ,DEA  Nicolas Maduro en nog 14 van zijn directe trawanten, opeen verdachtenlijst heeft geplaatst vanwege hun directe betrokkenheid bij het narco-terrorisme.

WIE VERDIENT AAN COVID-19? 

March 28, 2020

Opvallend in deze moeilijke coronoavirus periode is dat de verschillende ziekenhuizen nu plotseling een ruimte beschikbaar willen stellen, voor de opvang van Covid-19 slachtoffers.

GOVERNOR ROEMER TEGEN VALUTAWET 

March 28, 2020

Afgelopen maandag 23 maart richtte governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname een brief ter attentie van president Bouterse over de aangenomen “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

WINKELIERS WERKEN NIET MEE AAN PREVENTIE CORONA 

March 28, 2020

Vanaf het moment dat ons land enige positief geteste gevallen van het coronavirus registreerde, hebben bijna alle bedrijven, organisaties en bepaalde winkelzaken uit voorzorg maatregelen getroffen.

SLUITEN OM CONTROLE TE ONTLOPEN? 

March 28, 2020

Het is ons opgevallen dat bepaalde winkeliers er bewust voor kiezen te sluiten in de ochtend en de zaak rond vier uur pas weer te openen.

CASINOS OPEN, METEN MET 2 MATEN 

March 28, 2020

Vice-president Ashwin Adhin en minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme hebben dinsdag op de persconferentie van Covid-19 de media niet kunnen overtuigen, waarom de casino’s wel nog open mogen zijn.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249