Keerpunt


TOTALE VERNIETIGING REGENWOUD 

May 9, 2020

De grootschalige vernietiging van onze natuurparken door goudzoekers en de houtkap, vindt al jaren onverkort plaats en neemt elk jaar nog ergere vormen aan. De schade is momenteel veel groter dan ons steeds wordt voorgehouden.

HOEFDRAAD LIET CBvS MONETAIR FINANCIEREN VIA BANKEN 

May 9, 2020

Op 26 april 2019 heeft de regering Bouterse een bedrag van euro 40 miljoen bij de Hakrinbank geleend tegen een rente van 1%. De algemene doelstelling van de overeenkomst, was om te helpen bij de financiering van de begrotingskosten van de regering.

CONTRACTEN SLM WERKNEMERS WORDEN NIET VERLENGD 

May 9, 2020

Het ministerie Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de instructie aan de SLM doen uitgaan, dat werknemers die in dienst zijn van de SLM en wier contract binnenkort verloopt het niet verlengd mag worden. De minister van OWT&C heeft dit besluit genomen,

GESTADIGE AFBOUW PARTIËLE LOCK DOWN ONVERMIJDELIJK 

May 9, 2020

In het kader van de bestrijding van het Covid-19 coronavirus en zijn verdere verspreiding, die desastreuze gevolgen voor onze gehele samenleving zou hebben, heeft de regering weken geleden, toen het eerste positieve geval van het coronavirus in ons land bekend werd, een partiële lock down afgekondigd.

HET LAATSTE LOON? 

May 2, 2020

Al enige tijd gaan er hardnekkige geruchten, dat over de maand april het laatste loon uitbetaald wordt en dat ambtenaren reeds gevraagd is, zuinig hiermee om te springen. Dit wegens de mogelijkheid dat het loon over de maand mei door de ontstane crisis mogelijk niet uitbetaald zal kunnen worden.

VREEMDELINGEN INGESCHREVEN OP ADRESSEN VAN SURINAMERS 

May 2, 2020

Het komt de afgelopen weken steeds vaker voor, dat eigenaren van woonhuizen er achter komen, dat er vreemden ingeschreven staan op hun woonadres. Keerpunt heeft naar aanleiding van deze berichten, een analyse gemaakt van de situatie, en is van mening dat deze zaak goed onderzocht moet worden bij het Centraal Bureau

ZIJN WE AL DIE TIJD VOOR DE GEK GEHOUDEN? 

May 2, 2020

 De regering, de oorzaak van de stijgende koers en de winkelprijzen, heeft gemeend haar puinhoop te willen opruimen. Ze beweert met een wet de wisselkoers te kunnen beteugelen. Helaas hebben we tot nog toe weinig hiervan gemerkt. De prijzen in de winkels dalen ofschoon de wet is aangenomen

DE BESCHERMENGELEN DER CORRUPTIEVEN 

May 2, 2020

 Hoewel de NDP opschept over aanname van de anti-corruptiewet, heeft ze keer op keer bewezen corruptie te huldigen. De wet is immers nog steeds niet in werking. De aanname van de wet in DNA was slechts een politieke stunt van de NDP, maar verder wordt er geen werk van gemaakt om de corrupte handelingen

STEUN VIA NOODFONDS, NANGA SANG? 

May 2, 2020

De regering Bouterse heeft bij het afkondigen van maatregelen in het kader van het bestrijden van de verdere besmettingen met het Covid-19 coronavirus, toegezegd dat bepaalde groepen in de samenleving, een ondersteuning vanwege de overheid tegenmoet konden zien.

SKALIANS VERNIETIGEN OOK FRANS GRONDGEBIED 

May 2, 2020

De Franse regering heeft de afgelopen week tijdens bilateraal overleg met Suriname i.v.m. de preventie van het Covid-19 Coronavirus een lijvig rapport ingediend bij onze regering inzake het groot aantal actieve skalians op de Marowijne- en Lawarivier.

DOLLAR KOERS VAN SRD 20? 

May 2, 2020

Bepaalde handelaren blijken reeds in het geniep een koers van SRD20 te hanteren voor de US-dollar. Dit omdat volgens hen de wisselkoers op de financiële markt niet constant zijn en ze daarom maatregelen moeten treffen om hun bedrijven te beschermen. Wij van Keerpunt vragen ons af, wie de consument beschermt?

FAKE NEWS EN OUD NIEUWS 

May 2, 2020

De afgelopen periode hebben we vaak met fake news te maken gehad. Niet alleen gebruiken mensen fakeprofielen op sociale media om anderen het leven zuur te maken of te benadelen, maar ook de regeringspartij en haar aanhangers maken gebruik van hele leugens en halve waarheden om haar wandaden te rechtvaardigen.

OPPENHEIMER EN MOEDERBANK MOESTEN GOUDROYALTY’S DELEN? 

May 2, 2020

Op 1 november 2019 werd er tussen de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad en Robert van Trikt een overeenkomst getekend voor de duur van 15 jaar en wel tot 1 november 2034, inhoudende dat royalty’s die Grassalco N.V. verkrijgt van IAMGOLD eigendom zijn van de CBvS.

GELOOFWAARDIGHEID VERDER AAN BARRELS 

May 2, 2020

De Nationale Democratische Partij . NDP is doende haar geloofwaardigheid lokaal en internationaal steeds verder aan barrels te rijden, door de opeenvolgende corruptieschandalen waar de partij in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, en de fout die ze steeds weer begaan heeft, de corruptelingen,

GENOEG VAN DE NDP 

April 25, 2020

Volgens André Misiekaba, ondervoorzitter van de NDP zal de partij vriend en vijand verrassen. Het resultaat van het werk dat de NDP heeft verricht, is in de afgelopen jaren zal volgens hem niet uitgebleven. Hij verwacht minimaal 26 zetels en zelfs meer dan 30, als de prijzen in de winkels weer dalen.

HEBZUCHTIG EN ONOPLETTEND 

April 25, 2020

Van de 17 politieke organisaties die meedoen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen, hebben slechts vier partijen kandidatenlijsten ingediend die geen fouten hadden. Het gaat om de politieke partijen De Nieuwe Wind (DNW), de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) en Democratie Ontwikkeling in Eenheid

JE WAS NOOIT TEGEN HET BELEID 

April 25, 2020

Het is altijd vreemd, dat personen die altijd kritiek hebben geleverd op het beleid van de NDP, na een bepaalde tijd juist de overstap maken naar de NDP. De vraag blijft dus overeind, in hoeverre het beleid van de NDP dan is veranderd, want dat zou logisch de enige reden kunnen zijn om nu deel te willen zijn van de partij

LAAT REGERING HOEFDRAAD VALLEN? 

April 25, 2020

Het is duidelijk genoeg, dat de regering niet meer in staat is achter de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad te staan, en dat hij naar alle waarschijnlijkheid zal worden opgeofferd om zo alsnog zieltjes te winnen.

VERKIEZINGEN VENEZUELA WORDEN MOGELIJK VERSCHOVEN, GAAT SURINAME NA-APEN? 

April 25, 2020

De volgende volksraadpleging in Venezuela gaat mogelijk niet door, zulks omdat volgens de Venezolaanse president Maduro de gezondheid van de mens prioriteit heeft, boven het instellen van een parlement.

Gillmore Hoefdraad met een been in de cel 

April 25, 2020

Het Openbaar Ministerie verdenkt de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad van ernstige misdrijven. Eerder werden de inmiddels ontheven governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe achter slot en grendel gezet vanwege vermeende malversaties.

REGERING NEEMT INFLATIECORRECTIE GEPENSIONEERDEN TERUG MET BELASTING? 

April 25, 2020

Recent hebben enkele gepensioneerden uit overheidsdienst een inflatiecorrectie ontvangen van rond SRD200, echter is tot hun grote schrik aan belastingen, in plaatst van SRD100 nu SRD300 ingehouden.

VERKOOP SCHILDPADEIEREN AFGENOMEN? 

April 25, 2020

Het is nog steeds raak met stropers die het gemunt hebben op de nesten van zeeschildpadden. Afgelopen maand heeft de politie van Richelieu 8.000 schildpadeieren, bij een stroper in beslag genomen.

MEDICIJNENTEKORT EEN TIJDBOM 

April 25, 2020

Apothekers in ons land deden vorige week een dringend beroep op de autoriteiten om het tekort aan medicamenten dat nu al te merken is tot het verleden te doen behoren. Het is een kwestie van tijd, waardoor dit tekort daadwerkelijk voelbaar zal worden voor patiënten.

ROOK EN VUUR 

April 25, 2020

Waar rook is is er natuurlijk ook vuur en dan denken we gelijk aan het schrijven van de procureur generaal bij het Hof van Justitie mr. Roy Baidjnath Panday aan mevrouw Geerlings Simons voorzitter van De Nationale Assemblee, waarin gevraagd wordt

ONGEHOORZAME MILITAIREN WORDEN GESTRAFT 

April 25, 2020

Niet vaak hoor je dat militairen naar de pers stappen en hun beklag doen over tal van ontberingen die zij moeten doorstaan. Anderen komen op voor hun wapenbroeders die zich onderdrukt en misbruikt gevoelen. 

POLITIEAGENTEN ZIJN DE NIEUWE GODEN 

April 18, 2020

In de afgelopen week is de gemeenschap enkele malen opgeschrikt door het buitensporige optreden van politie agenten. In haast alle gevallen werd er geweld toegepast tegenover weerloze burgers.

GELEGENHEID ZAL DE DIEF MAKEN ZONDER INTERNATIONALE WAARNEMERS 

April 18, 2020

De regering heeft vooralsnog geen plannen externe waarnemer te laten halen die belast zijn met de controle op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Volgens haar geldt er momenteel een lock down en zal er om veiligheidsmaatregelen geen uitzondering worden gemaakt voor niemand.

LOCK DOWN KAN NOG 6-9 MAANDEN DUREN? 

April 18, 2020

Volgens overste, Danielle Veira, kan de ingelaste lock down nog 6-9 maanden duren, gezien er in totaal zo een 900 gestrande Surinamers teruggehaald moeten worden. Volgens Veira is de kans zelfs aanwezig dat er strengere maatregelen getroffen moeten worden,

NOG STEEDS GEEN LAGE PRIJZEN 

April 18, 2020

Van lagere prijzen in de winkels is nog absoluut geen sprake. De vraag is nu dus, of de wet van Abdoel wel werkt. In veel winkels zijn de prijzen nog steeds hetzelfde. Inmiddels horen we al enkele weken het verhaal over lagere prijzen die binnenkort een feit zouden zijn.

DONKERE WOLKEN 

April 18, 2020

Het moet voor een ieder die met de beide benen op de grond staat en zich geen illusies maakt, duidelijk zijn, dat zich zeer donkere wolken boven ons land aan het samentrekken zijn. En dan hebben we het voornamelijk over de totaal foute richting die onze economie opgaat

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249