Keerpunt


ZO WERKT HET CBB 

May 19, 2019

Het werksysteem van het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, kan als ongedisciplineerd geclassificeerd worden. Bij wet is vastgesteld dat het werk om zeven uur ‘s morgens aanvangt.

CHAOS OP HIGHWAY 

May 19, 2019

De herasfaltering van de Martin Luther King Highway is in volle gang. De werkzaamheden van het aannemingsbedrijf Dalian waren voor enige tijd gestopt vanwege de jaarlijkse bouwvakantie rond het einde van het jaar.

WIE GAAT BETALEN VOOR DE BEVEILIGING VAN ASSEMBLEELEDEN? 

May 19, 2019

Het zal de samenleving blijven verbazen waarom personen die genoeg geld verdienen om bepaalde zaken te betalen, dat niet doen. Een tijd geleden hebben we in Keerpunt belicht dat assembleeleden mogelijk ook beveiliging.

TAFELBERG ONTOEGANKELIJK GEMAAKT 

May 19, 2019

De in ons land bekende grote en operationeel functionerende luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, mogen niet langer op de air strip op de Tafelberg landen.

POLITIEAMBTENAREN ONDER HET VERGROOTGLAS 

May 18, 2019

De samenleving is in de afgelopen periode opgeschrikt over de manier waarop de drie politieambtenaren zich hebben misdragen te Uitvlugt en de wijze waarop de Surinaamse Politie Bond (SPB) met deze kwestie is omgegaan.

EMOTIONELE POLITIEBOND 

May 18, 2019

e emotionele reactie van de Surinaamse Politie Bond, SPB, heeft duidelijk geen indruk gewekt bij onze beleidsmakers en hun superieuren. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft de bevoegdheid van SPB-voorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle om op te kunnen treden als hulpofficier van Justitie, ingetrokken.

ORDEVERSTOORDERS BIJ HET AZP 

May 18, 2019

Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is de groep van illegale parkeerwachters of ordeverstoorders groter geworden. Tijdens de bezoekuren wachten zij de bezoekers van het ziekenhuis op om een nyan te maken door parkeerplaatsen toe te wijzen.

PRESIDENT, WAAR IS UW BELOFTE? 

May 18, 2019

President Desiré Bouterse heeft vorig jaar tijdens de beëdiging van vijf ministers beloofd, dat hij geen nieuwe ministers meer zou aanstellen en met deze ministers doelmatig het beleid zou uitvoeren.

BOTER EN DE ZON 

May 18, 2019

De percelen die Roline Samsoedien zich destijds als districtscommissaris op een fromu wijze had toegeëigend en waarvoor ze mede als minister van Regionale ontwikkeling, Grond en Bosbeheer, RGB, moest aftreden, zullen zeer vermoedelijk niet worden ingetrokken.

BAAS IN EIGEN HUIS? 

May 18, 2019

Op 25 november 1975 werd Suriname staatkundig onafhankelijk van Nederland.

DOLLARKOERS OMLAAG BRENGEN? 

May 18, 2019

De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar ten opzichte van onze SRD ligt momenteel tegen de 8.40 SRD en niets wijst erop, dat die op korte termijn zal dalen.

DENK A TORI: bobo’s en lobos (wolven) 

May 18, 2019

In enkele jaren is onze USD/SRD wisselkoers gestegen van SRD 2.80 naar iets boven de SRD 8.00. Eindeloze discussies zijn gevoerd over de oorzaken van de huidige economische recessie waarbij vooral onze DNA-leden het niet met elkaar eens zijn.

ONTBREKENDE MEERWAARDE 

May 18, 2019

Het assembleelid William Waidoe is de afgelopen week op demonstratieve wijze in De Nationale Assemblee overgelopen van zijn partij Pertjajah Luhur naar de NDP.

AFLEIDINGSMANOEUVRE? 

May 18, 2019

De grootschalige vermeende malversaties die zich zouden hebben voorgedaan bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, hebben veel afkeuring c.q. walging in de gemeenschap teweeggebracht.

GELUIDSOVERLAST EEN ELLENDE VOOR DE SAMENLEVING 

May 18, 2019

Geluidsoverlast blijft een groot probleem in ons land. Het is duidelijk dat sommige mensen zich helemaal niet storen aan wetten en regels en nog minder aan normen en waarden.

KLOKKENLUIDERS SPSB 

May 18, 2019

De documenten van de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, die vorige week met veel ophef naar buiten kwamen, hebben veel stof doen opwaaien. Keerpunt vindt het schandalig dat bepaalde personen de gelegenheid hebben gehad om zo huis te houden bij deze staatsbank.

ONRUST ZAAIEN 

May 12, 2019

De ID-kaarten zoals we die jarenlang in Suriname hebben gekend, zijn fraudegevoelig en voldoen niet aan de internationale standaarden. Dit is de hoofreden waarom de ID-kaarten vervangen moeten worden.

WAAR MOETEN ZE NAARTOE? 

May 12, 2019

Al geruime tijd worden dak- en thuislozen niet meer opgevangen aan het Bureau voor Dak- en Thuislozen aan de Wicherstraat. Volgens een medewerker is dit bureau gesloten vanwege gewijzigde beleidsinzichten. Wij vragen ons af waar deze dak- en thuislozen dan heen moeten.

SNOEPEN BIJ DE SPSB 

May 12, 2019

De malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, blijken veel ernstiger te zijn dan er in eerste instantie gedacht werd. Er worden klinkende namen genoemd van mensen die in het parlement zitting hebben en het volk moeten vertegenwoordigen en beschermen.

RGD AMBULANCE MOET 24U BESCHIKBAAR ZIJN 

May 12, 2019

De ambulancedienst van de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, moet uitgebreid worden naar een 1X24u dienstverlening. Niet alle posten van de RGD waar er een ambulance is, bieden 1X24 uur dienstverlening. Dit is het geval op Lelydorp.

EETHUIZEN FREQUENT CONTROLEREN 

May 12, 2019

De samenleving is in de afgelopen periode opgeschrikt door steekproeven bij verschillende eethuizen, gedaan door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, en bestuursambtenaren.

DE OVERSTAP VAN VHP-JONGEREN 

May 12, 2019

Drie jongeren van de VHP hebben de overstap gemaakt naar de NDP. Het gaat om Ranjeet Kanhai, ex- ondervoorzitter VHP Jongerenraad, ex-lid mediacommissie en ex-lid VHP Agrarische Raad, Dinesh Parag, ex-lid VHP Jongerenraad en ondervoorzitter Nationaal Jeugd Parlement en Reza Kalloe, ex- ondervoorzitter VHP Jongerenraad.

SURINAAMS BELANG VOOROP STELLEN 

May 12, 2019

Moet er eerst zoveel kritiek vanuit de media, De Nationale Assemblee en andere maatschappelijke organisaties komen, alvorens de regering Bouterse tot het besef komt dat ze een totale foute beslissing zou nemen die groot nadeel voor ons land en zijn bevolking zou opleveren?

WONEN WIJ IN EEN POLITIESTAAT? 

May 12, 2019

President Desiré Bouterse moet de drie politieagenten van het Regio Bijstands Team, niet tegen de beslissingen van het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris, proberen vrij te krijgen. De Surinaamse Politie Bond, SPB, moet zaken niet verdraaien.

ONWEERLEGBAAR GEPLUNDER 

May 12, 2019

Wij van Keerpunt, zijn er helemaal niet verbaasd over dat het zoveelste corruptieschandaal onder de paarse banier zich aan ons manifesteert. De geschiedenis herhaalt zich gewoon voor de zoveelste keer. Wanneer je als volk op een ondoordachte manier rovers aan de macht helpt, dan moet je er niet vreemd van opkijken dat er weer op zeer grove en grote schaal zal worden gestolen.

BESLUITELOOS- OF MACHTELOOSHEID? 

May 12, 2019

De afgelopen week verklaarde een assembleelid tegenover een lokaal medium, dat hij bij de president besluiteloosheid constateert. De wetgever poneerde de stelling, omdat hij vindt dat het staatshoofd er erg lang over doet om bepaalde beslissingen te nemen. 

HET PROBLEEM LIGT BIJ FINANCIËN NIET SZF! 

May 12, 2019

De Vereniging van Apothekers in Suriname heeft afgelopen week gedreigd de dienstverlening van SZF- verzekerden te vervangen met contante betaling. Dit omdat het Staatsziekenfonds (SZF) slechts de helft, namelijk 50 procent, van de apothekers over de maand maart 2019 heeft betaald.

FIRST LADY HEEFT GEEN INLEVINGSVERMOGEN 

May 12, 2019

Terwijl de kleine man die een minimumsalaris verdient, probeert te overleven met een voedselpakket, gaat onze First Lady met 40 man op vakantie naar de Dominicaanse  Republiek.

DRUGSMAFFIA HEEFT VRIJ SPEL IN SURINAME 

May 12, 2019

Op gruwelijke wijze werden zondagavond twee personen, de 49- jarige Nederlander Dennis ’Danny’ Groenfelt en de 18-jarige Surinaamse Cadisha Prika geliquideerd bij het pompstation On the Run.

GEEN STOPPEN AAN 

May 5, 2019

Niets wijst erop dat de Cessna toestellen, vol beladen met drugs en afkomstig uit Brazilië, het vliegen op ons land zullen staken.