Ingezonden


Minister onderwijs gaat boekje te buiten 

January 11, 2017

De recente actie van de leerkrachten volg ik op de voet. Ik zal de actie ook moreel moeten ondersteunen,omdat het overduidelijk is dat het om een rechtvaardige strijd gaat. Als oud onderwijzer/leraar heb ik 34 jaar (1967-2001) mijn krachten aan het onderwijs gegeven op diverse niveaus. Ik heb gewerkt op diverse lagere scholen, op de […]

SetiSRnan: Een storm van nieuwe ideeën zal de verrotte politiek wegblazen 

January 5, 2017

Dit is de derde financiële crisis waarin Suriname gestort is door de NDP. Bij de vorige twee duurde het ongeveer zeven jaar voordat zaken zich herstelden, althans in financiële zin. Maar het herstel was nooit volledig. Elke crisis tastte de samenleving tot in haar fundamenten aan. Corruptie en wetteloosheid namen toe tijdens elke crisis en […]

Gebukt onder de Hollandse ziekte 

January 4, 2017

De kaarten lijken geschud. Het was voor hem even wennenop het ministerie van financiën, na het vorstelijk presidentschap van de Centrale Bank, maar nu zit minister Gillmore Hoefdraad stevig in het zadel. Hij geniet het volle vertrouwen van de president van de republiek. Dus samen gaan ze de eindstreep halen en dan neemt hij het […]

Voorzitter van DNA wil haar mening opleggen 

December 27, 2016

Dankzij de nationale pers heb ik enkele da-gen terug heftige discussies kunnen volgen tussen de voorzitter van DNA, mevrouw J. Simons en het parlementslid G. Rusland. Ik kan mij niet indenken hoe de voorzitter van het parlement de spreker haar zienswijze wilde opleggen. Keer op keer zei mevrouw de voorzitter het volgende: “Wilt u uw […]

Conservatieve schatting inkomsten Newmont operatie 

December 12, 2016

Ik heb via de pers de prognose van de minister van Financiën met betrekking tot de netto inkomsten van de Staat uit de Newmont operatie, gelezen en beluisterd. Ervan uitgaande dat de media de minister correct geciteerd heeft, wil ik stellen dat ik niet content ben met deze, volgens de minister, conservatieve prognose. Ik leg […]

Platform seti SRnan: De Trump Uprising: triomf of nederlaag van de democratie ? 

November 10, 2016

De overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een symptoom van een vastgeroest politiek systeem, waarin de rijken rijker en de armen armer worden. Opmerkelijk is dat dit in Amerika niet leidt tot een politieke strijd tussen de haves en de have nots, maar tot een strijd tussen etnische groepen. White backlash Trump […]

Albert Aboikoni geen granman der Saamaka 

October 24, 2016

Ingezonden Diep geschokt en zeer teleurgesteld hebben wij kennis genomen van de onvermoeide pogingen van Albert Aboikoni om te worden benoemd tot de Granmanschap der Saamaka. Deze teleurstelling werd nog groter toen kringen rondom Albert Aboikoni en bij het Bureau Volkscontacten (Kabinet President) de instemming en ondersteuning van de President voor de benoeming van Albert […]

De presidentsverkiezing in Amerika 

October 15, 2016

Ik heb vanaf de Primary de verwikkelingen en perikelen rond de komende verkiezing in Amerika gevolgd. Traditiegetrouw gaat de verkiezing in Amerika in hoofdzaak tussen de Democraten en de Republikeinen. Er zijn echter meerdere politieke partijen in de Verenigde Staten van Amerika, doch deze vervullen voor wat betreft de presidentsverkiezing in de meeste gevallen geen […]

Ordening grondregistratie, deels corruptie, maar ook een conflict van generaties technici 

September 29, 2016

Toen ik enkele weken geleden het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen via de pers steunde met haar plan tot ordening van concessiehouders, had ik niet kunnen vermoeden, dat op bijna dezelfde dag grondspeculanten mijn concessie met dubieus verkregen documenten waren binnengedrongen en daarbij historische en educatieve zaken vernietigden, voor het door hen opzetten van een opslagplaats […]

Een nationale schande voor de regering Bouterse II 

September 27, 2016

Ingezonden Dankzij de nationale pers worden wij dagelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in Suriname.Ik ben de pers bijzonder dankbaar.Wij maken ook van die informatie gebruik om onze mening te geven. Onlangs heeft de first lady van Suriname 150 schoolpakketten van de Chinese ambassadeur gedoneerd gekregen. De first lady heeft samen […]

Na syatu fu bangi …. 

September 13, 2016

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL)blijft solidair met de EBS-werknemers verenigd in de OWOS. Vooralsnog heeft zij haar eigen opvatting over het materieel punt, dat doorslaggevend is in deze fase. Het eindoordeel is en blijft een aangelegenheid van de leden van de OWOS. De COL -bonden stellen dat de staat en de OWOS moeten […]

Santokhi stelt Bouterse vragen over ambassadeur Kanhai 

August 11, 2016

Oppositieleider Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag in zijn hoedanigheid als lid van de Departementale Commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblee (DNA), een reeks vragen gesteld aan president Desiré Bouterse over ambassadeur Aashna Kanhai, Surinames diplomatieke vertegenwoordiger in India. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zou naar verluidt Asif Iqbal als honorair-consul voor Suriname in India […]

Santokhi over 6 jaar regering Bouterse 

August 1, 2016

De VHP is een democratische partij. De partij kenmerkt zich door de strijd voor handhaving van de democratische principes verankerd in de Trias Politica, hetgeen wij gezamenlijk hebben afgesproken door middel van aanname van onze Grondwet. Als voorvechter van behoud van de democratie, dient de VHP de ultieme wil van het volk te respecteren. In […]

Strijden tegen onrecht, corruptie …. , kortom het falend beleid 

July 16, 2016

Ingezonden Thans heerst er een ernstige bestuurlijke, economische, sociale en morele crisis in ons land, terwijl het perspectief dat in de periode 2000 tot 2010 met grote offers van het Surinaamse Volk tot stand was gebracht, is vernietigd; problemen zijn in de zittingsperiode van de huidige regering steeds erger geworden, waarbij het volk steeds alle […]

Uitdagende tijden… 

July 9, 2016

Aangeboden De precaire financiele en economische situatie in het land brengt voor ons allemaal serieuze en ongekende spanningen en uitdagingen. De depreciatie van de Surinaamse munt en de crisis- en hervormingsmaatregelen van de overheid zullen onder de bedrijven, zeker hun tol eisen. Echter, in crisisperiode ontstaan er ook nieuwe ideeën en inzichten die tot nieuwe […]

Reactie Waarnemend President van het Hof van Justitie op gesprekken met staatshoofd 

June 25, 2016

De recente berichtgevingen hebben de Waarnemend President van het Hof van Justitie aanleiding gegeven het volgende persbericht te doen uitgaan: De Waarnemend President van het Hof van Justitie is bij brief van 15 juni 2016 door de President van de Republiek Suriname uitgenodigd voor een constitutioneel overleg. Daarbij is voornamelijk gesproken over het door de […]

Terugroepwet nader behandeld 

June 6, 2016

Geachte redacteur, Ondanks het feit, dat we kunnen spreken van een karakteristieke ”Babylonische spraakverwarring”, die z’n weerga niet kent, voel ik mij verplicht om het e.e.a. omtrent de zo verguisde Terugroepwet te ventileren. Ik hoop hiermede te kunnen bewerkstelligen, dat sommige echt ter zake deskundigen het stilzwijgen doorbreken, en de andere ( quasi )- deskundigen […]

“Blaka Basi” met gebogen hoofd naar “Bakra Basi” 

June 1, 2016

De kogel is door de kerk. Enkele dagen terug heeft de Surinaamse regering met gebogen hoofd het IMF binnengehaald. Het IMF heeft harde eisen gesteld aan de regering Bouterse/II. De regering Bouterse (I en II) had geen andere keus en moest alle eisen van het IMF slikken om het geld van de “Bakra Basi” (IMF) […]

Reactie op toespraak van president Bouterse 

May 30, 2016

Terwijl de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) heel serieus bezig is oplossing te zoeken voor de crisis van het land, was president Bouterse bezig grapjes te maken in OCER. Kennelijk was de lage opkomst in OCER de oorzaak van zijn grapjes. President Bouterse zei dat er maskers gevallen zijn. Inderdaad zijn er maskers gevallen, maar zeker niet van […]

Invoering 24-uurseconomie 

May 10, 2016

Het invoeren van een 24-uurseconomie voor Suriname zou een belangrijke stap zijn in de richting om meer werkgelegenheid te creëren en de productie voor het land te verhogen. Zo worden er meer banen gecreëerd en is er een betere inzet van personeel. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om hun productie en export drastisch te verhogen. De […]

Jogi:`Regering stuurt zieke mensen de dood in’ 

May 4, 2016

“De regering Bouterse-Adhin stuurt de zieke mensen in Suriname de dood in met haar visieloos beleid over de gezondheidssector en zij zal de komende tijd ook niets kunnen doen, omdat haar organisatievermogen te chaotisch is.” Dat zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover het Algemeen Surinaams Persbureau (ASP) naar aanleiding van de chaos in de gezondheidssector. Er […]

Suriname mag zelfstandigheid niet uit handen geven 

April 30, 2016

PALU over IMF overeenkomst: De voorzitter van Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok, is de mening toegedaan dat de regering ervoor moet waken dat onze economische en daarmee de bestuurlijke zelfstandigheid, niet uit handen wordt gegeven als gevolg van de overeenkomst met het IMF. Suriname zou met het akkoord weleens volledig afhankelijk kunnen […]

“Ik ga liever dood, dan in een gevangenis te gaan” 

April 27, 2016

Zo luidde zeer duidelijk de mening van een arrestant enige tijd geleden die niet begreep waarom hij was aangehouden. De reactie was voor een ieder goed voorstelbaar, immers wat moet iemand in een gevangenis doen? Je hebt een woning die je met veel zweet en tranen hebt laten bouwen nu moet je je huis met […]

N o o d k r e e t!!! Stop de afbraak van de Surinaamse bouw- en constructie sector 

April 19, 2016

In de afgelopen vijftig jaren hebben  particulieren, Surinaamse technische ondernemers- investeerders, met grote inspanningen en doorzettingsvermogen, de nationale bouw- en constructiesector op hoog technisch  niveau weten  op te bouwen. Zij hebben  in de afgelopen decennia  bijzonder grote bijdragen geleverd  in de totstandkoming van vele grote en kleine infrastructurele, bouwkundige en agrarische ontwikkelingswerken. Thans zitten zij […]

Reactie fractieleider VHP Santokhi op persconferentie president 

April 15, 2016

De toon van de persconferentie: niets nieuws De toon van de persconferentie kenmerkte zich door: President en regering zijn in voortdurende staat van ontkenning van hun verantwoordelijkheid om te besturen door ook nu weer de schuld te geven aan internationale prijzen (‘a no mi’) en te zwijgen over de oorzaken van hun onkunde, verspilgedrag en […]

Surinamers verpauperen met de dag 

March 15, 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 belde ik een cambiohouder en ik vroeg hem wat de koers op dag is voor de euro en dollar. Hij zei letterlijk tegen mij: “Ik koop de euro voor 6.40 en ik verkoop die euro voor 6.55. De dollar koop ik voor op 5.80 en ik verkoop het voor 5.90.” […]

Rond de Presidentiële Resolutie 

February 29, 2016

Voordat ik het onderwerp in beschouwing neem(let wel niet de inhoud van de presidentiële resolutie),lijkt het mij juist om over het algemeen vast te stellen wat wij onder een resolutie,in casu een presidentiële resolutie moeten verstaan. Hiervoor raadpleegde ik het Staatsbesluit van 6 november 1996, houdende vormgeving van wettelijke regeling, Staat-en Bestuursbesluiten. Dit Staatsbesluit voldoet […]

De gecertificeerde analfabeet heeft gesproken… 

February 17, 2016

Zo is hij ooit genoemd door de respectabele Ronald Venetiaan: ...”een gecertificeerde analfabeet...”, omdat hij  raaskalt. Schreeuwerig, veel woorden die allemaal hol zijn. Hij heeft weer gesproken in De Nationale Assemblee (DNA). “Look who’s talking”, zei hij, omdat hij vindt dat de Nationale Partij Suriname (NPS) niets heeft gedaan om Suriname tot een welzijnssamenleving te […]

Zoektocht naar US$ 

February 4, 2016

Op de website van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) staat vermeld dat “In het proces van Money Laundering zijn vier fasen te onderscheiden.” Link http://www.mot.sr/index.php/wetgeving Ik zal het zoeken naar de US$ 13 miljoen door de cambiohouders toepassen op die vier fasen. Plaatsing: het plaatsen van contant geld in het financiële verkeer; De cambiohouders willen US$ […]

Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname 

February 3, 2016

Tijdens de meest recente straatactie was er duidelijk een sfeer van medebegrip voor de huidige situatie. Ook vanuit het publiek. De ham vraag was echter, wat is het alternatief? Wat als de regering naar huis gaat? Wat dan? Wie moet dan komen? Suriname is op zoek naar een alternatief. Suriname is dus ook moe van […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249