DE WEST http://dagbladdewest.com Dagblad uit en voor Suriname Fri, 23 Jun 2017 14:15:30 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 84350920 Illegale goudzoekers vernielen bezittingen Iamgold http://dagbladdewest.com/2017/06/22/illegale-goudzoekers-vernielen-bezittingen-iamgold/ Fri, 23 Jun 2017 02:30:55 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25146 Drie werknemers van het bedrijf gewond Ruim honderd illegale en zeer agressieve goudzoekers, hebben dinsdag j.l. omstreeks 19.00 uur vernielingen aangericht aan bezittingen van Iamgold en drie werknemers tijdens hun

The post Illegale goudzoekers vernielen bezittingen Iamgold appeared first on DE WEST.

]]>
Drie werknemers van het bedrijf gewond

Ruim honderd illegale en zeer agressieve goudzoekers, hebben dinsdag j.l. omstreeks 19.00 uur vernielingen aangericht aan bezittingen van Iamgold en drie werknemers tijdens hun gewelddadigheden verwond.  Voor het aangegeven  tijdstip kreeg de security van  Iamgold de melding dat er illegale goudzoekers  waren gesignaleerd in de Roma mijn.  He gebied werd gelijk aangedaan om te bezien of de melding wel klopte. Daar aangekomen, werden de veiligheidsfunctionarissen geconfronteerd met de groep, bestaande uit zeker honderd man, die door middel van geweerschoten duidelijk maakte niet te zullen vertrekken. Door de gevaarlijke situatie op dat moment, werd besloten de bedrijfsoperaties stop te zetten en de werknemers van het bedrijf in veiligheid te brengen en vervolgens steun te zoeken bij vertegenwoordigers van de Ordening Goudsector Suriname (OGS).

De OGS schakelde gelijk de politie in die vrij snel ter plekke was en die genoodzaakt werd vuurwapengeweld aan te wenden . De politie was genoodzaakt gericht te schieten en een illegale goudzoeker werd in zijn been geraakt. Ondertussen hadden de agressieve illegalen twee zware machines van het bedrijf ernstige schade toegebracht. Een zware machine die bij de goudwinning gebruikt wordt, werd in brand gestoken, ook een bulldozer moest eraan geloven. Door rondvliegend glas, afkomstig van een van de machines, kregen drie werknemers glasscherven in het gezicht. Zij moesten samen met de gewonde illegale goudzoeker naar Paramaribo vervoerd worden voor medische behandeling.  En alsof dat nog niet voldoende was, stichtte men ook nog brand in de post van de OGS . Dit vuur kon door kordaat optreden snel worden geblust.  Omstreeks 23.00 uur hadden de illegale goudzoekers de Roma mijn verlaten. De politie had inmiddels verdere versterking aan laten rukken. Naar wij vernemen, is de situatie in het gebied genormaliseerd. Goudzoekers, behorende tot de organisatie Macamboa  en ook bewoners van Nieuw Koffiekamp, wensen tegenover de OGS en Iamgold te benadrukken, dat zij niet betrokken zijn bij de aanval op bezittingen van Iamgold de afgelopen dinsdagavond.  Naar wij vernemen, is Iamgold thans wel verontrust over deze actie, want er komen niet zomaar honderd gewapende illegalen in de Roma mijn  om zich op een dergelijke manier te gedragen. Men houdt er wel degelijk rekening mee dat deze actie  goed van tevoren is voorbereid.

 

The post Illegale goudzoekers vernielen bezittingen Iamgold appeared first on DE WEST.

]]>
25146
REPATRIËRING MET VERVELENDE CONSEQUENTIES http://dagbladdewest.com/2017/06/22/repatriering-met-vervelende-consequenties/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:59 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25162 In alle voorbarigheid heeft president Bouterse afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee verklaard dat de momenteel in ons land vertoevende Cubanen  die al enige tijd voor het gebouw van het

The post REPATRIËRING MET VERVELENDE CONSEQUENTIES appeared first on DE WEST.

]]>
In alle voorbarigheid heeft president Bouterse afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee verklaard dat de momenteel in ons land vertoevende Cubanen  die al enige tijd voor het gebouw van het Rode Kruis aan de Gravenberchastraat protesteren, niet in aanmerking zullen komen voor politiek asiel. Vijftien Cubanen waaronder kinderen, komen volgens hun mening in aanmerking voor een vluchtelingenstatus en verlangen uiteindelijk politiek asiel. De protesterende Cubanen zijn van mening dat hun aanvraag  voor het verkrijgen van een vluchtelingenstatus veel te lang duurt en wensen dat het Rode Kruis, dat als liaison dient van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, niet genoeg vaart zet achter hun aanvraag. De  Cubanen geven niet aan, dat ze in ons land politiek asiel willen aanvragen, maar zijn er wel op gebrand de vluchtelingenstatus te verkrijgen en daarvoor zijn de protesten voor het hoofdkantoor van het Rode Kruis in ons land.  De regering dient, zoals dat internationaal gebruikelijk is, precies na te gaan wat de status van deze mensen is en daarbij kan niet door een president op voorbarige wijze worden vastgesteld, dat de mensen naar politiek asiel kunnen fluiten. Gelijk stellen dat de mensen zullen worden gerepatrieerd, is op dit moment daarom ongepast. Stel dat een naburig land de mensen politiek asiel wenst te verlenen als vastgesteld is dat ze een vluchtelingenstatus hebben, dan is het gebruikelijk dat ze worden opgevangen door het asielverlenende land. De bijna dreigende houding van de president  met uitzetting van de Cubanen naar Cuba, is naar onze mening niet helemaal vreemd. Bouterse onderhoudt sinds zijn aantreden in 2010 zeer nauwe bilaterale  relaties met het totalitaire Castro regiem op Cuba, dat bekend staat om het op grote schaal schenden van de mensenrechten. Het is Bouterse er klaarblijkelijk aan gelegen, dat de goede banden met het regiem in Havanna intact blijven en het kan hem dan ook naar het schijnt geen zier schelen, wat er met de vijftien Cubanen zou kunnen gebeuren als ze teruggestuurd worden naar Cuba. Cubanen die zich in het buitenland op een dergelijke manier profileren en duidelijk aangeven dat ze niet naar Cuba terug willen omdat ze het regiem aldaar zijn ontvlucht, lopen groot gevaar bij een eventuele repatriëring. Sturen we daarom deze vijftien mensen terug naar Cuba, dan gooien we ze regelrecht voor de leeuwen. Bouterse is duidelijk alleen geïnteresseerd in een goede bestendiging van de bilaterale relatie met het regiem in Havanna dat alles behalve democratisch is ingesteld. Na de dood van Fidel Castro is er wel het een en ander in positieve zin veranderd op het eiland, maar het is nog steeds zo, dat de respectering van de mensenrechten daar nog steeds niet gegarandeerd is.  Waar Bouters ook rekening mee dient te houden, is dat Suriname  zich aan internationale verdragen heeft gecommitteerd en dat wij niet zomaar handelingen kunnen plegen die in strijd zijn met die verdragen.  De kwestie van de Cubaanse demonstranten die een vluchtelingenstatus nastreven, moet daarom dan ook met de nodige zorg en voorzichtigheid worden aangepakt en afgehandeld. Voor-barigheid en impulsief handelen in deze kwestie kan ons als land alleen maar een slechte reputatie en veroordeling van met name mensenrechten organisaties bezorgen.

The post REPATRIËRING MET VERVELENDE CONSEQUENTIES appeared first on DE WEST.

]]>
25162
Agrarische sector krijgt flinke boost http://dagbladdewest.com/2017/06/22/agrarische-sector-krijgt-flinke-boost/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:47 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25160 De regering doet er alles aan om de agrarische sector naar grotere hoogten te stuwen. Voor ons land is er volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) goed nieuws. Het ministerie

The post Agrarische sector krijgt flinke boost appeared first on DE WEST.

]]>
De regering doet er alles aan om de agrarische sector naar grotere hoogten te stuwen. Voor ons land is er volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) goed nieuws. Het ministerie van Handel van de Volksrepubliek China heeft een project goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de agrarische sector een flinke boost krijgt.
Suriname heeft aan China een praktijkgericht trainingscentrum voor landbouw en bosbouw gevraagd. Verder is ook gevraagd naar koel- en vriesfaciliteiten, een packinghouse, het opzetten van een plantenkassencomplex voor het uittesten van de verschillende variëteiten groenten en een broederij ten behoeve van aquacultuur. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bijzonder ingenomen dat China dit project heeft goedgekeurd. Momenteel is de technische delegatie uit China in ons land en het team is zeer tevreden over de gang van zaken met betrekking tot dit project. Voor dit project is een areaal groot 33 hectare uitgetrokken te Tawajari polder, waar het project wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat niet lang na vandaag, zaken verder worden afgerond nadat de nodige procedures in acht zijn genomen. Het gaat om een schenking van de Chinese regering van US-dollar 10,4 miljoen. Minister Algoe is enorm blij dat het project voorstel goed is bevonden door China. Het resultaat hiervan is dat er veel voordelen te halen zijn voor ons land. Behalve training en het opzetten van de eerdergenoemde faciliteiten, kan de voedselproductie een dusdanige injectie krijgen dat Suriname een groot producent van producten kan worden. Zeker voor de Caricom liggen er mogelijkheden, omdat dit handelsblok een grote vraag heeft naar gewassen die ons land kan leveren. Daarbij kan gedacht worden aan paprika, tomaat, komkommer, wortelen, bloemkool en broccoli, volgens de minister. Maar ook de aquacultuur kan behoorlijk veel geld opleveren voor ons land. Behalve garnalen, liggen er ook mogelijkheden voor de teelt van kwie kwie, krobia en patakka. Zo gauw de voorbereidingen achter de rug zijn, is het de bedoeling dat het project binnen een jaar wordt afgerond. Het packinghouse zal voldoen aan internationale standaarden, zoals koeling, waardoor het mogelijk is om zonder problemen te exporteren. LVV wil met dit project ook kassenteelt stimuleren. Hierdoor wordt een bepaalde kwaliteit verkregen en wordt de continuïteit voor de afnemer gegarandeerd. President Desiré Bouterse heeft vaker aangegeven welke richting ons land op moet als het gaat om de agrarische ontwikkeling, namelijk de voedselproducent van de regio worden. Het is de taak van LVV om vorm te geven aan dit beleid.

The post Agrarische sector krijgt flinke boost appeared first on DE WEST.

]]>
25160
‘De president heeft te vroeg gesproken’ http://dagbladdewest.com/2017/06/22/de-president-heeft-te-vroeg-gesproken/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:45 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25150 “Cuba is een bevriende natie. Wij gaan geen politiek asiel verlenen aan mensen die denken hier spelletjes te komen spelen”, zei de president eergisteren in De Nationale Assemblee. Volgens Guno

The post ‘De president heeft te vroeg gesproken’ appeared first on DE WEST.

]]>
“Cuba is een bevriende natie. Wij gaan geen politiek asiel verlenen aan mensen die denken hier spelletjes te komen spelen”, zei de president eergisteren in De Nationale Assemblee. Volgens Guno Castelen, voorzitter SPA, heeft de president te vroeg gesproken over deze kwestie, waardoor deze mensen in hun nood worden gelaten. De zestien politieke vluchtelingen uit Cuba, houden vanaf begin juni een actie bij het Surinaams Rode Kruis (SRK), omdat zij het Rode Kruis als ‘tussenpersoon’ zien voor het verkrijgen van politiek asiel in Suriname. Zij hebben asiel aangevraagd, omdat zij volgens hen geïntimideerd worden door de Cubaanse overheid.

Castelen geeft aan dat Suriname lid is van de Verenigde Naties en hoewel hij vermoedt dat de president bijzondere banden heeft met Cuba, gaat het hier om mensenrechten die nageleefd moeten worden. Castelen stelt dat mensen geen misbruik moeten maken van het fenomeen asiel, de president moet daarom de werkarmen de ruimte bieden om te onderzoeken in hoeverre deze mensen in nood verkeren en de groep dan tijdelijke opvang aanbieden.

“Zij zouden op grond van humanitaire redenen hulp moeten krijgen van de staat als blijkt dat zij werkelijk onder politieke druk staan”, zegt Castelen. In tegenstelling tot wat de president zei, gaf Ferdinand Welzijn, die waarneemt op Buitenlandse Zaken aan, dat het proces van de status van de vluchtelingen in gang gezet is en dat ze het land uitgezet zullen worden als blijkt dat ze illegaal zijn. “Indien deze vluchtelingen teruggestuurd worden en daarna blijkt dat hun leven in gevaar komt of dat hun lichamelijke integriteit geschonden wordt, zal dat niet als zodanig gevolgen hebben voor Suriname, maar wij zullen dat op ons geweten dragen”, benadrukt Castelen. Volgens hem hebben wij dan als natie ons huiswerk niet goed gemaakt.

“Ook al zou Suriname bevriend zijn met Cuba, als burgers van het land naar jou toekomen voor hulp, is het jouw taak om de zaak tot rust te brengen of kijken hoe je hulp kunt bieden”, geeft Castelen aan. Hij is verder van mening dat deze mensen indien zij geen politiek asiel krijgen in Suriname, de ruimte moeten krijgen om dat op een andere plek te zoeken.

door Priscilla Kia

 

The post ‘De president heeft te vroeg gesproken’ appeared first on DE WEST.

]]>
25150
Delen assemblee niet blij met pakketten http://dagbladdewest.com/2017/06/22/delen-assemblee-niet-blij-met-pakketten/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:22 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25164 Delen van De Nationale Assemblee (DNA) zijn niet blij met het feit dat de regering een bedrag van SRD 33 miljoen heeft uitgetrokken waarmee pakketten zullen worden aangeschaft. De pakketten

The post Delen assemblee niet blij met pakketten appeared first on DE WEST.

]]>
Delen van De Nationale Assemblee (DNA) zijn niet blij met het feit dat de regering een bedrag van SRD 33 miljoen heeft uitgetrokken waarmee pakketten zullen worden aangeschaft. De pakketten zijn bestemd voor de sociaal-zwakkeren. De regering wil middels pakketten het leed onder deze groep in deze tijd van nood enigszins verzachten. In het parlement deed president Desiré Bouterse deze mededeling, maar de oppositie ziet eerder een andere vorm van hulp dan het verstrekken van pakketten. Patricia Etnel (NPS) vindt dat er beter een beleid gevoerd kan worden, waarbij de armoede duurzaam wordt aangepakt. Ze vroeg zich ook af hoe dit systeem gaat werken, omdat het in het verleden goed fout is gegaan, doelende op diefstal en het op onduidelijke wijze distribueren van de pakketten. Marinus Bee (Abop) stelde voor om in plaats van pakketten een koopkrachtversterking toe te kennen aan deze groep. “Het kan zo zijn dat men een pakket gaat halen, maar niet eens geld heeft om de kinderen met de bus naar school te sturen”, was zijn argument. Los van deze kwestie, heeft de oppositie te kennen gegeven niet wijzer te zijn geworden van de antwoorden van de president. Zo is er met geen woord gerept over criminaliteitsbestrijding en de situatie binnen het Korps Politie Suriname. Het aanstellen van een bevelhebber voor het Nationaal Leger is ook niet ter sprake gekomen, er werd gevraagd of dit niet meer noodzakelijk is. De totstandkoming van de benzineprijs genoot ook veel aandacht van de parlementsleden, omdat het volgens hen niet duidelijk is waarom in Suriname de olieprijs steeds stijgt, terwijl de internationale ontwikkelingen een ander beeld geven. Deze kwestie zorgde voor verontwaardiging onder DNA-leden en die werd nog erger toen het staatshoofd tijdens zijn spreekbeurt aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings- Simons het voorstel deed om in een Comité-generaal bijeen te komen voor het bespreken van twee brandende vraagstukken, te weten de kwestie Alcoa en de ontwikkelingen binnen de volksgezondheid. Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat deze vergadering achter gesloten deuren niet nodig is, de regering moet gewoon open met het volk communiceren. Edwart Belfort (Abop) vroeg het staathoofd wanneer de koers omlaag zal gaan, omdat de president dit meerdere malen heeft beloofd. Volgens Belfort gaat het helemaal niet zo goed als wordt beweerd, juist door dit beleid is er volgens hem helemaal geen hoop meer.

 

The post Delen assemblee niet blij met pakketten appeared first on DE WEST.

]]>
25164
Hoefdraad: ‘Suriname heeft geen betalingsbalanssteun nodig’ http://dagbladdewest.com/2017/06/22/hoefdraad-suriname-heeft-geen-betalingsbalanssteun-nodig/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:19 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25152 De economie van ons land is zich zodanig aan het herstellen, dat er geen betalingsbalanssteun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nodig is. Het laatste kwartaal van 2016 is de

The post Hoefdraad: ‘Suriname heeft geen betalingsbalanssteun nodig’ appeared first on DE WEST.

]]>
De economie van ons land is zich zodanig aan het herstellen, dat er geen betalingsbalanssteun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nodig is. Het laatste kwartaal van 2016 is de lopende rekening van de betalingsbalans positief door de toename van goudexporten en de olieproductie. Deze inkomsten hebben de druk op de dienstenrekening doen afnemen. Het laatste kwartaal van 2016 was de balans positief en de trend heeft zich in het eerste kwartaal van 2017 voortgezet. In 2016 was dat nog SRD 45 miljoen en in het eerste kwartaal van dit jaar is dat verdubbeld. De inflatie is op maandbasis aan het afnemen en de wisselkoers is al geruime tijd stabiel. “De cijfers over het tweede kwartaal van 2017 zijn nog niet beschikbaar, maar daarover is binnen enkele weken duidelijkheid”, zei Financiënminister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee (DNA). Er is volgens Hoefdraad nog geen reden voor een jubelstemming, want het zal nog even duren voordat alles helemaal goed is. Het beleid wordt voortgezet om zodoende verdere stappen te maken. Dat de betalingsbalans steeds toeneemt, is voor de bewindsman een teken, dat de economie zich duidelijk aan het herstellen is. Wat ons land in kas heeft, zal zoetjesaan verder toenemen, is de overtuiging van de bewindsman.

Hoefdraad bracht verder naar voren dat de overeenkomst die er was met het IMF, in principe is uitgevoerd. De gemaakte afspraken zijn nagekomen, alleen over de afbouw van de subsidies waren de partijen het niet eens over het tempo waarin dat zou moeten gebeuren.

Het overheidstekort is volgens Hoefdraad drastisch verminderd. Het verbeterde van bijna 10% in 2015 naar 5,6% in 2016. De verwachting voor dit jaar is ongeveer 4,5%.

De inflatie is gemiddeld 0,9% vanaf oktober vorig jaar.

De maandelijkse inflatie dit jaar zit gemiddeld op 0,8%.

The post Hoefdraad: ‘Suriname heeft geen betalingsbalanssteun nodig’ appeared first on DE WEST.

]]>
25152
Etnel niet tevreden over concept Ontwikkelingsplan 2017-2021 http://dagbladdewest.com/2017/06/22/etnel-niet-tevreden-concept-ontwikkelingsplan-2017-2021/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:18 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25154 Aanstaande dinsdag, 27 juni 2017, zal het parlement beginnen met de begrotingsbehandeling die gepaard zal gaan met de behandeling van het Ontwikkelingsplan 2017-2021. Het assembleelid Patricia Etnel (NPS) zegt dat

The post Etnel niet tevreden over concept Ontwikkelingsplan 2017-2021 appeared first on DE WEST.

]]>
Aanstaande dinsdag, 27 juni 2017, zal het parlement beginnen met de begrotingsbehandeling die gepaard zal gaan met de behandeling van het Ontwikkelingsplan 2017-2021. Het assembleelid Patricia Etnel (NPS) zegt dat er gewacht werd op het ontwikkelingsplan, dat thans binnen is. Ook zijn de conceptbegrotingen van de diverse commissies binnen. Kijkend naar het ontwikkelingsplan, zegt Etnel niet tevreden te zijn over de wijze waarop het plan is opgesteld. Ze is van mening dat het plan geschreven is alsof het door een derde persoon gerealiseerd moet worden, terwijl het een doelstelling moet zijn die door de regering gerealiseerd moet worden. De parlementariër haalt aan dat de president het vaak heeft over samen werken aan de ontwikkeling van het land, maar verzuimd om daar sturing aan te geven.

Etnel is van mening dat deze regering niet weet wat het begrip ‘samen werken’ inhoudt, want volgens haar wordt er op het volk gewacht om de ontwikkeling op gang te brengen, “terwijl de regering juist de mogelijkheden moet creëren, zodat het volk verder kan gaan.”

Verder zegt Etnel dat er ook andere zaken zijn waarover zij niet tevreden is, zo had ze een duidelijke uiteenzetting verwacht over de aflossing van de diverse leningen die de regering tot nu toe heeft afgesloten. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, had volgens haar middels een grafiek kunnen aangeven hoeveel er op jaarbasis terugbetaald zal worden voor de komende dertig jaar. Ook moet de minister kunnen aangeven hoe de verdere ontwikkeling in ons land op gang gebracht zal worden, gezien het bedrag dat jaarlijks afgelost moet worden voor de leningen. Verder vindt Etnel dat het tijd is dat er duidelijkheid gegeven wordt over onze potentiële verdieners. “Hoe gaan we in de resterende drie jaar verdienen? Het lijkt alsof Suriname alleen aardolie en goud heeft, terwijl de wereld een andere blik heeft op grondstoffen”, benadrukt Etnel.

Ondanks haar bezwaren, kijkt Etnel uit naar de antwoorden die de regering zal geven bij de behandeling van het ontwikkelingsplan en de begrotingen over het dienstjaar 2017. Belangrijke punten waarover Etnel meer duidelijkheid wenst tijdens de begrotingsbehandeling zijn; het herwaarderingsprogramma van de leerkrachten, waarin heel veel geld is gestopt en de koopkrachtversterking van de ambtenaren, die volgens Etnel ook miljoenen gekost heeft.

door Richelle Mac-Nack

 

The post Etnel niet tevreden over concept Ontwikkelingsplan 2017-2021 appeared first on DE WEST.

]]>
25154
Hakrinbank gaat dienstverlening uitbreiden naar Lelydorp http://dagbladdewest.com/2017/06/22/hakrinbank-gaat-dienstverlening-uitbreiden-naar-lelydorp/ Fri, 23 Jun 2017 02:00:02 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25157 Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, zei gisteren tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van het filiaal van de Hakrinbank in Jacana Wellnes Resort, dat hij gisterenochtend een heel

The post Hakrinbank gaat dienstverlening uitbreiden naar Lelydorp appeared first on DE WEST.

]]>
Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, zei gisteren tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van het filiaal van de Hakrinbank in Jacana Wellnes Resort, dat hij gisterenochtend een heel goed gesprek heeft gehad met het bedrijf dat samen met de bank een filiaal wil gaan opzetten te Lelydorp. “In onze planning ligt de opzet van een filiaal op Latour en kort daarna willen wij vlak voor Lelydorp ook een nieuw kantoor opzetten”, aldus Bousaid. Hij gaf aan dat het filiaal te Latour een compleet nieuw pand zal krijgen, gezien zijn verdiensten en groei de afgelopen periode. Het pand zal een kopie zijn van die van het filiaal aan de Tourtonnelaan. Later dit jaar zal de eerste steenlegging plaatsvinden. Het bestaande bankterrein te Latour zal niet gesloopt worden, omdat de bank over voldoende terrein beschikt om ergens in het midden van het terrein te beginnen met de bouw.

Bousaid zei dat hierdoor de dienstverlening naar de cliënten toe normaal zal plaatsvinden tijdens de bouw.

Hij gaf aan dat het filiaal te Latour gisteren precies 35 jaar bestaat en dat het zich eerst bevond in een huurpand, pal tegenover de huidige locatie van de bank. Na drie jaar heeft de bank besloten het terrein aan de overkant van het huurpand op te kopen om een eigen filiaal op te zetten. “Het filiaal heeft zijn verdiensten bewezen”, aldus Bousaid. Hij gaf aan dat het filiaal een beetje in de knel is komen te zitten, nadat de bank een stuk van haar terrein heeft afgestaan aan de overheid voor de bouw van de rotonde te Latour. Hij zei dat de meeste bijkantoren van de Hakrinbank zijn opgezet rond de onafhankelijkheid van Suriname. Bousaid zei dat de Hakrinbank bij de onafhankelijkheid van Suriname zich geroepen voelde om een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van de onafhankelijkheid. Als bank heeft de Hakrinbank toen progressieve financieringsmogelijkheden opgezet, aangezien Suriname wel politiek onafhankelijk was, maar economisch nog afhankelijk. Om de economische afhankelijkheid te minimaliseren, heeft de Hakrinbank toen branches opgezet om de mensen te kunnen helpen die iets wilden ondernemen. Hij haalde enkele voorbeelden aan, zoals het filiaal te Nickerie, dat is opgezet toen het West-Suriname project zou worden uitgevoerd en het filiaal te Commewijne, dat werd opgezet omdat  er een groot landbouwontwikkelingsplan werd uitgevoerd. Het doel van de Hakrinbank in deze districten was om de ontwikkelingen die uit deze projecten zouden voortvloeien, te ondersteunen. Bousaid kijk tevreden terug op de rol die de Hakrinbank heeft gespeeld bij het tot stand komen van verschillende bedrijven.

Hij gaf aan dat de Hakrinbank in die tijd vooral kleine en middelgrote ondernemers financierde. De trotse Bousaid zei dat ook particulieren met behulp van de bank een Bruynzeelhuis hebben kunnen opzetten door middel van de progressieve financiering. Diana Khitanea, vierde bankmanager van de Hakrinbank te Latour, gaf aan dat het filiaal de afgelopen jaren gegroeid is door de goede klantgerichtheid en serviceverbetering en tevens door in te spelen op de wensen van de cliënten. Ray Wimpel, gepensioneerde bankmanager van Latour, werd door Bousaid bedankt voor zijn inzet om het filiaal te Latour op  poten te krijgen. In het kader van het 35-jarig bestaan van het filiaal, kregen OS Latour 1, OS Latour II, Stichting In de Ruimte, Nos Kasita en televisiestation Shalom, een donatie in de vorm van goederen die zij dringend nodig hebben.

door Johannes Damodar Patak

 

The post Hakrinbank gaat dienstverlening uitbreiden naar Lelydorp appeared first on DE WEST.

]]>
25157
Regering betaalt koopkrachtversterking ziekenhuizen uit http://dagbladdewest.com/2017/06/21/regering-betaalt-koopkrachtversterking-ziekenhuizen-uit/ Thu, 22 Jun 2017 02:00:53 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25137 In opdracht van de regering heeft de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) de koopkrachtversterking zoals toegezegd door vice-president Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën uitbetaald aan alle ziekenhuizen in Suriname,

The post Regering betaalt koopkrachtversterking ziekenhuizen uit appeared first on DE WEST.

]]>
In opdracht van de regering heeft de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) de koopkrachtversterking zoals toegezegd door vice-president Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën uitbetaald aan alle ziekenhuizen in Suriname, te weten: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), het ’s Lands Hospitaal (LH), het Sint Vincentiusziekenhuis (SVZ), het Diaconessenhuis, het Mungra Medisch Centrum en het Psychiatrisch Ziekenhuis Suriname (PCS). Er is een bedrag van SRD 375 voor elk personeelslid van de voormelde ziekenhuizen gestort op de rekening. SZF-directeur Rick Kromodihardjo is erg opgelucht, dat na intensief werkoverleg met minister Hoefdraad, zaken geconcretiseerd zijn. De fondsen zijn vanuit een beleidsmaatregel beschikbaar gesteld voor uitbetaling door het SZF. Het SZF als werkarm van de overheid en grootste zorgfinancier heeft er baat bij dat er rust is in de gezondheidssector. “Vandaar dat wij heel blij zijn dat we door de regering in staat gesteld zijn om dit te doen,” aldus Kromodihardjo. “Hetzij vermeld dat de regering ondanks de precaire financiële situatie met het belang van de gezondheidszorg voor ogen, alsnog de mogelijkheid heeft gevonden om de koopkrachtversterking toe te kennen,” aldus het SZF in een persbericht.

The post Regering betaalt koopkrachtversterking ziekenhuizen uit appeared first on DE WEST.

]]>
25137
‘Brengen van meer offers onder Bouterse is uitzichtloos’ http://dagbladdewest.com/2017/06/21/brengen-van-meer-offers-onder-bouterse-uitzichtloos/ Thu, 22 Jun 2017 02:00:50 +0000 http://dagbladdewest.com/?p=25127 Tijdens de vergadering in De Nationale Assemblee gisteren, zei president Desi Bouterse dat iedereen moet bijdragen om uit de economische crisis te geraken. Volgens Arnold Kruisland, gewezen diplomaat en oud

The post ‘Brengen van meer offers onder Bouterse is uitzichtloos’ appeared first on DE WEST.

]]>
Tijdens de vergadering in De Nationale Assemblee gisteren, zei president Desi Bouterse dat iedereen moet bijdragen om uit de economische crisis te geraken. Volgens Arnold Kruisland, gewezen diplomaat en oud DNA-lid, is het brengen van meer offers onder Bouterse uitzichtloos.

“Bouterse kan niet vragen dat het volk meewerkt. Hij is zelf de oorzaak van de crisis in het land”, zegt Kruisland. Hij geeft aan dat corruptie, wanbeleid en het niet doelmatig besteden van geld door deze regering, Suriname in een crisis gedompeld heeft. Verder zegt hij dat thans de meerderheid van het volk geen geloof heeft, dat onder leiding van Bouterse, de situatie in het land beter zal worden. “De koers schommelt tussen 7 en 8 US$, de brandstofprijs is gestegen, alles is duurder geworden en de mensen komen niet uit met hun salaris”, aldus Kruisland.

Volgens Bouterse zullen de politiek, het bedrijfsleven, de vakbeweging en elke burger, een bijdrage moeten leveren aan het evenwicht tussen import en export. Volgens hem kiezen mensen nog teveel voor buitenlandse producten in plaats van lokale producten. Kruisland zegt dat hij niet weet hoe het volk de lokale productie moet stimuleren als er geen productie is, en als de overheid zelf geen maatregelen treft om de lokale productie, te ondersteunen. Kruisland noemt als voorbeeld het verzoek van de pluimveesector voor de opheffing van invoerrechten op buitenlandse kip, waardoor zij in een betere concurrentiepositie zouden kunnen komen en Surinaamse kip goedkoper zou zijn voor de bevolking.

“Tot nu toe heeft de regering niets hieraan gedaan. Van de cassavefabriek en de oliepalmindustrie, is ook niets terecht gekomen”, volgens Kruisland.

“Kruisland is van mening dat Bouterse moet beginnen met corruptiebestrijding alvorens hij het volk meer inspanning vraagt om hem aan de macht te houden, want de situatie wordt voor het volk met de dag erger”, aldus Kruisland.

-door Priscilla Kia-

 

The post ‘Brengen van meer offers onder Bouterse is uitzichtloos’ appeared first on DE WEST.

]]>
25127