Justitia Pietas Fides MMCMLXXXI

– Huisarts. In Nederland werd het volgende bericht verspreid. ‘Vrouwen die een land waar het zika-virus voorkomt willen bezoeken en niet weten of dat allemaal verstandig is, kunnen het beste bij hun huisarts langs gaan. De huisarts weet waar hij de laatste informatie vandaan moet halen. Op grond daarvan kunnen vrouwen dan zelf beslissen. Dat vertelt Nederlands ‘zika-expert’ David Heymann. Hij was voorzitter van de commissie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde om een noodtoestand uit te roepen, in verband met verspreiding van het zika-virus. In het noordoosten van Spanje is bij een zwangere vrouw het zika-virus geconstateerd. Het is voor zover bekend de eerste zwangere vrouw in Europa die het virus heeft opgelopen. Volgens het RIVM is bij dertien Nederlanders zika vastgesteld. Allen zijn in Suriname besmet geraakt. Onder hen zijn ‘geen zwangere vrouwen’. Een ziekenhuis in Paramaribo registreert volgens een ochtendblad tien zwangere vrouwen waarbij het zika-virus zou zijn geregistreerd. De ongeboren vrucht/foetus zou vooralsnog ‘prenataal’, bij geen van de tien vrouwen afwijkingen vertonen.

– ‘Ai go bun’. Naast het ‘a no mi – virus’ heeft men in Suriname nu een andere plechtstatige aandoening te ervaren, te verwerken en elimineren. Zeer gunstig van aard!?. Men noemen dat maar het ‘ai go bun – virus’. Betekent eenvoudig, dat het bij sommige mensen die het allemaal blijkbaar handig en wijsneusgelijk hebben aangepakt (…), financieel ergerlijk voor de wind mag gaan. Sommigen hebben zelf een ‘spinnaker op de voorplecht’ aan de kruiszeilen gebonden om met turbospeed, de zakken ‘nanga moni’ bij te kunnen vullen. Want in de Cariben en dus ontwikkelingslanden…, heeft men gemiddeld temeer maar een aantal maanden nodig om ongehoord en ook ongestraft te stelen uit het volksvermogen. Men heeft een DC gedetecteerd die in ‘vier jaren tijd’, evenveel kapitale huizen kon bouwen. Maar dan niet van zijn salaris. Een andere DC die gelden bij burgers wegnam om hen een perceel te beloven, wat nooit en nimmer aankwam. Maar die valt straks tussen wal en schip. Tussen NPS en NDP. Allemaal zeggen ze in ‘volksbelang’ te opereren. Wat een mop! ‘Ik heb het voor land en volk gedaan…!”. Elo, Leonardo…! En dan vertelt de “Busy Bee” in het parlement, dat hij een moeder en dochter heeft ‘gedetecteerd’ die ongehoorde bedragen bij de Staat weten weg te schransen en zeer gulzig in de ‘eigen puti’ weten te stoppen, ofwel met kracht te proppen. Ofschoon van die zijde beweerd werd, er absoluut ‘geen nepotisme’ plaatsvindt op het dieftiger niveau van wat Abrikadabri bij OW weghaalde en in vliegspul/rivierressorts/pleziervaartuigen/four-wheel-drives/hengelstokken en ‘rheels’, wist te verkwanselen. Inmiddels ook nog bevestigd, door één van ‘zijn twee regeringsbazen’ die in de ‘Parbode’ ontboezemingen lanceerde, met wederom het ‘frede frede’ sparen van de allergrootste toezichthouder, misschien wel de mystieke jaknikker en meest verantwoordelijke voor alles, wat in het land plaatsvindt of daarvan weet heeft. Kabinetovergevoelig of niet…, ‘na wan klari/sari tori!’ Voor dat laatste aan klacht die wel zou kunnen gronden, ontbreken weer de meer solide ballen in de sloggi. Maar dat wist men al. Flippo’s…, ‘found instead’. Lees maar mee: Parbode No.118 – Februari 2016. Happy New Year! Pagina 26. “Het volk betaalt de rekening…!” Te beginnen bij de EBS onder de lumineuzer Dodson van DOE. Oh ja, Kries van de Combé koopt wel weer valuta, maar nu volgens de Bailal/SPSB/Hoefdraad – constructies. Een verkapte ‘Devaluatie Numero – III’, uit Cambio-hokken voortgesproten. Het volk betaalt de rekening inderdaad, voor al de dieverij en averij uit het naaste verleden of die van het heden en de geplande ‘fufuru’ in de nabijer toekomst. ‘Parbode’ nummer 118, pagina 16 en vervolgens 26.

– Verval. Een groot aantal GSM-verbindingen van Telesur is gestoord. Valt weer op, dat het met de dag erger wordt om noodzakelijke en stabiele verbindingen aan te houden. Het hele land gaat terug naar ‘af’. Aan wie zou dat nou liggen of hebben gelegen? Juist ja!

– Collationeer en selecteer. De griffie van De Nationale Assemblée krijgt allerlei rare selectieopdrachten. In Suriname mag men niet weten wat Jan, Alleman, Sjakie en Lena verdienen in het parastatale en bij de overheid. De griffie moet de namen wegvlakken, bij de bedragen van inkomen. De griffie van De Nationale Assemblée krijgt opdrachten om de feitelijkheden rond het volksvermogen en de lekkages daarvan te verdonkeremanen. In opdracht van de collationeer en selectief ingestelde coalitie? Is toch weer prachtig? ‘Yes, indeed!’. Er lopen wel meer discutabele opdrachten richting Griffie zoals men dat vorige week in geuren en kleuren aanmerkte en wat resulteerde in strafklacht en verzocht strafrechtelijk onderzoek. ‘San na a probleem na ini wan rechtsstaat?’. Inderdaad laat de transparantie hier in SU, heel veel te wensen over. Neem een voorbeeldje, beta: http://www.gemiddeld-inkomen.nl/

– 72. Er worden 72 dienstvoertuigen van de SBB verkocht? Over een aantal weken mag men wel weer horen, dat ze aan de straatstenen niet werden kwijtgeraakt. Want ook die van onder meer Suralco en andere failliete organisaties, blijken enigszins minder legaal opgepoetst, op de amechtige automarkt te zijn verschenen.

– ‘Que pasa!?’. De VHP-assembléeleden Mathoera en Gajadien vragen de regering, het al maanden lang durende ‘verduisteren van te beantwoorden vraagstukken’ rond Suralco/Alcoa, te doorbreken en de samenleving in het openbaar te komen vertellen, wat er allemaal zo misging en wie daar ook daadwerkelijk aansprakelijk voor is. Allerlei politiek beladen zaken doen zich nu in de samenleving voor, waardoor de reeds beperkte helderheid rond Suralco/Alcoa ook nog additioneel heeft moeten inboeten. ‘Time is not on our darker side…, at all!’.

– Wet. Beide instituties zouden valide moeten functioneren onder de vigerende en speciale wetgeving die voor het operationele van instituties werden ingesteld. Maar beide instituten kenmerken zich op dit moment, met ‘mega verspillingen’. De Centrale Bank zou verschrikkelijke bedragen hebben uitgekeerd aan consultantsbureaus en consultantenpersoneel. Daarnaast is er ook het een en ander ontdekt op de Universiteit van Suriname. Lees de handelingen van De Nationale Assemblée waarbij Marinus Bee een boekje opendoet, Peneux bijna het bewustzijn verliest en natuurlijk de ontboezemingen van Robby Makka die aangeeft, wat de kostenplaatjes en -praatjes van de Centrale Bank hem aangeven.

– Malversaties. Een advocaat blijkt te be-/erkennen, dat er malversaties hebben plaatsgevonden bij de Energiebedrijven Suriname…, maar naar gelang zijn kennis door getuigen wordt verrijkt…, zijn cliënt WD meer en meer in de hoek voor onschuldiger terecht zou kunnen komen. Helaas vertelt de advocaat er nog niet bij, dat die conclusies enkel door een rechter bij vonnis/uitspraak kunnen worden onderschreven.

– Devaluatie. Het bewust en ‘overnight’ ontwaarden van de Surinaamse Dollar betaaleenheid, door de regering Bouterse I en II, heeft overal desastreuze gevolgen. De chemicaliën voor de te bemesten landbouw, de brandstoffen voor de agrarische industrie, de onderdelen voor productiemachines. Nu is het volk veroordeeld om 25 tot 30 % meer te betalen voor de basis voedseleenheden die dagelijks nodig zijn om gezinshuishoudingen, op de been te houden. Misdaden tegen het volk gericht, worden op niveau in een rechtstaat afgestraft. Hoeft geen verklaring, wat met de veroorzakers van al het kwaad zal gaan gebeuren. Heeft absoluut geen missen.

– Self Reliance. De verzekeraar in de gezondheidszorg bij uitstek, heeft woordelijk en feitelijk de ingediende facturen van ziekenrichting(en) prompt betaald. Lees daarvoor, de inmiddels nadrukkelijk geïnformeerde website: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33642

– Oproep. “De kiezers belonen de regering voor goede economische aanpak en uitkomsten en ze straffen haar ook voor het omgekeerde! Op een gegeven ogenblik houdt ook het Engelengeduld op en laten we hopen op een betaalbaar- en leefbaar Suriname!”, inzender Roy Harpal in Starnieuws.

– Rechtstaat. Een mededeling uit de rechtszaal geeft vooralsnog aan, dat Sapoen en Chitan nog even voor dissidente en ernstig bevlekte assembléeleden mogen doorspelen. De vordering van de oppositioneel politieke organisaties is klaarblijkelijk in eerste aanleg op vrijdagmiddag 05 Februari 2016, door kortgedingrechter Wijnhard, afgewezen. Partijen beraden zich ondertussen, in afwachting van een gerechtelijk vonnis op schrift. Het is nu eenmaal ook voor de Griffie der Kantongerechten…, vrijdagmiddag!

– 15.000. Er staan plotseling vijftienduizend vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens. Gevechten blijken hevig te zijn opgelaaid, in een van de belangrijkste steden van Syrië. Voor zover daar in ALEPPO, nog een gebouw overeind staat.

– UK-Engeland/Wikileaks. De regering van David Cameron in Londen heeft een beslissing van de Verenigde Naties geridiculiseerd. Daar staan wel transnationale consequenties op. ‘Met het bestrijden van de conclusie van de Verenigde Naties, zagen Groot-Brittannië en Zweden aan de fundamenten van de rechtssystemen”, stelt internetjournalist Brenno de Winter. Beide landen bestrijden dat het oordeel – vrijlating en schadeloosstelling van Julian Assange – bindend is. Assange nam in juni 2012 zijn toevlucht tot de ambassade van Ecuador in Londen en vroeg er asiel aan. Zijn vlucht volgde toen duidelijk werd dat de Verenigde Staten één van de grootste strafzaken ooit tegen hem aan het voeren was voor het lekken van informatie. Daarnaast beweerden in Zweden enkele vrouwen dat hij hen had mishandeld en aangerand. Assange heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Hij stelt dat de Britten hem uitleveren aan Zweden en dat hij van daaruit naar de Verenigde Staten wordt gestuurd. De Winter noemt het “…geen normale zaak…”. Het is hoogst uitzonderlijk dat Europese landen zulke conclusies met betrekking tot het schenden van mensenrechten aan de broek krijgen en “…hun neus ophalen voor het internationale rechtssysteem…”. “Ze staan namelijk altijd als eerste in de rij om landen te wijzen op deze rechten. Ze leggen een heel gewichtig oordeel naast zich neer…?” Volgens De Winter toont dit eens te meer aan, dat dit een ‘absurde zaak’ is.

– Leven. Wie in het komende weekeinde een aantal vragen beantwoord wil hebben over het zijn, het bestaan en het daarna…, zal ‘effekes’ toch moeten kijken naar het audiovisuele werk van Brian Cox en de nietigheid van ons allen mogen onderkennen: – https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Cox_(physicist). Succes!

Justitia Pietas Fides MMCMLXXXI

Justitia Pietas Fides MMCMLXXX

– Opportunist. “Ik heb je nodig voor een aantal geintjes…, en dan…, wegwezen papi!”. Eigenlijk zou men geen woord meer vuil hoeven/moeten maken, ter zake de persoon van Robert Ameerali. Maar wanneer er alsnog wordt geprobeerd te schipperen met de waarheid, dan moet dat terdege en meteen een afdoende en gerichte knauw krijgen. Hij kon/kan zulks, inmiddels niet anders dan hebben ver-/opgewacht. Op een goede zondagmorgen in het jaar 2012, werd de illusoire Ameerali, op een hem maar al te bekende plek aan de Grote Combé, na zijn voorspelbare ‘pindasoepje’ te hebben mogen nuttigen, rechtstreeks en dwingend gevraagd(…), hoe hij het een paar dagen eerder in de bovenbol haalde, om de (red.: gewijzigde) amnestiewet –nu meer bekend als ‘de amnestiepaskwil’– ‘overnight’ te zijn gaan printen en ook nog ondertekenen. Niet alleen dat Bouterse, vermoedelijk toen al vanuit Guyana op Surinaams grondgebied, in de regio Apoera was beland en ‘de paskwil’ bovenal door Ameerali ‘als (burger-) persoon’ en niet met onderliggende titulatuur van ‘waarnemend president’ in functie werd getekend…, maar meer omdat hij blijkbaar de transnationale gevolgen van zijn ‘grensoverschrijdende misstap’ absoluut niet overzag ofwel intellectueel kon/mocht overzien. Het antwoord op die zondagmorgen was dan ook weinig evenwichtig of verheffend van aard: “…jij en Bosje hebben mij in deze rotzooi gezet…”. Elo! Hoe haalt de man het in de bolle kop, kon je dan gevoeglijk denken. Zijn ABOP-kandidatuur als vicepresident van het land, was immers al evenzo als ‘een donderslag bij heldere hemel’ aan-/binnengekomen(…). Vervolgens dan ook weer geheel analoog, aan en in vergelijken met het plotselinge einde en opgeschroefd vertrek als VP van de Republiek Suriname in het jaar 2015. Overwegende, de verrassings-/gelegenheidskeuze voor een kersvers ‘geborgen NDP-er’, in de figuur van ene Adhin. Ook die mag nu, na enkele maanden en dagen van probeersels, wel goed en genoegzaam weten waarom de keuze nu dan in 2015 op hem was gevallen. Maar goed…, dezelfde Bosje en al die andere kabinetsadviseurs, waar Ameerali voor en na 2010 dag/middag/nacht in alle nuchterheid bij op de stoep stond(…), heeft de ‘notoire opportunist’ nu wel publiekelijk en lijfelijk afgebrand. Geheel overwegende, het heersende en moeilijk te bestrijden ‘…a no mi virus…’, waar vele gevorderde opportunisten meer door zijn aangetast…, met een ludiek galgeninterview in de ‘Parbode’ van Februari 2016. Op zijn reactie die bewuste zondagmorgen in 2012…, is hem dan ook woordelijk en diepindringend gezegd, dat: ‘…wanneer het Volk om zijn tegen “hen” gepleegde/-richte wandaad op hem springt, hij überhaupt niemand maar dan ook niemand ter zijde, voor enige ondersteuning terug zal vinden…’. Restte hem zich op de hakken te keren, zo men wil op de hielen om te draaien(…) en ‘het ongewisse’, op die zondagochtend met zijn meer bekender ‘lijfwachten in kielzog’, tegemoet te treden. Zolang deze afgrijselijke man in zijn eigen waarheden blijft geloven, is het wel en nog steeds oppassen geblazen. Kan een boek over worden neergeschreven. Hij zal echter nu levenslang aan Bouterse’s ‘legacy’ of diens ‘nalatenschap’ zijn veroordeeld en verdient daarmee/-omtrent, echt geen spat beter aan toekomstbeeld. Hij profileerde zichzelf solistisch…, heeft uiteindelijk bij Bouterse cum suis ‘huis’ gevonden, heeft lucratiever kabinetervaringen opgedaan en is vervolgens door: – de politiek, de pers, de volksvertegenwoordiging, het buitenland en de eigen samenleving, gedegen afgeschoten. In goed Surinaams: ‘A Nickeerman suku, a trusu, a feni, a sa musu fu tyari. If a habi consensi…, if a no habi dati na ini ing ton ton no so ing yeye, na a srefi gi wi ekte Srananman…’. De geschiedenis zal verder in alle objectiviteit over Robert Ameerali mogen oordelen. Een reeds in 1986 gedetecteerde en meteen na 2010/’12 permanent voorbijgereden station. Overwegend daarbij, ook de mee te nemen megaverspillingen. De onbeschaafder aanbestedingen en primitieve devaluatie-I post-Telting/Hildenberg en dus terdege onder het nu minder geroemde Bouterse-I/II kwartet. ‘Government takes’ en andere gestructureerde diefstallen uit de portemonnee van de burgerij. ‘Nyan patu’s leki santi…, na 2015 ontdekt’. Mede de ongehoorde ontluistering van het Planbureau. Begrotingsfarces en noodzakelijker correcties in ‘het suppletoire’ opgezocht. Preludes voor wat de Surinaamse natie nu allemaal nog moet en zal gaan meemaken. Labiele poging om zichzelf ‘wit te wassen’? Zich te ontdoen van gedragen verantwoordelijkheden? Afschuiven met infantiele redenaties en het nodige aan wazig te houden redeneringen? Met nog heel eventjes, het redactioneel geïnteresseerde Parbode-interview…? Is grondwettelijk een goed uit te buiten recht. Zolang het daarbij blijft en er nimmer herhaling, mag gaan plaatsvinden. Gejammer over uitkleedpartijen in De Nationale Assemblée? Hoe durft hij dat nog even aan te kaarten. ‘Nunca mas…, hombre!’. Dan is het pas goed, de anonimiteit op te zoeken. ‘Who is next…, in line?’.

– ‘Goddelijke stuwing’. Inderdaad heeft men ook van die notoire lijpe in SU die beweren een goddelijke stuwing of roeping te hebben om de samenleving het leven knap zuur te maken en de gemeenschap meer nog geprolongeerd, naar het leven te staan. In ieder geval heeft er nu eentje in Nederland bekend, dat hij de ex-minister Borst heeft vermoord. Een vrouwelijke minister van Volksgezondheid die in 2000 en wel op 25 November van dat jaar, de Republiek Suriname bezocht toen het land ‘een kwart eeuw’ staatkundige onafhankelijkheid wenste te vieren onder de regering Venetiaan-II. Bart van U. heeft donderdagmiddag in de rechtbank van Rotterdam de moord Els Borst bekend. De verwarde Van U. heeft volgens de rechtbank verklaard dat de oud-minister van Volksgezondheid verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving. Hij legde de verklaring af achter gesloten deuren, in het bijzijn van zijn advocaat, rechters en de rechter-commissaris. Van U. heeft gezegd dat hij op de fiets naar het huis van Borst in Bilthoven was gekomen en haar daar heeft omgebracht. Van U, opgegroeid in een orthodox-christelijk milieu, kreeg naar eigen zeggen een “…goddelijke opdracht…” om Borst te doden. Hij heeft ook gezegd, dat hij voor de moord meerdere keren bij Borst aan de deur was.

– Kundig. ‘Geen nieuwe verkiezingen…, maar wel kundige mensen in de leiding…’, vormt het “credo” van een aantal protestanten. Kun je meteen afmaken met wispelturiger vraagstelling: “En wat gebeurt er, als volgens de meer ingebedde traditie…, zeer gebruikelijk en overwegend het intellectuele vermogen van de periferie, niet geluisterd wordt naar al die ‘kundige mensen’ en de ‘leeglopers’ hen geoefend de laan opsturen?”. Wat gebeurt er met de mensen, waarvan een substantieel deel al sinds het rampjaar 1980 werd aangesteld, maar omwille van het irrationele, de tent voorspoedig, voorshands en voortvarend moesten verlaten om plaats te maken voor de “…no no’s & nobodies…”?. ‘Har a dam…, wijsneus!’.

– “A no mi…!”. Als de voorzitter het niet heeft gedaan of de opdracht absoluut niet heeft gegeven, dan nemen ‘wij’ de schuld op ons. ‘Mea culpa, maxima culpa!’. Omdat wij voortvarend initiatief hebben getoond om de officiële documenten van De Nationale Assemblée –op eigen houtje– zodanig te wijzigen, dat de oppositie gevleugeld kan gaan spreken over “vervalsing” en een serie ‘vals ingerichte papieren’, welke vervolgens als werkdocumentatie naar de rechter werden ge-/verzonden, tijdens een wederom lopend rechtsgeding. Wie in deze vooraanstaande farce gelooft, moet maar lichtelijk een dwingend bezoek brengen aan de Cultuurtuinlaan.

– Kapotmaken. Nu dreigt men ook door allerlei maatregelen, bedrijven in de expeditie en verschepingssector kapot te maken. Allen door middel van krankzinnig verhoogde tarieven. Het departement Financiën van Hoefdraad om overleg gevraagd, heeft na een week nog niet gereageerd op bedrijvenaanvraag in overleg te treden.

– Begroting. Op de donderdag het voornemen om de Begrotingsbehandeling na convocaties in het parlement te hervatten. Door een schandaal rond vervalsingsweergaven van documenten en de website van De Nationale Assemblée ontstond een impasse die nog wel effekes kan gaan voortsudderen. In ieder geval, is een zeer groot deel aan vertrouwen in de ‘nationale politiekvoering’ weggevallen en zal maar moeilijk herwonnen worden. Volgens Jogi van de VHP, zal men prudent deelnemen aan de begrotingsbehandelingen en debatten.

– Verhevigd. Alsof er niets aan de hand is, gaat het Carnaval do Brasil onverminderd in kracht door. ‘Zika oder nicht…, wir haben carnaval’. Blijkt volgens een BBC bericht, dat het Zika-virus uit het Afrikaanse land Oeganda kwam. http://www.bbc.com/news/world-africa-35431181 Wat heeft eigenlijk aan ziektes, daar niet de geboortegrond. “Le SIDA” of HIV/AIDS evenzo. Het Nederlandse kabinet schenkt een kwart miljoen euro aan het Rode Kruis voor de strijd tegen het Zika-virus. Dat heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, donderdag bekendgemaakt. Het geld wordt onder meer gebruikt, voor de bestrijding van broedplaatsen van Aedes-muskieten. Door de beet van deze mug, kan de ziekte overgedragen worden van mens tot mens. Ook seksen zou volgens Texaanse wetenschappers, hebben geleid tot overdracht. Daarnaast wordt het geld besteed, aan voorlichting en analyse van water.

– Somo. De leider van de Pertjaja Luhur geeft aan op zijn ‘qui-vive’ te zijn, nu er onweerlegbaar is vastgesteld, dat de NDP uit is op vernietiging en/of decimering van zijn partij. Zal de NDP en paarse leiding, als het aan Somohardjo ligt, bepaald niet lukken. Met betrekking tot de Sapoen/Chitan ‘case’, zijn er al volgende stappen ondernomen. Pertjajah Luhur (PL) heeft de waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, op de woensdag jl. formeel gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het gaat mede om een DNA-document, dat gebruikt is in een rechtszaak over het terugroepen van de dissidenten Raymond Sapoen en ‘brother in arms/crime’ Diepakkoemar Chitan. De brief is door advocaat Gerold Sewcharan geschreven en gedeponeerd, in opdracht van Pertjaja Luhur.

Justitia Pietas Fides MMCMLXXX

Justitia Pietas Fides MMCMLXXIX

– DNA. Hoort men het ook eens van een ander. ‘Voorzitter Simons loopt aan de leiband…’. Vervelend om dat ook van emeritus Emile Wijntuin te moeten aanhoren, en in een ochtendblad Anno 2016 gepubliceerd te zien.

– PL. Boycot van de Huishoudelijke Vergaderingen in De Nationale Assemblée, zolang er geen juridisch solide verantwoording en opheldering is gekomen, ter zake ‘culpabiliteit’ van een vigerend voorzitter en/of griffiepersoneel. Nog wel na wederrechtelijk gemuteerde staatsdocumenten en digitale websites formules die door de pers en benadeelde volksvertegenwoordigers werden ontdekt. Op heterdaad…! Doekhie noemt de boycot van een gemotiveerd parlementaire oppositie een buitenechtelijke handeling? Gelijk aan die van ‘trouwe viervoeters’? Wat een onvergelijkbaar, onverteerbaar en weinig te versmaden moppie van warrige Momsie, uit het westen des land! “Hondse manieren?”. Elo, Momsie…! “Dagu manieri…?”. In het kader van openbaarheid van bestuur en gelijk oversteken.

– Somo. Hij laat zich niet vernachelen door Simons. Maar misschien had Somo wel een heel ander woord…, dan ‘vernachelen’ in het achterhoofd.

– Kroesoe. Na indringende informatie te hebben ingewonnen, gaf/geeft Kroesoe van ‘Kofi Djompo’ aan, dat het griffiepersoneel in De Nationale Assemblée (DNA) terdege zou zijn aangezet cq. in opdracht handelde, om wederrechtelijke/-wettelijke mutaties in parlementaire documenten, aan te brengen. ‘A no mi du, yere’. Het in openbare vergadering beluisteren van geluidsweergaven, uit huishoudelijke vergaderingen van DNA en dus bij meerderheid moeten sanctioneren in het parlement, moest eigenlijk de samenleving van ‘het gelijk’ bij Simons overtuigen? Ze maakte het alleen maar van kwaad tot erger. Maar dat zal ook de rechter wel weer inzien. Het waren twee fracties en men smeedde die weinig gerechtigd en bepaald niet comfortabel, geheel onrechtmatig tot ‘eentje’. “Buitenbeentje…”, zal men bedoelen. En dan daarbij/-naast nog liegen ook. De rechter zal uiteindelijk oordeel vellen. In straf en in civiel. Ook na aanhoren van het bandje wat werd toegestuurd en de waarheid geweld aandeed? Audio opname die het tegendeel bewijst e/o aangeeft, van wat Simons nu eigenlijk bedoelt te zeggen en dwangmatig te doen invoegen. Men houdt nou eenmaal van invoegen en mutaties. Dinges paskwilbestendig verankeren. Toch?

– Vals document. Een ‘werkdocument’ in De Nationale Assemblée…, wat is dat? Nooit van gehoord. “Een werkreceptuur…, wat is dat dan?”. Calpol, Paracetamol, Paracof of Amoxilini? ‘Soso bruya ini kondre!’. Maar een ‘werkopdracht’ uit het kabinet van het staatshoofd, daar kan men ‘in politicis’ weldegelijk wat mee en echt niet meer omheen. Daar heeft men wel een ‘return of investment’ mee verzekerd, gegarandeerd en plekbestendig gemaakt. Alsof het Volk, samenleving en pers, dat niet allang in de gaten had of heeft. Want dat Volk is toch oh zo oliedom, onwetend gehouden en niet handelingsbekwaam behouden. ‘Time will tell in time, who is stupid and who amongst the peoples are not…!’.

– Venetiaan. Hoe zei Venetiaan het ook weer in 1993, ter zake de ‘eenzijdige stopzetting’ van suppleties aan militairen in Suriname die bij Koninklijk Besluit toelagen/suppleties uit Nederland ontvangend mochten verwachten, na vrijwillige dienstoverkomst in November 1975? De suppleties werden zonder enige vorm van onderzoek in de moorden en daders/uitlokkers direct na 08 December 1982 stopgezet. ‘Schuldig of onschuldig…, ‘dem man tapu na moni…’. Na mei 1993 en stringenter verwijdering van de top (…), van het zogenaamde ‘militair gezag’ en toen nog weer onder Graanoogst ‘waarnemend gesteld’, kwam de zaak weer aan het rollen. In De Nationale Assemblée zei Venetiaan, kort en bondig: “Een overeenkomst met Nederland, is als een overeenkomst op water geschreven…” Van Mierlo voelde zich toen als MinBuZa, toch nog effe geroepen om een aalmoes over te maken, aan de ‘onschuldige van multipele moorden gepleegd’ op 08 December 1982. En wat ziet men nu weer aan discutabele kortingen, op afgesproken toelageverwachtingen? Men wil uitkeringen van Marokkanen korten en ook nog van Holocaust-slachtoffers? Lezen mee! ‘Dutch halt reparations to Holocaust survivors receiving them elsewhere. The Netherlands has decided to stop payments to Dutch survivors who already receive a payment from Israel; Israel’s Holocaust Survivors’ Rights Authority sent notice to survivors stating that survivors already receiving a payment cannot be paid by Israel. The Dutch government’s decision to stop transferring payments to Holocaust survivors who also receive one from the Israeli government, has sparked outrage among survivors from the Netherlands….’. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4761397,00.html

– Verkrachting. Buurtontwaarding als een bewoner van dezelfde omgeving, het in de hersens haalt om een vrouw ‘grat hari’ te verkrachten. Laatste bericht, in deze: ‘Vrouw door buurtbewoner verkracht…’. Andersom zijn de meest geregistreerde verkrachtingen, aanrandingen en andere vormen van seksueel misbruik, kortom heftiger zedendelicten, gepleegd door mensen die de tijd hebben gehad om hun prooien te observeren en in focus te nemen. Is niet zo dan…: – meneer oom, opa, tante, neef en nicht. In deze tijd komt er nog iets anders bij. ‘In natura…’, de inmiddels gesaldeerde betalingen voldoen.

– Ontwaarding. Men komt afgestudeerd terug naar het land Suriname en gaat aan het werk, voor een redelijk salaris, waaruit de studiefinanciering in het buitenland zonder veel ‘dyugu dyugu’ en wel maandelijks kan worden terugbetaald/-gestort. Maar dan komt combinatie Hoefdraad/Rusland/Bouterse, wel tweemaal met een devaluatie. Gestudeerde mensen…, in de prak rijdend. Kom terug naar je land, hor. Visum is geregeld, toeristenkaart is geregeld, PSA is dan wel je financiele doodvonnis, hor.
– Voortgang. Gaat de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2015/’16 nou ‘wel’ door of helemaal ‘niet’?. Of is het nu zo, dat de NDP ‘plus’ om politieke redenen daar helemaal geen zin in heeft…, zoals her en der met wel enige nadruk wordt gesteld? ‘Time also will tell in time…, Misiekaba!’. De paskwilmaker, bij uitstek.

– Collectieve rechten. In sommige Latino-landen, werkt dat ‘nobele streven’ heel misschien door. Als men tenminste ‘letter en geest’, wenst te respecteren. Vaker ook nog weer gebrekkig, omdat scheidslijnen tussen twee/drie hoofdbevolkingsgroepen steeds vaker, (discriminatoir-) gebonden door te trekken zijn. Conflictveroorzakend voorkomen, wanneer de een de ander niet gunt wat hem/haar toekomt. Brazilië kent geen etniciteit, elitevorming of rassendiscriminatie…, hor! In Suriname, kan wat men nu weer in het buitenland heeft geëist en voor de totale samenleving ook nog heeft bepaald, absoluut niet op een en dezelfde wijzen worden ingebed. Neen had/heb je, ‘ja’ kun je misschien nog gedeeltelijk (ver-)krijgen. Het onmogelijke kun je opeisen, zoals de hele grensplaats Albina en vestigingsomgevingen ten noorden, ten westen en ten zuiden? Met andere woorden in directe buurt/omgeving…? Maar daar was ‘neen’ duidelijk op ‘het antwoord’. Men kan de hele rivier opeisen, maar die doorgangsweg krijgt men ook absoluut niet. Zowel bij de Fransen als in de Republiek Suriname, zijn er (trans-)nationale wetten en verdragsregels van veel hogere werkingsorde die het ‘algemeen belang’ dienen en dus mede moeten beschermen/beslechten. Zo is ‘de Eigendom’, als uitvloeisel van de ‘Code Napoleon’ het hoogst verankerde burgerrecht, dat een bezitter/eigenaar daarvan beschermt. Vraag ook dat meteen aan de vigerende MinJusPol. Geürbaniseerd Albina, de toevoerwegen, het vliegveld, de waterwegen en omgevingen, blijven gelukkig en verstandelijk ‘gemeenschapsgoed’ van alle ingezetenen en Surinaamse staatsburgers. Het ingewortelde algemeen en grondwettelijk belang, ook na zogenaamde importdemarcaties, dienstig dient te zijn, te blijven en ook nader zal mogen blijken. Suriname is van alle Surinamers, met respect voor de Grondwet, verdragsrechten cq. -plichten die allen bij bevochten referendum tot stand konden komen en in 1987 ook kwamen.

– Claims. Beschuldigingen uit Guyana houden aan. ‘Starbroek News’: “The Amerindian Action Movement of Guyana (TAAMOG) is very concerned about the harassment and detention of the Indigenous people of the Orealla/Siparuta Village by the Surinamese military forces when carrying out their subsistence activity of fishing in the Corentyne River. As a result the Indigenous people are now fearful of using the said river to travel to Berbice to conduct their own business”. http://www.stabroeknews.com/2016/opinion/letters/02/03/taamog-concerned-harassment-indigenous-people-fishing-corentyne-river-suriname-military/

– EBS. Dodson is een maestro in ‘back tracking’ en ook ‘latente spookverhalen’. Op alles wat hij eerder aan wazigs deze samenleving durfde door te brieven en in te sturen…, ‘back tracking’! Compleet ongeloofwaardig gebleken. Bij Skalian-zaakjes was het al zo. Ontmanteling van die rommel en vernietigingsmachines? En dan na enige tijd, een achtstuks en dus allemaal van die eerder verfoeide ondingen(…), de Sarakreek opsturen. En dan nu bij de moordende tariefsverhogingen van de EBS, weer een mistig verhaal. Vertelling, wat niets anders is dan tomeloze ‘quatch’. Vastrecht zou worden afgeschaft en komt men nu terug met een ‘abonnementsterm’ die helemaal op niets slaat. Of het moet ‘puti kloppen’ zijn. Men moet nu 200 tot 300 procenten of meer, aan elektriciteit betalen. No nonsens! SRD30,– ging naar SRD90,– en SRD250,– ging naar zowat SRD450,–. Praatjes van Dodson vullen dus geen gaatjes, alleen de ‘eigen puti’ bij de parastatale. Wat vertelde de DOE-man, aan de samenleving via een ochtendblad? Waarop de welzijn en -doeners Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hopelijk nu wel, krachtig antwoord kan en/of mag geven? http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/02/03/vraagtekens-bij-te-zware-ebs-tarieven/ Gaan we dan, DwT: ‘…parlementariërs, onder wie VHP-leider Chandrikapersad Santokhi, hebben onlangs in een openbare vergadering gevraagd om aandacht voor ‘hoger dan aangekondigde’ stroomtarieven. “Er is een verhoging van 60 procent aangekondigd, maar mensen betalen in werkelijkheid tussen de 200 en 300 procent meer dan zij gewend waren…”, stelde Santokhi. NH-minister Regilio Dodson vindt dat er een complete ‘misvatting’ is over wat de verhoging precies inhoudt. “Het is geen zestig procent verhoging op basis van de oude tarieven…”, onderstreept hij. Het zou daarom geen eenvoudige rekensom mogen zijn om slechts 60 procent meer te betalen dan “…wat men voorheen gewend was te betalen…”, voegt hij eraan toe. Hij verduidelijkt, dat de verhoging juist 60 procent is van de werkelijke kosten om stroom op te wekken in Suriname. “Het oude tarief was ver beneden de werkelijke kostprijs. De juiste prijs omvat ook componenten, zoals schulden, afschrijvingen en een winstmarge voor de EBS”, legt de bewindsman uit. Deze ‘werkelijke stroomprijs’ zou in overeenstemming met belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, zijn overeengekomen. “Vroeger was er geen duidelijke onderbouwing van de tarieven. Er werd veel gegist over hoeveel stroom er werd verbruikt. Met nieuwe, zuivere berekeningen betalen een heleboel mensen ook minder, ondanks de verhoging”, beargumenteert de bewindsman verder. Tot zover DwT. Kortom? Alleen maar ongeloofwaardige Dodson – quatch. De VSB onder andere, is meer dan aan zet en moet komen verklaren of het allemaal wel waar is, wat uit de koker van Dodson aan ‘gestructureerde quatch’ is gerold. Of na wekenlange onduidelijkheid en nu stevig melken van de consumenten, dit allemaal terdege de bedoeling was en is. Men betaalt dus nu ook een deel van de tarieven om structuurmalversaties bij de EBS af te schrijven ofwel glad te strijken? Wat eigenlijk een vorm aan georganiseerde oplichting van de cliënt in zich houdt!? EBS behuisde en verzorgde ‘fufuru man leki santi’, sloot worgcontracten, werd met open ogen bestolen en wil nu ‘grat hari…’, dat de langdurig bestolen/benadeelde samenleving de opgelopen schade via de nieuwe 200/300/400 verhoogde tarieven zonder slag of stroomstoot betaalt? Wordt dat goed begrepen? Juist ja! Kwestie van beperkte tijd. Ook voor Dodson, cum suis. De verraderlijke ingrepen in de koopkracht van de samenleving en uitgeknepen burgers in het bijzonder…, zullen zeer snel moeten worden beëindigd. Er is geen andere weg!

Justitia Pietas Fides MMCMLXXIX

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVIII

– Judea. ‘How nuts can you be…?’. Het bestaansrecht van Israel wordt al enige tijd aangevochten, door de Haagse bemoeial Dew Baboeram. ‘Likoed Nederland’ geeft vanuit de metropool Amsterdam, in tweeluik een afdoend antwoord. Met gevleugelde conclusie: “…how nuts can you be…”.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33465 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33578

– Gardisten. De Nationale Garde van de US-staat South Dakota, stuurde in januari 2016 een delegatie naar Suriname om strategische plannen door te nemen met de leiding van het Nationaal Leger. De Garde maakte zelf een verslag van het bezoek aan Suriname, dat op Google Alert werd gezet.
http://www.nationalguard.mil/News/tabid/3336/Article/647150/south-dakota-guard-suriname-military-conduct-strategic-planning.aspx

– Ted. De republikeinse kandidaat voor het US-presidentschap, Ted Cruz, won in de staat Iowa, de preliminaire verkiezingen van Donald Trump. Time Magazine maakte een analyse. http://time.com/4203690/iowa-caucuses-ted-cruz/?xid=newsletter-brief

– CBvS. De Centrale Bank van Suriname is vanaf maandag onder ‘governorship’ van drs. Glenn Gersie gebracht. Hoge verwachtingen vallen hem en zijn adviseursteam ten deel. Toch trachten bepaalde krachten de nieuwe leiding op de moederbank in de wielen te rijden, met antipropaganda-impulsen ter zake de wisselkoers en de te verwachten ontwikkelingen daaromtrent.

– Gepakt. De onderzoekende inspecteur van politie bezwoer de gemeenschap, dat hij en zijn collega’s de ‘verkrachter van Munder’, per ommegaand zou pakken. Lukte hem binnen een maand om de onverlaat die zich onder meer hevig vergreep aan een stagiaire, zichtbaar te maken, te identificeren als dader en deze in verzekerde bewaking te mogen/kunnen stellen.

– Strafklacht. In samenspraak met zijn juridisch adviseur en advocaat, heeft Somohardjo, van Pertjajah Luhur besloten om de voorzitter van De Nationale Assemblee ook strafrechtelijk aan te klagen en vervolging te vorderen…, overwegende ‘valsheid in geschrifte’ en het ‘aanleveren van vervalste documenten’ bij de rechter in civiel die een deel van de ‘terugroepzaken’ tegen Chitan/Sapoen, onder de hamer heeft gekregen/liggen. Intussen is een deel van De Nationale Assemblée in huishoudelijke geheimhoudingsvergadering bijeen om voortgang van huidig parlement te bespreken. Of dit zal lukken, is nog maar de vraag. Pertjaja Luhur is niet willig om aan dergelijke bijeenkomsten in De Nationale Assemblée deel te nemen en wil in het openbaar wel…, klaarheid van zaak brengen en bewerkstelligen.

– Autohandel. Zowel de reguliere/traditionele agentschappen van grote automerken en de handel in importoccasions, liggen op hun derrière. Grote verkoopkortingen te verwachten, in de autobranche van SU.

– Staken. Tolken en vertalers bij de Rechterlijke Macht geaccrediteerd, zijn in staking gegaan. De redenen laten zich gevoegelijk raden. Ook de operationele handelingen van de ‘griffie der kantongerechten’, lopen spaak door schaarste aan fundamentele middelen om het werk goed te kunnen doen.

– Gevleugeld. Een gevleugelde uitspraak komt van de VHP-voorzitter die in een dagblad laat weten en gewag maakt, dat het huidige landsbestuur de samenleving gedecideerd naar de afgrond leidt.

– Actio. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het ’s Lands hospitaal gaan grote afdelingsdelen in staking. Medische specialisten en ander personeel gaven gehoor aan het stakingsparool.

– Penaal. Man kapt. Man dreigt. Man grijpt naar de keel van een vrouw. Man mishandelt. Mannen vermoorden vrouw tijdens roof. Man verkracht. Man verwondt vriend van ex-vrouw. Man schiet vriend neer omdat die hem ‘sopie’ wil geven om te drinken. Man berooft vrouw op straat. CIVD-ers ‘trigger happy’. Mannen schenden grafkelder en ook een reeds aan de schoot der aarde toevertrouwd lijk. Necrofilie ten top.

– Chaos. De Verzekering Basiszorg is voor “sociaal zwakkeren” verlengd, wat een enorme drukte opriep bij een pand aan de Henck Arronstraat, onder meer allernaast het CCS gesitueerd.

– Alarm. Met de dag wordt er meer ellende rond het Zika-virus aangemeld. Uit Brazilië de berichten van Reuters, dat de zaak veel erger is dan eerstens werd aangegeven. Brazil’s top health official said on Monday that the Zika virus outbreak is proving to be worse than believed because most cases show no symptoms, but improved testing should allow the country to get a better grip on the burgeoning public health crisis. Health Minister Marcelo Castro told Reuters that Brazil will start mandatory reporting of cases by local governments next week when most states will have labs equipped to test for Zika, the mosquito-borne virus that has quickly spread through Latin America. The virus has no vaccine or cure at present. http://www.reuters.com/article/health-zika-brazil-exclusive-idUSKCN0VA33F De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) stelt de oordeelvorming sinds enkele dagen ook veel scherper. The World Health Organization declared the Zika outbreak to be a global emergency, a decision that should help fast-track international action and research priorities.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4236387/2016/02/01/Wereldwijde-noodtoestand-uitgeroepen-om-zika-virus.dhtml http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4236426/2016/02/01/Paniek-om-zika-virus-moet-jij-je-zorgen-maken.dhtml Suriname gooit er een extra drie miljoen SRD tegenaan. Hopelijk komt ook dat bedrag goed terecht en doeltreffend in de rampbestrijding. https://www.lcr.nl/Via-muggen-en-insecten http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33588

– TATA. Autofabrikant Tata Motors gaat de naam van het nieuwste model Zica op het laatste moment toch aanpassen. Het bedrijf uit India vindt de naam ongepast nu het zika-virus wereldwijd oprukt. De auto, een kleine personenwagen, wordt deze week gelanceerd op een autobeurs in New Delhi. Dat zal nog onder de naam Zica gebeuren, maar over een paar weken wil Tata Motors de nieuwe naam bekendmaken. De afgelopen tijd is al veel reclame gemaakt voor de nieuwe auto. Voetballer Lionel Messi werd zelfs voor een promotiefilmpje ingevlogen.

– Klad. Oliebedrijven in de klad! Staatsolie moet het nu mede doen met SRD inkomsten. Door de lage olieprijs is de nettowinst van ExxonMobil, het grootste olie- en gasconcern ter wereld, vorig jaar gehalveerd. In 2014 bedroeg de winst nog 32,5 miljard dollar, vorig jaar was dat nog maar 16,1 miljard dollar. Bij de “upstream”, de exploratie en productie van olie, is zichtbaar welke ravage de lage olieprijzen aanrichten. De inkomsten liepen hier met bijna 75 procent terug. Bij de raffinage en afzet van olieproducten, de zogeheten ‘downstream’ verdubbelden de inkomsten juist doordat goedkopere olie lagere kosten met zich meebrengt. ExxonMobil pompte vorig jaar 4,1 miljoen vaten per dag naar boven. Het Amerikaanse olieconcern doet het nog wel een stuk beter dan concurrent BP. Het Britse oliebedrijf schreef voor het eerst in meer dan twintig jaar rode cijfers met een netto verlies van 6.5 miljard US-dollars. Shell kwam al met de voorlopige cijfers en noteerde ook een enorme winstval. Op de donderdag presenteert Shell, het op één na grootste olieconcern ter wereld, de definitieve cijfers. De aandelenkoersen van het olieconcern daalden dinsdag verder. Het aandeel Shell verloor halverwege de middag bijna 5 procent en BP zelfs meer dan 8 procent. Het aandeel ExxonMobil verloor bij opening van de beurs op Wall Street niet minder dan 2 procent. Oliebedrijven lopen zware averij/schaden op door de sterk gedaalde olie- en gasprijzen. Investeringen worden teruggeschroefd, bedrijfsonderdelen afgestoten, projecten stilgelegd of uitgesteld, en tienduizenden banen worden geschrapt. Voor ruwe Brent-olie wordt op de olietermijnmarkten 32 dollar voor een vat neergeteld. De nieuwe daling wordt veroorzaakt door tegenvallende Chinese en Amerikaanse industriecijfers. Pessimistische economen vrezen zelfs een nieuwe recessie in de VS.

– Aruba. De regering van Aruba moet zelf orde op zaken stellen, nu het college van Toezicht de begroting van Aruba heeft afgekeurd. Dat zei de NL-minister Blok op de dinsdag in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van de VVD. Die partij maakt zich heel veel zorgen over het financieel bewind op Aruba.

– Clinton. Bij de Democratische voorverkiezingen in Iowa lijkt Hillary Clinton de strijd met Bernie Sanders net in haar voordeel te hebben beslecht. De campagneleider heeft de overwinning opgeëist…, maar durfde dat pas te doen na lang wikken en wegen. http://www.bbc.co.uk/news/live/election-us-2016-35404043 http://www.bbc.co.uk/news/election-us-2016-35462570

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVIII

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVII

– Gehaald. Vooralsnog is de maand Februari ook in dit jaar 2016…, in relatieve rust bereikt. Toch? Wat de komende dagen en maanden zullen brengen, mag en zal ook wel weer blijken. Men weet maar nimmer, wat gestileerde ‘conmen’, in dit land heimelijk aan naargeestige politieke zaakjes hebben voorbereid.

– Necro. Een necrofiel brak het verse graf van R.P. open en ontkleedde het stoffelijk overschot. Wat daarna gebeurde, laat men aan necrofielenfantasie en dus zieke geest(-en) over.

– Aanleiding. Naar aanleiding van necrofielenbemoeienis met de grafrust van overledenen, is er ook een discussie ontstaan ter zake wat men met de zogeheten ‘asresten’ doet die de volgende dag, direct na de verbranding/crematie te Weg naar Zee overblijven. De raarste verhalen en geruchten, doen daarbij ook nog steeds de ronde.

– Zika. Men kan er gerust op voorbereid zijn, dat de gevolgen van het Zika-virus nog maanden achtereen in het menselijk lichaam voelbaar kunnen blijken.

– Grappig. Pengel van Volkgezondheid komt met het weinig geloofwaardige verhaal, dat hij al maanden, weken en dagen bezig is geweest, met de voorlichting en dus bestrijding van het vernietigende Zika-fenomeen. De man kwam gewoon en vrijwel meteen ongeloofwaardig over…, merkte dat zelf op en vertelde toen doodleuk, dat er allang zaken ‘onder de radar’ rondvlogen? Dus niet in de geestelijke voorbereidingsfasen, waarbij de bevolking afdoend werd ingelicht…, dus nonsens! Medische specialisten laten zich echter, absoluut geen oortjes aannaaien en ook dat heeft Pengel hopelijk geweten. En op de maandagmorgen nog meer geweldige ontwikkelingen voor hem en Bouterse-II.

– ‘Joy riding’. Elk staatsvoertuig, dat niet voor ‘de dienst’ wordt ingezet en in handen komt van onbevoegden, resulteert in ‘onrechtmatige daad’. Als daar ook plotselinge gevolgen aan verbonden worden, zoals vernieling en vernietiging, is de zaak nog veel erger geworden. Mammie moet betalen? Zo werd een auto compleet in de prak gereden. Zoontje van H., op het ministerie van HI. Een VP die geparenteerd betrokken werd…, nadat neefje de veroorzaker was van de ellende en aan de joy-ride was begonnen, zorgde er genoegzaam voor, dat ook die ‘tories’ in relatieve stilte werden opgelost. Niets blijft echter stil in SU. Maar dan heeft men nu ‘de heilige geest van Kesho’. Eentje die zich met zaken gaat bemoeien die hem geen bal aangaan en compleet vergat, dat zijn dienstvoertuig bij de politie, op een gegeven moment werd omgezet in een Kerstvoertuig. Karretje als zou men denken(…), een reclamepaskwil van B-lightning of een andere entertainment verlichtingsfigurant. Een dienstvoertuyig van ‘the police’. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/keshopersad-gangaram-panday-betreurt-geval-dochter-waarnemend-korpschef/ En dan al die D-Max en Prado’s en Hi Lux voertuigen die op zaterdag en zondag naar de recreatieoorden van onder meer Para worden gereden, op brandstoffen van OW. Kan men zich die vrijdagmiddag nog herinneren, dat er filevorming ontstond? Toen de staatsbrandstofpompen weer werden voorzien van achterstallige levering? Men viel over elkaar om nog voor het weekeinde, de dienstvoertuigen te tanken. Voor wat? Juist ja…, weekeinden op staatskosten. En dan hadden we daar de parastatale auto’s bij supermarkten boodschappen doen en ATM machines voor het pinnen. Met of zonder lijfwachten in zwarte ‘full sized’ vehikels naar de kapper. Of de onverlaat die elke dag, doodleuk en voor het oog van een ieder, naar de poker tafel gaat om zijn dienstbijdrage te leveren. Of de Dienstwagens met blauw kenteken bij een casino. Maar Kesho is plotseling ook kinderpsycholoog en bepaalde, dat de dochter van de korpsbazin misschien een verwend ding is? Of was Kesho zelf het meest verraderlijke voorbeeld voor de politiek geëngageerde jeugd, toen hij overstapte naar de NDP(…) met een of ander infantiele reden. “Als niet voor die dag, dat en dat gebeurt, dan ga ik naar de NDP van Bouta…?”. En zijn uitvaren in het parlement, als officiëler te benoemen Panday en waagde ‘El Somo’ ook nog valselijk te beschuldigen? Als politieman heeft Kesho over het gehele land de plicht gehad om burgers en zeker ‘El Somo’ te beschermen. Of dat nou in Nickerie of elders gebeurt…, is het nog steeds om het even. En tegenhouden van een vonnis, ter zake wel of niet verder bouwen van een paskwil…? Dat is aan de bouwpolitie en niet aan Kesho. Dienstauto’s in de misbruikproductie? Er wordt al maanden over geschreven en net zoveel ontheffing(-en) geven onbevoegden op ministeries, overwegende pseudo-wetgeving. Daar moet Kesho in zijn nieuwe rol naar kijken en niet of de dochter van de korpschef wel of niet verwend is. Want Kesho is allesbehalve kinderpsycholoog en bepaald niet het beste politieke voorbeeld gebleken. Niet voor, niet tijdens en ook niet na 25 Mei 2015. ‘Neks no fout? Poli poli, ala sani bem fout’.

– Paradijselijk fout. En dan de DC die vanuit de NPS overliep naar de NDP en beweerde altijd NPS-ers te zullen blijven. Dat is dan gebleken met een ‘wild-west/east foundation’ in Commewijne. Paradijselijk rommelverhaal! Neks no fout? Relyveld zegt: “Ala sani fu yu stichting tori fout, yere Remie…, ala sani’.

– VHP. Op weg naar de overwinning, zijn vast de partijstatuten van de VHP gewijzigd om de zaken ‘flexi en modern’ in te richten. ‘Neks ne go stop…, dem man- nanga VHP-uma…, moro fu dey’. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/nieuwe-statuten-vhp-goedgekeurd-door-partijcongres/

– Sjoemelen. In Nickerie, in Marowijne, in Commewijne, in Wanica en in Para. Aanwijsbaar en aantoonbaar, dat terreinen en ‘libi libi’ plantages in de verkeerde handen zijn gaan verkeren en duurzame ontwikkelingen stagneren.

– Sribi. Plotseling was iedereen dit weekeinde wakker. November, December en Januari 2016. De afnemers van de Energie Bedrijven Suriname, energie monopolist in SU met allerlei wurgcontracten verbonden (…), verhoogde de tarieven met wel 300-procenten. Met ander woorden, hebben afnemers al drie maanden de 300-procent verhogingen moeten neertellen. Voorbeeld gegeven: SRD24,– naar SRD87,– en een nieuw genomen abonnement er bovenop. Een ding wat Marcel heel slimmig, ‘abonnement’ is gaan noemen. Komt tijd, komt raad en ook voor Dodson een ‘black out’! Grappenmakers van het land. ‘Neks no fout, Skalian-tori ook tu no fout. ‘Du no du plakseri…, denki pa e law!’.

– Kindermishandeling. Wie zich op een school als opvoeder misdraagt, gaat naar huis en wordt thuiszitter. Voorbeeld? Onderwijzeres van de Slootenschool die een kind als een dier vastbond.

– Bon bons. Je koopt ‘cocaïne bon bons’ in SU en neemt ze mee naar Nederland. Tien maanden gevangenisstraf, ook na ‘hoger beroep’ in cassatie bevestigd. Sorry dame!

– Bouta. Wie is Bouta? Dat werd weer glashelder aangegeven, door Nahar&Rahan en de meer rotsvaste Jogi…, waarvan men niet anders kan zeggen bij de NDP, dat die de sterkste speler in Saramacca is en blijft. Vanzelfsprekend ook in DNA. Lezen mee! Met de opmerking, dat tijdens Bouterse/Bishop ook die Goedschalk c.s. te Bomika, pathetisch in de lucht sprong. En bij Cyrill Daal heel Paramaribo naar de Coppenamelaan was uitgelopen om de zaak aldaar democratisch te ondersteunen. Oktober 1982. Vermoord met behoud van kleingeld, op 08 December 1982. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/mahinder-jogi-toen-cyriel-daal-bezig-was-had-bouterse-ook-stoere-taal-gesproken/http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/category/fawaka/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/01/31/column-sabi-yu-du/

– Marginaal. Buurman vernielt schutting? Allemaal grensoverschrijdende zaken tussen buren. De een gooit rommel op de ander z’n erf en een ander zet een schoonmaakbedrijf zonder vergunning neer, onder het slaapkamerraam van de buurman. Wat een buurt is het daarmee geworden. Een inflatoir aangetaste woonomgeving.

– Levensbedreigend. Vrouw tijdens overval gedood. Militair steekt collega. Militair schiet een burger dood. Man beschoten tijdens straatroof. ‘Neks no fout!’.

– ‘Nyan’. Een schrijver vraagt zich in de pers af, waarom de trouwe Boeing747-300 met ongehoord winstgevend ‘track record’, naar de woestijn moest voor parkingtickets. Een gezagvoerder zei bij de komst van de eerste Airbus 340-300: “…weer een experiment van de SLM-leiding…’. Dezelfde vraag, waarom de vorige Airbus 340-300 moest worden ingeruild voor een voormalige Airbus van China Airways en de vorige vliegtuigen er ook niet bij werden behouden voor groei van de maatschappij? Heeft men dan niet van een ‘nyan patu’ bij de parastatalen gehoord? Misschien moet de schrijver op weeldeonderzoek uitvliegen. Waarom niet een Boeing 747-400 en een Boeing 747-Combi voor de SLM? Omdat ratio niet in de ‘nyan-patu making’ past! Simpel. ‘Check the internet’.

– “We zijn moe!”. We zijn moe van alle ‘a no mi syndromen’. “Ala sani na Bouta schuld, yere!”. ‘Neks no fout, bala’. “Ala sani fout, beta…”.

– Untill. Jawel…, untill we meet again? Intussen wil die lumineuzer Herrenberg de Wilhelminastraat ombouwen tot de Max Nijmanstraat en ook de Julianastraat op Combe misschien tot de Michael Jackson Highway. Wat is er dan weer met Kaikusi-projecties gebeurd? Juist ja…, syndromatische verschijnselen gebleken.

– Devaluatie van DNA? Begon al in 2010 met een climax in 2012 en nu een vervolgcalamiteit in 2016. Alles goed in SU. ‘Yes, no wan sani no fout!’

– Coronie. Panoramische steekpartij? De verdachte had werkzaamheden verricht voor het latere slachtoffer. Hij was het oneens over de betaling en zij kregen een woordenwisseling over de hoogte van het bedrag. Schuldeiser stak het slachtoffer toen met het mes.

– ‘Dew in kromandi analyse’. Een man uit het Inheemse Alfonsdorp vertelt hoe de oorlog de verhoudingen tussen de Inheemsen en Marrons verpest heeft. Oorzaak? Persoonlijke ruzie over het een en ander, tussen Brunswijk en Bouterse. Neks no fout! Aksi Chas.

– Gevaar. Met gevaar voor eigen leven bestreed ene Pengel van Volksgezondheid de Zika-virussen met het uitdelen van pamfletten tussen voorgesorteerde auto’s. De man moet toch nu wel wat doen, hor. Met gevaar voor eigen leven of dat van het Volk…? Juist ja!

– Opgepast. ‘Met gevaar voor eigen leven’. De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gaat vanaf middernacht, te 00.00 uur en de dato 01/02 Februari 2016 in actie. Dit houdt in dat alleen ‘acute zorg en opvang van cito verwijzingen’, behandeld zullen worden. Dit heeft de medische staf van het AZP tijdens een spoed algemene ledenvergadering op de maandag besloten en naar buiten gebracht.

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVII

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVI

– ‘Kes kesi ini na dyari’. Infantiliteit in het ‘jaar van de aap’. Heropvoeding voor mensen die met lijfwachten rondrijden in ‘full sized suburban’ staatsvoertuigen…? Ernstige (her-)beschavings oppi en/of update gewenst! Indien er acuut geen plek is voor heropvoeding, kan Tsang misschien bij zijn bazen op de Chinese ambassade terecht en van hen horen, hoe met opgevallen vrouwen in het parlement om te gaan. Hoewel op die diplomatieke vestiging van de VRC, er ook eens een lijk in het zwembad kwam bovendrijven en immuniteitsverordeningen op basis van een VN-verdrag, verder noodzakelijke onderzoekingen verkleinden. Met betrekking tot Bouva die zich mede schijnt te hebben willen misdragen,…, is het misschien ook weer goed als die ‘zijn vader’ opzoekt en hem vraagt hoe met vrouwelijke collega’s…,, met name op de werkvloer om te gaan. Als vrouw in het parlement zou je je misschien ook tweemaal moeten bedenken, voor je in het onderkomen van de democratie, naar het toilet gaat en noodzakelijkerwijs een deel van de kleding af moet doen. Piepologengevaar blijkt meer dan normaal voor te kunnen komen, nu de ‘smart phone’ vanuit staats WiFi – faciliteiten met het Internet en dus ook Facebook is gekoppeld. Bovenstaand, naar analogie van een voorpaginabericht, dat op de zaterdagmorgen de wereld werd ingestuurd. Een aanklacht die de verbouwereerde NPS-voorzitter wereldkundig maakte. In het ‘jaar van de aap’, kan men van alles en nog wat gaan meemaken. Ook de diafragmagestoorde Bouva, blijkt weet te hebben van hoe eigenlijk heimelijk de politiek heftiger beladen vrouwen op de werkvloer, stiekempjes te filmen en de beelden daarvan —na gewiekster uitlokking– met een lustige Tsang, onder turbovaart te verspreiden. “Al draagt een…!”. Uitlokking en dan filmen voor Facebook? Anderen deden ook uitlokking en dan letterlijk de tegenstand laten doodschieten. ‘Uitlokking…, amnestie so bun’. http://www.srnieuws.com/

– EBS. ‘Boe boe Dodson bit Sjakie, na ing…!’. Factuur van exact zelfde meter (-s) en geen aanvullen energieverbruik, eerder Let-verlichting geïnstalleerd. *Meter I.: Oktober 2015 – SRD 26.15 naar November…, SRD 87.75 is 300%. Zeg maar: SRD30,– naar SRD90,–. Nog steeds Meter I.: December SRD 84.85; Januari SRD 80,55. *Meter II.: Oktober 2015 – SRD 293.90; November SRD 487.35; December SRD 396.45; Januari 2016, door inzet Letverlichting SRD 347.65. *Meter III.: Oktober 2015 – SRD 27.90 naar November SRD 87.95; December 2015 SRD 83.65; Januari 2016 SRD 80.45. Doodleuk komen vertellen dat de tweede verhogingen niet doorgaan? Hoeft ook niet want die zijn al doorgevoerd. Weer zo een verhaal van groothertog in de veredelde Belazeritiskunde

– Bouwen. Een zak cement kostte in 2014 bij Dipo, volgens aangeven van “We zijn moe”, dus niet meer dan SRD28,–. Dezelfde zak cement van Dipo kost nu, aan het begin van het jaar 2016: SRD 52.50. Dat huis wordt dus niet meer gebouwd.

– Bus. “We gaan intern zaken onderzoeken”. Wat een mop! “We gaan de samenleving de waarheid voorhouden!”. Een nog grotere grap! Wanneer men de kredietwaardigheid totaal heeft verloren…, dan hoort men dat ook eens van een ander. Parabel! De bus van de NDP vertrekt. Sapoen en Chitan hebben geen vervoer, want Somohardjo wil niet met ze in de PL-bus zitten. Wat doen de lumineuze gasten dan? Ze springen op de bus, bestuurd door hun oom ‘Des for Pres’. Maar daar blijft het dus niet bij. Ze krijgen ook nog spreektijd van de ‘paarse partij’ die hen op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren, wil accommoderen. Ook straks met een geheid aantal, dat in de categorie gelegenheidswetgeving, zullen mogen inpassen. Panka, Misiekaba en Bouva deden het al eerder met de beruchte amnestiepaskwil. Om het vege lijf van ‘baas’ te redden, maakten ze een rammelpaskwil en noemden dat een Amnestie-amendement. Nu krijgt men een ander paskwil, op aangeven van ene Misiekaba, inmiddels met een scalpel en andere scherpe operatiemessen om de Terugroep Wet open te snijden. De voorzitter van het parlement Jennifer Geerlings Simons heeft zich zonder enig debat, wagenwijd opengesteld om dat allemaal ten uitvoer te leggen/brengen en Sapoen/Chitan daarmee met vrijbrief, te accommoderen. De wereld kijkt inderdaad toe Carl Breeveld. Ook wat jij tezamen met de antidemocraten medebekokstoofde. Twee koppen: “Misiekaba moet op de operatietafel” en “ Simons in staat zelfs wetten te manipuleren”. Inderdaad, kan je van alles met de wetgeving doen, indien de opdracht van hoger hand uit het kabinet van het staatshoofd…, de huisarts Simons bereikt. Schreef ze eerstens Calpol/Paracetamol voor…, wordt de onverlet in te willigen eis gesteld om de zaak dood te gooien met Amoxil. En ze doet het ook nog. Inclusief wijzigingen in de DNA-Website en ongegeneerde aanvulling van een fractie die niet eens aangevuld wenst te worden. Integendeel! Lijkt wel een van de meest absurdistische toestanden die het volkstoneel zich zou kunnen bedenken. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/sapoen-en-chitan-maakten-gebruik-spreektijd-ndp/ http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/beschuldigingen-hoefdraad-kunnen-op-waarheid-berusten/ http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/harish-monorath-simons-in-staat-zelfs-wetten-te-manipuleren/

– ZIKA. De WHO/UN/PAHO/OAS/Mercosur en de rest van de wereld uiteindelijk in alarm. Suriname kijkt nog steeds apathisch in de lucht, welk transportvliegtuig van de USofA. komt helpen. Of ‘helpi-papa Obama’ ook iets voor Suriname’s ellende wil doen. Want handje ophouden is de kunst die Suriname wel goed weet te ‘plaktiseren’. “Hori vaste san yu habi, meki moro helpidresi kom!”. Maar misschien is het geluk weer aan de zijde van de zieke mens. Want ook groot alarm op de voorpagina van ‘Times Magazine’. Niet die van Dipo…, de allerechte uit de Verenigde Staten van Amerika. En de berichten daaruit zijn niet bepaald gunstig te noemen. Wint de muskiet het van de mensheid. Gaat men een Apocalyps tegemoet? De inheemsen en indianen in het verre zuiden zijn ook al aangetast en ziek gemaakt. http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/01/zikavirus-duikt-op-in-inheemse-trio.html Nickerie luidt de stormbel en schreeuwtrompet. Lees maar mee! TIMES: ‘Zika has once again raised the question of how to stop mosquitoes from transmitting disease. For such a tiny creature, mosquitoes have caused humans untold misery for millennia. The insect, which measures no more than a few millimeters in length, has killed tens of millions of human beings by spreading deadly diseases like malaria and dengue fever with its bite. The Zika virus, which scientists believe may be causing severe birth defects in newborn children whose mothers had been infected, is the latest mosquito-borne illness to strike fear in the public as it explodes through Latin America and threatens the U.S. http://time.com/4195980/zika-mosquitos-genetic-modification/?xid=newsletter-brief

– Aanklachten. Zowel in civiel als in straf zal de oppositie de politieke manipulatoren uit de ‘paarse tent’ aanpakken. Ook internationaal worden stappen gezet om de ‘NDP-plus pionnen’, transnationaal te ontmaskeren en veroordeeld te krijgen. En dat heeft niet met het land Suriname sec te maken of het land te schande te zetten. Het heeft allemaal te maken, met het te schande zetten van de antidemocraten die bezig zijn het land weer compleet in vernieling te drijven/rijden en de bevolking terug te voeren naar slavernijverhoudingen. Want een vader of moeder die de kinderen door ontslag van werkplek en verlies van arbeidsplaats niet langer kan verzorgen, zal gedoemd zijn de criminaliteit op te zoeken en daar valt het fenomeen moeders die prostitueren ook onder. Om over de opgeschoten dochters nog maar even te zwijgen. Het land is compleet ziek gemaakt. Geestelijk en lichamelijk. http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/01/oppositie-maakt-zwaar-punt-van-vermeend.html http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/01/rusland-nps-sapoen-en-chitan-pl-maken.html

– Sapoen. Hij zou wel degelijk te boek zijn gezet als fractieleider van een virtuele en illegale fractie. Een zakje dat ook nog spreektijd van de NDP werd toegespeeld. De clownerieën van en rond Sapoen nemen met het uur alleen maar toe. Dikke huid die jongen. Dat hij zich totaal niet schaamt, bij het bewust stigmatiseren van een stevig aantal mensen. Die zetel is niet eens van hem. Op krachten van de VHP mocht Sapoen binnenglijden. Chitan…? Een formaat meelopertje.

– Leven. Een vrouw laat het leven, ter hoogte van Dijkveld aan de Winston Churchillweg. Tijdens een gewapende overval in haar gezinswoning gedood. ‘Ai Sranan…, wi switi moi moi Kondre…!’.

– Stress. Wat nu? De Economische Controle Dienst van HI, nam een partij erectiepillen in beslag. En dat in deze tijden van grote stressformules/-volumes. Kon Sieglien met haar opsporingsmannetjes, echt geen rekening houden met de tijdgeest? ‘A no wan bun sani, yere skatje!’. ‘Dem man teki ala dem blauwtjie! No wan…, dem man no libi gi wi…’. ‘Dem man fu HI…, no sportief yere skatje’.

Justitia Pietas Fides MMCMLXXVI

Justitia Pietas Fides MMCMLXX

– Obama. Wie dacht dat daar Obama kwam aanscheuren, in een zwarte/slurpende ‘suburban fullsized pantser…’, met ook nog een batterij volgwagens, voorzien van zwaailicht (…), en het gebouw van De Nationale Assemblee, als “Papa Hamisphere” bestormen, mocht opnieuw bedrogen uitkomen. Ook bepaald geen herhaling van het lugubere UZI-verhaal, dat Somohardjo twee dagen geleden wilde afsteken en ook niet het equivalent van Hummer-overvalwagens van de gebroeders B. op Alendy, helemaal uit Moengo geraced…, Anno Domini 2010. Post 25 Mei van dat jaar en ‘oorzakelijk in verband’ om helaas Bouterse – I te creëren. Over causaliteit-, actualiteit- en calamiteitgevolgen daarvan allemaal gesproken. Het was Bouterse uiteindelijk nu maar in 2016. Eentje die aan het water van de stomende ‘poli poli radiators’ kon voelen, dat de regeringsmotoren op ‘klemhori’ stonden. ‘Overheated scenarios!’. Dus naar het ‘huis van de democratie’ om daar ‘de democratie’ te redden…? Het is tegen beter weten in, maar weer te hopen. De begrotingsvergaderingen zijn dienstbaar aan het Volk opgeschort, nadat was gebleken er valse en/of vervalste, misschien wel geantidateerde documenten, met een ambitieuzer en streberachtig jongadvocate naar de tafel van de Rechterlijke Macht waren verhuisd. Om volgens bekomen info uit DNA-gebieden, de zaak tegen de assembleevoorzitter cum suis, intussen onwerkbaar gebleken, ging of poogde te “stutten”. Te schragen in vorderingen die rond Sapoen en Chitan en hun illegale aanwezigheid in De Nationale Assemblee, rechtens en ook ontvankelijk waren ingediend. De advocaat van Bouterse, vervolgens zijn kabinet en delen van de De Nationale Assemblee, inmiddels ook al in collectie/selectie aangeklaagd, was met vervalste, valse of geantidateerde stukken/documenten aan de rol en aan de haal geweest? Probeerde met onrechtmatig samengestelde documenten, de rechter van het Geerlings-Simons’ gelijk te overtuigen…? Dat vormt nu eigenlijk het probleem. Wat allemaal nog wordt beweerd, door niet zomaar iemand. Door ‘Uncle Somohardjo’, wel te verstaan. Eens de gedoodverfde revolutionaire bezitter van de DNA-stoel. ‘The chair of the chairman’ in ‘The National Assemblee’. Daarnaast en bovenop, werd ook nog de website van De Nationale Assemblee aangetast, tekstueel vervalst. Voor de ogen van DNA-leden en journalisten, werd van twee PL – fracties er eentje gewoon digital gesmeed. De twee van Sapoen en Chitan werden gewoon gemixt met die van Bink, Somohardjo en Wajdoe. Alles in tegenspraak en -strijd met de eerlijkheid. Of wat in de afsprakenvergaderingen van DNA-fracties en fractievoorzitters met de leiding van De Nationale Assemblee werden gemaakt. Wie zouden dus nu allemaal berooid naar huis moeten. Te beginnen met de toestanden van en rond Hoefdraad/Rusland. En dan weer de combinatie Abdul/Misiekaba. Vervolgens Van Dijk – Silos en haar begenadigd ambitieuze dochter die dossiers van de Uitvoerende, de Wetgevende en dus natuurlijk ook de Rechterlijke Macht en/of Justitie beheert. Beheerst? Dat is vers ‘drie’. Maar ook van mammie wordt gevraagd, dat die opstapt als MinJusPol en haar eens gewichtig overkomende advocatenpraktijk sluit!? Allemaal op het Internet en helemaal in ChristChurch van Nieuw Zeeland en de Caribbean te lezen. ‘Summa e sroto, summa e gwe, na mi tante mi tante sa taki eserde’. Wat de reddende rol van Bouterse en zijn pantserjongens ofwel ijzervreters in het DNA-gebouw mag zijn geweest, weet men niet helemaal. Maar als een ‘make shift’ Obama in een ‘bigi tem sitwasi…’, daar is die wel in geslaagd. Alleen is op het Westelijk Halfrond, nog steeds niemand minder dan Obama ‘de echte baas’ en geeft hij Bouterse met zijn Air Force One, steeds het nakijken. Overigens worden er twee of drie nieuwe Air Forces One’s gebouwd, voor de volgende baas op het Westelijk Halfrond. Of dat nou voor Hilary C. of voor Donald T. zal zijn, is om het even. Beiden hebben evenveel spiegels voor de ‘hair do’ nodig. Bouterse zal het bij toeval en gelegenheid moeten blijven doen met een bejaarde B737-300 of een A340-300 die al vele stuiters voor Air China, in het logboek heeft staan. Het is maar om het even dus. En verschil mag en moet er altijd zijn. Al heeft men ‘bigi tem’ naar Obiang en Xi in A340-300 styling willen spelen. Gelijk een ‘bigi bigi bigi bigi bigi olo…’ geslagen, in het staatsvermogen en is simultaan het volksvermogen, naar gort geschoten. Hoefdraad blijkt volgens bepaalde assembleeleden een constant reizende maniak te zijn geweest. Deze zou ter aanvulling een gat in zijn hand hebben gehad…, zo groot als een suppletoire begroting. Sommeren van de megaconsultanten-post op de Centrale Bank, door de illusoire Roberto Makka, geeft een ‘faya priem – feeling’ op een plek waar de zon niet wenst op te komen. Was dat handgaatje kleiner of groter dan welke Andojo, in de post-sitwasi van Adelien W. of ene Wonny B. wist te offreren. De tijd zal het genoegzaam wel bij het staatsfaillissement leren. Want men gelooft in het adagium, dat een Staat niet failliet kan gaan? Totdat het IMF de Staat en het land Suriname als onderpand weggeeft om ergens reddingsvermogens vandaan te kunnen halen. Dan wil men misschien de adagia en zouthoudender beeldspraak op Lina’s Rust begraven. Intussen roept het Volk: ‘Krijgen jullie allemaal maar de klere’. Want de EBS gaan niet verder de tarieven verhogen…? Wat een mop! Is nu al in Januari 2016 met de factor drie verhoogd. Brievenbus half zeven in de ochtend aangesproken. Wie 24 SRD in de maand betaalde, gaat nu meteen naar 84 SRD. Te betalen voor 18 Februari 2016. Krijg dus maar het heen en weer Dodson…, met de praatjes die geen gaatjes bij de consumenten meer willen vullen. Allemaal Letlampen ingedraaid en toch naar 84 SRD in de maand? ‘Let them talk…, rubish for the time being and left. Revolution is definitely…, on its way!’. “Dem a no mi – bendeleden bem takki…, fu taki wa wan”. “Dem man nanga uma, na ini wi kondre nanga makti, e taki wan lo….rssssssst/shhhhhht. Tjoerie!”. Maar ‘tjoerie’ of niet!? Er komt ‘gelegenheidswetgeving’ van Misiekaba en van Geerlings-Simons. Simpel obstruerende wetgeving, om ‘bij wet…’ de “Terugroep Wet”, zodanig aan te passen, dat Sapoentje & Chitanie, kunnen blijven zitten in DNA. Ondanks de ‘onrechtmatige daden’ die vanuit de voorzittersstoel, de griffie en advocatencollectief zijn vermoed en driftig aangetikt. Men gaat net als bij ‘de amnestiepaskwil’…, de wetten zwaarwichtig weer veranderen om Bouterse ‘cum suis’ met ruimere veiligheidsmarges te accommoderen en te verankeren? En op de lange baan gespijkerd, geniet en klinkgenageld additioneel veilig te stellen. Heeft Somohardjo dan toch gelijk, als ‘de rechtsstaat’ weer vervangen moet worden in ‘de machtstaat’? Inderdaad kan hij meer dan gelijk hebben, als men openlijk kan/mag zien, dat men oudgediende militairen en daaronder zwaardere criminelen, op cruciale posities met staatswapens binnen handbereik, heeft geposteerd. Triest eigenlijk, dat ‘het gesproken en geschreven woord’, het weer schijnt te verliezen van wapens en het dus tijdelijk af te leggen tegen braniegeweld? Die Afrikaanse manieren en omgang in het Caribische gebied of op het Westelijk Halfrond, te dulden…? ‘Lesson’s not learned’. Het zullen je kinderen maar weer wezen…, beroofd van een duurzaam geestelijke en materiële ontwikkeling. Kortom een op elk vlak, goed gevoede toekomst. Inderdaad…, kan de ellende nooit lang meer duren. Het is in dit land geheel anders geweest. Totdat…!? Juist ja. Totdat infantiele ‘bigi tem gemier’ en het schaamteloos wegjatten van het volksvermogen. Hoeveel meer mensen, burgers van dit land, zal men het huis van de democratie kunnen uitjagen? En in het ergste geval weer over de kling? Inderdaad kijkt het buitenland nadrukkelijker mee. Ook vandaag weer! https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/152839bdf4f4df5d https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15288c31add7f550 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1528de94aad7de22 http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=65WrVsmOKMTqmAGp-5PABw#q=google+alerts+suriname

– Octrooi, Immuniteiten en prestige. Deze week buigen de hoogste rechters van Nederland zich over een conflict tussen de directie van het Europees Octrooibureau en de personeelsvakbond. Het draait allemaal om de vraag of het bureau zich kan verschuilen achter haar immuniteit, ook als het zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen. Het Europees Octrooibureau, met 2500 werknemers gevestigd in Rijswijk, is opgericht om de rechten van uitvinders te beschermen. Het is een internationale organisatie en heeft daarom immuniteit, wat betekent dat het eigenlijk onaantastbaar is voor een Nederlandse rechter. Vorig jaar oordeelde het gerechtshof in Den Haag echter dat die immuniteit niet opgaat in een conflict met de personeelsvakbond. Het hof oordeelde ook dat het Octrooibureau de mensenrechten van zijn werknemers schendt door die vakbond dusdanig dwars te zitten. Het bureau weigerde de uitspraak van het hof te accepteren en ging tegen de uitspraak in cassatie. De Hoge Raad moet zich nu uitspreken over de vraag: hoe ver gaat de immuniteit van internationale organisaties als het Europees Octrooibureau? De directie en de vakbond van het Octrooibureau liggen met elkaar overhoop sinds de Fransman Benoit Battistelli er de scepter zwaait. Battistelli voert hervormingen door die op veel weerstand stuiten, waardoor er grote interne spanningen zijn. Volgens Battistelli is hij het ‘slachtoffer’ van een ‘doelgerichte actie’ vanuit het eigen personeel, met als doel de hervormingen te blokkeren. De personeelsvakbond, bijgestaan door advocaat Liesbeth Zegveld, vindt dat de hoogste baas van het Octrooibureau alle perken te buiten gaat bij het aanpakken van de vakbond. En dat hij daarbij misbruik maakt van zijn immuniteit. De Nederlandse Staat en dus de regering Rutte, staat aan de kant van het bureau.

– Sopie. Ouders die in Nederland een feestje organiseren voor hun kind zijn en blijven verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van minderjarigen op dat feestje. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De rechter veroordeelde van de week een vrouw uit de plaats De Lier tot een geldboete. Twee jaar geleden werd een 14-jarig meisje onwel, op een ‘sweet sixteen party’ van de dochter van de vrouw. Het meisje kwam laveloos in het ziekenhuis terecht.

– Politiek belast. Pertjajah Luhur, NPS, ABOP en VHP belegden, op de vrijdag in De Nationale Assemblee een persconferentie. Deze partijen blijven erbij, dat er onjuiste documenten vanuit De Nationale Assemblee bij de rechter terechtkwamen. Via een ‘starnieuws-link’, kan men zelf tot oordeelvorming komen en zien hoe de onrechtmatige daad in z’n geheel tot stand kwam. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33509 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33511 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33516 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33519 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33521

Justitia Pietas Fides MMCMLXX

Justitia Pietas Fides MMCMLXIX

– NPS. De voorzitter van de NPS heeft in het parlement aangegeven, dat de nieuwe leiding van de Centrale Bank van Suriname…, zich op geen moment kan gaan zitten bezighouden met populariteitscurves of -scores, ten dienste van de Regering Bouterse II. En dus enkel het monetair financiële werk, nu wel ordentelijk en volgens wat de regelgeving tot nog toe aanwijst, moet/mag gaan doen. Ondertussen schroomt men bepaald niet…, en in bancaire kringen vormt dat zeker geen uitzondering meer…, de ongehoorde zwendel met het ‘volksvermogen’ en in het bijzonder de ‘georganiseerde valutacriminaliteit’, nu openlijk te bespreken. Waar zouden de US-dollars en Euro’s vandaan zijn gekomen…, welke via de SPSB, moesten worden versluisd? ‘Waren dat niet interventiedollars die men achteroverdrukte en nu voor woekerkoersen aanbiedt of dreigt aan te bieden?’. ‘Of gewoon valuta uit de witwasmachines?’. Die vragen worden (trans-)nationaal openlijk gesteld! Relationeel zit heel Suriname dan ook weer geheel op slot. Opportunisten slaan hun slag of slaan daarbij geheel verkeerd. De gekste en vaker meest duurzame verbanden, zijn door de huidige crises op destructiever glijbanen geplaatst. Alles loopt weer vast. Temeer de Overheid in totaliteit, onder een ‘compleet vernietigende schuldenlast’ blijkt te zijn afgezonken. Het kan nooit te lang meer duren.

– Grap. Wie wordt daarvan de jury of beoordelaar? Misschien ‘Bre’ zelf! Doe-assembleelid “Bre”, heeft volgens starnieuws.com, indringende vragen gesteld aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën…, over de achterstallige betalingen van staat. Hij ‘twijfelt’ aan bedragen die via reçu’s zijn opgebracht, voor levering van goederen en diensten. Breeveld vindt ook, dat de minister niet over moet gaan tot betaling, als zaken onrechtmatig ‘zijn’. Een duidelijker vorm van politiek opportunistisch opentrappen/aanzwengelen van zaakje, wat meer dan logisch is en ook blijkt. Niemand en ook de overheid heeft het recht ‘niet’ om onrechtmatig (over-)gefactureerde zaken, tegen woekerbedragen en dus zonder slag of stoot, te gaan betalen. Onzin!

– Water. Het is nog steeds niet duidelijk hoe die overeenkomst eruit ziet. Een ‘agreement’ met een groep Nederlanders die in Zwitserland op dubieus adres zetelt en oppervlaktewater van Suriname uit het Coppename-bekken te trekken/zuigen, naar het buitenland en ook de Caribische regio wil gaan exporteren. Er zou een ‘presidentieel besluit’ zijn geslagen, waar het parlement niet bij betrokken is geraakt. De oppositie, onder leiding van Chan Santokhi gesteld, wil exact weten wat er aan de hand is en wel nadat er recherche, ook in het buitenland heeft plaatsgevonden.

– KLM. Een KLM Boeing 737-800 met registratie PH-BXY heeft dd. 27.01.2016 op Schiphol tweemaal een landing moeten afbreken omdat er hydraulische problemen met de ‘flaps’ waren geconstateerd. Bij de derde poging lukte het de gezagvoerder het vliegtuig, op een alternatieve landingsbaan met hogere snelheden neer te zettten. Op dezelfde datum kwam een KLM Boeing 747-400, registratie PH-BFL, in de problemen toen tijdens het opstijgen een botsing met vogels werd aangemeld. Het toestel vertoonde ongewenste vibratie in een van de motoren, klom vervolgens verder op drie motoren en keerde na enige tijd terug om vervangen te worden door een zusterschip (PH-BFB), welk 2,5 uur later –na terugkeer van de defect geraakte PH-BFL– naar Toronto in Canada vertrok. www.avherald.com

– Uiteindelijk. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag begint op de donderdag 28.01.2016 het proces tegen oud-president Laurent Gbagbo van Ivoorkust. Gbagbo staat terecht voor moord, marteling en verkrachting, tijdens de burgeroorlog in zijn land in 2010 en 2011. Gbagbo was de eerste verdachte die al tijdens zijn presidentschap door het Strafhof werd aangeklaagd. Gbagbo, die bij de presidentsverkiezingen van eind 2010 werd verslagen door Alassane Ouattara, weigerde zijn nederlaag te erkennen. Er ontstond een strijd tussen legers van Gbagbo en Ouattara, waarbij zeker 3000 mensen om het leven kwamen. De internationale gemeenschap erkende Ouattara als nieuwe president en steunde hem in de strijd tegen Gbagbo. In de maand April 2011 haalden VN-troepen en Franse commando’s Gbagbo uit een bunker, waarin hij en zijn vrouw zich hadden verschanst. Een maand later werd Ouatarra beëdigd als president.Op verzoek van Outarra werd Gbagbo overgedragen aan het Internationaal Strafhof. Sinds het einde van 2011 zit hij in de strafgevangenis in Scheveningen. In 2014 besloot het Strafhof Gbagbo te vervolgen wegens misdaden tegen de menselijkheid. De voormalige first lady van Ivoorkust, Simone Gbagbo, is in 2015 reeds veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De rechter bepaalde dat zij een rol had gespeeld in het geweld na de verkiezingen van 2011, waarbij zo’n drieduizend mensen werden vermoord. A no mi? Allemaal komen ze echter op termijn, aan de beurt. http://www.volkskrant.nl/buitenland/oud-president-ivoorkust-voor-strafhof-ik-ben-onschuldig~a4233886/ http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/10/vrouw-ivoriaanse-ex-president-gbagbo-krijgt-20-jaar-celstraf

– Cayenne/Parijs. De Frans Guyanese minister van Justitie, seniorpolitica Christiane Taubira stapt uit de regering Hollande. Ze heeft woensdagochtend haar ontslag ingediend bij president François Hollande. Reden voor het vertrek, is het plan van Hollande om het Franse paspoort af te pakken van terroristen met een ‘dubbele nationaliteit’. Het gaat om ‘terroristen’ die in Frankrijk zijn geboren. Van anderen met een dubbele nationaliteit, kan het Franse paspoort al worden afgepakt. Taubira probeerde het voorstel tegen te houden. Ze zei dat het in strijd is met de fundamentele rechten van een ieder die op Frans grondgebied geboren is. In een verklaring van “het Elysée” staat, dat Taubira en Hollande het erover eens zouden zijn, de justitieminister het best haar functie kan neerleggen. Het vertrek komt vlak voor het debat, over de Franse grondwetswijziging…, waarin het afpakken van het Franse paspoort van terroristen geregeld wordt.

– Moord. De Belgische politie heeft geblunderd bij de aanhouding van het Vlaamse parlementslid Christian Van Eyken. Het aanhoudingsbevel blijkt niet ondertekend door de onderzoeksrechter, meldt het Belgische Openbaar Ministerie (OM) op de donderdag. Het OM heeft nu om de ‘vrijlating’ van de politicus gevraagd. ‘VI, so bun’. De politicus kan nu niet meer op basis van hetzelfde aanhoudingsbevel worden gearresteerd. Het parket zal nu met aanvullend bewijs moeten komen aandragen. Van Eyken werd woensdag jl. aangehouden op verdenking van moord, op de echtgenoot van zijn maîtresse. Ook in SU doen zich de laatste tijden rare zaken voor, met betrekking tot echtelijk en buitenechtelijke verhoudingen, waaraan ook nog geweld wordt gekoppeld. ‘De tijdgeest…’, zouden de meer (justitieel-) geletterden kunnen aanvoeren.

– ZIKA. Een team van het Erasmus MC in Rotterdam gaat meehelpen met het onderzoek naar het zika-virus, dat in Zuid-Amerika al duizenden mensen besmet heeft. Het team vertrekt volgende week naar Suriname. Dat meldt RTV Rijnmond. Doktoren van het Erasmus MC werken al langer samen met artsen in Suriname. Samen onderzoeken ze welke ziekteverschijnselen, precies bij het Zika-virus horen en hoe besmette patiënten behandeld moeten worden. Daarnaast hopen de artsen erachter te komen hoe de mug, die de ziekte verspreidt, bestreden kan worden. Door het Zika-virus lopen zwangere vrouwen het risico op afwijkingen bij hun kind. Bij volwassenen kunnen verlammings- en dus neurologische verschijnselen optreden. Het terugdringen van de ‘tijgermug’, is volgens de Nederlandse wetenschap op dit moment het belangrijkste. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt maandag met spoed bijeen om te praten over een mogelijke internationale aanpak van het Zika-virus. De gezondheidsorganisatie heeft nog geen internationale waarschuwing uitgevaardigd, maar erkent dat er op dit moment sprake is van een ‘explosieve groei’ van het aantal besmettingen. WHO-baas Margaret Chan erkent, dat de gezondheidsorganisatie de komende tijd tussen de 3 miljoen en 4 miljoen geïnfecteerde mensen verwacht. Bovendien zou het risicoprofiel van Zika van een milde bedreiging, in snel tempo zijn veranderd in é é n van alarmerende proporties. Daarbij verwees Chan naar de explosieve stijging van baby’s met hersenafwijkingen in Brazilië. De Notre Dame universiteit in de Verenigde Staten van Amerika, heeft een lange geschiedenis van muggenonderzoek. Zowel de Aedes aegypti als de gambiae vallen daaronder. Vectorcontroles…, het bestuderen en wiskundige modellen gebruiken om de dynamica van besmettelijke ziektetransmissie beter te kunnen begrijpen. Nadrukkelijk gebruik van wiskundige, statistische en computerbenaderingen van de studie ‘mosquito-borne’. Ziekteverwekkers met inbegrip van knokkelkoorts (dengue), chikungunya en Zika. De universiteit vertaalt de modellen om transmissie van deze ziekten het best te controleren en ook te verhinderen. Eerder met andere instituten samengewerkt, bij het doen van aanbevelingen voor/over: chikungunya en het knokkelkoortsvirus. Ook de modellering bij Zika heeft nu de gerichter aandacht. Volgend artikel ter zake Florida – Dade County , is reeds achterhaald. Een aantal mensen dat in Januari 2016 naar de VS afreisde in transito naar zijn domicilie in Nieuw Zeeland meldde aan vrienden, het ‘Zika – virus’ in Suriname te hebben opgelopen. http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2591090/2016/01/20/Eerste-gevallen-van-Zikavirus-in-de-VS.dhtml http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=WjaqVqezK8H_mQG7-ZvgAQ#q=verenigde+staten+en+zika

– Obama. Suriname hielp Joodse vluchtelingen en werd daar ook nog in beperkt, door de koloniale in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. De Amerikaanse president Barack Obama heeft woensdag onverdeelde aandacht gevraagd, voor de ‘toenemende religieuze intolerantie’. De Amerikaanse president deed dat tijdens een evenement ter ere van de mannen en vrouwen die Joden hebben geholpen, tijdens de Holocaust. Obama uitte daarmee in bedekte termen, kritiek op de de republikein Donald Trump.

– Moni. ‘A moni no de’. ‘A moni de wel’. ‘Pe a moni go?’. A moni grati ini dem bigi wan dem puti…’. Robby Makka maakte daar een veel markanter opsomming van, in: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33500

– Alweer. Opnieuw is een lid uit het cabinepersoneel van de ‘national carrier’ in Nederland geüniformeerd geplukt en justitieel ingepakt, met een stevige hoeveelheid cocaïne in haar ‘tai tai’. Indien schuldig bevonden, kan de dame nu al uitrekenen hoeveel straf de rechtbank in Haarlem haar zal opleggen. Voorbeeld schandalen te over. Tien kilo…? ‘Sisa, san ye tai? A no neks yere…, Y.G.!’.

Justitia Pietas Fides MMCMLXIX

Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII

– ZIKA. De door de Staat Suriname onder een regering Bouterse II, ernstig verwaarloosde detectie en veronachtzaamde bestrijding van het ZIKA-virus, heeft bijkans veel grotere gevolgen, dan tot nog toe bekend werd. De Nederlandse krant Algemeen Dagblad, met als basis Rotterdam en miljoenen oplage/uitdraai, heeft een schrijnend verhaal over NL-slachtoffers die in ons land werden gemaakt. Uit de USofA. komt tevens bericht van een pas teruggekeerde familie, waarvan een deel nog door moet/moest reizen naar Nieuw Zeeland, dat de gezinsleden –na een bezoek in December/Januari aan de geboortegrond– in de Verenigde Staten aangekomen, plotseling moesten constateren bijkans allen het “Zika-virus” van Suriname te hebben opgelopen en meegenomen. Het “Algemeen Dagblad”, van woensdag 27 Januari 2016: ‘Neem maar een paracetamol, het Zika-virus is niet te behandelen’: Sediek Badoella uit Amsterdam was koud de vliegtuigtrap af, of hij liep het zika-virus op. Moe, koortsachtig en onder de rode uitslag begon hij zijn bezoek aan Suriname. Het door muggen overgebrachte virus verspreidt zich in rap tempo, maar de kans dat het Nederland bereikt is klein (?). Welke mug hem het virus bezorgde, weet hij natuurlijk niet. Men wordt hier de hele dag lek gestoken, weet de 64-jarige Badoella vanuit Suriname aan het “AD” te melden. Hij heeft het zeker te pakken. De afgelopen dagen lag Badoella gestrekt. Alles begon met vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten en hoge koorts. Twee dagen later ontstonden allemaal rode bultjes op zijn huid. De arts was helder: ‘…neem maar een paracetamol. Dit virus is niet te behandelen…” De Amsterdammer, die elke winter twee maanden in Suriname verblijft, slaapt nu onder een klamboe. Verder spuit hij pesticide rond het huis en heeft een ‘muggenpen’. Maar die vergeet hij steeds te gebruiken. Het zika-virus houdt de gemoederen flink bezig in Latijns-Amerika. Voor een gezonde volwassene kan een beet van een besmette mug niet zoveel kwaad. Maar wetenschappers vermoeden, dat het virus bij ongeboren kinderen leidt tot zogeheten ‘microcefalie’. Geïnfecteerde kindjes komen met een abnormaal klein hoofd en onvolgroeide hersenen op de wereld. Voor AD…, lees verder in: http://s.ad.nl/4232749 En dan naar Denemarken! ‘One person in Denmark has tested positive for the Zika virus, according to the national news agency “Ritzau”. Health authorities from Denmark said the patient travelled to South and Central America where the disease has taken hold. There is no vaccine or treatment for Zika, which has been linked to brain damage in thousands of babies in Brazil. It comes as three UK travellers have been diagnosed, with the mosquito-borne disease. They travelled in Colombia, Suriname and Guyana – although it is not clear whether they have returned to the UK or if any of the three are pregnant women. The condition prevents babies’ brains from developing properly and six people have so far tested positive for the virus in Hawaii, although all are understood to have been infected outside the US. Vervolgens: De Europese Unie heeft een aangepaste waarschuwing uitgezet. Dodelijk bericht voor alle toerisme en betrokken luchtvaartondernemingen in de Caribische regio. Of reizigers nou naar Brazilië en de Olympische Spelen willen…, of naar Suriname voor familiebezoek. De Deense media: ‘The European Centre for Disease Surveillance and Control (ECDC) has issued an updated risk assessment on the virus. It says El Salvador, Venezuela, Colombia, Brazil, Suriname, French Guiana, Honduras, Mexico, Panama and Martinique are currently experiencing a “rapidly evolving” Zika virus epidemic – with an increasing or widespread transmission. While Bolivia, Guyana, Ecuador, Guadeloupe, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Barbados, Saint Martin, Haiti and Dominican Republic have only reported sporadic transmission. Concerns about the disaese have also led the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to issue a travel warning – advising women to postpone their visits to 14 countries and territories in the Caribbean and Latin America where infection with Zika is a risk. The ‘travel alert’ applies to Brazil, Colombia, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela and Puerto Rico. Last week a baby born with ‘microcephaly’ in Hawaii, became the first newborn to test positive for the Zika virus on US – soil. It is understood the mother contracted the virus while in Brazil. Tot zover de internationale pers en controversen gedetecteerd. http://www.newstalk.com/Denmark-Zika-virus-spread-travel-warning-US-Brazil-CDC-mosquito

– Controversen. Nog meer verwarring die de wereld wordt ingestuurd. Eerstens een bericht, dat de SLM als nationale vliegmaatschappij uitermate tevreden is over de technische performances van de Airbus 340-300 en dan een bericht in de internationale pers, dat de bewindvoerder op Transport Communicatie & Toerisme heel iets anders en controversieel heeft beweerd, http://www.ch-aviation.com/portal/news/43489-surinam-airways-grumbles-about-new-a340: ‘Suriname’s Minister of Transport, Communication and Tourism, Andojo Rusland, has expressed dissatisfaction with Surinam Airways’ A340-300 PZ-TCR (cn 242) which replaced a similar aircraft – PZ-TCP (cn 49) – in December last year. Reports in the local press claim the ex-Air China (CA,Beijing Capital) aircraft has a tight seating pitch which makes transatlantic flights between Paramaribo Int’l and Amsterdam particularly uncomfortable for passengers. “I do not know whether it is possible to get rid of the plane,” he was quoted by the Times of Suriname. Getting rid of the aircraft will, however, prove difficult as it is currently locked into a five-year long lease clad with penalty clauses which are triggered in the event of early termination or breach of contract.
At present, the quadjet is the only plausible solution to the Surinamese carrier’s requirements given that it does not have ETOPS certification and therefore cannot use twinjet aircraft such as the A330, the B767, the B777, or the B787.

– Koppen. Uit de hedendaagse politiek, mag men het volgende optekenen. ‘Suriname gaat richting Zimbabwe’. ‘Dem man dis’ na gangster’. ‘Mensen zijn bang om op straat te gaan’. ‘Staatsolie contractors raken brodeloos’ en dat direct na Suralco/Iamgold. ‘Marrongeboefte…’, excuses gevorderd. ‘Dienstauto correct aangekocht…’. ‘Nepotisme van MinJusPol…’, dochter nam plaats in op kabinet staatshoofd. ‘Sluit de tent…’, te Atjoni. ‘IMF recept levensgevaarlijk’. ‘Waar is herstel-/reconstructieplan, waar Gilmore Hoefdraad mee schermt?’. ‘Door wie is het aanpassingsprogramma of economisch reconstructie goedgekeurd, dat niet bij het parlement bekend is? Laat zien dat plan!’. ‘Somohardjo vreest herhaling jaren tachtig…’, nadat Bouterse buitenlands gevaar noemt maar niet duidt. ‘Pollack niet langer voorzitter van discutabele stichting te Commewijne’. ‘VES ziet bemoeienis van IMF wel zitten…?’, dat zal dan wel weer.

– Streken. ‘Als je een hond wil slaan…, vindt de weinig te nuanceren aanvaller wel degelijk een stok’. Ook met populistische onzinnigheden, kan men een wig trachten te drijven om een grensprobleem aan te zwengelen, meer nog te creëren. Maar Suriname valt niet voor nonsens. De Corantijn is Surinaams grondgebied. ‘Luku san Guyana e bari now now…, bajo!’ De Surinaamse kustwacht zou onder meer Indiaanse vissers van Guyanese afkomst molesteren op de Corantijn? ‘Cheap shot, beta!’ Lezen mee. ‘Guyana is probing reports that Suriname’s Coast Guard has been harassing Guyanese fishermen and Indigenous Indians who traditionally fish in the Corentyne River…’, Minister of State Joseph Harmon said Tuesday night. He said Suriname’s Ambassador to Guyana has been already summoned to the Foreign Ministry, about reports that the Guyanese Indigenous Indians at Orealla were being taxed at least GYD$10,000 to fish in the Corentyne River. A number of the Indians has been recently released from the ‘…custody of Surinamese Coast Guard…’. Harmon told ‘Demerara Waves Online News’, late Tuesday-night that Guyana would be registering its objection to ensure that its ‘…rights under international law…’ are protected. The Minister of State said the matter would be further addressed by Foreign Affairs Minister, Carl Greenidge, when he returns from meeting in Ecuador. “There are wider issues of the use of the river that we have to deal with so the question of Orealla and the Amerindian people is one aspect of how the Surinamese have been treating with that river”, he said. Harmon said fishermen were being pulled in and their passports and identification cards demanded. With Suriname ‘…in the throes of a severe economic crisis…’, which has resulted in that eastern South American neighbor asking the World Bank for help, Harmon said Surinamese personnel appeared bent on exploring all available means to earn a quick dollar…! “You can’t now impose almost a tax on them for that, because that is what it amounts to…”, he said. The Minister of State said the encounters between the Indigenous Indians and the Surinamese Coast Guard have been reported to the Ministry of Indigenous Peoples. Guyana Empowered People’s Action Network (GEPAN) says several Arawaks, who were fishing in the Corentyne River, were detained earlier this month by Surinamese Coast Guard personnel and returned the following day after they were warned against doing so again. GEPAN President, Anna Correia has since written to Foreign Minister Greenidge detailing the incident as was related to her by former Toshao (Village Chief), Flloyd Edwards. “A group of villagers were fishing during the course of last week on the Corentyne River when they were stopped by the Surinamese Patrol and taken to Suriname where they were detained for several hours. Their families were not informed of the arrest and they were only able to return after having overnighted in Suriname. Attempts from the fishermen to explain to the patrol that they are Amerindians from Orealla who have strong ties with their Surinamese Arawak cousins of Apura, proved futile”, states the letter dated January 26, 2016. The Corentyne River borders the neighboring countries. Tot zover aanhoudend geijl uit Guyana. Dus heeft Suriname economische problemen, dus gaat men achter de illegale visserij aan om een snelle dollar te kunnen maken op de vissers in het Orealla/Apoera/Washabo gebied? Kleingeestigheid was altijd al troef bij de buren in Guyana. Badrising mag nu wel antwoord geven.

Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII

Justitia Pietas Fides MMCMLXXII

– Somo. Eigenlijk heeft hij weer gelijk als wordt gesteld, dat ‘ijdele hoop’ zal blijken wanneer de Centrale Bank opdrachten blijft krijgen uit het kabinet van het vigerend staatshoofd of ook nog van hemzelf. Hoeveel beloften en geloften op dat vlak, zijn vanaf 1980 niet ver-/gebroken. Het begon allemaal met de gedwongen vlucht van bankpresident Jules Sedney, de 500 miljoen absurdistische coupbeloning van Den Haag en daarna de wens voor een ‘double up’ uit ‘coca-infected’ Colombia. De toekomst van ons verleden…? Juist ja!

– Omkoperij. Zegt het ‘grat hari’ omdat hij het aan den lijve heeft ervaren cq. ondervonden. Belfor geeft woordelijk aan, hoe men heeft getracht zijn integriteit te belasten/-tasten, met omkoopvoorstellen/-praktijken, vanuit de paarse orga. ‘Owru gwenti, so bun. Bika ala sani no de fu bai, yere bigi bala!’.

– Gedwee. Daar zaten ze dan gedwee en naast elkander. Beiden ervan overtuigd, dat ze daar niet thuishoorden en de illegitimiteit in De Nationale Assemblée enkel provocerend, een te prolongeren ‘bad service’ bewezen. Maar wat kan azijn zuurder maken, als in ditzelfde college mensen met de Nederlandse nationaliteit, onbeschaamd hebben gezeten. Namens welke politieke organisatie? Juist ja! Die het niet zo nauw neemt, met wet- en regelgeving van het land. Namen noemen? Geen enkel probleem.

– Misiekaba. Hij weigert te dansen naar de pijpen van het buitenland of die van buitenlanders? Verdragsmatig zal Misiekaba echter moeten blijven dansen op welke transnationale toon dan ook…, wil het intellect op nog enig niveau worden gehouden. Als hij op Schiphol aankomt, op doorreis naar Brussel, zal hij volgens de nationale en Schengen-gedragsregels moeten dansen. Bij terugkeer op Zanderij, ook volgens de buitenlandse standaarden aangereikt, van vliegtuig naar stationsgebouw moeten wandelen, dansen en zich onderwerpen aan voorgeschreven IATA/ICAO-regels. Dus, niet zoveel ‘ijlen’ in de wind. Kan een lastiger hoestbui opleveren. Andreas vormt natuurlijk geen uitzondering om bepaalde verdragen bij aanname te ondersteunen en mede te ondertekenen, om daarna de benenwagen te willen nemen. Gebruik in zijn kleurrijke partij. Elk boek wat Misiekaba heeft mogen lezen, bestuderen en examen in heeft moeten doen, komt primair van het buitenland. Is geschreven door buitenlanders of werd uiteindelijk een zwak ‘plagiaat/aftreksel/Adek-kopie’ van buitenlandse pennevruchten. Waarom de man nu als ‘bestuurskundige’ zit te ijlen…, is niet helemaal duidelijk geworden. Maar als hij de lijn van Limbo wil volgen die alles en iedereen maar oproept aan boord te klimmen, om de NDP ‘plus’ te komen helpen/redden, met achter het stuur de grootste brokkenpiloot ‘ever projecting himself’? ‘Be our guest, Andreas!’. “Indeed…, Sylvano spoke for himself Limbo, but wears a professional’s parachute”.

– R.M. Hof van Justitie zal nimmer meewerken aan ondermijning van constitutionele verhoudingen. Maar zal op integere wijze, altijd zichzelf blijven scholen in de meest bruikbare zin…, binnen de twee bekender en ook universele rechts-/verdragssystemen. Kennis opdoen uit elk nuttig gebleken scholingsgebied. Praatjes over buitenlandse invloeden en andersoortige inbedding, vullen nou eenmaal geen gaatjes. Daar waakt het Hof van Justitie in ieder geval wél voor.

– Desavoueer. Zo luidt de kabinetsopdracht, richting leiding van het parlement. Negeer zo lang mogelijk. Net als toen Bouterse, in weerwil van de opgesomde feiten, toch moest worden gekozen in het parlement Ao. 2010. Toen lag ook een evenwichtige brief op de voorzitterstafel, inhoudelijk met de verzamelde bewijslast, dat de kandidaat-president nooit gekozen mocht worden…, gegeven het bezoedelde verleden, dat hij met zich meedroeg. Maar de ‘pikin ingi boi’ werd wel gekozen en op dat ultieme moment, gleed de voorzitter van het ‘hoogste college van staat’ publiekelijk wel…, in een positie van afhankelijkheid en onaanvaardbare horigheid. Simultaan aan het geheel, de democratische normstellingen en ‘scheiding der machten’ overschrijdend. De Amnestiepaskwil werd daaropvolgend dan ook een tweede kunststuk, in het jaar 2012. Tot op de dag van heden weinig of geen verandering, in het hevig aangetaste gezag van ‘de stoel’.

– International. De internationale pers kijkt zeer nadrukkelijk naar Suriname en doet dodelijk verslag. Als het niet om het verwaarloosde Zika-virus gaat, dat vrijelijk om zich heen heeft mogen grijpen en reisverboden naar SU ‘triggerde…’, zijn het wel de economische puinhoop en het monetair debacle, die een NDP ‘plus’ regering wederom organiseerde. De agressief ingestelde kritiekcensoren, daarbij elk uur van de dag opnieuw ‘goed aangedreven’ mag bevredigen en voeden. Maar Misiekaba zegt: “Mi no habi neks te maken nanga dem…”. Hij vergeet heel ignorant behept, dat Andre Misiekaba maar een heel klein en nietig radertje is in de Surinaamse maatschappij en geheel onzichtbaar in de internationale communiteit. Andreas…, waarvan ‘credibility’, helaas reeds lang naar een nulliteitenniveau was afgedaald. Ook in Genève. IMF tories…? Een uit te voeren IMF-programma zal Misiekaba en zijn mensen, zoals hij zich bij herhaling wenst uit te drukken, met de neus op de feiten doen neerkomen. Dat wordt zeer bescheiden ‘piepen’. Maar Andreas’ regeringsdelen hebben het weldegelijk gedaan, tussen 2010 en het heden. En niet Telting, Venetiaan of Hildenberg. NDP-plus mensen, ‘on their own’! IMF – onderpand verhalen, te belasten zaken en ‘austerity stories’, m.b.t. de Surinaamse posities? ‘All over the Internet…, concerning ‘bad boys’ in Suriname: ‘Having helped cripple Suriname, IMF swoops down to mortgage the country’.
By: Chris Powell, Secretary/Treasurer, GATA. http://news.goldseek.com/GATA/1453654023.php http://www.caribbeannewsnow.com/headline-Suriname-seeking-financial-support-from-IMF-29067.html http://curacaochronicle.com/region/suriname-seeking-financial-support-from-imf/http://www.publicfinanceinternational.org/news/2016/01/suriname-appeals-international-help-economy-struggles http://www.nltimes.nl/2016/01/25/pregnant-women-should-avoid-suriname-health-authority-warns/

– Uniek. Op vrijdag 22 januari 2016, kan multimiljardair Suriname zich dikbuikig veroorloven om een ‘nationale vrije dag’ weg te geven, aan de volgelingen van Steven Tsang en het te vieren ‘Chinees Nieuwjaar’. ‘Zielik eikenlijk…’.

– Onzinnigheden. Kort geleden heeft Dew Baboeram de samenleving in Suriname vergast, op een kulverhaal over het bestaansrecht van Israel, een universeel recht dat overigens door de Verenigde Naties werd en nog steeds is geschraagd. Baboeram kreeg antwoord uit Nederland, van de illusoire Awi Cohen. Geeft alleen maar weer hardop te denken, in welke integriteitcategorie/-curve Dew Baboeram te plekken is. Of zo men wil, de opdringerig virtuele Sandew Hira. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33327 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33465

– Ninon. Schokkend bericht, dat de optisch specialiste, daarnaast succesvol ondernemersmens en gedreven filantroop, Ninon Brunings, na een kort ziekbed deze aarde heeft moeten verlaten. Haar ‘eeuwig zijn…’, zal bij zo vele mensen diepverankerd blijken. http://www.encyclo.nl/begrip/filantroop\

Justitia Pietas Fides MMCMLXXII

Justitia Pietas Fides MMCMLXXI

– W-App. WhatsApp wordt dit jaar met 9,8 miljoen gebruikers, het belangrijkste sociale platform in Nederland. http://nos.nl/artikel/2082703-whatsapp-dit-jaar-belangrijkste-sociale-platform.html Wat zou dat in SU naar ‘rato’ kunnen zijn/worden, met allen nog te bevestigen: feiten, roddels en nader stipulerende ‘innuendos’? https://en.wikipedia.org/wiki/Innuendo

– Illegaal. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), zal onder de nieuwe en bezielende leiding, de illegaliteit van onder meer autowas en nader gekunstelde of gecompresseerde schoonmaakbedrijvigheden aanvatten/-zwengelen, door middel van ‘oproep tot acute registratie(-s)’. De opening daartoe is gezet eb gepubliceerd…! Aanmelding tot aan de dag van: 15 Februari 2016. De belastingontwijkende bedrijven, zijn meteen in voorspelbare alarmfasen gebracht. Met daarmee weinig doordachte handeling, maar wel bespoedigde erkenning van illegitimiteit. De buurtomgeving(-en) van dergelijke ‘witwasorganisaties’, welke hele woonkernen verzieken, ontwaarden, vervuilen en woonplezier gedurig ontmannen…, kunnen in elk geval wat rustiger gaan (door-)ademen, nu er te legaliseren plicht luimt en er gedegen onderzoek ter zake bedrijfsvergunningaanvragen mag komen. Ook vanuit de divergente en daadwerkelijk in te zetten districtscommissariaten cq. regionale bestuursdiensten. Waarna de protesterende burger, weer kans van heroriëntaties en gezonder ruimtelijke ordening herkrijgt

– RKB. Het rooms-katholiek bisdom in Suriname mocht zondag jl., na ingezette processie, liturgisch-plechtig ceremoniële en kerkelijke inwijding/-zegening, de nieuwe/autochtone bisschop van Paramaribo, Karl Choennie, omarmen in en daarna ook rond de basiliek aan de Henck Arronstraat vh. Gravenstraat. Grote woorden van welwillendheid en erkenning kwamen uit Rome/Vaticaansstad. Van de pauselijke nuntius die speciaal voor Franciscus naar Suriname kwam en bekwaam uit het hoofd, de geschiedenis van het bisdom; de kerkgemeente en missie; de voorgaande bisschoppen; zusters, paters/fraters; in het bijzonder pater Toon die het belangrijkste bewerkstelligde; de onvermijdelijke verdediging der mensenrechten en de vrijheid van religie…, onnavolgbaar voor het voetlicht, wist te brengen. De mooie houten en behouden basiliek, bovenal door de gezant de hemel werd ‘in geprezen’. Enthousiasme ontbrak niet aan de Italiaanse nuntius sec. De kernen van zaak, werden in het Engels aangevoerd en oerdegelijk aangestipt. Een goed verstaander had nog maar een half woord nodig, bij visualiserende constatering, dat de zogeheten ‘hoogste gezagsdragers van het land’, enigszins en wel zeer opmerkelijk ‘verstek’ deden gaan. Ruimte scheppend…, dat een diplomatieke vertegenwoordiger, de felicitaties aan Suriname overnam, met een gebruikelijk ‘indringende boodschap van hoop’. Mocht de Inwijdingsplechtigheid, Eerbaarheid aan de Schepper, Belijdenis aan de Heren God en constanter Geloof in het Almachtige Goede, zeer bepalend voor de RK-gemeenschap, op de afgelopen zondagochtend en -middag niet drukken. Integendeel!

– Vermoord. Op 08 December 1982 werd de publicist en uitgever Jozef Hubert Maria Slagveer, door de zware criminaliteit in ‘revolutionair Suriname’ vermoord. Zijn moordenaars tot op heden, wel door de politie en justitie geïdentificeerd, maar nog steeds niet strafrechtelijk veroordeeld. Simpelweg en overwegende, het terecht (trans-)nationaal onbegrepen Surinaams primitivisme. Ingebed, door een corrupt en politiek misdadig aangedreven administratieve coup. Ingreep op het rechtsproces aangezet en daarmee tijdelijk de (inter-)nationale rechtsorde(-n) in de wielen gereden. Bij leven zou Jozef Slagveer, op 25 januari 2016, zes en zeventig jaar oud zijn geworden.

– ‘Makka’. Na het debacle rond en met zogenoemde ‘monetaire autoriteiten’, sinds het afgelopen weekeinde beiden nog steeds geautoriseerd deel uitmakend van de Regering Bouterse-II, zal er wel degelijk herijking van de beoordelingen/ratings moeten komen/volgen. Allemaal mondiaal gepubliceerd, door Suriname’s ingehuurde credit rating bureaus. Na wat er is ontdekt op de Centrale Bank en het Ministerie van Financiën, is ook Robby Makka er ‘reactionair van overtuigd geraakt…’, dat de cijfers en ratingkolommen van Fitch, Moody’s en Standard & Poors aanmerkelijk gewijzigd moeten/zullen worden. Nog een brandvlek op het reeds deplorabel geraakte blazoen van Bouterse cum suis. Wat verwacht men dan nu als ‘memory van toelichting’ en te publiceren ‘commentaar’ van de divergente ratingbureaus. Allemaal voorspelbaar koek en dat ze wetmatig zullen aanmelden, dat zij enkel op basis van beschikbaar gestelde cijfers door Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën, de opgeklopte conclusies naar buiten brachten. ‘A no mi tori mi e taki…, yere! A no mi du! Na Gilli nanga in mati Andy…, nak mi wan valse boike’. Wat wel nu allemaal en overal gebeurt, is dat er elementen in dit land rondlopen die schuldopgaven verspreiden op plekken waar die niet in thuishoren. Met het mes op de keel, zal het aantal faillissementen alleen maar drastisch toenemen. En daar is dan het tweede aan termijn van het vernietigende Gilmore/Rusland-debacle. De alom ervaren deplorabele (schuld-)vereffeningspolitiek vanuit de Overheid, aan te sturen en meer nog te koppelen aan niks anders dan vernietiging van het particuliere bedrijfsleven. Intussen, is wel weer genoegzaam aangegeven, dat de nieuwe governor op de Centrale Bank, de onmeetbare schade zal moeten zien te beperken en in ieder geval, ene Bailal, vervolgens het cambio-gedoe en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) geheel buiten spel moet zetten en daar ook te houden. Tot nog toe is niet transparant gemaakt, waar de Bailal US-dollars en Euro’s vandaan zouden komen. Een belangrijke bankier, zonet misschien wel de allerbelangrijkste, nam het criminele witwasgebeuren mede op zijn allerkortste lijst van criminele mogelijkheden mee. Suriname is noord/zuid en oost/wets compleet in de aap gelogeerd. Linksom of rechtsom, luimt een weinig steriele, maar wel bloedhete super giftige ‘jorka supu’, volgens het ‘jompo meti’ concept. ‘In de aap gelogeerd…, dus!’.

– En wij dan? Er komt extra onderzoek naar depressies bij tieners en jonge vrouwen. Dat verklaarde de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Volgens de bewindvoerder, vormen jonge vrouwen en tieners een risicogroep. Sommige jongeren kampen al vanaf hun 15e. met hun eerste depressie. Het onderzoek moet ook duidelijk maken, hoe depressieve klachten eerder kunnen worden herkend, zodat sneller kan worden ingegrepen en erger kan worden voorkomen. De minister van Volksgezondheid, trekt in total maar even tien miljoen Euro uit, voor onderzoek naar preventie, ‘vroeg signalering’ en ‘zorg op maat’ in de GGZ-categorie. Een aanzienlijk deel van het ‘bedrag’ moet worden besteed, aan onderzoek naar depressiviteit onder de risicogroepen: ‘jonge vrouwen en tieners’.

– ‘Opo doro’. Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komt, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview. Meer dan 99% van de Chinese en Braziliaanse immigranten richting Suriname, zijn econ-vluchtelingen en dus gelukszoekers. “Nou dan, Fransie?! What’s new under the horizon. Ging het anders toe, in de Gouden Eeuw, met een gedurfde VOC/WIC – mentaliteit in de bovenkamer verkast?”.

– Betreurenswaardig. De Procureur Generaal, de Minister van Justitie en het Hof van Justitie, betreuren simultaan allen met de meer weldenkende Surinamer en de rationele bewakers van internationale rechtsorden…, de verwerpelijke uitspraken van het huidige en vigerend staatshoofd van de Republiek Suriname. Alles ter zake aangevoerde verdachtmakingen en/of vermeende meewerking aan ‘ondermijning van constitutionele verhoudingen’. Een persbericht laat inmiddels verder weten, dat de bewindvoerder op Justitie een correctief geïnspireerde bijeenkomst met Bouterse heeft gehad.

– Dus toch. Sapoen en Chitan bevonden zich maandagmoren geheel illegitiem in de vergaderzaal van De Nationale Assemblee, hetgeen een protestnota van de oppositie ontlokte en werd gedeponeerd bij de huidige en nog zittende voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Als volgt: ‘Protestbrief i.v.m. het uitnodigen van de teruggeroepen van de heren R. Sapoen en D. Chitan voor de DNA vergadering. Aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. drs. J. Geerlings- Simons Paramaribo, 25 januari 2016 Geachte Voorzitter, Onze Grondwet geeft in artikel 52 lid 3 o.a. aan , dat het terugroeprecht ten aanzien van gekozen volksvertegenwoordigers, een waarborg is voor een waarachtige democratie in Suriname. Met opname van dit terugroeprecht in de Grondwet, heeft de grondwetgever duidelijk aangegeven het groot maatschappelijk belang, dat gediend wordt met deze voorziening van terugroeping. In artikel 68 lid 1c heeft de grondwetgever verder aangegeven dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt door terugroeping van een lid, op de wijze te bepalen bij wet. De Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers daarop volgend, werkt deze grondwettelijke opdracht aan de gewone wetgever uit. Het overlopen naar een andere politieke organisatie of combinatie of het verlaten van de partijfractie, en een royement, zijn als gronden opgenomen in deze wet voor de terugroeping, waarmee het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt zonder verdere beperkingen . In het pas gewezen vonnis ter zake terugroeping van de heren R. Sapoen en D. Chitan geeft de rechter aan dat “…de kerngedachte van de terugroeping, zoals vermeld in de MVT in de Wet terugroeping Volksvertegenwoordigers, is om de volksvertegenwoordigers te noodzaken extra aandacht te besteden aan hun politieke gedragingen c.q. ethische en morele normen en waarden…”. De rechter geeft hiermee aan dat de wetgever eveneens andere criteria ziet voor de ondersteuning van de terugroeping . De rechter overwoog in het vonnis verder dat, “….aan de terugroepinggerechtigde, in casu de PL, de wetgever geen enkele beperking heeft opgelegd om gebruik te mogen maken van de bevoegdheid tot terugroeping…” . Deze wet met als basis de Grondwet, schrijft verder ongeconditioneerd voor, dat beëindiging van het lidmaatschap van de betrokken volksvertegenwoordigers een feit is door de betekening van het deurwaardersexploot welke inhoudt een brief waarin is aangegeven het besluit van de terugroepinggerechtigde van zijn terugroeping en de gronden waarop dat besluit berust en de goedgekeurde notulen van de rechtsgeldige vergadering waarop het ter zake besluit is genomen………’ Lees verder en zie transnationaal —via het Internet— ook de aangegeven ‘links’ en concludeer, hoe de bevochten democratie in Suriname, op dit moment in het jaar 2016, bewust ingegeven gevaar loopt, in onder meer: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33453

Justitia Pietas Fides MMCMLXXI

Justitia Pietas Fides MMCMLXX

– Uitstel. De advocaten Kanhai en Van Dijk die per definitie een stevig aantal aangeklaagden moeten verdedigen, in de CHS versus PL/NPS/VHP affaire –overwegende de wetmatige ‘Terugroep Wet’– hebben zoals verwachtbaar en vanouds voorspelbaar, uitstel aan de magistratuur gevraagd. Wie durft beweren, dat er niet opnieuw een primitief en ‘oogstaandoenlijk scenario’ is opgestart om te ontkomen aan het meer rechtvaardige in de republiek en rechtstatelijke ‘staat’, woont niet met beide benen en een volwaardig ‘stabieler geest’ in Suriname.

– Gerechtigheid. Het feit dat nabestaanden, een zeer groot aantal getroffen aanhangers/slachtoffers en maatschappelijke organisaties, aan het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht, ononderbroken en dus ook bij herhaling…, geheel voorspel-/verwachtbaar blijvend vragen om het lopende strafproces tegen verdachte uitlokkers en moordenaars van 08 December 1982, op gezonder wijze voortgang te doen vinden, lijkt een van de verdachten, in casu Desi Bouterse, negatief te beïnvloeden. Deze ziet plotseling weer ‘vijanden van staat…’? De zaak gaat immers tegen zijn persoonlijke betrokkenheid en dus niet tegen ‘de Staat’! Integendeel. Er komen nu weer lumineuzer verhaaltjes uit die reeds gedagvaarde hoek. Zo innemend, dat inlichtingendiensten binnen- en buitenlanders in de gaten moeten houden die het land willen ‘destabiliseren’?. Ook de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie, als werkarm van het gecomprimeerde geheel van justitiabele in Trias-deel, moest(-en) het plotsklaps ontgelden, op de vrijdagmiddag jl. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33406 De hoogste vervolgingsambtenaar, reageerde meteen en afdoend op gevleugelde aantijgingen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33410 De vraag is wel weer, vanwaar deze heftig gelijkende verhaaltjes uit ‘the eighties’ van de vorige eeuw komen? Waar te zijn ‘opgegraven’ en wat de ‘voorbereidingsdoelstellingen’ daarvan allemaal zijn of mogen worden. Wie destabiliseert Sranan en heeft zich sinds het jaar 1980, nou toch zo ongehoord misdragen dit mooie land? Juist ja…! Was echt niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar het is weer mis, met de na 25 Mei 2010 gelanceerde compassies. ‘Hor a fufuru man, hor ing let dya…’, riep “de baas” gefrustreerd. “Hor ing yere…, no lusu!”. Allemaal in de plaats gekomen van: ”U hoeft niet van mij te houden…, maar ik…”. Enzovoort! Intussen het Internet afgestruind naar ‘de vermeende afspraken’ die zouden zijn gemaakt, tussen het Volk en hemzelf over het 08 December 1982 strafproces. Geen resultaat…, of er moet met heel veel moeite in de hoek/buurt van een niet nagekomen ‘sociaal akkoord’ worden gerechercheerd. Maar dat zou die toch niet bedoelen…, nu er ook nog wordt geschermd met een (inter-) nationaal afgewezen en geheel ontrafelde amnestiepaskwil? Het blijft weer raadselachtig en voor de meer bevreemden: “…spooky stories according to habits in/from the eighties…”. ‘Huur en hierlingen gedetecteerd’. “CIA roept Harvey”. ‘Meki dem kom mi e wakti dem?’. Lijkt er verdacht veel op. Caribisch media-antwoord, neemt een ‘Loop’ op het Internet: http://www.loopsuriname.com/content/bouterse-foreign-forces-work-destabilize-nation http://www.loopsuriname.com/content/panday-refutes-bouterse%E2%80%99s-claim-foreigners-perverting-judiciary En in Nederland, waar zoveel belanghebbenden nog steeds wonen, blijven ook niet geheel onbetuigd/-getuigd, zie: http://nos.nl/zoeken/?q=bouterse

– Verspilling. Bekentenis dat er nogal wat uitgegeven is, tussen 2010 en 2015…? ‘Mega spending…, and theft? Yes sir…, indeed it all happened!’. Inderdaad, is de staatskas leeggegooid/-roofd, multinationals bewust gefrustreerd en zijn simultaan, de geconstateerde verspiluitgaven het meest absurdistische reeds lang gepasseerd. Maakten inmiddels een eigen categorie in krankzinnigenbeleid, ‘full fledged’ en onverdroten aan. Maar de zaak is nu wel, dat de meest schuldige(-n) aan/van het zoveelste aan debacle, de gehele ‘samma samma’, de gehele materie hen knap boven het hoofd is gegroeid. Vervolgens wordt er dus weer plek gemaakt, voor de meest primitieve en marginale oplossingen. De schuldvraag stellen en die bij derde onschuldiger leggen. Simpeler en primitiever kan het eigenlijk niet. Met medeneming/-deling van justitiële zaken die helemaal niets met de economische rompslomp en opgedrongen malaise te maken (…) of van doen hebben. Maar veel en ontegenzeggelijk meer, met de cerebraal – paranoïde eenheden. De gezochte problemen zijn voor sommige, de meer onvermogende dienders gewoon onverwerkbaar. Intussen nog mooier ingelijste verhalen, dat het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) overweegt om doekjes voor het bloeden aan te reiken. Men wil in Washington DC en andere metropolen, echt geen groter rommel naast Venezuela aan de noordkust van Zuid Amerika. En zeker niet allernaast de giga-investeringen, binnen Frans Guyana geplekt. Aan ander zijde, wil een ‘internationale troubleshooter’ zoals de Wereldbank, ook geen frustrerende aandrijving van bepaalde randfiguren die denken ‘de virtuele staatsmacht’ nog heel lang in handen te hebben, te houden en zaken naar eigen hand aan te komen sturen of wending te geven aan de internationaal vastgelegde organisatiegedragsregels. De schuldigen aan dit soort mislukkingen, in een zogenaamd rechtstatelijke democratie…, kent ook het IMF van binnen en van buiten. Zal weer heel goed uitkijken, geen duurzame zaken te doen met elementen die op termijn de boel weer grandioos in de fik steken. ‘They will all watch, every durable step to be made in this progressing process…’. En terecht! Men heeft in SU nu eenmaal bij herhaling bewezen, dat sommigen hoogvliegers het gewoon niet kunnen. ‘Austerity programming in the making for Surinam…?’. “Ba suku, ba feni, ba sa musu fu tyari…’. En dus een Google Alert Suriname op de zaterdagmiddag voorzien van interessanter wereldkundige inhoudelijkheden. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1526f0306ce823d0, met de aan te waaien vingerwijzingen na Surinaams verzoek, van de Wereldbank: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/01/22/verklaring-wereldbank-suriname WASHINGTON, 22 januari 2016 – Het Wereldbank- landenkantoor voor het Caribische gebied legt de volgende verklaring af: “De regering van Suriname heeft de Wereldbank benaderd voor mogelijke financiële steun als reactie op de scherp gedaalde internationale grondstoffenprijzen. Aanvullend op het hervormingsprogramma dat de regering momenteel bespreekt met het IMF, neemt de regering maatregelen om de internationale reserves te versterken, gedeelde economische groei te ondersteunen en financiële stabiliteit te waarborgen. Samen met de Caribische Ontwikkelingsbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank staan we klaar om Suriname te helpen om aan de huidige economische situatie het hoofd te bieden, waaronder de noodzaak om het concurrentievermogen, de diversificatie van de economie, de modernisering van de publieke sector, en de voorwaarden voor duurzame economische groei te verbeteren. Op verzoek van de autoriteiten, zal een delegatie Paramaribo in de komende weken bezoeken voor discussies over een hervormingsprogramma voor en financiële behoeften van Suriname”.

– Bankers. De bankiersvereniging geeft inmiddels een niet voor tweeërlei vastbare verklaring uit: ‘In haar algemene ledenvergadering van 22 januari 2016 heeft de Surinaamse Bankiersvereniging de ontwikkelingen op de vreemde valutamarkt breedvoerig aan de orde gesteld. Uit de vergadering is de conclusie getrokken dat de situatie dermate ernstig is dat het volgende onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. De Bankiersvereniging heeft uit informatie moeten constateren dat valutaverkopen ver boven de officiële koers van SRD 4,20 op de US-dollar via officiële kanalen plaatsvinden. Het bevreemdt de Bankiersvereniging dat de autoriteiten in het algemeen, meer in het bijzonder de monetaire autoriteiten, op geen enkele wijze deze actie ter discussie stellen. Hierdoor is er een complete verwarring op de vreemde valutamarkt ontstaan. De Bankiersvereniging wijst er nadrukkelijk op dat deze interventies niet door haar worden onderschreven en distantieert zich derhalve ook volledig daarvan. Los van de oneerlijke concurrentie die door deze acties teweeg is gebracht, zijn de risico’s van reputatieschade voor de gehele Surinaamse samenleving evident. Het gevaar van witwaspraktijken via het officiële circuit is hierbij aan de orde en de Bankiersvereniging roept de monetaire autoriteiten op om conform hun wettelijke bevoegdheden maatregelen te treffen, zodat de noodzakelijke rust en transparantie in onze economie hersteld worden’. Tot zover de formele bankiersvereniging in Suriname. Opmerkelijk was ook, dat de directeur van de Surinaamse Postspaarbank en secretaris van de voornoemde vereniging, verstek liet gaan bij de zeer belangrijke vergadering van bankers. Uitstel, verstek en stroisie-gedragingen, allemaal onderdeel geworden van een andersoortig virale aandoening, dan het nog hardnekkiger: ‘a no mi’.

– ZIKA – III. Bij gebrek aan nadere inlichtingen in het eigen land of de regio, een uitwijkpoging naar Nieuwsuur.nl. : Het zika-virus lijkt niet alleen gevaarlijk voor ongeboren baby’s, het kan mogelijk ook leiden tot hersenvliesontsteking en het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame zenuwaandoening die de spieren aantast. Een groep onderzoekers van het Erasmus MC vertrekt binnenkort naar Suriname om daar met partners onderzoek te doen, onder meer naar de eigenschappen van het virus en de effecten van zika op het zenuwstelsel. Nieuwsuur spreekt met Jaap van Dissel, hoofd Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Muggendeskundige Bart Knols zit in de studio. Kinderwens uitstellen. Na Brazilië, Colombia en El Salvador raden ook de overheden in Jamaica en Ecuador vrouwen aan om voorlopig niet zwanger te worden vanwege de risico’s van het zika-virus. Het virus lijkt namelijk afwijkingen bij ongeboren kinderen te veroorzaken. In Brazilië, waar het virus veel voorkomt, zijn het afgelopen jaar opvallend veel kinderen met onvolgroeide hersenen geboren. Dat kan leiden tot een verstandelijke beperking of een vroege dood. Sinds de uitbraak is het aantal gevallen gestegen van minder dan 150 in 2014 tot bijna 4000 vorig jaar. Het zika-virus wordt overgebracht door muggenbeten. Niet iedereen die door het virus wordt getroffen, wordt er ook ziek van. Het virus kan koorts, hoofdpijn, eetlustgebrek en huiduitslag in het gezicht veroorzaken. De meeste mensen zijn er in een week vanaf. Er is geen medicijn of vaccin. Volgens het Nederlandse RIVM is het niet eenvoudig om de diagnose van het zika-virus te stellen. De symptomen lijken erg op die van een dengue- ofchikungunya-infectie, die ook in Midden- en Zuid-Amerika voorkomen, en kunnen door elkaar gehaald worden. Het RIVM heeft tien meldingen gekregen van Nederlanders die besmet zijn geraakt met het zika-virus. Ze liepen het virus allemaal op in Suriname. Onder de besmette personen zijn geen zwangere vrouwen. Volgens het RIVM hebben waarschijnlijk meer Nederlanders het virus opgelopen op vakantie. De patiënten kunnen niemand in Nederland besmetten. Het zika-virus is niet van mens op mens overdraagbaar, het wordt verspreid door muggen die niet voorkomen in Nederland. De VS geeft inmiddels een negatief reisadvies voor zwangere vrouwen die naar Zuid-Amerika willen, en ook België doet dat. De waarschuwing geldt voor veertien landen: Brazilië, Colombia, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Haïti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname en Venezuela. https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/01/21/how-climate-change-could-help-the-spread-of-zika-virus-and-other-infectious-diseases/ http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0315-zika-virus-travel.html Nederland heeft (nog) geen reisadvies afgegeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken past reisadviezen niet aan vanwege gezondheidsrisico’s. Het RIVM adviseert mensen die naar de risicogebieden afreizen zich erop te kleden en goed te smeren met een ‘antimuggenmiddel’ als DEET.

Justitia Pietas Fides MMCMLXX

Justitia Pietas Fides MMCMLXIX

– “14”. ‘Slip and slide’. “I never had sex with that woman. I never touched her genetiles…”. ‘Slipped and almost slided, out of office’. Als Clinton kon slippen, waarom wij dan niet? Maar in SU heeft men andere waarden, normen en morele opvattingen. Niet goed wetende waar men het over had bij de kapper, werd maar even voor het gemak een G-mail overmaking gemaakt/-pleegd. ‘Slipped and slided’. Meer kun je je als bejaarde echt niet wensen. Kijk zelf toch maar, naar je pathetische zelf. In ieder geval kon de mevrouw die het op de vrijdagmorgen allemaal zag, meteen met haar nieuwe kapsel naar de Basiliek op de zondag a.s. om voor de top-/hoofdzondaar te bidden. ‘Slipped and slided’. ‘A no mi e lolo leki wan gujaba, yere. I sabi toch…, na wan her tra sanni bem pusu mi’. https://www.youtube.com/watch?v=KiIP_KDQmXs https://www.youtube.com/watch?v=57OzRVe0N7Q http://www.minebemoei.com/suriname/president-bouterse-danst-met-een-jongedame/ https://www.youtube.com/watch?v=UEmjwR0Rs20 https://www.youtube.com/watch?v=kPxwKS12TXE

– ‘Staatseerwaardig’. De familie van Max Nijman is in samenspraak met een organisatie in Suriname overeengekomen, dat het stoffelijk overschot van Max Nijman in Suriname een laatste rustplek zal vinden. In Paradiso aan de Weteringschans van Amsterdam, zal eerstens afscheid van Nijman worden genomen, waarna de lange reis naar Suriname, zal mogen aanvangen.

– Grondwettelijk. De voorzitter van De Nationale Assemblée geeft een voorschot, op wat er ‘gepland’ staat te gebeuren…, in de zaak Chitan/Sapoen. Door vast op eigen houtje en zonder vooraf een volwassen debat in het parlement te faciliteren en ook te voeren, publicitair aan te melden en gedreven te papegaaien, dat de ‘Terugroep Wet’ ongrondwettelijk zou zijn? Wat was dat…, nou weer? Misschien moet dezelfde voorzitter van De Nationale Assemblée die in 2012 ‘overnight’ een ‘ander zaakje’, in kabinettenopdracht agendeerde, gewisselijk ook nog voorstemde…, bedoeld ‘amnestiegedrocht’ toch wel eerder zou mogen bestempelen als ‘geheel ongrondwettelijk…’! Of niet dan? Terwijl de rest van de nationale juristerij en die buitengaats –behalve dan effekes de lumineuze en ernstig primitief ingestelde Kanhai– de opgetrokken amnestiepaskwil onderdelen 2012, in strijd acht(-ten) met multipele verdragen en ook de Grondwet van de Republiek Suriname 1975 en 1987…, komt men Ao.2016 helaas weer met zo een onsmakelijke afleidingskreet. Ongrondwettelijk, beta?!? Een verstoring van de (inter-)nationale rechtsorde ‘genoegzaam’ en ‘ongezien’ detecterend, wil de huidige voorzitter van De Nationale Assemblée simultaan, het nog wel even hebben over ongrondwettelijke rechtsregels die democratisch en welke dus helemaal ‘niet in opdracht’ tot stand kwamen? ‘Get a better life, dear…!’. Politieker manipulaties zijn enkel weggelegd, voor de juridisch aanmerkelijk beter geoutilleerde. De amnestiepaskwil is wel degelijk ongrondwettelijk, tegen elke beschaafde rechtsregel ingegaan en transnationaal onaanvaardbaar geraakt. Inderdaad, is er recht van spreken en een toelaatbare vrije meninguiting nog even mogelijk. Maar al te doorzichtige opdrachten uit een ander deel van de Trias tot stand helpen brengen…, dat slaat toch wél weer alles. De samenleving kan nog meer troep verwachten om zich op het verkeerde been te zien verglijden. Als het niet een SLM vliegtuig ‘vervanging’ is vanwege verkeerde huurkeuzes of ontslag van dezen en genen, dan is het wel weer wat anders om de aandacht schromelijk te beïnvloeden. Daarbij is het niet ongewoon om over lijken te gaan. Politieke lijken wel te verstaan. Waar men zich mee moet bezighouden, laat men het grandioos weer afweten. Let op en met complimenten, van de NDP ‘plus’: – Consumenten hebben in December jaargemiddeld, 25% meer betaald voor goederen dan in 2014. De goederen van het basispakket waren in December vorig jaar ook 3,3% duurder dan de maand ervoor, t.w. November 2015. De inflatie in November vorig jaar was gemiddeld 20,4%. Dus! Waar heeft men zich mee bezig te houden? Juist ja…, als men tenminste nog ongebonden en evenzo verstandelijk te werk wil / kan gaan.

– Bossen. Al enige tijd komen documenten langs die onheilsspellende boodschappen inhouden, voor en rond de ‘alma mater’ van onder meer ‘de bestgeslaagde’ Brunswijk, te Kwatta. Een totale desintegratie en erosie, lijkt zich meester te hebben gemaakt van een particulier opleidingsinstituut. Op weg naar evaporeren? Wat men inmiddels ook nog denkt te veronachtzamen, is dat de publiekelijk uit te vechten ‘persoonlijke vetes’, de diplomawaarden bij afgestudeerden gelegd en accreditaties van het instituut bij het Minow, successievelijk en simultaan hebben ondermijnd. Lijkt allemaal een suïcidale ‘sitwasi’ geworden. Jammer!

– Rechtsstaat. Als de voorzitter van DNA nog enig geloof in de rechtsstaat denkt te mogen hebben of te kunnen handhaven/aankweken, moet zij zich niet langer opportunistisch verschuilen achter ‘de dooddoener’, dat zaken nog bij de rechter liggen. Overigens ernstig gekunstelde zaken, door een verraderlijk ingestelde Sapoen en meeloper Chitan aangezwengeld. Het jongste vonnis van de onafhankelijke rechter, moet nu onverkort gevolgd worden en dat houdt enkel in…, de aangetikte Sapoen en Chitan geheel correct zijn teruggeroepen, ‘De facto’, dat het Centraal Hoofstembureau (CHS) niets heeft te toetsen, het recht daartoe niet heeft en de opengevallen vacaturen in/van De Nationale Assemblee, enkel bij beschikking bekend moet maken. “Trafassi…, no sa de!” De tijd voor ‘dokkologie’ is reeds lang voorbij en de fase van ‘schoonschip maken’, reeds weken geleden aangevangen.

– Albina taxi’s. “We gaan neks verhuizen…, neks no fout dya. A no wi, na lijn 5… e hori na verkeer…, yere Jerry! Neks no fout dya, na Watrasey fu foto nanga Albina, No wan sani no fout…, respect yere Jerry!”. Misschien moeten ze hem, dat conglomeraat aan woordelijk primitiever nonsens in Albina gaan vertellen, waar de rotzooi en aanverwant crimineel gedrag, zowat nog groter is samengesteld.

– Second. Bij tweede keuze is de oudgediende van de Centrale Bank, Glenn Gersie, door het staatshoofd naar voren geschoven als tussenpaus en interim governor op de moederbank.

– R.K. Het zal allemaal echt wel het nodige aan opleving geven in de rooms-katholieke gemeente, als straks Bisschop Choennie zal worden ingewijd in het meest principale kerkgebouw aan de Henck Arronstraat…, voorheen de Gravenstraat van Paramaribo. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=13908#archive https://www.youtube.com/watch?v=hwkatGYTmhE

– Zika. De berichten worden steeds schrijnender, over wat Zika op dit moment in onze regio, een dag via het wereldnieuws en dus ook voor het land Suriname wat Toerisme behoeftig is, per definitie teweeg brengt. http://time.com/4189782/brazil-microcephaly-zika-virus-babies/ http://edition.cnn.com/2016/01/21/health/preventing-mosquito-borne-viruses-zika-dengue-west-nile/ https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/01/21/how-climate-change-could-help-the-spread-of-zika-virus-and-other-infectious-diseases/ http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0315-zika-virus-travel.html http://nos.nl/op3/artikel/2082055-als-de-baby-in-mijn-buik-ziek-wordt-vergeef-ik-het-mezelf-nooit.html http://nos.nl/artikel/2081833-tien-nederlanders-besmet-met-zika-virus.html http://nos.nl/artikel/2080777-zwangeren-niet-naar-gebieden-met-zika-virus.html http://nos.nl/artikel/2081657-zika-virus-is-overal-in-suriname.html http://nos.nl/artikel/2082026-nederlanders-naar-suriname-voor-onderzoek-naar-zika-virus.html http://nos.nl/artikel/2082026-nederlanders-naar-suriname-voor-onderzoek-naar-zika-virus.html http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-35368401 Kortom tan sribi! http://nos.nl/zoeken/?q=zika

Justitia Pietas Fides MMCMLXIX

Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII

– RRR. Inderdaad celebreert zij haar 85e., weer in goede gezondheid en gunstiger omstandigheden. Nam de gelegenheid te baat om een groot aantal maatschappelijk voor haar belangrijker mensen, in dankbaarheid te eren en decoreren. Voor alles en iedereen, een onvervreemdbaar, symbolisch en ook postuum eerbetoon aan de mensen –levend en verscheiden– die zich dienstbaar maken en maakten in de agrarische sector. Zij geven en gaven de samenleving (-en), immers elke dag opnieuw het voedsel om verder te kunnen. Roshnie Radhakishun Ramlakhan, begenadigd leidsvrouw van Radika (Radio Dihaat Ki Awaaz), selecteerde zorgvuldig deze haar bevoorrechte die een ‘Roshnie Radhakishun Sewa Distiction’ met medaille, “Voor dienstbaarheid en leiderschap – In waardering en erkentelijkheid…”, in ontvangst mochten nemen. Meer nog uit handen van haar beide geliefde dochters Nirmala – Chitra en hun welwillende assistenten. Radio Dihaat Ki Awaaz in woorden van Roshnie Radhakishun, eerder “…moeder der veerkracht…”, na alle ontluisteringen en ongehoorde dieptepunten te hebben moeten beleven/verwerken…, met nadrukkelijker te selecteren en wel uit te kiezen ‘insights’ op het Internet: www.liveonlineradio.net/suriname/radio-radika.htm en http://www.google.sr /?gws_rd=cr&ei=cfugVuWMJoiEmQGi4r-oDg#q=roshni+radhakishun

– BBC. De British Broadcasting Corporation (BBC) geeft de ‘travel alerts’ aan om behalve Brazilië en een reeks andere landen in de regio, ook de Republiek Suriname niet te bezoeken: ‘Brazil says the number of babies born with microcephaly or abnormally small heads since October has now reached nearly 4,000. The authorities there believe the increase is caused by an outbreak of Zika virus. Just 150 Brazilian babies were born with microcephaly in 2014. The US Centers for Disease Control and Prevention issued an alert last Fridayadvising pregnant women to consider postponing travel to Brazil and other Latin American and Caribbean countries where outbreaks of Zika have been registered. The mosquito-borne virus can be deadly or cause intellectual disability and developmental delays. The travel alert applies to Brazil, Colombia, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela and Puerto Rico. Colombia’s health minister has advised women there to delay pregnancy. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35368401 Tot zover de BBC. En toch mag men in lokale dagbladen lezen, dat Suriname laksheid vertoont bij de bestrij-ding van het virus.

– Thomson. Als men door de Thomsonstraat vanuit de Verlengde Gemenlandsweg rijdt, zou men niet kunnen denken, dat er langs een kazerne van het Nationaal Leger wordt gereden. Vanaf de kop van de straat tot waar NAKS een cultureelcentrum heeft te onderhouden en daarna weer, mag men het aangekweekte wied op de trottoirs aanschouwen. Nationaal Leger van de Republiek Suriname. ‘San we du?’.

– Tamara. Vrijdag mag men zich volgens bekomen informatie, in de omgeving van de Kantongerechten aan de Grote Combéweg, als vanouds tegoed doen, aan de representatie van noeste Surinamers die bereid zijn te vechten voor herstel van de democratie, in Suriname en in De Nationale Assemblée in algemener zin. De rechtszaak tegen een obstruerend Centraal Hoofdstembureau en besturen, zal dan voor de rechter dienen. Een oproep is uitgegaan naar alle landgenoten om de voornoemde rechtszaak, goed te volgen. Tegen de bedrading in zou een convocatie uitgegaan zijn naar zowel Sapoen en Chitan, vanuit de leiding en griffie in De Nationale Assemblée. Hetgeen de materie nog onver-kwikkelijker zal gaan maken.

– US-dollars. ‘O pe dem yankee dalla kemopo…?’. Waar komen ze vandaan en hoe denkt Bailal die ongezien te kunnen versluizen naar de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) bij neef Gito? Misschien moet een geoutilleerde Deviezencommissie ook nader kijken naar de legaliteit en misschien wel illegaliteit van praktijken die zogeheten ‘cambiohouders in vereniging’ nu verzetten bij het consolideren…, verder monopoliseren van de valutamarkt en verkopen tegen absurdistische wisselkoersen. ‘Met het mes op de keel…, 5.5’, wordt de ernstig behoeftige ondernemer, naar een enorme twijfelachtigheid van vraag en aanbod verdisconteerd. De protesten kan men overal horen en lezen. Men is gewaarschuwd voor verdere ontwrichting van het financieel monetaire systeem in Suriname. Intussen wordt aangemeld, dat Gilmore Hoefdraad, de huidige en vigerend bewindvoerder op Financiën, terug in het land zou zijn van een plotseling georganiseerd reisje naar Washington via T&T en dat de opvolging van ‘governor’ op de Centrale Bank…, nu acuut punt van bespreking zou gaan worden. Garantiestelling van een Jan Boerenfluitje. Lezen mee: ‘De cambio’s die aangesloten zijn bij de Vereniging van Cambiohouders zullen de komende dagen op zoek gaan naar 13 miljoen Amerikaanse dollar’. ‘If a no de a no de…, if a de a sa kom ini na puti fu wi mati, beta’.

– Miranda. De Districtscommissaris van Paramaribo Noord Oost, gaat geladen de uitdaging aan om het District Marowijne van een heroriëntatie te voorzien en een betere tijding te verzorgen.

– Bestuursdienst. De bestuursopzichters van Beekhuizen en omgeving, zijn inmiddels ook in Paramaribo Noord aangekomen om de broedplaatsen van muskieten te detecteren en te bestrijden met op te lossen ‘korrels’ die het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) hen meegaf.

– Max Nijman. Het plan is opgevat om de familie van Max Nijman te bewegen, de laatste rustplaats van de gevierde zanger in Suriname te vinden. Zo een plan werd ook eens bedacht om stoffelijke resten van oorlogsheld Anton de Kom over te brengen naar zijn geboorteland.

– Moe. ‘Wij zijn moe…’, gaat inmiddels over naar ‘…Regering ga naar huis…!’. De convocaties inclusief die van Sapoen en Chitan zouden volgens een persbureau de deur uitgaan. Met andere woorden zal er worden vergaderd in De Nationale Assemblée. Begrotingsbehandeling sec of territoriale onrust. Maandag is het zover. Intussen wordt er gemobiliseerd.

– Zika II. Het Algemeen Nieuws Agentschap (ANP) in Den Haag meldt: ‘Tien Nederlanders zijn besmet geraakt met het zika-virus. Ze hebben de ziekte in de afgelopen weken opgelopen in Suriname. De kans is heel erg klein, dat het virus zich ‘hier’ (red.: Nederland) verspreidt…, omdat die wordt overgedragen door een steekmug die ‘hier’ niet voorkomt. Het is ‘niet bekend’, hoe het met de patiënten gaat. Onder hen zijn geen zwangere vrouwen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De symptomen van het virus zijn koorts, huiduitslag, oogontsteking, gewrichtspijn en hoofdpijn. Patiënten hebben ongeveer twee tot zeven dagen nodig om te herstellen. Het virus is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar kan mogelijk tot geboorteafwijkingen leiden wanneer zwangere vrouwen besmet raken. Baby’s van besmette moeders worden geboren met een te kleine schedel, waardoor ze hersenbeschadiging oplopen.

– Putin. De Russische president Vladimir Putin gaf waarschijnlijk persoonlijk toestemming voor de moord op voormalig Russische spion Aleksandr Litvinenko in 2006. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die een Britse rechter donderdag heeft vrijgegeven. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat Litvinenko “doelbewust” is vergiftigd “…door anderen…”. De operatie van de FSB [Russische spionagedienst, red. NU.nl] om Litvinenko te doden…, werd waarschijnlijk goedgekeurd door Patroesjev [Directeur FSB] en ook door president Putin. De Britse rechter onderzocht of de Russische overheid betrokken was bij de moord op Litvinenko. Hij hoorde de verklaringen van 62 getuigen aan en kreeg toegang tot informatie van de Britse inlichtingendiensten. Aldus NU.nl. En dan BBC: ‘The murder of ex-Russian spy Alexander Litvinenko in 2006 in the UK was “probably” approved by President Vladimir Putin, an inquiry has found. Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal “antagonism” between the pair, it said. Home Secretary Theresa May said the murder was a “…blatant and unacceptable…” breach of international law. But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was “politicized…”.
http://www.bbc.com/news/uk-35370819

– Kwelling. Een aantal media geven aan dat de regering in grotere problemen verkeert. De kwelling van de financieel monetaire omstandigheden, met daarnaast een imploderende NDP, waarbinnen men elkander de schuld geeft van alles en nog wat, zou door Bouterse enigszins kunnen worden opgelost. Zien tegen die tijd, wordt dan misschien nog geloven? Rekeninghoudend met een alom geschonden nationaal vertrouwen, wordt dat zonder twij-fel een stevige kluif. ‘Time always tells or will probably tell…, in time’.

Justitia Pietas Fides MMCMLXVIII

Justitia Pietas Fides MMCMLXVII

– Overheid. De Overheid faalt op ergerlijke wijzen, in sommige regio’s. Onder meer in Paramaribo Noord waar illegale (auto-) schoonmaakbedrijven niet worden aangepakt en het milieu consequent vervuilen. Lateriet en andere zandsoorten, in de riolering? Stof-/wateraanslag(-en) tegen gebouwen/muren in de rechtstreekse omgeving. De bestuursdiensten en de buurtmanagers kunnen maar weinig uitrichten, tegen onverlaten en vergunningloze bedrijven die hen desavoueren, wanneer er vanuit de districtscommissariaten additioneel geen ondersteuning wordt ondervonden. Allemaal resten en restanten van wat Ameerali als chaotischer erfenis heeft achtergelaten, bij het willekeurig ontnemen van (bedrijfs-) vergunningplichten. Niemand weet goed wat te doen. Maar de Fiscus en de Arbeidsinspectie, onder meer ter zake ontbrekende salaris-/arbeidslijsten, zijn er ook nog om de illegaliteit en andersoortige overtredingen/misdrijven te bestrijden. Op te treden tegen bedrijvigheden die nauwelijks ‘overhead’ hebben, maar wel luidruchtig compressoren en industriële stofzuigers in woonwijken in-/neerzetten en daarmee geluids-/vuiloverlast distribueren, zonder dat daartegen wordt of kan worden opgetreden. Letterlijke (wit-) wasbedrijven, waar binnen- en buitenlandse avonturiers, een snellere vermogens aan was, uit weten te wringen. Waar blijven de beloofde districts- en ressortplannen? Voornemens…, waar men bij bepaalde politiek beladen gelegenheden mee schermt? Nergens te zien, te horen of te ervaren. Woonbuurten worden gewoon geterroriseerd, door elk mogelijke onverlaat die van de straat komt, een willekeurig pand/terrein inneemt of betrekt, lawaai compressoren en/of industriële stofzuiggeluiden introduceert, naast het onnoemlijke en ontelbare malen slaan met auto-/cabinedeuren. Gepaard gaand met het nodige aan schutting-/dreigtaal die de zaak, ook nog een keer of wat, willen overstemmen. De Overheid faalt en de bestuursdiensten, raken met de dag gefrustreerder. Om het nog maar net niet te hebben, over hoe corruptiegevoelig deze zaken zich zouden kunnen gaan ontwikkelen en verhouden. ‘Regel mi ete wan tu dey, noh meester…, i sabi toch’.

– Voor de bijl. Hoefdraad vs. Bijlhout, in een ‘redi musu – draaideur’ terechtgekomen? Een interessant epistel ter zake hedendaagse wantoestanden die de Centrale Bank van Suriname, de Regering Bouterse I en II cum suis, het Ministerie van Financiën in het bijzonder willen begeleiden…, schreef Walther Donner. Aan divergente redacties om vrijblijvend die aandacht te besteden/geven aan de opgeilende materie. Maar Donner maakte wel een ‘info-foutje’. Bijlhout was maar enkele uren staatssecretaris in een NL-regering Balkenende-I. Haar leugens, misleiding, maatschappelijk bedrog en de verzwegen foto’s bij de volksmilitie in SU –van na de 08 December 1982 moorden– brachten haar onherroepelijk ten val en waarschijnlijk in dit verdrijf, niet eens een gesuggereerde klikkende ‘redi musu’ die in de buurt van de Verlengde Rust & Vredestraat nochtans daar huishield. Een interessanter update, in: Meer dan een dag, 2008, 335 p., Aspekt – Soesterberg, ISBN 978-90-5911-701-3 http://www.parlement.com/id/vg9fgopy4rxs/r_r_ph_philomena_bijlhout http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/164305-afgetreden-bewindslieden-kabinetten-balkenende-2002-2010.html https://www.youtube.com/watch?v=ZDwcI8NxY1o http://sms.woonstadrotterdam.nl/Pub/ Woonstad-Rotterdam/Afbeeldingen-en-Documenten/Afbeeldingen-en-Documenten-Klantenraad/Interview_met_Philomena_Bijlhout.pdf http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2177856/2008/10/27/Bijlhout-lsquo-Ik-onderschatte-de-impact-van-het-woord-militie-rsquo.dhtml http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/07/24/T080.htm en https://nl.wikipedia.org/wiki/ Philomena_Bijlhout

– Klap. Aan het einde van de dinsdagmiddag…, kwam het bericht met een klap terecht in de ‘Surined expat-gemeenschappen’ en de autochtone Surinaamse samenleving, hier te lande achtergebleven. De in 1968 naar Nederland geëmigreerde nachtegaal uit Moengo, Max Nijman (74), is niet meer. Nam in 2012 al publiekelijk afscheid van het decennialange podiumgebeuren, in SU en in NL.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33362 https://www.youtube.com/watch?v=1q3oafMKb1Y https://www.youtube.com/watch?v=OwcH4bTm3mc https://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

– ‘Breather’. Geruchten willen al sinds het afgelopen weekeinde, dat de MinFin Hoefdraad effekes de stekker uit de Suri-connection heeft getrokken en een regionaal rustoord opzocht. Ging toch maar even nadenken, over de verstoorde ‘poli poli’, in relatie tot economische en monetaire verhoudingen. Alles in vergelijken met het evenwichtige bij het IMF beleefd en de stormen die hij vandaag de dag in een oververhit SU, moet leren ‘bedwingen’. Ook ‘Gersie’ die de Centrale Bank onder Hoefdraad al eerder ‘in het initiële en intrinsiek’ verliet, zou zijn aangezocht om de ernstig verdachte “G.”, in deze rubriek aangezet, te zullen mogen invullen. ‘Neen…’, niet Goedschalk “schalkje schalkje”. ‘Glücklich nicht der HOG im frage…, oder ja im focus…?’.

– Google Alerts Suriname. Koloniale geschiedenis en bruikbaar aangelengde ficties, de Caricom-mogelijkheden voor de Suri-rijstsector en de riskanter plannen van Tullow Oil. http://www.examiner.com/article/riding-the-spirit-log-suriname. http://amandala.com.bz/news/belize-rice-guyana-jack-charles/ http://www.oedigital.com/component/k2/item/11381-tullow-eco-take-on-guyana-exploration-block

– Uitstel. Het staatshoofd zou de leiding van De Nationale Assemblée (DNA) hebben gevraagd om deze week nog geen (begroting-)vergaderingen uit te schrijven. Trias Politica…? ‘A sori keba’. De voorzitter van DNA wil wel de zaken voor het einde van Januari 2016 hebben afgerond. Begrotingen moeten worden uitgevoerd? Of de middelen daarvoor aanwezig zijn en beschikbaar kunnen worden gesteld, zal de minister van Financiën in samenspraak met de Centrale Bank en het parlement moeten aangeven. Men zegt echter en nog wel achter de handpalm, dat deze monetaire autoriteit, uitlandig zou zijn.

– Misleiding. Intussen worden stemmen gehoord die verontschuldigingen van het staatshoofd eisen, daar waar het volk op gruwelijke wijze werd misleid. Enkel en alleen om verkiezingen in 2015, met een valse voorstelling van financiële zaken, naar de eigen hand te kunnen zetten. ‘Owru gwenti, yere!’.

– Orde. De eigenaar van de vorige week te Apoera neergestorte Cessna heeft verklaard, dat het ongeluk niet te wijten kan zijn aan een technisch mankement, maar gelaten de conclusies van het algehele onderzoek toch wil afwachten.

– Crisis. Als men de berichten nadrukkelijk volgt, is het Academisch Ziekenhuis in groter problemen dan tot nog toe naar buiten werd gebracht. Men loopt op de tenen…? Dan staat het water, dus al aan de beademingsopeningen.

– Geijkt. Er worden door de nieuwe directie van de Energiebedrijven Suriname geijkte maatregelen genomen, tegen een ieder die in overdaad en overdreven welstand zou opereren…, binnen de energiemonopolist. Dat is dus een groot deel van de huidige staf. Binnen en buiten.

– Relatie. Het gaat niet goed met de man-/vrouwverhoudingen in het land. Binnen vier en twintig uur, moord en zelfmoord in en/of bij twee partnerschappen. In Wanica de eerste en een tweede te Sarakreek, grensgebied Sipaliwini/Brokopondo ten zuiden van het stuwmeer.

– Fooi. De katholieke kerk in Duitsland heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 6,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Meer dan duizend mensen ontvingen financiële genoegdoening. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant Neue Osnabrücker Zeitung onder alle 27 bisdommen in Duitsland heeft gehouden. De kerk droeg bovendien bij aan de kosten die sommige slachtoffers voor psychologische hulp hebben gemaakt. De katholieke kerk maakte in 2011 mogelijk dat de slachtoffers een aanvraag voor financiële compensatie konden indienen.

– Lek? Hoe kom je erbij? Natuurlijk is er geen lek. Maar wel een miljoenen kostend onderzoek nodig. De Commissie Schouten heeft geen aanwijzingen gevonden dat er door een of meer fractieleiders is gelekt uit de Commissie Stiekem. Feiten of omstandigheden die zouden leiden tot het met opzet breken van de geheimhoudingsplicht, zijn er niet. De commissie “betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen”, staat in het woensdag gepubliceerde rapport. Geconcludeerd wordt dat er geen gronden zijn om tot vervolging over te gaan. Lekken uit de Commissie Stiekem mag niet en geldt als een ambtsmisdrijf. In de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractieleiders zich bijpraten over staatsgeheimenzaken die inlichtingendiensten AIVD of MIVD aangaan. De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-kamerlid Carola Schouten, deed onderzoek naar het vermeend doorsluizen van informatie uit de Commissie Stiekem aan NRC Handelsblad in februari 2014. CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) deed vervolgens aangifte.

– Tanken in NL. Automobilisten profiteren van de alsmaar dalende olieprijzen. De benzineprijs aan de Nederlandse pomp ligt nu al op het laagste niveau in jaren. Er kan zomaar nog eens 20 cent van de literprijs af gaan, heeft consumentencollectief ‘Unitedconsumers’ uitgerekend. De landelijke adviesprijs voor een liter ‘Euro95’ bedraagt inmiddels 1,52 euro. Bij sommige pompen betalen consumenten niet meer dan 1,30 euro. En voor een vat ruwe olie moet op de markt nu een kleine 28 dollar neergeteld worden. Als de olieprijs naar 20 dollar per vat zakt, dan daalt de adviesprijs voor snelwegstankstations volgens Unitedconsumers naar 1,43 euro. Bij een olieprijs van 10 dollar is de consument bij zijn tankbeurt waarschijnlijk nog maar 1,32 euro per liter kwijt. Voor goedkope pompen, waar weinig tot geen marge gerekend wordt, betekent dit dat de literprijs in theorie richting de 1,10 euro kan gaan.

– Onrust na misleiding. CDA, SP, D66, PVV, ChristenUnie en GroenLinks in de Tweede Kamer beschuldigen minister Van der Steur in het Kamerdebat over de zaak-Maat ervan dat hij een onderzoeksrapport dat hem persoonlijk niet uitkwam, heeft achtergehouden. Volgens de partijen is de minister ervoor verantwoordelijk dat het maanden duurde voor de informatie bij de Tweede Kamer terecht kwam. D66 vindt het verdacht dat Van der Steur na vier keer vragen door de Kamer nog niet met de feiten kwam. Ook in NL dus ministe-riële misleiding, met groter politieke gevolgen.

Justitia Pietas Fides MMCMLXVII

Justitia Pietas Fides MMCMLXVI

– Tijd. Het is de hoogste tijd, dat Chitan en Sapoen de eer aan zichzelf houden en de chaos rond hun politiek aangetaste verschijning niet nog groter maken. Het land heeft geen tijd te verdoen, omdat enkel twee mensen die zich verraderlijk hebben opgesteld ten opzichte van het ‘aangegane partnerschap’, een hele Republiek Suriname ophouden. ‘It is time to go’. De hoogste tijd om het hoogste college van staat in de gelegenheid te stellen, de begrotingsbehandelingen af te ronden en gedegen antwoord op alle vragen te krijgen die aan de Bouterse II zijn gesteld. Of het moet natuurlijk zo zijn, dat de liefde die Chitan en Sapoen voor zichzelf en eigen ‘puti’ hebben, al het ander aan meer acceptabele elementen op deze aarde, dreigen te overstijgen. Dan hebben ze wel een veel groter probleem, voor nu en ook in de toekomst. Als ze op een opportunistische winstoverwinning uitzijn, dan is dat per definitie te boek te stellen, als een zowat de volmaakte pyrrusoverwinning. Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het eigenlijk een verlies is; een “valse” overwinning. De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen die Pyrrhus leverde tegen de Romeinen. De Pyrrhus die hier bedoeld wordt, was koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland). Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen tegen de Romeinen. Toen een van zijn generaals hem met zijn overwinning wilde feliciteren zou hij in woede zijn uitgebarsten en opgemerkt hebben “Nog één zo’n overwinning en ik ben verloren…”.

– Slavenverhalen. Over Suriname’s geschiedenis verschijnt van alles en nog wat. Zo ook een Google Alert op de dinsdagmorgen met daarin een verwijzing, naar: ‘Historians: pupils should be taught about Scotland’s role in the slave trade’. http://www.heraldscotland.com/news/14213248.Telling_a_slave_s_story_in_schools/

– Missie. De regering van de Filippijnen stuurde in December jl., met spoed een gezant naar Suriname om de aangemelde onregelmatigheden rond gezondheidspersoneel, uit het voornoemd verre land overgekomen, indringend te bespreken. De officiële verslaglegging van de missie wordt summier teruggevonden op: http://www.dfa.gov.ph/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/8380-phl-ambassador-to-brazil-meets-with-labor-minister-of-suriname-to-address-concerns-of-filipino-nurses

– Zika. Meer dan in Suriname, zit men in Brazilië en Frans Guyana —Institut Pasteur— bovenop de gevolgen cq. effecten van het Zika-virus, dat ook ons land stevig is binnengedrongen. Vooralsnog groter delen van de bevolking en bezoekende burgers aantast. De BBC gaf het volgende verslag van de Braziliaanse inspanning. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-35336618 http://entomologytoday.org/2016/01/12/zika-virus-genome-sequence-published-by-the-institut-pasteur/ http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/ip-tip011116.php

– Run. Hoort erbij? Marginale en dus geen strategische voorraden. Dat werd maandagmiddag weer duidelijk. Wat was er aan de hand? De bevoorrading stagneerde even en de files namen het wegdek heel gewoon over. Een van de grootste brandstofleveranciers ging door zijn voorraden heen en men week massaal uit naar de concurrent. Vele automobilisten rijden dezer dagen weer rond, met een marginale hoeveelheid aan brandstof in de tank. Liepen dus al gauw droog en gingen over tot rijvorming bij Gow2. Al loopt het schip met brandstoffen van de concurrent nu wat sneller binnen, duurt het altijd nog wel even, voor de brandstoftankstations weer op niveau zijn bevoorraad. De achterstand van verkopen, daar ook nog bij meegenomen. Komkommertijd brengt natuurlijk ook, terechte angsten voor schaarste met zich mee. Alles wordt nu op scherpte van de snede bereden.

– Scramble. Met alles ging/gaat het zo, in een regering Bouterse I en II. Puur uit zelfbehoud van de ‘a no mi’. Terugdraaien van genomen besluiten, uit groter angsten voor politieke onrust en erupties bij de burgerij. Niemand kan vandaag de dag en in een tijd van minimaal vertrouwen, nog een ander overtuigen, dat de vervolgverhogingen aan elektriciteitstarieven, niet daarom alleen al ‘snellius’ zijn bevroren. Wat bevroren is…, kan echter ook ‘overnight’ ontdooien, in ‘onzekere tijd’, waarbij grilligheid meer regel dan uitzondering is geworden en vertrouwen geëvaporeerd.

– Warlords. De publicist Ioan Grillo wist de besloten wereld van de drugsmaffia in Latijns-Amerika binnen te dringen en deed daar in Time Magazine uitgebreid verslag over: “Meet the New Gangster War Lords of Latin America”. Vrijblijvende aanvullingen, hoegenaamd ook wel ‘discreet’ toegestaan: http://time.com/4184368/drug-cartel-gangsters-ioan-grillo-book-excerpt/?xid=newsletter-brief

– Audio visueel. Beeld noch geluid…, van/over wat en/of wanneer, de samenstelling ener eerstens afrondende begrotingsvergadering in het parlement mag gaan plaatshebben. Een patstelling ofwel wat de Engelsen, een ‘ stale mate ‘ willen benoemen. Kan nooit lang meer dueren. Men kan op dit moment geen kant uit en de democratie, is door een aantal corrupt gefriemelde op de helling gezet. Het kosmische rekent natuurlijk wel met de onverlaten, op afroep in z’n geheel af.

– VSB. Zeer grote bezorgdheid maakte zich intussen meester van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De verklaring op de dinsdag van de VSB: De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wenst naar aanleiding van de situatie op de valutamarkt in Suriname aan te geven, dat het met zeer ernstige bezorgdheid de meest recente ontwikkelingen op dit vlak heeft waargenomen, in het bijzonder:
1. het beleid van de monetaire autoriteiten, te weten de minister van Financiën en de Centrale Bank van Suriname, waarbij er vier koersen worden toegestaan, hetgeen de onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid voor ondernemers vergroot voor wat betreft economische bedrijvigheid;
2. het geven van vergaande monetaire bevoegdheden aan, inclusief het bepalen van de koers aan personen en instanties, die niet in de Bankwet genoemd zijn, met name de Vereniging van Cambiohouders;
3. het slechts werken met één bank, terwijl ondernemers het best gefaciliteerd kunnen worden bij hun eigen bank;
4. de verdere ontwrichting van de economie en toename van het gebrek aan
vertrouwen in de monetaire autoriteiten door dit beleid van de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën;
5. de faciliteit voor slechts een gedeelte van de productiesector, waarbij totaal voorbij wordt gegaan aan andere belangrijke productiesectoren, zoals de agrarische sector, de mijnbouw en de dienstensector, omdat het verouderde concept van importsubstitutie wordt gehanteerd. De VSB is van mening, dat om de economie weer op het goede pad te leiden, dialoog met alle relevante actoren een absolute noodzaak is en dat voorts de Sociaal Economische Raad (SER) herbenoemd dient te worden op de meest korte termijn.

– Olie. Met de driftige komst van Iran op de internationale oliemarkt…, ook nog het volgende aan oorzaken en gevolgen, mogelijk te moeten verwerken. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat de oliemarkt tot eind 2016 onder druk blijft staan. Overaanbod, milde temperaturen en tegenvallende economische groei in onder meer China, Rusland en Brazilië hebben een negatief effect op de olieprijzen, schrijft de organisatie in een dinsdag gepubliceerd rapport. In het derde kwartaal van vorig jaar was de vraag naar olie nog met 2,1 miljoen olievaten per dag gegroeid. In het afgelopen kwartaal groeide de vraag nog maar met 1 miljoen vaten per dag. Halverwege januari was de prijs voor ruwe olie gedaald naar een niveau van twaalf jaar geleden. Het IEA verwacht dat er tegen het eind van het huidige kwartaal nog eens 300.000 extra olievaten per dag geproduceerd worden, doordat Iran meer olie zal produceren. Eerder deze maand werd aangekondigd dat de sancties tegen het land worden opgeheven, als Iran zich houdt aan gemaakte afspraken over atoomactiviteiten.

Justitia Pietas Fides MMCMLXVI

Justitia Pietas Fides MMCMLXV

– ‘A no mi’. Het bewoorden/-noemen van het “a no mi – syndroom”, kwam echt niet uit de marginale koker van Somo. Het was eeder een variant op de ‘am nes tie – paskwil’ en het daaropvolgende ’a no mi – gedoe’ van bekender hoofdverdachte. Totdat Roosendaal ook die met de harde feiten verklaard, voor de Krijgsraad en in de pers inmiddels gecentrifugeerd, uit de hardnekkig gebleken boze droom haalde. ‘Je was wel daar op 07/08/09 December 1982…!’. Toen al in het jaar 2012, werd het ‘a no mi – trauma’ steeds weer herhaald en nam de directe omgeving van kleurenblinde Bouva/Panka/Misiekaba c.s., dat allemaal gestrekt over. Tot en met het lumineuze moment, dat de illusoire Dew Baboeram ook al —na Jurna’s avontuur— op schoot kwam zitten en het ‘a no mi – gebral’ aanhoorde, op een ironisch genoeg reeds gevallen boomstronk. Nu heeft men geen directe last meer van een ‘anomi trauma’ of ‘anomi syndroom’. Zaakje is compleet ontaard, ook in NDP-kringen, als een niet of nauwelijks te bestrijden ‘full fledged’ fenomeen. Een resistenter “a no mi – virus”. Hardnekkiger dan wat Zika tot nog toe te bieden heeft. Zware leugenjeuk die enkel nog verzacht of verhard kan worden, als de NDP de durf toont om nog in de maand Januari 2016 een ‘massameeting in Ocer’ te organiseren. Zien wat er dan gebeurt, naar aanleiding van het om zich heen slaande en grijpende ‘…a-no-mi virale verskijnsel…’. En de directe gevolgen daarvan. ‘A no mi du…, Brammetje! Na yu du!’. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33329

– CBvS. Niemand wil eigenlijk. Want voorwaarde voor succes, als nieuwe governor van de Centrale Bank, mag de politiek zich dan absoluut nooit meer bemoeien met het beleid, dat daar wordt gevoerd. En dat wordt de aller-moeilijkste taak, als men de oudgediende G., van stal wil halen en bewegen om de scepter over te nemen. Men is en blijft zeer benieuwd. Een Centrale Bank zonder politieke dreiging en bedreiging, op termijn vanuit onder meer het noorden van Paramaribo? Bestaat eigenlijk niet meer!

– Kabels. Dan gaat een Telesur-kabel maar even in de fik en zit het hele land, negen uren lang zonder: – Internet en telefoon of inter-connecties of televisie of digitale uitzendingen of wat dan ook aan commercieel verantwoorde en geheel afhankelijke verbindingen? Wat een land! En dan gaat er een kabeltje stuk, bij de Energie Bedrijven Suriname en gaat het licht over geheel de kuststrook uit, voor ten minste anderhalf uur? Wat een armoe! Rekening houdend met het feit, dat achterstallig onderhoud ook nog moet geschieden bij de (sub-)stations van de SWM, komen de berichten wel los van tijdelijke onderbrekingen in de watertoevoer. En dat is dan een deelgunstig bericht, na de troep die pre aan Oosterling werd geleverd.

– Speculaties. Wie blijft nog even zichtbaar, wie vertrekt naar het buitenland en wie gaat uiteindelijk achter de tralies…? Dat is het vurig gegons, dat men het hele afgelopen weekeinde mocht aanhoren. Ook wat nou eigenlijk de rol is van cambio-Bailal, als een zogenoemde/-naamde ‘derde monetaire autoriteit’ die virtuele zaken zou willen gaan doen? Met de eigenlijke transitiekoning van de ‘meest macabere overname(-n)’ der Bruynzeel-concessies…, nu tijdelijk verpand aan en in de SPSB? Het is gewoon één pot nat, als men de lijnen uitzet en steeds weer dezelfde hebberige en ingegraven politieker klunzen tegenkomt.

– VHP. De VHP heeft een belangwekkend congres gehouden en zal ‘met spoed’ de wens van transitie in/naar het multi-etnische/-culturele en daadwerkelijk Surinaamse volkspartij invullen. Geen tijd te verliezen om de grootste, politiek geëngageerde partij van Suriname te mogen worden. Een volkshervormingspartij.

– Amba’s. Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse ‘botschaft’ in Paramaribo geaccrediteerd, hebben de wens op Nieuwjaarsbijeenkomsten uitgesproken om een prettige(-r) verbintenis met het volk van Suriname aan te gaan. Daarvoor heeft/werd/was nimmer iets…, ook maar duimbreed in de weg gelegd. Dat weet men in Den Haag en ook in Washington DC. De daadwerkelijke invulling van de wenselijkheden, is enkel aan nadrukkelijker aandacht ofwel ‘scrutiny’ onderhevig. Wie wel en wie uiteindelijk weer niet, in het gedurfder speeltje op te nemen. www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/scrutiny

– EBS. Een ingefluisterde website geeft aan, dat Rabindernath een fooitje van 15 x SRD 35.000,— exclusief alle extra’s en voordeeltjes zal mogen ontvangen, over 15 maanden die hij in de energiemonopolist mag doorbrengen. Politieke benoemingen, betalen uitstekend in parastatalen.

– Suïcidaal. Dat de ‘middle man’ in de war is/was en nogal overmoedig zaken wenst te benaderen, wist men genoegzaam al. Maar dat Dew Baboeram ook nog redelijk suïcidaal door het leven wil(-de) gaan en daarbij de Holocaust meeneemt of wenst te bespreken dan wel het ‘voortbestaan/bestaansrecht’ van Israel ter discussie stelt…, kan alleen maar een nadrukkelijker interesse van regionale Mossad-agentschappen hier en overzee opwekken. ‘Ledigheid is gerede, des duivels oorkussentje’. Zien wat hiervan weer komt. Afgelopen weekeinde was er al vanuit Trinidad & Tobago, een uitzending van ‘the Ministry of Prophecy’ gerelayeerd richting Suriname, waarbij de geschiedenis en het ontstaan van de staat Israel op een geheel ander en nadrukkelijker wijze werd neergezet dan het meer armoedige verhaal, wat Baboeram zijn lezertjes wil doen voorhouden/geloven. Gevaarlijke troep. Dew vs. ‘The Prophecy’. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/creation-israel

– Kries. ‘San ye du nanga wi Kries?’ “A no mi, yere skatje”. Er wordt verteld, dat er deze week schaarste zal zijn aan ‘uien’ en ‘aardappelen’. De voeding zal dan weer ‘flauw flauw’ moeten worden genuttigd. Met de complimenten van? Inderdaad…, ‘a no mi’.

– Crashes. Crashes van vliegtuigen, auto’s en dan ook nog zoveel huisbranden meer. Het jaar 2016 lijkt al in de eerste twee weken, de een na de andere ramp te hebben opgewacht.

– Geldvolumen. Zolang er teveel geldmiddelen in omloop zijn, door overdaad aan krankzinniger salarisuitkeringen, ongebreidelde betalingen aan ‘fictieve leveranciers’ van een overheid en oncontroleerbare geldschepping, is er een geprolongeerd groot probleem. ‘Grat hari’ diefstallen van het staats-/volksvermogen en er dan repeterend consumptief wordt doorbesteed, zal een nog destructiever trend doen continueren. Koopt men constant importgoederen, dan zal dat het te vervangen volume…, m.n. de vraag naar valuta eenheden alleen maar doen stijgen. Zolang er een overdaad aan geldmiddelen circuleert en geldhoeveelheden niet wordt afgeroomd, zal de economie ‘oververhit’ belast worden met het ‘één na het ander monetair echec’. Zolang de politiek zich inlaat met gestructureerde zaken van de Centrale Bank, geld opeist en de controle mechanismen niet worden gerespecteerd of keer op keer gepasseerd/-desavoueerd, zal het land in de financieel-monetaire problemen blijven bungelen.

– Levensgevaarlijk. Dat cambios de rol van de traditionele handelsbanken, de primaire vertrouwenspartners, hebben overgenomen en men nu de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) als een soort surrogaat ‘Centrale Bank’ wil gaan inzetten, met duur aan te kopen valuta-eenheden, kan alleen maar chaotischer en minder controleerbaar effect sorteren. Niemand kan helder vertellen, met welke US-dollars en Euro’s de SPSB zal gaan opereren, richting de door Bailal geselecteerde grootondernemingen en willekeurig bepaalde wisselkoersen. Rommel in de maak. Nog hogere koersen in het verschiet en nog meer ‘wissele wissele’ verrijkingstoestanden van wie wel iets heeft en geaccelereerde verarming van wie helemaal niets had. De klucht die Amzad Abdoel en Andre Misiekaba opvoerden ter bescherming van hun NDP-collegae en -platform, heeft hoegenaamd geen enkel nut weten te sorteren. Enkel en alleen, dat de samenleving de gelegenheid kreeg ‘geloof en vertrouwen’, in de huidige regering en aanhang/ondersteuners, voor eens en voor altijd op te zeggen. Zolang de geldschepping, dat is de inflatieverwekkende stroom gelden, vanuit de Centrale Bank naar de Overheid toe, niet diep wordt ingevroren en de Centrale Bank politiek vrij wordt gemaakt en gehouden, valt de Staat steeds dieper in de definitiever afgrond. Maar misschien willen sommige mensen dat weer wél. Overwegende, theorieën van de verschroeide aarde. Lees dat nog maar eens na en trek de parallellen. Vervolgens de onvermijdbare conclusie. Een eerdere waarschuwing is reeds lang geleden, vanuit deze hoek gelanceerd en vrijblijvend weggegeven. 1. ‘Na ons de zondvloed’. 2. ‘A failed state…’. En dus 3? ‘De tactiek van de verschroeide aarde…’, is een militaire tactiek, waarbij in een gebied, dat aan de vijand moet worden opgegeven, alle zaken van militaire of economische waarde, zoals bruggen, spoor- en telegraaflijnen, industrie en landbouwgebieden, vernietigd of weggehaald worden. Door de vijand deze zaken te ontzeggen worden zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast. De vijand moet zich meer inspanningen getroosten, terwijl de gebiedswinst economisch en militair gezien van geringe betekenis is. In vroegere tijden waren bovendien de mogelijkheden tot bevoorrading beperkt omdat er immers nog geen vliegtuigen, auto’s en goede wegen waren, en moesten invallende legers wel ‘…van het land…’ leven. Wanneer dit land vervolgens niets opbracht, kreeg een leger al snel met voedselgebrek te kampen. Vooral wanneer er voldoende achterland is, zoals in Rusland, kan een dergelijke tactiek zeer effectief zijn. De bekendste voorbeelden van het relatief succesvol gebruik van deze tactiek, zijn dan ook afkomstig van het Russische verzet tegen de Franse (1812) en Duitse (1941-45) aanvallen. De tactiek is in principe defensief. Waardevolle zaken worden vernietigd of weggehaald…, waarna het gebied opgegeven wordt. Offensief gebruik van de tactiek is…, hoewel minder goed denkbaar…, ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld vijandelijk gebied binnenvallen, met slechts het doel alle waardevolle zaken te vernietigen of te stelen, waarna men zich terugtrekt…, voordat de vijand versterkingen oproept. Herkenbaar? Juist ja! In de jaren negentig van de vorige eeuw, werd door herkenbare actoren om beurten te Alliance geroepen: “Mi na gangster…”. En dan afsluitend: “Te we kom baka na ini makti…, we klari na moni baka…”. ‘A no mi…, yere. A no mi’.

Justitia Pietas Fides MMCMLXV

Justitia Pietas Fides MMCMLXIV

– Glitch. Ergens tussen half twaalf en het middaguur op de zaterdag…, ‘bigi bigi bigi – uitval’ van het Internet en sommige GSM-lijnen met binnen- en buitenland. ‘Odi odi…’, zou de uitstekend en dubbel bemiddelde Ravenberg nog effe nakraaien. “Tapu na dek, bem wakti ing”.

– Ontkenning. “A no mi, na Andy…, yere”. Zo gaat dat volgens het ‘a no mi dogma’, in de republiek Suriname. ‘Na Andojo nanga ing topadviseur…, yere’. Of dat nou Amzaad of iemand anders was, laat men maar wijselijk in het midden bungelen. Maar er zijn wel miljarden zoek, wist Gilly te vertellen en nog in bijzijn van Adelien, de maximale adviseur HI

– Bilkerdijk en de cambio-man ‘himself’. De overige aanwezigen, laat men nog even voor wat het was en allemaal is.

– Andreetje. Hij laat als een driftig gestoken slachtoffer weten…, hij het beter vindt, dat Gilly wordt opgedonderd. Maar vergeet wel weer, dat hij midden in een begrotingsbehandeling zit en wel degelijk met Gilly zal moeten dealen. Maar Andreetje heeft last van opkomende bulten. Want hem is duidelijk en stekelig gezegd, dat hij en Amzaad het werk van ‘staatscontroleur’ vanuit het parlement niet goed hebben gedaan en daarom de zaken compleet zijn ontaard. Zij gaven hoegenaamd ongevraagd alle politieke steun en backing. Direct na Adelien in het Torengebouw –niemand weet goed waarom vervangen– was dat schuldding niet meer dan 300 miljoen. Nu zegt men gewaagder ‘tories’ van 1.4 miljard en ook nog uitgegroeid naar 8.3 miljard. Elo! Ook komt een 8.8 miljoen US-dollar, bij EBS weer opstomen. Andreetje en Amzaad zijn volgens Clarita en die mevrouw op de radio, niet anders dan struisvogels, die last hebben van het ‘awari domri glibbersyndroom’. Maar ze moeten uitkijken, want als de kop in het zand steekt is hun achterste wel weer geheel ontbloot voor een volgend echec. Volgens Clarita’s analyse, natuurlijk. In ieder geval zijn Andreetje, Clarita en die wellustige mevrouw op de radio, dieper dan diep ontgoocheld en teleurgesteld in dat hele ding wat zich NDP cum suis noemt. Gilly had gewaarschuwd, maar niemand luisterde naar de goede man. Ook Bouterse kreeg een strakke beurt in de open microfoons. Bijna wilde men vieze woorden zeggen. Maar die zijn gisteravond en vanochtend, al in de badkamers geuit. Hele brokken vleeswaren werden daar benoemd. ‘Behind closed doors…’, natuurlijk. Hij benoemt en hij ontslaat. Zien wat staat te gebeuren, in Switi Sranan. Hopelijk niet de Fujimori enof Montesinos-opties. Want dat betekent onherroepelijk ‘jail time’. Men is gewaarschuwd. De spelers in en rond de blackbox ofwel de ‘doos van Pandora’? Adelien, Gilmore, Andojo, Abdoel, ‘Pres’, de MinFin-adviseur onder Andojo en natuurlijk Andreetje. Zien hoe de begrotingen onder leiding van tante Jenny nog tot stand zullen/kunnen komen. Je houdt wel het hart vast, na al deze ontboezemingen en aanwijzingen die al eerder werden geventileerd. In de pers, de publicitaire media en in de kamers met hoogpolig tapijt aan de Waterkant en in het Torengebouw. Waar men nieuwe Rolex horloges zou hebben mogen ontwaren? En misschien ook nog op Leonsberg het een en ander aan opvallende ‘encounters of the third kind’. Wie zal het allemaal zeggen? Juist ja! “Neks nog fout!”. “Bika a pipel sa mag tan pina sondro wan kippenbout”. ‘Kries, san e pesa na ini na kondre?’. Kries wacht nog steeds op een uitnodiging om over volksvoedsel te babbelen. Koersen zullen dalen? ‘Remie na baas, no no!’. Hoewel men mocht lezen, een bankdirecteur aangeeft, dat hij geen dollars kan verkopen of überhaupt heeft, omdat ook de Chinezen absurde koersen hanteren en alles opkopen. ‘A no dem cambio wawang’.

– Vliegveld. Een nieuw vliegveld en een dodelijk ongeluk, meteen erover heen in de buurt van Apoera. Ongehoord diepe verslagenheid, in alle families na het neerstorten van de Cessna onder registratie PZ-PQR. Hopelijk kunnen de gewonde passagiers, een lichamelijk en geestelijk herstel spoedig tegemoet zien. En de nabestaanden een evenwichtig verwerkingsproces, op termijn mogelijk wel kunnen ingaan.

– Somo. Hij moet ‘sorry’ zeggen tegen Guno, hor! Omdat hij ‘grat hari’ en ‘zonder rem…’, de waarheid sprak? Maar de juiste toonaard niet aansloeg. Dus leek het alsof hij Guno beledigde, hor. En die heeft nu eenmaal altijd al lange en gevoeliger tenen gehad. ‘San unu sa du…?’. ‘Neks no de, fu du…’.

– PL. Intussen is de benadeelde oppositie door het aftandse gedrag van Sapoen en Chitan, opnieuw naar de rechter gestapt en heeft een onwillig college van CHS-ers gedagvaard, middels inzet van een gerechtsdeurwaarder en de ‘terugroepwetgeving’ verankerd in het aangeboden exploot. De Staat, het staatshoofd Bouterse, alle CHS-leden, DC Samsoedin van Wanica en ook Doebay van Saramacca die een onrechtmatige daad zouden hebben gepleegd? Volgens de benadeelde restelementen uit ‘V7’ dus. Al bestaat die combinatie, na het wegbonjouren van Beppie dan niet meer…, men heeft daar nog steeds de machtige VHP, geflankeerd door NPS en PL. Voor het groene laken gedaagd? ‘Ala sma!’.

– Jogi. Spitsvondig als altijd. “Abdoel en Misiekaba waren blind”. “Maar Misiekeba en Abdoel, zijn de ogen nu plotsklaps wel geopend…!”. Men is dan wel 8.3 miljard aan schuldpapieren verder.

– Misdaad. Illustratief voor de regering Bouterse I en II is de totale vernietiging van het Natuurreservaat Brownsberg, door de illegale goudmollen die inderdaad de hele zaak hebben gemold. Illustratief voor het onvermogen, de misdaad te bestrijden. Laat staan te beteugelen.

– Misdaad II. Zowel Bouterse als Brunswijk gaven in 2010 aan, dat er kort na hun aantreden geen diefijzers of dergelijke beschermingsattributen in Suriname terug te vinden zouden zijn. Wel wel wel…! Te herinneren aan de Flamingostraat hoek Prinsessestraat en nog deze week de ramp te Munderbuiten. Geen diefijzers? Misselijkmakend grapje om de verkiezingen, ten koste van alles te kunnen winnen.

– Geweerd. Moeilijk ding dat Nederland’s taaltje. Vrouw ‘geweerd’ wegens hoofddoekje. Neen, vrouw aangezegd om tijdens het wettelijk georganiseerde praktijkrijexamen hoofddoek tijdelijk af te doen. Vrouw weigert? Ze heeft zichzelf uit eigen wil geweerd van een examen! ‘A dame no wani rij wan wagi’.

– Acht. Niet Dodson maar Dikan, kwam de televisiecamera’s vertellen, dat er acht Skalians de Sarakreek en zijtakken mogen opvaren en daar hun vernielingen kunnen voortzetten? Milieubewuster vernielingen wel te verstaan. Er moet ‘gecompenseerd’ worden door de Staat. Nederlands is echt wel moeilijk te begrijpen of te verstaan, voor sommige lieden. Compenseren aan mensen die opnieuw een misdrijf hebben gepleegd? Wat een land, wat een krankzinnigheden.

– Tipje. Inderdaad heeft men het over een tipje van de ijsberg die publiekelijk te zien kwam, tijdens het betoog van voormalig en zich gecriminaliseerd gevoelende CBvS governor Gilmore Hoefdraad. Er is veel meer te zeggen voor wat er zich allemaal, in het voortraject heeft gemanifesteerd. Hoefdraad zegt echter, dat hij er niet is om ‘achteruit te kijken’, maar dat zijn job nu is “optruimen”. Ruimen wat andere voor troep hebben gemaakt en achtergelaten. Intussen is de hele samenleving wel benieuwd. hoelang de implosie binnen het gehele NDP-gebeuren mag gaan duren. Want men maakt nog maar weinig kans om deze publiekelijk vertoonde ‘omissies’ en ‘aanklachten’ nog enigszins breukvrij te lijmen. Er is teveel gebeurd en teveel gezegd. 8.3 miljard te ruimens? De implosie zal vanwege de oorzakelijke verbanden zich overduidelijk tot Sint Juttemus voortzetten, totdat er nog maar weinig over is. Het steeds herhaalde bedrog naar het Volk toe, is nimmer zo duidelijk naar voren gebracht of verwoord. Het zal zo zijn. Maar als men weer naar ‘skapegoats’ onder de onschuldige wil gaan zoeken…? ‘Think again…, stupids’. Het geestelijk onvermogen, is al zoveel jaren eerder aangegeven en geheel op/met zichzelf tot wasdom gekomen. Maar toch denkt men het keer op keer het allemaal te moeten (uit-)proberen. Vervolgens opnieuw dan glad op de snufferd te moeten gaan. Heeft het volk van Suriname, dat allemaal wel verdiend? Absoluut niet! Dus…? Juist ja. ‘Tek wan bigi bigi bigi waka. Odi odi…!’. Het is genoeg geweest. ‘Odi odi…, bro!’ Het Volk heeft weer kunnen zien en ervaren wie van wat houdt. Men houdt van de eigen ‘puti’ en van niets anders. Wat een minachting werd weer vertoond, door de minder prijzenswaardige ignorante.

Justitia Pietas Fides MMCMLXIV

Justitia Pietas Fides MMCMLXIII

– CBvS. Het gaat absoluut niet goed in het monetaire. Maar wat men nu moet meemaken is bij de x@7*… af! Is de Centrale Bank bij Bankwet, Grondwet en wat al niet meer aan ‘strategisch plan’ wilde benoemden, de grondwettelijk nog steeds ‘monetaire baas’ in Suriname of is dat gezelschapsclubje van ene Bailal vs. Hoefdraad, daarvoor in de plaats gekomen. Een website maakt doodleuk bekend, dat ‘de cambiohouders’ in zogenoemde vereniging vergaderd, op termijn gaan bepalen, ‘wie wel en wie niet’ grootondernemer is en via ‘een staatsbank’ ook nog mogen stipuleren wie bij een ‘names & faces doctrine’, op een lijst kan worden geplakt en doorgestuurd naar de Centrale Bank van Suriname…, voor het in aanmerking komen van ‘betaalbare vreemde valuta-eenheden’, tegen gereduceerde en gezapig geïnstrueerde/aangegeven koersontwikkeling(-en)? Bla bla bla bla en nog eens ‘bla’! Deviezen zullen er wel weer zijn voor de geselecteerde grootheden onder de ondernemers. Waar ze ‘valutawijs’ vandaan komen, blijft informatief heel gewoon ‘wazig’. Of is er ergens iets stevigs ‘over time’ inmiddels en gedurig opgepot? http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33274 – What the hell is goin’ on? Voor de goede ‘orde van staat’, het volgende aan wetmatigheid. https://www.cbvs.sr/nl/wetten/wetten/645-bankwet-1956-zoals-gewijzigd-in-2010 https://www.cbvs.sr/nl/slider/1219-centrale-bank-van-suriname-strategisch-plan-2015-2018

– Helikopter. Brandlucht en hevige rook. Een ‘helikopter van staat’, werd ingezet om de brand en rookbron/-kolom te ontwaren. In het district Commewijne bleek een onverlaat een groot terrein te ontbossen en de opengestoten delen van de flora, in brand te hebben laten steken.

– Ontslag. Wie zijn gemener? De meester of de onderwijzeres? Naar analogie van een artikel in de laatste ‘Parbode’, zou ‘de meester’ gaan verdwijnen uit de klas? Vandaag de dag een bekender verhaal…, dat veel lijkt op ernstig geval uit de eindjaren van de vorige eeuw, toen een jongeman uiteindelijk als jong adolescent vertelde…, hoe hij geniepig en bij herhaling geknepen werd op een particuliere school ten westen van de Amerikaanse ambassade door ene juf ‘Paidin’. Vandaag de dag weer een ontslaggeding, dat ouders willen aanspannen tegen een schooljuffrouw die aan kindermishandeling zou doen, op een lagere school ten noorden van het Rietbergplein. Zou een leerling in de eerste klas van die school zelf op een stoel hebben vastgebonden om de beweeglijkheid van het kind te temmen. ‘Dagu ye tai, libi sma e mag tan waka…, juffertje!’. Wie is nou gemener gebleken in de knuffel- en opvoedingstaken. De meer nuancerende en gezaghebbender ‘meester’ die nu volgens ‘Parbode’ gaat verdwijnen of de hem vervangende ernstig geniepig ingestelde ‘juffers’. ‘That’s the real question, anno domini 2016’. Misschien dat Peneux ook daar een volwaardige statistiek van weet te trekken en produceren. ‘A man musu fu sabi ala sani…!’. Net als zijn nieuwe baas…, in beter doen altijd al beweerde. “Mi sabi ala sani…, san e pesa ini Sranan!”.

– Apoera. Weer slecht nieuws uit Apoera. Er is een vliegtuig neergestort en daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Piloot en een ondernemer uit de binnenstad van Paramaribo, kwamen om het leven. De drie gewonden zijn in een plaatselijke kliniek onder medische behandeling gesteld en wachtten rond het middaguur, op transport naar Paramaribo of Nieuw Nickerie. Onder hen zou zich ook de zoon van een bekende tv-persoonlijkheid bevinden.

– Kleding. Wat moet de verpleegster dan dragen als haar kledinggeld niet op tijd in haar ‘puti’ rolt? Het wordt steeds armoediger in dit land. We denken aan de gerafelde uniformen die men in 1993 aantrof bij het Nationaal Leger. Arnold Kruisland heeft volkomen gelijk. Het land is in een paar dagen tijd, weer teruggeworpen in een situatie die zich glansarm kenmerkte, na de misdaadcoups van 1980 en 1990. Armer en in nog dieper verval. Maar men heeft weer wel, een propagandajoker en knuffelnozem te grazen die geheel welwillend gedurende meer dan 12 maanden een onrechtmatig verkregen ‘dubbel salaris’ toegeschoven kreeg en ook nog ‘cashte’? Men kent er nog een, in dezelfde contreien en klassensoort. Nu weer zo’n parvenu met een ongehoord absurdistisch verhaal aankomt dansen, dat hij er bij herhaling met zijn ‘megatoppers van staat’ over gesproken heeft…? Waar zou hij dat voorbeeld, nou toch eerder hebben getrokken? Niet werken voor wat je er ook nog bij krijgt? In de bekender prolongerend ofwel onbewaakte comptabiliteitschaos. Nog ergerlijker (top-)gebroed dus. En zijn het vermeende omissie? Of weer die van een ander…, in het ‘a no mi’ doctrinespelletje’? Men dat allemaal opportunistisch en ‘in politicis’ dreigt te misbruiken…? De betrapte “lul – majoor”, heeft daarvoor echt geen derden topperbeding nodig. Hij heeft zich immers al jarenlang, conform een aangedreven…, eerder ook nog aangevreten karikatuur –op en liefdevol– ersntig sociaalbewust aangesteld, toch?! Lulkoek! Terugbetalen aan de benadeelde samenleving en niet verder leuteren, als zijnde de ‘heilige Jozef’, over een ernstig onvervalst corrupte en dus meer nog onaanvaardbare zaak, klojo…! Hopelijk voor de gemeenschapbenadelende onverlaat en zijn propagandistisch – anarchistisch – populistisch verstoringstemgedrag…, krijgt deze fenomenaal geniepige geen rechtsgeldig(-er) en uiteraard waardiger strafgeding aan de aangebrande kont hangen. ‘A no mi du yere…, baas! A no mi, Papi. Na dem tra man du, yere!’ ‘Clad-stylingboys sa musu e fu luku na tori disi, bun…!’.

– Vast. De Justitie heeft de verzekerde bewaring van Romano M., direct of indirect – actief/passief betrokken bij een zeer heftig verlopen roofoverval te Geyersvlijt, op een bekende valutahandelaar gepleegd, wederom met het wettelijk voorgeschreven aantal dagen verlengd. Het zou hierbij mede gaan om de (pleeg-) zoon van het staatshoofd. Met naam en toenaam, ogenblikkelijk na het gepleegde feit gearresteerde M. Naast de hem nader bekende criminele bendeleden. De ‘full sized pick up truck’ van M., was dan ook meer betrokken bij de uitgesponnen criminele handelingen aan de Bonistraat en andere zijwegen in Paramaribo Noord. Verder zijn er tijdens het justitieel vooronderzoek, be-/verzwarende verklaringen vast-/afgelegd, ter zake actiever medeplichtigheid van M. Het onderzoek duurt voort.

– ‘Lokale Chinezen’. De ambassadeur van de Volkrepubliek China, vraagt nadrukkelijker bescherming voor ‘lokale chinezen’? De ambassadeur mag en moet echter, enkelvoudig en alleen, enige ‘up step’ beschermingsnorm vragen/verzoeken, voor iedere Surinamer op dit grondgebied en ingezetenen in/van het land. De ‘speciale verzoeken’, deed de nogal weinig ingehouden gezant, tijdens een ontmoeting met de politie korpsleiding. Bijeenkomst over beleid en interesseveld, met betrekking tot wenselijk geraakte “CCTV – installaties”. Noodzakelijke veiligheidselementen die Suriname, uiteindelijk na vele jaren, op het punt staat aan te schaffen. Nog wel ter uitbreiding en coördinatie van wat al is opgesteld, door particuliere, parastatale, bancaire en ander geïnstitutionaliseerde overheidsvestigingen. Zaak die al meer dan vijftien jaren geleden werd aangevangen…, maar tussen 2010 en 2015 schromelijk werd verwaarloosd. Aldus wilde ook een ochtendblad aan deelinformatie aanmelden.

Justitia Pietas Fides MMCMLXIII

Justitia Pietas Fides MMCMLXII

– Ramdin. Voormalig assistent secretaris-generaal bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), ambassadeur Albert Ramdin, stelde zichzelf de volgende en verreweg belangrijkste vraag van de avond, op een eerste bijeenkomst —in 2016— van de Vereniging van Economisten: “…de cruciale vraag die misschien gesteld moet worden is: als wij weten wat gedaan zou moeten worden, waarom gebeurt het dan niet… ?!”. Duidelijk wordt gelijk, dat in een samenleving waar de minst ontwikkelde en nog maar weinig te civiliseren elementen de ‘absolute macht’ grepen en consolideerden, deze vraag niet eens meer hoeft te worden beantwoord. In een ‘…wij tweetjes regiem…’, hoeft de pauper absoluut geen fundamentele ontwikkeling(-en) naar het betere te verwachten.

– Driester. Gewelddadige berovingen hebben met de dag een steeds driester wordend karakter gekregen. Maar misschien kijken de mensen, belast met de veiligheid van land en volk, nog een beetje langer naar de absurdistische statistieken uit buurlanden, de regio en in het ergste geval ook naar voortvarende pepergroei in Saramacca. Houwers en ander handgereedschap, blijken allang geen selectief instrument meer te zijn om de agrarische landbouw te bevorderen. Eerder in gebruik genomen, als slag- en kapwapens bij de berovingen van weerloze burgers.

– Draagmieren. Dat volkje heeft nu eenmaal maling aan de secundaire gevolgen van hun activiteiten. Zo ook de schepselen die denken met het leeghalen van cambio’s, er persoonlijk wel degelijk beter van te mogen worden. Totdat de leefomgeving in totale woestenij is veranderd. Fenomenaal voor het inter-relationele, op het micro- en macroperceel…, zal wel weer blijken. Econ-chaos!

– Mislukt. De openbare aanklager in NL heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. COA staat voor: (1)Centrale Opvang Asielzoekers of (2) Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. De Nederlandse Justitie verdenkt haar ervan, dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee ‘valsheid in geschrifte’ heeft gepleegd. De strafzaak draait om het gebruik van de dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten, om de schijn te wekken, dat ze ergens zakelijk geweest was. Terwijl dat absoluut niet zo was, stelt het OM.

– Gelukt. Arib, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer der Statengeneraal is pas sinds haar vijftiende in Nederland. Een toonbeeld van geslaagde integratie. Als Geert Wilders echt voor snelle aanpassing is, had hij woensdag jl. niet boos van Arib moeten weglopen maar haar moeten omhelzen. Ze studeerde aan de hogeschool en aan de universiteit, schreef twee boeken over emancipatie en de onderdrukte positie van moslimvrouwen. Ze richtte de Marokkaanse vrouwenvereniging op. Ze demonstreert mee bij de Gay Pride. Ze zat in een Marokkaanse politiecel, omdat ze zich publiekelijk inzette voor de positie van vrouwen daar. En in weerwil van alle klagers die anders beweren…, Arib spreekt echt bovengemiddeld goed Nederlands. Ze komt een stuk makkelijker uit haar woorden dan Alexander’s gemalin Maxima uit Argentinië. Khadija Arib (PvdA) is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. In de vierde ronde kreeg ze 83 stemmen, tegenover 51 stemmen voor Ton Elias (VVD). Arib wordt daarmee de officiële opvolger van de vorige maand afgetreden Anouchka van Miltenburg.

– Run. ‘Ya can run, but ya can’t hide…’. De voortvluchtige terreurverdachte van de mega aanslag in Parijs, Salah Abdeslam, heeft contact gezocht met een Belgische advocaat. Dat meldt het Belgische persbureau Belga op basis van “…een goede bron…”. Media in België schrijven dat het zoeken van contact erop duidt, dat hij zich mogelijk wil aangeven. Het Federaal Parket in België geeft vooralsnog geen commentaar. Het is voorlopig niet meer dan een gerucht, waarop het niet gaat reageren. Ook de betrokken advocaat, Sven Mary, onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

– Verbod. Real Madrid en Atlético Madrid mogen de komende twee transferperiodes geen aankopen doen. De FIFA heeft de clubs die straf opgelegd, omdat zij de regels hebben overtreden rond het aantrekken van spelers onder de achttien jaar. Bovendien kreeg Atlético nog een boete van bijna 825.000 euro. De Koninklijke moet bijna 330.000 overmaken aan de Wereld Voetbal Bond. De FIFA geeft de clubs drie maanden de tijd om de fouten, die gemaakt zijn met diverse spelers, te herstellen. Bij Atlético gaat het om voetballers die tussen 2007 en 2014 voor de club in actie kwamen, bij Real om spelers die er tussen 2005 en 2014 speelden.

– Mes. Het mes gaat erin bij Justitie – Suriname, onder Jennifer van Dijk Silos. Werknemers onder contract, zullen vaker dan gewoonlijk(…), geen verlenging van de arbeidsovereenkomst mogen meemaken. Dat is wat er is aangemeld. Ook de uitkering van een schamele SRD100,—, zoals eerder beloofd of als worst aan ambtenarij voorgehangen, schijnt er niet langer in te zitten. Gevolgtrekking, dat de CLO absoluut geen wonderen meer mag verwachten. Het schip van de Staat is door abominabele beloodsing, compleet aan de grond gelopen.

– Staatsolie. ‘Scramble…’ en dan maar vertellen, dat heftige bezuinigingen en schrappen van bepaalde ‘project incentives’ noodzakelijkerwijs nu al worden doorgevoerd. Bij een prijs van ruwe aardolie, tussen de 30 en 20 US-dollar per vat/barrel is het niet anders.

– Oscar. ‘The Revenant’ is met twaalf nominaties de koploper in de race om de Oscars dit jaar. Het drama met in de hoofdrol acteur Leonardo DiCaprio maakt onder meer kans op de prijzen voor beste film, beste acteur, regie en scenario. De film was eerder deze week ook al de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes.

– Sleep. De gestresste gemeenschap, wonend en werkend in de kuststreek, heeft het nu alsmaar moeilijker om de slaap te vatten. Naast de sores van alle dag, is de brand-/rookontwikkeling ten noorden van Paramaribo van dien aard geraakt, dat ook ernstig benauwde toestanden bij huisartsen en de ‘spoedeisende’ worden aangemeld. Het wordt er in Suriname bepaald niet gemakkelijker op. Zeker niet voor de longpatiëntenkolonie en daarbovenop ook nog een strak aanzwellende ‘pina’.

– Premier. Het Turkse leger heeft volgens de minister-president, in reactie op de bomaanslag in Istanbul dinsdag jl., bijna vijfhonderd keer geschoten op doelwitten bij Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak. Daarbij werden bijna tweehonderd leden van de terreurbeweging gedood, onder wie de regionale leiders. Dat meldde de Turkse premier Ahmet Davutoglu, op de donderdag.

– Jakarta. Verschillende aanslagen in het centrum van Jakarta hebben donderdagmiddag zeven mensen het leven gekost. Onder hen zijn zeker vijf aanslagplegers. De terroristen hebben een band met de terreurorganisatie IS. Een Nederlander werd zwaar gewond. Een Canadees en een man uit Indonesië kwamen om het leven. Om hoeveel gewonden het precies gaat, is niet nog niet bekend. Persbureau AP spreekt van zeker 50 gewonden. Twee van de mannelijke aanslagplegers bliezen zichzelf op bij een politiepost nabij een vestiging van de koffieketen Starbucks. Drie van hen kwamen om het leven tijdens een schietpartij in het Jakarta Theater. De gewond geraakte Nederlander Kieft, wordt al urenelang geopereerd in een ziekenhuis. Media meldden eerder dat deze man overleden was, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag kon dit niet bevestigen. De politie ontdekte later, tijdens een stadsonderzoek rondom de Starbucks en in het naastgelegen gebouw…, zes niet-ontplofte bommen. Deze zijn inmiddels onschadelijk gemaakt.

– UvS. Een nieuw universiteitsbestuur in SU, is onder leiding van veteraan Jack Menke, op de donderdag geïnstalleerd. Het bestuur onder voorzitterschap van Ryan Sidin, moest politiek verwachtbaar plek ruimen.

– ‘Human rights abuse’. De Vernigde Staten van Amerika heeft tien gevangenen uit de militaire basis Guantánamo Bay op Cuba overgebracht naar de Golfstaat Oman. Het aantal gevangenen in de omstreden inrichting is daarmee onder de honderd gedaald.. De Amerikaanse minister van Defensie, Ash Carter, bevestigde dat fenomeen op de donderdag. Het gaat om tien gevangenen met de Jeminitische nationaliteit die woensdagavond naar Oman zijn overgebracht. Zij zaten al meer dan tien jaar zonder enige aanklacht of procesgang vast in het interneringskamp op Cuba. De tien zijn uit ‘humanitaire overwegingen’ naar Oman gevlogen en niet naar Jemen, omdat daar een oorlog woedt. Oman nam in 2015 ook al tien gevangenen op. Carter kondigde in december 2015 aan, dat gevangenen in groepen zouden worden verplaatst naar andere landen.

Justitia Pietas Fides MMCMLXII

Justitia Pietas Fides MMCMLXI

– JOJO. Als een jojo wordt de gehele samenleving afgestoft. Zowel door de vergane Bouterse-I, als de Bouterse-II regering. Neem nou de EBS-aansluitingen. Dan wel, dan niet, dan weer wel en dan een soortement ‘afu skoinsi’ aansluitingskosten regulateur. Wel aanvoer kabels betalen, dan weer niet, dan weer wel…? Niemand weet precies, wat in 2015 nog duidelijk werd toegezegd en dan weer in 2016 wordt herroepen of intrinsiek/inhoudelijk/fundamenteel veranderd. Net zo met die Skalian-troep. Dan worden ze wel door de Paluisten gedoogd, dan door de Doe-isten aan kant gesleept…, met de opdracht ontmanteling en vernietiging. Die gabbers en jatters op de grote (grens-)rivieren komen ook aan de beurt. Herordening goudsector, ‘so bun’! Plotseling Dompig weggebonjourd. En dan weer niet de ontmanteling/vernietiging. De Skalians gaan naar de Sarakreek, voor de verdere milieuvernietiging. Waarvoor, dan een schijntje aan stichtingskosten moet worden betaald. Milieueffecten? Gewoon negeren. Dat is het dan weer, ten behoeve van notoire recidive. Vervolgens in het strafwaardige, ernstig strafbare feiten geconstateerd. Onderzoek, recherche, aanhouding en vrijheidsbeneming formeel gelast. Gerechtelijk strafvonnis, volgde. En dan nog voordat de straf volledig is uitgezeten…, gratie?! Weer om nog heftiger strafbare feiten te plegen en er in bepaalde gevallen zelf doden moeten vallen. Romano M. cum suis of de Panama-connections. Allemaal internet bekend. Met foto’s en video’s gecompleteerd. Mensen worden vanaf 1980 doodgewoon vermoord. Amnestie voor daders en coupplegers al in 1980 ‘under the gun’ geforceerd. Ook wordt door Bouterse onderzoek en vervolging geëist in de 08 December 1982 moordzaak. Stuiting verjaring, door parlement en maatschappelijke druk. Start uiteindelijk allemaal, onder gedegen pressie van binnen- en buitenlandse krachten. Ook nog wel in 1999/2000, in nadagen van de regering Wijdenbosch. Gevolg? Onderzoek, vervolging, strafproces bij de krijgsraad, na zowat decennia aan traineren en dan uiteindelijk, als de halszaak op z’n einde loopt (…), de substantiële verklaringen van belangrijker getuigen, waaronder Rozendaal en anderen. Een amnestiepaskwil zonder enig recht van bestaan, is dan aanvullend zo gepiept. Onder regie van de meest corrupte in het parlement. De rechterlijke macht intervenieert zeer terecht en wel op verschillend niveau. Maar dan komt Dew Baboeram op schoot zitten. Kenmerkend voor een gejojoot individu. Monetaire gedoe? Nog mooier gebakken. Na de multipele debacles met een Goedschalk op de Centrale Bank…, een duo- ofwel trippelherstel, door de vele verloren jaren van gedurfder econ-oponthoud heen…, middels onophoudelijke inzet van de combinatie Telting/Hildenberg cum suis. Tot twee-/driemaal toe. Als het niet meer was. Vervolgens dan een nieuwe vinding uit het buitenland binnengebracht. Vertrouwen in ene Gilmore Hoefdraad gesteld. Om dan te ontdekken, dat het Goedschalk-concept in nog erger mate en effect uit de kast werd gerold. Geldschepping ofwel monetaire financiering, ‘leki santi’. Niets is meer veilig en de misleidingvoorwaarden zijn legio. Mensen met een beperkt sociaalvermogen worden zelf, gewoon niet meer op tijd uitgekeerd. ‘A moni no de, a moni de wel, a moni skeer…!’. ‘Jawel, Srrrrrrd nanga US-dalla skeeer, ook tu!’. Neem maar gerust en vertrouwd aan, dat ook die ene Goedschalk direct of indirect met zijn verwrongen adviezen, iets te maken heeft met het vernieuwd ontstane echec. Over de luchtvaart, mag men per definitie het hart vasthouden. Want ook daar weer, een korte bocht en een tolerantiegraad om op te schieten. ‘Ai Sranan mi pobresito kondre’. ‘Universidad de Habana/Caracas styling’. ‘Cum Laude’. ‘Wi kondre tru tru, kom klari’.

– JOJO II. ‘Sapoen con Chitan’. Welles en weer nietes, uit het parlement te verjagen? Van wie je het wel en weer niet kon verwachten, allerlei verhaaltjes die de juridische spitsvondigheden alleen maar onverhuld wensen aan te vullen. Net zoals bij het 08 December 1982 strafproces, zijn er minstens vijftien mensen doodgeschoten…, maar vindt men onuitputtelijk van alles en nog wat uit om de rechtsgang te traineren en de internationale rechtsorde te tarten. Uiteindelijk komen er wel ook daar veroordeelden en zullen de illusoire Chitan & Sapoen, vanwege onrechtmatige en verfoeilijke daadstelling, het veld moeten ruimen. Een heleboel energie verspillend en het land nog langer opgehouden, naar een acceptabel ontwikkelingsniveau te mogen gaan. De internationale en nationale pers vermoedt woordelijk, dat ook Chitan & Sapoen beloond zullen worden met een duur betaalde baan bij de overheid of in het parastatale. Ter verdere beveiliging van de eenling – positie. Het is nu eenmaal zo, dat wederrechtelijk en wederwettelijk handelen in de Republiek Suriname dik wordt beloond en de nationale gijzeling dan weer kan prolongeren. Hoe lang nog die maar al te doorzichtige gein? Juist ja! Tot het verstandelijke vermogen, richting de meer geciviliseerde wijkformules mag opstomen. Traineren…? Let goed op, wil men nog iets naders verduidelijkt hebben of überhaupt van kan leren, overwegende de transnationale rechtsorden. Processuele laksheid of het traineren van de rechtsgang, kan nimmer tot het afwijzen van rechtsverzoek(-en) leiden:http://nicokwakman.blogspot.com/2012/06/het-strafrechtelijk-bewijsrecht-in.html http://www.waterkant.net/suriname/2006/12/08/wijlen-fred-derby-over-de-decembermoorden/ http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32685

– ‘Helder’. Verlamming DNA is reeds daar. Wil men helderheid in niet alleen de Sapoen/Chitan gedoetjes…, is het inleidend verhaal van de VHP-verklaring een ‘must’. Ook voor de mensen die denken uit persoonlijk geannexeerde beschavingsarmoe, er nog een wending of kwinkslag aan te kunnen geven. De VHP inhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33245 en dus: ‘…Nu in casu bij rechterlijke uitspraak is bevestigd, dat de terugroepingsgerechtigde voldaan heeft aan de wettelijke vereisten van terugroeping van de DNA-leden R.Sapoen en D.Chitan, is de VHP de mening toegedaan dat de daarvoor in aanmerking komende “Organen van de Staat”, spoedig in actie komen en de democratie te waarborgen, zoals de Grondwet voorschrijft. Ook van de voorzitter van DNA c.q. DNA als college, wordt verwacht “de democratie levend te houden”, door respect op te brengen voor het rechterlijke vonnis…’.

– Vliegtickets. Vliegtickets zijn het afgelopen jaar vanuit NL 5,4 procent duurder geworden en ook pakketprijzen zijn in prijs gestegen met 1,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is opvallend, omdat de olieprijs in 2015 veel lager was dan het jaar ervoor. Luchtvaartmaatschappijen zijn een groot deel van hun inkomsten kwijt aan brandstofkosten. Die kosten worden deels bepaald door de olieprijs. De huidige prijzen zijn gebaseerd op oude contracten. Al anderhalf jaar daalt de olieprijs nu, luchtvaartbedrijven merken steeds meer van het prijsvoordeel. Met onderhandelingen over brandstofprijzen in nieuwe contracten wordt dit voordeel in de tickets naar verwachting komende tijd wel doorberekend.

– ‘Oil…, all is intertwined’. ‘San e pesa…!’, zou Andreetje van de NDP zo gesimplificeerd kunnen roepen. Maar nu is het allemaal werkelijkheid. Lezen mee met de wereld olie-watchdogs! Europa: ‘De olieprijs is aan een duikvlucht bezig. Dinsdagavond zakte de prijs zelfs ver onder de 30 dollar. Hoeveel gaat ons dat schelen aan de pomp? Zakenbanken voorspellen olieprijzen van twintig en zelfs tien dollar per vat. Maar volgens UnitedConsumers, zal een liter benzine bij de pomp dan nog steeds zo’n 1,30 euro kosten. Er zit gewoon een enorm deel belasting in die prijs. Tanken zal absoluut goedkoper worden, maar onder de Euro zal het toch niet zo snel komen.Of en hoeveel de benzineprijs naar beneden gaat, heeft te maken met de stabiliteit van de prijsdaling. De bedragen die de banken roepen zijn toch vooral uitschieters. Prijs blijft voorlopig laag? Men verwacht wel dat de benzineprijs voorlopig omlaag blijft gaan. De olieproducerende landen zijn een spelletje met elkaar aan het spelen. Dat kan nog wel even doorgaan, maar op een gegeven moment zal het klappen en zal de prijs ook weer omhoog gaan. Verwacht alleen niet, dat dit allemaal in 2016 al staat te gaat gebeuren’. Volgens Desi Bouterse komt alles in of na 2016 goed? Nog vijf, dus…!

– Tweede Kamer. In de Tweede Kamer is woensdagmiddag de vergadering aan de gang waarin de nieuwe voorzitter moet worden gekozen, die de in december opgestapte Anouchka van Miltenburg opvolgt.Vier Kamerleden willen de voorzittershamer overnemen: Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA). Ze werden met geroffel op de tafels verwelkomd.

– Obama. Optimisme als sluitstuk. De Amerikaanse president Barack Obama sprak dinsdagavond het Congres toe, in zijn laatste ‘State of the Union’. Dit waren zijn opmerkelijkste uitspraken: “Zestig jaar geleden, toen de Russen eerder dan wij in de ruimte waren, ontkenden we niet dat de Spoetnik daarboven was. We ruzieden niet over de wetenschap, en krompen ons budget niet in. We zetten van de ene op de andere dag een ruimtevaartprogramma op, en twaalf jaar later liepen we op de maan…”. “De Verenigde Staten van Amerika zijn het machtigste land op aarde. Punt uit. Punt uit! Het is niet eens spannend. Het is niet eens spannend! Wij spenderen meer aan ons leger dan de volgende acht landen bij elkaar”. “Massa’s strijders achterop pick-uptrucks en verknipte zielen die plannen beramen in appartementen en garages vormen een enorm gevaar voor burgers, en moeten worden gestopt. Maar ze vormen geen bedreiging voor het voortbestaan van onze natie.’ ‘Als politici moslims beledigen… maakt dat ons niet veiliger. Dat is niet: zeggen waar het op staat. Dat is gewoon verkeerd”. “Wanneer de frustratie groeit, zullen er zondebokken worden gezocht onder medeburgers die er anders uitzien, anders bidden, anders stemmen, of een andere achtergrond hebben”. “Een van de weinige dingen van mijn presidentschap waar ik spijt van heb, is dat de rancune en het wantrouwen tussen de partijen zijn gegroeid. Ongetwijfeld zou een president met de gaven van Lincoln of Roosevelt die kloof beter hebben overbrugd”. “De toekomst die we willen is in ons bereik. Maar het zal alleen gebeuren als we samenwerken. Het zal alleen gebeuren als we rationele, constructieve debatten voeren. Het zal alleen gebeuren als we onze politiek fiksen”. Terrorisme kwam uiteraard ook aan bod, tijdens Obama’s toespraak aan het Congres. “De belangrijkste prioriteit is het Amerikaanse volk beschermen en terroristische netwerken als IS en Al-Qaeda oprollen…!”. De president vindt niet, dat het allemaal moet gebeuren door zomaar een land binnen te vallen. “Dat hebben we geprobeerd in Vietnam en Irak.
Dat is niet goed afgelopen en daar moeten we lessen uit trekken”. Obama riep het Congres op om de resolutie voor een militaire interventie tegen IS goed te keuren. “Maar met of zonder actie van het Congres, zal IS dezelfde lessen leren als de terroristen voor hen. Als je twijfelt aan Amerika’s inzet om recht te laten zegevieren, vraag het aan Osama bin Laden”. Hij gaf ook een sneer naar de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump: “De wereld kijkt naar ons om deze problemen mee te helpen oplossen en het antwoord moet meer zijn dan stoere praat of oproepen om burgers te bombarderen. Dat klinkt misschien wel goed in een quote op televisie”. Donald Trump zei eerder in een speech, dat hij IS zou platbombarderen: “…I would bomb the shit out of Isis…”, maar dergelijke uitspraken kunnen niet door de beugel op het hedendaagse wereldtoneel. ‘Ouvert ou couvert…’. Dat is dan de hamvraag.

Justitia Pietas Fides MMCMLXI

Justitia Pietas Fides MMCMLX

– USA. De nieuw residerende ambassadeur van de USofA en hier te lande geaccrediteerd, heeft zich op het presidentieel paleis aangemeld, Daarbij de daartoe gebruikelijke diplomatieke documenten ofwel geloofsbrieven ceremonieel overhandigd. Edwin R. Nolan heeft inmiddels de hoop uitgesproken, een brede samenwerking met het gastland Suri-name te mogen beleven…! Nolan volgt de ‘outspoken’ Jay Anania, in Paramaribo op.

– VHP. Op zaterdag 16 januari a.s. gaat de Verenigde Hervormingspartij (VHP) over tot het houden van een nationale conferentie die de aanzet mag gaan betekenen voor transformatie van de organisatie, naar het allergrootste multi-etnische (politieke-) platform.

– MOE. Wie gedacht had, dat met het verdwijnen van de straat, in de laatste weken van het jaar 2015, de stootbeweging “Wij zijn Moe” een vroeg einde neerschreef, kan ernstig bedrogen uitkomen. Voorspelbaar wat er staat te gebeuren. Het bewustzijn, dat er iets fundamenteels moet gaan veranderen, is alleen maar verder gerijpt.

– Combé. ‘Mijn naam is Kries’. ‘En ik wacht nog steeds op een uitnodiging van mijn voorzitter in de NDP en de maatregelen van Gilmore of Ashwin om de juister maatregelen te nemen, zodat het volksvoedsel betaalbaar blijft…’. Kries kan en mag erg lang blijven wachten, hor! Als ze je nodig hebben, komen ze tot aan de deur van de ‘outlet’. Als ze op plek zitten, kennen ze ook Kries niet meer. Want zij zijn groot en Kries bleef klein. Het ‘Calimero – effect’.https://www.youtube.com/watch?v=TLZwDK5G49U https://nl.wikipedia.org/wiki/Calimerocomplex https://nl.wikipedia.org/wiki/Calimero

– DOE/BEP. Geen stelling tegen wat Chitan & Sapoen uithaalden, vlak voor/tijdens/na de algemene en geheime verkiezingen van 25 Mei 2015? Verklaring? Eén laken één pak, in verraderlijke mentaliteitsuitingen en -concepties naar de misleide kiezers toe. ‘Wan dey fu Sabaku…, wan dey fu Tjon Tjon’.

– Convocatie. De leiding van De Nationale Assemblée, zou in tegenstelling tot wat het vonnis van de rechter aangeeft, na toetsing van de situatie Chitan/Sapoen, zijn overgegaan tot het convoceren van minstens ‘dissident Sapoen’, voor bijwoning van een commissievergadering ‘Onderwijs’ in huishoudelijk verband? Kan ernstige repercussies sorteren. Tot en met de nacht van maandag op dinsdag, bleef de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau zoek. ‘Dokologisch bekeken…, dan’. Taken voor de opsporing en de langere armen van het openbaar ministerie, conform de uitgestreken rechtsplicht…, onweerlegbaar nu bloot weggelegd.

– Google ZIKA – alert Suriname. ‘Having confirmed the first cases of infection in Suriname then in French Guiana, the Institut Pasteur in French Guiana has sequenced the complete genome of the Zika virus, which is responsible for an unprecedented epidemic currently sweeping through the tropical regions of the Americas. Published in The Lancet medical journal, the analysis of this sequence shows almost complete homology with the strains responsible for the epidemic that occurred in the Pacific in 2013 and 2014’. http://medicalxpress.com/news/2016-01-genome-sequence-zika-virus.html

– Terug. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) roept alle islamitische asielzoekers op de wetten en gedragsregels in Europa te respecteren. Wie dat niet doet, moet terug naar huis. Aboutaleb deed die uitspraak ten overstaan van buitenlandse journalisten die op visite waren in de Rotterdamse haven.De burgemeester, van huis uit conservatief moslim, zei dat bij het verkrijgen van een Europees paspoort ook het accepteren van normen en waarden hoort. ‘Als je een Nederlands paspoort wilt komen halen om alleen maar visumvrij te kunnen reizen, geef het dan maar op. Ik geef je geen paspoort, maar een identiteit…’, zei Aboutaleb. Het is volgens Aboutaleb niet zo, dat mensen naar Nederland kunnen komen en zelf even bepalen welke wetten ze wensen te volgen en welke niet. De PvdA-politicus waarschuwde er tegelijkertijd voor dat vluchtelingen niet moeten worden verward met terroristen in de publieke beeldvorming. Ook hekelde hij het ‘geroep in de media’ voordat er überhaupt bewijs was dat de aanrandingen waren gepleegd door moslimmigranten. Maar de burgemeester vindt ook dat er bij discussies over migranten geen taboes meer mogen zijn. Wat een stad veerkrachtiger maakt, waar men sterker door wordt, is wanneer je een debat open durft te stellen voor echt gevoelige onderwerpen. ‘Clear as a whistle’. Barbaric peoples…? Lees maar mee: http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2016/1/Waarom-veel-islamitische-mannen-zo-vrouwonvriendelijk-zijn-2743510W/?intcmp=related-content

– Verkrachting. Ook een tweetal studenten mag straks, een toebedeelde gerechtelijke straf aanhoren, nadat er aangifte van verkrachting tegen hen werd gedaan door minstens twee minderjarige meisjes. De beide verdachten gaan uit van ‘vrijwillige seks’ en dus niet, dat zij tegen de wil van de slachtoffers strafwaardig hebben gehandeld. De rechter zal daar, na onderzoek van het totale dossier, in vonnis uitspraak over doen. Ziet er in deze tijd van nogal veel verkrachtingszaken, hier te lande en daarbuiten, niet al te best/gunstig uit voor beide verdachten.

– Revenuen. Ze beweren met verve, dat forse inkomsten uit geëxporteerd oppervlakte water, verkregen uit de Coppenamerivier…, vanuit het buitenland zullen terugvloeien naar Suriname? Dat zeggen ze gerust allemaal…, als het projectdossier in gevaar komt en de samenleving cq. de politieke vertegenwoordiging daarvan, uiteindelijk iets geheel anders wil met de nog aanwezige natuurlijke hulpbron.

– Geloofwaardigheid. De skalians of wel (goud-) dredgers, zouden door Dodson van DOE geheel worden ontmanteld, vanwege ernstige strafbare feiten gepleegd. De rest aanwezige Skalians op de overige (grens-)rivieren zouden eveneens worden aangepakt en eenzelfde lot zijn beschoren. Nu hoort men ‘grat hari’ en ‘brad kanti’ allerlei ‘afuskoinsi-toris’ van geografisch verlegde voortzetting van skalian-operaties en allerhande stichtingen die de ‘puti’ gelijkelijk zouden moeten verdelen? En het milieu dan, waar men zo een grote mond over opzette? Heeft men wel goed onderzocht, wie allemaal achter deze ‘skalian-operaties’ en waziger bedrijvigheden steken? Als dat niet zo vlot het geval mag/kan zijn…, zou misschien de FBI en/of DEA een lichtpuntje kunnen doen ontsteken en divergente zaakjes beschijnen.

– DATA. Een groot aantal ‘servers’ die de overheid en het private zou moeten bedienen viel weg. Er is voor gewaarschuwd, dat IT niet zaligmakend is. Niet hier en ook niet overzee.

– Moffel. Zowat direct na de feestdagen in een moffelhoekje weggedrukt. Een Nieuwjaarsepistel ten dienste en ook faveure van onder meer het Dew Baboeram waarheidsdossier. Intussen maakt die een wereldreis…, als men zijn favoriete en accommoderende website mag geloven. http://www.dwtonline.com/paramaribo-post/2016/01/03/theo-para-president-van-de-lulkoek/

– Gezeik. Een heleboel gezeik over wel of geen visum dan wel asiel voor het vriendje van Frans Weisglas, aan het begin van de jaren negentig in de vorige eeuw? Gewoon Weisglas en Brunswijk ‘Googlen’ en een ingeblikte wereld van viezigheid, wordt weer gratis en voor niets, geheel onbezoldigd uitgesponnen. Voorschot:http://www.nrc.nl/handelsblad/1990/06/26/brunswijk-krijgt-een-visum-voor-twee-weken-6933674

– ‘Op tijd’. Voor sommigen misschien. Indien men het zich nog beseft waarvoor en niet door ‘alzheimer’ werd uitgedoofd. Het ministerie van VWS heeft de eerste uitkeringen uitbetaald aan medewerkers van het Nederlands-Indisch Gouvernement die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad. Volgens woordvoerder Ton te Meij van het Indisch Platform zijn gisteren de eerste vergoedingen overgemaakt aan oud-ambtenaren en veteranen van het KNIL. Te Meij verwacht dat zo’n 180 mensen deze week nog 25.000 euro krijgen bijgeschreven op hun rekening. Een aantal van hen moet langer wachten omdat er nog ‘onderzoek’ wordt gedaan. In totaal zijn er zo’n 600 aanmeldingen binnengekomen. Staatssecretaris Van Rijn sloot dit najaar een akkoord met het ‘Indisch Platform’ over de achterstallige salarissen…, de zogeheten ‘backpay-kwestie’. Ambtenaren, leraren en militairen in Nederlands-Indië kregen tijdens de Tweede Wereldoorlog geen loon. De discussie hierover begon direct na de oorlog, maar er kwam nooit een oplossing. De Nederlandse overheid was juridisch niet verplicht de achterstallige salarissen uit te betalen…!?’. Wat een mop.

– Grapje. De onderzoekskamer van de ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA gaat in beroep tegen de schorsing van Sepp Blatter en Michel Platini. Er was een levenslange schorsing voorgesteld, maar de FIFA- en UEFA-voorzitter kregen beiden ‘slechts’ acht jaar. De schorsing werd in december uitgesproken door de tuchtkamer van de ethische commissie, aan de hand van een rapport van de onderzoekskamer. Blatter en Platini maakten zelf eerder al duidelijk zich niet bij de schorsing neer te leggen. Platini is al in beroep gegaan en Blatter heeft aangekondigd dat te zullen doen. De voetbalbazen zijn gestraft voor een dubieuze betaling in 2011. Platini ontving destijds een bedrag van 1,8 miljoen euro, volgens de Fransman voor “eerdere werkzaamheden voor Blatter”. Ze zouden de betalingsafspraak geheim hebben gehouden en niet in de boeken hebben ver-werkt.

– ‘Verwachtingsvol’. Zo gaat dat toe…, wanneer de handhavers van de ‘internationale rechtsorde’, moe zijn geraakt van grensoverschrijdende drugsprimaten. ‘Take yr pick!’. http://crime-nieuws.nl/beelden-inval-el-chapo/ http://nos.nl/artikel/2079929-video-zwaarbewapende-militairen-vallen-huis-el-chapo-binnen.htmlhttp://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4222931/2016/01/12/Inval-drugsbaas-El-Chapo-gefilmd-met-GoPro.dhtml

Justitia Pietas Fides MMCMLX

Justitia Pietas Fides MMCMLIV

– ‘Jad’. Het lijkt net alsof Carlo Jadnanansing consequent en enkel met zichzelf bezig is geraakt en ook zo blijvend wil aanmodderen. Kortsluitend…! Als Sapoen & Chitan verraad plegen, door misleidingformules en zich tijdens hun verkiezingscampagne —vanuit de V7-partners— hebben laten voorfinancieren, vervolgens voor een bordje linzensoep oversteken naar de politieke aartsvijand (…), zit er niets anders op dan dat ‘het duo charlatans’ geroyeerd, gedesavoueerd, teruggeroepen, politiek gecriminaliseerd en ook de vertoonde onbetrouwbaarheid, zover als mogelijk onderhoudend wordt bekendgemaakt. Met betrekking tot een BEP onder Waterberg, is virtueel genoeg gezegd met een intussen aangestuurd/minachtende zwijgzaamheid. Juridische spitsvondigheden en loos gebrabbel lanceren, was altijd al een leuke en gezapige bezigheid onder seniorenburgers (…), maar heeft per definitie geen enkele voedingswaarde naar een opgroeiende jeugd toe. De zogenoemde en reeds vervallen rolmodellen, ‘Sapoen con Chitan’, behoren niet langer thuis in een geciviliseerde cocon, welke op gezonder wijze verder wil en gerichter politieke oppositie zal/mag voeren, zonder ‘het summum aan verraad’ in het midden van ‘de fractie’ te hoeven dulden. Al het ander naar voren te brengen ge-OH…, onderbouwd of niet, blijft ge-OH. Heftig beschimmelde boekentaal in het meer stoffige aan spelonken en angstruimten. Sapoen/Chitan politiek correct en dus te handhaven? ‘Get a life, maaaaanh!’. Er moet stellig worden uitgekeken, dat men in SU niet te maken heeft met een ingevlogen Dew Baboeram en een lokaal bevlogene. Wat heeft men gemeen…? Inderdaad, meer met zichzelf bezig te zijn dan met het meer algemene en nationale aan belang. Intussen is het niet duidelijk, wanneer De Nationale Assemblee bijeen mag komen. Vorige week werd al geopperd, dat het land Suriname afstevent op compleet politieke verlamming. Als het niet om de econsituatie;/-constructie linksom gaat, zal het wel rechtsom gaan, vanwege het abominabele in het bestuur(-lijke). Het is om het even. Linksom of rechtsom. Allemaal ter bescherming en beveiliging van …? Juist ja, een steeds weer opnieuw geïsoleerder eenling!

– 1975. Jawel! Al eerder voorgekomen, dat men op cruciale punten/momenten in de politieke geschiedenis, met ‘dokkologie specialisten en fenomenen’ te maken kreeg en krijgt. Had men in 1975 Lie Kong Fong…, heeft men nu de huidige en eerder ook al dubieus bewierookte voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Zal waarschijnlijk door het Openbaar Ministerie cq. de procureur generaal, bij nog langer onzichtbaar/-vindbaar blijken, met zijn gevoeliger apparatuur worden opgespoord?

– MOMS. Lang niets van de lawaaimaker gehoord. ‘Wanneer de tijger brult.., is de NDP oogstklaarblijkelijk weer in de problemen verzand’. Of wordt de onverdeelde aandacht van ‘de voorzitter’ nadrukkelijker opgeroepen, om de persoonlijke zaak wat glijmiddel(-en) te verzorgen. Maar eigenlijk wordt het allemaal, door een misschien wel hartstochtelijke dommigheid van Momsie, ook voor een ieder veel duidelijker, dat het ‘Orakel uit het Westen’ helemaal gelijk kan hebben. En wel dat hij stelt, geen enkel probleem te hebben, wanneer veroordeelde criminelen superposten in de rechtsstaat worden aangewreven of volgens een dubieus HRM (…), politiek onvoorwaardelijk delicaat mogen gaan overnemen. Geeft eigenlijk alleen maar aan, dat een conglomeraat aan strafbladloze medestanders überhaupt niet meer kan ‘bevoorraden’. Op is op. En dan moet je wel met allerlei flut-/sluitredeneringen terugvallen, op de strafrechtelijk veroordeelde ‘jochies’. Ook die een kortverband onderofficiersopleiding in Apeldoorn of Steenwijk mochten doen en hier te lande een aantal sterren op de schouders —pinnig gericht en voorzien— ‘in bound’ werden doorgeparachuteerd. Of dat allemaal in het operationele met succes is geschied, weet ook de ignorante Momsie vanzelfsprekend niet helemaal goed. Maar wel de mensen in het militaire veld. Hier en overzee. Was nou eenmaal voor tachtig en dan twee en tachtig in de vorige eeuw, de ver van Momsie’s bed show. De spoeling is na onderzoek en evenwichtiger constatering, terdege ernstig dun geraakt. Ook de ‘drogisten-norit’ schijnt bij spoelmetingen, niet al te houdbaar meer te willen werken. ‘Te tigri e bari, na paars tori fu Momsie, de prati bun tranga da nowtu…, so bun’.

– ‘Finance’. Banken werken wereldwijd op basis van vertrouwen. Overal! Van Alaska tot aan Vuurland, Oslo over Brussel/Parijs naar Kaapstad en van Groenland over Moskou/Beijing richting Sydney – Australië. Maar als men vermoedelijk aantoonbaar en verdacht aanwijsbaar…, je tot op het allerhoogste niveau met drugs, wapenhandel en ook nog terroristencontacten zou willen bezighouden en de afweermechanismen absoluut niet meer in huis hebt, dan gaat Wallstreet over naar een alarmfase ‘rood’ en zijn de US-banken, in samenspraak met hun affiliaties, bepaald niet meer geneigd de Surinaamse zaken —‘groot of klein’— met coulante objectiviteit te screenen en ook te bewaken/-vatten. Van alle zijden hoort men nu, dat de banken in de USA en hun affiliaties daarbuiten, de Republiek Suriname en financiële instellingen hier te lande geregistreerd, eerstens met zorg bekeken en nu langzaam maar zeker overgaan tot het dichtknijpen van de financiële routeringen. En zulks vanaf het fictieve moment, de zoon van het staatshoofd in Panama werd aangehouden, gedeporteerd en in New York City veroordeeld (…), op ook het puntmoment, het ‘oh zo’ populaire Unasur (Augustus 2013) in Paramaribo – Suriname een jaarvergadering organiseerde en wel o.l.v. Desi Bouterse. Het is voorlopig niet anders, met de blik aan ons land vergund.

– Newmont. Inderdaad wil men wél. Maar de porknokkers die de ‘low grade’ goudlagen afroomden, nopen de goudmaatschappijen in hardere en moeizaam bereikbare bodems en/of gronden te exploiteren. Kost zowel IAMGOLD en straks Newmont bakken meer aan investeringen. Bovendien is de Chinese economie ongehoord snel aan het afkoelen. Wat weer betekent, dat er minder goud uit Bahrein en dus Suriname zal worden gekocht, door de Chinese afname-industrie en handelsondernemingen in de Volksrepubliek China of direct daarbuiten. Betekent weer minder inkomen voor het land Suriname en dus nog meer druk op een fragiele economie die het moest hebben van de mijnbouw. Dat wil zeggen bauxiet, aardolie en goud. Alles dus duidelijk in de problemen. Alcoa en dus de Suralco bouwen af, zonder dat er een behoorlijke slag of stoot tegen heeft plaatsgevonden, vanuit de bestuurscentra van de Republiek Suriname. Integendeel heeft de regering nu besloten, de allergrootste bepleiter van het “anti-multinational platform”, de lumineuze Winston Wirth, op de stoel van het machtige Directoraat der Belastingen te plekken. Een transnationaal teken aan de wand, voor elke buitenlandse investeerder.

– Twintig…? Anderen beweren op Facebook en Twitter…, dat hij nog geen achttien was toen hij de vrouwelijke pompbediende aan de Coesewijnestraat belaagde, beroofde en dat met de dood moest bekopen. Hoe jong moet je in Suriname zijn en bij geldroof van een klein aantal ‘Srrrrds…’, het leven ook nog laten? Een ander teken aan de wand.

Justitia Pietas Fides MMCMLIV

Justitia Pietas Fides MMCMLVIII

– Circling. De NDP is niet anders bezig dan het fenomeen ‘circling the wagons’ toe te passen en te wachten, wat allemaal komen gaat. Deden de landhongerige emigranten ook ter bescherming in het nieuwe land Amerika, als er gevreesd werd voor een inheems indiaanse aanval op het naar ‘het westen’ trekkende konvooi. Wirth eindelijk op het zo gewilde niveau bij de belastingdienst. ‘Pensionada neef’ Voigt terug in de absolute top van de SLM. Rabindernath door middel van gekunstelde stafcriminalisering, bij de EBS in-/bijgelegd. Links en rechts vallen tegelijkertijd spaanders. Muringen/Currie bij Telesur en Henshuys cum suis bij de SLM. Parastataal diagonaal aan de ratio, worden zaken uitgevoerd. Ontheffingen en dan inflatoire ingewijde (op-)heffingen. Het kan gewoon allemaal niet op.

– Wandeling. Op de vroege zaterdagmorgen wandeling door Paramaribo? Wat een ramp, als men het allemaal in geen tijden heeft gedaan. Voorbeeld…? Van de Steenbakkerijstraat tot aan de Zwart & Hovenbrugstraat, over de Domineestraat en onder het balkon door van voormalig ‘Bigi Kersten…’, niet minder dan zes zwervers en bedelaars geteld. Overal volle vuilnisbakken en restant etenswaren op het door de Chinese eigenaren van het warenhuis geëffende trottoir. Toerist- en burgervriendelijk allemaal.

– Inpakken. Diverse ‘celshops’ bezocht om batterijen en prijzen voor de GSM te vergelijken. Bij de Chinees verdacht inferieur aanbod. Bij de meer standvastige handelaar loopt de voorraad helaas ten einde, maar wel tegen de oude prijs een laatste te krijgen. Opvallende opmerking, dat de filialen worden gesloten en stockitems tegen afbraakprijzen naar de hoofdwinkel overkomen. Wanneer er nu al een koers van SRD5,– voor een US-dollar wordt gequoteerd, is er geen andere keuze overgelaten. De winkels zitten vol Brazilianen, Chinezen, Frans- en Brits Guyanezen die hun slag nog effe komen slaan. Bij bepaalde opticiens, een vergelijkbaar verhaal. De Surinamer die 45 % armer werd gemaakt, in een paar weken tijd, hoeft niet te denken mee te kunnen doen. Het is gebeurd.

– Universiteit. Op de Universiteit van Suriname moet er vrijdagmiddag jl. een bijenkomst van wetenschappers zijn geëindigd, met ongehoord slechte conclusies over wat er economisch werkelijk met Suriname staat te gebeuren. Men mag het hart gewis vasthouden, want er is geen pasklaar antwoord meer of enig aanneembare oplossing in het verschiet. Van een fragiele situatie naar politieke verlamming…!? Dat is wat zal overblijven.

– Populist. Inderdaad van populistische toezeggingen, gaat men nu bidden en smeken om ‘solidariteit’. Volgende week wordt het nog mooier, dan al eerder werd gedacht, verwacht of meegemaakt. Chitan en Sapoen mogen onder de meest gunstige verwachtingen, eindelijk het veld ruimen als te zijn verraderlijke sujetten in de hedendaagse ‘poli poli’. Als men zo naar de twee kijkt en hen aanhoort, weten ze exact wat er staat te gebeuren. Er is niet langer houvast, laat staan de allang vertrokken achterban. Ook Breeveld begint zich meer verstandelijk te roeren en geeft aan dat ‘het staatshoofd’ er beter aan doet om de krankzinnige en rariteiten waterdeal met discutabele Nederlanders uit een nog waziger bedrijfsformatie in Zwitserland, per ommegaand terug te draaien.

– Cijfers. Er klopt geen Zika-hol van de cijfers die ‘de staat’ weet te produceren, ter zake het Dengue en Chicungunya gelijkende virus, dat Suriname teistert en aanhoudend huis houdt! Welke cijfers hanteert men? Inderdaad die van het AZP. En die van het RKZ en Diaconessenhuis dan? Of van de particuliere labo’s? In ieder geval, zijn er nu al geluiden, dat er geen reagentia meer is om de Zika bij patiënten te bevestigen of ontkennen. ‘Uitzieken maar…’, zegt ook een huisarts. Zo gaat dat tegenwoordig lieve burgers van Suriname en in het bijzonder die van Paramaribo – Noord! Repeterend en al onder Bouterse – II…, ‘korsu e go nak yu!’.

– Fraude. De zaken van de Energiebedrijven Suriname en de gedetecteerde corruptie daarbinnen gepleegd, worden door middel van gerechtelijk vooronderzoek verder uitgesponnen. Ook is er een vraag om Pollack in Commewijne onder een vergrootglas te zetten en de door hem beheerde stichtingen daarin mee te nemen.

– Vriesdelaan. Zoveelste beroving, nu weer beschoten en ook werd daar een bezoekende stagiaire niet zolang geleden versleept en verkracht. Een historische Oranjetuin die de naam begraafplaats absoluut niet waardig meer is…, biedt plek en beschutting aan de zware zwerverscriminaliteit. Terreinen aan overzijde die niet worden onderhouden, doen gezapig mee aan de vluchtroute van aanwezige en overactieve misdaad. In niet geringe mate overgewaaid, uit heersende laksheid binnen een psychiatrisch ziekencentrum. Arronstraat #118 vertegenwoordigt het allergrootste voorbeeld en aandeel van voortgestuwde smeerlapperij. Een insecten- en ongedierte imperium wordt daar knap gedurig onderhouden. Ontken ook dat aan megalomane gedraging en ignorantie nog maar eens. En dat allemaal aan bewuste gevaarzetting, midden in de binnenstad. Ook herhaalde klacht bij objecteigenaar, de politie en/of buurtmanager, schijnt geen resultaat meer te willen sorteren. Abjecte gedraging neemt daarbij gedegen over.

– Google Alert Suriname. Een voor zichzelf sprekende documentaire over Suriname is op het Internet geplekt met een Google Alert op 09.01.2016. Digging into Suriname’s Massive and Corrupt Gold Industry – Gold is everywhere in Suriname, and the effects of its mining seep into all aspects of society, from the political powers to what the locals wear on their … http://www.vice.com/video/digging-into-surinames-massive-gold-industry Goud, corruptie en prostitutie.

– ‘Ya can run, but …! Allemaal krijgen ze een beurt. Is het niet vandaag dan is het morgen wel. Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, de meest gezochte drugscrimineel in Mexico, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de havenstad Mazatlán aangehouden. De woordvoerder van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft berichten daarover in de media bevestigd. Guzmán is oprichter en leider van het Sinaloa-drugskartel, dat sinds ongeveer 1990 geldt als het machtigste kartel in Mexico. Hij stond ooit op de lijst van miljardairs van het Amerikaanse zakenblad “Forbes”. Guzmán zou zijn opgepakt in een hotel in de stad Mazatlán in de noordwestelijke deelstaat Sinaloa. Who’s next!?
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/buitenland/24974342/__Dit_is_El_Chapo_na_zijn_aanhouding__.html

– Lastig. Nu Nederland het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, zal staatshoofd Willem-Alexander meer dan gewoonlijk te maken krijgen met Europese samenwerking en met Europa als politieke machtsmachine. Dat blijkt een ingewikkeld dossier.

– Bieden. Als je wat te bieden hebt, gaat dat wel als volgt. Bij de Nederlandse handelsmissie die zondag naar Cuba vertrekt, hebben zich 77 bedrijven, organisaties en culturele gezelschappen aangesloten. Daaronder zijn multinationals als Philips, Heineken en Unilever, maar ook vertegenwoordigers van het Haagse Residentieorkest, het Wereld Natuur Fonds en Feyenoord. De eredivisieclub verzorgt al enkele jaren een straatvoetbalproject op het eiland. De missie wordt geleid door minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Justitia Pietas Fides MMCMLVIII

Justitia Pietas Fides MMCMLVII

– ‘Speak for yourself’. In een ochtendblad bij ‘ingezonden stuk’ heeft een gladiool, meer nog een aangestuurde imbeciel, onder geletterde N.J. de opmerking geplaatst, dat het staatshoofd ‘anyone’ die hij ‘vertrouwt’ en met name ook een ‘veroordeelde crimineel’ op/bij een staatsorgaan, in leidinggevende posities ‘constitueel verantwoord’ mag plekken. Deed Fujimori in Peru ook en werd mede het slachtoffer van de super staatscrimineel Montesinos. Beiden gingen langdurig de bak in. Ingezonden stuk illustreert, wederom wat er in het land aan normen en waarden worden gepropageerd. Overigens, is het ‘human resources beleidsmanagement’ op het kabinet van het staatshoofd tot ver over de grenzen inmiddels bekendgeraakt. Fenomeen wat het land Suriname, anno 2016 er geen spat beter op heeft gemaakt. De internationale rechtsorde wordt bij herhaling stevig getart. In het geval van N.J., heeft men gelukkig geen andere keuze dan op de man, in plaats van op de bal te hoeven spelen. Want het zijn bovendien ook geen ‘randvoorwaarden stellen’ maar ‘randvoorwaarden creëren’, die voor een beschaafde samenleving, acceptabel zijn en ook blijven. Geeft maar weer het academisch niveau aan, van een gladiool die ook effe dacht interessant te kunnen ofwel in opdracht te moeten gaan doen. Hoe lang denkt N.J., dat de geëntameerde gein ditmaal zal mogen gaan duren? ‘Lesson’s learned?’. Juist ja! Dus niet.https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos

– Tsang. ‘Chinese ondernemers hebben net zo te lijden van crimineel gedag als Hindostaanse…’. Mensen mensen mensen, wie heeft nu de etnische speelkaart getrokken? Stephen Tsang beseft zich blijkbaar weer maar moeizaam, dat hij in SU woont en nergens anders.

– ‘Gowtu geo poli poli’. Suriname is dus aantoonbaar niet allen doorgangshuis van cocaïne uit vreemde landen, maar men wil nu vertellen ook ‘doorgangshuis voor smokkelgoud’ uit de buurlanden. Is daarmee iets nieuws aangemeld? Helemaal niet. Waren er geen tonnen aan US-dollars uit een tas, op het strandje aan de Nickerie/Corantijn, nabij een helikopter van bekender eigenaar gevist? Duizenden kilo’s aan goud en megabedragen die daarvoor betaald moeten worden, gaan de grote rivieren aan de grens met Suriname misschien wel op dagelijkse basis over. Is bekend! En wordt goud alleen met baargeld betaald…? Of zat/zit daar ook een quotum wapens of droga tussen? Ook al een opendeur die door de ignorante zou worden opengetrapt. Het rapport van de FBI en het Home Land Security Department van de USA wordt vol ongeduld ingewacht en dan zien wat de consequenties daar weer van mogen zijn of blijken. Zeiden het al meerdere malen. De soevereiniteit van de republiek Suriname is al enige tijd aan de rand van een mega-ingreep gebracht. Let maar eens goed op!
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2403112&CategoryId=14092 http://www.caribbean360.com/news/fbi-says-massive-amounts-of-gold-being-smuggled-out-of-guyanahttps://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-to-help-guyana-crack-down-on-gold-smuggling/2016/01/07/08db6564-b551-11e5-8abc-d09392edc612_story.html http://www.waterkant.net/suriname/2016/01/08/49978/ http://www.stabroeknews.com/2016/news/stories/01/06/around-15000-ozs-gold-smuggled-week-trotman/ http://www.jamaicaobserver.com/news/FBI–Guyana-investigate-exportation-of-illegal-gold http://www.hngn.com/articles/167547/20160108/guyana-fbi-help-investigate-international-gold-smuggling-operations.htm http://demerarawaves.com/2016/01/06/fbi-gets-involved-as-15000-ounces-of-illegal-gold-leave-guyana-weekly-trotman/ http://www.sfgate.com/world/article/News-of-the-day-from-across-the-globe-Jan-8-6744214.php https://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation

– Soevereiniteit. Over dat fenomeen gesproken. Transnationale maatregelen zullen hoegenaamd volgen. Mensenhandel, uitbuiting en prostitutie is op grote schaal aanwezig op Sint Maarten, zegt het Openbaar Ministerie (OM) op het eiland. Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) had het OM gevraagd naar de stand van zaken van de zware criminaliteit en mensenhandel. Volgens het OM wordt Sint Maarten overspoeld door illegalen. Schattingen lopen uiteen, maar het OM gaat uit van 40.000: net zo veel als het aantal inwoners. Veel van hen zijn vluchtelingen uit Haïti. Zij worden door mensensmokkelaars naar Sint Maarten gebracht, waar ze vaak worden uitgebuit door hun werkgevers. Ook de seksindustrie op het eiland is ‘booming business’. Het OM denkt, dat er zo’n 200 sekswerkers actief zijn in de clubprostitutie. Afgezet tegen het aantal inwoners is dat zes keer hoger dan in Amsterdam, waar zo’n 650 prostituees werken op de Wallen. OM-woordvoerder Karola van Nie zegt, dat het werkelijke aantal sekswerkers op Sint Maarten nog veel hoger is, omdat er op het eiland geen beeld is van de straatprostitutie. Prostitutie is op Sint Maarten niet strafbaar. Het exploiteren van een seksclub in principe ook niet. Maar de omvang is wel van belang. Hoe omvangrijker de prostitutiebranche, hoe lastiger het wordt voor toezichthoudende instanties om zicht te krijgen en te houden op uitbuiting. Het Openbaar Ministerie zegt maar beperkte capaciteit te hebben om de problemen met mensenhandel aan te pakken. Aan onderzoek naar omvangrijke witwaspraktijken van de casino’s en de mogelijke banden met politici komt het OM zelfs niet toe, zo bleek tijdens het IPKO. Wellicht dat daar verandering in komt, nu Nederland 22,1 miljoen Euro heeft vrijgemaakt om de rechtshandhaving te versterken en er 50 rechercheurs bijkomen. Minister Plasterk zei vanmorgen voor aanvang van de ministerraad daar wel van uit te gaan. Capaciteit wordt international wel aangedragen als de overheden lokaal falen. Goedschiks of kwaadschiks. Vrijwillig of onvrijwillig. Wie de internationale rechtsorde schendt, krijgt dat op een gegeven moment op een ontbijtbroodje gepresenteerd. Het is niet anders!http://www.telegraaf.nl/binnenland/24968502/___Illegalen_Sint_Maarten_zorgelijk___.html

– Venezuela. Als men in Venezuela een pakje koffie gaat kopen, in simpele winkel op de hoek van de straat, zal de klant eerstens alle persoonlijke ID-nummers en bankgegevens moeten overleggen die dan worden ingetoetst richting de staatsdatabank. Ook hoe en waarmee wordt betaald. De regering van Maduro is dan precies op de hoogte, waar je boodschappen doet, wat je koopt, wat je eet en waar je je vaker bevindt. Inbreuk op privacy ten top! Een politiestaat eigen. Dat bleek uit een programma, dat werd gemaakt over de internationale politieke karikaturisten/cartoonisten, in: Parijs, Peking, Jeruzalem, West Bank, Moskou, Caracas, Scandinavië…, etcetera. Ter gedachtenis van het feit, dat de twee moordenaars de redactie van ‘Charlie Hepdo’ in Parijs, 12 maanden geleden overhoop schoten…, werd de documentaire door de VPRO op het internationaal net gezet. Voorafgaand een heftige documentaire over de massale klopjacht, door de Franse opsporing en interventiemacht uitgevoerd. En zo zal meer grensoverschrijdend worden opgejaagd en uiteindelijk operationeel voor eens en voor altijd worden opgelost. Heeft geen missen. http://www.mediamagazine.nl/vpro-brengt-documentaire-three-days-that-shook-paris/ http://www.npo.nl/artikelen/documentaie-over-cartoonisten-op-npo-2 http://www.france24.com/en/20160106-look-back-three-days-terror-attacks-timeline-infographic-france-charlie-hebdohttp://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/jaar-na-aanslag-charlie-hebdo-ik-teken-nog-steeds-alles-wat-ik-wilhttp://www.metronieuws.nl/nieuws/showbizz/2016/01/een-jaar-na-charlie-hebdo-troostmuziek-van-parijshttp://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Jaar-na-Charlie-Hebdo-Parijs-opnieuw-opgeschrikt-door-terreur-2742380W/

– Stagiaire. Een stagiaire die in het land Suriname, een glas water voor een onverlaat in haar huis ging halen, werd onopgemerkt naar binnen gevolgd, beroofd en verkracht. Op klaarlichte dag. Ook daar zal een eind aan worden gedraaid.

– Aanrandingen/verkrachtingen. Bij het Centraal Station van Keulen in Duitsland, zijn met Oudjaar 2015 tientallen vrouwen aangerand, beroofd en een enkeling zelfs verkracht. Waarom komt dit nieuws pas dagen na de gebeurtenissen naar buiten? Vraag en ant-woord? De burgemeester van Keulen, Henriette Reker, heeft afstand genomen van de leiding van de politie in haar stad. Ontslag! Ze heeft grote kritiek op de manier waarop de politie informatie heeft verspreid over de gebeurtenissen op nieuwjaarsnacht, zegt ze in een officiële verklaring. Interne politieverslagen, interviews met politiebronnen en verklaringen in de media geven een heel ander beeld van de gebeurtenissen van nieuwjaarsnacht dan de informatie die de leiding heeft gegeven, leest een officiële verklaring, meldt de lokale krant Kölner Stad-Anzeiger. Het vertrouwen is ernstig geschonden. De politie heeft 31 verdachten geïdentificeerd die betrokken zijn geweest bij de chaos tijdens de jaarwisseling. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag in een persconferentie. Zij zijn allemaal aangehouden. Onder hen bevinden zich 18 asielzoekers, aldus een woordvoerder. Ze worden verdacht van diefstal en geweldpleging en één van verdachten zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel getint verbaal geweld. Geen van hen wordt momenteel verdacht van aanranding. Er komen negen verdachten uit Algerije, acht uit Marokko, vijf uit Iran, vier uit Syrië, twee uit Duitsland, één Serviër, één uit de VS en één uit Irak. Er zijn in totaal 170 aangiftes gedaan waarvan 117 met betrekking tot aanrandingen. Twee zakkenrollers die donderdag werden gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid, zijn weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het gaat om jongens van 16 en 23 uit Tunesië en Marokko. De politie heeft op hun mobiele telefoons foto’s en video’s gevonden van de aanrandingen. Ook is er een briefje gevonden met een Duits-Arabische woordenlijst van teksten als ‘mooie borsten’, ‘ik wil neuken’ en ‘ik dood je’. Een Zwitserse vrouw heeft vrijdag naakt betoogd op het plein voor het centraal station van Keulen tegen aanranders en verkrachters. Ze droeg een bord met de oproep om vrouwen te respecteren. We zijn ook naakt niet vogelvrij, betoogde kunstenares Milo Moiré tien minuten lang. Moiré demonstreert niet alleen bloot, maar etaleert haar naakte lichaam als kunst. Rond oud en nieuw 2015/2016 zijn talrijke vrouwen en meisjes door grote groepen jongemannen in en voor het station van Keulen lastig gevallen, beledigd, betast en beroofd. Er zijn 170 aangiftes gegaan. De politie heeft vooralsnog meer dan dertig verdachten op het oog, maar het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht. De Keulse politie wil op zijn minst tot maandag niets meer over de zaak kwijt. Volgens de omroep WDR zijn er twee buitenlandse verdachten opgepakt in de nacht van donderdag op vrijdag. http://www.metro-nieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/01/vrouw-protesteert-naakt-in-keulen-tegen-aanrandingenhttp://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1 /Waarom-horen-we-nu-pas-van-aanrandingen-Keulen-2741180W/

Justitia Pietas Fides MMCMLVII

Justitia Pietas Fides MMCMLVI

– EBS-correcties? Men kan er geen pijl op afvuren. In 2015 werd aan de aspirant-klanten van de EBS voorgehouden, dat aansluitkosten geheel zouden zijn geëvaporeerd. Ook kwamen de verhalen over extravoorzieningen die redelijker gecategoriseerd zouden worden. Maar toen kwam daar de lumineuze meneer uit Brabant die zei, dat er een abonnementsberekening voor de speciale voorzieningen, in de maak zou zijn? Hopla, daar gingen/gaan we weer. En dan in 2016 komt een van die rijkeluiszoontjes uit Brabant, ook alweer aan de samenleving vertellen, dat men toch zal moeten opdraaien voor kosten van de straatpaal naar het te verlichten of van energie te voorzien objectgebeuren. En dat kan nou net niet. Belofte maakt schuld. Want nu heeft men mensen en kandidaat-cliënten, ook uit de bedrijfssector die erop gerekend hadden/hebben, in het geheel van aansluitingskosten te zijn verschoond. Maar nu komt men weer —vanonder de Moerdijk— met iets anders aan spoken uit de EBS catacomben. Geen pijl op af te schieten. De ene dag is het ‘dit’ en de andere dag is het weer ‘dat’. Net als de dode mus die er niet op berekend was, dat er ernstiger hoogspanning op de lijn was getrokken. Met die dooie mus maakt de EBS de volgende en fatale fout, binnen deze samenleving. Als het vroeger al niet was, dat men goudgeld in valuta moest betalen voor een aansluiting of men de eigendom van een zelfgekochte trafo opeiste, is het nu weer wat anders om te verzinnen en plukken. Geen pijl op te trekken, met die elitaire figuren uit Brabant. Ze willen al niet naast ‘arme medeburgers’ zitten of parkeren…, laat staan ze een voorspelbaar beleid willen/kunnen aantonen. Het is wat, hor! Maar er is licht in de tunnel…, toch? Dat belooft die ene Marcel. Met zijn nieuwe baas, de rechtstreekse ‘speri’ en al die andere (…), niet gecriminaliseerde stafleden. Lichtbundels zullen flitsen, tot in de portemonnee, in de puti van de nieuwe en/of aspirant-cliënten. Anders mag men gewoon weer wegblijven…, Beta! Abonnementen, aansluitings- en/of voorzieningskosten…! Je wordt er echt niet goed van…, wat men dezer dagen allemaal weer weet te bedenken en uit de hoge hoed schijnt te kunnen toveren.

– “16”. ‘Sweet sixteen…’ en je wordt volgens een nieuw elan, lid van de VHP. De eerste nationale stappen om mee te denken en werkelijk mee te beslissen. Voldoende organen zal de partij creëren, zodat ieder Surinamer zich daar thuis mag gaan gevoelen. Ala sma!

– Strafblad. Zou in SU geen belemmering mogen zijn of vormen, voor benoeming in hogere staatsfuncties. Bij bepaalde mensen vanzelfsprekend niet. Zij die heel laag bij de grond te houden morele waarden en normen moeten blijven voeden/koesteren. De eigen positie(-s) in ogenschouw genomen/nemend en die dan daarmee beleidsmatig niet in gevaar hoeven brengen. Is sinds 1980 al zo. Of niet dan!? Yes.

– 43. Niet minder dan 43 paspoorten werden in een afgezonken kluis aangetroffen. Chinees/Braziliaans/Dominicaans of gewoon ‘grat hari’ Surinaams? Burger of dienstpaspoorten. De mensen van de forensische afdelingen bij het Korps Politie Suriname, komen wel met een afdoend antwoord. Net als met de conclusies van de duobrand in het gebouw van de Vreemdelingendienst aan de Mr Dr J.C. de Mirandastraat. Geheimzinnigheid? Zal ook daar weer ophouden, enig bestaansrecht op te bouwen.

– Brutaal. De vrijpostigheid van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om de “Terugroep Wet” te toetsen aan de Chitan/Sapoen problematiek, zal door middel van een spoedeisend kort geding worden afgestraft. Let op! CHS mat zich de vrijheid aan om een zaak die al door de kantonrechter ‘in gerede’ was gebracht, alsnog te toetsen en speculatief te bepalen, dat Chitan & Sapoen de fractie van Pertjajah Luhur fysiek ‘niet’ hadden verlaten en dus nog assembleelid mochten en mogen blijven/zijn? Soms mag men ook gerede denken en terdege aannemen, dat bepaalde lieden niet op de juiste plek hebben geslapen en door rabiate ratten werden aangevallen, gebeten of minstens viraal aangestuurd.

– Baskiet. De Centrale Bank van Suriname gelooft niet in de ‘valuta baskietoptie’. Noch die van het IMF, noch die van wie ook aan lumineuzer gedachtevormer. Nonsensualis!

– Kwetsuur. Een vrachttrekker, wederom overbelast met boomstammen ofwel rondhout kantelt op de Maarten Luther Kingweg. Men ruimt de zaken snel op en nog wel voordat de politie een blik op de situatie en calamiteit kan werpen. Hoe lang nog en men kan wel verzekerd aanmelden, dat er fatale kwetsuren hebben plaatsgevonden. Kwestie van tijd. In tegenstelling tot wat een vogel uit de houtunie bazelt, moeten de gevaarten met boomstammen van de openbare wegen worden geplukt en het gewonnen hout over de grote rivieren, door middel van pontongebruik worden vervoerd. Het wegvak Zanderij – Pikin Saron wordt door de houtunionisten onderhouden en de rest van de wegen en bruggen mogen dan aan barrels worden gereden? Omdat men bang is zaagmolens in het binnenland te exploiteren? Weg van de minste weerstand? ‘Get a life maaaanh…, Sultaan!’.

– Stichting. De voorzitter van een stichting in Commewijne, zou ook de districtcommissaris zijn. Mensen klagen, dat er gelden zijn afgenomen en in de belangenverstrengeling rond ‘Mon Tresor-terreinen’ zijn terechtgekomen. Er hangt een verdacht luchtje. Nog net geen lijkengeurtje, maar ook geen vluchtige parfum-smeri.

– 08 December 1982. Gaat het proces tegen verdachten van gepleegde moord en uitlokkers van die moorden, uiteindelijk toch door? Lijkt er veel op, nu het Openbaar Ministerie zich bewogen heeft richting aanvraag bij de Krijgsraad van een datum voor continuering van het op wonderlijke wijze geschorste maar wel lopende megastrafproces.

– ZIKA. Gebeurt er nog wat substantieels of moet de patiënt…, in vrijwel elke straat van Paramaribo heeft men ze te tellen, gewoon uitzieken en zichzelf kapot jeuken. Een halfslachtige benadering van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, is wel weer geconstateerd. Anders dan bij de bestrijding van het Dengue- en Chikungunya-virus of daaruit voortspoedende epidemie, lijkt men compleet ingedut. Bij Zika is men geheel aan de nukken en weerstanden van hele volkwijken overgeleverd.

– ‘Back tracking’. Die dingen zouden overal in het land en de grensgebieden worden ontmanteld. Nu mogen ze toch weer gaan knoeien aan de Sarakreek. Hebben het over de illegale Skalians die het stuwmeer omwoelden en nu met concessievergunningen worden beloond/begunstigd. Hoe geloofwaardig is Bouterse – II nog. Stilte voor de storm? Iedereen zwijgt als het graf. ‘Dompig, Poki, Finisie, Asabina, ala sma gwe go sribi…, joh’.

– Droga. De van corruptie verdachte douanier Gerrit G. uit ‘s-Gravenzande is niet de enige grote speler in de omvangrijke drugshandel waar de Nederlandse justitie momenteel onderzoek naar doet. Ook de Schiedammers Henk E. (63) en René F. (47) worden door het Openbaar Ministerie (OM) als kopstukken beschouwd. E. betwist dat echter. Hij zegt te weten dat de douanier, die in de drugsscene de bijnaam ‘zebra’ genoot, al jaren containers met daarin grote partijen drugs doorliet en zodoende een enorm vermogen moet hebben opgestreken. E. verklaart tevens pas in een laat stadium door F. bij douanier Gerrit G. te zijn geïntroduceerd. Uit dossierstukken wordt duidelijk dat de douanier 7,5 procent van de opbrengst van elke doorgesluisde lading drugs ontving. De straatwaarde van 100 kilo cocaïne ligt rond de 3 miljoen euro. De advocaat van Gerrit G. zegt dat zijn cliënt door René F. onder bedreiging met een vuurwapen werd gedwongen mee te werken aan de drugstransporten. Desondanks leefde hij goed van de grote sommen geld die hij opstreek. G. liet niet alleen een kapitale villa bouwen, ook had hij op Curaçao een woning en genoot hij er met zijn vrouw en dochter van luxueuze vakanties. Bij zijn aanhouding werd thuis in de gang een boodschappentas met ruim 1,5 miljoen euro aan contanten aangetroffen. Justitie stelt dat Schiedammer Jimmy R. – de oudste zoon van Henk E. – verantwoordelijk is voor een liquidatiepoging op René F. in maart vorig jaar. R. beweert op zijn beurt uit noodweer te hebben gehandeld toen hij F. in zijn buik en arm schoot. De van omvangrijke drugshandel verdachte René F. (47) uit Schiedam heeft gezegd opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van de vermoedelijke drugssmokkelaar Dennis van de B. (45) uit Berkel en Rodenrijs. Dat beweert Schiedammer Jimmy R. (41) die door justitie wordt verdacht van een moordpoging op diezelfde René F. De twee mannen hadden ruzie over een in beslag genomen partij wiet. René F. wilde daarvoor 70.000 euro van R. hebben.
Uit één van de dossierstukken blijkt dat R. bij de politie heeft verklaard, dat F. dreigend tegen hem pochte achter de liquidatie van Dennis van den B. te zitten. De Berkelaar…, met wie hij bevriend zou zijn geweest, zou dood moeten omdat hij de handel en wandel van F. naar buiten wilde brengen. Bij vergissing werd niet Van den B. maar Rob Zweekhorst, die bij hem in de buurt woonde, op 1 januari 2014 doodgeschoten. F. is in Argentinie aangehouden en wordt uitgeleverd. De 47-jarige Schiedammer René F., die door Interpol werd gezocht in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij de invoer van 3000 kilo cocaïne, is in Argentinië aangehouden. Zijn advocaat mr. Ed Manders heeft dat dinsdagochtend bevestigd. Wordt vervolgd!
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4219074/2016/01/05/Schiedammer-gepakt-in-Argentinie-voor-cokesmokkel.dhtml

– Dreiging. Er zou vanuit Suriname naar Guyana met een “597” zijn gebeld, door een verdachte van moord die ook nog telefonisch zwaarlijvige bedreigingen uit. Google alert, meldde het volgende: http://www.kaieteurnewsonline.com/2016/01/07/mon-repos-fatal-stabbing-suspect-calls-relative-from-suriname-coded-number-threatens-to-come-for-her/

– EU. Nederland voorzitter van EU in 2016. Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie (EU). De Nederlandse inzet bij het voorzitterschap is: een EU die groei en banen schept door innovatie en een EU die haar burgers centraal stelt. Wat doet een voorzitter van de EU? De taak van de EU-voorzitter is vooral om te bemiddelen en compromissen te smeden tussen de 28 EU-landen. En tussen de Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, Europese Commissie en Europees Parlement. De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda van de Raad van de EU en leidt alle vergaderingen. De vakministers zullen de Europese bijeenkomsten met hun collega’s voorzitten. De vergaderingen van Europese regeringsleiders hebben hun eigen vaste voorzitter. Dit geldt ook voor de ministers van Buitenlandse Zaken. De EU-voorzitter zit deze vergaderingen dus niet voor. Het voorzitterschap van de EU wisselt elk half jaar. Elke lidstaat is een keer voorzitter van de EU. Voor Nederland zal het de 12e keer worden. Het vorige Nederlandse EU-voorzitterschap was in 2004. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/inhoud/nederland-voorzitter-van-eu-in-2016

Justitia Pietas Fides MMCMLVI

Justitia Pietas Fides MMCMLV

– CIVD. De Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD) zou niet van doen hebben met het MinJusPol? Denkfoutje! Administratief inderdaad onder Algemene- en of Binnenlandse Zaken. Kabinet van het Staatshoofd stuurt altijd aan. CIVD-agenten hebben vaker, volgens eigen beweringen, soms zelfs de wazige rang van buitengewoon ‘agent van politie’. Dus wederom MinJusPol? En dan de beëdiging? Mocht dat niet enkel, door de ‘procureur generaal’ geschieden? Weer MinJusPol. Antecedentenonderzoek, primair een taak van MinJusPol in samenspraak met het Openbaar Ministerie? Buitenlandse gasten? Beveiliging door gemengde troepen van politie, militairen en CIVD? Buitenlandse Zaken komt dan ook om de hoek kijken en de bevelhebber van het Nationaal Leger en ook de korpschef van politie mogen via Defensie/MinJusPol wel of geen extra manschappen, volgens overeengekomen protocol inzetten? Nationale en internationale protocollen ter zake inlichtingen en veiligheid, lopen ook via het kabinet van het staatshoofd, buitenlandse zaken, defensie en juspol, naar counterparts toe? Was het niet zo, dat de CIVD in meeste gevallen, vanaf de tijd dat Doorson alias ‘Doru’ zijn krachten gaf, ook vaker onder gezag van een opsporingsambtenaar van de politie en wel in officiersrang geplekt? En dus bepaald niet door of onder iemand, met een levendig cq. lijvig strafblad of recentelijk ook nog betrokken geweest bij wapenverduistering uit de woning? Direct of indirect. Oplossing zoals reeds eerder meegemaakt? De waarnemend zal alleen met ‘operationele/logistieke zaken’ geheel administratief bezig zijn en de werkelijke fysieke lijn (…), komt later bij iemand anders en wordt nu nog door de procureur generaal gecoördineerd. Let op. Zo gaat het verloop eruit zien. Temeer er ook vanuit het leger opmerkingen zijn gemaakt over de ‘performances’ en ‘operationele bevelen’ van betrokken kandidaat tussen de rampjaren 1986 en 1993.

– Dirk & Kenneth. De beide bewindvoerders van Telesur die werden geschorst, vochten hun tijdelijke ontheffing door TCT onder Rusland ingebracht, bij de rechter aan. De zaak werd verloren en zijn de beide heren nu ook nog officieel ontslagen uit de top van het management bij Telesur. Staat nog een CLAD onderzoek te wachten en naargeestige speculatie(-s) over strafrechtelijke vervolging.

– Steekvraag. Over witwassen gesproken. Als men steelt van de staat en een ministerie financieel leeghaalt, vervolgens met de onrechtmatig verkregen middelen staatsobligaties of andersoortige waardepapieren inslaat…, is dat dan geen witwaspraktijk? Juist ja!

– ‘Awari Domri’. Steven T. van de NDP, is blij met de vergunningstop voor winkelbedrij-ven, komende van Handel & Industrie. Tenminste, als het dus klaarblijkelijk over ‘werkelijke ordening’ in zijn detailhandelssector mag gaan.

– Budget. De begrotingsbehandeling wil men in Januari 2016 afronden. Nog een enorm aantal vragen, moeten per ministerie in De Nationale Assemblée worden behandeld. En dan het zaakje Sapoen & Chitan nog. Mogen die wel of niet geconvoceerd worden? In ieder geval is heel Suriname het erover eens geworden, dat je ‘vrij’ mag zijn, maar het CHS werd ook nog ongelikt ‘vrijpostig’. Ging gewoon de Terugroepwet toetsen? Wat een brutaliteiten. Nadat de rechter daar al uitspraak over had gedaan? ‘Je mag vrij zijn…, maar niet vrijpostig…’, zou oom Jo gewisselijk zeggen. En of er nog democratie is of heerst? De machtstaat luimt inderdaad vanuit een bepaald kabinet en dat kan men aan cruciale positioneringen nu al waarnemen. Onder regeringen met een NDP-signatuur, is dat echt niet meer ‘vreemd’ te benoemen. Pikante zaak, ‘…n’est ce pas?’. De NPS en VHP denken intussen in de zaak Chitan & Sapoen, samen met PL en wel als loyale broeders en zusters mee te gaan. ‘Brada nanga sa…’, dat hele ding wordt vanuit kabinet aangestuurd en gefrustreerd, zegt een ander niet te desavoueren analyticus. Zou allemaal best kunnen kloppen. Terugroepen die hele handel en terug naar de ‘ballot box!’. Maar dat durven ze niet bij “paars”. Weten wat dan staat te gebeuren. ‘Caracas styling, so bun!’. Inderdaad heeft Maduro nu een belletje bij het klokkenspel aangebonden gekregen. Binnen zes maanden wegwezen…, papi!

– Stanga. Geeft in een ochtendblad aan, waaraan ‘niet’ mag worden voldaan, als men ‘governor’ van de Centrale Bank wil gaan spelen. Geen partijpolitieke affiliaties, dus! Dat maakt dan weer wel, dat Stanley Raghoebarsingh meteen afvalt…, wil hij niet zowel de ‘alma mater’ Palu, als het VHP – gewelfde in het geweer brengen. Denken ongewenst terug aan de NPS-ers Waarde die naar DNP-2000 vloog en eerder ook weer een Breeveld, welke in 1991 eventjes voor minister BinZa wilde gaan spelen. Eugene moest ook toen weer, snel van stal worden gehaald…, wilde de zaak niet in het honderd lopen. Voor het leven aangetekend, werd dat spul. ‘L’histoire se répète-t-elle…, peut être ?’. Is niet zo dan, ‘Carlito von Du no Du…’? «Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre». “Een Volk dat het eigen verleden vergeet, veroordeelt zichzelf aan de herhaling/-bele-ving”.

– EBS. De bond van personeel en de EBS ‘ansich’, vormen nu tezamen en onderhouden ook nog een door heviger storm aangetast en stevig getroffen onderkomen. Waarvan het fundament knallend is doorgezakt en de ‘walaba-palen’ vervaarlijk scheef zijn komen te staan. Dat een bondsvoorzitter zich zo in de luren liet/laat leggen, in een bijeenkomst met belanghebbenden en de meer twijfelachtige leidinggevende van het land…, daarbij geen schorsing aanvraagt of bedenk-/onderzoekstijd vordert en op basis van een ‘eenzijdig verhaal’, stafleden van de EBS mede helpt criminaliseren…, belooft allemaal heel veel goeds voor de naaste toekomst en neven energiesituaties op termijn. Kortsluiting dus!

– ‘Mega droga’. De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen, een van de belangrijkste drugsbendes in Europa opgerold en daarbij zijn zeven Britten, drie Nederlanders en twee Spanjaarden gearresteerd. De bende had als uitvalsbasis de Spaanse Costa del Sol en was gespecialiseerd in het smokkelen van drugs naar Groot-Brittannië en Nederland. De Amerikaanse en Britse politie waren bij het onderzoek dat operatie ‘Dulce’ (operatie Zoet) heette, betrokken, meldden Spaanse media dinsdag. Het hoofd van de Spaanse politie, Ignacio Cosidó, beklemtoonde dat zijn land samen met de VS en Groot-Brittannië voorop loopt in de strijd tegen drugs. De arrestaties waren volgens de Spaanse krant El Periódico op 14 december aan de Costa del Sol en in het noordwestelijke Galicië. Er zijn auto’s, wapens, 3000 kilo cocaïne en 1,2 miljoen euro in beslag genomen.
De operatie Dulce kwam aan het rollen toen de Spaanse politie ontdekte dat een groep Nederlanders in Galicië een grote hoeveelheid cocaïne aan land had gebracht. De drugssmokkelaars verbleven in Santiago de Compostela en vielen op omdat ze met geld smeten. De klanten voor deze cocaïne waren twee Britse bendes in Málaga en in Marbella. De politie greep in op de dag dat de illegale handelswaar aan de Costa del Sol afgeleverd zou worden. Vorige maand werden er nog veertig pallets onderschept met 1.4 ton cocaïne. Het bleek echter niet om houten pallets te gaan, maar om geperste cocaine dat was be-werkt om op hout te lijken. VIDEO: http://nos.nl/artikel/2078797-spanje-pakt-nederlandse-cocainehandelaren-op.html

– Hoger. Zowel Hooghart als Van Dijk – Silos willen voor ambtenaren hogere salarissen/emolumenten/overwerkgelden. Hooghart voor alle 50.000 ambtenaren en zijn partijgenoot Jennifer, voor de strategisch gewapende groepen. Hooghart verwijt tante Jennifer, dat ze voor haar beurt babbelt. Zit wel wat in, als je Hooghart nu eenmaal met loeiende sirene voorbijrijdt. Houdt hij al helemaal niet van! Strategische groepen en Fiso-dinges…, kunnen hem gestolen worden. Maar niemand vraagt zich af, waar dat geld allemaal vandaan moet komen en of Jennifer, het gewenste zakenpakket al op haar eigen begrotingvoorstel en suppletierol heeft opgebracht.

– OC & PO. Beiden werden gepakt, toen ze een huis waren binnengedrongen. De politie-bijstand omsingelde en greep de beide onverlaten, inmiddels in het toilet verschanst. Ook werd weer een meisje van negentien in haar eigenhuis overvallen, bestolen en gekneveld achtergelaten. Suriname is ‘super veilig…’, sinds het jaar 1980.

– ‘Godo bossen’. Grote mond heeft die Peneux weer gehad, totdat de multi-etnische staf waswassi’s van Cultuur, zich cultureel wapende en op geciviliseerde grondslag rekenschap ging vragen aan ‘bigi mofo otobanti’. ‘Wat bescheelde je dan jongen…, om zo te brabbelen?’. “Ope yu sribi, fi tak so nanga wi godonessi…?”. ‘Je gaat Godo komen bossen…, bala?’. “Wat skeelt je…? Niet genoeg liefde kehad?”. ‘Ini sortu hamaka yu go sribi…?’. ‘A bem habi blokjes no so streepjes…? Bika yu streepje no e waka bun…, yere’. “Ye go bos wi Godo?”. ‘Kom dan skatje, wi e wakti yu strak…’. “Tjoerie…!”. Peneux verkoos ‘eksi’ voor zijn ‘doekoe’ en vertelde hevig geschokt, dat hij helemaal verkeerd was uit-/ingelegd. Wanneer eigenlijk niet? “Bos na Godo, was wassi lusu…!”. Saaaaan! ‘Peneux grati tap ing stuivertje, las ala ing mofo taki…!’. “A boi frede snel yere!”. ‘Bossen…, je …, je ga je … bossen, boi!’. “Vriendje…, joh”.

– Steekpartij. Een bemanningslid van de KLM is zondag tijdens een vlucht van Amsterdam naar Peking gestoken door een verwarde Chinese passagier. Het gaat om een van de piloten, die daarbij lichtgewond raakte.
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/4218857/2016/01/05/Co-piloot-KLM-neergestoken-tijdens-vlucht.dhtml

– Diversifieert. Hoe het zo kwam dat het Nederlands voetbal diversifieerde en een noodzakelijker kleurtje meekreeg? Dat leest men met video presentatie in: Fifty shades of Oranje: How the face of Dutch football has become more diverse. http://www.newstalk.com/dutch-football-demographics http://www.newstalk.com/reader/47.305.1000/62625/blog_list/

Justitia Pietas Fides MMCMLV

Justitia Pietas Fides MMCMLIV

– MO. ‘Modus operandi…’, van apen. Een meisje van vijftien jaar oud loopt over de Waterkant en krijgt de gelegenheid over te steken. Als ze een stilstandvoertuig aan de voorzijde passeert, gaat de deur van de bijrijder plotseling open. Een crimineel komt tevoorschijn, grijpt het kind vast en sleept haar de auto in. Via de Watermolenstraat langs het politiebureau aan de Keizerstraat, naar de Zwart en Hovenbrugstraat, gaat de tocht in dolle vaart. Waarna het meisje in een zijweg wordt verkracht, door minstens twee onzedelijk bewapende schepselen. Creaturen van het allerergste soort. Want dit heeft absoluut niets meer, met ook maar iets uit de geciviliseerde mensheid te maken. Modus operandi van daders, hoogstwaarschijnlijk eenzelfde soort die het meisje Cairo (19) overvielen en compleet dehumaniseerden, rond de Onafhankelijkheidsdag 2015 in deze republiek Suriname. Zij moest het uiteindelijk allemaal met een gewisse dood bekopen. Meisje van de Waterkant, kon zich nog net een portier van het voertuig openen en keihard weghollen. Achterna gezeten door de misdaad…, maar wist toch een politiebureau te bereiken.

– Mega. Een megaclaim staat Jennifer Geerlings-Simons uiteindelijk te wachten, in-dien zij wederrechtelijk en wederwettelijk Chitan en Sapoen convoceert voor een volgende vergadering in De Nationale Assemblée. Somohardjo van Pertjaja Luhur heeft aangegeven, geheel maling te hebben aan enig oordeel van een door de NDP geïnfecteerd Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Chitan en Sapoen gaan ervan uit, dat zij nog steeds assembléelid zijn. Het CHS zegt dat de beiden dissidenten de fractie van Pertjaja Luhur niet verlaten hebben? Misschien heeft men hier te maken met een semantisch vraagstuk. Geen vacature ontstaan? Houd toch op, man! Natuurlijk hebben Chitan en Sapoen de fractie van Pertjaja Luhur, reeds lang verlaten. Fysiek zijn ze in al hun opportunisme, misschien nog volledig ongewenst ‘aanwezig’ en blijven ‘aanzitten…’, maar geestelijk reeds lang in de oksels van de NDP aan het mieren gebleken, respectievelijk aan het muizen gekregen. Is in ieder geval Sapoen, altijd al de vertrouwde ‘master promovendus’ bij terug te vinden.

– Moetje. ‘Bond moet Parmessar wel kiezen…!’. “180 graden salto mortale?”. Zo kan die wel weer! Je kunt nooit maar een beetje zwanger geraken of zonder meer 180 graden worden omgedraaid/-turnd…, als je dat echt niet wil of überhaupt aangenaam vindt. Maar de bond bij de EBS werd zonder slag of stoot omgeturnd, zoals de oude ‘dressine’ of ‘locomotief’ te Kwakoegron vernuftig in ander richting naar het bos werd verstuurd. In hoeverre het nodig was, dat stafleden werden gecriminaliseerd en door de bondsvoorzitter publiekelijk veroordeeld, laat zich in deze tijd wel raden. Als je niet mee wil, dan komt er een gesprekje en is het omturnen bij de zwakkeren van geest, wél weer zo gepiept. Tenzij criminalisering prevaleert.

– Zwakken. Over zwakkeren van geest gesproken. Zo had men daar een beëdigd politieagente die gewoon boetegelden achterover drukte en bij de rechter kwam verklaren, dat ze dat allemaal had gedaan om de zwakkeren in haar omgeving te helpen. Surinamers zijn in sommige opzichten geweldig creatief om de misdaad van enig krakkemikkig recht te voorzien. Om groter voorbeeld aan te dragen, is al geen enkel probleem. De politieagente mag zes maanden straf aanhoren/krijgen en ontslag uit de politiedienst ervaren. Moordenaars, drugsproducenten/handelaren/exporteurs…, mogen echter nog steeds geüniformeerd rondlopen. Omdat deze in veler geval, een amnestiepaskwil door de meest corrupte politiek werden toe-/aangespeeld.

– CLAD. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) mag straks ook Telesur in geheel binnendringen en bewijsmateriaal zoeken/vinden om reeds ontslagen bewindvoerders strafrechtelijk aan te pakken. CLAD mag nu overal worden ingezet, nadat in ieder geval vanaf 2010, de allergekste zaken zich in onbewaakte momenten voordeden binnen en rond parastatale bedrijfsvoeringen.

– ‘Der Hans c.s.’. . Het gaat niet meer om een persoon, maar om het principesysteem, dat de Republiek Suriname keer op keer te kijk wordt gezet door de huidige bewindvoering. En dat wanneer veroordeelden of verdachten van ernstig misdrijf, doodgewoon op cruciale posten worden geplaatst. Varieert van liaisons die de intergouvernementele relaties van het Nationaal Leger hoog zouden moeten houden…, maar voor geen meter, kredietwaardig blijken te zijn. Tot aan het feit dat het land internationaal op het allerhoogste niveau steeds weer als paria kan worden neer-/weggezet. Wat men zich tot nog toe niet heeft kunnen voorstellen/realiseren, is dat men niet alleen zichzelf (…), maar het hele land en zijn samenleving in kwetsbaarder posities opgeeft. Gaat zo door, gaat zo door. Wie zoekt die zal wel weer vinden of zelf gevonden worden.

– Vergunningen. Duidelijk dat men wat wil bereiken, met “een stop” op afgifte winkeliersvergunningen en dergelijk vergelijken meer. Leg het dan goed uit en geef aan, wat wel kan en absoluut niet meer ‘ruimtelijk’ zal mogen voorkomen. Omschrijf de opgelegde beperkingen en geef de criteria luid, helder en overduidelijk weer.

– Wettig/gewettigd. Men ging ervan uit, dat men wettig de gelden van een onderne-ming in beslag kon nemen en dat gedoe achteraf kon wettigen. “Neen…”, zegt de benadeelde. ‘Je hebt mijn gelden onrechtmatig gepakt, onder valse voorwendselen uit de onderkomens van mijn bedrijven meegenomen en wil je mijn economische middelen dus per ommegaand terugbrengen?”. Wie schetst ieders verbazing, dat ‘de rechter in kort geding’ niet meegaat met de teruggaveneis van de benadeelde. Gevaarlijke tijdingen en precedenten doen zich weer voor. Lijkt op de tijd, dat de ondercommandant van de MP in 1984 invallen deed bij Bainathsah aan het Neumanpad en alles wat maar van Franse origine was, in beslag nam en in de middag deed verdelen op een betrokken overheidskantoor aan de Mr dr J.C. de Mirandastraat. Ervan uitgaande, dat het ‘smokkelwaar’ was (…), uit Frans Guyana. Bij nader onderzoek, was het allemaal legaal geïmporteerd spul uit meerdere landen van Europa met een Franse verbruikerstekst erop bedrukt. Waar was het spul toen gebleven…? Juist ja! Verdeeld onder de meest corrupte opsporingsambtenarij en andersoortige revo-trawanten.

– RM. Een verademing voor velen. Zinedine Zidane heeft kop en schouders, onder het technisch directeurschap bij Real Madrid gezet. Kop, schouders en ook staart: https://www.youtube.com/watch?v=vF4iWIE77Ts

Justitia Pietas Fides MMCMLIV

Justitia Pietas Fides MMCMLIII

– Benoeming. Of je hebt niemand meer, of je bent viraal/ongeneeslijk paranoïde, of je gooit de soevereiniteit van het land naar de bliksem, of dan maar rechtstreeks in handen van het buitenland om zaken strakker dan voorheen te komen (op-) ruimen. Over de personen zal men het maar niet meer hebben. Maar dat men de durf weer heeft vertoond om voor de zoveelste maal, recidive van het allerergste soort op cruciale posten te plekken? Het binnen- en buitenland kijkt diepgenoeglijk en uitermate geïnteresseerder mee.

– Alcatraz. Ze wil voor de allerzwaarste gevallen…, een ‘Alcatraz’. Voor iemand die in Nederland doctorsthesen verdedigde en weer anderen in België criminologie studeerden en ook promoveerden, is er een grijpbaar en dienstiger oplossing. België en Nederland doen al ‘sam sam’, bij het onderling selecteren en verdelen van gevangeniscelruimten. Waarom Suriname dan niet met Frans Guyana. De Fransen hebben daar nog steeds op de drie historische en bepaald beruchte eilanden voor de kust nabij Kourou, het gevangeneneiland Saint Joseph liggen, wat door het reguliere leger en vreemdelingenlegioen geoutilleerd wordt onderhouden en ultiem ook klaar staat voor de heftiger (trans-)nationale recidive. Men kan zo plaatsen inruimen, in collectief verband en drastischer inzet. Klandizie zat. Van hoog tot laag.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Salut https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Josephhttps://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Joseph https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_du_Salut#/media/File:IlesDuSalut.png

– 2016. Wat kan men ervan zeggen. “Happy New Year?”. “Gelukkig Nieuwjaar” of je te houden aan ‘…geluk in het nieuwe jaar toegewenst…’. Het laatste is veel toepasselijker geraakt.

– EBS. Er is zoveel mis bij de Energiebedrijven Suriname, dat bij ‘gedurfd criminaliseren van de stafleden’ toevoegde? En er niets ander op zit, dat de onaantastbaar bedachte vakbond —onder zware druk gekomen— het hoofd voor de hedendaagse politiek moest buigen om de “brandschone” en paarsingekleurde Parmessar, als tussenpaus binnen de bedrijfsterreinen, toe te laten? Raadzaam om erger te voorkomen, is dat de vakbond het CLAD-rapport over de “periode Parmessar” bij het Academisch Ziekenhuis, toch nog even ter hand neemt. Misschien dat meer ‘rode oortjes’ dan opgelopen tijdens het staatsoverleg, het uiterlijke aan gezichtsvelden strategisch kunnen verbreden en opkleuren. Op de radio zei Dodson nog wel effekes, dat hij een naam had gehoord of gelezen in de media, maar dat niets voor hem vastlag. Dodson zal er wel op een gegeven moment achter komen, dat hij eigenlijk weinig of niets in te brengen heeft. In ieder geval had zijn ‘du no du – voorman’, zich weer in de picture gewrongen/-wreven. Van ellende gebruikte die de ‘Bigi Broki Waka’ om nog eventjes in ‘poli poli deviante aandachtskunsten’ camouflerend te voorzien. ‘Bre a no bre yere, na bigi broki waka mi bem de…’.

– 59. Negen en vijftig verkeersdoden in het jaar 2015. Een politieman completeerde dit afschuwelijk aantal ongelukken.

– VHP. De voorzitter van de VHP draagt een aantal mogelijke oplossingsmodellen bij zich, om Bouterse’s enorme verzameling aan struikelpunten te lenigen? Of er geluisterd zal worden of er uitvoering mag/kan worden gegeven, is natuurlijk in deze tijd…, een ernstiger vorm aan ‘wishfull thinking’. Een voorspelbare tijding wederom tegemoet te zien. Van FEP tot ‘fop’, werd het al eerder. Inderdaad, zal er niet echt worden geluisterd. De signalen zijn duidelijk. Wat de VHP-voorzitter als recidive zag, ziet en inschatte…, wordt doodgewoon op hoge post in bestuur en strategische diensten, benoemd. Wnd – PG daarbij geconsulteerd? Neen toch? Daar ligt fundamenteel al het antwoord, op weg naar wat men in het Engels ‘the failed state’ benoemd. Er is al gezegd, dat de situatie in het land Suriname nog ‘gunstig afsteekt’ bij andere landen. Nog een graadje erger, kan dus echt geen kwaad, bro. Dat moet men analytisch wel kunnen en vermogend vaststellen. Problemen zijn van tijdelijke aard…? Nonsens! Bij de voormalig economische en monetaire ongelukken, stonden westerse landen en internationale organisaties, waaronder Nederland al gauw klaar om bij te springen met kennis en kapitaal. Nu kijkt alleen een zielige Harry van Bommel, om puur persoonlijke redenen, nog even naar wat er hier in SU plaatsvindt. Niets meer en niets minder. Geen onderkenning bij een structureel aanpassingprogram (sap), geen betalingsbalans ondersteuning…, tenzij men de Chinezen nog nadrukkelijker laat ‘inmengen’. Geen valutaveilingen maar basketballprofielen? Lijkt wel op de koers opschroevende veilingsgedachten. Het is gewoon een ramp, waar men geen antwoorden op heeft. De rijken zullen rijker worden en de armen nog weer een stuk armer. Totdat…! Inderdaad wil Murwin geen opstand. Wie wel en wie solliciteren daar op dagelijkse wijzen naar…? Juist ja! Recidiveplanters, ‘so bun’.

– Feestdagen. Inderdaad gelardeerd met roof, braak, diefstal, geweld, verwondingen en sociale wanordelijkheden.

– CHS. De laatste strohalm voor Sapoen en in minder mate kopieerder Chitan. Men wijst het CHS op een zogenaamd lopend ‘bodemgeschil’. Als de onrechtmatige daad van ene Sapoen en zijn secondant Chitan eenmaal is aangetoond, heeft het geen enkel zin om het afvallige en weinig democratisch ingestelde ‘duo’ nog enige ademruimte te geven. ‘Just go home and think about yr sins, against the peoples of Suriname’. Over het stigmatiseren van de eigen groep, door herhaalde vormen aan onbetrouwbaarheid te etaleren, gelukkig niet langer te zwijgen.

– Times. Wie anders maakt met een zeker enthousiasme melding, van goedkeuring ‘definitief ontslag Currie en Muringen’, uit de staffuncties bij Telesur. Ook het zendstation ATV, wordt er nu nog even bij de draden bijgesleept.

– Godo’s. Ons aller Peneux houdt zich onhoudbaar bezig met het slopen van Godo’s. Nu is ‘Cultuur’, strak aan de beurt. Maar wat als de Godo propvol zit met multi-etnische Brasjons? Wordt dikbuikig ‘hollen’ geblazen, hor! Houd het vangnetje dan maar klaar. Of was het een ‘tjasnet’?

– Open deur. De vereniging Surinaams bedrijfsleven zou zich zorgen maken, over de werkgelegenheid in het land Suriname. Kan men zich bepaald niet voorstellen, dat zulks nu pas het geval mag, kan of zal zijn, in een Suralco-welzijnsera?!

– Starnieuws.com – Aan het begin van het jaar 2016 en met een aantal markante artikelkoppen om bij neer te vallen, pathetisch te gaan staan grienen of toch weer helemaal en nog strijdbaarder van stal te gaan en de koe bij de horens te vatten…, niet dan?! Yes! Te beginnen met een verdwaasd, enigszins bekender geraakte gladiool.
Column: Een frisse start
– EBS-bond keert 180 graden na hoog voltage informatie
– Aardbeving treft Zuid-Azië
– Politieagent eerste verkeersdode
– CFU deelt IMT en Notch in voor kampioenschappen
– Plooien benoeming Parmessar bij EBS gladgestreken
– Jannasch belast met waarneming CIVD
– Vermoedelijk brandstichting auto te Munder
– Legerofficier aangehouden met cocaïne

Justitia Pietas Fides MMCMLIII

Justitia Pietas Fides MMCMLII

– Wie gaat…? Hij heeft wel een beetje gelijk (…) die ‘poli poli’ wat kernachtiger zingende “Bre”, dat je eigenlijk jezelf en het land tekort doet, als de dooddoener op de valreep nog effekes, wordt: ‘…bij God en in Suriname, is van alles mogelijk, hor…’. Want bij God heerst namelijk wel het paradijs van gerechtigheid en heb je niet een dominee op een hoge fiets, die zich willig dienstig maakt aan ‘een geheel’, waaraan een moordverdachte leiding denkt te kunnen…, laat staan te mogen geven. ‘Bona sera…’, zei de hedendaags meest populaire geestelijk wereldleider, bij de allereerste kennismaking op het balkon van de Sint Pieter in Rome, zo men wil: ‘Vaticaanstad’. Meer had de charismatisch begunstigde herder echt niet nodig, om de gevoeliger mens aan zich te kluisteren. ‘Bona sera…!’.http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/32378/franciscus-van-assisi-1181-1226.html http://www.elsevier.nl/Cultuur–Televisie/nieuws/2014/3/Een-jaar-paus-Franciscus-vier-deugden-op-rij-1481237W/

– EBS. De werkers bij de Energiebedrijven Suriname (EBS), hebben aangegeven, dat er een algemeen directeur uit het bestand van de energiemaatschappij zelf, naar voren moet worden geschoven en ingezet. De benoeming van politicus en NDP-parlementariër Parmessar, zonder de vakbond –volgens het nodige aan gemaakte afspraken– bij te betrekken, kan voor aardig wat kleerscheuren ofwel netwerkdeiningen gaan zorgdragen.

– ‘Too little too late’. Meer dan tien jaar lang schreeuwden lokale media om een ‘voorzieningsfonds’. Om na de hoogconjunctuur in de goud en de olie, een fonds voor aanzienlijker opvang bij economische terugval, gereed te hebben. ‘Boe boe bit Sjakie, beta!’. Nu pas vertelt men een mooi verhaaltje, dat zo een soortement aan fonds, zal gaan komen. Appeltjes voor de dorst. Zien is nog steeds geloven. Ongeloof…, inmiddels een waarachtiger weelde geworden.

– ‘In the getto’. In de belangensamenleving Sunny Point gingen lange messen, geslepen en al op pad. Begonnen spoorslags een vervelende beweging te maken. Oorzaak en gevolg…, mag Andreetje zich als paars ‘socio-specialist’, over uitspreken. Gewonden werden door ambulances en eigen vervoerders, naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Hopelijk bleef het daar rustig. Valt veel twijfel over uit te spreken.

– Pleit. Politieke partijen bepleiten het fenomeen van: ‘…roer omgooien…’. Dat was voor, tijdens en al meteen na de verkiezingen 2015, het dwingender geval. Maar omdat die geluiden van de oppositie zijn binnengekomen, luistert NDP ‘plus’ gewoon niet (…). Wel naar een aantal andere zaakjes dan wat er nu in zwang zou moeten zijn, om per ommegaand te implementeren. Intussen, gaat het land wél compleet ‘kaputt’.

– “Moi Wana deviation”. Ze zijn er weer. De roversbende die nabij het monument van Moi Wana aan de Oost Westverbinding nabij Albina, auto’s trachten te belemmeren door te rijden en de passagiers in de geschaakte/verschalkte voertuigen van alles en nog wat te beroven. Het vervalsen van de rijroute en de wegrichting met illegale verkeersborden, is een nieuw beproefd fenomeen.

– ‘Fremde sache’. Zeiden het van de week al…, het weer uitkijken is geblazen met de bestuurders uit het buitenland. Bestuurders in Frans- en (Brits-) Guyanees geregistreerde voertuigen of daarnaast, ook nog de snelle Henkies uit Europa. Eentje zag kans een complete pannenkoekenstal, niet al te netjes omver te rijden en ook nog snel gas te geven om te verdwijnen? Met een Franse kentekenplaat op een dure Mercedes Benz? Komt niet ver als de portofoons of GSM-toestellen van de politie of militairen, tussen de binnenstad van Paramaribo en Albina operationeel zijn of hebben gewerkt. Of dat alle parkeerplaatsen van hotelverblijven in “Noord” werden onderzocht. Want de roekeloze fluiter uit den vreemde, kan nooit ver zijn gekomen met zijn ‘…latest horror Benz…’.

– Kreten. Aderlatingen, hongerloon, bezuinigingen…? Het weegt allemaal niet tegen mekaar op…, wat er nu allemaal gebeurt en nog staat te gebeuren. De ingetogen viering, hier en daar uiterst geforceerde overgangsuiting door overwegend vreemdelingen, van het oude naar het nieuwe jaar (…), gaf en geeft al genoegzaam aan, dat de samenleving er nu wel degelijk rekening mee houdt, het voorlopig de laatste keer kan zijn geweest. De omzetten van alles en nog wat, geven een decadent lage verhouding aan ten opzichte van het vorig jaar om deze tijd.

– Verwachtingsvol. Het staatshoofd: ‘… gelooft dat de problemen waarmee Suriname zit van tijdelijke en voorbijgaande aard zijn. Het land zal met de genomen en de nog verder te nemen sturingsmaatregelen en de goede uitvoering hiervan, met de steun en medewerking van het volk en van maatschappelijke en functionele groepen…, weer op koers komen en richting veilige haven varen…’. Hoeveel maal eerder gehoord, kan men zich hierbij gerust afvragen. ‘En en en en en…’, zet de ‘en-speechschrijver’ in één zin neer. “Nou en…?!”. Je gaat er wel helemaal van ‘en-nen’. 1000 banen en daarna 2000 banen en daarna…, en…? ‘Time will tell, yere!’. Per saldo zijn er al minstens 5000 aanstellingen en meer, sinds Mei 2015 pleitengeraakt. Eén en één…, is dus weer vier geworden.

– Vuurwerk. Op Oudejaarsavond zijn in Rotterdam vanwege een terreurdreiging, extra veiligheidsmaatregelen genomen rond het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug. Pas om 23.30 uur werd besloten, dat de maatregelen konden worden afgebouwd en het evenement gewoon door kon gaan. De burgemeester, de politie en de hoofdofficier van justitie, kwamen die avond bij elkaar nadat er een melding was gekomen van een terreurdreiging bij het vuurwerkevenement. Later werd bekend, dat hiervoor twee personen in Maastricht zijn opgepakt. Hiermee was de dreiging weg. Bronnen zeggen aan de NOS.nl, dat de dreiging uitging van een ‘moslima’. Zij werd samen met een tweede persoon opgepakt, die zou hebben willen helpen met vervoer. Direct na de dreiging kwam de politie de vrouw op het spoor. http://nos.nl/artikel/2078243-arrestaties-na-dreiging-vuurwerkshow-rotterdam.html De politie wil niets zeggen over de extra veiligheidsmaatregelen. In elk geval droegen alle agenten extra kogelwerende vesten. Het is nog niet duidelijk, wat de dreiging precies inhield. Het publiek heeft niets gemerkt van het bijna afgelasten van de vuurwerkshow.

– Olie. De kelderende olieprijzen en de sancties die Europa en de Verenigde Staten tegen Rusland instelden na de annexatie van “De Krim” en de aanhoudende agressie tegen het buurland Oekraïne lijken de Russische olieproductie niet te raken. Oliebedrijven in Rusland zijn dankzij de goedkope roebel minder geld kwijt aan productie. De Russische olie-export steeg het afgelopen jaar volgens de gegevens van het ministerie tot 5,25 miljoen vaten per dag, waarbij de levering aan de landen buiten de voormalige Sovjetunie een sprong liet zien van 11 procent tot 4,42 miljoen vaten. Het Russische regeringsbudget, is voor 40 procent afhankelijk van olie-inkomsten. De kelderende olieprijzen hebben een groot gat geslagen in het budget. Mogelijk gaat Moskou de olie-industrie hogere belastingen opleggen om dat gat te verkleinen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de olieproductie in 2017 terugvalt. Voor dit jaar verwacht de Russische regering geen terugval. Investeringen die twee tot drie jaar geleden zijn gedaan, hebben de olieproductie vorig jaar opgestuwd en dat zullen ze ook in 2016 doen. Ondertussen, zegt Putin mooie dingen. Rusland heeft de Verenigde Staten bestempeld als potentieel gevaarlijk voor de nationale veiligheid. Het strategisch document, dat president Vladimir Poetin op oudejaarsavond tekende, toont aan hoe de verhoudingen zijn verslechterd. In het vorige strategische stuk uit 2009 kwamen zowel de VS als de NAVO niet voor. Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor ontstaat “…een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie in internationale betrekkingen…”. Dat kan leiden tot “…politieke, economische, militaire en informatiedruk…”, verklaart Putin in zijn geschriften. Wat men ernstiger moet gaan inzien, is dat in de Obama-era alle kansen aan Rusland zijn gegeven(…), om opnieuw de grote tegenpool te willen/mogen worden. Tegenpool van een noodleidende NAVO en ook van het enorm kostbaar gebleken: Chinese ‘Rode Leger’. Daar zal knap op geanticipeerd moeten worden. Een Defensie-personeelsstop in Nederland, is nu inmiddels omgebouwd naar een grote personeelsbehoefte. ‘Too little too late…!?’. De zogeheten ‘defensiespecialisten’ vallen over mekaar om via de publiciteitsmedia uitleg te komen geven. De belastingbetaler kijkt met argusogen mee.

– Wenselijkheden. Aan de Surinaamse gemeenschap wordt veel voorspoed en onbelemmerd geluk toegewenst. Voor en in het nieuwe al ingezette kalenderjaar 2016.

Justitia Pietas Fides MMCMLII

Justitia Pietas Fides MMCMLI

– 2015. Het jaar 2015 zit er zowat op. Werd het jaar van inflatoir aangetaste decoraties, de grote leugens, enorm bedrog, misleiding van de allerhoogste orde, devaluatie van vrijwel alles aan waarden/normen en uiteindelijk nog meer knallers aan leugen/achterklap, met additioneel een compleet verdwaalde Dew Baboeram op schoot. De enige waarheid die nog overeind bleef, is dat Suriname aan de rand van een diep ravijn is gebracht, door niets anders dan de regering Bouterse I & II en duizenden werkers plotsklaps zonder baanzekerheden zijn komen te zitten of al met ontslag zijn gestuurd. De hosselcultuur is terug, nu om permanent te verblijven in SU. Nog vijf Gilmore…, ‘nog vijf…’, is de niet te vervalsen opdracht!

– Inkomen. Niet alleen dat duizenden arbeiders in vaste- en contractdienst van Alcoa/Suralco het nakijken kregen, maar nu ook de inkomstenderving van alles en nog wat. Staatsolie is de grootste klant kwijt. De MAS kan het vegen, want Alcoa Steamschip, voor zover nog in het land vertegenwoordigd, brengt absoluut geen schepen meer naar Suriname. De catering en bevoorrading van binnen- en/of zeeschepen noch de fermer aankoop van stookoliën…? Ho, ho en nog eens ho! En men wil ‘grat hari’, dat imbeciele verhaal van Wirth navertellen…, het allemaal beter wordt zonder multinationale investeringen? Klein advies. Verdwijn per ommegaand van deze planeet, zodat het eerder beter mag gaan met het land, waarvan men zegt zoveel te willen, eerder nog te moeten houden. Take a hike, bro! En als de zaak te complex wordt, voor een onvermogende geest…, maak plek oftewel plaats voor geschoolden in het bestuur.

– Leg uit. Omdat Van der San in de gaten kreeg, het bij zijn baas niet helemaal mediabevredigend daagde of tot uitdrukking kwam(…), de ‘juridische grondslag’ van een ‘presidentieel besluit’ goed uit te leggen, nam de hoogbejaarde contractant het staatrechtelijk stuur wederom en minder gevraagd over. Voorbijgaand aan het feit…, dat de zogenaamde ‘overeenkomst’ en ‘een deal’ met Nederlanders die in Zwitserland resideren, van alle kanten rammelt en vraagtekens opwekt/-roept. Bijna zou men denken, dat Van der San rechtstreeks en strakker belanghebbend speler is, in het waterballet tussen SU en de NL-Zwitserse AG. Anoniem gezelschap!

– Entertainment. Met de komst van de Airbus 340-313, is de ellende op de vlucht van negen uur Paramaribo – Amsterdam v.v., in feite nog ellendiger geraakt. Geen entertainmentspeeltjes in de stoelleuning en nog meer zaakjes, waar de SLM de regelmatige reiziger aan gewend deed geraken. Vervelend, dus…! Naar de duurdere blauwe vogel.

– NOS. In het oostelijk gedeelte van de aardbol, is 2016 al aangevangen. Beelden kan men via NOS.nl bemachtigen of NU.nl. En inderdaad Vroom & Dreesman (V&D) is failliet en in België groot alarm en tientallen arrestaties na het ontdekken van allerhande explosief spul. Ten aanzien van Suriname, heeft de nieuwe cybermedia-speler www.loopsuriname.com/, een in het Engels ‘sprekend jaaroverzicht’ vol met de nodige aanbiedingen van ‘links’ op de donderdagochtend gelanceerd. De moeite in geheel waard. Ook voor de loslopende en inmiddels opgesloten criminelen van een bepaald soort.

– Streams. De ‘owru yari viering’ in Paramaribo, kan dit jaar via vier ‘live streams’ vanuit drie locaties worden gevolgd. Gardelito Hew A Kee deelde aan Starnieuws mee, dat hij vorig jaar voor Surifesta zes live streams had, maar door enorme druk en minder sponsoring…, heeft deze het aantal plekken moeten verminderen.

– Jaareinde. Een veilig jaareinde toegewenst en een transitievol besef, over wat nog allemaal komen gaat. Happy landings! http://time.com/3943140/science-fireworks-galaxy-astronomy/?xid=newsletter-brief

Justitia Pietas Fides MMCMLI

Justitia Pietas Fides MMCML

– Cliché. Het jaar loopt ten einde en mensen wensen elkaar nog even clichématig het allerbeste toe. Inderdaad ‘het beste’ en meer ook niet. Want er is eigenlijk noch voor de jongeren of wat ouderen te verwachten, dat het in Suriname na 01 Januari 2016 beter wordt in de ‘…nog vijf…’ van Bouterse’s NDP. Het enige nog maar aan weinig opmerkelijke zaken werd/wordt/is, dat de sleutelposten spoorslags verder worden verdeeld tegen ongehoorde salarissen, onder vertrouwelingen van de ‘leider van de revo’. Niet meer en niets minder. Twee of drie items die nog in het oog kunnen springen. CLAD gaat naar SIS, CLAD gaat naar SOS en CLAD gaat ook naar SAS. Allemaal krijgen een kladderig rapport, dat men dan per ommegaand wil bagatelliseren. De vicieuze cirkel van de teloorgang.

– SWM. Ook al in de picture getrokken en hoopvoller managementtalenten beloofd. Een ferme natrap niet eens nodig, als men die zelf al in werking heeft gesteld door de onzinnige en kostbare verhaaltjes landelijk te hebben moeten aanhoren op vrijwel elk audiovisueel medium. Wat goed dat we er zijn…, strak gelukkig ‘waren’. SWM. Gegeven de aantoonbare malaise bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de ongehoord chaotische administratie daar aangetroffen en deplorabele productlevering, meer nog voortvloeiend uit ‘onvermogend management…’, is een gewichtiger vervanging door mensen die de handen in de klei durven steken, geheel op z’n plaats/plek en komt er hopelijk ook een einde aan de groter puinhoop en onbeschaafdheid die zich van tijd tot tijd heeft willen voordoen…, bij de zogenaamde ‘klantenservice’ en de oneigenlijke, meer strafwaardige ‘debiteurenvorming’ naar de clientèle toe. Waarbij het onwettig en ongewettigd uitdelen van een of ander ‘boetebeding’, meer schering dan inslag blijkt. Onder gezag van een weinig doorgrondgelijk ‘sujet achter een gecamoufleerd lokettenschot’ of de op termijn gewiekste PR/CD-babbelaar te worden uit/-aangekleed en oneigenlijk te worden belast/-tast. De klanten van de SWM zijn niet tekort, al bezwaard door diefstallen van watermeters en het in- en externe koperbuizen netwerk…, zonder dat daar iets fundamenteels van wordt geruimd. Door arrestaties en vervolging? Ho maar! Dieven, zwervers en psychiatrische patiënten, jagen cliënten van de waterleidingmaatschappij op ongehoord hoge kosten en de opsporing naar enig oorzakelijk verband…, wordt bij herhaling heel gewoon genegeerd. ‘A no mi bai dem meter, a no mi habi dem kopro pepi…’. Dus?! De watermonopolist SWM vindt het prettiger en misschien wel lekkerder om de veroorzaakte schade, met de inzet van een hoop wazige en weinig te structureren ploegen op het veld, logistiek dan wel ‘mechanisch operationeel’, weer gunstig in de schoenen van benadeelden, als ongewenst uitwerpsel te ‘mogen drukken’. Hopelijk de duizendpoot Oosterling…, daar per ommegaand een einde aan zal mogen maken en de nodige mutaties op ‘debiteuren’ en zogenaamde ‘klantenservice’, ongelikt weet door te zetten. De kunsten die hij heeft weten te verzamelen, bij de geüniformeerde ‘opsporing’ en ‘eliminatie van kwaad’, in de jaren tachtig van weleer, kunnen hem niet anders dan ten goede komen. Ook de ervaringen bij de Dienst Watervoorziening, zullen de kwaliteit van het water, dat feitelijk ‘cliëntbewust en kraakschoon’ dient te worden afgeleverd, ongetwijfeld bevorderen en wel in juister richting dan tot nog toe —gelardeerd met ongelooflijk lekke PR-praatjes/babbels, stank en smurrieconstatering— gestand deed. Het gaat Marlon hopelijk ook daarbij voor de wind en blijft dan bevochtigd gespeend van politieke intrigantengein.

– Staatsolie. Dat allemaal vindt Bouterse: “…zijn baby…”. Gelukkig dat Coleridge, voor hij ten grave werd gedragen, de onvervalste eer van de totale samenleving meekreeg. Want hij nam uiteindelijk de besluiten om dieper te gaan met de proefboringen naar water te Calcutta. En vond de olie. Niet de mensen die allemaal daarna kwamen, legden een olie-ei. Coleridge en niemand anders. Helaas deed Hugo de ontdekking in koloniale dagen en kreeg de nodige obstructie vanuit Den Haag te verwerken. Situaties, waarbij zelfs Frans Guyana het land Suriname voorbijstreefde. Met bruggen over de grote rivieren en een economisch allesverzengende ruimtevaartprogrammatuur uit Europa naar de regio overgewaaid. ESA werd baas en Suriname mocht het hout en kennis voor de woningbouw te Kourou tijdelijk aanleveren. Waarbij de bevolking van het buurland…, wat in ongehoorde koloniale armoede was gestort, nu wel de neus nog in de hoogte houdt, wanneer Paramaribo toch wel zelf een brug over de Suriname en Coppename wist/weet te trekken. Paramaribo…, toch nog een leuker plek geworden om met de sociaal paiserende rijkdom, uit Parijs verstandelijk in Cayenne aangelengd, met een grietje in het weekeind te komen ’passagieren’. En tussen de zijdelakens van enthousiaster geraakte SU-hoteliers, ongeremd amoureus te geraken. Het toenmaals ontoegankelijker Montabeau bestaat reeds lang niet meer en werd van ellende in de fik gestoken, om maar even in assuradeurenvergelijk te komen. Maar dan even toch nog terug naar de postkoloniale ontwikkelingen in eigen land. De olieverwerking en verkoopgedraging, begon zich langzaam maar zeker te tonen. En het goud, de hout en ander meer agrarische zaken kregen vorm. Wageningen werd het mooiste voorbeeld in de regio en de Fransen kwamen daar op af. Via land en vanuit de lucht aangedreven piepen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Scandeerden, dat Suriname geen ontwikkelings- of derdewereldland meer was. Dus importeerde Parijs, door (hete-) oorlogen en vervolging lamgeslagen mensen uit Zuid-Oost Azië (Laos), plaatste ze ten zuidoosten van Rochambeau op een aantal glooiingen niet ver van Cayenne en die sloebers restaureerden de achterstand op agrarisch gebied in “La Guyane”. http://trekity.com/hmong-refugees-cocao-french-guiana/ Rijstvelden te Mana van Surinamers (Kalloe), enzovoort! En dan? Staatsolie mocht uiteindelijk met de verkopen van de ja-Knikkerolie in de jaren tachtig, naar eigen ‘vermogens’ uitbouwen. Suralco werd en nu dus “was”, de allergrootste afnemer. Benodigde pijpleidingen werden ter voorziening van de Amerikaanse klant en dus de Alcoa Plant te Paranam, vanuit Saramacca en Tout lui Faut getrokken. Een veel te kleine raffinaderij uit Italië intussen gebouwd en werd uiteindelijk een te accumuleren ramp. Toen maar groter gaan denken. ‘Uitbreiding…’, noemde men dat heel diplomatisch. Kon ook niet anders. Nu staat er een grotere raffinaderij, weer uit Italië met nogal wat opstart perikelen. Vele Suralconiers vonden hun weg naar Staatsolie. Wat begon met een piepklein kantoortje aan de Gravenberchstraat, werd in 1988/’89 vervangen door de meer bombaste onderkomens…, allemaal zeer luxueus gekoeld, gefinancierd door de ABN hier te lande en in Houston Texas. Voorzien van ‘the latest’ aan vervoermiddelen, voor de nieuwe elite aan stafmedewerkers. Het kon allemaal niet op. Maar nu heeft men het toch nog zover gebracht en vacuüm geschapen, dat zelf Andre Misiekaba kans ziet uit ‘zijn politieke rol’ te springen om Staatsolie te bedreigen en ook te komen fileren, vanuit zijn paarsingekleurde laboratoria. Het is en blijft uitkijken geblazen, met van die mensen…, vanuit het niets ook nog iets willen worden. Wie geen strijd daartegen kan, wil of weet te leveren, moet het bezwaarde hoofd maar op het blok zetten, leggen en bij aangekondigde onthoofding nog even luidop roepen. “Abrikadabri, san mi du yu…?”. Inderdaad, uit verkiezing- en campagnemisleidingen(…), komt uiteindelijk de dodelijker afscheiding. In 1999 was er al groot gevaar. Anno 2016 een nog groter overlevingssituatie, als men genoegzaam meemaakt, dat men politiek in termen van lange (fileer-)messen begint te bazelen. Een gladiool kwam ook nog met de opmerking, dat zijn politiek leider misschien weer het militaire uniform moest aantrekken om zaken te bestendigen…? Rare mensen achter de gladiolenmicrofoons. Lijkt wel paniek, misschien wel panisch gevoetbal, als men de belazerde achterban steeds luidruchtiger hoort ‘knoeren’. Komt tijd komt raad. Maar ook het buitenland begint zich knap zorgen te maken, over de naargeestige ontwikkelingen in Paramaribo. Google alerts geven dat al beproefd aan:http://www.caribbeannewsnow.com/headline-Surinam-Airways-to-be-privatised-28808.html http://www.caribbeannewsnow.com/headline-Surinam-Airways-CEO-and-board-sacked-by-president-28816.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_de_Lange_Messen

– Adviseur vs. ‘bassi’. Van Starnieuws.com: ‘Gerard Brunings, die tot 7 december president-commissaris was van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is verbaasd over uitspraken die president Desi Bouterse heeft gedaan over de leiding bij de ‘national carrier’. Brunings antwoordt op een vraag van Starnieuws dat de directie met toestemming van de raad van commissarissen handelingen heeft gepleegd. Volgens Brunings is de president verkeerd ingelicht. De leasetermijn van de Airbus 340-300 (Palulu) met registratie PZ-TCP is verstreken. De eigenaar heeft aangegeven dat het toestel gevlogen moest worden naar Arizona. Brunings benadrukt dat de SLM verder geen verplichtingen heeft over de Palulu die al ingeleverd is. De president zei dat de perikelen met de aankoop van het laatste toestel de emmer hebben doen overlopen. Brunings merkt op dat de nieuwe Airbus ook geleased is. Er is een leasecontract gesloten met Airbus onder Europese regelgeving. Het onderhoud wordt gedaan door Lufthansa. Het gaat om twee gerenommeerde maatschappijen’. Tot zover excerpt uit:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33031

– Minderheid in/uit PL. Sapoen en Chitan nog dichterbij royement. Magistraat in civiel Suzanne Chu, heeft de vorderingen van de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan afgewezen. Pertjajah Luhur (PL) heeft op een partijraadsvergadering van 20 december jl. besloten hen tezamen met drie andere hoofdbestuursleden te royeren. Er is op de bewuste vergadering ook goedkeuring gegeven, de twee Assembleeleden terug te roepen. Volgens de partijraadsvoorzitter Setrowidjojo moet het Centraal Hoofdstembureau het besluit uiterlijk 04 januari 2016 nemen om te voorzien in de vacatures. Bron: Starnieuws.com

– Rotterdam. Een 39-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Rotterdam zijn opgepakt vanwege drugshandel. De twee zouden harddrugs verkopen in hun café aan de Slinge in Rotterdam-Zuid. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen na tips bij Meld Misdaad Anoniem. Het café en het huis van de verdachten zijn doorzocht. In huis werden stroomstootwapens en xtc-pillen gevonden. In het café vond de politie niets. De café-uitbaters zijn door de rechter vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. De gemeente Rotterdam zoekt uit of het café dicht moet. Een andere tori: Een café in Rotterdam-Zuid heeft dienst gedaan als uitvalsbasis voor internationale drugscriminelen. Dat meldde de Britse nationale recherche. De criminelen maakten in het toenmalige café ‘De Ketel’ onderling afspraken over grote drugstransporten naar Rotterdam en Antwerpen. De cafébazen zouden hebben geholpen met het transport van de drugs. Ze schakelden daar corrupte havenmedewerkers voor in. Het café van twee Turkse broers was achttien uur per dag open, vertelt de Britse National Crime Agency. Mensen konden alleen naar binnen door eerst aan te bellen. Uitsluitend bekende gezichten waren er welkom. De politie kwam het netwerk op het spoor toen een lading harddrugs in een container niet werd opgehaald in Antwerpen. De cocaïne belandde daardoor in het Duitse Essen, waar het spul door de douane in beslag werd genomen. De politie begon een onderzoek naar de broers en andere criminelen die het onderwereldcafé gebruikten. In 2013 werden in het café twee vuurwapens, meer dan honderd mobiele telefoons, 300.000 euro, een geldtelmachine, een radioscanner en andere spullen in beslag genomen.Op andere adressen in Rotterdam werden onder meer negen handvuurwapens, twee semi-automatische wapens en honderdduizenden euro’s gevonden. Uiteindelijk werden ook twee Britten opgepakt, die achter het cocaïnetransport naar Antwerpen zouden zitten. Het duo is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 12 en 13 jaar cel, meldde de Britse recherche donderdag. Ze zouden van plan zijn geweest voor honderden miljoenen euro’s aan cocaïne Europa in te smokkelen. Meer dan tien andere verdachten verschijnen in Rotterdam voor de rechter. De strafzaak staat volgens het Nederlands Openbaar Ministerie gepland voor maart volgend jaar.http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/brothers-who-ran-rotterdam-cafe-for-top-level-drug-gangs-face-trial-a6789786.html

Justitia Pietas Fides MMCML

Justitia Pietas Fides MMCMXLVIX

– Chaos. “Nog vijf!”. ‘Ma yu no habi dem sma…, fu klar ing yere mi boi’. In Suriname worden ze uit hun ‘cocon’ gelokt om na enige tijd een trap tussen de pitten te krijgen, ware het ook niet zo, ernstig gecriminaliseerd te geraken. “Is jouw schuld, dat SLM geen geld maakte…, hor!’. Daarom ‘lieve mensen…’, blijf op koers en zorg ervoor niet geïnvolveerd en dan vervolgens door Andreetje, gefileerd te geraken. Ook nog in een tijd, dat Rabindernath energie mag gaan verkopen en een summum aan management kwaliteiten had en nog heeft? Zo erg veel dat hij in Dordrecht niet eens wist te managen of hij Nederlander was en/of voor de onderwereld ‘familieklusjes’ opknapte. ‘A no mi…, mi no bing sabi dem sani dati yere…’. “Het land heeft je nodig…”. De meest afgezaagde smoes van deze eeuw en de reeds vijftien jaren vergane. En toch dreigt men er keer op keer voor te vallen en in te tuinen, daarbij niet in de gaten hebbend, dat men je maar voor een enkele grap wil gebruiken of durft inzetten. Je goede naam en eer op het spel zet. Je voor het leven besmet geraakt. Je naam te pas en te onpas, op een discutabel podium wordt gekraaid. Een onbevestigd gerucht inmiddels…, dat de directeur van de allergrootste bank in Suriname en voorzitter van de Bankiersvereniging, de nieuwe ‘governor van de Centrale Bank van Suriname ‘zou moeten worden…’, omdat hij zo betamelijk goed kan opschieten met Gilmore Hoefdraad? Wordt zoals zoveel meer zaken sinds 2010 terug, op juister plek en poten gezet. Sigmund Proeve zegt helemaal niet beschikbaar te zijn, een volle baan te hebben en was ook niet gediend van dolle mediagein. Hij heeft een baan en is nauwelijks nog in overleg geweest met de compleet verbaasde werkgever? Ook niet met de raad van commissarissen, aandeelhoudersvergadering en de vertrouwengevende spaarders van de bank? Zou ‘zonde’ zijn, als Proeve uiteindelijk door een ‘mediaomissie’ zou weigeren? De samenleving heeft een ‘medepuinruimende governor’ nodig? Bovendien mag men aannemen, dat Proeve de schade die De Surinaamsche Bank hoegenaamd leed, door een andersoortige gein, namelijk de ‘credit card fraude’ —geïnstigeerd door ene Van O.— inmiddels tezamen met het hele gezin in Florida omkwam, deze corrigeert en naar tevredenheid van zijn broodheren, solvabel uitruimt. Mogen allen zien wat het uiteindelijk wordt.

– SLM. Eenzelfde gein, doet zich voor bij de SLM. Daar wordt zonder aannemelijke onderbouwing, eerstens een raad van commissarissen met een ‘…top award cateringkok…’ aangevuld en daarna een totaal directieteam de wacht aangezegd. Ze hebben een China-Airbus 340-313 in de woestijn gekocht…? Ook hier weer, weet noch niemand van het afgedankte bestuurscollege of de directieklavieren, heel precies wat er eigenlijk aan de hand is. Kan ook nog wel, dat bij de huidige SLM, de onvermogend bedachte en onverstandig geuite zaakjes, allemaal worden teruggefloten. Zien wat vliegt en wat helemaal niet van de grond hoeft komen.

– Telesur. Misschien dat daarbij wel de technische evolutie, uiteindelijk als solvabel middel positief mag gaan meespelen en het absurde, steeds meer arrogant aangestuurde —in bijvoorbeeld het inkoop- en verkoopbeleid— plek maakt…, voor ratio en gemeenschappelijke voordeelpakketten. Naar de leveranciers van rollend materieel toe; naar de providors in partnerschap rond de viberkabels uit het oosten/noorden/westen; naar de clientèle in het algemeen; naar de werkers; naar de vakinstituties; naar de werkmaatschappijen die ‘blokjesvorming’ —op het ‘verkochte televisiebeeld bij abonnement’— wijselijk meer gewoonte dan uitzondering wisten/weten te maken en aangesproten lulkoek die de samenleving ook nog hinderlijk werd doorverkocht. ‘A no mi yere bro, na dem Antillen-man, beja…’. Dat een directiekoppel meer de onafhankelijkheid dan ‘een eeneiig gedoe’ uitstraalt en aangezet technisch vernuft mocht en bij verweer mag gaan tonen. Dat nepotisme ver uit de buurt van telecommunicatie mag huizen en achterlijk gebleven/-bleken partijpolitiek, beiden door de eerstvolgend opengewaaide deur, per definitie worden weggetrapt. Dat carrièrebescherming op basis van technisch vernuft en gespeend van vriendschapswaan, uiteindelijk toch nog beschermd geraakt. En tot slot een aantal hoogbejaarde eikels, hun onbeschofte gedragingen elders mogen botvieren, met de opmerking ‘de juister voor hen ingerichte drankgelagen…’, éénvoetig slingerend op mogen te zoeken. Want het moet in SU nu ook terdege afgelopen zijn, dat onder invloed van spiritueler zaakjes de meer fundamentele en dus gezonder besluiten kunnen worden genomen. ‘Simple comme bonjour, n’est ce pas’. Een directie…, door spot aangedreven en elk voor zich eerder op de snufferd gaat, dan een die technisch en managementwijs op niveau werd/is gekneed. Ook nog aangekleed en genoegzaam weet/detecteert, wat er van malversaties mag/kan komen aanwaaien, hor! Wie dat niet weet of tijdig ziet, zal op de glijbaan van ‘het niets’ moeten blijven fibrilleren. ‘Trafassi no sa mang de, skatje!’.

– Zielig. Inplaats van bij het gezin op de bank te zitten en gezellig iets te doen in een najaarspose, stond men daar verloren en uren in de rij, bij een betaalloket van de Ma Retraite Mall. Om uiteindelijk toch ook nog de door boeven geïnfecteerde verspilbedrijven van de overheid, hun belachelijk aandoende rekeningen te voldoen. Een man die uit een verre jeugdbekendheid blijkt, maakt de grap: ‘…nog vijf…!’. Aangevuld met: ‘…moet je zien hoe ze erbij staan…, allemaal de eigen schuld om op de verkeerde politieke organisaties te stemmen…’. Met te zeggen, dat ‘…ze door NDP/DOE/BEP zijn misleid…’, kun jeje ook nog de toorn van de aangesprokene op de hals halen. ‘Wat vo…, ze zijn misleid…?’. Ze hebben het zelf gedaan. Hebben de stemkaart in ontvangst genomen en hebben het huis verlaten om met hart en ernstig misleide ziel, te gaan stemmen op de recidive die ze al zolang voor de gek houden…’. “Sortu misleiding, no mek mi hati bron, yere…’. “Moet je ze zien…, als makke schaapjes gaan ze bij honderden de rekeningen in groter angst voor 2016 betalen…”. Inderdaad is de tientallenmeters lange rij, door de eerste en een deel van de tweede daaropvolgende gang knap opvolgend gevuld. In twee richtingen aanschouwd, met behoeftige mensen die je niet durven aankijken en van ellende hun zuurgeraakte ‘bonusgelden’, zonder hoorbaar protest bij het nog hebben van een baantje, inleveren om met ‘oud en nieuw’, jaargetijde 2015/’16, een beetje licht in huis en buiten in de tuin te hebben. Om andere dieven en gestructureerde schorrie morrie weg te houden, als je even bij ‘tante Sjane’ een glaasje prik mag gaan drinken. Even, maar. Overal hetzelfde. Makke schaapjes die in Januari 2016 niets meer zullen hebben, anders dan de stroomstoringen van die andere Marcel uit Brabant en het vuile water, dat Marlon nu mag gaan reinigen. Panorama’s in SU? Niet anders dan wat men kan tegenkomen. Wat men ook hinderlijk kan/mag zien, waarnemen of tegenkomen, zijn die ‘bra dyari’ allochtone mensen uit Holland die eigenlijk nergens meer bijhoren. In hun shorts en op lederen slipperschoenen, welke komen vertellen, dat het hier een puinhoop is, bij de data-invoer/genoegens van telecommunicatie providors en dat Tele-G ze heeft opgelicht en daarom maar naar Digicel gaan. Ach ach ach, dat soortement van ‘abuse’ kent de originele “Suri”. En mag de rasechte Surinamer ook wel vernemen van die ontheemde man in een korte broek. Lichtelijk een rasta op de kop en een blond druifje die om hem heen fladdert en binnen bereik dartelt. Zo is het dezer dagen lustiger, aan de vooravond van ‘de pagarra evenementen enzo’, waarbij de Fransen in hun laatste BMW, Mercedes Benz of anders ook hun oneigenlijke ‘rijkdom’ komen flashen. Met een kleine meid in de auto…, zoals toen River Club bij de oostelijke buren opgang had en ook maakte. En dan hier en daar ook nog een Brits Guyanees vervoerskenteken. Wel weer uitkijken geblazen om niet door een onverzekerde vreemdeling, ‘gladiaal en kaal’ te worden aangereden. Want die heb je ook nog. In huurauto’s volgaarne afgestaan. Dus? Een veilig overgangsweekeinde toegewenst. Dat is wat er aan wens overblijft, te midden van politieke misleiding, de kortstondig lustige verademing van de passant “Kenny – B” en daaropvolgend herontdekt, de dagelijkse beslommeringen en het groter stuk verdriet. “A no mi yere, na dem man san mi po ti en san mi e go jagi, no no de! Pe a moni de, a no mi habi ing yere…! Mi no du neks fout. Bika mi na vriendje, fu ala sma. Pina wan, moni wan, dragi man, dopa man, ala man di lobi mi, yere…!!! Dew mi lobi ook tu. Mi taigi ing…, mi lobi yu yere Dew. Aaai, no wan exempre mi ne fergiti yere! Mi lobi ala sma’. “Soso lobi…, nog vijf…, neks no fout…, op naar de vijf voor een US-dalla…”. Wat een land, wat een geloofsinjecties, toch!? ‘Nog vijf…!’. Staatsolie vergeten? Helemaal niet. Strategisch nooit alle fileermessen gelijk slijpen of kruidnageltjes verschieten…, hor! ‘Mek dem kom…, wi e wakti dem. Neks no fout!’.

– Erelid. Een website geeft een uitsmijtertje: ‘Minister van Justitie & Politie (JusPol) is op de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname, erelid van de Surinaamse Politiebond geworden. Het bijzondere lidmaatschap is haar aangeboden, omdat zij er werk van gaat maken, dat de politie en het leger uit het ‘fisosysteem’ gehaald worden en een aparte bezoldiging krijgen. De benoeming is namens het bondsbestuur gedaan door voorzitter…’ Tot zover de geparenteerde website. Wanneer zorgt de MinJusPol er als rechts- en wetshandhaver eigenlijk wel afdoend voor…, dat er geen onbestrafte moordenaars meer mogen/kunnen rondlopen in Suriname en zich bij jaareinden, onbeschaamd mengen tussen de vermoedende en nietsvermoedende feestvierders? Wanneer…? Juist ja! ‘Niemals, habe ich das politische Gericht installiert oder erkannt…’. ‘Also…, gar auch nicht im Frage!’.

Justitia Pietas Fides MMCMXLVIX

Justitia Pietas Fides MMCMXLVIII

– ‘Poes Poesie’. “Lessons learned? Hoe dan en wanneer…?”. Op de maandagochtend loopt men een winkel binnen, waar beltegoed wordt verkocht en de kerstversierselen nog bondig hangen. “Gefeliciteerd…, hor”. ‘Waarmee…?’. “Bouta heeft beslist, dat Parmessar naar de EBS gaat om schoon schip te maken”. Elo…! Verificatie gebiedt via het Internet op straat te checken, met een dataverbinding bij een aan de machthebbers geparenteerde website. Inderdaad 05.44 is dat onheilsbericht inderdaad geplekt. Ongeloof, maakt langzaam plaats voor de zoveelste kater. Met de ervaringen in het AZP en een levensgroot CLAD-dossier ter hand, kan men alleen maar het hart vasthouden en denken: “Ze hebben het nog altijd niet geleerd…, ‘poespoesi’ niet samen met ‘de melk’ in één ruimte voor te sorteren. Het woord is intussen aan de vakorganisaties binnen de EBS. ‘Cash and Carry…’, of helemaal dus niet.

– “Piauw…!”. Jawel, hard boven Paramaribo en in het schemerdonker, dat ontluchtingsgeluid van een jetmotor. En echt niet een kleine. De A340-313 van China Airlines en ‘updated’ door de Airbusfabrieken in Frankrijk, kwam laag overvliegen en maakte een perfecte landing op Zanderij…, onder ‘touch down’ en ‘arrival’ vluchtnummer SLM – 993. SLM heeft daarmee weer wat verruiming in het stoelenaanbod voor de reizigers van/naar Amsterdam v.v. Hopelijk alleen daarvoor en geen geintjes, dat het bedrijf weer miljoenen aan verlies in opdracht van de aandeelhoudersvertegenwoordiging mag gaan zitten afboeken. Simpel vanwege het feit, dat de PZ-TCR uit de commerciële vaart kan worden gehaald en oenig ingezet om zogenaamd “veiligheid- en immuniteitredenen”.

– Pensioen. Duidelijk, dat Alcoa in combinatie met Suralco niet over de brug kwam, ter zake het door personeelsleden en de te pensioneren werkers verwachte financieel ‘afkooppakket’. De zaak gaat naar het uiteindelijk oordeel van de rechter ‘in civiel’. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/12/28/berenstein-suralco-niet-geloofwaardig/

– Braak. Overal kan men horen, dat inbrekers te keer zijn gegaan in en bij bedrijven die voor een aantal dagen stil kwamen te liggen. Zo ook in de omgeving van het PZS-Paramaribo, van waaruit ‘modus operandi’ ener “boeroe” herhaling vond. Maar niemand die iets onderneemt, tegen de overbekende onverlaat. Braak en wegrukken/meenemen van onder meer waterleidingmeters of koperleidingen? Geheel zijn pakkie aan. En natuurlijk van zijn hongerig geraakte heler.

– Naar analogie. Waar lijkt het volgende uit een Belgische krant op? Juist ja! In Suriname zag men kans om ernstig strafwaardige recidive tot ambassadeur en/of minister te bombarderen. Lezen in noodzakelijkerwijs, getemperde verbazing maar weer mee. http://www.standaard.be/cnt/dmf20151223_02034999: De Zambiaanse zanger Clifford Dimba verkreeg presidentiële gratie tijdens het uitzitten van zijn 18-jarige gevangenisstraf voor de verkrachting van een minderjarige. Maar wat nog meer ophef veroorzaakte, is Dimba’s recente aanstelling als ambassadeur in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. VN-mensenrechtenexperts hebben Zambia scherp bekritiseerd nadat president Edgar Lungu zanger Clifford Dimba, in Zambia bekend onder de artiestennaam ‘Generaal Kanene’, gratie verleende op 16 juli na slechts een jaar gevangenisstraf. In de gevangenis had de zanger het lied ‘Ulemu’ of ‘respect’ opgenomen ter ere van de president, en dat was Lungu blijkbaar goed bevallen.In 2014 was Dimba nog veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een veertienjarige. Maar wat pas echt de gemoederen in binnen- én buitenland deed oplaaien, was zijn aanstelling tot ambassadeur tegen seksueel geweld. Temeer omdat de zanger sinds zijn vrijlating zelfs betrokken zou zijn in nog twee andere incidenten van geweld tegen vrouwen. ‘Deze schandalige vrijlating en aanstelling is niet alleen traumatiserend voor het slachtoffer in kwestie, maar ontmoedigt ook andere slachtoffers om soortgelijke misdrijven te rapporteren’, stelt Dubravka Simonovic, speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen. ‘Deze twee zaken ondermijnen de sterke boodschap tegen seksueel misbruik van vrouwen en meisjes, die door de originele straf nog werd ondersteund. Op deze manier wordt deze ernstige misdaad volkomen gebanaliseerd.’ Simonovic gaat verder: ‘Clifford Dimba krijgt nu een hoge positie toebedeeld en wordt zelfs afgeschilderd als een rolmodel in de bestrijding van geweld tegen vrouwen’. VN-experts hebben de regering van de Afrikaanse republiek intussen opgeroepen om de benoeming van Dimba meteen in te trekken en ervoor te zorgen dat er nooit meer gratie wordt verleend aan dergelijke misdadigers. Zelf verklaarde Dimba bij zijn wel erg bedenkelijke benoeming dat hij ‘…de president niet teleur zou stellen…’. Tot zover een verhalenbericht, dat zo uit de annalen van de republiek “SU” zou kunnen worden getrokken.

– ‘Voorspelbare zegen’. Zo doorzichtig als maar wat…, dat de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, ondanks het openlijk gepubliceerde CV van Stanley Raghoebarsing, uiteindelijk de bal bij Siegmund Proeve terecht zou komen. Open goal…! En dan bepaald niet hoog over. Mutaties, oorzaken en gevolg? Ook op Buza.sr kon worden verwacht, dat Naarendorp uiteindelijk plaats zou moeten maken voor jongere inzet en revitaliserende kracht(-en). Er wordt sinds 2010 hoog gegrepen. Voorzitter KvK&F. Voorzitter van Economistenvereniging. Voorzitter OKB. Voorzitter van de Bankiersvereniging. Toe maar. De voorzitter/deken van de Balie, kreeg recentelijk ook hoog bezoek. Of niet dan…? Juist ja! ‘It’s crunch time’.

– Eer. De Franse politiehond ‘Diesel’ die bij een inval in Saint Denis omkwam, krijgt de hoogste Britse onderscheiding voor dieren. Diesel werd enkele dagen na de aanslagen in Parijs, doodgeschoten door de terroristen die zich in een verdacht huis bevonden. De onderscheiding, de ‘PDSA Dickin Medal’, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen door Maria Dickin. Zij wilde met de onderscheiding dieren eren die belangrijk werk tijdens de oorlog verrichtten. De Dickin Medal wordt vergeleken met het Victoria Kruis, de hoogste militaire onderscheiding. In totaal zijn sinds de invoering van de oorkonde tientallen dieren onderscheiden 30 honden, 32 postduiven, 3 paarden en een kat. Meerdere postduiven kregen de medaille omdat ze in de Tweede Wereldoorlog berichten overvlogen van Groot-Brittannië naar bezet Europa, onder meer naar het bezette Nederland. De 7-jarige Mechelse herder werd op 18 november het appartement in Saint-Denis ingestuurd om te controleren of de kust veilig was. “Ik verloor hem uit het oog toen hij een andere kamer in liep”, zegt zijn begeleider. “Toen barstte het geweervuur weer los.” De dood van de hond maakte veel los. Zo was de hashtag ‘je suis Chien’ (ik ben een hond) kort na de dood van Diesel trending op Twitter en bood Rusland, de Republiek Frankrijk een nieuwe hond aan. De puppy werd vernoemd naar een held uit een Russische folklore: ‘Dobrynya’. Het persmedium “The Sun” had opgeroepen om Diesel een medaille te geven en was een brievencampagne gestart. Tijdens een speciale ceremonie volgend jaar, zal Diesel postuum worden geëerd.

– Kromo. Nederlands zwemfenomeen Ranomi Kromowidjojo heeft bij zwemwedstrijden op het Franse eiland La Réunion twee keer een gouden plak binnengehaald. De olympisch kampioene was de beste op zowel de 50 meter rugslag als de 100 meter vlinderslag. Laatstgenoemde afstand legde ze af in 58,54 seconden en die tijd betekende een persoonlijk record. De 50 rug ging in 27,48.

– ‘Klari tori’. Amerikaanse commando’s hebben de beruchte IS-leider Abu Omar al-Shishani levend gevangengenomen, in de buurt van de stad Kirkuk in Irak. Dat meldde het Russische persbureau Tass. Het bericht is echter nog niet bevestigd door het Amerikaanse Pentagon. De in Georgië geboren IS-commandant, ook bekend als de ‘rode Tsjetsjeen’, zo genoemd naar zijn lange rode baard, is een veteraan uit de Russisch-Georgische oorlog van 2008. Op zijn hoofd staat een beloning van 5 miljoen dollar, uitgeloofd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Abu Omar is de afgelopen jaren al verschillende malen dood verklaard, voor het laatst nog in mei, juni en oktober van dit jaar. “Who is next, bro?!”.

Justitia Pietas Fides MMCMXLVIII

Justitia Pietas Fides MMCMXLVII

– In-/uitgezonden. Roomser dan de paus in Rome en prediker van een niet softi maar harder lijn? Wishfull thinking…! De onder contract van het regeringskabinet fungerende Van der San, heeft ongevraagd en zogeheten ‘persoonlijke titel’ de aanval geopend op ministeriele NH-bewindvoerder Dodson. Deze heeft aangegeven een ‘presidentieel besluit’ ter zake een zeer twijfelachtige deal met in Zwitserland residerende Nederlanders, te doen intrekken en obsoleet te maken. Het gaat om de zogenaamde ‘oppervlakte water deal’ die een nieuwe monopolist in het grondstofverkwistend spel deed brengen. Dodson twijfelt ook woordelijk aan de authenticiteit van wat hem als bewijsdocument werd toegezonden. De hele deal blijkt een opgeworpen aftreksel te zijn, van en geïnitieerd door middel van een door Suriname gepamperde ‘honorair consul’ in het buitenland. De oppositie is met gebruik van buitenlandse contacten aan het onderzoeken, wie de begunstigden nou eigenlijk zijn, voorkomend uit een in Zwitserland geregistreerd ‘bedrijf’.

– ‘100 zoveel’. Gemiddeld 135 personen plegen zelfmoord per kalenderjaar. Zo wordt duidelijk uit beschikbare cijfers van de afgelopen vijf jaren. Patrick Pengel, bewindvoerder op Volksgezondheid, openbaarde dit gegeven in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling. Ongeveer 600 opnamen zijn per jaar in een ziekenhuis geregistreerd van voorgekomen suïcidepogingen.

– VHP. Ter gelegenheid van de Kerst 2015 een excerpt uit de boodschap die de VHP naar alle Surinamers toe richt. ‘Geloof, hoop en liefde, zijn het richtsnoer voor vertrouwen. Laat liefde verbinden, hoop leven en geloof kracht geven. Samenleven is: leven met elkaar, leven voor elkaar. Wij zullen daartoe ons onderwijs moeten voeden om ervoor te zorgen dat de jongeren hun kracht leren ontdekken om samen te werken in dit land. Dat geeft zelferkenning en erkenning van elkaars waarde. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad, wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid…’.

– Verantwoordelijk. Gilmore Hoefdraad in dubbele monetaire functie, heeft in De Nationale Assemblee aangegeven ‘verantwoordelijkheid’ te willen nemen voor wat de gevolgen zijn van een desastreus monetair beleid en devaluatie van de SRD? ‘Na mi…’, in plaats van ‘a no mi’. Ook de valuta speculanten zijn medeverantwoordelijk, wist Hoefdraad aan te geven. Valt echter geen eer te behalen, na wat Suriname weer werd en wordt aangedaan. ABS: ‘Prijzen meer dan 20% gestegen, ten opzichte van het vorig jaar’.

– Damske. Vertrokken uit Tarbes Lourdes Pyrenees Airport in Frankrijk, zou de nieuw geleasete Airbus 340-300 in Amsterdam zijn aangekomen om door Lufthansa te worden aangekleed voor de eerste commerciële vlucht naar en van PBM-Zanderij. Nader bericht mag wel heel snel volgen.https://www.youtube.com/watch?v=GcGmDP93blg https://nl.wikipedia.org/wiki/Aéroport_de_Tarbes-Lourdes-Pyrénées

– Exploitatie. De houtexploitatiemaatschappij Greenheart, met dalende activiteiten en inkomsten, onder meer in Apoera – Corantijgebied gevestigd, wil met het afvloeien van nogal wat personele eenheden, het noodlijdende bedrijf levensvatbaar maken en operationeel houden. Er wordt strijd geleverd.

– Omzet. De gerealiseerde handelsomzet van de detail- en groothandel rond de Kerstdagen en daarvoor, is dit jaar abominabel gebleken. De goederen zijn niet ingekocht of verkocht. Een enorme terugval/-gang te constateren, met betrekking tot wat in het naaste verleden nog enigszins mogelijk was. Minder invoerrechten, minder omzet, minder winst en dus minder belastingafdrachten. De vicieuze cirkel van een economie, welke uit balans is getrokken door een boombasten Overheid die enkel met verspilling bezig was en nog steeds ‘full speed’ is!

– Verhoging. De verwachte verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) en Kinderbijslag, verdween in de diepvrieskist en gaat voorlopig niet richting behoeftige. Is weer prachtig geweest, met de bekender niet-gerealiseerde beloftereeks en politiek overladen misleidingen, gericht op vrijwel alle volksdelen van het land. ‘Hori dem libisma na spotu…, strak’.

– Kiri. Dancefeest Waterfront, waarvoor het Scheepvaartmuseum de nacht van 25 op 26 mei 2013 was afgehuurd, was met ongeveer duizend bezoekers drukbezocht. Rond de viptafels troffen twee rivaliserende groepen criminelen elkaar, die sinds 2012 waren verwikkeld in een bloedige vete waarin slachtoffers uit beide partijen waren gevallen. De ene groep bestond uit intimi van de (zelf op 22 mei 2014 geliquideerde) beroepscrimineel Gwenette Martha, in de andere groep figureerden goede vrienden van Martha’s aartsrivalen Benaouf A. en Houssine A. Surailie I. wordt gerekend tot het aan Martha gelieerde gezelschap. Aan de bar ontstond een ruzie die in de schietpartij ontaardde waarin Laachir, gezien als de financiële man van Benaouf A., aan de zijkant van de dansvloer met verscheidene kogels werd doodgeschoten. De verdachte die op 01 december is gearresteerd voor het doodschieten van de Amsterdamse crimineel Souhail Laachir(26) in mei 2013 op voornoemd dancefeest in het Scheepvaartmuseum, blijkt de 33-jarige Antilliaan Surailie I. De recherche had hem al jaren in beeld als de schutter die Laachir in die nacht met veel kogels zou hebben gedood, maar had hem niet kunnen vinden. Pas nadat hij in Amsterdam was aangehouden op verdenking van het witwassen van misdaadgeld, bleek het om de zo lang gezochte verdachte te gaan. Hij zal medio maart voor het eerst voor de rechter komen op een inleidende zitting. Maar wie vermoorde Pocornie op 02 Maart 2015 aan de Wolframstraat in Paramaribo? https://www.youtube.com/watch?v=2f2frEVGVz8dagbladdewest.com/2015/04/18/moordvideo-pocorni-onthult-meer/ www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27872
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/04/22/nederlandse-politie-in-suriname-voor-onderzoek-liquidatie-pocornie/

– Schiphol. Luchthaven Schiphol blijft groeien. Sinds 2009 stijgt het aantal reizigers dat het grootste vliegveld van Nederland aandoet, het afgelopen jaar zette deze groei door. In 2015 reisden 58 miljoen mensen via Schiphol. Dat zegt topman Jos Nijhuis in een interview met vakblad Zakenreis. In 2014 had de luchthaven te maken met bijna 55 miljoen mensen. Schiphol brengt de overige cijfers over 2015 pas op 4 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie naar buiten. Elk jaar komen er een paar miljoen reizigers bij voor de luchthaven. In 2009 stond de teller nog op jaarlijks 43,5 miljoen passagiers. Om deze groei het hoofd te bieden, breidt Schiphol in 2019 uit met een nieuwe pier. De nieuwe a-pier kan ongeveer vijf miljoen personen op jaarbasis verwerken. Daarnaast wordt een nieuwe terminal in gereedheid gebracht. In 2023 moet deze hal in gebruik worden genomen. De capaciteit van de terminal wordt geschat op 14 miljoen mensen. Na Londen, Parijs, Frankfurt en Istanboel heeft Amsterdam de vijfde grootste luchthaven van Europa.

– Bemre – Damske Z.O. Een woning aan de Liendenhof in Amsterdam-Zuidoost is woensdag op last van de burgemeester gesloten. In het pand werd eerder deze maand een hennepkwekerij aangetroffen. De politie trof op 07 december 2015, maar liefst 225 hennepplanten en apparatuur ten behoeve van de hennepkwekerij aan in het huis. Ook werd er weinig legaal stroom afgetapt. De burgemeester heeft daarop besloten, dat er drie maanden lang niemand in de woning mag.

– X-Mas. Gezegende en veilige Kerstdagen aan alle Surinamers en hun vele gasten uit het buitenland toegewenst

Justitia Pietas Fides MMCMXLVI

– Vlag en wimpel. Met vlag en wimpel werden zij uitgeleide gedaan. Biervliet, Dompig, Franklin. Erin kwamen Benschop en Lalmohamed. Wie de CIVD persoonlijk zal gaan leiden…, laat zich raden. Who’s next?

– Explosie. Een echtpaar werd zwaar gewond toen zich in de nabije omgeving zich een ontploffing voordeed.

– Kort geding. Een spoedeisend geding zal voor de rechter dienen. De Paranam Werknemers Bond (PWB) heeft een proces aangespannen tegen de Suralco, nadat men niet ten overstaan van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, rond kwam met afspraken ter uitvoering van respectieve eisen en/of verplichtingen. De afwikkeling van wat werknemers eigenlijk toekomt, is alles behalve goed gegaan. Pensioenen, lumpsum en salarisuitkeringsniveau, spelen daarbij een vaste en ook progressieve rol.

– “13”. Zowat dertien miljoen Euro moet jaarlijks aan kosten worden betaald, om de buitenlandse consulaire en diplomatieke posten van Suriname draaiende te houden. Maar wat is de ‘return of investment’ en hoeveel wordt er bijvoorbeeld aan visumgelden opgestreken en in SU afgestort. Hoe hoog is de gemiddelde opleiding van ‘par exemple’ de kanselier e.a. en hoe steekt de controle van politieke en niet politiek benoemde eenheden in elkaar. Antecedenten onderzoek…? Hoe kan het dan, dat bepaalde figuren er wel doorheen kwamen, op post werden geplekt en die ‘zonder strafblad’ of criminele contacten, hoegenaamd niet? Oh ja! Vragen stellen aan “Nir” uit ‘Noord’ die niet gesteld werden en dus ook niet beantwoord. Antwoord? In SU wordt ook moorddadig recidive beloond, de fietsendief opgesloten en de gestudeerde ‘homebodies’, gedesavoueerd. Zou ook zo kunnen zijn bij de benoeming, dat de zogenoemde Balkenende norm van toepassing kan worden. Maar dan moet men wel gestudeerd zijn en geen omgevallen boekenkast vertegenwoordigen (…), om in de terminologie van Peneux te blijven steken. De baas moet minstens even hoog zijn opgeleid, als dat de subalterne reeds zijn. Moeilijk!

– Fee. Een beschikking leest, dat de drie telecommunicatieconcessionarissen, elk US$650.000,– moeten ophoesten om de Telecommunicatie Autoriteit (TAS) staande te blijven houden. Uit de ‘puti’ dus van met name Telesur en dan Digicel/Uniqa.

– Devaluatie. ‘Nicht ihm frage…’. Dat stelt Hoefdraad vandaag de dag, nadat al tweemaal van zijn hand(…), er een formele devaluatie –sinds 2010– van de nationale SRD munteenheid plaatshad. Maar de onvoorspelbare koersontwikkeling maakt de handel die spullen moet kopen en inslaan…, ongewild bloednerveus. En daarbij ook nog, dat een ieder een eigen verhaal heeft te verkopen. http://www.loopsuriname.com/node/43838

– Amateurs. Het voortijdige vertrek van de Ecuadoriaan Correa, tijdens het inauguratie defilé van Bouterse 2015, had en heeft slechts met twee zaken te maken. De internationaal bekende ‘korte lont’ van het latino-staatshoofd, genoeglijk uit den vreemde in Suriname aangeland en vanzelfsprekend de traditionele wijze van protocollaire armoe die Suriname consequent teistert door ook het latent communicatiegebrek. Hierbij te denken aan ene Obiang met B-737 ‘pech’ en dan weer ‘zonder pech’, opgehaald te Zanderij door La Fuenta. Vervolgens Correa met de korte lont. Ook eens een tussenlanding van het Zuid Afrikaanse staatshoofd Thabo Mbeki, vanuit New York op weg naar huis en de afwezigheid van…? Men raadt het al. Een brigade honden uit ‘Wit Santi’ die aan de voet van de presidentiële B747-trap de erewacht kwamen houden en ook letterlijk hielden. En dan een militaire B-747 van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, welk ook al stuk viel en gedwongen verblijf te Zanderij tevens een stuk aangenamer kon worden gemaakt…, indien er geen lichtgewichten en wat al niet meer zij…, met de zware diplo-taak waren belast.

– Paracetamol. Personeel in supermarkten en ander ‘outlets’, wat de werking en gevolgen van het Paracetamol-gebruik niet beheersen (…), hebben dit medicament en ook gecertificeerde pijnstiller niet te beheren, laat staan ten verkoop aan te bieden. Duidelijk! Hoe staat het met de bescherming van Opticiens en dergelijke optische-/paramedische beroepen die de laatste tijd door allerhande beunhazen worden belaagd en uitgehold?

– AMS-PBM. In Nederland wordt de Vereniging van Reizigers weer in het ongelijk gesteld…, als het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, ten gevolge van ACM-conclusies aangeeft en poneert, dat de SLM en KLM geen machtsmisbruik ter zake tariefsbepalingen uitoefenen, op de route Amsterdam Paramaribo v.v. (?). Dan heeft de ‘beroepsinstantie’ bepaald niet gekeken, naar de discrepanties in tarieven die ter zake bedoeld traject nochtans worden aangeboden, voor 31 December 2015 en reeds de volgende dagen daarna…, in de eerste week van Januari 2016. Hikes! Ook heeft men geen vergelijking getrokken met de tarieven die men op het traject Amsterdam – Curacao / Bonaire v.v. hanteert? Bestemmingen die vanuit AMS ietsjes verder liggen dan Zanderij cq. Paramaribo (PBM). Alles is en blijft ongegrond, als men voor een weinig te interesseren ‘dombo’ en ‘super ignorante’, wil blijven doorgaan. Check de websites voor een vlucht Paramaribo Amsterdam v.v. of in omgekeerde richting. Misschien dat het nog effekes wil dagen. ‘A no kisi yu wani kisi, na a variatie dem man e meki…’. De A340-300 en dus vervangingstoestel van de SLM komt eraan, wordt op de radio verteld. Nuttig! Want nu blijft de vracht en vaker ook de bagage, in Amsterdam (Schiphol) of op Zanderij staan. De behoefte blijft voor een viermotorige luchtreus en niets anders!

– Watra! Inderdaad werd gisteren indirect aangegeven, dat er zaken gebeuren en plaatshadden, waar de absolute eindverantwoordelijke van Bouterse I – II, vaker niet eens goed weet, wat men heeft bekokstoofd. Zo ook de situatie met ‘een iets geval’, dat Amazone Resources –gevestigd in Zwitserland– mag of mocht heten/voorstellen. Uitkijken, dat men daar in CH niet eens de telefoon aanneemt(…), laat staan ook nog de status van een brievenbuscompagnie heeft. Een Staats- ofwel Presidentieel Besluit, wel degelijk vervat in een S.B. over ‘waterexporten’, op ticket van een aantal Nederlanders en medeavonturiers wordt volgens Dodson hoogstwaarschijnlijk en meest verstandelijker ingetrokken. Kijken wat Paluistisch voorman Hok, in deze ook nog te verantwoorden of verhapstukken heeft.

– Surzwam. Een ten tijde, dat er zwaar grondverzetmateriaal uit een bepaald land arriveerde en er een Naamloze Vennootschap vanuit LVV werd opgericht, veroorzaakt nu zoveel vragen, dat zelf de CLAD diepgaand graafwerk en onderzoek zal moeten gaan verrichten.

– A no mi – Contrapunt. ‘Op 8 december zou Desi Bouterse met zijn ‘getuigenis’ zijn zoveelste mediapoging starten, om zijn leugenachtige lezing over de folteringen en moorden van 8 december 1982 – “ik was niet in het Fort, ik heb de trekker niet overgehaald” – als waarheid aan de bevolking te verkopen’. Lees meer: THEO PARA: Rechtszaal versus kampvuur – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/paramaribo-post/2015/12/06/theo-para-rechtszaal-versus-kampvuur/#ixzz3vA5bpAEq

– Euro prijs. Paus Franciscus krijgt de Karelsprijs 2016. Dit is woensdag in de stad van deze Europese vredesprijs, Aken, bekendgemaakt. De paus is volgens de verleners van de prijs ”een persoonlijkheid die in de huidige moeilijke tijden in de Europese en in de wereldpolitiek een boodschap van hoop en bemoediging uitstraalt naar talrijke burgers die in Europa hun plaats zoeken”, meldt de Aachener Zeitung. De prijs wordt bij wijze van uitzondering volgend jaar niet in Aken maar in Rome uitgereikt. De Karelsprijs is genoemd naar de Europese keizer en koning Karel de Grote, die in 814 in Aken overleed. De prijs wordt sinds 1950 verleend voor bijzondere verdiensten voor de Europese eenwording. Onder de ‘groten van Europa’ die de prijs eerder kregen zijn Winston Churchill (1956), Helmut Kohl en François Mitterrand (1988), koningin Beatrix (1996), de euro (2002), paus Johannes Paulus II (2004) en Angela Merkel (2008).

– DA en V&D. Drogisterij DA Retailgroep kan zijn rekeningen niet meer betalen. Het bedrijf moest daarom vandaag ‘uitstel van betaling’ aanvragen bij de rechtbank in Amsterdam. Het is het tweede geval van uitstel van betaling in de Nederlandse winkelstraat…, binnen een dag. Ook warenhuisketen Vroom & Dreesman (V&D) zit in zwaar weer.

– Goudhaantje. Louis van Gaal heeft woensdag boos de persconferentie van Manchester United verlaten. De Nederlandse manager, die zwaar onder vuur ligt vanwege de teleurstellende resultaten van zijn elftal, besloot al binnen 5 minuten op te stappen. Van Gaal was geïrriteerd over verhalen in Engelse media over zijn toekomst. Na zes wedstrijden op rij zonder overwinning staat de positie van de oud-bondscoach van Oranje zwaar onder druk. Volgens Engelse media heeft Van Gaal nog twee wedstrijden de tijd gekregen van het bestuur van Manchester United. Als het op Tweede Kerstdag (Boxing Day) tegen Stoke City en twee dagen later tegen Chelsea weer misgaat, zou hij moeten vertrekken. Na nog geen vijf minuten waarin hij slechts drie vragen beantwoordde, schoof Van Gaal zijn stoel naar achteren en verliet hij de perszaal. Er gaan al geruime tijd hardnekkige geruchten op dat Manchester United manager Louis van Gaal op straat zou gaan zetten. De Nederlander krijgt voortdurend flinke kritiek, onder meer van verschillende oud-spelers van The Red Devils. Arsène Wenger begrijpt daar allemaal niets van. ‘Hij verdient meer tijd’. De Engelse dagbladen schrijven er pagina’s over vol: Van Gaal zou na anderhalf seizoen al klaar zijn op Old Trafford. De voormalige bondscoach van Oranje zou moeten boeten voor de huidige vijfde plaats op de ranglijst en het ‘saaie voetbal’ dat hij zijn ploeg laat spelen. “Ik heb enorm veel respect voor Louis van Gaal en ik denk dat hoe er nu met hem om wordt gegaan respectloos is”, schaarde Wenger zich woensdag openlijk achter zijn collega in Manchester. “Deze man is al ruim dertig jaar in de voetbalwereld actief en heeft grootse prestaties geleverd. Natuurlijk verdient hij meer tijd”. Time will always tell, everything in time.

– ‘Time’. Het is straks 24 December 2015. In 1990, zo een vijf en twintig jaar geleden reden een Cascavel en een Urutu de kazernes te Paramaribo uit. Een DAF-YP reed het terrein van de STVS op, tijdens de Hoogmis en toespraak van de Paus in Rome. Pater Mulder becommentarieerde en vertaalde uit het Latijn. Op de politieradio kwam een melding van de KPS-post in LPI binnen, dat een pantser de STVS-terreinen was binnengereden. Een telefoontje met Ingrid de Vlugt bevestigde de aanwezigheid van militairen in de televisiestudio. Er zou bericht volgen. Meteen na de religieuze kerstuitzending/-viering vanuit Rome gerelayeerd, verscheen de dato 24 December 1990, de geüniformeerde Gefferie. Deze kwam Suriname vertellen, dat de regeermacht door het Nationaal Leger (weer!) was overgenomen. Voortekenen al een aantal dagen daarvoor. Tegen wil en dank, werden militairen geconsigneerd. Er werd flink gescholden, via de Motorola die kon worden opgevangen met een doodgewoon breedband radiotoestel. Geen scanner voor nodig. Later zou men spreken van “een telefooncoup”. ‘Rotzooi…’, zou Henck Arron roepen. Elke keer als de regering ten paleize aanwezig, verzet wilde bieden (…), werden op de gang wapens hoorbaar doorgeladen en gespannen. Minstens drie pantservoertuigen buiten de kazerne en op straat. De Kerst werd bezoedeld, terwijl velen aan het diner zaten. ‘Bij God en in Suriname is van alles mogelijk’. Inmiddels 25 jaar geleden. “Capisch…?”. ‘Si senior, coup!’. Capo di capi…, aan het werk. Graansoogst bleek maar een waarnemend bevelhebber te zijn, die een door het Volk gekozen regering Shankar omver moest werpen. “Merry X-Mas and remember all the good/innocent ones, …before long”.

Justitia Pietas Fides MMCMXLVI

Justitia Pietas Fides MMCMXLV

– ‘The Wolf talks’. OW heeft absoluut geen projecten in uitvoering, na wettelijke aanbesteding stopgezet. Maar wel de wanbetalingen van de hedendaagse overheid en Abrikadabri’s grijpgrage handjes, zetten de zaken knap ‘on hold’. ‘What’s in a name, bro?’. Juist ja…, en dus geheel te goeder trouw. Toch? Te goeder trouw, wordt ook wel eens bona fide genoemd en is, zoals gezegd, de tegenhanger van te kwader trouw, ook wel mala fide genoemd. Te goeder trouw houdt letterlijk gezien in, dat iemand uit zuivere motieven handelt. Er is geen sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, kunstgrepen, verzwijgingen, wetenschap dat de handeling onwettig is, et cetera, et cetera.

– Sapoen. Tezamen met Chitan volgens “de wet” teruggeroepen door Pertjajah Luhur, wegens rechtshandelingen die zich geheel buiten het ‘bona fide’ willen bewegen. De heren waren ten opzichte van “V7”, volledig buiten de goede trouw gegleden. Sapoen kwam binnen op een verkiesbare plek en ticket van de VHP in Wanica, maar gleed met ‘hebben & houden’, van zo heb je me hier en daar, helemaal binnen het paarsgeverfde kamp ‘plus’ van DDB. Hier en daar…, ook wat kruimels en posities bijverdienend.

– Overval. Een wachter op een kermisterrein wordt overvallen en gekneveld. Een man wordt in de arm geschoten, na een beroving in duplo. Een ondernemer van een glas- en aluminiumverwerkingsbedrijf in “Noord”, wordt beroofd en US$70.000,– afhandig gemaakt. Restaurant van dagopbrengst beroofd. Wat zeiden wij…? Suriname is veilig en er zijn absoluut niet meer dan ‘tig’ berovingen per dag. Kijk maar naar de cijfers van de Caricom…, hor!

– Voorspelbaar vaatje. Men mag van de Overheid voorspelbaar gedrag verwachten. Bleek niet het geval, toen een deel van het bekende terras van ’tVat plotseling in handen verviel van een grootondernemer. Eentje die bovendien iets verderop in de straat –Abra na Broki– rijke politieke invloed kan uitoefenen en contactpuntjes inzetten. Heeft bovendien al jaren zijn aandacht en ook lust gevestigd, op het gladiaal overnemen van het blok, wat nu door een Ministerie van Regionale Ontwikkeling wordt bezetgehouden. Driemaal raden wie alles in SU wil hebben en bezitten. SU heeft daarvoor een schromelijk tekort aan hebbetjes. Of toch niet, als het een ander toebehoort? Jawel! Intussen is de bestuursdienst er woordelijk van overtuigd, dat men nooit en te nimmer de vinger moet wijzen of een bepaald ‘nu erg populair adagium’ van toepassing maken op, wat bij de DC’s allemaal mogelijk is en wat geheel onmogelijk. Als de mensen van ’tVat niet betrokken zijn en er door onvoorspelbaar gedrag van de Overheid schade wordt geleden, staat de weg naar de rechter wagenwijd open. Wel de juister advocaat, in stelling brengen.

– Stratego, schaken of gewoon ordinair dammen. Maakt allemaal niet uit. “Nak puru na basi…”. Een grootondernemer laat ‘grat hari’ weten, dat de leiding van het land omsingeld is geraakt door alligators. Waren het vroeger beheersbare kaaimans, heeft men nu een omtrekkende beweging van alligators gehad die met Bouterse – II doen…, wat ze zelf goedvinden/-dunken. Het resultaat ligt daar. Een heel land op z’n gat. Geallieerden in de verkiezingen die je nu openlijk laten weten, het geheel met je gehad te hebben. Nu je niet eens meer ziet, hoe de omsingeling heeft plaatsgevonden…, ‘a keba papi!’. Of je wil het natuurlijk helemaal niet meer zien. Ook dat kan tegenwoordig een plausibeler reden/verklaring schragen! ‘San mi no si, dati mi no man sabi…’. Check mate!

– Druk. De druk op de politie wordt nu wel erg groot om de oplossing van de moord op Sharon Cairo op te lossen. Zo groot (…), dat er spaanders beginnen te vallen gedurende het vooronderzoek. ‘Old school’ wordt overrompeld…, door ‘new school’. ‘Au…, san ye skopu mi bai?’.

– Budget. Algoe moet afdoende antwoord komen geven, hoe de ongehoord vergroeide verhoudingen, in de rijstsector en kolom, zullen worden opgelost. De rijstboeren hebben genoeg van ‘bla bla verhaaltjes’ en willen gedegen oplossingen voor de torenhoge problemen en het gevolg van lege schoven die nu worden geoogst. Brengt de deurwaarder van de bank, in beslagleggingmodulen.

– Flippy Osos. Zo kenschetst Peneux zaken en personen die het niet met zijn rationeel gewaande benaderingswijzen, eens kunnen worden. Havo; MO-A; MO-B om dan op de Universiteit van Suriname te komen horen, dat je alles opnieuw moet doen…? “Flippy Oso!”. De docent op de pedagogische opleiding –vakgebied Natuurkunde—welke Floris in al zijn zogeheten productieve jaren in de stafopleiding(-en), maar één schamel klasje aan studenten kon afleveren…? ‘Flippy Oso’ en werd weggestuurd. Nu zijn er plotsklaps wel 200 gezonde aanmeldingen voor Natuurkunde-onderwijs. Peneux gaat godo’s bossen. Adek gaat op de operatietafel en wordt voor een groter aanbod aan leergierigen, toegankelijk gemaakt. Maakt Peneux niet uit of je slaapt met de opper van een politieke partij, hij gaat je “godo” komen bossen. Doctorandi die niets met hun bulletje hebben weten te doen, kwalificeert de bewindvoerder op onderwijs als te zijn, een ‘gecertificeerd omgevallen boekenkast’. Accreditatie problemas? ‘Wakti yere…, Peneux e kom’.

– Vertraging. Het houdt niet op bij de SLM. Vertraging op vertraging en zelfs een vlucht met 24 – uren uitstel, omdat de chartermaatschappij niet leverde wat werd verwacht dan wel beloofd. De SLM doet er goed aan om voortvarend, de viermotorige A340 in bedrijf, vanuit Airbus – Toulouse in Zuid Frankrijk te krijgen en de tweemotorige huurling aan de kant te zetten op de stretch Paramaribo – Amsterdam v.v. Waarom de B747-300 “Kappel” en de betrouwbare A340-300 “Palulu”, voortijdig zonder gedegen vervanging uit de vaart werden gehaald, ontgaat iedere leek. Meer nog begrijpt niemand, het back-up beleid ofwel systeem van deze SLM, zonder dat er een ‘wide body’ voor de ‘long haul/stretch’, in eigen handen werd en wordt gehouden. Eén vliegtuig op de Mid Atlantische route, waarbij nog steeds goudgeld door de blauwe vogel wordt verdiend…? Ontgaat een ieder die een beetje ratio in z’n mars heeft meezeulen. Privatiseren van de SLM? Zien wat dan gebeurt en welke slokdarm dan wordt bevredigd.

– ‘Fonfon’. Hij kreeg knap klappen. Keek eerstens porno en wilde zijn lusten loslaten op zijn 14-jarig nichtje. Gelukkig dat het kind kon schreeuwen en hulp halen. Buurtbewoners kozen voor de ‘eigen richting’ en gaven ‘opa’ een pakrammel…, nog voor de politie kwam en de ‘krasgeraakte baas’ meenam.

– Smeri. Op de vrijdag ging de begrotingsbehandeling toch nog door, nadat de ‘smeri’ van donderdag het vergaderen redelijk onmogelijk maakte. ‘Pe yu bem de, dati yu e smeri so wazig…’. Ik was gewoon deelgenoot, bij de wazige partijverzameling in het parlement.

– ‘Grab a man!’. Het hooggerechtshof in Panama heeft de arrestatie bevolen van de steenrijke oud-president Ricardo Martinelli. Hij zou op kosten van de overheid meer dan honderdvijftig mensen hebben laten bespioneren. Volgens aanklagers werden onder meer activisten, politici, vakbondsleden en advocaten op last van Martinelli bespied door overheidsmedewerkers. Zo werden telefoongesprekken afgeluisterd en berichten gelezen. De toenmalige president zou zijn boekje daarmee fors te buiten zijn gegaan. Twee van zijn voormalige veiligheidschefs zitten al vast. De multimiljonair wordt verder verdacht van tal van andere misdrijven, zoals het aannemen van smeergeld. Het is nog de vraag hoe de autoriteiten denken de 63-jarige oud-president in handen te krijgen. Martinelli is in januari gevlucht uit Panama. Hij zou tegenwoordig in de Amerikaanse stad Miami wonen. Fluitje van een cent om Martinelli naar Panama City te krijgen en terecht te doen staan voor volkvijandige handelingen en subversieve activiteiten. Tijdens de regeringsperiode van Martinelli, die van 2009 tot 2014 aan de macht was, kende Panama een sterke economische groei. Zijn regering werd echter achtervolgd door beschuldigingen van corruptie. Zijn opvolger Varela beloofde bij zijn aantreden schoon schip te maken en de corruptie aan te pakken.

– Alternatieven. Reizigers checkten vaker in op Eindhoven Airport. In het afgelopen “recordjaar” realiseerde de luchthaven een groei van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal maakten dit jaar 4,3 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven in Eindhoven. Dat waren er 407.000 meer dan in 2014. Volgend jaar verwacht de luchthaven 4,6 miljoen reizigers te begroeten. De luchthaven profiteerde naar eigen zeggen van het verbeterde aanbod. Afgelopen jaar werd vanaf Eindhoven naar 78 bestemmingen gevlogen. Ook werd er vaker gevlogen en nam de bezettingsgraad per vlucht toe. Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat regionale luchthavens als Eindhoven profiteren van de forse toename aan budgetreizigers, die instappen bij prijsvechters als Transavia, Easyjet en Ryanair.

Justitia Pietas Fides MMCMXLV

Justitia Pietas Fides MMCMXLIV

– Combé. ‘Mijn naam is Kries…’. ”Moet je eens goed luisteren, Beta”. Eerstens was ik VHP ressorthoofd aan de Kwatta. En toen was ik plotseling NDP, ‘overnight’ ging ik Bouta een brasa geven en nam twee jongens mee. Ashwin en Algoe…, beta. Maar nu kan het mij niet meer schelen. Ik had al gezegd, dat als het beter bij VHP is, ik daar weer naartoe ga. Heel gewoon! Maar nu is nu, beta. Ik verkoop alles in het magazijn nog aanwezig. Ik koop geen valuta meer. En ik ga kijken, wat Bouta en Gilly nog zullen gaan doen met de koers. Doen ze niets, dan doe ik ook niets meer. Je begrijpt me toch, beta? Ik heb zoveel agentschappen. Eigen verkregen en overgenomen agentschappen voor ‘volkvoedsel’. Maar als men niet meer aan het Volk wil denken, niet meer wil luisteren en alleen maar voor de eigen ‘megaputi’ zorgt, dan moet het maar zo zijn…, beta. Ze gaan zien wat dan met ze gaat gebeuren”. “A bun. Ik was het Kries…, met spoed besloten geen dinges meer voor valuta te kopen, geen kredieten meer te nemen en mijn magazijnen, overal op Combé gevestigd, leeg te halen voor de verkopen. En dan, …niets beta! Misschien alleen nog een pagarra om die spoken en boze geesten, permanent weg mogen te jagen. Misschien dat die bombel wil helpen, beta! Kries weet het echt niet meer en begrijpt die mannen ook niet meer”. “Personeel…….? Die gaan het nog zwaarder krijgen. Schelden mij nu al uit, beta! Op is op!”.

– Verspilling. Tien miljoen aan verspilling van het volksvermogen en men durft de samenleving nog met droge ogen aan te kijken. Schoolboekenfraude!

– Eén voor één. Jawel…, één voor één worden de multinationale investeerders uitgekleed en vertrekken gedwongen uit Suriname. Het wordt erger dan 25 jaar geleden. De ontwikkelingen op elk gebied komen stil te staan. Let goed op! Luister naar Winston Wirth en je bent ‘overnight’ alles kwijt. Alleen maar schelden kan die jongen. Ook je baan met 2000 collega’s en kinderen die onbezoldigd naar school moeten. Via Sozavo? Houd toch op, man! Van het Volk van Suriname wordt nu verwacht, elk greintje aan zelfrespect in de rivier te gooien.

– Monument. Een monument voor de in het ‘binnenslands gewapende conflict’ gevallen militairen. Een herdenkingszuil, voor wat van 1986 tot aan 1992 mocht duren en gebeuren…, wordt met desavouering van de UNESCO, puur volgens het wazige ‘Herrie Herrie – concept’ bij ‘de Stenentrap’ geplaatst en straks –in weerwil van alle feiten en adviezen– ook nog voor het einde van 2015 onthuld. Iedereen is uit, op een stukje ‘legacy’. Al is de nalatenschap van Gooding, Apai en Deel, nog zo bevlekt geraakt. Ook Herrie Herrie wil met het nodige aan onzinnigheid een minuscuul puntje drukken, na er nog even aan te hebben mogen zuigen. Triest eigenlijk…, dit verhaal wat nog helemaal moet worden verteld. Intriest!

– IMF. Er zou aan de IMF-reserves zijn geknaagd en geknibbeld. Wie nog vertelt, dat het een positief signaal afgeeft, kan beter een bed in het PCS op Wolfenbuttel opzoeken. Duidelijker mismanagement van het monetaire, kan eigenlijk niet meer. Al heeft men ‘rock bottom’ van een Goedschalk-era, misschien nog net niet helemaal bereikt. Maar dat komt ook nog, als alle tijdelijk aanwezige elasticiteit plek heeft gemaakt voor een levendiger stagflatie.

– Pusu. ‘San e pusu DOE?’. “Don don prakseri e pusu DOE”. “Bre” laat de gemeente weten, nog steeds ‘enig geloof te hebben in Bouterse – II’. Hij in z’n uppie en de bekende tweewieler liever…, dan de rest van de republiek.

– In de olie. Sinds de Staatsolie aan het raffineren is geslagen, moet men maar even goed waarnemen, wie allemaal in de olie willen gaan zitten. Suriname heeft een aantal rages gekend. Maar die waren dan eerder in de mijnbouw en met name de goud – ontginningsactiviteiten. De ATV’s kropen over mekaar om de vol goudgewaande velden te bereiken. Totdat er zogenaamd structuur kwam aanracen en zaken in derdehanden belandden. Nu heeft men het over de hout en de olie. De Brazilianen sprongen op het goud. De Chinezen en lokalen nagenoeg ook. Maar de Brasjon als gewiekster economisch vluchteling, was toch wel behendiger in de ‘zweef teki’. Waar die groep ook nu weer het voortouw neemt, is nu om in gezonder woonwijken binnen te dringen en onder het slaapkamerraam van de buurtbewoner, onder meer de Zirkoonstraat in Noord, een van zinkplaten opgetrokken kerkgebouw neer te zetten en het nodige aan lawaai daarbij, voort te brengen. Meer nog door middel van inzet van allerhande versterkers. Goud- en evangelistenstromen. In de olie ziet men van alles en nog wat, zich klaarmaken voor de ‘zweef teki’! Staatsolie moet op de ‘operatietafel’ en de werkers daar bij die maatschappij, moeten met de billen bloot. Misiekaba wil een inkijkluik hebben om te zien, wat de salarissen zijn. Niets anders dan de boel opensnijden en de ‘zweef teki families’ een kans van inbraak geven. ‘Dem man denki wi e law!’. De Chinezen kregen een minder diplomatiek antwoord, in ruil voor die slijmpartij ‘lap-tops’. Rondhout gaat niet meer weg. Hier verwerken tot hele en halve fabricaatproducten. Alle parastatalen moeten dus onder het mes? Inderdaad, om de ‘hooggeschoolden uit de politiek’ die nooit een diploma wisten te halen, een kans te geven de aantrekkelijke restanten van wat er werd opgebouwd door ‘echte knapkoppen’, alsnog te verdelen. ‘Zweef teki styling’. Nog een groter golf aan ‘brain drain’ dan na 08 December 1982, zal Suriname moeten slijten. Heel gewoon, doordat de ‘nobodies’ klaar staan om de zaak helemaal leeg te halen. Enorme nationale en internationale investeringen, zijn in buitengewoon gevaar gebracht of nog te brengen. Let op…, vlak na de Kerst een geactualiseerde lijst. Om het jaar dan wel definitief mee af te sluiten.

– Weggewaaid? Niet alleen dat daken tientallen meters de lucht invlogen, verzoop weer driekwart van Paramaribo. Gewoon omdat het rioleringssysteem de toevloed aan water uit de hemel, nog steeds niet aankon. Alles kan tegenwoordig in SU en kan worden afgedaan…, dat: ‘…de mens de natuur niet in de hand heeft’. Als de mens dat allemaal niet in de hand had of deze tot controleerbare proporties wist terug te brengen, bestond Zeeland in zuidwest Nederland echt niet meer. Een kwestie van financieel en gezond denkvermogen. Scholing aan een volwas TH. Ook in tijden dat ‘parwa/mangrove’ worden weggehaald door de subliem deskundigen en donorgelden voor zeewering en oeverbeschermingen in de zakken verdwijnen van Abrikadabri cum suis. ‘Zweef teki styling’, op meganiveau. Nu ook in de olie gedetecteerd. Let goed op! Luchtvaart, horeca, telecommunicatie, energie, mijnbouw, olie…, etc. Allemaal in één ‘puti’. Totdat…? Juist ja!

– Budget. Inderdaad budgetbehandeling en vragen over verkregen en nog te verkrijgen staatsgelden voor departementale operaties. Als 30 % van alle vragen van assembleeleden eerlijk, oprecht en zonder intimiderend zwijgen werd beantwoord, is dat veel en mag men in de handjes klappen. Ook de voorzitter en secondant van De Nationale Assemblée mogen dan blij zijn met dat aangewreven resultaat. Maar een indringende stank, gaf intussen wel weer het sein om te ‘verdagen’. Komt de coalitieregering, meer bekend als Bouterse II, misschien iets beter uit. ‘Bika sani e bigin tingi!’.

– Rijstsector. Over een jaar misschien wel aan het einde van zijn Latijn. Van 8000 boeren naar nu nog maar 1200-1500? Inderdaad, een econgrootheid als illustratief gegeven .

– Ethiek. Niet in Suriname voor het grijpen Maar ook niet bij de FIFA. Fifa-voorzitter Sepp Blatter en de voorzitter van het Europees voetbal (UEFA), Michel Platini, zijn beiden gestrekt voor acht jaar verbannen uit het wereld voetbalgebeuren. Ze zijn schuldig bevonden aan schendingen van ethische normen en waarden. Ethiek aangerand…, ‘so bun’. Zo gaat dat in geciviliseerde kontreien.

Justitia Pietas Fides MMCMXLIV

Justitia Pietas Fides MMCMXLIII

– Beurt. Was het Dino B. die de ‘Google Alerts’ een tweetal jaren achtereen beheerste, kon men op de vrijdag weer eentje geïsoleerd over Suriname registreren. Niet de schoonheid van het land Suriname, maar vermeende criminele ‘cold cases’ die binnenkort weer ‘hot’ zullen geraken, voor en rond de persoon van het vigerend staatshoofd, meer persoonlijk gerelateerde problemen die vanaf 1980 zijn gecreëerd en bepaald niet ondervoed geraakten:
https://news.google.com/news/story?ncl=http://www.slate.com/articles/news_and_politics/roads/2015/12/suriname_s_president_is_the_prime_suspect_in_a_1982_murder.html&hl=en&geo=US One year ago: http://www.newyorker.com/magazine/2015/12/14/trafficking-in-terror

– ‘Uma wipi’. Pogingen om de menselijke waardigheid van Jennifer van Dijk-Silos aan te tasten, resulteerden in een fikse steekvlam aan ‘back fire’. Zij staat erom bekend, dat er niet onbestraft dubieuzer zaken kunnen worden geponeerd. En daar waar men denkt aan haar persoon te komen, zal een onbuigzame ‘guyaba tiki’ de rest van de uit te delen billenkoek voor ‘prangende rekening’ nemen. Brunswijken maal twee, Belfort en andere gekandideerde, mogen gerust een nummertje trekken en in de rij gaan staan om een stevige beurt te verkrijgen. Half Februari 2016, kan Belfort beginnen te voorzien. De voertuigen van MinJusPol, onbeschadigd en dus geheel ongeschonden met de illegaal voorziene zwaailichten in te leveren, bij de huisbazin van het departement Justitie & Politie. Andere zaakjes volgen nog. Sommigen eerder en weer anderen ietsjes later. ‘Vijfsterren – styling, so bun’.

– KvK&F. Bij een bedrijvengroep binnen de Kamer van Koophandel & Fabrieken is er discussie ontstaan, ter zake nu wel of niet vermeend herboren invloed van Ameerali, een rol zal mogen gaan meespelen in volgende, meer nog reeds aangevangen mandaatperiode. Waar luimt er nu weer meer dan gerede twijfel? Ameerali werd zonder enig politieke achtergrond, dubieuze achterbanonderbouwing of beleidsvoeringboodschap, in 2010 tot vice president gebombardeerd. Ook nog in ludiek samenspel, met Miskin en Boedhoe. Men kent Ao. 2015 het resultaat van dat lustige avontuur. Grote problemen bij de begrotingssamenstelling en gerichte ondermijning van het Planbureau? Geduchte aanvaringen met de vrije pers, ondanks ‘vrijblijvende bijles’. Chargeren van de overheidspropaganda en het wezenloos invoeren, van vrijwel nimmer betaalde publikaties. In “De Overheid”, als krankzinniger uitgave en andersoortig gemier bij gecoupte (overheids-)media? De chaos die werd ingevoerd bij Handel & Industrie en bescherming van familielid dat minstens een staatsvoertuig in de prak reed. Zijn er maar enkele, naast de hopeloze economische/monetaire puinhoop achtergelaten en mede onder valse voorwendselen na de verkiezingen ‘overgedragen’ aan ‘nog vijf’. Bedrijvenvestiging en daarbij onverantwoorde ruimtelijke ordening, nog een graad erger. Plekken van neefjes op basis van nepotisme en niet van kennis, een zorgverwekkend genoegen gebleken. En dan als klap op de vuurpijl…, het minder legaal ondertekenen van de amnestiepaskwil in het tweede mandaatjaar 2012. Eigenlijk was Ameerali ‘in politicis’, daarna niet echt niet meer nodig…, noch belangrijk. Waar hij voor effekes nodig was, werd ‘grat hari’ geëffectueerd. Moordenaars en uitlokkers van moord, konden met de handtekening van Ameerali nog even in ‘relatieve vrijheid rondwaren’ en het afwezig geraakte geweten, andermaal oproepen terug te keren. En wel in de continue mangel, van een evoluerend zondige misdaadgeest. Als nu een vooraanstaand lid van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KvK&F) loopt te roepen, vanwege geconstateerde gebreken bij onervaren ‘rookies’ in de bestuursruimten van ‘de kamer’, de vermeend ‘onmisbare kennis’ van Ameerali ook weer in te brengen…, mag men opnieuw vrezen. En wel met grote vreze! Wil men dat ‘de kamer’, opnieuw verwordt tot een nog grotere grap dan die al werd, met de intrede van ene Tsang van de NDP cum suis…, moet de gemeente zich wel degelijk op die dubieuze toer begeven en de aangestipte/-tikte doodlopende weg, versneld inslaan en in aangepaste spoed afwerken. Grappen zijn grappen. Grollen en geintjes…, helaas ook!

– Nog een. Naast de debacles die de rijstsector geaccumuleerd mag meemaken, heeft men nu de klad ook al in de garnalenexport. Van wie is dat de schuld…? Ach, natuurlijk van het buitenland. Vier van de negen bedrijven, doorgelicht door de ‘fact finders’ van de Europese Unie, mogen niet meer naar het EU-grondgebied exporteren. ‘Ai Sranan…, mi lobi boycot kondre…’.

– Mis. Wat ging er allemaal mis? Rijst, garnalen, tonijn “tuna” visserij, koers, econ-stabiliteit, ontheffingsmodulen t.z. invoerrechten/accijnzen, energietarieven, watertarieven, prijsniveaus, salarisniveaus, rechtszekerheid, veiligheid, politieke stabiliteit, brandstoftakes……! Maar Andre Misiekaba ziet gefragmenteerde ‘dream opportunities in Dubai-styling’. Genetisch helaas niet meer te defragmenteren.

– Corrupt, crimineel en onvermogend. Dat vormde het gezelschap, wat Jennifer van Dijk – Silos op het Ministerie van JusPol aantrof en verplicht ter overleving moest saneren en ook operatief uitsnijden. Kwaliteit voor deze tijd.

– ‘Skin firi’. Inderdaad staat een bekender figuur onder zijn gelijken bekend als ‘professor Skin Firi’. Zonder dat probleemfiguur te willen evenaren, werd van de week in de rubriek JPF aangegeven(…), goed te letten op wat octrooihouder Tsang en zijn supervisor uit de Volkrepubliek China in Suriname, op korte termijn te verkondigen hebben. Meer nog als reactie op het verbod om rondhout te exporteren naar China. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Suriname moet meer naar China exporteren…!”. Zeker om de handelsbalans en ook de deviezenstromen verhevigd te rationaliseren? Nog wel nadat in de afgelopen vijf jaar, vrijwel alle nationale deviezenvermogens hun weg naar het Verre Oosten, wisten te vinden. Misschien wordt het tijd om China een tijdje los te laten en zich meer op het traditionele aan relaties te gaan richten. China kost het kleine land Suriname en de mini-economie niet meer dan bakken vol geld. ‘Return on investment?’. Zigang geaccrediteerd diplomaat uit Beijing, is er niet vies van om een rijtje geschenkzendingen benoemd op te sommen. Weegt echter niet op tegen de ecologische schade die Suriname alleen al door de houtkap en goudzoek heeft ondervonden. Hout en Goud, daar is men levendig bij geïnteresseerd. En natuurlijk de deviezenovermakingen voor verrichtte bouw en wegenaanleg. En dan ook nog de niet compensabele oprichting van wat ‘betaalbare woningen’. Voor zover, dat allemaal aan en met LIS-projecties in gang kan worden gehouden.

– Kerst. De kerstpotten-inzameling, blijft dit jaar knap achter. Een teken aan de wand. Werkers zullen echter, de hand er niet voor omdraaien om straks de kerstbonus en/of een dertiende maand salaris, op te eisen. Al zou de werkgever, dat ook nog maar met moeite kunnen ophoesten. Het is en blijft komkommertijd. En de hosselmanie heeft weer versneld een noodvlucht gemaakt en grondig toegeslagen. ‘Google Alert Suriname…, hosseltje so bun’.

– Breaking. Kenny V. van de EBS mag van de rechter-commissaris in strafzaken, voorlopig in vrijheid worden gesteld. Hij was tezamen met de waarnemend directeur Willy D. opgebracht, hangende een strafrechtelijk onderzoek naar ongekende malversaties bij het geplaagde energiestaatsbedrijf.

– Interesse. Wil men meer inzicht, in hoe bepaalde inlichtingen- en veiligheidsdiensten terug konden vallen, in het domein van ‘repressieve apparaten’ die een mensenleven geen stuiver waard achtten, kan onder meer het verhaal van Vladimiro Montesinos en de reacties op zijn marginale existentie, zeer verhelderend gaan werken. Is allemaal nog dichterbij en bepaald niet zo lang geleden gebeurd binnen een OAS-lidmaat:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimiro_Montesinos https://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_Maarheeze http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/2082491/2008/05/06/Maarheeze-was-populair-bij-Mossad.dhtml www.bruna.nl/Villa-Maarheeze ‎http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2589082/1998/11/28/Dubbelleven-vrat-aan-spionnen.dhtml

– Uitspraak. Van een vrije Surinaamse vrouw: ”Met Suriname ben ik getrouwd, Nederland is mijn minnaar, met Afrika heb ik een homofiele relatie en met elk ander land ben ik geneigd slippertjes te maken…”. http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/4208067/2015/12/15/Astrid-Roemer-krijgt-P-C-Hooft-prijs-voor-scherpe-interventies-in-publiek-debat.dhtml

Justitia Pietas Fides MMCMXLIII

Justitia Pietas Fides MMCMXL

– Hinderwet. Als een onverlaat een schoonmaakbedrijf langs of naast een woning plekt, compressoren of industriële stofzuigers aansluit die een heftig geluid voortbrengen…, waar bewoners in de omgeving compleet draaierig van worden of dat de buitenzijde van een huis plotseling schimmelaanslag vertoont…, men volgens Ameerali’s populistische regelgeving, dus helemaal niet meer beschermd is geraakt? De aangezeten Bestuursdienst wordt belachelijk gemaakt en in het lachwekkende, als een klucht getrokken. De Buurtmanager van het KPS wordt genegeerd/-desavoueerd en er wordt doodgewoon langs de autoriteit heen gewerkt? Totdat de Hinderwet weer volwaardig op plek komt te staan of wordt hersteld, nadat de “eigen richting” door geteisterde burgers ter hand wordt genomen en daadwerkelijk aangewend. Maar waarom moest het zover komen? Ameerali en zijn neefje Heave, hebben een ongehoorde chaos van het bedrijfsbestemmingsbeleid en -verkeer gemaakt. De overheid heeft door de ontstane verwarring, in bepaalde ressorten geen poot meer om op te staan. En dat is dan ook weer een geweldige erfenis/verworvenheid van Bouterse-I.

– Water. Wie dezer dagen een hagelwit waterfilter in Noord en dus met name Ma Retraite III aanbrengt, de oude/vervuilde daarmee vervangt en voor de inlaat van een DURO-tank plaatst, kan er gerust bij gaan zitten en vlot van op aan, dat binnen 15 minuten tot een half uur, het nieuwe aan filter compleet dichtslaat met ernstiger en nog duisterder vervuiling uit het SWM-netwerk. De schone was, stinkt inmiddels als een open riool. Zien doet geloven en dus bepaald niet de duur betaalde mediapraatjes, van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Stelt allemaal geen bal voor en lijkt meer op een ‘suku taki, teki nyan…’. Heeft men in de gaten hoeveel nierpatiënten er per maand in Suriname bijkomen? Oh…, toch wel!

– Sapoen. Inderdaad kunnen Sapoen en marginale aanhang, in het komend weekeinde misschien nog even —in een fractie van een seconde— horen cq. waarnemen, hoe de politieke guillotine naar beneden zoeft en verkiezingsverraad duurzaam wordt afgestraft. De leiding van Pertjajah Luhur zal gedurig en wettelijk de nodige maatregelen nemen/treffen, tegen mensen die de partij organisatie onmetelijke schade hebben toegebracht en partijleider Somohardjo wel tweemaal in zijn leven, publiekelijk belachelijk hebben gemaakt, door middel van onzedelijk dissidentengedragingen te gaan vertonen.

– RM. Blijkt dat de bezwarende verklaringen richting (pleeg-) zoon van het staatshoofd, gestadig zijn gaan toenemen. Dertig dagen in verzekerde celbewaring, werden opnieuw gevorderd en gevoegd, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Procesdeel, dat inmiddels werd opgestart en in regelvoortgang verkeert. Twee van de mededaders van een gewapende roofoverval op de handelaar R.S., verklaren nu stellig, dat R.M direct betrokken was bij de heftige overval. De (pleeg-) zoon, zou door politiemensen in de rechtstreekse omgeving van een schietpartij aan de Bonistraat zijn gezien. Omstanders en getuigen van het geheel verklaarden bovendien, dat R.M. uit het schietgewoel werd weg-/opgehaald door een voertuig, dat meer bekend staat als een onderdeel uit de stallen van het regeerkabinet. Echter lijkt het nu meer, dat de ‘master class in robberies’ niet geheel is uitgeruimd of uitgedund, als men ervan uit gaat, dat bij een beroving op de vrijdag, een ongelukkig slachtoffer dwars door een dichtgehouden deur werd neergeschoten. Veilig Suriname!? Come again? http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32860

– Eindelijk. In De Nationale Assemblée is er nu bevestiging afgegeven, dat houttransporten niet langer over verkeerswegen maar waarschijnlijk weer over water zullen gaan plaatsvinden. Verder zal de uitvoer van rondhout, door de Staat worden verboden en ook voorkomen. Lokale verwerking tot hele en halffabricaten is nu een ‘must’ voor het Surinaams hout. Zien is hier wederom geloven. Houd de uitspraken van NDP-er Steven Tsang en zijn ambassadeur uit de Volkrepubliek China heel goed in de gaten.

– Vast. Het loopt weer de spuigaten uit. De rijstboeren zijn niet betaald na het aanleveren rijst voor de ‘make shift’ Petro Caribe-deal van Lackin/Agoe. Nu is ook de watervoorziening in de polders van Nickerie gestagneerd, door het stilvallen van de Wakaipompen die voor de irrigatie/bevloeiing zijn bedoeld vanuit het zogeheten MCP…, het Multi Purpouse Corantijn – waterstelsel.

– Beweging. In de telecommunicatiesfeer van het land Suriname zijn er een aantal aangename maar ook uiterst onaangename ontwikkelingen aan te melden. Misschien in deze fase, aan het grotere belang van de providors te denken en te blijven bij in DNA geordonneerde privatisering van Telesur en ook het plan om de SLM naar ‘de beurs’ te brengen. De hoop er meteen op te vestigen, dat het bedrijf dan wel groter mag gaan denken/groeien, in plaats van wat het tot nog toe heeft mogen (mee-)beleven. Een hinderlijke status-quo op de MidAtlantische route, de overmacht van de ‘blauwe vogel’ en bespottelijk traditionalisme, binnen een progressief ‘wide body’ tijdperk. Wat bedoelt men daarmee? Yere dja…! Waar is een tweede A340 voor de ‘back up’ en het verzorgen van charters gebleven? Inderdaad, zit de devaluatie en inflatie van/rond de SRD, de hele economie en dus ook de luchtvaart nu danig dwars. ‘Het momentum…’, is echter langere tijd geheel anders geweest en georkestreerd.

– Multinationals. Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag bepaald, dat Shell in Nederland mag worden berecht voor de olievervuiling als gevolg van lekkages in Nigeria.Dat meldt het gerechtshof. Ook moet Shell inzage verstrekken in stukken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de oorzaak van de lekkages en over de bekendheid daarmee van de topholding van het concern. Het gerechtshof boog zich over de vraag of het Brits-Nederlandse bedrijf in Nederland mocht worden berecht omdat het een Nigeriaanse dochteronderneming betreft. De rechtszaak tegen oliegigant Shell is aangespannen door vier Nigeriaanse boeren en draait om de enorme vervuiling in de Nigerdelta die Shell zou hebben veroorzaakt. Ook Milieudefensie is een eisende partij in de zaak.

– ‘Holy Mothe r Th.’. Moeder Theresa wordt volgend jaar september heilig verklaard door de paus. Voor een heiligverklaring zijn twee wonderen nodig en het tweede door de katholieke zuster verrichte wonder is erkend. Dat meldt de officiële krant van Italiaanse katholieke bisschoppen Avvenire. Het Vaticaan erkent de heiligverklaring. Het leven van Moeder Theresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Albanië, stond in het teken van het helpen van de armen. Ze ontving in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1997 overleed Theresa op 87-jarige leeftijd en zes jaar later werd ze zalig verklaard.

– NDP. De NDP fractie wil Staatsolie op de snijtafel? Voor anderen weer de operatietafel? Loonstructuren en andersoortige nevenconstateringen, zitten de coalitieleden en misschien ook oppositionele delen dwars? Volgende week kan het nog veel mooier worden, wanneer bekend geraakt wie allemaal subentiteiten aan het creëren zijn geweest. Lijkt wel het Para Industries – concept, dat wederom van de onderwereld naar boven is gehaald en langzaam maar zeker wordt geoperationaliseerd. “Tan teki san e go pesa”.

Justitia Pietas Fides MMCMXL

Justitia Pietas Fides MMCMXLI

-Correctie. Alvorens aan de volgende hap, in http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32840 te beginnen, een aantal belangrijker correcties. Zonder verder aan een aantal meer menselijke(-r) ‘waardigheden’ te hoeven komen. Men weet het zelf heel goed en veel beter, wat werd uitgevreten. De ‘bevelhebber van het Nationaal Leger’ had inderdaad aan het begin van December 1982, een ambtswoning in het Fort Zeelandia-complex toegewezen gekregen. Een onderkomen aan de rivier, waarin de voormalige NL-kolonels en/of bevelvoerende, inclusief de adjudant van de gouverneur voor het jaareinde van 1975 woonden. Horb nam de voormalige adjudantwoning en onderhield daarachter een minidierentuintje. Voor de coup van 11 Maart 1982, woonde er ook de majoor Dihal die wederrechtelijk en onder valse getuigenissen, uit het leger werd gezet. Meteen tegenover de ‘woning’ van de BNL. In 2002 een US-tentoonstelling i.v.m. 9.11 ter plekke ingericht. Nu is de kolonelswoning, specifiek door de Nola Hatterman instituties ingenomen. In December 1982 woonde daar en wel in bedoelde woning, de echtgenote van de BNL en haar twee jonge kinderen. Buurman bleek de kapitein Boerenveen. Nu zetelt er de Staatsraad. En dan even naar het noorden…, de later afgebrande en zeer beruchte Brigade Militaire Politie annex ‘Devil’ aan overzijde, waar Abrahams en Zeeuw de scepter(-s) in December 1982 zwaaiden. Na de verdachte ‘fik’ in duplo, uiteindelijk een perscentrum op het fundament werd gebouwd. Terug naar begin December 1982. Op 07/08 December 1982, nam Chin A Loi —na een onrustig gebleken telefoontje met haar jongere zus— tezamen met hond, de benen richting Lie Pauw Sam aan de 2e.Kwatta. De achtergelaten basis aan de Leys- en/of Weytinghweg was dus al leeg, op het moment van arrestaties en dodelijke evenementen in Fort Zeelandia. In een boek over ‘de nacht’ en niet ‘de avond’ van 08/09 December 1982 – Meer dan een dag, 2008, 335 p., Aspekt – Soesterberg, ISBN 978-90-5911-701-3, geschreven door de Nederlandse staatssecretaris van maar ‘een halve dag’ en dus een in Suriname meer bekend ex-volksmilitielid https://nl.wikipedia.org/wiki/Philomena_Bijlhout…, wordt de zoveelste rapportage over nadrukkelijke aanwezigheid van een DAF – YP op de Tweede Rijweg aangereikt/-merkt. Ter hoogte van waar Telesur, een opslagplek onderhoudt. Maar daarvoor was dat stuk ijzer echt niet daar. Die DAF-YP was ontegenzeggelijk ingedeeld, bij de Echo Compagnie. Elite onderdeel, in het Fort Zeelandia gelegerd en iedere nacht om 00.00 uur patrouillerend door Paramaribo. Kenneth S. weet daar ook alles van. https://www.parlement.com/id/vg7yk0xlyrzu/nieuws/staatssecretaris_bijlhout_afgetredenhttp://www.eenvandaag.nl/index.php/binnenland/36198/van_nul_tot_nu_philomena_bijlhout 09 December 1982. Met betrekking tot de aankondiging in de ministerraad, dat er moorden waren gepleegd en ook namen van slachtoffers genoemd, waarbij ministers acuut onwel geraakten, schreef premier Neijhorst per ommegaand de ontslagbrief van zijn regeringskabinet. Neijhorst had enige tijd daarvoor, in de nacht van 08 op 09 December 1982, al een bizar aandoend bezoekje gehad van Zeeuw en nog een lid van de groep van zestien. Neijhorst ging vervolgens, vanuit Algemene Zaken met Bouterse en de ontslagbrief ter zijde, op weg naar de waarnemend president Ramdat Misier. Daar werd aan de oud-rechter bij het Hof van Justitie verteld, wat in het Fort had plaatsgevonden. Ramdat Misier luisterde ontgoocheld, naar wat hem werd medegedeeld. Bij het willen vertrekken van Neijhorst, had Bouterse de ontslagbrief van de regering nog niet afgegeven. Neijhorst maande hem, dat wel meteen te doen. Tot zover de correctie op http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32840

– Terreurbanaliteiten. Nog meer terreur in de heilige nacht van 24 December 1990. Een staatsgreep, opnieuw tegen een gekozen regering opgevoerd. Onder bevel en order van wnd. BNL Graansoogst, cum suis. Elke keer als Henck Arron zich verzette tegen die machtsovername of overdracht van de staatsmacht, werden de wapens op de gang van het Presidentieel Paleis hoorbaar gespannen en ronkten de motoren van de Cascavel en Urutu intimiderend aan de rand van het Onafhankelijkheidsplein. Voor de NL-Ambassade en op zeer geringe afstand, van de Marinetrap en de ingang van een ingenomen B.S. Het Park. Wie in de geschutskoepel van de pantser bij de Marinetrap zat, is hoegenaamd bekend. Een burger! Van een telefooncoup was dus bepaald geen sprake. Telefooncoups hebben absoluut geen recht van slagen, noch enig bestaan. Het ging er heel anders aan toe. Over negen hele dagen…, is het alweer 25 jaar geleden.

– Weerslag. Negatieve weerslag op derden, na en in het conflict tussen Van Dijk-Silos en de Nederlander Leo Brunswijk…, terzake de keuringsdienst voor voertuigen. Opgeleide monteurs en keurmeesters, dreigen nu het gelag te moeten betalen.

– ‘Alata’. Een rattenplaag in bewoonde buurten, door het tomeloos mieteren van bakjes met restetenswaren uit nachtelijk opererende flirtvoertuigen, voorzien van donkere en ook nog beslagen ruiten. Ratten kruipen buikjevol in de motorkamers van geparkeerde voertuigen, bijten vervolgens draden door en bij ontsteken van de elektriciteitstoevoer(…), een niet te voorspellen autobrand.

– Staatsoplichterij. PetroCaribe leveringen niet betaald aan de exporteurs die de rijstboeren op hun beurt, nog steeds niet kunnen betalen voor geleverde tonnages? Dus nog een productiesector naar de filistijnen. Alles moet stuk onder Bouterse-II. Nog vijf! ‘Lessons not learned…!’. Nooit zaken proberen te doen met Venezuela! ‘Nunca mas’.

– Raffinage. Personeel van Staatsolie maakte zich op om na de energieonderbreking en brandschade, de productie weer op te vatten bij het produceren van diesel en gasoline. Een mond vol verwachtingen!

– ‘Devaluation in the nation’. Duidelijk dat de monetaire autoriteit(-en) zichzelf in de poot hebben geschoten. Koersopdrijvingen mede de schuld van wanstaltig beleid tussen China en SU. Opvangleningen ook al niet verstrekt, waardoor ongewenste liquiditeitstekorten. Koers 2.80 naar 3.35 en dan 4.00 — 4.35 — 4.50 — 4.85 ——à ? “Where is the US-dollar?”. ‘Unfortunately migrated to China and in the puti of the most corrupt peoples, in the nation’s current regime…’.

– ‘Freedom’. Kenny V. van de EBS heeft via Eloa laten weten, dat hij met de Kerstdagen ‘spoedigst’ thuis wil zijn. Kijken of de rechter commissaris mee kan gaan, met die vrijheidsgedachten. Voor korter of langere tijden.

– Add. Nog zo eentje in het niet te stuiten sluitingstijdperk. Naast de EHBO-Noord, gaat straks ook de dienst voor de opvang van ‘Dak en Thuislozen’ op de fles. Medizep heeft in ieder geval een deel van de uitstaande salarissen kunnen overmaken. Maar de ziekenhuizen willen met de zorgverzekeraars aan tafel en gaan praten. Daar berust het probleem toch niet of voor een te voeren oplossingsbabbel?

– ‘Frede, dan ye lasi’. ‘Skatje mi las mi wroko…,yere’. ‘Ik heb geen werk meer…’. “Wat is dan gebeurd, skatje?”. ‘Ik kon niet meer zwijgen en was mondig tegen Bouterse I en II’. ‘Dem man yagi mi meteen’.

– Staf. Eens was een staffunctie bij de Alcoa/Suralco ‘solid gold’. Goed inkomen en de kinderen konden in het binnen- en buitenland studeren. Nu wordt ook een staflid, met allerlei smoesjes omringd en vervolgens in de prut gegooid. Geen lid van een vakvereniging? Is koren op de molen van een werkgever, die de fundamenteler verantwoordelijkheden niet neemt. De ‘make shift’ woordvoerder van Palu, geeft een doekje voor het bloeden? Men moet de Brokopondo Overeenkomst maar eens gaan bestuderen…?. Dat deed Dilip Sardjoe toch namens de Staat en de totale samenleving, al? Het resultaat ligt daar totaal geschift, toch Ram? Met de complimenten van? Juist ja…, de grote zieners binnen Bouterse I en II. En Alcoa heeft dus volgens Palu, ook niks te zoeken in Backhuys? Een hele feasibility-studie verder, dan nog niet? In Backhuys en Nassau, uitgevoerd? Na gebrabbel van Ram! Alcoa is weg…, en eigenlijk toch weer niet. Kiekeboooooh!

– Opgevallen. Is het de samenleving niet opgevallen, dat alles en iedereen die voorspoed vermoedden voor de verkiezingen (…), van alles en nog wat werden beloofd? Na de inauguratie van Bouterse, op basis van allerlei beloften en verkiezingstrucs, bovenal de ‘persoonlijke veiligheid’ van een aantal ernstige probleemgevallen…, stortte het gehele kaartenhuis toch geducht in elkaar. Het electoraat was weer gepakt en erin geluisd. Maar Misiekaba ziet ze wel weer vliegen en roept ‘opportunities’ aan. Uit de hemel komen ze straks vallen, hor. Andreetje moet gewoon geduld hebben, luisteren naar Broeder Bee en mag dan nog even meemaken wat er straks staat te gebeuren. Namelijk, de voorspellingsuitkomsten van ‘make shift’ NDP-er Rabindernath Parmessar. Niet mals, hor! “Nog vijf, maar het wordt veel erger…!”. Schizofrenie, ten top.

– Pick yr choice.com: Relyveld vraagt pg SBB-malversaties te onderzoeken; Trust Bank stapt over op islamitisch bankieren; ‘Waarheidsvinding, het theekransje van Hira en Bouterse’; METS blij met komst cruiseschip MW Minerva; Assemblee kritisch over export van water; Suriname moet drastische maatregelen klimaat treffen; Fatum plaatst handtekening onder Paris Pledge for Action; Multifunctioneel centrum Poelepantje geopend; Verhoging rente VS kan gevolgen hebben voor Suriname.

– ‘Kirpa mofo doro’. ‘Leen me een 50 Euro, noh?’. ‘SLM heeft me koffer niet kebrakt’. ‘Container tan na baka, extra oli bing musu fu bai…!’. ‘Ik moet wat ondergoed aanskaffen…, i sabi toch?!’.

– Tigri Barba. The big TB: “Breek me de snavel niet open, hor Andreetje”. “Ik zit rustik hier, hor”. “Te mi e go taki, yu e go braak…, yere Dreetje’.

– ‘Breakin’. José Mourinho is ontslagen door Chelsea. De 52-jarige Portugese manager leidde de Londenaren zeven maanden geleden nog naar de titel, maar dit seizoen lukte er maar weinig bij de Blues.

– Putin. President Putin heeft gezegd, dat Rusland klaar staat om de betrekkingen met de Verenigde Staten te verbeteren. Op zijn jaarlijkse grote persconferentie zei Putin, dat zijn besprekingen deze week met minister Kerry hem duidelijk hebben gemaakt, dat ook de Amerikanen uit zijn: ‘…op een betere relatie…’.

– Pyrrusoverwinning. Het kabinet-Rutte overleefde woensdag jl. het debat over de Teevendeal, maar liep een flinke kras op. Er werd een motie van afkeuring ingediend…, die met 77 tegen 65 stemmen werd verworpen. Maar bijna de hele oppositie stemde voor. Op één na.

– Fufuru. De Rijksrecherche heeft drie verdachten opgepakt voor verduistering van geld dat door het Openbaar Ministerie in beslag was genomen. Een van de verdachten, een man, werkt bij het arrondissementsparket in Rotterdam. Hij is op non-actief gesteld. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen.

– ‘Hati bron’. China is woedend om het besluit van Amerika om – voor het eerst sinds 2011 – wapens, munitie en ander militair materieel aan Taiwan te verkopen. De totale waarde van het pakket wordt geschat op meer dan 1,8 miljard dollar. Taiwan ontvangt voor dat bedrag pantserwagens, anti-tank projectielen en andere militaire uitrusting, alsook twee fregatten. De Chinezen noemen de stap een bemoeienis in hun binnenlandse aangelegenheden en schadelijk voor de relatie met Washington. Amerika erkent Taiwan niet als onafhankelijk land, maar volgens een wet uit 1979 die de relatie met het eiland regelt, verplicht Washington zich ertoe de regering in Taipei te voorzien van voldoende middelen om zichzelf te kunnen verdedigen en het eiland te beschermen in geval van een Chinese aanval. Waait wel weer over. www.volkskrant.nl/…/chinezen-wrokken-nog-over-taiwanese-duikboten…https://nl.wikipedia.org/wiki/Duikbootaffaire

Justitia Pietas Fides MMCMXLI

Justitia Pietas Fides MMCMXL

– Nir’s dienstpaspoort. Net zo instemmend als Nirmalla uit “Noord” in het parlement bleek, overwegend vertoonde ‘body language’ en ‘zeer ingenomen grimassen’, tijdens en met het verhaal van Gilmore…(!), net zo weinig te bewegen zou zij bij het verstrekken van een diplomatenpaspoort aan een DNA-lid zijn geweest? Zou men niet ‘dienstpaspoort’ bedoelen…? Bij het uitgeven van een ‘diplomatiek paspoort’, moet men heden ten dage wel weer goed uitkijken, aan wie wel en aan wie niet dat ding wordt afgestaan. Want men kan wel degelijk zomaar een zogenaamd ‘immuniteitsreisdocument’ verstrekken, aan iemand die hier of in het buitenland verdacht was/is van het een of ander of zelfs veroordeeld werd voor ernstig strafbare feiten ofwel halsmisdrijf. Maar dan nog bepaald de justitie in het buitenland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de vreemde mogendheid, of immuniteit wordt gehonoreerd. Kan ook zo gebeuren onder Nirmalla of is dat al gebeurd? Namen noemen geen probleem…, hor! Wel goed weten wie via of voor BUZA.sr op post worden geplekt. Voorkomen is beter dan genezen. Celcius wacht net als alle anderen, niet op een onvolkomen antwoord ‘in het openbaar’. Overigens, is het niet ‘dringde aan’…, maar Waterberg “drong aan”. In een era, dat een schrijver van Surinaamse origine een P.C. Hooft in de wacht weet te slepen, mag men wel weer ‘aandringen’ op de ‘drang’ naar grammaticaal verantwoorde uitingen/-latingen, zodat er niet op ander meer alternatieve zaakjes hoeft te worden ‘aangedrongen’ of ‘gelet’. ‘Aandringen, drong aan en heeft ook aangedrongen’. In diplo duplo. Een vaststelling onder internationaal normale omstandigheden en verhoudingen. De vaststelling van een aanspraak op verstrekking van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort geschiedt door een Minister van Buitenlandse Zaken, met gebruikmaking van de gegevens die door de aanvrager bij de aanvraag zijn verstrekt. De geldigheid van een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort wordt bij elke verstrekking afzonderlijk vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken, met een maximale geldigheid. Voor alle duidelijkheid, universaliteit en lesje uit…, het bekender ‘klasje’.http://www.scriptiebank.be/scriptie/de-diplomatieke-onschendbaarheid-immuniteiten-en-privileges-ee http://www.encyclo.nl/begrip/diplomatieke%2520immuniteithttps://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatieke_onschendbaarheid https://nl.wikipedia.org/wiki/Diplomatiek_paspoort https://nl.wikipedia.org/wiki/Paspoort http://www.asser.nl/media/1592/h-9-diplomatiek-en-consulair-recht-marjoleine-zieck.pdf http//www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/19067

– Elo. Hoogie vindt FISO ‘kwade opzet’ van de regering en ingegeven om de hoogste salarishouders dubbel en dwars te begunstigen. Open deur! Maar tegen welke NDP-er, wenst Hoogie alsnog met gespreide klavieren te ageren? Juist ja!

– Herziening. Broodnodig de afgestelde/-gezette vergunningszaakjes van Ameerali te evalueren en daar dwingend verandering in te brengen. Niet alleen dat allerlei vulles misbruik maakt en woon-/levensgenot van de burgerij ondermijnt, wordt de Hinderwet op vrijwel elk niveau met voeten getreden. Zaken zijn in ieder geval niet corruptieongevoeliger gemaakt. Integendeel! Beschermde beroepen zoals die van “Opticien” en ander paramedische beroepen, waar langdurig en kostbaar voor werd doorgeleerd, zijn door middel van het ‘populistisch aftandse gedoe’ van Ameerali, compleet omzeep geholpen. Er zijn nu beunhazen herboren die zonder enige vorm aan legale vergunning, een autowas of schoonmaakbedrijf vlak naast woonhuizen exploiteren en heel gewoon zware compressoren, pompen, industriële stofzuigers en zelfs lichtmotoren aansluiten. Over vervuiling van aangelegen buurgebouwen en het verstoppen van straatrioleringen, door zandophoping en door ‘hoge druk’ afgespoten lateriet, heeft zelf het regeringshoofd of de betrokken districtcommissaris…, dagelijks goed/helder/afkeurenswaardig beeld verkregen. De overheidsdiensten in verschillende ressorten, weten niet goed meer met bepaalde situaties om te gaan. Deze werken elkander nog maar in geringe mate begunstigend in het veld. En dus bij de wettelijk vastgestelde beleidsuitvoering. De ene ambtenaar weet niet goed meer wat de ander doet of al heeft gedaan. Welke toezeggingen wel degelijk of helemaal niet werden/worden rondgeslingerd. Of indringend bij wetsovertreding werden/zijn gedaan. Chaos dus! Ameerali zijn komst en onverwerkte afgang, bracht alleen maar verwarring en groter wanorde. Daar is men het inmiddels, knap over eens geraakt.

– PC. De PC Hooft-prijs die in Nederland, een schrijfster van Surinaamse origine werd toegekend en in Mei 2016 haar ten deel valt, wordt inmiddels bejubeld door van alles en nog wat. De Engelsman zou zeggen: “Everybody wants a piece of it…”. “But only the happy few, will be allowed to near it…”. Astrid Roemer heeft met keihard werken aan de haar gegeven talenten, een nog maar door weinigen te evenaren hoogtepunt bereikt. De superlatieven geuit, door wat ongewassen/-gelikte ‘groopies’, dragen bepaald niet bij aan evenwichtiger verwerking van sociaal-maatschappelijke thema’s die Roemer in alle nuchterheid en volwaardiger wijzen, heeft weten te etaleren. Wat in ieder geval mag worden opgemerkt, is dat in 2015 een tweede lichtbundel is gaan schijnen en stralen over de grensoverschrijdende verdiensten die ‘uma fu kondre’ wisten te genereren. “Kranti…’, is niet anders in juister betekenis dan het leveren van ‘strijd’. “Kranti na ini dem koranti!”. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/15/p-c-hooftprijs-2016-naar-astrid-h-roemer https://nl.wikipedia.org/wiki/P.C._Hooft-prijs

– Sluiten. Geruchten dat afdelingen van het allergrootste ziekenhuis van Suriname moeten sluiten? Gaan de medische diensten weer de kant op, van de jaren 1980 – 1992? In januari 1987 was er niet eens een identiteitsbandje, nog te bevestigen aan de pols van een pasgeborene in het Diaconessenhuis. Papiertje, tape en watten. Nu zijn er geruchten, dat als men gaat prikken in het AZP…, misschien nog een pleister (…), maar geen watten meer op de prikverwonding? Het gaat dus weer heel goed in Suriname…, onder een Revo cq. NDP ‘plus’ regering. In 1986 kwamen familieleden met een speciaal afgegeven SLM-vrachtbrief…, zelf met geschonken intubatie-apparatuur voor een dwingende operatie in het AZP. Gaat men weer die richting op? Mooi man!

– RKZ. Spoedeisende hulp ‘Noord’ aan de Koninginnestraat, gaat terug naar de status, van een toentertijd al bestaande artsenpost. Een juweel van een operationele terugval. ‘North went south…!’. Zoals vrijwel alles in het land, naar duurzamer ellende en regressie wordt ge-/verschoven. Categorisch over tastbaarder vormen aan tijdelijk ingezette grappen en tomeloze kapitaalvernietiging gesproken.

– ‘Go Johnny go…!’. Een verdachte van verkrachting in/bij een zorginstelling, wordt ‘voorlopig’ op vrije voeten gesteld. En dat allemaal op basis van verwarrende getuigenissen en nogal bizarre verklaringen. In het land is het ook nog steeds mogelijk, dat: geïdentificeerde, voorgeleide en zowat uitgeprocedeerde gruwelmoordenaars ‘in relatieve vrijheid’ kunnen rondlopen (…), vanaf het moment, dat het voor hen ingerichte en lopende strafproces de eindfase inging/-gaat. Een ‘makeshift amnestiepaskwil’, werd daarvoor door de meest corrupte politici in stelling gebracht.

– Bang. Is Andreetje bang voor vroegtijdig uit te schrijven verkiezingen? Voor een beter Suriname, zou een verkiezing misschien wel de oplossing betekenen, toch…!? Wat kost zo een operatie? Misschien, inclusief al die strijkstokken…, zo een 20 miljoen SRD? Een fractie van wat door Abrikadabri cum suis en voor ieder wat wils, uit OW is weggedragen aan gemeenschapsvermogens. ‘A no so dan, Abri…? Yesss!

– ‘Tan tiri!’. Dat moet Andreetje hebben gedacht, toen de ABOP-fractie zich klaar maakte om de vuile was van Bouterse-I buiten het gebouw van De Nationale Assemblee te hangen. ‘Tan tiri yere Edje, bika yu na vriendje, yere…!’. Kan nog leuk worden, met al de losse kanonnen die willen gaan ‘skieten’.
– Intussen. “De coalitie voelt zich absoluut niet met de rug tegen de muur, zoals door sommigen wordt beweerd, integendeel…, we zien juist opportunities nu het moeilijk is…”. Wie neemt André Misiekaba dan mee om invulling aan de geëntameerde ‘opportunities’ te geven. Wie denkt Misiekaba dan wel als ondersteunende achterban nog te hebben, na de herhaalde misleiding van het kiezersvolk en de malaise waarin men het land sinds April/Mei 2015 heeft gestort. Met voorkennis en met voorbedachten rade. Hoe crimineel men ook nog geprolongeerd mag denken, de ondersteuning is weggevallen en de weg naar gerechtigheid staat binnenkort wagenwijd en afdoende genoeg geheel justitieel open. Ook dat heeft wetmatig en ‘in politicis’…, absoluut geen missen.

– ‘Zu fressen’. “Was haben sie heute zu fressen, Rosi?”. ‘Wir haben gar nichts zu fressen…, wir müssen überleben. Die Nirmala und der Gilly haben kein Geld mehr, also auch hier kein BQ am Wochenende…, mein freund. Haben sie etwas zu fressen für mich und mein liebe Frau? Wir haben hunger…!’. Een strak opgevoerde klucht in Johannesburg…, waar de DNP-er Rosi, de ambassade en misschien ook de residentie, blijk-/schijnbaar droog zijn gelegd. Wat een kwijlmop! ‘Agersi tori, so bun’. http://gfcnieuws.org/ambassade-zuid-afrika-geeft-prioriteit-aan-overleven/

– Boetes. De boete van 790 miljoen euro die de Europese Commissie in 2010 oplegde aan elf luchtvaartmaatschappijen voor kartelvorming, is nietig verklaard door het Gerecht van de Europese Unie. KLM moest ruim 127 miljoen euro betalen, Air France ruim 182 miljoen en Martinair, dat deel uitmaakt van de Air-France KLM-groep 29,5 miljoen euro. De boetes zijn allemaal nietig verklaard, omdat er volgens de rechters tegenstrijdigheden zaten in de argumentatie van de Europese Commissie. Zo vindt het Gerecht dat de Commissie niet voldoende duidelijk heeft gemaakt, waar en door wie regels zijn overtreden.

– Disco. Een open deur en de ‘Nobel prijs voor ignorantie’, in de Hollandse inmiddels stevig ingekleurde polders! Veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf voelen zich geen onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dit is een van de uitkomsten van een ‘onderzoek’ onder zo’n 3000 niet-westerse allochtonen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepubliceerd. Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich vooral Turks of Marokkaans en gaat vaak om met personen van dezelfde afkomst. Zij voelen zich ondanks hun ‘nieuwe’ paspoort geen of slechts in geringe mate Nederlander. Zij zijn relatief vaak negatief over autochtone Nederlanders en de manier waarop die tegen migranten aankijken. Onder jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst leeft een sterk en breed gedeeld gevoel van uitsluiting. Zij voelen zich apart gezet, niet gezien als individuele burgers, maar alleen als lid van een migrantengroep en als moslim, komt verder uit het onderzoek naar voren. Onder deze jongeren leeft wantrouwen tegenover de Nederlandse media, de landelijke politiek en de politie. Dit draagt bij aan het gevoel ‘geen’ onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving. Spijtig!

Justitia Pietas Fides MMCMXL

Justitia Pietas Fides MMCMXXXIX

– ‘Weetjes’. Vaker dan normaal worden mensen geconfronteerd met de zin: “…je weet veel, hor…”. En dan heeft men van die vogels die ook nog in koor papegaaien: “…je weet veel te veel, hor…!”. Vervolgens: “…ben je niet bang…?”. De laatste die de vraag durfde stellen was een anesthesist uit Amsterdam die in het Fort Zeelandia rondhing, om naar een tentoonstelling van het ‘Cordon Pad’ te komen kijken. Verschoot zowat van kleur, toen hij tien meters verder meeliep en werd geconfronteerd met de plek op het meest dodelijke Bastion waar kogelinslagen van 08 December 1982 waren uitgeboord en op weg gezonden naar het RIF – Rijswijk in Nederland. De man in kwestie stond plotseling op de plek, waar op 08 December 1982 zoveel bloed van Surinamers en een Nederlander had gevloeid. Misschien niet alle vijftien werden daar, vanuit een nokraam doodgeschoten in directe opdracht van B. en D., als fysiek aanwezige executiecommandanten. Vanuit het kantoor annex tribunaalgedeelte van de ‘bloedraad’, naar dat vlakke terrasachtige met zicht op Ansoe, was het maar tien meters meestappen. Toen naar het ander hoekige bastion werd gelopen, kwam in die doorgang een lange groep van mensen die door een ‘gids’ in figuurlijke zin van Middelburgh naar Veere liepen. Twee bastions die door de eeuwen heen besmeurd werden met dood en verderf. Als het niet door de Hollanders was, dan door de door hen opgeleide lafhartige klootzakken, die op het eigen volk schoten met wapens en munitie uit Nederland. Terug naar de klojo’s die alsnog willen stigmatiseren en de mond van vele Surinamers die de waarheid glashard spreken per ommegaand, direct en indirect willen snoeren. ‘Je weet veel hor’. ‘Je weet teveel, hor’. “Weet je niet teveel, ben je niet bang…?” Waarvoor eigenlijk? Toch niet voor kapitein Haddock en zijn nieuw keffende schootmaatje? Bepaald niet! Iemand moet geïnteresseerd blijven en de zaken vastleggen. Al de lafaards die wegliepen, inclusief al de doorschuivende bezoekers, welke in het Fort Zeelandia even kwamen ‘piepen’ en het hoofd ‘in weerzin schuddend’, in enkel geval ook nog kokhalzend verlieten(…), dan? Geen van hen is nog enigszins geschikt om het allemaal goed op te tekenen en de dageraad van de ‘dag des oordeels’, te aanschouwen of nog mee te kunnen of te mogen ervaren. Ook Harvey niet toen en ook niet langer nu. “Very few people can stomach it, most of them never could…”.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_(Suriname) Een getuigenis in duplo: Cárdenas, Oswaldo, 1988. De revolutie van sergeanten; Getuigenis van mijn werk als residerend ambassadeur van Cuba. Met een voorwoord van Harvey Naarendorp. Inleiding en redactie Pé Verhoeven. Nijmegen: KUN, Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, pp. 49-50. http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1577www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=160169 https://books.google.sr/books?isbn=900425367X – www.dbnl.org/tekst/oltm003isee01_01/oltm003isee01_01_0005.php
https://www.groene.nl/artikel/bloed-voor-de-revolutie

https://www.youtube.com/watch?v=QqUp4G0784E Elke dag echter…, een stapje dichterbij de ontknoping. De les die uit de ramp op Grenada (1983) voortkwam en werd afgegeven, is door de ontwikkelingen van de laatste dagen –mede door Dew Baboeram geïnstigeerd—wel degelijk weer geactualiseerd en aan het curriculum en continue leerprogram/-proces, ook met het beschikbaargekomen Google-materiaal aangevuld.

– Dew. Niet voor tweeërlei vatbaar of nader uit te leggen, heeft Ronnie Brunswijk woordelijk aan Dew Baboeram laten weten, op geen enkel vlak met hem te willen converseren, over wat dan ook wel/niet, zich in Suriname verhoudingsgewijs heeft afgespeeld.

– Fricties. Het zat eraan te komen, dat de huidige bewindvoerder op MinJusPol en dus opvolger van de Abopper Belfor, tijdens de begrotingsbehandeling niet al te hoffelijk zou worden aangesproken door de voorman van ABOP. De beschuldigingen en karakteriseringen vlogen heen en weer door ‘s landsvergaderzaal. Niet alleen dat Belfort het veld moest ruimen, ondanks zijn herhaald uitsteken naar de NDP…, zijn er ook een stevig aantal ontheffingen en ontslagen bij Justitie & Politie die er bij Brunswijk niet in kunnen. Wordt vervolgd.

– ‘A no mi’. Het ‘a-no-mi virus’, dat in de contrei van Desi Bouterse onstuitbaar is ‘uitgezaaid’, heeft naast enkele markante beschuldigingen aan het adres van reeds jaren overleden mensen…, de onverdeelde aandacht getrokken van de grootste arbeidersorganisaties. Paginagrote protesten vallen Bouterse dezer dagen ten deel. De vraag is nu ook wel gerechtvaardigd, waarom er een roestig blik met nogal wat giftige reptielen acuut werd opengetrokken, door de passant Dew Baboeram en op een glibberveld achtergelaten. ‘Back fire in the making’. Of zijn het toch politieke afleidingsmanoeuvres, ‘in pilot scenario’ afgegoten? ‘Time will tell…’, om in bekender terminologie van DDB te blijven hangen.

– Analogie. Naar analogie van wat Bouterse in het naaste verleden, Venetiaan als regerend staatshoofd wilde toezingen, heeft Brunswijk dezelfde zinsneden gearrangeerd en Desi Bouterse toegezongen. “…your ship is sinking…”. “Sungu tori we taki…”. Bovendien verwijt de ABOP voorzitter zijn voormalige chef, ernstiger vormen van vergeetachtigheid en denkt daarbij hardop, dat Desi Bouterse (metaal-) moeheidverschijnselen etaleert.Wie kan het conditionele, nog beter weten? http://www.loopsuriname.com/node/42012

– Inzichten. Gewijzigde beleidsinzichten, hebben Alcoa er nu wel toe bewogen om duidelijker taal te spreken. De Brokopondo Overeenkomst blijft voor de Amerikaanse multinational bestaan. De aluminiumsmelter binnen een geïntegreerd geheel, wordt niet geïnstalleerd en potrooms blijven ontmanteld. De raffinage van aluinaarde wordt stilgelegd en ook ontmanteld. Pas over een tiental jaren zal men met inzet van de Afobakka-stuwdam en krachtcentrale ter plekke, wel/niet weer naar Suriname kijken in de context van een voort te zetten of hernieuwde bauxiet-/mijnbouw en/of verwerkingsindustrie. Wie genoegzaam wil of daartoe drang/dwang vertoont, kan met Pittsburgh verder komen schaken. Maar lever dan wel een verzameling herboren kwaliteitscontestanten. Glashelder!

– Verzet. Zowel binnen het politieke gebeuren, de vakbeweging als in de volksvertegenwoordiging, heeft ernstige kritiek op de ‘make shift’ benoeming van Rudolf Elias tot ‘directeur’ van Staatsolie. Het staatshoofd zou zich niet aan de wettelijke en eerder afgesproken procedures hebben gehouden. Parastatale bedrijven zouden eerstens worden doorgelicht, voordat men verder zou gaan richting duurzamer besluitvorming en uitvoeringsbeslissingen.

– Verbazing. De ene schok na de andere valt de volksvertegenwoordiging, als het ultieme ‘controlelichaam van staat’, nu wel dagelijks ten deel. Er zouden bezuinigingen in het ambtelijke worden doorgevoerd om het land bestuurbaar te houden. Als men ‘en passant’ naar de begrotingen voor buitenlandse posten kijkt, is dat dus weer een farce gebleken. Er wordt in de wandelgangen gesproken over bezoldigingen van US$ 10.000,– en “up”, voor de maar karig opgeleide gasten die ‘in politicis’ naar het buitenland worden verstuurd.

– AZP. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zou er weer van alles en nog wat ontbreken om verantwoord en duurzaam de gezondheidszorg, dienstig te kunnen blijven. De schulden aan binnenlandse en buitenlandse eisers stapelen zich eerder gedienstig op.

– PC. De P.C. Hooft-prijs 2016 gaat naar schrijfster Astrid Roemer. Dat heeft het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs bekendgemaakt. De in Suriname geboren Roemer krijgt de prijs voor haar hele oeuvre. De P.C. Hooft-prijs wordt afwisselend toegekend voor poëzie, essays en proza. Dit jaar was verhalend proza aan de beurt. De winnaar krijgt een geldbedrag van 60.000 euro. Roemer zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat zij compleet is verrast door de uitverkiezing. “Ik ben ongelooflijk blij en vereerd.” De schrijfster kreeg nooit eerder een Nederlandse literaire prijs. Volgens de jury leiden de romans van de 68-jarige Roemer tot “…literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname…”. Die geschiedenis is voor veel Nederlanders nog tamelijk onbekend, buiten de steekwoorden: ‘…slavernij…’ en ‘…Decembermoorden’. Roemer vindt het erg belangrijk, dat er over de geschiedenis van Suriname wordt geschreven. “Er zijn nog altijd Surinaamse mensen die zich niet geaccepteerd voelen in Nederland”, vertelt zij. “Daarnaast is het goed dat zaken uit het koloniale verleden aan de kaak worden gesteld. Zo ben ik volgens mij de eerste die kritiek uitte op het Sinterklaasfeest”.De prijs wordt op 19 mei uitgereikt in het Letterkundig Museum in Den Haag. http://nos.nl/artikel/2075270-p-c-hooft-prijs-voor-astrid-roemer.html http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/15/roemer-p-c-hooftprijs-is-troostend

– Diesel. Omgekeerde wereld in SU. Nederland beleeft gouden tijden. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is sinds juli 2010 niet meer zo laag geweest. Dat stelt Unitedconsumers dinsdag. Volgens de berekeningen van het consumentencollectief betaalt de consument met een prijs van 1,198 euro per liter bijna 36 cent minder dan in oktober 2012. De lage prijs van de autobrandstof is onder meer het gevolg van de overproductie op de oliemarkt. Daardoor is de prijs van ruwe olie in de afgelopen periode sterk omlaag gegaan In oktober 2012 betaalde de consument zo’n 70 euro voor een volle tank. Nu kan de tank worden gevuld voor 55 euro. Er wordt rekening gehouden met een verdere daling.

– Levenslang. Justitie in Argentinië heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Transavia-piloot Julio Poch die in Nederland een goed leven opbouwde, totdat hij zich op Bali versprak over het werkelijke verleden in Argentinië. Hij wordt beschuldigd van het maken van de beruchte dodenvluchten onder de Argentijnse junta en zit al bijna zes jaar achter tralies. Gedrogeerde politieke gevangenen, werden letterlijk levend voor de haaien boven zee afgegooid. In SU gooide men gedode tegenstanders, na het volgende rampjaar 1986, in de Cottica en/of Coermotibo.

– Dreiging. In de Amerikaanse stad Los Angeles blijven dinsdag alle scholen gesloten vanwege een terreuralarm. Dat meldt The New York Times. Meer dan duizend scholen blijven dicht. De politie spreekt van een bedreiging die “elektronisch” werd geuit en alle scholen aanging. Volgens The New York Times gaat het om een bommelding.

– Oli-moni. De olieprijs stond maandag opnieuw stevig onder druk. Na een aanvankelijk herstel zakten de belangrijkste graadmeters aan het begin van de avond opnieuw naar het laagste niveau in jaren.De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, ging bijna 3 procent omlaag naar 57,75 dollar. Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper en kostte 53,15 dollar per vat. In beide gevallen staat de prijs nu op het laagste niveau sinds mei 2009. De olieprijs is afgelopen halfjaar gehalveerd. Door de toenemende productie van olie uit Amerikaanse schalievelden groeit het aanbod hard, terwijl de vraag minder sterk stijgt dan voorheen. En in Suriname? Juist ja!

Justitia Pietas Fides MMCMXXXVIII

– Eer. Ere wie ere toekomt. Hij stond mede aan de bron, toen de allereerste olievlekken terechtkwamen op de kleding van aanwezige werkers te Calcutta in het district Saramacca. Een enorme staat van dienst bij bodemonderzoek en op elk ander bouwkundig vlak in de Republiek Suriname. Helaas is hij er sinds hedenochtend 04.30 uur niet meer. Ir Hugo Coleridge ging na een zeer bewogen leven heen. Uitspraak: “…het leven is hard en meedogenloos…”.

– China. Spindokter Tsang wil aan het nationaal parlement komen vertellen…, dat ambtelijke dwalingen een relatie tot de Volkrepubliek China verstoren? De komst binnen De Nationale Assemblee van Steven Tsang, zal mettertijd uitspinnen en de werkelijke doelstellingen van hem en zijn geliefden cq. omarmde partijpolitieke organisatie ontbloten. Niet dar parkeren, nyan dringi en dan nu…? Ook dat heeft geen missen, binnen de contrei van benamingen in : de nationale devaluatie partij. DNP. Doet men het nu wel of niet expres…, ofwel met opzet –volgens de archaïsche Badr-optie– om de Surinaamse middenstand totaal te vernietigen, het land vervolgens volledig te verarmen en die traditioneel Surinaamse ‘middle class’ als ‘economic engine’ te vervangen door gladde importnozems? Of zoekt men bewust de onrust op, om dan zoals Maduro met allerlei noodtoestanden te kunnen regeren? Naar de afgrond zal men bedoelen…! Conform wat er in andere landen gebeurde, waarbij onmiddellijk Cuba, Nicaragua en Venezuela door het hoofd schieten? In ieder geval is het plotseling wél weer zo, dat als er geen ‘geautoriseerde handtekeningen’ onder bepaalde financieringscommitteringen komen te staan…, China dan zogenaamd de andere kant opkijkt? Volgens de gebezigde theorieën van ultiem octrooihouder Steven Tsang? Laat het duidelijk zijn dat de Chinese invloeden in en op vrijwel alle continenten, noodzakelijkerwijs en dus gedwongen afnemen. Meer nog omdat ‘de klad’ ook in de economische bedrijvigheid van de Volksrepubliek China er steviger inhakt. “No signature, No moni, No love…, a-no-mi du dati yere…, na Buza.sr du na tori!?”. http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=de%20klad%20erinhttp://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1178.php

– Licht. Er is licht in de tunnel…, voor benoemingsoplossing in de functionele leiding bij de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie? Of is er licht in de tunnel…, komende van een aanstormende, alles-vernietigde locomotief met dodelijk treinstel? Die vraag werd middels beeldspraak, in de Welingelichte Kringen degelijk voor-/vastgesteld.

– Vrij. Het staat een ieder vrij om de naam van Hugo Coleridge te Googlen. Een actualiserende stroom aan informatie, wordt de googlelaar daarbij niet onthouden. ‘Googlelaar…’, een nieuw woord? Zal op termijn wel blijken.
http://www.vakantiearena.nl/suriname/saramaccahttps://www.facebook.com/hugo.coleridge http://nps2010.blogspot.com/2010/04/verkoop-van-staatsolie-verkeerde-visie.html https://www.linkedin.com/in/hugo-coleridge-82b2a335

– Staatsolie. Over Staatsolie gesproken. Rotonde Van ’t Hogerhuysstraat. Op de 13e.dag van December 2015, ging men over tot het per gallon tanken van de (staats-) Yukon, uit stallen van het kabinet voor bijzondere aangelegenheid gereden. Voorteken dat Elias (algemeen-) directeur zou worden, als onverpakt cadeautje aan de oliemaatschappij? Of de formele ingebruiksstelling van de raffinaderij te Tout lui Faut, aan de linkeroever van de Surinamerivier. Een faciliteit die wel tien keer groter lijkt dan die als eerste productie-eenheid, in Italië werd besteld en een stevig aantal jaren ver beneden capaciteit en behoeften, draaiende werd gehouden. Dus een noodzakelijker ‘uitbreiding…’, weer uit Italië. Elias heeft blijkbaar zelf, wat met de rotonde voor de brug tussen Beekhuizen en Meerzorg. Bij oplevering van die mega Ballast Nedam-brug (1999/2000), was de toen nog Nederlander Elias, er ook dichtbij betrokken en werd door oom Jules Wijdenbosch, in de elitestand van gedecoreerden verheven. In die nadagen, betekende een Surinaamse en dus nationale decoratie nog enigs wat. Ondertussen heeft Staatsolie een enorme strop opgelopen. Niet alleen financieel moet men stevig gaan bijbenen, maar ook een initiële brand bij de (productie-)opstart op 13e. December 2015, gebiedt een knappe terugslag. Los nog van het feit, dat niet geïntegreerde energievoorzieningen voor de operationele plant te Tout lui Faut, een weinig productief opstakel vormde, toen de electriciteit vorige week voor enkele uren uitviel. Schade! Ook daar zal zwaar moeten worden geïnvesteerd om niet langer afhankelijk te zijn van krakkemikkige EBS-netwerken.

– Chas. Een vislading vol gegevens en informatie heeft Chas Mijnals op de zondag jl. uitgestort over Suriname en de meest recidivistenelementen die ons land sinds 25 Februari 1980 bij leven kent of in de dood heeft gekend. De een na de andere bij herhaling gebezigde leugen, werd door de voormalig voorzitter van de Nationale Militaire Raad –ingesteld na Februari 1980– tot op het bot geschraapt en geheel ontbloot. Het doodslaan van Fred Ormskerk werd uitgesponnen. De bekentenis daaromtrent van Bhagwandas, ook nog steeds voelbaar ingebracht. De plannen om het lijk van de oorlogsheld te verbranden, wijselijk niet aangeroerd. Vooral niet nu er over opgevangen conversaties en allerhande geluidsbandjes daarvan wordt gesproken. De foto’s van een totaal in elkaar geslagen Otmar Rodgers uit een en dezelfde periode, werden in meerder geest ingebrand. Het negeren van waarschuwingen om de voormalige bataljonscommandant van het Nationaal Leger uit het beleids- en bestuurssysteem van het leger te halen en professionele geestelijke hulp te bieden, werd een dure en misschien wel de meest fatale beslissing. De coupplannen die werden gestolen en onvoorbereid uitgevoerd, met alle gevaren van dien voor het verder mogen leven van Surinamers, volwaardig uitgelezen. Eigen landgenoten, waar toch nog wel op werd geschoten. Een Bouterse die nimmer lid was van de Volkspartij. Duidelijk! De rollen en invloeden die Lie Pauw Sam op gegeven momenten vervulde respectievelijk kon aanwenden. De idee kwam in ieder geval wel tot wasdom, dat Chas nu niet meer zou doen wat hij in het verleden wenste te doen. Coups op coups op coups, brengt niemand verder dan wat men nu heeft mogen zien of ervaren. Uitkomst? Een Dew Baboeram als ‘Kuifje’ op schoot bij ‘Kapitein Haddock’, in een sprookjesbos genaamd ‘Brokobaka’ in ‘Brokopondo’. Beide vernoemingen (…), dragen een element van totale mislukking in zich mee. Let wel…, wat er als redenen ook mogen worden opgegeven. De levens van ongewapende Surinamers en een ingezeten Nederlands staatsburger, werden misdadig en gruwelijk genomen. Geen van de mensen stonden bekend als wapendragers. De twee veroordeelde en gevangen gehouden militairen, Sheombar en Rambocus vielen onder gezag van Justitie van Harvey Naarendorp en penitentie van gevangenisdirecteur Jimmy Stolk. En als men een deel van de gemaakte slachtoffers van 08 December 1982 zeer selectief isoleert, als te zijn onaantrekkelijke ‘gasten’ voor de CIA in Langley – Virginia, men dan zeer gevaarlijk bezig is de anderen –niet van het kwaad geïsoleerde—wel degelijk een US-stempel, op de dodelijk doorboorde revers te plakken. Kortom…, keer op keer zijn mensen in de Republiek Suriname vermoord. Op 25 februari 1980 en daarna met een toenemende regelmaat tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw en helaas ook daarna. Of het nou Comvalius, Van Aalst, Sultaan, Bacchus en zijn Guyanese collegawerker aan de Waterkant was…, of Ormskerk, Weissenbruch, Hawker, Oemrawsingh, Rambocus, Sheombar, Oemrawsingh, Goncalves, Baboeram, Behr, Kamperveen, Riedewald…, de vele opgeblazen lijken van het Jungle Commando, de doden van Mopi Kondre en andere manschappen uit het Nationaal Leger, de Moi Wanna slachtingen, Leefland te Wita Gron, Deel & Apai, Herman Gooding, Kieboom/Pitti of wie dan ook! Jungle Commando moordde en verminkte de medemens. Leden van het Nationaal Leger moordden en lieten de Geneefse Conventies ver achter zich in kluizen van Buitenlandse Zaken te Paramaribo, waar de Grondwet was verkracht en opgeblazen. Lijken werden gevuld met explosieven en opgeblazen in de Cottica en/of Coermotibo. Te Stoelmanseiland dronk met lijkenwater. Nog geen twee procent van wat plaatsvond onder nuchtere omstandigheden, in trance gebracht of onder invloed van heftige…, westerse en niet westerse droga! 25 februari 1980 bracht inderdaad de verworvenheden van een mislukte revolutie. De mensen die dat verdedigden, hebben inderdaad de professioneel geestelijke hulp nodig. Chas bleef binnen. Volgens eigen zeggen, ook na de excessen van 1980/1982/1986/1987/1990/1993/1996 en tot kort daarna(…), er lijfelijk bij. Om erger te voorkomen. ‘Noblesse oblige’. Ook Chas krijgt wel een plek in de Surinaamse geschiedenis. Een waar hij het soms wel, maar ook soms helemaal niet mee eens zal zijn.

– Alcoa. De Amerikaanse gigant zal de verbintenissen door middel van een Brokopondo Overeenkomst niet laten varen. Logisch, als de ene partij zaken van tafel veegt en een gedegen onderhandeling eigenlijk nooit heeft plaatsgehad. Alcoa zal nimmer de eigen schepen achter zich verbranden of besluiten nemen, onder gezag of toezicht van een regiem, dat eigenlijk nooit voor vol zal of kan worden aangezien. Aan de meer weldenkende Surinamers, nu de taak om goed in de peiling te houden, welke strategische manoeuvres de gigant in Pittburgh, New York of de Braziliaanse vestigingen, wenst te maken. Een volgende regering zal dan gemakkelijker daarop kunnen inspelen. Het is nu komkommertijd en de hoop blijft erop gevestigd, dat die gauw voorbij zal zijn. Overigens duidelijk dat ‘Meneer China’ enkel geïnteresseerd is in rondhout, niet in bauxiet. Tevens in Afrika de rolluiken dichtgooit in de hoop op betere en vruchtbaarder tijden ent. De aangeschreven wingewesten hebben noch in de Kongo, noch elders in de wereld, ook maar enigszins opgeleverd wat men ervan verwachtte. De klad zit er wel degelijk in en beloftes maakten nou eenmaal schuld. Zien is geloven. Boter bij de vis! Nirmala Badrising/Steven Tsang…, eat yr hearts out! https://decorrespondent.nl/549/Wat-doet-China-in-Afrika-denk-jij-/23920479-354a7361 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/03/zal-afrika-china-voedenhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4084914/2015/06/21/China-is-niet-de-nieuwe-wereldmacht.dhtmlhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4201424/2015/12/04/China-is-niet-alleen-grondstoffenwolf-maar-biedt-in-Afrika-ook-hulp.dhtmlhttp://www.academia.edu/2090422/De_driehoeksverhouding_Europa-Afrika-China_implicaties_voor_Europa_s_invloed_in_Sub_Sahara_Afrikahttp://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/12/verdwenen-chinese-topman-zit-vast-voor-corruptie-1570146 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/04/china-belooft-afrika-55-miljard-euro-ontwikke-lingshulp

Justitia Pietas Fides MMCMXXXVIII

Justitia Pietas Fides MMCMXXXVI

– ‘Opfrissertje’. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, had Cuba nog de ‘idée in huis’ om de revolutie mondiaal te kunnen exporteren. Overal in Midden- en Zuid Amerika, maar ook in Afrika knoeiden Cubaanse inlichtingendiensten en militaire adviseurs. Deden hun ding ook in het noorden van Brazilië, de Caribbean en zelf op de Nederlandse Antillen (1969). Mooiste en meest openlijke provocatie onder US-president Carter, werd dan de ramp van Grenada. Waar een internationaal vliegveld, door Cuba als revolutionaire ‘hub’ werd gebouwd. Ook waren op dat eiland en vliegveld, regelmatig Twin Otters van de SLM te zien, waaruit geüniformeerde Surinaamse mannen en vrouwen stapten. Nog geen probleem, joh! In Paramaribo had men Osvaldo Cardenas met zijn bloedmooie ‘morena’, onafscheidelijk geflankeerd door ene Harvey…, cum suis. Ook de Libiërs lieten zich in het jaar 1982 en volgende, niet onbetuigd door aanwezigheid. Dat ding ging de grootmachten echter knap vervelen. In de Libanon zat de USofA. moervast met de gevechten tegen allerlei terroristische ‘bevrijdingstroepen’, waaronder nu bekender Hezbollah. Het historische slagschip ‘New Jersey’ lanceerde de meest gevaarlijke explosieven over de heuvel in de Libanon. Het Verenigd Koninkrijk raakte verwikkeld in een Malvinas/Falkland conflict. Eugenia Charles van Dominica maakte zich grote ‘zorgen’ om de bewegingen in haar regio. En toen Maurice Bishop werd gepakt en levend verbrand in Fort Rupert…, was daar ook nog een medische school op Grenada…, vol Amerikaanse stagiaires. Middernachtelijk werd president Ronald Reagan ‘gevraagd’ in te grijpen. De bovenwindse eilanden hadden er genoeg meegemaakt en ook Barbados/Trinidad&Tobago zagen het met de Cubanen niet echt meer zitten. Trinidad worstelde al enige tijd met islamitisch fanatisme. Een flottielje van Amerikaanse oorlogsschepen, op weg naar de Libanon maakte even een koerswijziging mee en de US-mariniers landden op Greneda met alles wat maar kon worden ingezet, tegen de Cubaanse en New Jewel milities op het kruideneiland. Reagan zei nog in historische context: ‘… ik ga slapen de opdrachten liggen bij mijn gene-raals…!’. Na vier dagen van stevige gevechten was Grenada geneutraliseerd en de bende van Bernard/Phyllis Coard en tevens de ‘make shift’ generaal/gevangenisbewaarder ingepakt. De kabinetsaanhang van Maurice Bishop was ook vermoord. Suriname hield de adem in. Zou er ook hier in Suriname, iets gaan gebeuren. De ijzervreters van het Nationaal Leger zaten immers in Mariel-Cuba en zagen houwitsers in de kleine haven geplaatst. Via Radio Nederland hoorde men van gevechten op Grenada. ‘Naar huis…’, was het bevel van onder meer Mercuur. Anderen twijfelden. En zo gingen ze dan uiteindelijk via een noodvlucht over naar Nicaragua, waar het Surinaams peloton werd opgevangen door de DC-8 van de SLM. Intussen was er internationaal veel meer bewe-ging in 1983. In februari stapte zo met lakschoentjes, voorzien van gespjes, niet anders dan de tweede man op de Braziliaanse ambassade in Washington DC, Luiz Felipe Lampreia, Paramaribo binnen. Een spruit uit een diplomatengeslacht in Brasilia. Heel gewoon Paramaribo binnengelopen. Nestor dos Santos Lima, ambassadeur in Paramaribo, was niet crisisbestendig bevonden of geacht en werd uitgevlogen. Zijn buurman K.C. Goncalves, was immers op 08 December 1982 vermoord en hij had plotseling een woonhuis vol mensen die bescherming zochten. Lampreia hield al op de ochtend van zijn aankomst op 15 Februari 1983, de eerste consulten aan de Anton Dragtenweg. “Wat was er op 08 December 1982 gebeurd…?”. Inderdaad een onomstotelijke conclusie: ‘…platte moord…’! Er moest een Cubaanse lijn zijn! Zou later blijken, dat die lijn stemmig was gevonden. De diplomatieke diensten in Paramribo werden op de hoogte gesteld, dat er iets belangrijks zou komen. Inderdaad verscheen Bouterse op de STVS en deelde mee, dat de Cubaanse missie werd gereduceerd tot het niveau van zaakgelastigde. Cardenas moest dus plotsklaps met zijn bloedmooie ‘morena’, weg uit Paramaribo. Leter zou Harvey nog “ontdekken” bij het “begeleiden” van Cardenas zijn gekunstelde memoires, uitgedreven door een universiteitsbibliotheek/printshop in Nederland, dat ‘topdiplomaat Cardenas’ was gedegradeerd tot een nietszeggende ambtenaar op Sociale Zaken in een middelgrote stad van Cuba. Maar de verschijning van Bouterse op de STVS, hield veel meer in. De Cubaanse beurzen, afgegeven aan Suirinaamse studenten, kwamen in gevaar. De SLM DC-8 werd naar Havanna gedirigeerd. Op het vliegveld werden de Surinamers door Fidel Castro in persoon, uitgeleide gedaan. Ook Robin Raveles was onder de vertrekkende. De vertrekkende Surinamers werden geluk toegewenst en aan Bouterse de boodschap verdisconteerd, dat: ‘…hij alles behalve een die hard revolutionair was…’. Kort na terugkeer verergerde de gezondheidstoestand van Raveles en stierf deze. Maar daarmee was het niet gedaan, met de inmiddels ingebedde invloed van Lampreia. De verkeerstoren van Zanderij kreeg een oproep van een Braziliaans militair vliegtuig, dat noodzakelijk wilde landen. “Wachten” werd en was het antwoord! Plotseling zagen militairen en de luchtverkeersleider, dat het toestel zonder toestemming landde. Aan boord de driesterrengeneraal Garracho met een boodschap. Graanoogst spoedde zich in grote haast naar Zanderij. De driesterrengeneraal stond erop, de ‘hoogste functionaris te lande’ te willen spreken. Kreeg die gelegenheid ook. In de ‘O Estado do São Paulo’ verschenen berichten, dat Braziliaanse gevechtstroepen aan de grens met Suriname werden samengetrokken en dat de landingsbaan van Poso Tirio in de Paroe/Sipaliwini Savanne werd verlengd en verhard voor de ontvangst van C-130 troepentransportvliegtuigen. Kolonels en brigadegeneraals waren geconsigneerd. De krant concludeerde, dat Brazilië wel een vaker ontkende interventiemacht had. In Paramaribo loeiden plotseling ook escortesirenes. In de avond bleek, dat er nog een Braziliaans vliegtuig, de militaire uitvoering van een Boeing 737, op Zanderij was geland met een lijvige delegatie aan boord welke onder ambtelijke leiding stond van de nu plotseling ambassadeur IIIe-klasse Luiz Enrique Lampreia en een militair superieur, hoofd van de binnenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de viersterren generaal Danilo Venturini. Hij had een speciale boodschap voor Suriname en kwam om dringende zaken, in ordelijker/ordentelijke verhoudingen te brengen. Een boodschap van João Baptista Figueredo, de laatste militaire president van Brazilië die de algemene verkiezingen voor burgerbestuur aan het voorbereiden was. Men hoeft geen doorgewinterd analist te zijn om te weten, dat er direct twee zaken konden worden waargenomen. Ronald Reagan druk in Grenada en in Libanon, de Brazilianen inderdaad ook had gevraagd, orde op zaken te stellen met de ontspoorde sergeanten die Suriname in handen hadden genomen. Op Nederland hoefde men niet te rekenen. Op drie vlakken werden zaken aangeboden. Telecommunicatie, beurzen voor studenten en beurzen voor militairen. Bouterse c.s. begrepen de curatelestelling misschien niet meteen…, maar de adviseurs om hem heen, in tegenstelling tot ‘de baas’, meer dan ooit. Suriname viel in handen van Brazilië, zonder dat er ook maar één schot werd gelost vanuit de daadwerkelijk gedetecteerde interventiemacht aan de zuidgrens van het land. Later werd Lampreia indringend bevraagd in Albina. Grensplek pre 1986, waar hij op zijn Honda 500 CC naar toe reed. Gevolgd door zijn echtgenote Lenir en twee jonge kinderen. Gezeten in de Chevrolet Caprice, ook zelf naartoe was gereden. Aan Lampreia de vraag, wat dit allemaal te betekenen had? “Als diplomaat mag ik niet te veel zeggen,…!”. “Maar laten wij het erop houden, dat …!”. In het Engels: “… we did mister Bouterse an offer, he could not refuse…”. Hopelijk zijn nu zowel Dew Baboeram als Desi Bouterse, hun beider geheugen ietwat opgefrist. In historisch perspectief dan. Suriname was een in focus, onderdeel geworden van de geopolitieke verhoudingen. De wereld zat niet langer te wachten op grootpraat van nietsbetekenende mieren. Meer geïnteresseerd in een leeuw van een strategisch gelegen vliegveld, waar Libiërs te pas en te onpas landden. Wat binnen de westerse sferen moest worden gehouden, kwam ook meteen onder controle. Koste wat kost. Dat er in Fort Bragg in de maand december 1983 ook weer een interventiemacht werd klaargehouden, had meer met de stommiteiten van Caldeira te maken en de lijpe uitspraak: “Vandaag hebben we EBS gepakt, morgen is de beurt aan Suralco…!”. Hoe dan met transportvliegtuigen die de draaiende motoren deden ronken in Fort Bragg. N-Carolina en in de South Com faciliteiten, toen nog gelegen in Panama. Suriname speelde in de jaren tachtig en begin negentig van de vorige eeuw met gevaarlijk vuur, door de geopolitiek amateuristisch en infantiel te bejegenen. Helaas ook met beperking te volgen. Grenada viel. De contraoorlog in Nicaragua kwam tot een schurend einde. Argentinië verloor de Falklandeilanden/Malvinas. De Libanon verkeert nu nog in geheel onstabiele rust. Hezbollah bestaat nog steeds, zoals men in bepaalde kringen weer goed weet van heeft. Brazilië kreeg een aantal corrupte burgerpresidenten. Ronald Reagan werd een van de beste presidenten genoemd. Venezuela werd na 1987 een weer warme bondgenoot en transformeerde helaas tot wat het nu is. De stoffelijke resten van Maurice Bishop werden echter nooit teruggevonden en Dilip Sardjoe gaat nu softdrinks in de bovenwinden slijten. Daniel Ortega is tweemaal gekozen president van Nicaragua. De gebroeders Castro krijgen misschien bezoek van Obama. Noriega zit achter de tralies en Caracas is op weg naar hernieuwde bevrijding. De Libanon dus nog steeds in groot gevaar nu Syrië compleet is afgebrand. En dan Triploi in handen van een Gadaffi-loos militietijdperk. Maar Tunesische gladiatoren wisten wel de Nobelprijs voor de Vrede binnen te halen. Dew en Des, midden in een muskieten, mampiera en vliegjeswolk? Het kan verkeren. Brokobana werd Brokobaka. Wat zal het volgende wel of niet wezen? Dat bepaalt inderdaad nog steeds Itamarati en de gezelschappen in Langley – Virginia. En daar is het maar moeilijk tegen vechten, op deze leeftijd en daar ingestelde verjongingsmechanismen. Bernard Coard mocht zich na langdurige gevangenschap uiteindelijk voegen bij zijn Jamaicaans wonderkind Phyllis en de ‘make shift’ gevangenisbewaker en tot generaal gebombardeerde, mocht na een storm wel degelijk een gevangenis helpen herbouwen, na een zware storm met vrouwennaam. Osvaldo Cardenas kreeg uiteindelijk een uitreisvisum om zich in het intellectuele docentencircuit van de Caribbean, dienstig te maken. De president van het strafhof in de Oost Cariben die veroordelingen van Coard c.s. uitsprak, kwam regelmatiger naar Suriname en gaf geïnteresseerden, ‘…a piece of his mind…!’. En de schatjes die met de SLM naar Grenada mochten? Ach, die zijn ook al de zestig, voorspoedig gepasseerd. Gaan naar de X-mas kapsalons om de grijze snaren enigszins in kleur, stijl en ‘season perfect’ te houden. Anderen wachten nog steeds op het lezen van een evenwichtig strafvonnis, in tegenstelling tot de reeds uitgeprocedeerde Phyllis/Bernard Coard of de mooiste jongen van de Caribbean, de zogenaamde generaal uit Fort Rupert: Hudson Austin. “A tan so…, lobi wan!”. Oh ja? Wat kan azijn zuurder maken, als er een enorm Braziliaans verkeersvliegtuig wordt gekaapt en op Zanderij landt, waarna Lampreia met ‘sey botu helpie’ van zijn vriendje Jimmy Stolk de bevrijding van de gegijzelden forceerde en het toestel daarna zonder enig pardon, glashard doorvloog naar het Cuba van de beide Castros. Lezen dus februari 1984. http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19840203-0 Wat een land, wat een geopolitieke blamages allemaal .

– Shatu. Over schizofrenie gesproken. De ene dag ben je constitutioneel protestant op het Onafhankelijkheidsplein, gevolgd door de beschuldiging politiek querulant te zijn. Men is tegen corruptie en voor vervolging/bestraffing van de daders, maar legt gemotiveerd als inmiddels geborgen slaaf uit, waarom de motie van een intelligenter oppositie, niet te mogen/kunnen ondersteunen. Hoogie wordt gezocht, vanwege het afbreken van een pand en verduistering van de antieke planken. Bus-/boothouders betaald…? Ambtenaren voor de een 50.000 ‘plus’, voor de ander iets meer dan 40.000 en dus 25.000 teveel voor zo een klein land. Roof met geweld van de seniorenburgers Ashruf. Rosebel gaat met vonnis in de hand weer draaien. Kertszang op het plein voor de protesterende. Karin eruit, Rohid er glad in. Raffinaderij gaat draaien, maar ook de corrupt geëngageerde “puti” van de nepotisme-kindertjes in ‘zweef teki’ houding. Leert maar niet cocaïnetransporten ‘niet’ uit te voeren. Samen doen en als roepende gehoord willen worden, echter roepende in de woestijn en is inmiddels de niet te evenaren geroepene voor de reeds ingezette woestenij. Babylonische spraakverwarringen over de hoeveelheden gelden die verduisterd zijn of door corruptie wederrechtelijk toegeëigend. Er vloog een ‘drone’ over rijkdommen te Matapi en/of Leonsberg? Buitenlandse posten worden gesaneerd, buitenlandse reizen en conferenties geïntegreerd, buitenlandse zaken in twijfels getrokken, kwaliteit ministers evenzo. Als het mogelijk is veilig naar het buitenland te gaan, gaat de ‘baas’ weer zelf wel. Guyana wordt duidelijk gemaakt, dat Tigri van Suriname is en duurzaam moet zijn opgelost, na doorslaggevend overleg tussen pres & pres. Een mond vol als men ook niet weet dat Venezuela kijkt, wat SU met haar problemen doet. Rondhout moet nou eindelijk hier in SU verwerkt worden en niet door Chinezen worden weggedragen. Zunder heeft niet kunnen binnendringen in de heilige tempels van de NPS en dus structuurarm gebleken, volgens de enorm gegroeide groene achterban. Ola…! Anders verwacht? Neen toch! Schizofrenie kent geen logica.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXVI

Justitia Pietas Fides MMCMXXXV

– Idylle. Tijdens een van de idyllische ontmoetingen te Brokobaka, tussen Baboeram en Bouterse, kwam de naam van Lie Pauw Sam enkele malen ter tafel. Jawel…, Lie Pauw Sam van de Volkspartij zou eigenlijk de allereerste ‘revo-premier’ in het land, na 25 Februari 1980 moeten worden. En niet de aan de PNR gelieerde internist Chin A Sen. Maar dat ging dus plotsklaps niet door. Ondanks A Pauw’s ‘voetenapplaus’, tijdens aanmaak van de 25 Februari 1980 – coup. Bovendien werd ‘A Pauw’, bij de viering van de Onafhankelijkheidsdag 1985, door weer dezelfde en bij herhaling figurerende Ch.M. uitgemaakt voor ‘verrader’, vanuit een podium welk was opgesteld langs de schutting van de B.S. Het Park, aan het Onafhankelijkheidsplein. Tijdens het presidentschap van François Mitterand, werd ‘A Pauw’ op een goed moment gevraagd, wat hem de “14 e. Juli”, op de Franse ambassade hier te lande bracht, tijdens de ceremoniële onafhankelijkheidsfestiviteiten van ‘La France’. Antwoord was zeer openhartig. Hij als sociaaldemocraat in hard en nieren, zich daartoe geroepen voelde en de Franse president Mitterand ideologisch en politiek dezelfde waarden aanhing! De volgende vraag ging vanzelfsprekend, richting ‘afzegging’ om de eerste revo-premier te mogen worden. Antwoord: “…toen ik zag dat de hele coup werd ‘georkestreerd vanuit de Nederlandse ambassade’, was het voor mij gebeurd…”. “De authenticiteit was er definitief af…”. Vandaag de dag beweert Bouterse, dat Nederland niets te maken had met aanmaak en uitvoering van de gewelddadige coup d’etat, de dato 25 Februari 1980. De ‘kolonel der grenadiers’ nu wijlen had er geen zier mee te maken? Had men eigenlijk verwacht, Bouterse zou zeggen…, dat Hans Valk de blauwdruk voor de staatsgreep had aangeleverd of dat Den Haag stak achter de overname en het wegschieten van de gekozen NPS ‘plus’ regering Arron? Nederland had er toch niets mee te maken…!? Maar de wapens en munitie die werden gebruikt, waren voor 80 % toch wel van Nederlandse origine en misschien ook wel makelij. Leg de rest maar aan een willekeurige gek uit, die infantiel het welwillend oortje wil leggen, waar onvolwaardige en onwaarachtige verhalen worden verteld.

– 400. Dew Baboeram maakte een berekening voor 400 doden, die vanaf 25 Februari 1980 bij politiek geweld, om het leven kwamen. Misschien geen direct politiek geweld, maar wel de economische consequenties, dat het land voor een deel inferieure piloten moest inzetten om de SLM trans-Atlantisch en trans-Caribisch, draaiende te houden. De gevolgen daarvan, laten zich elk jaar opnieuw gevoelen.

– Angela. De Rijkskanselier van Duitland, Angela Merkel, werd de ‘Persoon van het Jaar’ bij ‘Time Magazine’. Prestigieus!

– Nicolas. Op de helling met zijn totale regering gezet, door het Venezolaans electoraat…, begon Maduro ministers ontslag aan te zeggen. Bij een glashard verlies en winst van de oppositie, met een tweederde meerderheid in het parlement, betekent het voor Maduro eigenlijk maar één ding. Uitstappen…, nog voor de volgende bushalte is bereikt.

– Buenos Aires. In Argentinië gaat het er niet beschaafder aan toe. Gewezen Cristina Fernandez de Kirchner van de Peronistische factie, weigert de overdracht van presidentiële attributen en formaliteiten netjes/protocolair af te handelen. Peronisten hebben nooit tegen politiek verlies gekund. Het kan nog warmpjes worden in Buenos Aires.

– Mando. Gegeven de houding van de huidige NPS-voorzitter en alles wat zich daaromheen nog voordoet aan ignorantie, heeft Armand Zunder besloten zijn inzet binnen de groene partij te staken.

– Misiekaba. Inderdaad gaat het hem niet al te best af. De verkiezingen werden door de NDP ‘gewonnen’. Blijkt dat misleiding en valse voorwendselen aan alles en nog wat, ten grondslag hebben gelegen. Een Pyrrusoverwinning. Nu kan niet eens het vervoer van scholieren, nog even langer worden gegarandeerd. Nog vijf…, Andreetje? Of is het nu nog eens 25 jaren teruggeworpen, in tijd! Intussen de opdracht van Misiekaba, dat de betrokken vervoersondernemingen in de kustvlakte en het achterland, per ommegaand worden uitbetaald. Zien is geloven.

– Sharon. De politierecherche gaat indringend bij de bevolking te rade om oplossing en er achter te komen, wie allemaal met de gruwelmoord van Sharon Cairo te maken hadden. Studente die dood en naaktgekleed, in een trens werd teruggevonden.

– ‘Felicitaciones’. Zoals het collega-politici betaamt, heeft de VHP welgemeende gelukwensen overgeseind naar de oppositionele krachten in de Republiek Venezuela. Verzameling die met tweederde meerderheid, de parlementaire macht heeft overgenomen van de socialisten. Een succesvolle groep, die het Chavisme ongelukkigerwijs omarmde. Een teken aan de wand voor Paramaribo.

– ‘Pai man’. “Mi e wakti, na pai man dey fu ing…’. Een van de laatste uitspraken van Paul B., voordat hij deze aarde verliet. Over 08 December 1982, wilde hij niet met een ieder spreken. Maar na de gebruikelijke uitval in opgekropte drift, wist de geplaagde wel in Mei 1984 uit te brengen…, dat het voor hem persoonlijk een zeer gevoelige zaak betrof. Daarna kon hij op bureau van de BC, wel een groene soft slijten en nam zelf een “ice tea”.

– DNA. De voorzitter van De Nationale Assemblee, heeft een vergadering uitgeschreven, waarin het staatshoofd verantwoording moet komen afleggen en vragen beantwoorden die door de leden van het college zijn gesteld. Alles gegeven de huidige politiek zeer precaire situatie in de Republiek Suriname.

– Acht. De achtste dag is in de maak ter zake stakingsparool, dat bij de Gros Rosebel operatie in Brokopondo werd afgegeven. Werkwilligen werden inmiddels verhinderd, de (mijn-) exploitatieregio te betreden.

– NDP/VHP. ‘Just you dar forget it…’, kan uit een voorpagina-artikel van een ochtendblad worden geconcludeerd. De VHP heeft geen boodschap, aan enig gerucht over coalitievorming met de NDP.

– Historica. De Surinaamse historica Caprino, heeft moeite de geschiedkundige/historische waarde van de gepropageerde gesprekken tussen Baboeram en Bouterse te plaatsen. Daar hoeft men geen historicus of jurist voor te zijn.

– STKM. De bestuursbevoegdheden van de Stichting Keuring Motorvoertuigen (STKM), welke onder voorzitterschap/directie kwam te verkeren van Leo Brunswijk, zijn na ministerieel ingrijpen en ondersteunend gerechtelijk bevel naar een absoluut nulpunt teruggebracht. Rest uiteindelijk, dat men binnen vijf dagen alle spullen…, groot en klein aan de Staat overdraagt.

– Paiman II. Een motie vloog de regering exact om 13.47 uur, om de oren? Waarbij met optellen en aftrekken, Bouterse-II ermee werd geconfronteerd, dat er miljarden zijn verduisterd, enorme lekkages van staatsfinanciën zijn opgemerkt en de economische activiteiten structureel zijn ofwel dreigen te worden vernietigd. In beslag nemen en terugvordering van de door corruptie verduisterde staatsmiddelen; vervolging van de geïdentificeerde daders bevorderen…, wordt in/met de ingediende motie geëist. Schorsing van de assembleevoorzitter en uitkomsten daarvan, in een verslag van de hoofdredactie.

– ‘Gowtu’. Intussen zou ‘Rosebel Goldmines’, de civiele zaak hebben gewonnen die tegen stakers werd aangespannen. Het assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP) blijft optimistisch, ter zake de ontwikkelingen in en rond de IAMGOLD mijnoperaties. Zien is ook hier weer geloven.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXV

Justitia Pietas Fides MMCMXXXV

–        ‘Believing’. Geloof – hoop – vergeving – liefde. Was Dew Baboeram daar op uit? Of zijn ongeloof verstevigen? Wat kreeg hij terug. Een van verveling rokende deelnemer en Babylonisch geharrewar, wat nou BoMiKa was. Fort Bomika in ABO en/of de belangenvereniging Bond Militair Kader (Bomika), welke laatste er na 25 Februari 1980 nooit meer kwam? Bouterse was of lid van Volkspartij of ook van Palu…? Maakt niet uit de nieuwigheid. Wat wel uitmaakt, in tegenstelling tot wat de Nederlandse inlichtingendienst en de diplomatie ontegenzeggelijk wilden bevestigen en vastlegen, is dat Hans Valk –kolonel der grenadiers en militair attaché NL Missie in Paramaribo,  echt “niets” te maken had of zou hebben met de “Coup van 25 Februari 1980”? Geen blauwdruk aanleverde enzo…, om Nederlandse staatsburgers veilig te houden/stellen? Het tegenovergestelde werd daarover aangemaakt. http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2009/maart/Kolonel-Valk-en-de-staatsgreep-van-Desi-Bouterse.html En ook niet dat liaison Chas Mijnals bij de kolonel en bij Henck Arron thuis, de deur tot aan de vooravond van 25 februari 1980 platliep? Vervolgens correlaties!  Coup van kerst 1990 werd gepleegd omdat Bouterse ontslag nam, nadat de Nederlandse premier “de joker” Shankar –ook al in 1990– voor de deur liet staan? En coup 1979/’80 werd gepleegd of aan de hoofdofficieren Elstak/Essed voorgesteld (…), omdat Arron de bevelhebber SKM vier uren op een bankje deed ‘wachten’. Je houdt het niet voor mogelijk en de afdeling sterke verhalen dus nog goed in de gaten, Dew? De moorden van 08 December 1982 en dus niet ‘de gebeurtenissen’, waren ‘niet’ gepland en dus had Baghwandas de leiding van Fort Zeelandia overgenomen? Maar de strafdossiers geven haarzuiver aan, dat alle doden vielen op de ochtend, middag en/of avond van 08 December 1982 en niet 09 December 1982.  Waarom werd er geen onderzoek gepleegd, door de ambtshalve substituut officier van justitie en BNL Desi Bouterse wie de moorden terdege hadden gepleegd? Of wie de opdracht tot de slachting op 08 December 1982 had gegeven en ook doen uitvoeren? Waarom geen gerechtelijk onderzoek en waarom komt de toenmalige BNL niet alles nu wél vertellen ten overstaan van de Krijgsraad? En wacht totdat zijn politieke discipelen met een weinig houdbaar ‘amnestiepaskwil’ kwamen aandansen. Een fenomeen, dat nu tot fysieke ontbinding lijkt te zijn overgegaan. In plaats daarvan kwam ook wel: “Het waren zij of wij…, en we zijn sneller bij hun huis dan…! Sneller bij de hierlingen. Geen probleem om 08 December 1982 te herhalen”.   ‘Allemaal in dienst van de CIA?’.  Ook de meest linkse rakkers van Suriname en leden van de communistische partij of Loson in Nederland…? Zelf niet geschoten…, maar dan wie wel? “Weet niet…! A no mi!”. Weet wel dat alleen militairen belast waren met de coupzaken. In 1980 over de linkse coupplegers onder gezag van Badr Sital c.s. “had ze allemaal moeten doodschieten”. Ook rond de ‘08 December 1982 gebeurtenissen…’, alleen maar militairen ‘involved’ en geen burgers! In 1993 een interview met RTL-4, waarin zou worden verklaard dat alle nog levende leden van de ‘groep van zestien’ betrokken waren, bij de zaak 08 December 1982. Sommigen kregen ter zake die opmerking een fit! Ook ging Zeeuw niet naar het huis van premier Neijhorst en daar begon te schreeuwen…, dat ze ze allemaal hadden vermoord. Dew Baboeram heeft inderdaad nog veel vragen aan geïnformeerde militairen om achter ‘de echte waarheid’ te komen. Bezoldigd onderzoeker of niet! Misschien niet te veel aandacht besteden, aan de ingekleurde Kenneth Slooten en diens AHKCO-pastellen. Want die weet echt niet beter dan objectieve verslaglegging te plegen, over de vele vervulde rollen van ‘de baas’.  Rambocus was een verrader. En het gehele officierskorps wat niet mee wilde doen met 25 Februari 1980,  mocht uiteindelijk congé krijgen. Hadden het niet tegen de politie! Maar alle degelijk opgeleide KPS-officieren, werden zowat de laan opgestuurd door bewindvoerder op L&P…, Laurence Neede c.s.   Inderdaad in die situatie : “…zij of wij…”. Intussen ontbrak het Dew Baboeram niet aan superioriteitsglijmiddel om aan de lippen van Desi Bouterse te hangen en als een klein hongerig kind, geënthousiasmeerd te geraken door de spannender verhalen en prettiger aan zijn trekken te komen. Inderdaad een nogal macabere gewaarwording voor iemand die eerstens zijn levensverhaal en politiek verleden minzaam overtuigend wilde loslaten. De geestelijke armoede waarin zijn ouders, door de moord op John Baboeram werden gestort. ‘Gebeurtenissen…’ en geen feitelijke moorden?  Geschipper,  ‘all over the place’. Op nog geen driekwart van de uitzending de knop van ellende maar om. Nog voordat het beeldscherm in onbewaakt moment aan diggelen mocht gaan. ‘A no mi!’.  Richting Derby: “ Zie je wel wat nu gebeurt…”. Inderdaad had niemand meer, de wildgeraakte moordenaars op 08 December 1982 nog enigszins in de hand. De gebroken botten en ongehoorde profielen aan kogelgaten, gaven op den duur het duivelse aan. Valk had er in Februari 1980 niets mee te maken? Maar zijn ambassadeur en superieur wilde hem kwijt! Concluderend dat Nederland:  ‘…als er iets gebeurt in Suriname…’,  altijd een graantje van de actie of oorzaken wil meepikken…? Inderdaad een voorgeorkestreerde anti NPS/Arron coup en het wegschieten van een gekozen regering. Simpelweg omdat de operette kolonel Elstak, op een bankje werd gezet in de wachtkamer van een legitieme premier? Eentje die het falen van Elstak allang had geregistreerd? Meer nog de samenleving de transnationale handel in illegaal verworven antieke kunststukken doorhad. Elstak was meer in het buitenland met z’n business bezig dan wat anders. Coup omdat men effekes op de politiek moest zitten wachten? De aan de regering loyale Elstak en dus de acties aan de Doekhieweg ook niet doorgaf of ‘oneerbare/staatsondermijnende voorstellen…’, een coup te plegen niet aanmeldde? Waardeloos figuur…, inderdaad!  Het land Suriname, wacht al 33 jaar op de waarheid. Nog steeds! Hoe wij hier samenkwamen om nog wel mee te maken, dat twee blauwe Isuzu “Elf” flatbed’s van het omgedoopte Nationaal Leger, niet minder dan  15 gemangelde lichamen van Surinamers en een Nederlander dumpten aan de Kernkampweg. En dat 33 jaar later, zowel een verzameling mensen in de ‘Stopera’ van Amsterdam, in het Fort Zeelandia en in de St Alfonsius Kerk aan de Verlengde Keizerstraat te Paramaribo, elk jaar opnieuw roepen en ook schreeuwen om gerechtigheid. Ook Dew Baboeram zal nog een decennium moeten kunnen wachten, in de kamer met beperkte ruimte voor de naakte waarheid. Zijn broer gaf bij de Krijgsraad en in het Rambocus-proces Ao.1982, ten overstaan van scherprechter Smit en zijn ‘assistent’ Jimmy Stolk enkel aan, dat:  “…wie met geweld aan de macht komt, kan verwachten ook met geweld te worden geëxcommuniceerd…”. Circulair niet?  Een voorproefje voor wie nog enig geloof mag koesteren. En dan meer op rationele gronden, zonder dat gezwaai tegen zeer geïnteresseerde bosinsecten. Deel II is ‘in the making’? Intussen, ongezien al door Geerlings – Simons bestempeld als wetenschappelijke rapportage. Geheel terecht dat inmiddels een diep gekwetste vrouw vraagt om welwillende aandacht, voor de gewelddadige dood van haar echtgenoot. Wie is heden ten dagen het staatshoofd van de Republiek Suriname sinds het jaar 2010?  Misschien, dat die mevrouw daar een welwillend oor zal mogen vinden en de waarheid ook mogen horen. Niet van de diepbetrokken personen Brunswijk of Bouterse in een persoonlijke ‘fight’ verwikkeld, maar eerder van het instituut ‘staatshoofd’ en het nog aangelengd functionele kabinet. Of ook weer van de eminente Chas Mijnals  die onverrichter zake, nochtans  probeerde de kemphanen met de inzet van apaiserende voetbalwedstrijdjes in Albina uit elkaar te houden (…),  in het rampjaar 1986. Daarbij is organisatie van de feiten, wel een niet te verwaarlozen gegeven of voorwaarde. Waar het in essentie wel om gaat,  de naakte waarheid niet te ontlopen,  ziet en vindt men op de volgende link: http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2009/maart/Kolonel-Valk-en-de-staatsgreep-van-Desi-Bouterse.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Valk http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/Extras/2015/Bouterse-aan-de-macht.html http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/van-mierlo-bouterse-valk-en-demmink/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden https://retro.nrc.nl/W2/Lab/HAL15/000304c.html http://www.documentairenet.nl/omroep/andere-tijden/ http://www.cidh.oas.org/countryrep/Suriname85eng/chap.2.htm http://njb.nl/blog/import/politiek-of-recht-de-zaak-bouterse.6641.lynkx http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/08/bouterse-houdt-vast-aan-verklaring-decembermoorden http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/02/laat-desi-bouterse-zich-nu-uitschakelen-1565643   Tweede Kamer der Staten Generaal: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19841985/PDF/SGD_19841985_0004477.pdf    Het zij zo! Drie en dertig jaren geleden op de dag: ‘…de avondklok gijzelt vervolgens Suriname opnieuw. Bouterse komt weer met een door te prikken verhaal. Hij heeft erger voorkomen? Die en die media zijn gesloten en die en die bestaan niet meer. Zo komen nog een aantal uitzendingen van de zogeheten militaire leiding. Totdat er uiteindelijk wordt aangegeven, dat de gruwelgeruchten bewaarheid zouden worden. Mensen waren omgekomen. Net zoals Robby op Bureau Index had voorspeld. De nacht van 08 op 09 December 1982…, gaf nog meer onrust. De beschietingen van een DAF-YP, met een .50 mitrailleur om 01.20 begonnen en wel meteen na vertrek uit het Fort Zeelandia. Let wel 09 December 1982 is al aangebroken. Alle arrestanten waren toen al, voor middernacht gedood. Op Eddy Daal en Fred Derby na. Een vierling ‘anti aircraft’ op het vlaggenmonument van het Onafhankelijkheidsplein, volgde de beschietingen van de YP-DAF met ‘tracer fire’ in de lucht. Er zou een vliegtuig zijn overgekomen…? Nog een macabere leugen erbij. Wel gepland, maar niet in de lucht gekregen of verschenen. De P-402 ‘high sea’ patrouilleboot, maakte berekende “achten” op de Surinamerivier en zorgde ervoor, dat de pontons van de SMS door een enorme hekgolf tegen elkaar sloegen. Een knallend geluid tot gevolg.  Zoals de Bofor-kanonnen aan boord van dat ‘revo-schip’ zouden kunnen voortbrengen. Gefingeerd kanongebulder…, dat ook zonder hoge hekgolf zou kunnen worden veroorzaakt en dus in Paramaribo/Meerzorg gehoord.  Maar het kanon zweeg, na initieel maar een afgevuurd schot om het camouflagesignaal af te geven. ‘Remember 25th Februari 1980…’, toen datzelfde kanon het KPS-hoofdkwartier gericht aan flarden schoot. Paramaribo en Meerzorg in Commewijne, werden daarmee ook nu weer –33 jaar geleden op de dag– groter angsten ingeboezemd. En wie zaten om 02.15 in de grijze station of de donkerblauwe sedan? Twee Mazda’s 929, die in de vroege ochtend van 09 December 1982, gelijktijdig en met gepaste snelheid het Fort Zeelandia verlieten…, toen het oorverdovende aan geschutslawaai geleidelijk richting 02.30 uur afstierf?  Dat weet de ingezetene…, best wel helemaal zelf. Er waren vervolgens, inmiddels ‘bevestigde berichten’ en ook weer ‘de kennis van nu…’, vele doden op 08 December 1982 gevallen. Derby had dat initieel, via zijn mensen bij C’47 naar buiten gebracht. Maar wie waren er niet meer, onder de ‘levende elementen’ van die Surinaamse samenleving op 09 December 1982? Dat zou in de vroege namiddag van dezelfde datum glashard blijken, toen daar de twee blauwe Isuzu “Elf” – flatbeds van het Nationaal Leger, een groot aantal door kogels doorboorde lijken, op het terrein van het mortuarium aan de Kernkampweg kwamen dumpen en er hoogpolig gegil uit het “Zusterhuis van het Academisch Ziekenhuis” opsteeg…! 09 December 1982 – 09 December 2015. Er zitten precies 33 jaren (…),  vol frustraties en gebezigde onwaarheden tussen.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXV

Justitia Pietas Fides MMCMXXXIV

–        07/08 December 1982. Als de dag van gisteren. In de avond van 07 December 1982, worden bezorgde ouders van de op Spanhoek mishandelde kinderen ontvangen en beleefd toegesproken door Boerenveen, die een petitie in ontvangst neemt. Net van basketballen bij ‘Pauli’ terug en op weg naar zijn ambtswoning, waarin de Staatsraad nu nog mag vergaderen. Alles blijft die avond van de 7e. December toch nog relatief rustig, door later ‘begrepen…’, het apaiserend ingrijpen van de majoor Ruimveld. De nacht valt. Telefoontje van R.H. in de vroege ochtend, dat hij brandweerauto’s hoorde aan de Limesgracht. Deze gingen in verschillende richtingen. Avondklok en hem dus om vier uur ophalen. Inspecteur Jong Loi op de hoek van de Latourweg en het Pad van Wanica: “Jullie kunnen niet door…, Cubanen hebben Radika opgeblazen”. “ABC, De Vrije Stem, Moederbond…, allen staan in brand”. “Er mag niet geblust worden”. In Kamperveen’s slaapkamer aan de Howard – Schneiders, is dwars door de stenen wand een groot gat geslagen.  Afgeschoten inslag met de complimenten van G.M. en E.L. door een Venezo-laanse RPG.  Zijn honden waarvan een al bekend was, als reizende ‘puppie’ in Neder-land…, ook kapotgeschoten. Ampie wordt op misdadige wijze door militairen aangepakt, als hij protesteert tegen hun onmenselijke gedragingen. Buurman Arron en zijn vrouw vrezen voor het allerergste. En dat zeker niet voor niets, met de kennis van nu. Na bevestiging van dat al, naar ‘De Ware Tijd’. Waar Leo Morpurgo in zijn gebruikelijke grote stoel zit. Sonderen wat gaat gebeuren? Geruchten over massale arrestaties? Gewoon ‘verschijnen…’, werd besloten. Op de hoek van de Wagenweg- en Klipstenenstraat bij Mok Sam…, Chitra en Borger in druk gesprek. Borger: “…ik dacht dat jij ook was gearresteerd…”. Voorkennis of ‘wishfull thinking’? Ach…, hij weet echt niet beter. Dan naar de redactie en de mensen geruststellen. Geruststellen in onwetendheid verkerend…, dat het moorden in Fort Zeelandia al was begonnen. Bellen naar bepaalde telefoonnummers. Van de tien, negen bezettoon en het tiende nummer, werd niet op-/aangenomen. Dan naar kantoor Lim A Po. Daar zitten twee vooraanstaande juristen, bedrukt tegenover elkaar. Rachid en Lilian die nu  al drie decennia ‘plus’, niet te ver van elkaar in de binnenstad van Amsterdam wonen. Jawel…, Kenneth is dan in de nacht rond 13.30 uur op 08 December 1982 dus wel opgehaald. Een MP-er die zijn ID – kaart door de marmerstenen brievenbus stak…, zei dat hij meemoest voor een onderzoek. Een ander geüniformeerde werd achtergelaten en bleek de huistelefoon, toen al niet meer te werken. Nog meer geruchten over arrestaties. Majoor Ruimveld zou als liaison van het leger, klaarheid kunnen brengen. Dus niet! Bouterse komt op de STVS en vertelt de eerste ontluisterende leugens.  Horb ondervraagt Slagveer. Nog meer leugens. Kamperveen zou zijn gehoord op de SRS. Allemaal leugens, onder marteldwang verkregen. Later zullen de lichamelijke en geestelijke verwondingen van Ampie…, tijdens de Krijgsraadzittingen –na 2000– op een monitor te Boxel te zien zijn. Botbreuken in het lichaam veroorzaakt, bij forensisch proces-verbaal door het RIF in Rijswijk Z.H. herbevestigd. Geen nadere informaties verder op die 08 December 1982 en de gebrekkige berichtgeving wordt ook nog prudent opgesteld. ‘Branden in de nacht en gemelde arrestaties van burgers in en rond Paramaribo’. Meer was er niet in het hoofdartikel terug te vinden, gegeven een ‘informatie black out’, vanuit de regering Neijhorst en andere staatsoverheden. De persen gaan aan en daar vliegt al meteen een groene MP-bus, met gele bumpers en van het merk Mazda, de straat in. Vlak na een virulent bezoekje op straat van Lea van Leuvenum, de SLM-stewardess en vrouw van Kamperveen. “Hij mocht geen medicijnen krijgen…!”. Ze was bij het Fort Zeelandia onder bedreiging weggestuurd. In gezelschap van de geparenteerde Lochem en SLM-superieur in zijn bordeauxrode Fiat. Uit de bus van de MP vlogen dus nu ook een aantal geüniformeerden. Vroegen naar de hoofdredacteur. Die was er dus niet meer…!? En men ging de drukkerij binnen en begon te rukken aan alles wat er maar even uitzag als een krant. De noodstop van de persen werd aangezet en een 30-tal exemplaren, werd vlot onder een afdekking geschopt. Later goed voor de ware geschiedenis te gebruiken. Rest van de gedrukte kranten van 08 December 1982, werd in de MP-bus geladen en de colporteurs, vrije ondernemers op straat en bij Ondro Bon door de ontregelde MP-ers gemolesteerd. De MP-ers drongen in hun zoektocht niet verder aan, in de ongewenste wetenschap verkerend, dat er vreselijke dingen gebeurden binnen de wallen van het oude Fort. Ieder ging vervolgens zijns weegs. Een rit naar Zorg & Hoop en uiteindelijk Tout lui Faut. Toch even met Eddy Vervuurt proberen te praten. Na enige tijd kwam hij toch nog de brug op en zei zeer opgewonden, dat het voor hem was afgelopen. “Het land is communistisch geworden en dus ieder voor zich…, en God voor ons allen”. Een weerzien pas in 1984 bij Udenhout op kantoor. “Apintie verandert niet van format, anders gaan we niet open…”.  Duidelijke taal van Vervuurt en later Badrising, gesecondeerd door Rachied Pierkhan. Dan maar op die dag, van Tout lui Faut / Dijkveld terug naar de stad. De avondklok gijzelt vervolgens Suriname opnieuw. Bouterse komt weer met een door te prikken verhaal. Hij heeft erger voorkomen? Die en die media zijn gesloten en die en die bestaan niet meer. Zo komen nog een aantal uitzendingen van de zogeheten militaire leiding. Totdat er wordt aangegeven, dat de gruwelgeruchten bewaarheid zouden worden. Mensen waren omgekomen. Net zoals Robby op Bureau Index had voorspeld. De nacht van 08 op 09 December 1982, gaf nog meer onrust. De beschietingen van een DAF-YP met een punt 50 mitrailleur om 01.20 begonnen en wel meteen na vertrek uit het Fort Zeelandia. Let wel 09 December 1982 is al aangebroken. Alle arrestanten waren toen al voor middernacht gedood. Op Eddy Daal en Fred Derby na. De vierling ‘anti aircraft’ volgde de beschietingen van de YP-DAF in de lucht. Er zou een vliegtuig zijn overgekomen? Nog een macabere leugen erbij. Wel gepland, maar niet in de lucht verschenen. De P-402 ‘high sea’ patrouilleboot maakte achten op de Surinamerivier en zorgde ervoor, dat de pontons van de SMS tegen elkaar sloegen. Een knallend geluid, zoals de Bofor-kanonnen aan boord van dat revo-schip. Kanongebulder, dat ook zonder hoge hekgolf zou kunnen veroorzaken. Remember 25th Februari 1980. Paramaribo en Meerzorg in Commewijne, werden daarmee ook nu weer groter angsten ingeboezemd. En wie zaten om 02.15 in de twee Mazda’s 929, die in de vroege ochtend van 09 December 1982 met gepaste snelheid het Fort verlieten…, toen het oorverdovende aan schutslawaai geleidelijk afstierf?  Dat weet de ingezetene…, best wel helemaal zelf.  Er waren volgens inmiddels bevestigde berichten en ook weer de kennis van nu, vele doden gevallen. Derby had dat initieel allemaal, via zijn mensen bij C’47 naar buiten gebracht. Maar wie precies waren niet meer onder de levende elementen van de Surinaamse samenleving? Dat zou in de vroege namiddag van 09 December 1982 glashard blijken, toen daar de twee Isuzu “Elf” – flatbeds van het leger, een groot aantal door kogels doorboorde lijken, op het terrein van het mortuarium aan de Kernkampweg kwamen dumpen en er hoogpolig gegil uit het zusterhuis van het Academisch Ziekenhuis opsteeg. Laurence Mungra was verder in dezelfde straat veilig…, kon zijn zusje bij de poort aanmelden. Maar bij aankomst aan de Corantijnstraat, waarneembaar vele voertuigen, zowel bij de Braziliaanse Ambassade als het huis van Kenneth Carlos Goncalves, bevestigde dat de ‘deken van de balie’ ook onder vermoorde Surinamers was komen te vallen. Zijn jongere zus Irene, deed het eerste verhaal. Van hoe de aangevoerde lijken in het Mortuarium er aan toe waren. Sommigen waren al duidelijk, in staat van ontbinding geraakt/overgegaan. De verwondingen en inslagen waren buitenproportioneel van aard. Lilian was nog even in het Mortuarium. Na enige tijd kwam ze binnen en zei: “Tante wat goed dat U ook bent gekomen…”.  En dan zich in een draai richtend: “…je moet het land wel verlaten…”. “Dit is ongehoord wat hier plaatsvindt, dit kan niet…, dit bestaat niet…”. Het verhaal van Irene was echter van zo gruwelijke aard, dat alle menswaardiger angsten het lichaam op dat moment spontaan verlieten en groot walgingspatroon, ten aanzien van onmiskenbare daders, de geest in geheel overnam. Na een opvolgend indringend gesprek, met de Franse ambassadeur die toen nog om de hoek woonde…, was er  maar een ding als Surinaams mens mogelijk. ‘Blijven in het land van geboorte’. Waarnemen wat nog plaatsheeft, mogelijk de kern rapporteren en onverwijld in verzet ingaan. De rest van het geheel, is ook bij de moordenaars nu wel ingebrand. Uiteindelijk zal die ene dag des oordeels, ook voor hen allemaal aanbreken. Heeft echt geen missen meer. De doorkruisende en verderfelijker handelingspogingen van Dew Baboeram cum suis meegenomen…, kan daaraanvolgend enkel maar de conclusie worden getrokken, dat die jongen ernstig geestelijke/professionele hulp nodig heeft. Temeer het nu, wat betreft zijn viraal geïmpregneerde verslaglegging, compleet uit de hand is gelopen. Zielig eigenlijk, zo een slechts pathetisch en weinig behouwen manneke. Hopelijk heeft de Jelinek bij noodzakelijker terugkeer in NL, nog plek voor: – de kleine, heftig gefrustreerde en danig niet langer sporende dikzak. Om dat andere k-woord niet te hoeven gebruiken. Hira ofwel Dew Baboeram…,  richt ‘Comité van Nabestaanden en slachtoffers’ op. Onlosmakelijk en toch nog onsterfelijk marxistisch geloof, in het eenpartijstelsel. Onder directieven van niet te stelpen masochisten. Zielig zo een vereenzaamde eenlingsituatie, inmiddels op de voorplecht vastgesjord van falsificerende moordenaarspodia.  “08 December 1982…”, als de dag van gisteren.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXIV

Justitia Pietas Fides MMCMXXXIII

– Voorkennis. Een ernstige beschuldiging kwam uit de gelederen van het parlement. Er zou vlak voor de recente devaluatie van de SRD, een grote partij US-dollars zijn aangekocht en daarna weer verkocht tegen hogere koersen. Er werd op de zondagmiddag op een radiostation om uitleg gevraagd. Met andere woorden een bevestiging of gedocumenteerde ontkenning. Voorkennis Powisi, Staatsolie-obligaties en nu devaluatiegein? ‘Tell’t like it is…!’.

– Klari. Allereerst ging Castro liefdevol tegen Obama, de USA en de paus in Rome aanleunen. Wil na de knuffel, daartegenover veel betere relaties bedingen. En dan nu ook nog een eclatante overwinning voor de oppositionele partijen in Venezuela…, op het compleet mislukte Chavisme. Een kopie ‘poli poli’ welke dommig van Cuba werd overgenomen en niet langer luchtwaardige vleugels heeft dan wel blijkt te hebben. Eerder door het volk van Venezuela werd/wordt afgewezen. En in deze eerste week van December 2015 het beslag ziet. Zien in hoeverre het verstandelijk vermogen van Nicolas Maduro, in minder beperkte staat verkerend nog eventjes mag functioneren en hij de macht verantwoordelijk overdraagt aan de groepen waar het eigenlijk allemaal bij thuishoort. Het getergde volk van Venezuela! Wie volgt, nu? Juist ja!

– Ziek. De voorzitter van De Nationale Assemblee liet aan de leden van het ‘hoogste college van Staat’ weten, dat de uitgeschreven openbare vergadering van maandag 07 december 2015 —-in successie verdaagd—- moet worden afgezegd, vanwege ziekte die het staatshoofd heeft getroffen. Bouterse moet nog niet in staat worden geacht, de vele vragen vanuit de assemblee gesteld te beantwoorden.

– 07.12.2015. In de nacht van 07 op 08 December 2015 werden minstens 22 locaties in en rond Paramaribo bezocht, waaronder ook expliciet…, de ‘Santo Boma gevangenis’ door de ‘make shift’ directeur Jimmy Stolk. Directeur eerder in functie als kapitein der infanterie van het Nationaal Leger. De opdracht van de MP-commandant zou luiden, dat de veroordeelde Sheombar ‘voor verhoor’ moest worden opgehaald en naar de brigade van de Militaire Politie gebracht. In de Isuzu pick up van de kapitein, werd de wakker geschrokken Sheombar via de Kameelbrug naar Paramaribo overgebracht. Onderweg smeekte de doodsbange, zijn begeleider hem in de polder vrij te laten. Omdat hij vreesde te zullen worden vermoord, op de beruchte brigade van de Militaire Politie. Over het Pad van Wanica zou de tocht naar de latere executieplek aan de Surinamerivier niet lukken, vanwege de vele brandslangen die over de weg waren gespannen. Allemaal in verband met de explosieve brandstichting bij Radio Radika. Kameelbrug en de Leidingen, werd de route dus uiteindelijk. Verhaal…, welk Stolk voor de Krijgsraad wenste af te leggen, correleert echter nog maar weinig met wat hij zijn omgeving en kennissen meteen na de slachting in Fort Zeelandia, dd. 08 December 1982 vertelde. Onder meer de deelverhalen…: “…wie hem belde en aan wie hij vervolgens zei, dat hij geen opdrachten van minderen in rang aannam”. “Wie hem daarna als zijn meerdere wel degelijk terugbelde en wie daaropvolgend van onder een klamboe ‘in opdracht’ wel werd gewekt. En daarna doodsangsten uitstond. Wie bij de deuren van het Fort Zeelandia, de veroordeelde Sheombar daadwerkelijk in elkaar sloeg en bij wie de gevangenisdirecteur Stolk zijn beklag ging doen. Nog 21 andere locaties, werden door de zotten bezocht. Uiteindelijk, werden 17 man naar het Fort Zeelandia overgebracht, als men Eddy Daal meetelt. Dertien wederrechtelijk van hun vrijheid beroofde en nog wel ongewapende burgers werden ter plekke kapot gemaakt. De militairen Sheombar en medeveroordeelde Rambocus, vonden eveneens na marteling en foltering de gruweldood. Sheombar…, een kort voor het wederrechtelijke transport op 08 december 1982 veroordeelde militair. Onder officier die ‘veilig’ in handen van de justitie was ‘gelegd’? Stolk had nog als onderdeel van de Krijgsraad, het vonnis van Rambocus en Sheombar, mede met de andere leden getekend. Justitie was toen onder leiding gesteld van ministerieel bewindvoerder Harvey Naarendorp en de gevangenisleiding onder directie van Stolk c.s. 08 december 1982…? Een datum die nimmer zal kunnen worden gewist uit gezonder hoofden en annalen, van wat ook maar iets met het land Suriname nog van doen heeft. Nimmer!

– AOW – NL. Nederland beroept zich op het Statuut Koninkrijk der Nederlanden uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, waar het gaat om gelijke behandeling van AOW-aanvragers. dwtonline.com/laatste-nieuws/…/geen-aow-reparatie-voor-surinamers/ http://suriname.nlambassade.org/producten-en-diensten/sociale-zaken/veelgestelde-vragen.html.

– Pers in België. De oppositie heeft bij de parlementsverkiezingen in Venezuela een ruime overwinning geboekt. De eenheidslijst MUD (Verenigd Democratisch Platform) haalt zeker 99 van de 167 zetels. Daarmee lijken de dagen van de socialistische president Nicolás Maduro, de politiek erfgenaam van Hugo Chavez, geteld. De voorzitter van de nationale verkiezingsraad maakte maandag de overwinning van het MUD officieel. Oppositieleider Henrique Capriles eiste de overwinning zondagnacht al op via twitter. ‘De resultaten waar we op hoopten. Venezuela heeft gewonnen. Het is onomkeerbaar’, schreef hij. Ook president Maduro en zijn socialistische PSUV hebben de ‘ongunstige resultaten’ ondertussen erkend. De Verenigde Socialistische Partij behaalde slechts 46 zetels. ‘De economische oorlog heeft vandaag getriomfeerd…’, aldus Maduro. Bij de laatste presidentiële verkiezing in 2013, waar hij nipt won, braken er anti-regeringsprotesten uit die leidden tot nog wel 43 doden. Daarmee lijkt een einde te komen aan meer dan vijftien jaar links bewind in Venezuela. Maduro, toen vicepresident, werd door zijn voorganger en half Venezolaanse ‘heilige’ Hugo Chavez, in 2013 op zijn sterfbed tot opvolger aangeduid. De Nederlandse pers: ‘De oppositie in Venezuela heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Voor het eerst in zestien jaar heeft de regerende sociolistitische partij het niet meer voor het zeggen in het parlement. De overwinning komt op naam van een coalitie van oppositiepartijen onder de naam Democratische Eenheid. Het blok krijgt 99 zetels in het parlement, de socialisten 46, schrijft persbureau Reuters op basis van gegevens de Venezolaanse kiesraad. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar een aantal bronnen bij de oppositie gaat uit van een meerderheid van 113 zetels. Daarmee zou Democratische Eenheid een cruciale tweederde meerderheid hebben.‘Economische oorlog…’. In hoofdstad Caracas werd na de bekendmaking van de voorlopige uitslag vuurwerk afgestoken om de verkiezingszege te vieren. De 53-jarige president Nicolás Maduro heeft de nederlaag van zijn partij erkend. Niet eerder sinds de opkomst in 1999 van het ‘Chavismo’, vernoemd naar de in 2013 overleden Hugo Chavez, scoorde de beweging zo slecht tijdens verkiezingen. Maduro legde de schuld voor de nederlaag bij de “economische oorlog” die volgens hem tegen hem gevochten wordt. Venezuela zit in een diepe economische recessie, waardoor de meest basale producten, zoals toiletpapier, soms niet vrij verkrijgbaar zijn’. “Economische oorlog…”, helaas ziet Maduro ze nog steeds vliegen. Ook na het uur van de waarheid te hebben mogen ervaren.

– Obama. De Amerikaanse strijd tegen terrorisme is in toenemende mate een binnenlandse strijd geworden. Dat is de belangrijkste boodschap van de toespraak die president Barack Obama vannacht hield naar aanleiding van de aanslag in San Bernardino, vorige week. Obama maakte duidelijk dat de oorlog tegen Islamitische Staat op de oude voet doorgaat. De zwakke plek ligt volgens hem in de VS zelf! ‘Haatteksten tegen de islam en een Congres, dat weigert de verkoop van vuurwapens aan strengere regels te binden’. Obama sprak zich uit voor aanhoudende bombardementen op IS, en voor de aanpak van het wijdverbreide wapenbezit in Amerika. Hij sloot een grondoorlog tegen IS uit en waarschuwde tegen het demoniseren van moslims in Amerika. “Zoals het de verantwoordelijkheid van moslims overal ter wereld is om de verkeerde ideeën uit te roeien die tot radicalisering leiden, zo is het de verantwoordelijkheid van alle Amerikanen – van elk geloof – om discriminatie af te wijzen…”, gaf Obama de wereldbevolking mee.
– Tot slot. Blijkt dat de bond van personeel bij de Suralco, uit een diepe stilte is ontwaakt en zich op de valreep wil gaan inzetten, dat er een degelijke regeling voor het op straat gezette personeel mag komen. ‘Too little too late…, Suralco has left the building’.

– 08.12.2015. Op de dinsdag 08 december 2015, zal er in het Fort Zeelandia een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden, waarbij de in 1982 door moordenaarshand gevallen Surinamers worden herinnerd.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXIII

Justitia Pietas Fides MMCMXXXII

– China tools. Ziet er naar uit, dat ook China geen leningen meer verstrekt aan het land Suriname. Een delegatie zou ‘onverrichterzake’, terug zijn gekeerd uit dat verre land. Aan de leiding van de delegatie zou de dochter van een belangrijke bewindvoerder hebben gestaan. ‘If ya wanna fight inflation and devaluation, ya need some substantial tools…, or not!’. Wat de Arabische bankier wil lenen zal stringent worden gevolgd en gecontroleerd ‘op project’. Beland op de aanvraag en een aantal gedegen afbetalingsnormen. Niet de Centrale Bank of de duobewindvoerder op Financiën, is daarmee primair nog belast. Maar de lokale bankagent van islamitische investeringsorga. Laat ook dat duidelijk worden.

– Summa? Wie ben jij? “Summa na yu?”. Als een vrind je die vraag stelt, heeft de vermeende vriendschap eigenlijk nooit bestaan en word je op een waarde geschat van nul en generlei…, in welke relatie dan ook. ‘Summa na yu!?’ De dooddoener van de eeuw. Zo heeft men nu ook het ‘a no mi virus’ geconstateerd in de Suri-centrifuge. Verantwoordelijkheden worden niet langer door de hoofdverantwoordelijke genomen. Somohardjo geeft een levendige opsomming en laat die vastleggen, in de Handelingen van De Nationale Assemblee. Tegelijkertijd neemt de PL-leider verantwoordelijkheid voor zijn eigen politieke misdragingen. In tegenstelling tot de ‘…a no mi prince…’. Lezen mee, in: http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/paul-somohardjo-a-no-mi-na-abrahams/

– Summa II? “Wie is en waar is de leider…”. “Wie zijn die grappenmakers?”. Inderdaad werd Ao. 2015 door Bouterse aan Howijks gevraagd wie ‘de leider’ is. Aan het begin van de jaren tachtig, inderdaad ook de vraag wie de ‘grappenmakers’ waren in het Suriname Stadion en protesteerden tegen militairen die beloofden maar niets waarmaakten. Ook toen werd de vraag gesteld, wie daar de grappenmakers waren. Ao. 2015 is er weinig of niets veranderd. Arrogantie ten top! En dan op 13 maart 1982 komt Lesley Rahman ook nog op de incidenten met de studenten in het Suriname Stadion terug en stelt een stevig aantal vragen in de vergaderzaal van Algemene Zaken aan de Gravenstraat. Horb zegt dan in antwoord en naast Bouterse gezeten: “Wie is die man…, die de vragen stelt…? Schrijf zijn naam op!”. Lelsey Rahman heeft het geweten. Op 08 December 1982 werd hij, journalist, kaderlid bij C’47 en nog geen dertig jaren oud van zijn bed gelicht en vermoord. “Wie is die man, wie zijn die grappenmakers en wie is de leider?”. Naar analogie van wat in een rechtsstaat mocht, niet meer kon en nog steeds niet blijkt te kunnen. Gebruik maken van een universeel recht. Horb snoerde Rahman, misschien niet dodelijk en dus persoonlijk de mond. Maar maakte wel deel uit, van wat zich afspeelde op 08 December 1982. Horb zou het misschien allemaal aan Sariman navertellen, maar moest daardoor ook het loodje leggen. Haalde dus geenszins de derde verjaardag van de ‘revolutie’. Bepaald niet. Horb werd met een ‘two tone’ Buick vanuit Maikoe opgehaald en uiteindelijk teruggevonden…, in een MP-cel van wat men nog steeds “Devil” noemt. De garnizoenscommandant, hangende aan een luxaflexkoordje in het Fort Zeelandia complex? ‘Revo-opposition from within!’. Ook Maurice Bishop, politiekleider van Grenada W.I., zou enkele maanden later in het jaat 1983, dat oppositionele geweldsfenomeen evenredig mogen beleven en het er niet ongeschonden vanaf brengen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bishop.

– Vergelijkingen. Steeds weer hoort men kreten als “…yes we can…” en Obama ‘dit’ of Obama ‘dat’. Laat het duidelijk worden, ook aan de heer Carl Breeveld…, dat wanneer je een kiesregeling wil vernaderen, je allereerste diepzinnige en indringende consultaties moet weten te houden. Wil je Obama zijn strategieën overnemen…, dan zul je ervan doordrongen moeten zijn, dat Obama jaren en maanden achtereen, evenwel ver van te voren te kennen had/heeft gegeven “president of the USofA.” te willen worden en zijn mensen ook duidelijk aangaf, welke richting hij visionair met de federale USofA. op wilde koersen. Wie dat niet doet of ook niet in de gaten heeft, dat openheid van zaken primair is voor succes…, moet niet langer weinig concreet ‘eikelen’ over de reeds uitgesponnen strategieën van: ‘Yes we can…!’.

– Massacommunicatie. In het ‘land van titels’, heeft men van alles en nog wat, dat met titulatuur gooit en smijt. Professor, dokter, doctorandus, ‘master blaster’ en meer van dat soort spul. “Bul is kul…!”. Titels scheppen nu eenmaal afstand tussen de mens die wel iets zou willen en de achterban als doelgroep die kan geven. Op een billboard voorkomen in je eentje en ook nog zonder duidelijk omgeven of gevisualiseerd te zijn…, met/door de gewenste achterbanprofielen of de vast te printen/pinnen doelgroepen…, wil gewoonweg zeggen, dat men omgeven is door alleen maar ‘lucht’ en ‘niets anders’. Hoe mooi de beleidsdoelstellingen ook mochten klinken of billboards vervaardigd. .

– Parbode. Het December 2015 nummer. Men draait daarin ook heden ten dage er geen hand voor om…, bij het consolideren en beproeven van de universele vrijheden van de pers. Allemaal vastgelegd in de Grondwet en gekoppeld aan de universele rechten van de mens onderschreven en gedeponeerd bij de Verenigde Naties en/of de Organisatie van Amerikaanse Staten. Het verzamelen en verspreiden van informatie, is en blijft een universeel recht. Als men dreigt om media op te blazen en opnieuw uit de weg te ruimen, is er niet veel na 1980/’82 geleerd in het land Suriname. De wereld kijkt niet langer de andere kant op. De wereld komt onvoorwaardelijk in actie.

– Dew. Hij hangt de marxistische leer aan? Mag hij dus ook komen vertellen, wie de meeste mensen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vermoordde of liet vermoorden. Was het Adolf Hitler of was dat die Jozef Stalin, uit het triangeltje gevormd met Lenin en Trotsky. Dew Baboeram, de marxist die nu denkt dat hij alles maar ongestraft of -gewild mag en kan doen, zou die vraag als zogeheten savant uit een minder importante Haagse dwarsstraat, moeten kunnen beantwoorden. En ook aangeven, waarom Stalin geen Sovjet-borstbeeld op zijn graf kreeg, daar achter het Mausoleum van Vladimir Iljitsj Oeljanov. Lees meer via Google over de misdaden van de Marxist Stalin. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin https://nl.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotski https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Stalin http://victor-brenntice.plazilla.com/page/4295028545/top-5-meest-moordzuchtige-dictators-aller-tijden

– Ziek. De beantwoording in De Nationale Assemblée van indringende vragen door het staatshoofd kon geen voortgang vinden. Bouterse heeft last van de griep.

– ‘Rely on me’. Ook de zoveelste ROGB-bewindvoerder blijkt door eigen partijgenoten onder vuur te zijn genomen, hangende de onregelmatige zaken die zich nu weer bij gronduitgiften voordoen. Is het nou Stevie D. of is het Abrikadabri die een stroman ongehoord amateuristisch inzette om Blanche Marie uit handen van de Jules Dubois-erven te naasten? Overbodige vraag als men het over corruptie en nationale “zweef teki’s” heeft.

– Middelen. Er zijn geen middelen meer te lenen in China om inflaties en devaluaties te bevechten? De instrumenten komen het land Suriname geheel te ontvallen en niet meer toe? Dat is een wachtwoord…, wat in dit weekeinde op meerder plek zal worden gehoord.

– Leren. Vijf December 2015 in Suriname is het Kinderdag. Ze leren het daar in NL toch maar niet. Ook niet na de tranen en oproep van onder meer de zangeres Simons in Pauw van vrijdagavond. Het lijkt er veel op dat vanaf Mark Rutte, tot aan wie dan ook in NL, de Zwarte Piet door de strot van zwarte mensen in Nederland blijvend zal worden gedrukt. Totdat…? Juist ja…, een racistisch ingekleurd kinderfeest vervelend door middel van uitspattingen besmeurd zal worden. In een land dat “de Apartheid” zo wist te bevechten uit een virtueel schuldgevoel, voor de eigen creaties in Kaapstad en Johannesburgh. De namen zeggen het al. Een blog in NL: ‘Gisteren zat die troetelnegerin weer bij Pauw zielig te doen over zwarte Piet. Zij en iedereen die ze kent wordt gekwetst door de goedheiligman en zijn zwarte makker. Wat een sneu mens. Pauw ging haar nog verdedigen ook, toen die hulpsinterklaas er iets van zei’. Pauw, de dato 04.12.2015. Gele Minions, gekleurde knechten maar ook authentieke Zwarte Pieten stonden vandaag de Sint bij op zijn tournee langs de basisscholen. Na twee jaar Pietendiscussie lijkt Nederland in Pieten-verwarring. Sylvana Simons vindt dat er een landelijk beleid moet komen voor het sinterklaasfeest. Vanavond is ze gast. Ook Hulpsinterklaas Rob Grutter en zijn pieten komen langs. Grutter vindt dat er niks aan Zwarte Piet moet veranderen. http://pauw.vara.nl/media/350674 http://www.joop.nl/media/detail/artikel/35010_sylvana_simons_het_wordt_tijd_om_een_landelijke_ http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx%3Fnid%3D232692%26cat%3D1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4201514/2015/12/04/Zwarte-Piet-discussie-is-uit-gezonde-pepernoten-zijn-in.dhtml http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/05/sinterklaasjournaal-houdt-vast-aan-zwarte-piet

– Weekje? Lezen en kijken mee. http://nos.nl/artikel/2073291-de-week-in-beeld-schietpartij-sinterklaas-en-samenscholingsverbod.html

– Mandela. Veel Zuid-Afrikanen staan zaterdag en de komende week stil bij het overlijden van Nelson Mandela. De oud-president stierf twee jaar geleden op 95-jarige leeftijd. Veel politieke partijen, kerken en andere organisaties in het hele land staan stil bij zijn leven met bijeenkomsten, concerten, kerkdiensten en herdenkingstochten.

Justitia Pietas Fides MMCMXXXII