Category: Ingezonden

Total 217 Posts

De sittewasie

Slecht bestuur, wanbeleid, ondeskundig corrupt regeringsbeleid, zinloze praalzucht, hebzucht, geldzucht, graaizucht, geldverkwisting van machthebbers en gezagsdragers in het aangezicht van diepe armoede en schrijnende ellende van het volk hebben vanaf