REDACTIE

230 Posts

MISBRUIKT?

Het dossier waaruit ontwikkelingen voortvloeiden, in het bijzonder dat er misstanden waren bij de afhandeling/belading en of die niet voldeed aan de gestelde veiligheidscriteria bij de SLM, heeft zonder enige twijfel

NU OF NOOIT

Het toenemend aantal criminele handelingen dat door de jongeren gepleegd worden, baart vooral de ouderen zorgen. Crimineel gedrag blijft niet alleen beperkt tot vroege schoolverlaters. Zo hebben scholen, steeds vaker

WAKKER

De binnenlandbewoners zijn langzaam wakker aan het worden en beginnen door te krijgen dat veel partijen die voor de verkiezingen naar het binnenland gaan, slecht één doel hebben, namelijk zoveel

BRAIN DRAIN

Onder meer de ziekenhuisdirecties zijn bevreesd voor de uittocht van Surinaamse verpleegkundigen naar Nederland. In een wervingsadvertentie worden verpleegkundigen opgeroepen te solliciteren. Het Nederlandse Office Partners belooft een baan bij