ABS: Consumentenprijzen in februari gestegen

Volgens de voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), zijn de consumentenprijzen op maandbasis (basis: april 2016-juni 2016) in februari 2019 ten opzichte van januari 2019, gemiddeld met 0,1 procent gedaald. De consumentenprijzen in februari 2019 zijn in vergelijking met februari 2018, met 4,3 procent zijn gestegen.

Uitslagen jeugdcompetitie SVB

U-9: Puwa Nani-ABSO 1-0 (1-0). Puwa Nani: Argillio Wongsodjemiko. Voorwaarts-TAS 3-1 (1-0). Voorwaarts: Inayat Ghoerahoe, Jonathan Kent en Djavier Liesdek. TAS: Jamar Pique. Adonai-Blue Oase 2-2 (0-0). Adonai: Derillio Kioda en Urbian Pinas. Blue Oase: Zane Kertopermono en Migilcio Williams. Anubus Warriors-Oase 3-0 (2-0). Anubus Warriors: Kenneth Saiman (2x) en Merey Jane Bolman.

U-11: AC Puwa Nani-ONA 2-2 (1-1). AC Puwa Nani: Shequan Djajenghihardjo en Chenyl Mohan. ONA: Daniel Alexander en Aquiel Kasanawi. TAS’19-NSA 1-0 (0-0). TAS’19: Samuel Silva Carvalho. Bintang Lair- TAS 3-0 (1-0). Bintang Lair: Revuillio Samson (2x) en Dyvaro Josami. ABSO-Prekash 4-1 (2-0). ABSO: Furger Wee Wee (3x) en Chigoel Main. Prekash: Don Juan Blom. Puwa Nani-Houttuin 5-0 (4-0). Puwa Nani: Adenti Taylor (2x), Fabregas Troeno-ardjo, Jael Lartokario en Saied Irosemito. Oase-Happy Boys 4-0 (2-0). Oase: Matthew Bab (2x), Roberto Benschop en Ciaro Lisse. Adonai-De Rest 3-1 (3-1). Adonai: Chihiro janky, Chivaro Saleng en Kylon Tevreden. De Rest: Prisjano Prinsteren.

U-13: Oase-Houttuin 4-1 (2-0). Oase: Jason Baasaron, Gaddiel Bribi, Jemighty Finisie en Nathan Graaven. Houttuin: Morinho Sakiman. Robinhood-Puwa Nani 4-2 (3-2). Robin-hood: Trevor Elsenhout (2x) en Morisio Kaise (2x). Puwa Nani: Stansio Finisie en Giorgio Lang. Adonai-Happy Boys 1-0 (0-0). Adonai: Geninho Atoti. Prekash-De Rest 2-2 (1-0). Prekash: Raynel Kartopawiro (2x). De Rest: Ballano Battista d Oleo. Napoli-ABSO 2-1 (2-1). Napoli: Mohamed Nitisoeparto en Gilgerr Purperhart. ABSO: Gilliano Pinas. Transvaal-TAS 1-0 (1-0). Transvaal: Djemesio Ansoe. ONA-NSA 1-1 (1-0). ONA: Boimen Shon-shonso. NSA: Leraino Ling. Voorwaarts-Leo Victor 4-0 (3-0). Voor-waarts: Dechamer Hunte (2x) en Ishaan Overman (2x).

U-15: ACoconut-AC Puwa Nani 7-3 (5-1). ACoconut: Michelo Mando (4x), Xivan Linga, Shaquille Mando en Ruben Mando. AC Puwa Nani: Shaquil Sjonko (2x) en Robinnio Rozenhout. ONA-Adonai 1-0 (1-0). ONA: Guillermo Hanenberg. Prekash-Houttuin 2-1 (1-1). Prekash: Ohm Jagessar en Jurvan Wongsowidjojo. Houttuin: Mikey Bronne. Voorwaarts-Leo Victor 2-1 (0-1). Voorwaarts: Bjorn Ost (2x). Leo Victor: Yannick Jansen. Puwa Nani-NSA 5-3 (3-2). Puwa Nani: Damel Troenosemito (3x), Said Nelson en Yashier Kosso (auto goal). NSA: Patricio Aarland en Kenneth Banda. TAS-Boys/Napoli 6-0 (2-0). TAS: Seciento Edeling (3x), Requille Menes, Delisho Misidjan en Shalton van der Kast. Voorwaarts-ONA 9-0 (1-0). Voorwaarts: Bjorn Ost (5x), Jordro Jordan (2x), Isiah Hoofdorp en Selumiel Vanan. Transvaal-Happy Boys 1-0 (0-0). Transvaal: Gabriel de Mees.

U-17: Voorwaarts-Leo Victor 1-1 (1-0). Voorwaarts: Rivaldo Ngwete. Leo Victor: Chivaro Dors. Transvaal-SNL 13-4 (6-2). Transvaal: Geraldo Reumel (3x), Ferando Hoepel (2x), Roefai Cayenni (2x), Dimitrio Andro (2x), Kevin Aliga, Djordinio Brommikkie, Marcelinio Plet en Shafiek Wassenaar. SNL: Ignatio Asaf (2x), Ramirez Akrosie en Maverick Tamka.

U-20: Voorwaarts-Flamingo 5-1 (5-0). Voorwaarts: Quilliano Stedenburg (2x), Anthony van Geenen, Sersinio Rotgans en Dion Williams. Flamingo: Steven Chaudhanie. Voorwaarts-Tahiti 3-1 (1-1). Voorwaarts: Sersinio Rotgans,Shaif van der Kamp en Dion Williams. Tahiti: Nevon Kentie. ACoconut-Flora 4-1 (2-0). ACoconut: Roché Maabo, Ogalfio Schmidt, Lalanie Tooy en Ronaldinho Vonkel. Voorwaarts: Rubenno Bonkanski.

Van Trikt presenteert beleid bij Centrale Bank

Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft gisteren het beleid dat hij zal uitvoeren, gepresenteerd op een persconferentie. Hij werd bijgestaan door Faranaaz Alibaks-Hausil, algemeen secretaris, William Orie, directeur Monetaire en Economische Zaken en Maikel Soekhnandan, directeur Bankbedrijf en Bancaire zaken.

Nationale economische ontwikkelingen

Van Trikt gaf aan dat onze economie aan het verbeteren is en dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groei van 2,1 en 2,5 procent heeft geprojecteerd voor de komende drie jaar. Hij zei dat de gelddekking rond de 70 procent ligt en dat er een importdekking is van vijf maanden. Hij projecteert een inflatie van 6 tot 7 procent voor dit jaar. De governor garandeert US-dollars voor eerste levensbehoeften waaronder medicamenten.

Wisselkoers

Er heerst al geruime tijd een enorme druk op de wisselkoers van de US-dollar. De banken hanteren een veel lagere koers, terwijl de koers bij de cambiohouders veel hoger ligt. Van Trikt gaf aan dat bij zijn aantreding, hij intensief overleg heeft gevoerd met de banken en cambio’s. Er is een stappenplan ontwikkeld door de moederbank. Welke maatregelen er genomen worden, wilde hij nog niet prijsgeven. Hij gaf aan over drie maanden wanneer de maatregelen ingevoerd worden, er nader op in te gaan. Volgens hem heeft de Bank ook duidelijke wet- en regelgeving alsook richtlijnen uitgezet, maar in de praktijk is gebleken dat die niet altijd worden opgevolgd. In dat kader haalde hij aan dat het over het algemeen bekend is dat bij het kopen en wisselen van vreemde valuta, burgers verplicht zijn hun identiteitsbewijs te tonen, maar dat wordt niet altijd gedaan. Burgers zouden er ook op moeten toezien dat dit gebeurt. Van Trikt zei dat de burgers ook schuldig zijn aan de koersverschillen.

Bepaling monetair beleid

De governor maakte gisteren duidelijk dat het monetair beleid niet wordt bepaald door de minister van Financiën en ook niet omgekeerd dat het fiscaal beleid wordt bepaald door de governor van de Centrale bank. Van Trikt gaf aan dat er ter verduidelijk hiervan volgende week een Memorandum of Understanding zal worden ondertekend door het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. De Bank zal ter verbetering van haar rol als kassier en bankier van de overheid een elektronische verbinding tot stand brengen, zodat zij op basis van de ontwikkelingen in de staatsfinanciën, de richting van haar beleid kan bepalen met als doel de bewaking van de stabiliteit van de wisselkoers en de prijzen van goederen en diensten.

Voorschotten aan de Staat

De Centrale Bank heeft vorige week de voorschotten conform artikel 21 van de Bankwet beschikbaar gesteld aan de regering. Het gaat om een bedrag van ongeveer SRD 670 miljoen. Hiervan heeft de regering reeds USD 100 miljoen getrokken. Van Trikt gaf aan dat de voorschotten voor zijn aantreding aan de regering beschikbaar zijn gesteld. Bij zijn aantreding heeft hij ervoor gezorgd dat de voorschotten gedekt zijn met promessen (schatkistpapier). Hij garandeerde dat hij niet meer dan de wettelijke toegestane norm van 10 procent gaat handelen. Volgens hem is de ontwikkeling van de binnenlandse financiële markten dringend vereist, opdat de staat op een verantwoorde manier een deel van haar begrotingstekort financiert.

National Risk Assesment

Volgend jaar ondergaat Suriname een National Risk Assement (NRA). Om dit succesvol te kunnen doorstaan, zal de Centrale Bank diverse maatregelen doorvoeren waaronder het aanscherpen en moderniseren van wet- en regelgeving op financieel vlak. De governor gaf aan dat ons land met een Bankwet werkt die twintig jaar geleden door zijn grootvader, Robert Ferrier, werd geschreven. Hij zei dat de Bankwet aan wijziging toe. Ook prioriteit geniet het introduceren van een Wet op het Elektronisch Betaalverkeer, het afronden van de Wet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf en de Wet Kredietregistratiebureau. De moederbank gaat zich intern ook versterken. Er zal gewerkt worden aan het opzetten van de afdelingen Compliance en Certified Asset Management Professional (CAMP).

Communicatie

Van Trikt zei dat de moederbank transparantie en communicatie heel hoog in het vaandel heeft. “De Bank zal zichzelf etaleren als een instituut dat zich intensief inzet voor het nationaal belang en zal dat doen door voldoende en effectief hierover te communiceren”, aldus de governor. Hij gaf aan dat de bank ernaar toe zal werken een constante goede verstandhouding te hebben met de verschillende stakeholders, waaronder het ministerie van Financiën, de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging van Cambiohouders en de media.

Internationale ontwikkelingen

De governor gaf aan dat Suriname een kleine economie heeft en in grote mate afhankelijk en sterk gevoelig is voor de internationale conjunctuur. Dit maakt volgens hem dat ons land op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op de internationale ontwikkelingen. Hij zei dat wij wel de veerkracht moeten hebben om het hoofd te bieden aan ontwikkelingen die soms disruptieve gevolgen kunnen hebben voor de nationale economie. Van Trikt liet weten dat het belangrijk is om de productiestructuur te diversifiëren en sterke instituten te bouwen om veerkracht van onze economie te versterken. Hij zal ook zoveel als mogelijk samenwerken met internationale organisaties, bevriende landen en instellingen op het gebeid van technisch assistentie. Volgend jaar zal Suriname voor de vierde keer worden geëvalueerd voor zijn AML/CTF-raamwerk door de Caribbean Financial Action Taskforce. Van Trikt gaf aan dat de Centrale Bank in dit kader de komende tijd meer aandacht zal besteden aan de compliance van de verschillende instellingen werkzaam in de financiële sector.

VREEMD EN ONBEGRIJPELIJK

Dezer dagen is er vanwege het Openbaar Ministerie een waarschuwing uitgegaan aan met name ondernemers in de detailhandel, waarbij gewezen wordt op de import en het voorhanden hebben van attributen die volgens de wet als wapen worden aangemerkt en waar een machtiging voor vereist is. Het is bij de meesten bekend, dat voor het dragen van een vuurwapen, een bijzondere machtiging, verstrekt door de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, vereist is. Ook voor het kunnen betrekken van munitie voor door een wapenmachtiging gedekt pistool of jachtgeweer, moeten de benodigde bescheiden overlegd worden. Wat bij velen vreemd en in veel gevallen onbegrijpelijk is overgekomen, betreft de opsomming in de waarschuwing vanwege het parket van nog een aantal andere attributen die zonder machtiging aan de belanghebbende worden verkocht en waarvan het verboden is om ze zonder vergunning als burger in bezit te hebben. Het in bezit hebben van een alarmpistool, een luchtdrukgeweer of pistool (de zogenaamde windbuks), klewangs (niets anders dan een houwer), dolken, dolkmessen en wapenstokken (knuppels), zijn allemaal attributen die vrijelijk in de handel verkrijgbaar zijn en waar er zover ons bekend, nimmer vanwege justitie is ingegrepen de verkoop te reguleren of verbieden. Alvast is het zo, dat je als bezitter niets kan beginnen met een alarmpistool als er gewapende rovers tegenover je staan. Ten tweede heeft men de verkoop van windbuksen nooit verboden en is het onbegrijpelijk dat ze thans in één adem worden genoemd met wapens die bij wet verboden zijn en waarvoor een machtiging vanwege het parket voor benodigd zou zijn om een buks legaal voorhanden te hebben. Klewangs, een andere naam voor houwer, zouden we ook niet meer voorhanden mogen hebben. Ga dat maar aan de land- of tuinbouwer vertellen. En een dolk of jachtmes zou volgens de in 2016 vernieuwde Vuurwapenwet, ook zonder toestemming vanwege het Openbaar Ministerie verboden zijn. We kunnen ons levendig voorstellen dat bijvoorbeeld samurai zwaarden en andere sabels, niet tot het normale en gewenste gereedschap in de land- of tuinbouw kunnen worden gerekend, maar er zijn zaken door het parket opgesomd, die absoluut niet in het rijtje zouden moeten zijn vermeld. Overigens is het zo dat er binnen de handel grote ontevredenheid heerst over de toenemende onveiligheid door de vele berovingen en het levende besef daar vrijwel machteloos tegenover te staan. Het laatste omdat de politie in veel gevallen niet de mogelijkheid heeft snel op een plaatsdelict te arriveren en slachtoffers zware mishandeling moeten ondergaan van meedogenloze criminelen. Bonafide ondernemers die ter bescherming van have en goed om een vuurwapenvergunning vragen, krijgen veelal geen antwoord of nul op hun smeekschrift. Het is dan ook niet vreemd, dat sommigen besluiten de illegale weg te bewandelen en verschillende soorten wapens aanschaffen in de hoop hun bedrijf en of familie toch nog wat bescherming te bieden. We zijn geen voorstander van een vuurwapenbeleid zoals dat in de Verenigde Staten van Amerika wordt gevoerd en tot enorme uitspattingen van geweld heeft geleid in de afgelopen decennia, maar vinden wel dat bonafide en nette burgers wel in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een bijzondere machtiging voor het op lokale wijze voorhanden kunnen hebben van een pistool of jachtgeweer. Dit vooral omdat de toename van halsdelicten al geruime tijd bij velen enorme zorgen baart.

Kwartfinalisten Scholen Futsal bekend

De kwartfinalisten in de Coca Cola Scholen Futsalcompetitie zijn bekend. Afgelopen weekend werden de wedstrijden in de knock-outfase afgewerkt. In de jongens U-20 klasse won Mulo Hockey zondag met 5-2 van de C.R.Frowein. Havo 1 wees het Adek met 2-1 terug, Imeao 6 klopte Scholengemeenschap Tamanredjo met 3-2 en STS ging na penalty’s met 6-5 langs LBO Lachmonstraat.

In dezelfde klasse won VWO 4 zaterdag met 4-1 van het Ewald P.Meyer Lyceum. STS 2 stuurde het Imeao 2 met 4-3 huiswaarts. De Theodoor Judaschool was met 4-0 te sterk voor het Imeao 4 en Imeao 1 won met 3-1 van LBGO Nieuwe Domineestraat.

In de meisjes U-21 klasse won Imeao 1 zondag met 6-2 van LBO Wit Santi. Scholengemeenschap Kwatta en VWO 4 speelden 0-0. Zaterdag ging Havo 1 met 3-0 langs de Christus Koningschool en de Sint Paschalisschool wees de C.R.Frowein met 4-1 terug.

Zondag won het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum in de jongens U-14 klasse met 3-2 van Mulo Salvator, terwijl de Herman Jozefschool en de Sint Paschalisschool zondag van respectievelijk het A.D.Fontes Lyceum (6-4) en STS 2 (8-0) wonnen.

Op zaterdag 23 maart aanstaande wordt er in de U-17 en de U-20 klasse een aanvang gemaakt met de kwartfinale. In de U-17 klasse staan de Wim Bosverschuurschool en het A.D.Fontes Lyceum om 13:00 uur tegenover elkaar en om 14:00 uur kruisen STS 2 en de Christus Koningschool de degens. U-20: 15:00 uur VWO 4-Imeao 1 en 16:00 uur STS 2-Theodoor Juda.

Meisjes U-21: 10:00 uur Sint Pascha-lis-LBO Wit Santi en 10:45 uur Imeao 1-Christus Koning. Jongens U-14: 11:30 uur A.D.Fontes Lyceum-Sint Paschalis en 12:15 uur STS 2-Mulo Salvator. Zondag 24 maart: Meisjes U-21: 11:00 uur C.R.Frowein-VWO 4 en 12:00 uur Havo 1-Scholenge-meenschap Kwatta. Jongens U-14: 13:00 uur Havo 1-C.R.Frowein. U-17 kwartfinale: 14:00 uur Sint Paschalis-Mulo Salvator en 15:00 uur C.R.Frowein-LBO Lachmonstraat. Kwartfinale U-20: 16:00 uur Mulo Hokcy-STS 1 en 17:00 uur Havo 1-Imeao 6.

VALSE AANTIJGINGEN EN A NO MI

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Er werden tal van onwaarheden verkondigd en verdachtmakingen gelanceerd om drs. Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van zijn stoel te kunnen stoten en toch werd het uiteindelijk voor een ieder duidelijk, dat die leugens en verdachtmakingen ongegrond waren en dat het doodgewoon de bedoeling was een eerlijk mens te besmeuren en vervolgens te verwijderen. Gersie had zogenaamd eigendunkelijk de jaarverslagen van de Centrale Bank vanaf 2015 niet gepubliceerd en dat werd hem ernstig aangerekend als zijnde een van de tekortkomingen om hem de laan uit te sturen. De waarheid is dat Gersie de jaarverslagen niet mocht publiceren, omdat daarin vermeld zou staan dat de Centrale Bank onder het beheer van Gillmore Hoefdraad, maar liefst 1 miljard SRD aan wisselkoersverlies had geleden. Gersie werd onder zware druk gezet de jaarverslagen binnenshuis te houden. Het gebrek aan transparantie werd toen reeds doorgevoerd en niet door Gersie, maar door zijn voorganger. De buitenwacht mocht niet weten dat er door verkeerde handelingen onder het regiem van Hoefdraad, maar liefst 1 miljard SRD aan verlies werd geleden binnen de moederbank. Maar Hoefdraad is een supermens en maakt geen fouten en als die fouten eenmaal naar buiten komen, is hij de eerste om met de beschuldigende vinger naar een ander te wijzen en in dit geval was Gersie dus het slachtoffer. Gelukkig zijn er nog altijd eerlijke mensen die de waarheid durven vertellen en zo zaken op een dusdanige wijze durven ontbloten, dat de waarheid niet langer geweld wordt aangedaan.  Naar het schijnt, is dr. Iwan Sno, statisticus van formaat en hoofd van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, het volgende slachtoffer dat door lasterlijke beweringen in het vizier van Hoefdraad is beland. Sno zou in het jaar 2010 met cijfers die betrekking hebben op het bruto binnenlands product, bbp, ten faveure van de regering Venetiaan III, hebben gemanipuleerd. Sno, die wij als zeer professioneel en integer kennen, heeft gelijk de minister van repliek gediend en hem uitgenodigd voor een openbare discussie om hem te bewijzen dat er onder geen enkele regering vanwege het Algemeen Bureau voor de Statistiek, sprake is geweest van het verstrekken van gegevens die in ernstige mate aan manipulatie onderhevig zouden zijn geweest.  Hoefdraad heeft inmiddels laten weten niet in discussie met Sno te zullen gaan en heeft hem daarenboven als ‘’gestoord’’ neergezet.  Sno heeft daarom reeds gereageerd en Hoefdraad voor ‘’lafaard’’ uitgemaakt. Het moet voor een ieder nu ook duidelijk zijn dat Hoefdraad het thans op Sno gemunt heeft, omdat vermoedelijk de correcte statistische vermeldingen van het ABS, hem niet aanstaan. En juist omdat Sno niet plooibaar is en bepaalde gegevens niet onder de vloermat wenst te schuiven, is vermoedelijk Hoefdraad met aantijgingen begonnen om de man als directeur van het ABS te kunnen ontslaan. De Centrale Bank van Suriname is al overgenomen en de politisering wordt rap doorgevoerd. Nu dient zeer vermoedelijk het ABS nog te volgen om niet-betrouwbare statitische en andere data aan het grote publiek te kunnen presenteren. Op deze manier kan gerust gesteld worden, dat we hard op weg zijn een totalitaire staat te worden waar alle oppositie en oprechtheid door Surinamers met het hart op de juiste plaats, monddood dienen te worden gemaakt.

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 bureaus voor burgerzaken die ons land telt, zijn 14 volledig aangesloten op het e-ID-systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf dinsdag 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. ‘’Het ministerie van Binnenlandse Zaken en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID-systeem, binnen afzienbare tijd daarover beschikken’’, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van het CBB.

Het gaat om de BvB’s Flora, Combé, Kwatta, Lelydorp, La Vigilantia, Meerzorg, Groningen, Nw. Nickerie, Henar, Corantijn, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjoni. De ID-plichtige burgers van de overige BvB’s worden door middel van een afgebakende lijst verwezen naar een van de veertien BvB’s.

De zaterdagse dienstverlening bij de BvB’s Flora, Combé, Centrum en Pad van Wanica, houdt in dat burgers van alle districten terecht kunnen op deze BvB’s voor diensten zoals uittreksels, nationaliteitsverklaringen en paspoortaanvragen. Aangezien slechts twee van de vier BvB’s die op de zaterdag open zijn van een ID-booth zijn voorzien, zal er voorlopig geen aanmaak van e-ID-kaarten op de zaterdag plaatsvinden.

Winst voor dames De Arend en Yellow Birds

De Arend en Yellow Birds hebben zondag in de dames hoofdklasse basketbalcompetitie respectievelijk Rialto en SCVU opzij gezet.

De Arend won na een ruststand van 29-25 in het voordeel van Rialto, uiteindelijk met 63-42. Amare de Mees leidde De Arend met 17 punten. saundrie Asaite had 11 punten voor Rialto.

Yellow Birds klopte SCVU met 79-48, na een ruststand van 33-21. Suelle Shepperd had met 16 punten de grootste bijdrage bij de Gele Vogels.

Chayenne Naarden en Jolaine Nijman scoorden elk 13 punten voor SCVU.

In de jongens U-16 klasse wees De Arend de ploeg van De Schakel met 68-39 terug, dit na een 47-17 rust-score. De topscorers waren: Faiq Lobo (De Arend) 15 punten en Rafe Wilson (De Schakel) 20 punten.

In de heren recreatieklasse waren er twee partijen: De Schakel-CLD 68-64 (28-32).

De Schakel: Vincent Bhola 17 punten. CLD: Lloyd Wekker 18 punten. De Arend-BCW 64-55 (31-26). De Arend: Faisel Krak 18 punten. BCW: Argiel Petrus 14 punten.

Zaterdag 16 maart: Meisjes U-19: SCVU-Yellow Birds 65-48 (25-20). SCVU: Stephanie Hub-bart 23 punten. Yellow Birds: Cyarah Kensmil 16 punten. Rialto-De Arend 76-70 na verlenging (eindstand na reglementaire speeltijd 60-60), (29-31). Rialto: Cyarah Amaisi 36 punten. De Arend: Mirelva Marica 32 punten.

Mahaan niet zonder grondige reden uit Sterrentoernooi gestapt

De troefcallvereniging Mahaan zou niet zonder grondige redenen uit het Sterrentoernooi van de Surinaamse Troefcall Bond (STcB) zijn gestapt.

Hoewel STcB-voorzitter Manolito Vasilda schrijft dat de ploeg van Mahaan onsportief gedrag toonde door zich vlak voor de wedstrijd tegen ‘t Hofje terug te trekken uit het toernooi “zonder een grondige reden”, zou Ma-haan de reden hiervoor wel hebben aangegeven.

“Ter voorkoming dat er een andere vertelling komt doe ik u toekomen het schrijven van de troefcallvereniging Mahaan welk gericht is aan de voorzitter van de Surinaamse Troefcall Bond en alle bij haar aangesloten leden”, schrijft Ma-haan-voorzitter Sandro Colli aan de media.

Zijn schrijven aan het STcB-bestuur luidt als volgt: “Met grote verontwaarding moesten wij vernemen dat het Sterren-toernooi (dat een afvaltoernooi is) gewijzigd is in een Sterrencom-petitie waarbij elk team tegen elkaar moet uitkomen. Alsof dat niet genoeg is wordt er dusdanige druk gezet op de verenigingen om twee (2) keer per week te komen spelen, terwijl er afgesproken was dat iedere vereniging slechts een keer per week speelt.

U heeft met niet mis te verstane woorden vaker gezegd dat het om Kampoe gaat die naar Nederland zal afreizen. Op zich is er geen bezwaar daartegen.

Maar als Mahaan zegt dat zij met zes (6) vrouwen in hun vereniging zitten en die niet 2 keer voor wedstrijden en nog een keer voor de oefening uit huis kunnen vanwege huishoudelijke verplichtingen er totaal geen rekening mee gehouden wordt.

Is het de bedoeling dat er in de competitie slechts rekening gehouden wordt met de belangen van een (1)  vereniging?

Als gevolg van het voorgaande deelt de TCV Mahaan u mede dat zij niet zullen deelnemen aan het sterrentoernooi(sterrencompetitie).”

In elk geval heeft het STcB-bestuur aangegeven een fikse boete te zullen opleggen aan de ploeg van Mahaan en de nodige sanctie te zullen treffen vanwege “dit onsportief gedrag”.

Bij de start van het toernooi stond direct de clasico Kampoe-Palmboys op het programma. Semi-kampioen Palmboys won in een spannende ontmoeting Kampoe met 90-68. Formula won met 104-80 van Shaktie. Olaria was een maatje te groot voor Toppers: 81-65.

Het Sterrentoernooi wordt op dinsdag 19 maart voortgezet met de partijen: Kampoe-Ola-ria; ‘t Hofje-Formula en Palm-boys-Shaktie. Toppers is vrij.

Suriname stap dichterbij e-visa/e-toeristenkaart

In verband met de overstap naar het verschaffen van elektronische visa en toeristenkaarten door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BiZa), heeft op 7 maart de ondertekening voor de samenwerking met de VFS Global plaatsgevonden tussen de waarnemend directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, Luziano Truideman en Bernhard Vijaikumar, VFS Regional Head of the Americas.

Deze elektronische visaregeling zal een efficiëntere en veiligere manier bieden voor de aanvraag, afhandeling, en afgifte van visa en toeristenkaarten.

Het VFS Global Headquarter is gevestigd in Dubai en is wereldwijd een van de grootste technologische dienstenspecialist voor landen op het gebied van visa- en paspoortuitgifte gerelateerde administratieve taken.

In februari 2019 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met VFS Global, een tweedaagse e-visa workshop georganiseerd. De delegatie van VFS Global werd toen naar Suriname begeleid door Edward Palmer, Senior General Manager – UK Visas and Immigration VFS Global. Waarnemend directeur Truideman, bestempelde deze workshop als een van de belangrijke stappen in de aanloop naar de introductie van de elektronische visa en toeristenkaarten die de huidige visa en toeristenkaarten zal vervangen. “Omdat Suriname veel te bieden heeft, moet de visumprocedure en de procedure van de toeristenkaart, eenvoudig en vertrouwelijk zijn voor reizigers”, aldus Truideman. Deze online dienst moet personen die wensen af te reizen naar Suriname, met name toeristen, in staat stellen om vanuit hun huiskamer een visum of toeristenkaart aan te vragen en eveneens de betaling elektronisch te kunnen voldoen.

RIJKELIJK LAAT

Blamage op blamage heeft dit land mee te maken en wel sinds in augustus 2010, een regering onder leiding van Desi Bouterse, de politieke macht in dit land in handen kreeg. Een van de grootste schandes die wij de laatste tijd te verwerken kregen, heeft betrekking op de grootschalige cocaïnevangsten door justitie binnen ons territoir en de bewezen betrokkenheid van ons land bij de grootschalige handel in drugs. Suriname wordt dan ook in veel landen gezien als een narcostaat waar de handel in drugs wordt gedoogd en ook nog tal van witwaspraktijken de overhand hebben genomen. De confisquering van de 19.5 miljoen euro door de Nederlandse douane, heeft ons nog verder van huis gebracht en zelfs tot gevolg dat er geen chartaal geld in de vorm van bijvoorbeeld Amerikaanse dollars meer door luchtvaartmaatschappijen naar ons land worden vervoerd. De afgelopen week kregen wij de volgende domper te incasseren en wel met de onthulling in de internationale media, dat ons Nationaal Leger van alle gewapende machten op deze aardkloot is beland op de 135ste plaats en daarmede de op twee na slechtste notering heeft bemachtigd. In totaal zijn 137 landen met legers gerangschikt en alleen Liberia en Bhutan doen het slechter dan ons land. Het Nationaal Leger wordt dus geplaatst in de categorie van ‘rag tag’ legers, dat wil zeggen dat er heel veel mis is met onze grootste gewapende macht. We willen daarbij nog net niet spreken van een chaotisch geheel dat geplaagd wordt door een groot gebrek aan leiderschap discipline, materieel en materiaal. De klachten over het reilen en zeilen binnen het Nationaal Leger, zijn in de afgelopen negen jaar stelselmatig en in hevigheid toegenomen. Hoe vaak hebben wij niet vernomen, dat er vrijwel niets meer klopt binnen deze gewapende macht en dat de onvrede bij de officieren, onder-officieren en manschappen, bijna niet te beschrijven is en dat geldt zowel in de Memre Buku Kazerne als op de detachementen. Sinds het vertrek van kolonel Ernst Mercuur in februari 2011, is de zaak alleen maar bergafwaarts gegaan bij het Nationaal Leger en is deze gewapende macht het slachtoffer geworden van zware politieke invloeden en misbruik van manschappen, materiaal en materieel. En tegelijkertijd werden de middelen, benodigd voor een goed functioneren van het Nationaal Leger, steeds minder. Op een gegeven moment was er dan wel een waarnemend bevelhebber, maar die had in de praktijk niets in de melk te brokkelen en kwamen de bevelen vanuit het ministerie van Defensie en wel van minister Benschop, die ook op de stoel van de bevelhebber wenste te blijven zitten. In deze situatie is tot op heden geen verandering gekomen. Deze week werd door de president bekendgemaakt, dat de kolonel Robert Kartodikromo, per 22 maart officieel de bevelhebber van het Nationaal Leger wordt. De laatstgenoemde nam al enige tijd waar als bevelhebber, maar kreeg zijn opdrachten vanuit Defensie. Majoor Tony Haps wordt commandant van de Landmacht en daarvoor moet de veel jongere en capabele majoor Van Aksel Dongen wijken. Het moet duidelijk zijn dat opperbevelhebber Bouterse, momenteel kiest voor overwegend loyalisten uit de zogeheten revo-periode, terwijl er jongere officieren ter beschikking zijn die het werk ook naar behoren en gezien hun opleidingen, zelfs beter zouden kunnen vervullen. Haps maakte bovendien ruim tien jaar en wel in de periode van de regering Venetiaan, geen deel meer uit van het Nationaal Leger, maar werd om het regiem Bouterse wederom tot deze gewapende macht toegelaten. Tot de nieuwe legerleiding behoren luitenant Werner Kioe A Sen (marine) luitenant-kolonel, Marven van Huisduinen (Luchtmacht), luitenant-kolonel Cherryl Chan Jon Chu (chef Generale Staf) en luitenant kolonel Floyd Mettendaf (commandant Militaire Politie). Opvallend hierbij is dat Bouterse het nu ineens wel noodzakelijk acht en wel na de verkiezingen van 2015, officieel een nieuwe bevelhebber aan te stellen. Misschien denkt Bouterse daarmede de onvrede en demotivatie die thans heerst bij het Nationaal Leger, weg te halen. Wij hebben daar onze ernstige twijfels over, gezien het feit dat de regering geen middelen heeft om het sterk verwaarloosde leger wederom op te vijzelen tot het niveau van voor augustus 2010. Vooral voor wat betreft de medische zorg van de leden van het Nationaal Leger en hun gezinnen, is de onvrede schrikbarend toegenomen sinds de vrije geneeskundige behandelingen zijn beëindigd en men is ondergebracht bij het Staatsziekenfonds, dat een veel mindere zorg garandeert. De nieuwe leiding bij het Nationaal Leger wordt daarom door de meeste militairen en ingewijden daarbuiten, slechts gezien als wat de Engelsen als ‘window dressing’ neerzetten.

SNL en PVV bekeren verder

SNL en PVV hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de SVB bekercompetitie. In het Dr.Ir.Franklin Essed Stadion stonden de ploegen van de gewapende machten respectievelijk tegenover Nishan’42 en Deva Boys. PVV klopte Nishan’42 met 2-0, terwijl SNL met 1-0 van Deva Boys won.

SNL had het niet al te makkelijk tegen Deva Boys. De tegenstander gaf zich niet zomaar gewonnen, maar uiteindelijk kwam SNL als winnaar uit de strijd. Deva Boys-coach Marlon Prisiri zag zijn team veel kansen creëeren, maar die niet benutten. “De voorhoe-de heeft gefaald”, aldus de oefenmeester, die aangaf dat twee van zijn aanvallers geblesseerd zijn. Een viel geblesseerd uit, terwijl de andere vanwege een lichte blessure niet kon meespelen. Volgens Prisiri gebruikte hij het treffen ook als generale voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de SVB Tweede Divisie, en wel tegen Flora.

SNL-aanvoerder Orpheo Wirip meent dat het spel van zijn ploeg niet echt tot uiting is gekomen. Vooral de afwezigheid van clubtopscorer Renzo Akrosie heeft hieraan ten grondslag gelegen. Behalve dat zijn gemis voelbaar was, moest SNL aan de hand van het spel van de tegenstander ook enkele wissels plegen. Volgens Wirip heeft de militaire ploeg de tegenstander ook onderschat, dit omdat Deva Boys een klasse lager speelt en SNL in de hogere Eerste Divisie uitkomt.

“Maar we zijn blij met de overwinning,” aldus Wirip, die benadrukt dat SNL er alles aan zal doen om de bekerfinale te bereiken. Wirip: “In de voorgaande drie bekercompetities zijn we nooit verder dan de halve finale gekomen. We gaan alles op zetten om dit jaar de finale te halen.”

door Ivan Summerville

 

In laatste vijf ontmoetingen: Suriname en Guyana houden elkaar in bedwang

Suriname en Guyana hebben elkaar in hun laatste vijf ontmoetingen in bedwang weten te houden voor wat betreft overwinningen en doelpunten. Waar ons land drie van de vijf keer won, scoorden de westerburen in de vijf laatste ontmoetingen zes keer tegen vijf doelpunten voor Suriname.

Drie van die wedstrijden betroffen vriendschappelijke duels, een in het kader van de Digicel Cup en een in het kader van de Caribbean Cup.

De nationale senioren selecties van beide landen staan op zaterdag 16 maart aanstaande wederom tegenover elkaar in een vriendschappelijke interland. Het decor is dan het Asraf Peerkhan Stadion in Nickerie. In het rijstdistrict worden dan voor het eerst in de geschiedenis een interland voetbalwedstrijd gespeeld. Het betreft ook de 68e interland tussen Suriname en Guyana.

Voor beide landen dient deze wedstrijd als voorbereiding op de Concacaf Nations League-wedstrijd. Guyana komt dan uit tegen Belize en Suriname neemt het op tegen St.Kitts & Nevis.

In het veld van 34 landen in de Concacaf Nations League, waar er als drie speelronden achter de rug zijn,  staat Guya-na op de achtste plek met 6 punten. Het buurland won twee keer en verloor een keer. Suri-name is zestiende met 4 punten. Natio won, verloor en remiseerde elk een keer.

De selectie van Suriname bestaat uit de spelers: Claidel Kohinor (Robinhood); Sersinio Profijt (Leo Victor); Cherwin Doorson (West United); Rivaldo Soesman (West United); Ivanildo Misidjan (Leo Victor); Purcy de Baas (Leo Victor); Ervin Tjon A Loi (West United); Anduelo Amoeferie (Inter Moengo Tapu); Isiah Helstone (Robinhood); Sergino Eduard (Inter Moengo Tapu); Ronaldo Kemble (Transvaal); Brian Elshot (Leo Victor); Roxey Fer (Robinhood); Stefano Rijssel (Robinhood); Dimitri Apai (W. Connection, Trinidad); Rievaldo Doorson (Transvaal); Renzo Akrosie (SNL); Gilerto Cronie (Leo Victor); Cerezo Haabo (Inter Moengo Tapu); Zerguinho Deira (Transvaal); Abraham Graves (Robinhood); Ayad Godlieb (Robinhood); Ivenzo Comvalius (Transvaal)

Donnegy Fer (Portmore United, Jamaica)

De resultaten van de laatste 5 wedstrijden tussen Suriname en Guyana

Datum                                  Team A Team B Uitslag                  Soort wedstrijd

17.10.2010                           Suriname             Guyana                0-2                          Digicel Cup

09.06.2011                           Suriname             Guyana                1-0                          Vriendschappelijk

30.04.2015                           Suriname             Guyana                1-0                          Vriendschappelijk

21.02.2016                           Guyana                Suriname             2-0                          Vriendschappelijk

08.10.2016                           Suriname             Guyana                3-2                          Caribbean Cup

Sentea wederom koploper NGVB/TAS

Sentea heeft de koploperspositie in de competitie van de NGVB/TAS wederom ingenomen. Afgelopen zondag, de tweede speeldag van de tweede ronde, verloor Puwa Nani van Real Amek. Puwa Nani had vorige week zondag de eerste plaats overgenomen van Sentea nadat die had verloren van Real Amek. Zondag viel echter ook Puwa Nani ten prooi aan Real Amek, dat daarmee voor de tweede week op rij voor een stunt zorgde in de competitie.

Sentea zelf won met 1-0 van SCSV TAS, een score die reeds na vier minuten spelen in de eerste he1ft werd bereikt door een treffer van Valeiro Sampie. In de tweede helft probeerde Sentea de score verder op te voeren maar TAS paste een solide verdediging toe waardoor de  het bij 1-0 bleef. In de eerste ronde had Sentea met 3-1 gewonnen. Door de overwinning komt Sentea op 16 punten uit zeven wedstrijden  terwijl  Puwa Nani op 15 punten blijft steken uit even veel wedstrijden.

Het verlies van Puwa Nani tegen Real Amek was ongetwijfeld de verrassing van de tweede speeldag. De ploeg onderging een pijnlijke  1-4 nederlaag tegen Real Amek. Bij de rust leidde Real Amek reeds met 1-0  door een doelpunt van Ernest Smit. Het werd in de derde minuut na de spelhervatting zelfs 2-0 via Marcello Fonki. In de 76ste minuut verkleinde Puwa Nani de achterstand naar 1-2, maar de ploeg kreeg  hierna een domper te verwerken.

Clubtopscorer Robin Ansoe kreeg een directe rode kaart, wat tevens ook de eerste rode prent van het seizoen  was. Real Amek maakte goed gebruik van haar numerieke meerderheid en scoorde nog tweemaal middels Duno Main wat de eindscore op 4-1 bracht. Met deze twee overwinningen klimt Real Amek op naar de der-de plek met 13 punten wat nog kansen geeft op het kampioenschap of semi-kampioenschap. In de eerste ronde won Puwa Nani met 2-1 van Real Amek.

Ispeak wees Armada met 2-1 terug na een 1-0 ruststand. Voor Ispeak vonden Odinga Adjoggo en Leffery Lambetie het net, terwijl Shaquille Djoe van Armada de tegentreffer voor zijn rekening nam. In de eerste hielden de ploegen elkaar in bedwang: 1-1.

Het programma voor aanstaande zondag is als volgt: 12:00 uur TAS-Real Amek; 14:00 uur Ispeak-Sentea en 16:00 uur Puwa Nani-Armada.

DUISTER ONVERSTANDIG EN GEVAARLIJK

De NDP-regering onder leiding van president Bouterse, voert een duister, onverstandig en gevaarlijk anti-westers buitenlands beleid dat ons steeds verder in isolement zal doen geraken. Een beleid dat nimmer een puur ideologische grondslag heeft gehad en dus niet links c.q. socialistisch kan worden genoemd, maar altijd slechts geënt is geweest op politiek opportunisme van exponenten uit de zogenaamde revo en tot enige doel heeft de machtsconsolidatie en die mag voor de huidige machthebbers geen onderbreking ondergaan. Uitgaande van dit streven tot het krampachtig behouden van de macht, heeft deze regering in de afgelopen nu bijna tien jaar, nauwe bilaterale relaties aangeknoopt met landen die als niet-democratisch en zelfs zeer repressief kunnen worden aangemerkt. Door de van meet af aan sterk bekoelde relatie met het Koninkrijk der Nederlanden, heeft de regering alvast bij de lidlanden van de Europese Unie, zeker geen goede beurt gemaakt. Nederland is namelijk een prominent lid van deze unie en wordt in de westerse wereld als een respectabele partner gezien. Maar na Nederland heeft het NDP-regiem van Bouterse zich ook steeds verder van de democratische wereld vervreemd en is het op stelselmatige mate gaan aanpappen met landen die worden bestuurd door usurpators. We denken daarbij aan Venezuela, Equatoriaal Guinea, Nicaragua, Cuba, Iran, China, Bolivia, Turkije en Rusland. Landen waar de mensenrechten op schandelijke wijze worden geschonden en waar Bouterse en zijn NDP-regering klaarblijkelijk niet de minste moeite mee hebben. We verschuilen ons daarbij voortdurend achter een niet-steekhoudend argument, van het niet bemoeien in de interne aangelegenheden van bevriende naties. In het geval van Venezuela waar de despoot Maduro het gehele land de vernieling in heeft geholpen er grote hongersnood heerst, er een vreselijk gebrek is aan medicamenten, de nationale munteenheid Bolivar onderhevig is aan de hoogste ontwaarding ter wereld, honderdduizenden Venezolanen het land uitvluchten en waar nu dialysepatiënten doodgaan, omdat de dialysemachines niet kunnen functioneren wegens grootschalige stroomuitval, blijft de regering Bouterse haar steun uitspreken voor de dictator Maduro en weigert zich, zoals de meeste landen op dit halfrond, te scharen achter de interim-president Juan Guaido. Dit is totaal onverstandig, duister en zeer vermoedelijk ook gevaarlijk buitenlands beleid, als wordt gekeken naar de positie die de reuzen op het Zuid-Amerikaanse continent hebben aangenomen in de kwestie Venezuela en ook hoe de Amerikaanse en Canadese regeringen zich in deze crisis hebben opgesteld.

Bouterse en zijn regering hebben zich verkast in de club van niet-democratische regiems, terwijl ze zich heel goed moeten realiseren dat er in deze wereld nog steeds keiharde geopolitieke verhoudingen zijn  en dat wij een inherent deel uitmaken van het westelijk halfrond, alwaar big brother in het noorden een heel grote machtsfactor betekent. In het oosten hebben we de Fransen en in het zuiden de Brazilianen die allemaal voor wat Venezuela betreft, zeker niet de zijde van Maduro hebben gekozen. De Verenigde Staten van Amerika kunnen in veel opzichten een land als Suriname onder zware druk zetten om het heilloze pad van steun aan Maduro spoorslags te verlaten. En dat kan Washington op verschillende wijzen bereiken. Bouterse en zijn regiem moeten begrijpen dat we nu reeds in zwaar financieel en economisch verkeer zijn beland en zullen eventuele dwangmaatregelen c.q. sancties van de Verenigde Staten en andere westerse partners, zeker niet overleven. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat we het misdadige Maduro regiem laten vallen en ons scharen in de rij der naties die het volledige herstel van de waarachtige democratie in Venezuela nastreven.

Surinaamse vechters ready op WK in Thailand

De Surinaamse thaiboksers die zich momenteel in Bangkok, Thailand, bevinden voor deelname aan de wereldkampioenschappen zijn gereed om zich van hun beste kant te laten zien.

Het WK Thaiboksen wordt namelijk volgens het knock-out systeem afgewerkt.

Willen de Surinaamse vechters dus kans maken op een titel mogen zij geen enkele partij verliezen.

Coach Benito Linger zegt desgevraagd dat er meer dan 500 vechters in verschillende klassen aan deze wereldkampioenschappen deelnemen.

Naast Suriname en gastland Thailand zijn onder andere ook vechters uit Italië, Brazi-lië, Pakistan, Spanje, Mexico en Argentinië aanwezig.

De Surinamers Andy Atomang en Nigel Deel van thaibokschool First Class Gym, Giovanni van Ravenswaay en Maurice Douglas van Team Yvel zijn allemaal erop gebrand om de naam van hun land hoog te houden. Zij hebben gisteren hun eerste training afgewerkt en zijn volgens Linger in vorm. Vermeldenswaard is alle vechters blessurevrij zijn. De weging is woensdag aanstaande rond 06:00 uur. Linger zegt dat de weging vroeg start vanwege het grote aantal deelnemers. De match-ups worden na de weging bekendgemaakt.

door Ivan Summerville

 

CBvS werkt intensief aan wederkeer rust op valutamarkt

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) werkt intensief aan de wederkeer van rust op valutamarkt. De nieuwe governor, Robert-Gray van Trikt, heeft gelijk na zijn intrede samen met zijn team intensief overleg gevoerd met de algemene banken, de wisselkantoren en overige stakeholders ter bespreking van oplossingsmodellen om te geraken tot normalisatie van het transactieverkeer op de valutamarkt.

Zoals bekend, doet reeds enige tijd het verschijnsel zich voor op de valutamarkt dat een verhoogde vraag wordt uitgeoefend naar bankpapier in Amerikaanse dollars. Deze verhoogde vraag is ingegeven door onzekere marktsentimenten en de stagnatie in de aanvoer van bankpapier in Amerikaanse dollar. Alle stakeholders hebben hun medewerking toegezegd om in collectief verband de stabiliteit op de valutamarkt te ondersteunen. Immers, alle Surinamers- vooral de kleine man of vrouw- zullen verliezers zijn bij een koersstijging.

Volgens de Centrale Bank zijn de recente ontwikkelingen op de valutamarkt geen weerspiegeling van de economische prestaties van het land, die redelijk goed te noemen zijn. Zo is een redelijke positieve economische groei voor de komende jaren tussen de 2 en 3 procent geprojecteerd door zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als ons eigen Planbureau. De inflatieprojectie van de Centrale Bank voor 2019 is rond de 6 procent, ervan uitgaande dat de koers stabiel blijft. De internationale reserves hebben een niveau bereikt rond de US-dollar 590 miljoen; dit is genoeg voor een dekking van de import van goederen en diensten van 3,3 maanden. Indien wij de importen van grote mijnbouwbedrijven eruit laten, omdat die geen beroep doen op de nationale deviezenreserves, stijgt deze dekking tot ongeveer 5 maanden. De gelddekking is rond 67 procent; veel hoger dan het wettelijk voorgeschreven minimum van 50 procent door de Bankwet.

Tegen de achtergrond van de redelijke economische indicatoren en de voorgenomen collectieve acties door de Centrale Bank van Suriname en de stakeholders, doet zij een dringend beroep op de gemeenschap geen onnodige vraagdruk uit te oefenen op de valutamarkt. Zij benadrukt dat er voldoende dekking aanwezig is voor de Surinaamse munt en ruimschoots vreemde valuta ter beschikking is voor de girale overmakingen ter voldoening van de verplichtingen in het buitenland. Bovendien zal de Centrale Bank ook veel actiever liquiditeiten beheersen, zodat ook vanuit dat optiek de rust op de valutamarkt wordt bewerkstelligd. Het betaalverkeer zal ook versoepeld en gemoderniseerd worden, zodat minder stagnaties hierin optreden. Tenslotte wordt benadrukt  dat zowel SRD als vreemde valutategoeden van burgers, veilig zijn bij het bankwezen en dat de Centrale Bank hierop stringent zal toezien.

Yellow Birds verspeelt ongeslagen status

Het had er veel van dat Yellow Birds gisteravond zijn ongeslagenschap in de heren hoofdklasse basketbalcompetitie zou verruimen met een zege op Ruckers. Echter, de regerend landskampioen uit Zorg en Hoop, verspeelde die status door een riante voorsprong uit handen te geven en uiteindelijk na tweemaal verlenging met 85-87 onderuit te gaan. Dit maakt dat alle ploegen in de hoofdklasse minimal een wedstrijd in de eerste ronde verloren hebben. Zondag speelden de ploegen namelijk hun laatste wedstrijd van de eerste ronde, die donderdag wordt afgesloten met het treffen tussen CLD en De Arend.

De Gele Vogels gaven in de eerste quarter een voorsprong uit handen en hadden daarna moeite Ruckers van zich af te schudden. De ruststand was 34-32 in het voordeel van de ploeg uiit ‘Het Nest’.

Yellow Birds leunde in de derde fase op een minimale voorsprong van twee punten, maar zag Saferio Fraser aan het einde van deze speelperiode Ruckers langszij brengen: 51-51. In de vierde fase waren de rollen omgekeerd met een lichte voorsprong voor Ruckers, dat uiteindelijk met 67-67 een verlenging moest afdwingen. Het was Ferlaino Krak die met een vrije worp de score met nog 44 seconden te spelen gelijk trok, nadat Björn Ewijk Ruckers op 67-66 had gezet.

In de eerste verlenging bleven de twee teams aan elkaar gewaagd. Er restten slechts 1.2 seconden toen Gylan Watamaleo de ploeg van Ruckers met 77-75 een zeker lijkende zege leek te bezorgen, echter bij de daaropvolgende aanval van Yellow Birds beging ploeggenoot Fraser een overtreding op Dancell Leter, die op dat moment een three-point poging ondernam. Leter scoorde de eerste twee pogingen en faalde bij de derde poging de partij in het voordeel van Yellow Birds te beslissen.  Met 77-77 betekende dit een tweede verlenging. Het was voor de Gele Vogels in deze fase passen en meten daar spelers als Ferlaino Krak, Donyell Samson en Le-ter in foultrouble zaten. Samson en Krak bereikten halverwege de tweede verlenging het maximale aantal persoonlijke fouten en Ruckers trok uiteindelijk met 87-85 aan het langste eind.

Leter had met 30 punten de grootste bijdrage voor Yellow Birds, terwijl Watamaleo Ruckers met 21 punten leidde.

Eerder op de avond wees SCVU de ploeg van De Schakel met 74-47 terug. De topscorers waren: Panka Sergio (SCVU) 20 punten en Henar Jamal (De Schakel) 15 punten.

De 47 punten van De Schakel zijn de derde laagste score dit seizoen in de heren hoofdklasse. Op 24 januari kwam CLD tot 49 punten tegen De Schakel (49-61), terwijl Finabank Koi Carper op 10 februari 42 punten liet noteren, eveneens tegen De Schakel: 42-79.

NIET 18.000, MAAR NU 3.000 WONINGEN

We hebben nog maar 14 maanden te gaan en de Surinaamse kiezer zal wederom in de gelegenheid gesteld worden vertegenwoordigers binnen de volksvertegenwoordigende lichamen aan te wijzen, bepalen wie de nieuwe regering van dit land zal mogen vormen en welke personen president en vicepresident tot 2025 zullen zijn. In aanloop naar de verkiezingen zijn verschillende politieke partijen al flink in de weer om zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen. Opvallend is het ook dit keer de NDP die met de vele beloften naar voren treedt. In het afgelopen weekend haalde ze haar bekende stokpaardje, de huizenbouw, wederom tevoorschijn. In 2010 beloofde Bouterse het bouwen van maar liefst 18.000 woningen als het volk hem maar aan de macht zou brengen. Van deze belofte is na tien jaar maar een fractie gerealiseerd en de zogeheten volkswoningen werden toch uiteindelijk koopwoningen, hetzij voor een voordeliger prijs. En wie kwamen voor deze goedkopere huizen van inferieure kwaliteit in aanmerking? Er zijn tot nog toe ernstige aanwijzingen dat lieden die gelieerd of trouw zijn aan de NDP, allereerst in aanmerking kwamen voor de woningen. Er is dus altijd sprake geweest van opportunistische toebedeling en het binden van woningzoekenden aan de voormelde politieke partij. Maar ook nu heeft de NDP niet veel anders kunnen bedenken dan een zogeheten bouwproject te Altona Village II, te initiëren voor de bouw van maar liefst 3.000 woningen. In aanloop naar de verkiezingen, gaat het hier wederom om een belofte aan woningzoekenden met als doel de kiezer voor de zoveelste keer zand in de ogen te strooien. Volgens de belofte zullen 3.000 woningen uit de grond gestampt worden en de partij hoopt dan natuurlijk dat de kiezer en belanghebbende voor de zoveelste keer in dit luchtkasteel gelooft. Reken maar na: 3000 woningen in 14 maanden houdt in dat er per maand 214 huizen sleutelklaar inclusief nutsvoorzieningen ter beschikking van de begunstigden moeten worden opgeleverd. Dat wil zeggen dat bouwvakkers, indien die in voldoende mate ter beschikking zijn, 7 huizen per dag af moeten hebben. Of er voldoende bouwmaterialen voor 3000 woningen momenteel ter beschikking zijn, blijft vooral voor professionals uit de bouwwereld een open vraag. Ook blijft het duister wie dat allemaal zal financieren, aangezien iedereen weet dat deze overheid enorme financiële problemen heeft. Het is weer beloftenfeest bij de NDP. Voor de verkiezingen van 2015, kwam men met een verhaal van een treinverbinding die moest lopen van Para naar Paramaribo. Een godsonmogelijke opgave, gezien de huidige situatie van lijnbebouwing en nog beschikbare terreinen waarover het spoor zou moeten lopen. Dure consultants werden naar ons land gehaald om het project te bespreken. Ook toen werd er geld verkwist aan een verkiezingsbelofte c.q. stunt die niet te realiseren was. En ook nu weer komt men met tal van beloften in een verwoede poging de kiezer voor de zoveelste keer zover te krijgen wederom voor de NDP te stemmen met als doel de macht wederom voor 5 jaar te consolideren. Het is te hopen dat dit volk dat veel te snel geneigd is zaken te vergeten, dit keer niet trapt in loze beloften die onder de huidige omstandigheden zeker niet op een juiste wijze zullen worden gerealiseerd.

Bataliba trekt zich terug uit competitie SVCB, Inter Vlijt geroyeerd

De SV Bataliba heeft zich op zondag 24 februari bij aanvang van de tweede ronde teruggetrokken uit de voetbalcompetitie van het Sport- en Vormingscentrum Blauwgrond (SVCB). De ploeg van Intervlijt werd geroyeerd. Intervlijt kwam zondag voor de tweede keer dit seizoen niet opdagen voor een te spelen wedstrijd. Zondag was SV General Boys de tegenstander. Hierdoor is Intervlijt geroyeerd uit de competitie. SV General Boys kreeg reglementair de zege toegekend. De andere ploegen die nog tegen Intervlijt moeten spelen krijgen reglementair de 3 punten erbij.

SCCV De Rest  wees Real Abenaston na een 0-0 ruststand met 2-1 terug door doelpunten van Marlon Paules en Rivaldo Linga. Voor Real Abenaston scoorde Finidi Wens. SV Guanini klopte SV Gingeston met 2-0, een score die al voor de rust was bereikt door treffers van Chanel Abauna en Joel Amimba. De uitslagen van zondag 3 maart zijn als volgt: Real Abenaston-SV Gingeston 2-1 (1-1). Real Abenaston: Ta-gejo Paulus en Desbedeon Seedo. SV Gingeston: Giorgio Menig. SV Gingeston: Chilino Vinisie en Edgar Wee Wee. Rood: Nino Pinas (Real Abenaston) en Stephan Main (SV Gingeston). SV Guanini-SV Van Dijk 2-1 (2-1). SV Guanini: Chanel Abauna (2x). SV Van Dijk: Shelton Akooi. SCCV De Rest-SV General Boys 3-1 (1-0). SCCV De Rest: Farello Koole, Arsenio Nibte en Marlon Paules. SV General Boys: John Atida. Programma zondag 10 maart: 11:00 uur SV Guanini-SCCV De Rest; 13:00 uur Real Abenaston-SV General Boys en 15:00 uur SV Van Dijk-SV Gingeston.

Bankiers content met benoeming Vijay Kirpalani

De Surinaamse bankinstellingen hebben zich gisteren tijdens een overleg met president Desiré Bouterse, financiënminister Gillmore Hoefdraad en Robert-Gray van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname, content getoond met de benoeming van Vijay Kirpalani als nieuwe president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, CBvS.

De president wees tijdens de ontmoeting erop, dat de benoeming van de nieuwe governor, Robert-Gray van Trikt, een niet-politieke is, hetgeen ook het geval was bij de vorige governor. Tijdens de vergadering is Vijay Kirpalani als nieuwe president-commissaris voorgesteld aan de bankdirecties. Ook deze benoeming wordt door de regering gezien als een niet-politieke, maar een technische. Kirpalani heeft een zeer ruime ervaring. Hij is tien jaar commissaris geweest onder governor André Telting. Door de president werd de voorgestelde nieuwe president-commissaris als zeer kundig aangemerkt, namelijk als een man die zijn sporen ook verdiend heeft in de zakenwereld en daarnaast beschikt over wijdverspreide nationale en internationale netwerken.

In zijn inleiding benadrukte het staatshoofd hoe belangrijk de financiële sector is voor de ontwikkeling van de economie en het samen optrekken om de toekomst van ons land veilig te stellen.

De banken gaven aan erg tevreden te zijn met de meeting. Ze hebben hun volste vertrouwen in de nieuwe leiding van de Centrale Bank uitgesproken. De bankiers waren ook bijzonder verheugd met Kirpalani als nieuwe president-commissaris. Zij stelden dat de heer Kirpalani de reputatie heeft kundig te zijn en in staat is om evenwicht te brengen tussen partijen. Ook zijn ze verheugd om over de thematische issues weer adequaat te kunnen communiceren met de Bank en de regering. Er is in de laatste 48uur continu onderling overleg gevoerd, ook met de minister van Financiën en de CBvS.

De banken kunnen zich ook volledig terugvinden in de strategische thema’s die het ministerie en CBvS hebben gedefinieerd. De regering betreurt dat een eerder bericht is uitgekomen. Volgens afspraak zou de regering eerst afstemmen met de heer Kirpalani indien hij akkoord ging met de benoeming en het persbericht hieromtrent zou ook eerst worden voorgelegd aan de bankiers zodat die de geest van de meeting kon weergeven. Inmiddels heeft deze afstemming plaatsgevonden en wordt het persbericht meer dan warm gedragen door alle vertegenwoordigingen.

Leo Victor weer koploper af

Leo Victor is de koploperspositie in de SVB/Telesur Eerste Divisie wederom kwijt.

De ploeg verloor gisteravond in een goed bezette Dr.Ir.Franklin Essed Stadion met 3-0 van Robinhood. De roodgroenen trokken na een 1-0 ruststand aan het langste eind en eisten zodoende de koppositie op.

Leo Victor moest doen zonder Brian Elshot doen in de vorige partij tegen WBC tegen de rode kaart aanliep. Albert Nibte werd vroeg vervangen omdat hij zich onwel voelde en de  Raynel Gambier werd in de eerste helft direct roodgekleurd na een overtreding op Roxey Fer.

In de eerste helft leek de partij nog beide kanten op te kunnen gaan maar dat veranderde meteen na het eerste doelpunt van Robinhood. Het was Roxey Fer die het net vond voor de nieuwe koploper.

Robinhood kon hierdoor iets vrijer spelen. Leo Victor ging meer druk uitoefenen, maar vormde weinig gevaar voor de tegenstander.

Na de spelhervatting wisten ook Stefano Rijssel en Roche Rosebel doelman Sercinio Profijt te passeren.

Stefano Rijssel, die ook een assist gaf, zei dat Robinhood moest winnen en hij zijn teamgenoten dan ook zeer gemotiveerd waren.

“We hebben de hele week hard getraind en waren goed voorbereid”, aldus de aanvaller, die zich blij toont dat Robinhood  tot nog toe ongeslagen is. “We doen er alles aan om dat te blijven. Ons streven was om op de eerste plaats te komen en we gaan het niet meer uit handen geven.”

Real Meursie koploper Para

Real Meursie is na negen speelrondes de koploper in de voetbalcompetitie van de Para Sport Bond (PSB). De ploeg speelde afgelopen zondag in het Andre Brahim Stadion op Para overigens 2-2 gelijk tegen Locomotief. Bij de rust leidde Locomotief met 2-1 door doelpunten van. Safije Peiter in de 29ste en de 41ste minuut. Romiel Koedemoesoe scoorde in de derde minuut de 1-0 voor Real Meursie, terwijl Arsinio Sno in de 56ste minuut de gelijkmaker liet noteren.

Geel was er voor Worento Pique, Sa-finio Amalensi, Colvin Kodama, Arsinio Sno en Furgil Eduards van Real Meursie alsook Migalvio Colin van Locomotief. Lindon Joval en Wendel Lewis van Real Meursie, en Guillermo Vyent van Locomotief werden rood-gekleurd.

De uitslagen van de overige wedstrijden zijn als volgt: Sjulang-Aquila 3-2 (2-1). Sjulang: Damian Seinpaal (3x). Aquila: Stefano Plet (2x). Geel: Sjulang: Sergay Grant, Jurmen Pique, Chalton Riedewald en Moreo Biswa-ne. Aquila: Gylliume Piqueen Alfred Sno. OSV-Jong Surinos 4-1 (2-0).

OSV: Edmond Hunte (2x) en Wensley Amelo (2x). Jong Surinos: Blitsen Poeketie. Geel: OSV: Terence Wilnis en Wensely Amelo.

Stand na 9 speelrondes:

1.Real Meursie                 19 punten

2.OSV                                    18 punten

3.SV Locomotief               12 punten

4.Jong Surinos                   11 punten

5.SV Aquila                         9 punten

6.SV Sjulang                       8 punten

Programma zondag 10 maart: 13:00 uur Real Meursie-Jong Surinos; 15:00 uur Locomotief-Sjulang en 17:00 uur Aquila-OSV.

Hot!! Lustig Phagwa Festival meets Hardcore goes Phagwa

Dit jaar heb je op Holi Phagwadag, 21 maart, naast het Lustig Give Back Phagwa Festival, ook een andere groot Phagwa event, namelijk. Hardcore goes Phagwa, dat vindt plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Het Lustig Give Back Phagwa Festival wordt op de boulevard aan de Anton Dragtenweg gehouden. De vraag is welk evenement meer bezoekers gaat trekken. Volgens kenners in de Surinaamse showbizzwereld zal de line up dat bepalen. Nu al is bekend dat DJ Chuckie, DJ Dyna en Bizzey zijn gecontracteerd voor het Lustig Give Back Phagwa Festival. De Surinaams-Nederlandse rapper Poke is een van de headliners van Hardcore goes Phagwa. Verder wordt gefluisterd dat Broederliefde ook komt voor Hardcore. Alsof dat nietgenoeg is, komt Lustig Events met het tweede event Lustig Events Gives Back in Concert. Dit vindt plaats op 20 maart op de boulevard. Lustig Events, de organisator achter het evenement, belooft veel groter dan vorig jaar te zullen uitpakken met meer special effects en grotere artiesten. Hardcore Entertainment daarentegen gaat ook groots uitpakken. “Het wordt een productie als nooit tevoren”, benadrukt Harcore Entertainment. Nu al is bekend dat DJ Chuckie, DJ Dyna en Bizzey zijn gecontracteerd voor het Lustig Give Back Phagwa Festival. De Surinaams Nederlandse rapper Poke is een van de headliners van Hardcore goes Phagwa. Verder wordt op op Holi Phagwadag, 21 maart, ook een Phagwa Makhan Chor festival in de Palmentuin en een Parbo Phagwa party in At Live Entertainment Center gehouden.

Yellow Birds verdedigt koppositie tegen Ruckers

In de heren hoofdklasse van de Surinaamse Basketbal As-sociatie (SBA) staan morgen twee toppartijen op het programma. Om 19:30 uur kruisen SCVU (2) en De Schakel (4) de degens, gevolgd door de ab-solute kraker tussen koploper Yellow Birds en Ruckers, de huidige nummer 3. Voor alle vier ploegen is het hun laatste wedstrijd van de eerste ronde.
Yellow Birds is koploper met 10 punten, de volle winst uit vijf wedstrijden. SCVU volgt met 9 punten als tweede en Ruckers is derde met eveneens 9 punten. Beide ploegen hebben vier wedstrijden gewonnen en een verloren. De Schakel bezet de vierde plek met 7 punten. De ploeg won twee keer en verloor drie partijen. De Arend en Fina-bank Koi Carper hebben hetzelfde aantal punten. De Arend verloor en won net zoveel als De Schakel, maar heeft een minder doelsaldo. Finabank Koi Carper verloor vijf keer en won een wedstrijd. CLD is hek-kensluiter met 5 punten, uit vijf verloren wedstrijden. De ploeg uit Noord en De Arend spelen donderdag hun laatst wedstrijd van de eerste ronde.
Bij de dames staan morgen om 16:00 uur Rialto en SCVU te-genover elkaar en om 17:45 uur De Arend-Yellow Birds. Het betreft de start van de derde ronde. Volgende week zondag De Arend-Rialto en SCVU-Yel-low Birds. Yellow Birds is mo-menteel na zes wedstrijden on-geslagen: 12 punten. Rialto volgt met 9 punten, 3.De Arend 8 punten en 4.SCVU 7 punten.

ECD intensiveert controle kostprijscalculatie ondernemers

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) met name de Economische Controle Dienst (ECD), zal in de komende periode de prijzen in de winkels en in de verschillende handelszaken streng monitoren. Na de invoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting, zijn berichten ontvangen dat een ondernemer ertoe over is gegaan om deze kostenpost door te berekenen in de verkoopprijs. De ondernemers mogen vaste lasten opbrengen, maar de kostprijscalculatie moet op de juiste manier plaatsvinden. Deze minimale procentuele doorberekening dient over het gehele kalenderjaar evenredig verspreid te zijn. Het kan nimmer de bedoeling zijn dat de consument benadeeld wordt door het onjuist doorrekenen van de rij -en voertuigenbelasting bij de kostprijs. Via sociale media heeft een burger melding gemaakt van een extra heffing van rij -en voertuigenbelasting, die betaald moest worden aan een ondernemer bij het kopen van goederen. De ECD is op onderzoek uitgegaan in opdracht van de minister van HI&T. De extra heffing van de rij- en voertuigenbelasting van SRD 30, was inmiddels verwijderd door de ondernemer. De ECD heeft de ondernemer gezegd om de juiste kostprijscalculatie toe te passen. Het team van de ECD zal via de aankoopbonnen van de winkeliers en andere ondernemingen nagaan of de verkoopprijs voor de consumenten juist is en de winstmarge niet is overschreden. Consumenten en ondernemers die hebben gemerkt dat er een extra heffing van de rij -en voertuigenbelasting op de aankoopbon is vermeld of onredelijke prijsverhogingen hebben opgemerkt, mogen dit melden aan de afdeling Consumentenzaken en of de Economische Controle Dienst (ECD).

 

Nieuwe show Clifton Braam heet ‘Alles Kan, Niets moet’

De nieuwe theatershow van Clifton Braam heet ‘Alles Kan, Niets moet’. Het stuk wordt van oktober tot januari 2020 in Nederland gespeeld. Hierna komt Suriname aan beurt. ‘Alles Kan, Niets moet’ is volgens Braam ontstaan vanuit de gedachte om meer van zichzelf bloot te geven. Met het nieuwe stuk wil Braam zijn visie op de maatschappij geven.

Verder zal de stand-up comedian en presentator in december een stuk spelen dat speciaal voor Suriname bestemd is. Hij is ook druk bezig met het schrijven van een script voor een tour in april 2020 met Danielle Dorder en Glenn Huisden met wie hij de theaterproductie ‘Buitenman, Buitenvrouw’ speelde. Clifton Braam werd geboren op 26 januari 1968 te Paramaribo. Clifton is de zoon van Harold Braam, een van de bekendste moppentappers die Suriname ooit heeft gekend, die op 12 mei 2008 op 71-jarige leeftijd plotseling overleed.

45 golfers strijden om Digicel kampioensbeker

Van vrijdag 8 maart tot zondag 10 maart aanstaande strijden 45 golfers op de baan van de Golfclub Paramaribo om de Digicel kampioensbeker. Digicel Business sponsort dan voor het derde jaar op rij de Digicel Business Club Kampioenschappen van de Golf Club Paramaribo. Tijdens dit driedaagse golftoernooi op de golfbaan aan de Indira Gandhiweg zijn de 45 deelnemers verdeeld in drie heren- en twee damesklas-sen.

Er zal gespeeld worden volgens het “gross” systeem, wat betekent dat er geen handicap verrekening wordt toegepast.

Op zondag 10 april zullen er een heren- en een vrouwenkampioen voor het golfseizoen 2018/2019 gekroond worden.

“Wij grijpen deze kans aan om met Digicel Business een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse clubkampioenschappen van de Golfclub Paramaribo, vanwege de relevantie hiervan voor onze zakelijke klanten. Bij golf staat behalve conditie en flexibiliteit, vooral mentale kracht centraal.

Dit zijn allemaal eigenschappen waarmee Digicel Business bedrijven in Suriname een voorsprong kan bieden. Digicel Business levert innovatieve diensten, die bedrijven in staat stellen om efficiënter en veiliger te opereren.

Dit, dankzij onze hoogopgeleide specialisten in ICT oplossingen en onze partnerschappen met toonaangevende bedrijven zoals onder andere Microsoft en CISCO”, zegt Deonarine Gopaul, CEO van Digicel Suriname.

Herman Vijzelman, Vice President van Golfclub Paramaribo legt uit: “Golfclub Paramaribo zet zich in om de golfsport in Suriname te promoten.

Wij willen golf toegankelijker maken voor iedere sportliefhebber, jong en oud. Hierbij faciliteren wij ook jongeren die minder draagkrachtig zijn. Dit doen wij op onze Golfschool waar de jeugd op een speelse manier de basisbeginselen van één van de mooiste sporten worden bijgebracht. Onze regerend kampioen is een product van de Golfschool! Wij zijn erg blij dat Digicel dit streven ondersteunt en wij voelen ons zeer vereerd dat Digicel Business Solutions zich dit jaar wederom bereid heeft gevonden om onze kampioenschappen te sponseren”.

 

 

VRAAGSTUK ERNSTIGER DAN VERMOED

Toen in mei 2018 de Nederlandse douane op de luchthaven van Schiphol  een bezending van 19.5 miljoen euro aan contanten afkomstig en verzonden door de Centrale Bank van Suriname, CBvS, in beslag nam, konden maar slechts weinigen bevroeden wat voor consequenties deze actie van de Nederlandse douane geruggesteund door het Openbaar Ministerie, voor ons land verder zou hebben. Na bijna een jaar is het wel duidelijk dat het miljoenenbedrag in euro’s alles te maken heeft met een onderzoek dat de Nederlandse justitie heeft ingesteld, omdat het vermoeden bij haar bestaat dat een aanzienlijk deel van het voormelde bedrag in contanten, alles te maken zou hebben met witwaspraktijken die in ons land plaatsvinden. De Centrale Bank zou haar medewerking hebben verleend het geld richting Nederland te sturen als service aan zeker twee valutabanken om aldaar betalingen te kunnen doen voor klanten van de Surinaamse handelsbanken. De banken in kwestie hadden al tijden problemen voor het kunnen overboeken van grote bedragen, omdat buitenlandse bankinstellingen al geruime tijd geen medewerking hiertoe wensten te verlenen. Suriname heeft in het buitenland al geruime tijd een niet al te goede naam verkregen, omdat extern men er zo langzamerhand van overtuigd is geraakt dat er hier op grote schaal illiciet verkregen geld wordt witgewassen. Tot op heden heeft de Nederlandse justitie niet aangegeven, hoe het met het ingestelde onderzoek naar de 19.5 miljoen geconfisqueerde euro’s, vorig jaar verzonden door de Centrale Bank, zit en of ze het geld op korte termijn zal vrijgeven. En zolang dat geld in Nederland vast zit en het Openbaar Ministerie geen duidelijkheid verschaft over wat de eindconclusie met betrekking tot deze grote geldzending zal zijn, vinden er geen cash valutazendingen richting ons land meer plaats. Dat wil zeggen dat er geen grote geldzendingen van contanten in vreemde valuta meer plaatsvinden en dat is al maanden zo. Geen enkele vliegmaatschappij wenst thans haar handen te branden cash geldzendingen naar Suriname te vervoeren. Ook banken in het buitenland willen nog slechts op girale basis valutatransacties met Suriname doen. Door deze situatie waarbij Suriname en zijn bevolking in de verdrukking worden gebracht, ontstaan er grote problemen. Banken krijgen thans te maken met zeer ontstemde valutarekeninghouders die hun tegoeden deels of helemaal wensen op te nemen en dat niet kunnen, omdat de valutabanken weigeren het vreemde geld, naar wens te verstrekken. Waar de doorsnee valutabankrekeninghouder totaal geen genoegen mee zal nemen, is een uitkering van zijn valutategoeden in SRD. De spanningen tussen de burgerij en het bankwezen kunnen door de huidige toestand tot een kookpunt oplopen. Er zijn namelijk mensen die voor ontvangsten geen genoegen nemen met onze nationale munt. We denken daarbij aan verhuurders van appartementen en woningen die van de huurder dollars of euro’s eisen en geen genoegen zullen nemen met SRD. Ook bijvoorbeeld goudzoekers die na noeste arbeid hun goud aanbieden aan opkoopzaken, eisen dollars en zo niet, euro’s. Ook bij deze groep zal de onvrede zwaar oplopen. Bedrijven die zich op commissiebasis toeleggen op het overmaken van kleinere valutabedragen die cash worden aangeboden, zullen hun omzet door de huidige toestand alleen maar drastisch zien verminderen. Geen enkele instelling die zaken doet in vreemde valuta, moet ervan uitgaan dat alle betalingen en uitkeringen op een girale manier zullen kunnen geschieden. In elke samenleving bestaat het girale verkeer, maar ook de contante betaling en juist die laatstgenoemde mogelijkheid is thans in gevaar gebracht en niet in het minst, door lieden die zich al jaren achtereen met illegale en misdadige praktijken bezighouden en in hun kluizen wel over ‘bevlekte’ valuta beschikken, die ze nu ook steeds moeilijker kwijt kunnen. De Centrale Bank van Suriname zal morgen overleg plegen met stakeholders binnen de valutamarkt en hopelijk slaagt ze erin wat meer rust te brengen voor wat betreft de toegankelijkheid tot voornamelijk de dollar en het beteugelen van de valutawisselkoersen die zich in de afgelopen twee weken in een opgaande lijn begeven.

Tweetal ingesloten voor overval woning parlementariër

Het Arrestatie Team (AT) heeft in de vroege ochtend van dinsdag 5 maart, Crano W. (28) alias Baby Police en zijn kompaan Roland T. (32), aangehouden op verdenking van gekwalificeerde diefstal. Beiden zijn in verzekering gesteld. Romario Ch. (28) en Valencia P. (28) die ook waren aangehouden, zijn na hun voorgeleiding heengezonden. Op de verdachte Roland T. is een gestolen mobiele telefoontoestel gevonden. Crano W. en Roland T. worden ervan verdacht in de vroege ochtend van zaterdag 2 maart betrokken te zijn geweest bij de overval in de woning van parlementariër D.V. De criminelen hebben onder andere zaktelefoons en een geldbedrag buitgemaakt. De verdachten zijn in beeld gebracht door de afdeling Kapitale Delicten waarna zij door leden van het AT zijn aangehouden.

 

ER MOESTEN EERST DODEN VALLEN

Een schreeuwende kop in een lokaal dagblad: Militairen schieten rovers neer te Mama Dyuka. In het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat militairen die een ondernemer bewaakten, op een gegeven moment het vuur openden op rovers die de laatstgenoemde probeerden te beroven. Maandag en dinsdag werden er in totaal twee lijken door de politie met schotwonden in het gebied aangetroffen. Een lijk van een derde slachtoffer zou te Gran Santi zijn gevonden. Met betrekking tot het laatste slachtoffer wordt een onderzoek ingesteld. Het zou dus om drie personen gaan die een ondernemer wilden beroven, maar die door de bewakers (lees: militairen) onder vuur werden genomen met het noodlottige gevolg. De vraag die meteen rijst, is hoe het komt dat dienstdoende militairen zich binnen een goudconcessie bevinden en aldaar belast zijn met de bewaking van een ondernemer die vermoedelijk als concessionaris of exploitant van een goudconcessie kan worden gezien. Naar verluidt zou de concessie aan Brunswijk toebehoren en de ondernemer ene M. zijn. Dat militairen met wapens van staat worden ingezet om bepaalde particulieren of concessies in het achterland tegen betaling te bewaken, is geen geheim. Al tijden is er niet slechts door de media, maar ook door militairen op gewezen, dat militairen met medeweten en soms ook in opdracht van een bepaalde officier worden ingezet ter bewaking van tal van objecten in Paramaribo en daarbuiten. Voor deze bewakingsdoeleinden wordt grof betaald en vaak is het nog ook zo dat de militairen die vooral in het binnenland hun leven op het spel zetten, maar een fractie van het geld dat betaald wordt aan de officier(en), in handen krijgen. De wapens van het Nationaal Leger die grondwettelijk bestemd zijn voor de verdediging van onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit, worden al vanaf 2011 misbruikt voor totaal militair vreemde doeleinden. Nu zijn er bij deze zogenaamde bewakingsdoeleinden van goudconcessionarissen, doden gevallen. We moeten uitkijken dat er niet wederom vijandelijkheden in het achterland ontstaan door deze schietincidenten waarbij mensen het leven hebben gelaten. Het wordt ook de hoogste tijd dat er een eind wordt gebracht aan de situatie in het Nationaal Leger waarbij er sprake is van een legertje onder bevel van een bepaalde majoor en zijn superieuren  aan de Henck Arronstraat en de Kleine Combéweg, dat in de gelegenheid wordt gesteld door leger vreemde activiteiten grove nyans te maken en de rest van de grootste gewapende macht het nakijken heeft en al jaren aan grove verwaarlozing bloot staat.

Real Amek stunt tegen koploper Sentea

Real Amek heeft op de eerste speeldag van de tweede ronde in de NGVB /TAS competitie gestunt tegen koploper Sentea. Real Amek revancheerde zich met 2-1 voor de 2-7 nederlaag in de eerste ronde en Sentea verloor de koppositie aan Puwa Nani.

Met twee doelpunten voor de rust was Aldahier Awsa zonder meer de  hoofdrolspeler. Met zijn was hij een groot gevaar voor de verdediging van Sentea.  Awsa opende in de 26ste minuut de score voor Real Amek en scoorde vervolgens ook in de 33ste minuut. In de tweede helft  gooide Sentea het over een andere boeg hetgeen na 60 minuten spelen  resulteerde in de aansluitingstreffer via Denzel Jabini.

De 2-1 werd ook de eindscore. Door deze eerste nederlaag is Sentea de koppositie kwijt  aan Puwa Nani. De ploeg blijft op 13 punten steken, terwijl Puwa Nani  naar 15 punten is opgeklommen.

Overigens won Puwa Nani moeilijk met 2-1 van  Ispeak.

Ispeak nam na 22 minuten spelen verrassend  een 1-0 voorsprong door een treffer van Leffery Lambetie. Na de rust kreeg Puwa Nani meer vat op het spel  maar het duurde tot aan de 70ste minuut voordat de score in evenwicht werd gebracht door Robin Ansoe. Elf minuten mocht Puwa Nani opgelucht ademhalen toen Leandro Misidjang de eindscore op  2-1 bepaalde .

In de derde ontmoeting van de dag slaagde de ploeg van TAS er eindelijk in om van haar nederlagenreeks af te komen, dit door een 1-1 gelijkspel tegen Armada. TAS keek al na 35 minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Het was Tochiro Bijeren die voor Armada het net vond. TAS herstelde zich in de tweede helft via Fransisco Duarte die in de 57ste minuut voor de gelijkmaker aantekende. Programma zondag 10 maart: 12:00 uur TAS-Sentea; 14:00 uur Puwa  Nani-Real Amek en 16:00 uur Is-peak-Armada.

Palm Boys verlies protest, Kampoe kampioen

Kampoe is troefcallkampioen voor het seizoen 2018-2019.

De ploeg verzekerde zich al in de voorlaatste speelronde van de winnaarsronde van het kampioenschap. Met nog een speelronde voor de boeg was Kampoe niet meer in te halen door de nummer 2 op de ranglijst, Palm Boys. Echter, aangezien de laatstgenoemde club een protest had ingediend tegen Kampoe, kon deze de titel nog niet vieren. Indien Palm Boys in het gelijk was gesteld, zou deze club zich de nieuwe kampioen mogen noemen.

Hoewel Palm Boys in het ongelijk werd gesteld, zijn er wel straffen uitgedeeld aan de spelers die zich hebben misdragen en schuldig gemaakt ontstaan van het ongerief. Palm Boys moet dus genoegen nemen met het semi-kampioenschap.

De nummer 3 tot en met 5 zijn op een gelijk aantal punten geeindigd en zullen een driehoekstoernooi spelen om de definitieve besetting. Het gaat om Shaktie, Mahaan en Topper.

De uitslagen van de gespeelde partijen zijn als volgt: Kampoe-Kolibrie 103-63. Kampoe: Ramon Ramautarsing/Chandre Khoesiaal 27 punten. Dit koppel gaf een baunie aan Arnold Oron en Eugéne Caupain van Kolibrie. Kolibrie: Marcello Belgrave/Ramon Anches 24 punten. Palm Boys-BSamboys 76-67. Palm Boys: Rawi Doebar/ Marcel Tjon A Len 20 punten. BSamboys: Rawi Ramgoelam/ Prashant Balgobind 19 punten. Toppers-Sudhar 95-54. Toppers: John O’Bryan/Alan For-ster 26 punten. Sudhar: Radjes Kalloemissier/Leendert Kwasiba 19 punten. Mahaan-Shaktie 74-72. Mahaan: Cynthia Moha-medradja/Kenneth Sabajo 21 punten. Shaktie: Ashwin Soekhai/Max Soekhai 19 punten. Formula-Ekta 77-55. Formula: Manolito Vasilda/Roel Stanton 24 punten. Ekta: Dewnarain Birtantie/Premnad Autar 24 punten.

Kampoe, Palm Boys, Shaktie, Mahaan, Toppers, Formula en Olaria hebben zich geplaatst voor deelname aan het Ster-rentoernooi. In totaal nemen tien ploegen deel aan dit toernooi, de overige vijf komen uit de verliezersronde, waar ‘t Hofje koploper is, gevolgd door SMC, Trekkers en Openbaar Groen. Programma dinsdag 5 maart (verliezersronde): SMC-Openbaar Groen; ‘t Hofje-Victorie en Mahaan-Toppers.

Winnaars Tweede Divisie scoren drie keer

Bij de voortzetting van de tweede ronde van de SVB Tweede Divisie competitie hebben al de winnende ploegen hun wedstrijden met drie doelpunten gewonnen. Bintang Lair klopte Real Moengo Tapu na een ruststand van 0-0 met 3-0. Deva Boys wees Tahiti met 3-2 terug evenzo Happy Boys die deze eindscore tegen Slee Jr bereikte na een 2-1 ruststand. Ook KD klopte Jong Aurora met 3-0, maar dan na een 1-0 ruststand. Eerder in de week won Flora zijn inhaalduel van de eerste ronde tegen Flamingo met 2-1, na een 0-0 rustscore. Alfredo Finkie en Milroy Jones scoorden voor Flora , Melto Brewster voor Flamingo. Flora heeft nog vijf inhaalwedstrijden voor de eerste ronde voor de boeg. De ploeg heeft met 15 punten de volle winst uit vijf inhaalpartijen en is opgeklommen naar vijfde plek.

Zaterdag aanstaande is Deva Boys om 16:30 uur de eerstvolgende tegenstander in het LSB-stadion.

De tweede ronde wordt donderdag hervat met het treffen tussen Bintang Lair en Jong Aurora om 20:00 uur in het Dr.Ir.Franklin Essed Stadion.

Zaterdag 9 maart: 16:30 uur: Tahiti-Flora (Bigi Wee, Brokopondo); Slee Jr.-Junior (George Deul, Hanna’s Lust). Zondag 24 maar: 16:30 uur: Real Moengo Tapoe-KD (Ronnie Brunswijk Stadion). Happy Boys is vrij.

Stand: 1.Happy Boys 26-10; 2.Junior 20-9; 3.Bintang Lair 20-10; 4.KD 17-11; 5.Flora 15-5; 6.Flamingo 15-11; 7.Tahiti 14-11; 8.Real Moengo Tapoe 10-10; 9.Deva Boys 8-10; 10.Jong Aurora 6-11 en 11.Slee Jr 4-10.

De topscorers tot nu toe zijn: Rosjano Haabo (Tahiti) 8; Donovan Loswijk (Junior),  Jurgen Entingh (Junior) en Evani Esperance (Happy Boys) elk 6; Vangelino Sastromedjo (Bintang Lair), Aimard Moese (Deva Boys) en Melito Brewster (Flamingo) elk 5.

VES benadrukt wederom noodzaak autonome Centrale Bank

De recente publiciteit rond het politieke ingrijpen in de Raad van Commissarissen en directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft de discussie rond haar autonomie bij het formuleren en uitvoeren van het monetaire beleid aangewakkerd. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt in een persbericht vast, dat de regering kennelijk zowel vóór als ná de ingreep, sterk hecht aan een, vanuit haar optiek, goede afstemming en coördinatie met de Bank ter ondersteuning van het fiscale, monetaire en het macro-economische beleid. De VES heeft in principe geen bezwaar tegen afstemming, zolang, ook vanuit de optiek van de Centrale Bank, goede spelregels in acht worden genomen die onherroepelijk worden nageleefd.

KREDIETEN CBVS HEBBEN AVERECHTS GEWERKT

Spelregels bij en afspraken over de aard van de beleidsafstemming tussen de regering en de Centrale Bank zijn noodzakelijk, omdat de vereniging bevreesd is voor de risico’s die bij de feitelijke afstemming van het beleid kunnen voortvloeien voor de autonomie van de Bank.

Met dit persbericht vraagt de VES expliciet de aandacht voor deze risico’s. De vrees van de vereniging is gebaseerd op onze monetaire geschiedenis, die leert dat de regering gedurende bepaalde perioden, omwille van het verlichten van de directe sociaaleconomische noden van de bevolking, overmatig gebruik heeft gemaakt van de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank. Dit met veronachtzaming van de letter en geest van wettelijke bepalingen en met onverantwoorde medewerking van de leiding van de Bank. Het is voldoende bekend dat deze beleidsvoering averechts heeft gewerkt en per saldo tot grotere armoede onder de bevolking heeft geleid.

Dit averechtse resultaat lijkt paradoxaal, maar is zowel uit theoretisch als praktisch oogpunt bezien voor de hand liggend. De vereniging heeft er bij herhaling op gewezen dat, gegeven de weinig elastische en eenzijdige productiestructuur van Suriname, overmatige geldschepping om populaire consumptief geaarde beleidsmaatregelen te financieren niet leidt tot duurzame vergroting van het productievolume. Er is uitvoerig kwalitatief en kwantitatief bewijs dat onze economie zowel in reële als in nominale zin beter presteert in tijden wanneer er orde en rust heerst op het terrein van de staatsfinanciën en aan het monetaire front. Overmatige geldschepping wekt immers een zichzelf versterkend inflatoir proces op, dat mogelijk al op korte maar zeker op langere termijn aanzienlijke en moeilijk te herstellen schade aan de economie toebrengt.

STABILITEIT IN WAARDE NATIONALE MUNT

Volgens de VES ligt hier tevens de rechtvaardiging voor het waarborgen en versterken van de positie van de Centrale Bank van Suriname. Zij dient onder alle omstandigheden op afstand van de politiek te functioneren en naar eigen inzicht consistent haar wettelijke opdracht uit te voeren, gericht op het bevorderen van de duurzame stabiliteit in de interne en externe waarde van onze nationale munt. De volgende in de memoires van 1992 vastgelegde uitspraak van J. Zijlstra, voormalig president van de Nederlandsche Bank N.V., is nog steeds voor Suriname van bijzondere betekenis, omdat onze staat een slecht track record heeft als het gaat om beteugeling van de inflatie. “Zoals het recht bewaakt moet worden door een onafhankelijke instantie, de rechtelijke macht, zo moet de waardevastheid van het geld bewaakt worden door een onafhankelijke instantie, de centrale bank.”

Gezien de boven aangegeven redenen, ondersteunt de vereniging het al lang voorgenomen streven naar verdere hervorming en aanscherping van het wettelijk kader waarbinnen de CBvS moet opereren. Aan de invulling hiervan wil de VES volgaarne een bijdrage leveren. In de tussentijd dient het in 2016 getekende Memorandum van Overeenstemming, waarbij is bepaald dat de staat en overige overheidsinstanties geen verder beroep zullen doen op de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank, onverkort van kracht te blijven.

DEUGDELIJK CENTRAAL BANKIEREN

Bij hervorming van de Bankwet 1956 dient het accent echter niet primair te worden gelegd op de afstemming bij en coördinatie van de beleidsvoering met de Centrale Bank. Het accent dient nadrukkelijk te liggen op strikte toepassing van op de Surinaamse omstandigheden toegesneden international best principles and practices on central banking. Deze zijn na decennialange discussies en ontwikkelingen binnen het mondiale centrale bankwezen geformuleerd en evolueren steeds verder.

Ze houden in essentie in dat er redelijke ruimte mag bestaan voor overleg tussen regering en Centrale Bank en wel vooral met betrekking tot de technische aspecten van de afstemming en coördinatie van de beleidsuitvoering. Dit overleg mag echter nimmer afbreuk doen aan zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming en evenmin aan de exclusieve bevoegdheid van de Bank voor formuleren en uitvoeren van het monetaire beleid. Het is onacceptabel dat de regering aan de Bank aanwijzingen of instructies geeft die interveniëren in het bankbedrijf en -beleid. De Bank heeft immers een eigen specifiek belang bij het duurzaam bevorderen van een stabiele geldswaarde, dat niet steeds hoeft samen te vallen met een korte termijn politiek belang van de regering.

TRANSPARANTE INFORMATIEVER-STREKKING

De vereniging vraagt de aandacht voor het risico van averechts werkend staats beïnvloeding. Regeringen zijn immers geneigd zich bij de beleidsvoering disproportioneel te laten leiden door politieke overwegingen, die op termijn vaak minder gunstig uitpakken voor de economie. Van de Centrale Bank mag anderzijds worden verwacht dat zij het hoofd zal bieden aan deze druk door wijs beleid te voeren en vast te houden aan hoge beginselen van goed bestuur.

Zij dient naar eigen oordeel en zonder enige bemoeienis van buitenaf zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van haar wettelijke taakopdracht. Door middel van een transparante informatieverstrekking moet de Bank het voorts aannemelijk maken dat haar beleidskeuzen in het beste belang van de Surinaamse burgers zijn. Hun actieve steun is onmisbaar bij de strijd tegen de inflatie. De VES ziet het als haar maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid het beleid van de recent benoemde Raad van Commissarissen en directieleden van de Centrale Bank nauwlettend en kritisch te volgen en te beoordelen op basis van de hier geschetste beginselen van deugdelijk centraal bankieren.

GOED VOORBEREID EN BINNEN EIGEN TERRITOIR

Zoals we al in eerdere edities schreven, is het onwaarschijnlijk dat de Franse gendarmerie op de Marowijne- of Lawarivier zonder te bouwen op haar GPS-gegevens en landkaarten, over is gegaan tot het vernietigen van Surinaamse eigendommen en nog wel binnen het territoir van de Republiek Suriname. De afgelopen week werd met veel tamtam een bericht gelanceerd door de Surinaamse regering en verspreid door het Nationaal Informatie Instituut, NII, dat de Franse gendarmerie in aanwezigheid van Surinaamse militairen, zou zijn overgegaan tot het vernietigen van Surinaamse eigendommen op de Marowijnerivier en wel binnen de grenzen van Suriname. In verband met dit incident zouden de gezamenlijke patrouilles van het Nationaal Leger met de Franse strijdkrachten in opdracht van president Bouterse, met onmiddellijke ingang zijn opgeschort. Dat de reacties vanwege de Surinaamse regering als prematuur konden worden aangemerkt hadden wij al gelijk voorspeld, omdat wij weten dat de Fransen zeer nauwkeurig te werk gaan als het om demarkatielijnen gaat en hun bevoegdheden binnen deze lijnen, te allen tijde zullen benutten. Na het lawaai vanwege de Surinaamse regering, dat zoals nu blijkt elke basis ontbeert, hebben de Fransen het bewijs op aantoonbare wijze geproduceerd. Met de coördinaten Noorderbreedte 5426.373 en Westerlengte 431.382, hebben de Fransen tot op de meter nauwkeurig in hun verklaring afkomstig van de Franse ambassade hier ter stede, aangegeven dat de zogeheten Surinaamse eigendommen binnen het territoir van Frans-Guyana zijn aangetroffen en vervolgens vernietigd. Er bestaat volgens de Franse verklaring geen twijfel over dat deze plek, gelegen te Akoti Kampu, tot het Franse territoir behoort. Deze plek bevindt zich gezien de opgegeven coördinaten, nog ten noorden van Stoelmanseiland en over dit gedeelte van de Marowijnerivier bestaat er naar verluidt overeenkomstig het verdrag van 1915, wel duidelijkheid  waar de grens loopt en aan wie bepaalde tabbetjes (eilanden in de stroom) behoren. Om verdere onregelmatigheden te voorkomen en de illegaliteit op de juiste wijze aan te kunnen pakken, is het van belang dat de huidige Surinaamse regering ten spoedigste komt tot akkoorden en verdragen met de Fransen over een juiste en een voor beide landen acceptabele grens demarkatie in het oosten en wel vanaf de oorsprong van de Lawa- en Marowijnerivier tot aan de monding in de Atlantische Oceaan. Hoe sneller de nog heersende grensgeschillen worden opgelost, hoe beter. Als we blijven talmen zoals de afgelopen 41 jaar het geval is geweest, zullen de problemen in het gebied alleen maar toenemen en gewelddadigheden aan de gemeenschappelijke grens niet uitblijven. Waar de Surinaamse regering zeker aan moet gaan werken, is het verkrijgen van gedegen kaartenmateriaal, want zonder deze zeer noodzakelijke attributen bevind je je voortdurend in een under dog positie. Ook is het niet verstandig om bij het eerstvolgende incident, want dat zal zeker onder de ongewijzigde omstandigheden zeker niet op zich laten wachten, niet gelijk hoog van de toren te gaan blazen, maar eerst grondig uit te zoeken wat, waar en hoe een bepaald incident zich heeft voorgedaan. Als jezelf niet voortdurend in het gebied aanwezig bent, kun je ook heel moeilijk zaken overzien en snel beoordelen.

 

****

Ook binnen een bepaalde consumentenbond is men gebelgd geraakt over het feit dat ondernemers de rij- en voertuigenbelasting doorbereken aan de klant. Denkt men nu werkelijk dat de extra kosten c.q. het verlies dat veroorzaakt wordt door de inmiddels zeer impopulaire rij- en voertuigenbelasting, niet zal worden doorberekend aan het grote publiek dat het moet hebben van goederen en diensten. De schuld van de doorberekening moet niet worden gezocht bij de ondernemer, maar bij Hoefdraad die ons een tweede belastingheffing door de keel wenst te drukken. Geen enkele ondernemer wenst verlies te lijden en zal de extra fiscale heffing zeker doorberekenen, hoe onredelijk dat ook wordt gezien door consumentenorganisaties.  De rij- en voertuigenbelasting zal zeker een inflatoire werking hebben in dit land en dat is zeker te verwachten. Elke belastingverzwaring of die nou via de government take, de invoerrechten en accijnzen bij de import van goederen of de rij- en voertuigenbelasting wordt doorgevoerd, heeft een inflatoir effect en brengt kostenverhoging voor de gehele samenleving met zich mee. Nogmaals, de schuld ligt niet bij de ondernemer, maar bij het ministerie van Financiën.

****

Wat voor respect moet je nog hebben als burger van dit land voor de huidige leden van de Raad van Ministers inclusief de voorzitter van de raad; nu het duidelijk is dat er eigenlijk twee regeringen zijn. Een regering waarvan haar leden op weekbasis raadvergaderingen houden in het regeringsgebouw en die eigenlijk niet meer zijn dan marionetten van een ploegje ongrondwettelijken die in het Kabinet van de President kantoor houden. En dan hebben we het over de zogeheten ‘Presidentiële Werkgroep’ die bij staatsbesluit van Bouterse, de taak heeft gekregen over de schouders van elke bewindsman of -vrouw te kijken en die instructies kan geven die een wijziging van het voorgestane beleid kunnen opleveren. De ministers van het kabinet Bouterse worden door deze maatregel van Bouterse, verankerd in een staatsbesluit, een overduidelijk brevet van ongeschiktheid toebedeeld. En zo langzamerhand weten we allemaal wat deze werkgroep haar taak is. Men moet in de periode tot aan de verkiezingen ervoor zorgen dat er een dusdanige beïnvloeding van het electoraat plaatsvindt, dat de NDP de verkiezingen weer wint. Om dit te kunnen bereiken, moet er veel geld op de plank komen en daarom is het niet raar, dat Gersie het veld moest ruimen. Als we kijken naar de werkgroep en de bemensing, dan kan je alleen maar meewarig het hoofd schudden. Stuk voor stuk loyalisten van Bouterse waaronder twee recidivisten, een zeer corrupte non valeur, een zeer onbekwame bestuurder met een corrupt verleden die het volk in 1999 totaal uitgebraakt heeft en nog een figuur met een bedenkelijk en bespreekbaar verleden. Deze lieden vormen de werkgroep en moeten het land de komende vijftien maanden dirigeren met de zegen van Bouterse. Suriname, Quo Vadis.

De kracht van een buitenparlementaire politieke partij

De aangekondigde handhaving Wet Rij -en Voertuigenbelasting per 1 maart 2019, heeft de afgelopen dagen voor veel maatschappelijke onrust gezorgd in Suriname. In navolging van de buitenparlementaire partij Strei!, hebben verschillende maatschappelijke groepen en politieke partijen afstand genomen van deze voor velen omstreden wet. Enkele gevestigde politieke partijen hebben zelfs onverkort aangegeven deze wet te schrappen als men weer aan het bewind komt. Waar waren deze politieke partijen voordat Strei! met deze actie begon? De voorzieningenrechter heeft deze zaak inmiddels ontvankelijk verklaard en het tijdspad aangegeven om tot een uitspraak te komen. Kort na 13 maart 2019 wordt deze verwacht.

Wat houdt de Wet Rij -en Voertuigenbelasting eigenlijk precies in?

De nieuwe rij- en voertuigenbelasting is ingegaan op 1 januari 2019 jongstleden. Omdat deze wet vorig jaar in korte tijd was ingevoerd, besloot de regering in november vorig jaar een eenmalige coulanceperiode van twee maanden te geven aan bezitters van voertuigen voor het betalen van de belasting. Volgens de verwachting van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zou deze belasting van 1 januari tot 31 december (1 kalenderjaar) lopen. Met deze wet wil de regering een bedrag van SRD 105 miljoen op jaarbasis extra binnenhalen ten laste van de bevolking. Personen met een P1 voertuig zouden 365 SRD per jaar moeten betalen. Personen met een P2 voertuig SRD 385, P3 SRD 555, P4 SRD 885, terwijl personen met een P5 voertuig of hoger een bedrag van SRD 1200 per jaar zullen moeten afdragen.

Strei! heeft heel snel nadat deze wet werd aangenomen, aangegeven het niet  eens te zijn met deze zoveelste lastenverzwaring voor de al uitgeklede Surinaamse burger. Strei! is namelijk van mening dat de wegenbelasting al wordt verdisconteerd in het brandstof litertarief. Het is oneerlijk en onrechtvaardig om nu weer met een nieuwe wet te komen voor hetzelfde doel. Helemaal omdat de regering zelf aangeeft, dat maar 10 procent van de inkomsten zullen worden gebruikt om de slechte staat van de wegen in Suriname aan te pakken en dat is misleidend. Waar gaat de overige 90 procent naar toe? Zo een niet concrete maatregel riekt naar willekeur en arrogantie naar het volk toe. De huidige regeerders hebben in eerdere verkiezingscampagnes aangegeven, de government take te zullen afschaffen, terwijl deze na ruim negen jaar regeerverantwoordelijkheid juist een aantal keren is gestegen! Strei! had in dezen geen keus, omdat De Nationale Assemblee (DNA), zoals altijd, niet thuis gaf als de regering met meer lastenverzwarende maatregelen kwam. De coalitie in DNA liet zonder enige vorm van verantwoordelijkheidsgevoel deze omstreden wet door de strot van de al arm gemaakte bevolking drukken. De oppositie bleef na wat tegengesputter bij de behandeling van deze wet verder muisstil en accepteerde zoals zo vaak de situatie en is al bezig met de verkiezingen van 2020. Naar aanleiding van een oproep van Strei!, hebben burgers met het hart op de juiste plek, een financiële bijdrage geleverd om de juridische kosten te dekken om een  kort geding tegen de regering van Suriname aanhangig te maken. Strei! bewijst hiermee NU voor het volk op te komen en NU de strijd aan te gaan voor het Surinaamse volk.  De regering en DNA zijn middels vrije geheime verkiezingen aangesteld door en voor het volk. De absolute macht ligt ondanks hun aanstelling nog steeds bij het volk. Als het volk het niet met een onrechtvaardige of schurende wet eens is, kan het besluiten zich te bundelen en in opstand te komen tegen deze wet. Het is Strei! gelukt om duizenden mensen uit alle hoeken en districten van het land zover te krijgen om bezwaarschriften in te leveren bij de officiële autoriteiten. Het zou verbazingwekkend zijn als zo een wet nog stand houdt en niet terug wordt gestuurd naar DNA voor herziening. Strei! is een jonge partij zonder financiële middelen, zonder een netwerk van kernen, onderafdelingen of afdelingen in districten. De gevestigde politieke partijen zouden zich nu achter de oren moeten krabben over wat zij allemaal hebben laten liggen. Al decennialang beloven deze politieke partijen voor het volk te werken. Ze zijn er echter nog nooit op betrapt daadwerkelijk concreet voor het volk op te komen, al dan wel of niet aan de macht. Hoe staat Suriname ervoor na 43 jaar onafhankelijkheid?

Strei! heeft in haar eentje ervoor gezorgd dat Hendrik, Aniel, Joyce en Ashna, eindelijk een poot hebben om op te staan. Dat het rechtsgevoel weer gaat herleven bij de Surinaamse burgers. Dat het volk wakker wordt geschud en niet meer met zich laat sollen en bereid is te vechten voor lijfsbehoud. Maar bovenal dat de regering niet zonder meer het volk kan blijven geselen met haar destructief beleid. Er is nu een alternatief in de vorm van een nu nog buitenparlementaire politieke partij, Strei!, die de strijd van het volk voor een beter Suriname als meest urgente prioriteit stelt! Deze nieuwe generatie politieke leiders is de toekomst van Suriname.

De regering heeft bijkans negen jaar de kans gehad om de economie te diversifiëren en daardoor de productie en werkgelegenheid te verhogen. Toch bleef men kortzichtig met inferieure voedselpakketten strooien en andere populistische acties uitvoeren. Vrijwel niets duurzaams heeft men gerealiseerd in negen jaar tijd en blijkbaar is de enige oplossing weer een twijfelachtige lastenverzwarende maatregel invoeren die het volk mag dragen. Het is een regelrecht brevet van onvermogen als de regering niets anders kan bedenken dan zo haar beleid uit te zetten.

Met de getoonde daadkracht van Strei!, maakt het nu niet meer uit of het deze zaak wint of verliest. Het bundelen van tienduizenden Surinamers tegen deze omstreden wet is al een overwinning op zich. Volk van Suriname, kijk niet alleen wat Strei! voor u doet of kan doen, maar kijk ook wat u voor uw land kunt doen, zodat voorgoed afgerekend wordt met corruptief en ondeskundig beleid. Eenheid maakt macht en de macht ligt bij het volk!

 

Peter M. Wolff

Ruckers stuurt Finabank met lege handen huiswaarts

Ruckers heeft zondagavond in de heren hoofdklasse basketbalcompetitie zijn vierde zege in vijf wedstrijden geboekt. De ploeg wees Finabank Koi Carper na een ruststand van 43-29 met 88-64 terug. Jason Fisher leidde de winnende ploeg met 26 punten, terwijl Ian Drakenstein 16 punten voor zijn rekening nam bij Finabank Koi Carper.

De Arend ging in de dames hoofdklasse met 41-31 langs SCVU, dit na een 20-17 ruststand. Mirelva Marica scoorden 14 punten voor De Arend. Venicia Nirk had 12 punten voor SCVU.

Yellow Birds klopte Rialto met 79-28. De ruststand was 36-19. Onna Fang en Cyarah Kensmil werden met 17 punten elk de topscorers bij Yellow Birds. Bij Rialto was dat Cyarah Amai-si met 10 punten.

Heren Recreatieklasse: SCVU-De Schakel 79-59 (40-32). SCVU: Patrick Nirk 25 punten. De Schakel: Diego Chin A Sen 24 punten. CLD won reglementair van Ballers Club Wanica.

Uitslagen zaterdag 2 maart:

Meisjes U-19: Yellow Birds-Rialto 83-55 (36-22). Yellow Birds: Chenique Pengel 41 punten. Rialto: Cyarah Amaisi 22 punten. SCVU-De Arend 78-37 (36-42). SCVU: Venicia Nirk 22 punten. De Arend: Mirelva Marica 21 punten.

Inter MT geeft zege uit handen

Inter Moengo Tapoe heeft zondag een zeker lijkende overwinning tegen Transvaal uit handen gegeven. Na een ruststand van 2-1 in het voordeel van de club uit het oosten werd het uiteindelijk een 2-2 gelijkspel. Naldo Kwasie en Wensley Christoph vonden het net voor Inter Moengo Tapoe, terwijl Rivaldo Doorson en Debolha Akoela dat voor Transvaal deden. Akoela scoorde in blessuretijd de gelijkmaker.

Door dit gelijkspel blijf Inter ongeslagen op de derde plaats.

Trainer Jozef Joekoe stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banekn. Hij meent dat zijn ploeg het duel met een verschil van 2 tot3 doelpunten kon winnen. “We hebben het Trans-vaal moeilijk gemaakt maar het ontbrak de jongens aan koelbloedigheid.” Joekoe merkt op dat Transvaal met veel mannen op het middenveld speelde. “We moesten snel omschakelen, maar de jongens hebben niet weten te scoren”. Joe-koe benadrukt dat hij nog steeds in de race is voor de titel. Hij zegt dat Inter zich nu zal voorbereiden op de overige partijen omdat die bepalend zijn om toch nog op de eerste plaats te kunnen eindigen.

Transvaal-coach Raymond Mannen baalde ook van het resultaat. Transvaal verloor in de vorige speelronde met 1-3 van Broki, en de groenwitte formatie kon tegen Inter dus nog net nog een gelijkspel afdwingen. Mannen: “Dat is voor ons heel erg lastig. Het ging om persoonlijke fouten waarbij we de scherpte misten. We hebben Inter heel makkelijk op voorsprong laten komen. Het ging niet zoals we getraind hadden. Het middenveld heeft niet gedomineerd, waardoor we op het laatst ervoor kozen om met vier aanvallers te spelen. Dit resulteerde in het gelijkspel.” Mannen zegt dat hij en zijn team zich ervan bewust zijn dat ze geen punten meer mogen laten liggen om de aansluiting met de top niet te verliezen.

door Ivan Summerville

 

IN TROEBEL WATER …..

‘In troebel water is het goed vissen’, voor velen een bekend Nederlands gezegde, dat in figuurlijke zit betekent: ‘onhelder voor de geest; onzuiver door vermenging van motieven, elementen of factoren’. Niet voor een ieder, maar voor ons is het al decennia en wel na het beëindigen van de strijd in het oosten des lands tussen het Nationaal Leger en Jungle Commando, overduidelijk dat het voor lieden uit het gebied en ook voor bepaalden uit andere delen van ons land, uit puur eigen belang, noodzaak is geworden dat de grens met Frans-Guyana, die langs de Marowijne- en Lawarivier loopt, een ongecontroleerde chaos blijft. Smokkelaars, drugsdealers, goudrovers en andersoortig crimineel gespuis, hebben er baat bij dat er geen controle plaatsvindt en dat een wetteloze toestand op de grensrivieren vanaf de oorsprong tot aan de monding,  in stand blijft. Wij durven daarbij gerust en keihard te stellen, dat er zelfs in onze hoofdstad zetbazen zijn die er groot voordeel bij hebben dat er op de Marowijne- en Lawarivier op grote schaal gerotzooid kan worden en dat de illegaliteit en de misdaad er kan blijven gedijen. Smokkelaars moeten allerhande goederen via de rivier richting Frans-Guyana kunnen blijven transporteren en voorbij Langatabbetje op de Marowijnerivier, moeten de skalianhouders naar hartenlust hun gang kunnen blijven gaan en het water in deze stroom met kwik blijven vergiftigen. In het Lawa gebied vinden de illegalen en grensoverschrijdende criminelen, het de gewoonste zaak om binnen Frans territoir op illegale wijze goud te delven. Maar omdat de Fransen daar geen genoegen mee wensen te nemen en keihard optreden door middel van het vernietigen van alle eigendommen die op hun grondgebied worden aangetroffen, schreeuwt men in Paramaribo moord en brand. Wel, laten we de zaken stellen zoals ze zijn: de Fransen vernietigen niet zomaar andermans goed. De Fransen beschikken over zeer moderne apparatuur en ook over zeer gedetailleerd landkaartenmateriaal. Dat wij daar niet over beschikken, is dan heel jammer en onze eigen tekortkoming. Wanneer de Fransen ervan verzekerd zijn dat bijvoorbeeld een skalian binnen het territoir van Frankrijk is, wordt de zaak vernietigd. Dat is nou eenmaal een andere aanpak om de illegale goudwinning binnen het Franse departement te ontmoedigen. Dat wij ons bezighouden met illegale praktijken is wederom bewezen door het tweede verstekvonnis van een topfiguur binnen de politieke partij ABOP en wel in Frankrijk. En het zijn juist exponenten binnen deze politieke partij die geen enkele controle van politie of gendarmerie vanuit Frans-Guyana op de voormelde rivieren wensen. Het behoeft daarom geen betoog waarom deze partij zo tegen het bilaterale politieverdrag tussen Frankrijk en Suriname, gesloten en geratificeerd in De Nationale Assemblee, is. Inmiddels is het zo, dat twee topfiguren uit deze politieke partij door de Franse en Nederlandse justitie worden gezocht na aan hen toebedeelde verstekvonnissen wegens drugssmokkel naar Frankrijk en Nederland. De Fransen zijn vastberaden de controle op de rivier met of zonder de medewerking van Suriname te handhaven en daarbij kijken de Fransen echt niet van wie skalians of andere eigendommen zijn die binnen het Franse territoir op illegale wijze aan goudwinning doen. De Franse ambassadeur, zijne excellentie Antoine Joly, heeft groot gelijk wanneer hij stelt dat de gezamenlijke militaire patrouilles op de Marowijne- en Lawarivier niets van doen hebben met de bilaterale politieovereenkomst, waar bijvoorbeeld de politieke partij ABOP zo tegen gekant is. De gezamenlijke militaire patrouilles vonden al plaats lang voordat er sprake was van de ratificatie van de politieovereenkomst. Doelbewust proberen lieden die hun eigen belang voorrang wensen te geven, deze twee zaken door elkaar te halen met als doel, stemming te kweken. De regering Bouterse moet, indien ze een eerlijke en oprechte samenwerking met de Fransen nastreeft ter bestrijding van de criminaliteit aan de grens met Frans-Guyana, geen misleidende persberichtjes via het Nationaal Informatie Instituut, NII, lanceren. Ze dient eerlijk aan de samenleving te vertellen wat zich heeft voltrokken en indien de Fransen binnen hun territoir hebben opgetreden tegen illegalen die op hun grondgebied aan goudwinning deden, landgenoten op te roepen zich niet zonder toestemming op Frans grondgebied te begeven. Ook de aan paars gelieerde elementen die zich in het oosten des land aan illegale praktijken zouden schuldig maken, dienen gewaarschuwd te worden, want de Fransen zullen echt niet van hun reeds overbekende werkwijze afstappen.

Eerste kampioenen Powerlifting & Strongman Federation

Afgelopen zaterdag zijn tijdens wedstrijden bij zwembad Spetter aan de Ringweg de eerste kampioenen van de Suriname Powerlifting & Strongman Federation (SPSF) gekroond.

De wedstrijden vonden plaats na de officiële overdracht van de powerlifting sport van de Surinaamse Bodybuilding & Weightlifting Bond (SBWB) aan de SPSF.

Aaneensluitend vond de eerste wedstrijd, te weten The Squat Competition plaats.

De SPSF wordt geleid door Werner Soekias. De overige bestuursleden zijn: Elvin Lioe A Njie (ondervoorzitter), Anne Marel Linger (penning meester), Jolanda Kertopermono (secretaris), Wendel Setropawiro (1e commisaris), Anthony Gajadhar (2e commisaris), Stefani Tjon-A-San (public relations), Donovan Dongo (1e bondscoach) en Sherman Margaret (2e bondscoach).

Volgens Soekias is de vraag naar competities en wedstrijden voor deze takken van sport in de laatste jaren flink toegenomen. Vandaar dat er besloten is een aparte powerliftingbond op te richten. De bond zal wedstrijden op de nationaal en internationaal niveau organiseren.

Albert Nibte schiet Leo Victor weer aan kop

Het blijft spannend in de SVB/ Telesur Eerste Divisie competitie. Leo Victor die in de vorige speelronde zijn eerste nederlaag van dit seizoen leed, was afgelopen vrijdag verplicht te winnen om in de race voor de titel te blijven. In het Dr. Ir.Franklin Essed Stadion namen de Leeuwen het op tegen over WBC. Het was Albert Nibte die Leo Victor uiteindelijk naar een 4-3 zege schoot.

De overige doelpunten kwamen van Jetro Rees, Jeame Naana en Ivanildo Misiedjan, terwijl clubtopscorer Giovani Drenthe tweemaal voor WBC scoorde en verder Pahleta Moraes.

Drenthe zegt dat hij en zijn teamgenoten zich er van bewust waren dat het een must win duel was voor de opponent. Met dit in gedachten hebben zij zich heel goed voorbereid. Echter kwam het, aldus de doelpuntenmaker, door eigen fouten dat WBC punten verspeelde. Volgens Drenthe heeft zijn ploeg de tegenstander te veel ruimte gegeven en corners veroorzaakt. Uit deze corners kwam Leo Victor ook tot scoren. Hij zegt dat WBC harder gaat trainen en fouten gaat corrigeren.

Nibte toonde zich ingenomen met zijn winnende treffer. “Het voornaamste is dat we de drie punten hebben binnengehaald. Het was niet makkelijk. We stonden 3-1 voor en zijn de tegenstander daarna gaan onderschatten. Uiteindelijk moesten we zaken anders aanpakken. Dit resulteerde in de overwinning en zijn we weer in de race voor de titel.”

Leo Victor neemt het vrijdag aanstaande op tegen Robinhood, de nummer 2 op de voorlopige standenlijst.

Uitslagen overige wedstrijden: Papatam-Robinhood 1-2 (0-1); Santos-SNL 0-1 (0-0); West United-Notch 3-1 (0-1); Boto-pasi-Nishan’42 1-1 (1-1); Voorwaarts-PVV 1-1 (1-1); ACoconut-Broki 3-3 (0-1).

Regering spreekt afkeuring uit over optreden Fransen

Op de Marowijn rivier in de regio Mata Tabiki, heeft zich wederom een incident voorgedaan. Op woensdag 27 februari j.l. zijn er eigendommen van Surinamers vernietigd op Surinaams grondgebied door de Franse gendarmerie tijdens een gezamenlijke patrouille. Naar aanleiding hiervan is president Desiré Bouterse in spoedoverleg getreden met de voorzitter van De Nationale Assem-blee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons en de minister van Defensie, Ronny Benschop, die tevens ook de minister ad-interim is op Buitenlandse Zaken, om dit verregaand optreden van de Fransen te bespreken. De instructie is gegeven om meteen een diepgaand onderzoek in te stellen over wat zich exact heeft voorgedaan. De regering spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze verontrustende ontwikkeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ogenblikkelijk middels een diplomatieke nota, waarin ernstige misnoegen over dit voorval geuit is, aan de Franse autoriteiten op donderdag 28 februari j.l. protest aangetekend. Intussen heeft minister Benschop brieven gericht aan de leiding van de strijdkrachten en aan de leiding van de gendarmerie in Frans-Guyana. Hierin is vermeld dat het Nationaal Leger van Suriname de gezamenlijke patrouilles terstond opschort totdat er duidelijkheid is gekomen in deze aangelegenheid. De Surinaamse regering is zeer ontstemd over dit gebeuren, te meer daar beide landen in onderhandeling zijn om te komen tot een definitieve grensbepaling in de Marowijnerivier. Dit ontoelaatbaar gedrag van de Fransen getuigt van minder respect naar Suriname toe en weerspiegelt niet het gewenste nabuurschap. De regering heeft wederom op de Fransen het beroep gedaan om onwettige acties op Surinaams grondgebied na te laten. Dit maakt het Nationaal Informatie Instituut bekend via een persbericht.

VHP: President stelt kabinet onder curatele

Met het presidentiële besluit van 22 februari j.l. is het kabinet onder leiding van vicepresident Adhin, de-facto onder curatele gesteld. De werkgroep die is ingesteld om prioriteitsgebieden te ‘begeleiden’, rapporteert rechtsreeks aan de president. Formeel is dit gedaan om doelmatiger, flexibel en slagvaardiger te zijn, maar het mag voor iedereen duidelijk zijn, dat een kleine groep vertrouwelingen van de president nu gaat bepalen wat er moet gebeuren. De ministers moeten gewoon doen wat hen wordt opgedragen.  Een ergere motie van wantrouwen tegen de eigen ministers is nauwelijks denkbaar. Elke minister met nog enig gevoel van eigenwaarde en zelfrespect, zou nu onmiddellijk zijn opgestapt. Vooral de vicepresident krijgt met deze stap een flinke veeg uit de pan van zijn president. Vorig jaar maart nog kreeg hij ‘bijzondere taken’ toebedeeld voor de ‘realisatie van prioriteiten’. Het is ook de president niet ontgaan, dat dit is mislukt. De vicepresident krijgt nu nog meer tijd om pakketten en uien te gaan uitdelen. Met het presidentiële besluit rijst de vraag welke rol het parlement nog heeft. De werkgroep rapporteert rechtstreeks aan de president en is geen verantwoording verschuldigd aan de volksvertegenwoordiging. Hoe moet zij haar controlerende taak uitvoeren? De Nationale Assemblee heeft nu ministers tegenover zich die in feite niets meer dan ‘loopjongens en -meisjes’ zijn, die onder curatele staan van een presidentiële werkgroep, waar alleen de president controle over heeft.  Het is de zoveelste uitholling en afbraak van goed bestuur en democratie. Een wanhopige poging om in het laatste regeerjaar van de NDP met nog wat showprojecten te komen. Slecht beleid is slecht beleid. Acht jaar stelen, acht jaar armoede bevorderend beleid wordt niet beter door een presidentiële werkgroep. In feite krijgen de ministers nu de schuld van alles, terwijl de eindverantwoordelijke uit de wind wordt gehouden. Opvallend is dat in het lijstje van prioriteiten ook ‘verkiezingen’ worden genoemd. Wat moet deze werkgroep doen, wat niet al door bestaande instituties wordt gedaan?

PLO wil NVB-bussen weg uit Commewijne

De Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO) onder leiding van John Mahadewsing, wil dat er een totale ordening komt in Commewijne. Dit naar aanleiding van de oneerlijke concurrentie tussen de bussen van de PLO en die van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB). “De oneerlijke concurrentie is niet een probleem van nu. Dit probleem is er al jaren”, zegt Mahadewsing. Terugblikkend op de geschiedenis, vertelt hij dat in Commewijne de PLO-bussen altijd al hebben gereden. “De NVB-bussen kwamen later en zij worden voor 100 procent gesubsidieerd door de overheid. Het probleem werd toen al voorgelegd aan de autoriteiten, maar de politiek was zich zodanig gaan bemoeien met dit vraagstuk dat de zaak uiteindelijk chaotisch werd’’, zegt Mahadewsing.

De chaotische situatie ontstaat doordat de NVB-bussen op vaste tijdstippen vertrekken vanuit hun standplaats, zonder dat alle zitplaatsen gevuld zijn, terwijl de PLO-bussen pas vertrekken als alle zitplaatsen gevuld zijn. Tegen de tijd dat de PLO-bussen vol zijn, komen de NVB-bussen binnen een uur terug en ronselen de passagiers die in de PLO-bussen hebben zitten wachten.  “Ik begrijp de ontevredenheid van de PLO-buschauffeurs en heb dit probleem ook al aangekaart bij de huidige minister. Ik heb hem gevraagd de NVB-bussen weg te halen uit Commewijne. De PLO-bussen waren er eerder en zij kunnen het werk aan.” Mahadewsing zegt verder dat de overheid liever sanering moet plegen op de NVB-bussen of ze moet inzetten op trajecten waar geen PLO-bussen rijden. ‘’Je kunt de PLO niet saneren, je moet de NVB saneren, want zij krijgen 100 procent subsidie. Eigenlijk kan de minister de NVB-bussen voor 80 procent al saneren’’, oppert de PLO topman. Hij hoopt dat de regering dit probleem met spoed verhelpt.

door Seshma Bissesar

 

Mungra en Bakboord inspireren vrouwen

Carla Bakboord en Asha Mungra ontvingen gisteravond ontvangers de Golden Gavel Award voor 2019. Deze award werd voor de tweede keer uitgereikt door Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen. Het evenement dat plaatsvond in de ballroom van Lalla Rookh, is volgens de voorzitter van het platform, Angelic del Castilho, succesvol en vlekkeloos verlopen. Ze was tevreden over het goed opgekomen publiek en ook de genomineerden waren blij met de waardering. Bakboord en Mungra zijn voorgedragen op basis van hun profiel en geselecteerd door het platform. Zij hebben inhoud gegeven aan het thema: Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!. “Als je ze waardeert, dan gaan ze zich beter inzetten voor de samenleving”, meent Del Castilho. Zo hoopt dat meerdere organisaties het belang hiervan inzien. Geweld tegen vrouwen in de politiek komt volgens Del Castilho veel voor en moet weggewerkt worden. Ze zegt dat er weinig onderzoek naar wordt gedaan, maar het is er. Dit is volgens haar de reden waarom vele vrouwen twijfelen om in de politiek te gaan, omdat ze zien hoe andere vrouwen in de politiek behandeld worden. Del Castilho zegt dat er daarom ook beter beleid gemaakt moet worden voor geweld tegen kinderen en vrouwen, zodat dit probleem uitgebannen kan worden. De award wordt om de twee jaar uitgereikt. De eerste werd in 2016 uitgereikt. In 2018 werd de uitreiking wegens omstandigheden verschoven naar dit jaar, 2019. Dit jaar was bijzonder, omdat het platform zijn status gisteren heeft gekregen, terwijl bij de eerste keer de stichting nog in oprichting was. De derde award wordt waarschijnlijk in 2020 uitgereikt. Voor deze award konden in aanmerking komen vrouwen in de politiek of die een sociaal-maatschappelijke functie bekleden die van groot belang is voor de verdere (politieke) ontwikkeling van de vrouw in Suriname. Het doel van dit evenement is onder andere het verhogen/aanwakkeren van de passie van vrouwen om te participeren in het politieke veld en het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, met name de politieke gemeenschap. Dit door middel van het delen van de mijlpalen van deze vrouwen met de gemeenschap. Dit doel is volgens de voorzitter ook bereikt.

door Kimberley Fräser

 

Sentea lijdt eerste puntenverlies bij NGVB/TAS

De ploeg van Sentea heeft zondag, de laatste speeldag van de eerste ronde in de NGVB/TAS competitie haar eerste puntenverlies geleden.

Het werd 1-1 tegen Ispeak. Sentea wist ondanks deze remise zijn koppositie te behouden. Ispeak, de nummer vier op de voorlopige ranglijst, wist met een strakke verdediging Sentea in bedwang te houden. De ruststand was 0-0.  In de 81ste minuut kwam Ispeak op 1-0 via Leffery Lambetie. Maar de vreugde was van  korte duur, want twee minuten later en tot opluchting van de Sentea-aanhang scoorde Jerroen Prika de gelijkmaker: 1-1.

Real Amek behaalde in een enerverende wedstrijd een 3-2 zege op Armada. Bij de rust leidde Real Amek met 2-1. De doelpunten van deze ploeg kwamen van Denny Petrusi (2x) en Rubesch Main. Voor Armada vonden Raoul Noordzee en Ezechiel Adipi het net.

Puwa Nani liet zijn vierde zege van de competitie noteren door de jonge ploeg van TAS met 4-1 te kloppen, dit na een 2-0 rustscore. De doelpuntenmakers bij Puwa Nani waren: Braiston Hoepel, Robin Ansoe, Ardilles Petrusi en Jason Hoepel. De tegentreffer van TAS kwam van Joao Dias. De tweede ronde start aanstaande zondag met de volgende wedstrijden: 12:00 uur Armada-TAS; 14:00 uur Ispeak-Puwa Nani en 16:00 uur Real Amek-Sentea.

Stand na 5 speelrondes:

1.Sentea              13 punten

2.Puwa Nani       12 punten

3.Real Amek       7 punten

4.Ispeak               5 punten

5.Armada            4 punten

6.TAS                     1 punt

Per 14 maart controle op naleving rij- en voertuigenbelasting

Politieambtenaren zullen tot en met 13 maart van dit jaar geen specifieke controle uitoefenen op de naleving van de Wet Rij -en Voertuigenbelasting. Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven. De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belastingplichtige alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet. Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. Belangrijk: ook voor voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg (bijvoorbeeld voor de woning), zijn belast.

Betaal geen onrechtvaardige wegenbelasting!

Laat mij in de eerste plaats stellen, dat elke burger belasting dient te betalen als die rechtvaardig is. Wij leven allemaal in de maatschappij en zonder belastingen kan die maatschappij niet functioneren. Maar de burger moet ook verwachten dat zijn belastinggeld goed wordt besteed. En dat brengt mij tot de constatering dat de wegenbelasting onrechtvaardig is, want dit geld gaat niet worden gebruikt om wegen te repareren en te verbeteren. Leest u dat maar zelf in artikel 14 van die wet.
Als ik wegenbelasting betaal, dan verwacht ik dat hierdoor de wegen beter worden en mijn auto niet meer kapot gaat door de vele gaten in de weg. Als ik reparatiekosten kan voorkomen, dan heb ik er geen probleem mee. Maar ik heb wel een probleem als ik zomaar moet betalen en niemand weet waar dat geld naar toe gaat. Wie gaat van mijn geld genieten?
Regering, als u ons deze belasting wilt laten betalen, noem het dan bij de naam, bijvoorbeeld schuldenbelasting of IMF-belasting. En leg mij uit waarom het nodig is. Maar noem het geen wegenbelasting en dan gebruikt u het geld voor andere onduidelijke zaken.
En aan sommige mensen die mij proberen uit te leggen dat wij altijd de wet moeten naleven, heb ik de volgende boodschap. De wegenbelasting is een wet die door mensen is gemaakt en niet door God. Een menselijke wet is alleen rechtvaardig als de intenties daarvan ook goed zijn. Maar als leiders niet in het belang van het volk handelen, dan heeft het volk het recht om hun wetten en ook hen faliekant af te wijzen. Dit kennen wij als het beginsel van de gerechtvaardigde opstand van de Heilige Thomas van Aquino.
Daarom roep ik iedereen op om geen wegenbelasting te betalen. Onrechtvaardige wetten en belastingen staan niet boven God. Laat de voorganger Misiekaba mij anders bewijzen!
Xaviera Bouterse xaviera1991@yahoo.com

De Arend bezorgt De Schakel derde verliespartij

De Schakel heeft donderdagavond zijn derde verliespartij geleden in de heren hoofdklasse basketbalcompetitie. De ploeg uit de Van Idsingastraat ging tegen De Arend met 69-76 onderuit. De Schakel leidde bij de rust met 34-31, maar gaf deze voorsprong na de spelhervatting uit handen. Emile La Rose van De Arend werd met 25 punten de absolute topscorer. Bij De Schakel scoorde Gideon Wielingen het meest: 17 punten.

De Schakel heeft in vijf wedstrijden slechts twee keer gewonnen, van Finabank Koi Carper en CLD. De ploeg verloor verder van Yellow Birds en Ruckers. Voor De Arend was het ook pas de tweede zege. Eerder won de ploeg uit Frimangron van Finabank Koi Carper, maar verloor het van Ruckers, Yellow Birds en SCVU.

In de heren eerste klasse was de ploeg donderdagavond wel succesvol, want buurtgenoot Rialto werd na een 40-25 ruststand met 76-53 geklopt. Jehuvel Groenewoud leidde De Arend met 23 punten. Davierro Dompig scoorde 30 punten voor Rialto.

CLD wees SCVU in de jongens U-19 klasse met 62-59 terug, dit na een 37-29 ruststand in het voordeel van SCVU. Russel Cairo werd met 20 punten CLD’s topscorer. Bij SCVU was dat Lordenzio Weibolt met 17 punten. In dezelfde klasse ging Fina-bank Koi Carper na een 42-21 rust-score met 77-46 langs De Arend. Topscorers: Donnevan Rellum (Finabank Koi Carper) 21 punten en Donnegee Stedenburg (De Arend) 10 punten.