Achaibersing pleit voor hervorming belastingdienst

Date

 De nieuwe minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zegt tegenover de media, dat er fiscale maatregelen aangekondigd moeten worden, om de staatsinkomsten te dekken. ‘’Het is van eminent belang, dat de inkomsten verhoogd worden, gezien we nu een overheidstekort hebben’’, aldus de minister. Achaibersing

De nieuwe minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zegt tegenover de media, dat er fiscale maatregelen aangekondigd moeten worden, om de staatsinkomsten te dekken. ‘’Het is van eminent belang, dat de inkomsten verhoogd worden, gezien we nu een overheidstekort hebben’’, aldus de minister. Achaibersing zegt, dat er flink ingezet zal worden op een doelmatige inning van belastingen. “We praten niet slecht over belastingverhogingen, maar het belastingapparaat moet efficiënt gemaakt worden.’’ Ook zegt Achaibersing, dat de hervorming van de belastingdienst noodzakelijk is.

“Er zullen veel winsten te behalen zijn.  Ik ben ervan overtuigd, dat veel gelden van de overheid nog binnengebracht moeten worden. Het is niet alleen het verhogen van de belastinginkomsten, maar iedereen moet zijn bijdrage leveren”, zegt Achaibersing. Volgens hem is een goede inning des te noodzakelijker, omdat de situatie verergerd is. Het is volgens Achaibersing belangrijk, dat indien de overheid de fiscale maatregelen adequaat wil uitvoeren, er een mindshift plaatsvindt. “De diensten moet ook geëquipeerd worden, met hetgeen ze nodig hebben. Het is een tweesporenbeleid, het is ook niet om snel geld binnen te halen door belastingen te verhogen”, zegt Achaibersing.

Volgens Achaibersing is belasting afdragen niet leuk, vooral als je niet weet waar de belastinggelden naar toe gaan. “Men wil liever met een bocht om de belastingdienst, dan er naartoe te lopen. Het traject dat ik als eerste wil inzetten, is de transformatie van de belastingdienst. Als dat niet gedaan wordt, kan ik je op een briefje meegeven, dat alle maatregelen met welke goede bedoelingen dan ook, de succesreeks daarvan vrij laag zal zijn. Dus die belastingdienst moet getransformeerd worden naar een waarvan men overtuigd is, dat hun bezwaren behandeld worden’’, aldus de minister.

More
articles