SALARISVERHOGING, NU?

Date

De regering Bouterse-Adhin heeft altijd gezegd dat zij in het voordeel van land en volk handelt, maar tijdens haar regeringsperiode was daar weinig van te merken. Zij heeft vooral aan zichzelf gedacht en zelfs de goede projecten die zij heeft uitgevoerd, zoals de Naschoolse Opvang, bleken uiteindelijk meer ellende dan ontwikkeling te brengen.

De regering Bouterse-Adhin heeft altijd gezegd dat zij in het voordeel van land en volk handelt, maar tijdens haar regeringsperiode was daar weinig van te merken. Zij heeft vooral aan zichzelf gedacht en zelfs de goede projecten die zij heeft uitgevoerd, zoals de Naschoolse Opvang, bleken uiteindelijk meer ellende dan ontwikkeling te brengen. Veel projecten zijn ook gedaan met leningen die niet terug zijn betaald. Bij veel projecten die zijn uitgevoerd is er oneigenlijk gebruik gemaakt van de middelen. De regering heeft zelfs de kasreserve van het volk bij de Centrale Bank gebruikt om met een deel daarvan, basisproducten in voedselpakketten te kunnen zetten. Al de dingen die de regering heeft gedaan, hebben ervoor gezorgd dat ons land nu in een diepe put van financiële schulden zit. Wij vragen ons nog steeds af hoe deze regering in voordeel van land en volk heeft gehandeld. Wat hebben we aan al die mooie wegen, bruggen en percelen, als we met ons geld niet eens een auto kunnen kopen, geen huis kunnen bouwen en nauwelijks levensmiddelen om onze koelkast te bevoorraden. Het volk heeft goed gehandeld door deze mensen weg te stemmen, maar op de valreep wordt er nog gestolen, worden mensen in dienst genomen en salarisverhogingen toegekend. De regering is nog bezig de gelden voor de salarissen over de maand juli plus het vakantiegeld bij elkaar te krijgen en nu blijkt er ook nog een 50 procent loonsverhoging toegekend te zijn aan de CLO, alsof de vorige regering geld heeft achtergelaten in de staatskas. Gelukkig is de resolutie niet in het Staatsblad gepubliceerd en de regering Santokhi heeft dan ook bekendgemaakt, dat de verhoging aangehouden zal worden. Natuurlijk weten we dat de werkende klasse gezien de gestegen prijzen van goederen en diensten, dringend om een loonsverhoging verlegen zit, maar het toekennen daarvan zal de regering alleen maar dieper in de problemen brengen. De vorige regering wist dat en heeft de druk op de nieuwe regering gelegd. Dat zegt veel van de NDP en zijn regeringen die elke keer als zij aan de macht kwamen, dit land hebben vernietigd. En zoals elke keer zal een andere regering de puinhoop opruimen. Ook deze nieuwe regering.

More
articles