OOK VALREEP HOUTCONCESSIES IN SIPALIWINI UITGEGEVEN

Date

De afgelopen dagen is er behoorlijke ophef in de samenleving ontstaan met betrekking tot de op de valreep uitgegeven gronduitgiften in het beschermde gebied ‘Cultuurtuin’. Behalve deze grond, heeft de regering Bouterse, vlak voordat zij de macht overdroeg aan de regering Santokhi, ook nog concessies uitgegeven. De minister die hiervoor verantwoordelijk was,

De afgelopen dagen is er behoorlijke ophef in de samenleving ontstaan met betrekking tot de op de valreep uitgegeven gronduitgiften in het beschermde gebied ‘Cultuurtuin’. Behalve deze grond, heeft de regering Bouterse, vlak voordat zij de macht overdroeg aan de regering Santokhi, ook nog concessies uitgegeven. De minister die hiervoor verantwoordelijk was, is niemand minder dan Mike Noersalim, gewezen ad interim minister op Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Verschillende organisaties hebben op deze affaire felle kritiek geleverd, dat op de valreep er niet alleen in de Cultuurtuin grond is uitgegeven, maar ook een aantal concessies voor houtexploitatie in het district Sipaliwini. In een van de concessies komt ook een gebied nabij de Jaikreek voor. Het gaat in dezen om concessies verleend aan: Lucas Hill N.V., Western Paragon N.V., groot 44.278 ha (nr. 00241), terrein nr.708 en New City Timber N.V., groot 49.466 ha (nr. 002325), terrein nr.708.  Keerpunt is van mening, dat deze ‘last minute uitgiften’ in strijd zijn met de wet, namelijk artikel 386 van het Wetboek van Strafrecht. De mensen die hierachter zitten, kunnen daarom strafrechtelijk vervolgd worden, gezien zij de wet hebben overtreden.  Deze gronduitgiften zijn een duidelijk bewijs van vriendjespolitiek, want een ieder die de lijst heeft gezien, heeft kunnen concluderen, dat er klinkende namen voor in aanmerking zijn gekomen.

Dan mag de minister van RGB wel beweren, dat alles conform de procedure van grondaanvragen is geschied, maar het is glashelder dat het proces vreselijk versneld werd, want normaliter duurt een dergelijk proces minimaal drie tot zes maanden. Dan mag de gewezen vicepresident Ashwin Adhin, wel van de daken lopen roepen, dat zijn naam in deze zaak ten onrechte is genoemd bij de uitgifte van een houtconcessie en of zijn aandeel in een houtbedrijf, maar Keerpunt weet dat waar rook is, er ook vuur is. Ook in deze kwestie zal er zeker meer boven komen drijven.

More
articles