HOEFDRAAD SPOORLOOS?

Date

Ofschoon er een uitreisverbod is uitgevaardigd tegen Gillmore Hoefdraad, de ex-minister van Financiën, is hij niet te vinden. Sinds vorige week is de deurwaarder op zoek naar Hoefdraad, maar tot nu toe heeft deze hem nog niet kunnen achterhalen. Naar wij vernemen, is de justitie ook op zoek naar de ex- minister, maar heeft ze hem niet kunnen lokaliseren.

Ofschoon er een uitreisverbod is uitgevaardigd tegen Gillmore Hoefdraad, de ex-minister van Financiën, is hij niet te vinden. Sinds vorige week is de deurwaarder op zoek naar Hoefdraad, maar tot nu toe heeft deze hem nog niet kunnen achterhalen. Naar wij vernemen, is de justitie ook op zoek naar de ex- minister, maar heeft ze hem niet kunnen lokaliseren. Ons is ons meegedeeld, dat zijn mobiele telefoon ook uitgeschakeld is en leden van de regering Bouterse hadden tot gisteren niet kunnen aangeven, waar Hoefdraad is. Indien Gillmore Hoefdraad, door het nieuwe parlement in staat van beschuldiging wordt gesteld, zal hij als verdachte worden aangehouden en in verzekering worden gesteld. Hij wordt er namelijk van verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Juristen hadden vorige week al gezegd, dat de aanhouding van nog een directielid, tot een hernieuwd verzoek van de procureur-generaal aan De Nationale Assemblee (DNA), zou leiden om Hoefdraad alsnog in staat van beschuldiging te stellen. Naar aanleiding hiervan vraagt Keerpunt zich af, of de kans nu gegarandeerd is, dat Hoefdraad werkelijk in staat van beschuldiging zal worden gesteld door het nieuwe parlement. De procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday heeft voor de tweede keer, een vordering ingediend bij DNA tot het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad. Het Parket van de PG heeft aan de media laten weten, dat de hernieuwde vordering gebaseerd is op de wettelijke mogelijkheid, zoals opgenomen in de Wet in Staat van Beschuldiging en Vervolging Politieke Ambtsdragers en mede gelet op de tot nu toe verkregen resultaten in het onderhavig strafrechtelijk onderzoek. De eerste vordering was door DNA-leden van de regering Bouterse op 23 april afgewezen. Van de eerdere afwijzing door DNA van de op 23 april j.l. gedane vordering, zijn tot op heden de redenen van die afwijzing, niet ter kennis gebracht van de procureur-generaal. De PG zegt dat hij het besluit tot die afwijzing vanuit het parlement via de media heeft moeten vernemen. Keerpunt vindt het schandalig, dat de PG de afwijzing van de vordering via de media heeft moeten vernemen en niet schriftelijk van de voormalige DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. Wij hadden verwacht, dat de ex-assembleevoorzitter wel degelijk weet hoe het hoort en overeenkomstig de PG, een brief had gericht naar het parlement voor in ‘staat van beschuldigingstelling’, zij op haar beurt ook zou reponderen met een officieel schrijven.  De hernieuwde vordering zal volgens de PG, het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek. Omdat het eerste verzoek van de PG was afgewezen, ging Hoefdraad toen vrijuit, maar de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers,  biedt echter de mogelijkheid voor een hernieuwd verzoek van de PG als uit nader onderzoek blijkt, dat er feiten en omstandigheden naar voren komen die een hernieuwd verzoek rechtvaardigen. Deze nieuwe feiten zijn naar aanleiding van het onderzoek, waarbij is gebleken, dat Hoefdraad tijdens zijn verhoor, verklaringen heeft afgelegd, die niet helemaal op waarheid berusten.

More
articles