VERKLARINGEN HAUSIL EN HOEFDRAAD IN STRIJD MET WAARHEID

Date

 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden. Zij maakte deel uit van de directie van de Centrale Bank van Suriname, in de functie Legal, Compliance & International Affairs.  Zij is de tweede persoon die in dienst was van de moederbank, die werd aangehouden door het OM. Keerpunt heeft vernomen,

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden. Zij maakte deel uit van de directie van de Centrale Bank van Suriname, in de functie Legal, Compliance & International Affairs.  Zij is de tweede persoon die in dienst was van de moederbank, die werd aangehouden door het OM. Keerpunt heeft vernomen, dat Hausil verklaringen heeft afgelegd, die in strijd zijn met de waarheid. Hausil is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 acht panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 45,000,000.00 en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60,000,000.00..  Naar verluidt wordt Hausil, nu gezien als een medeverdachte in deze zwendel met de aankoop van het onroerend goed van de overheid. Hoewel de betaling voor deze panden werd voldaan door de CBvS, zijn deze panden nimmer overgedragen. Naderhand is vast komen te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en toch werden verkocht aan de CBvS als te zijn van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerend goed koopt of bezit dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn. Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig. Hierdoor kunnen deze transacties worden beschouwd als (ongedekte) voorschotten, verschaft aan de Staat. Dit heeft tot gevolg dat het voorschotten plafond wordt overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35 a van de Bankwet. In dit onderzoek is Hausil als dader in beeld gekomen, naar aanleiding van email correspondenties die betrekking hadden op de ‘verkoop’ van de overheidspanden. In een van de emails geeft  Hausil toe, dat er bij de aankoop van de panden, sprake is van monetaire financiering.

Keerpunt heeft voorts vernomen dat Hoefdraad tijdens zijn verhoor, verklaringen heeft afgelegd, die niet helemaal op de waarheid berusten. Hausil heeft bij de politie min of meer hetzelfde verklaard, terwijl nu blijkt dat zij medeplichtig is bij de constructie van de ‘verkoop’ van de overheidspanden. Vervolgens heeft Hoefdraad gezegd, dat de CBvS voor eigen gebruik onroerende goederen mag kopen ingevolgde de Bankwet. Maar Keerpunt is ervan op de hoogte, dat vanuit de Bankwet bekeken, de moederbank geen onroerende goederen mag kopen, indien die niet voor eigen gebruik zijn. Ook heeft Hoefdraad bij de politie verklaard, dat de gebouwen zijn verkocht op basis van een geschatte waarde, en dat er geen taxatierapport hiervoor werd opgemaakt.  Naar Keerpunt verneemt, blijkt uit informatie waarover de politie reeds beschikt, dat van enkele panden er wel een taxatierapport is, dat Hoefdraad ook per e-mail zou hebben ontvangen. Dus hier werd Hoefdraad op de zoveelste leugen betrapt.

More
articles