LAUGHING STOCK

Date

Gelooft  Ashwin die tijdens de verkiezingen in Wanica zo vreselijk bakzeil heeft gehaald, misschien zelf nog in de volslagen quatsch die hij uitkraait?  Wat een zielig verhaal eigenlijk, dat afgedrukt werd in een lokaal dagblad. Ashwin beweert dat zijn NDP-regering, geen corruptie en puinhoop heeft achtergelaten voor het coalitiekabinet

Gelooft  Ashwin die tijdens de verkiezingen in Wanica zo vreselijk bakzeil heeft gehaald, misschien zelf nog in de volslagen quatsch die hij uitkraait?  Wat een zielig verhaal eigenlijk, dat afgedrukt werd in een lokaal dagblad. Ashwin beweert dat zijn NDP-regering, geen corruptie en puinhoop heeft achtergelaten voor het coalitiekabinet onder leiding van Chandrikapersad Santokhi. Ashwin moet uitkijken dat hij geen politieke pispaal wordt naar aanleiding van de ongefundeerde, misleidende en zelfs leugenachtige stellingen die hij wenst te poneren om nog enigszins indruk te maken. De man moet in ieder geval gaan beseffen dat hij politiek dood is en in geen enkele politieke partij, nog ooit iets zal bereiken. De regering waar hij deel van uitmaakte, is een van de, zo niet de corruptste die dit land ooit heeft gehad. De NDP heeft een dusdanig wanbeleid gevoerd door verkwistend en aanhoudende corruptie, dat het meer dan logisch is dat de Surinaamse kiezer haar op 25 mei, weg heeft gestemd. Niet corrupt? Hoe komt deze man erbij om iets dergelijks uit te kramen? Is hij Carifesta, de Naschoolse Opvang, de ernstige malversaties bij de Postspaarbank, de vermeende fraude gepleegd bij de aankoop van een ambassadegebouw in Parijs, de bouw van de brug over de Surinamerivier bij Carolina,  de zwendel bij de TAS, de zware corruptie op het ministerie van  Openbare werken onder Abrahams,  het schandaal bij de EBS en natuurlijk ook  de diefstal van de 197 miljoen dollar aan valutakasreserves en termijndeposito’s  behorende aan de commerciële banken en ondergebracht in de Centrale Bank onder leiding van Van Trikt, vergeten? Ook bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht zijn er miljoenen aan vreemd geld verdwenen onder dit bestuur. En dan was er ook iets niet helemaal pluis bij de aanschaf van de kustwachtboten. Wel meneer Ashwin, u hebt wel drey drey ai om te durven beweren, dat de regering Bouterse geen corruptie en puinhoop heeft achtergelaten. Hoe verklaart u de lege staatskas waarmede de regering Santokhi momenteel geconfronteerd wordt? Hoe verklaart u de junkstatus ratings van Moody’s en Standard & Poor’s? Hoe verklaart u het feit dat in 2010, Suriname een wisselkoers van SRD 2.80,- voor de Amerikaanse dollar had en we nu aankijken tegen een wisselkoers van SRD 12,- of meer voor een Amerikaanse dollar en het leven ondraaglijk duur is geworden voor elke Surinamer? Hoe verklaart u het dat uw regering, niet eens meer in staat was de maandelijkse olierekening te voldoen? Hoe verklaart u het dat over de maand juni, uw regering niet eens in staat was de ambtenaren te betalen en de lokale banken uit hun eigen verantwoordelijkheid, wederom honderden miljoenen aan SRD’s ter beschikking stelden? Instede uw grote ongeloofwaardige schuif dicht te houden, kraamt u nonsens uit. De NDP-regeringen Bouterse hebben Suriname naar een totaal bankroet geleid en u denkt met leugens wat totaal krom is, recht te kletsen. Houd liever uw mond dicht, de situatie is al ernstig genoeg.

More
articles