VUILSPUITERIJ MET APARTE AGENDA

Date

Er zijn momenteel lieden bezig via sociale media of bepaalde zogenaamde nieuwssites op het internet, bepaalde mensen te bekladden en op zeer suggestieve wijze te beschuldigen van betrokkenheid bij corruptieve of strafbare handelingen. We weten allemaal dat op de Centrale Bank onder governor Van Trikt, er handelingen zijn gepleegd die als frauduleus

Er zijn momenteel lieden bezig via sociale media of bepaalde zogenaamde nieuwssites op het internet, bepaalde mensen te bekladden en op zeer suggestieve wijze te beschuldigen van betrokkenheid bij corruptieve of strafbare handelingen. We weten allemaal dat op de Centrale Bank onder governor Van Trikt, er handelingen zijn gepleegd die als frauduleus en corruptief kunnen worden bestempeld. In het kader van dit strafrechtelijk onderzoek, dat nog steeds niet is afgerond en waar vermoedelijk meer koppen zullen rollen, zijn ex-go-vernor Van Trikt en de heer Ashwien Angnoe in verzekering gesteld. Ook is de procureur-generaal van mening dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, betrokken is geraakt bij het schandaal op de Centrale Bank en wenst dat de bewindsman in staat van beschuldiging wordt gesteld door De Nationale Assemblee. De vo-rige assemblee die inmiddels is vervangen, heeft niet mee willen werken aan de in staat van beschuldigingstelling van Hoef-draad en nu is het afwachten of de nieuwe assemblee daaraan wel zal willen meewerken. Zoals voormeld, is het strafrechtelijk onderzoek nog gaande en zullen veel meer zaken boven water komen drijven, zo ook de zwendel bij de aankoop van vastgoed door de Centrale Bank. Ook in de kwestie Clairfield zullen er nog koppen rollen. Wat we thans zien, is dat bepaalde niet in Suriname woonachtige figuren, bezig zijn mensen hier te bekladden zonder over de juiste informatie te beschikken en op zuiver speculatieve wijze doende zijn, anderen met vuil te bespuiten. Met zogenaamde ‘’het zal wel zo zijn’’  redeneringen, worden mensen door het slijk gehaald, zo ook de heer Vijai Kirpalani, die tot voor kort nog president-commissaris op de Centrale Bank van Suriname was en dus via tal van insinuaties, op de hoogte zou moeten zijn geweest van alle malversaties die daar onder Van Trikt hebben plaatsgevonden.  Er wordt zelfs momenteel geïnsinueerd dat Vijai Kirpalani, niet als verdachte wordt gezien, omdat hij zogenaamd NDP’er zou zijn geworden. Kirpalani  heeft juist op een gegeven moment, toen hij notie kreeg van de zwendel op de Centrale Bank, dat ook gelijk gemeld. Ook heeft Kirpalani vanaf het prille begin gesteld, dat hij niet voortdurend op de hoogte was van alle handelingen van Van Trikt, maar toen hij daar wel van op de hoogte geraakte, gelijk de onthullingen heeft gedaan. Maar er schijnen andere zaken te spelen en wel buiten onze grenzen bij figuren die bepaalde belangen wensen te dienen. Er schijnen bepaalde lieden binnen de VHP aan het werk te zijn, die de band die Kirpalani heeft met de leiding van de partij, willen doorbreken en weer anderen lokaal en in het buitenland, voorzien van leugenachtige informatie om de oud-regeringscommissaris bij de Centrale Bank te besmeuren. Het geheel begint daarbij zo langzamerhand meer op verwoede pogingen van karaktermoord te lijken. Het openbaar ministerie als hoogste vervolgingsorgaan, is nog steeds bezig met het onderzoek inzake de zwendel bij de Centrale Bank en naar verluidt, komt er nog veel meer boven drijven. Het Openbaar Ministerie gaat ongestoord door met zijn onderzoek en daarbij wordt Kirpalani zeker betrokken. Tot op dit moment is het niet gebleken dat Kirpalani op welke wijze dan ook, betrokken is geweest bij zwendel of die heeft gedoogd, terwijl hij daarvan op de hoogte was.

Ook in de kwestie van de valuta-kasreserves en de diefstal daarvan, was hij niet op de hoogte. Het is duidelijk dat mensen met een aparte en zeer gemene agenda bezig zijn mensen waaronder Kirpalani, door het slijk te halen en hopen daarbij in hun poging tot karaktermoord te slagen. Wij van Keerpunt, kennen mr. Roy Baidjnath Panday goed en weten dat als Kirpalani zich schuldig zou hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten zoals die zich hebben voltrokken op de Centrale Bank van Suriname, hij allang zou zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Gemene berichten lanceren die op sensatie belust zijn, is niet zo moeilijk en kunnen regelmatig gelanceerd worden met de bedoeling anderen te schaden. Het  is echter wel de kunst de waarheid te lanceren en daarbij de subjectiviteit na te laten.

More
articles