VERDERE HOUTROOF NA UITBAGGEREN SURINAMERIVIER

Date

Naar verluidt gaat de China Harbour Engineering Company, uit goodwill door met de baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier, nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan door de overheid. Het baggerproject Surinamerivier zou moeten worden stopgezet, maar omdat een aantal bedrijven belang heeft bij een goed bevaarbare vaargeul,

Naar verluidt gaat de China Harbour Engineering Company, uit goodwill door met de baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier, nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan door de overheid. Het baggerproject Surinamerivier zou moeten worden stopgezet, maar omdat een aantal bedrijven belang heeft bij een goed bevaarbare vaargeul, doet men er alles aan om dit te voorkomen.

Keerpunt heeft het vermoeden, dat de Chinezen de baggerwerkzaamheden absoluut niet voorzetten vanwege ‘goodwill’. China heeft namelijk allang zijn zinnen gezet op onze grondstoffen en vooral ons hout. De baggerwerkzaamheden zijn voor dit land essentieel, zodat de grote schepen die richting China moeten met ons hout, makkelijker hun lading kunnen afvoeren. Dus het is allemaal een kwestie van eigen belang en geen ‘goodwill’ van China, dat houtconcessies van de regering Bouterse heeft gekregen voor leningen en andere privileges voor de NDP. Naar wij vernemen, zijn handlangers van het Chinese regiem, ook al geruime tijd bezig grote houtkapwegen aan te leggen uit ‘goodwill’ om ons bos leeg te dragen. Keerpunt is van mening, dat de Chinese Communistische Partij (CCP) strategische investeringen graag verricht uit zogenaamde ‘goodwill’ om de uitvoer van onze natuurlijke hulpbronnen te vergemakkelijken.

De afspraak is dat er 68 km van de Surinamerivier uitgebaggerd zal worden en in eerste instantie zou ongeveer 6 miljoen kubieke meter grond worden verwijderd. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden zouden vijf jaar in beslag nemen en de kosten, USD 58 miljoen, worden uiteindelijk door Suriname gefinancierd. Naar onze mening, gaan we China uiteindelijk betalen om de Surinamerivier uit te baggeren, zo-dat onder meer dit land, makkelijker onze natuurlijke hulpbronnen waaronder ons hout, kan wegdragen.

Keerpunt blijft van mening, dat de vaargeul allang uitgebaggerd diende te worden voor het stimuleren van de productiesector. Maar wij hebben de indruk, dat de Chinese Communistische Partij, erg happig is om onze vaargeul uit te diepen, omdat zij het op ons tropisch hardhout heeft gemunt. Wekelijks vertrekken grote schepen met boomstammen (vanaf Suralcohaven, DP haven, Kuldipsinghhaven en Jules Essed haven) die alleen met hoogtij kunnen uitvaren. Keerpunt vindt het verontrustend en ook zeer a-nationaal, dat de huidige machthebbers ter politieke overleving, dit oogluikend toelaten. Ons land wordt continu beroofd om bepaalde individuen in de gelegenheid te stellen hun zakken te vullen. Kijk maar naar de ravage die nu wordt aangericht door kwik in het milieu te dumpen, de skalians, cyanide te gebruiken, ontbossing in ons binnenland en vervolgens worden we in handen gespeeld van de gangsters uit de Chinese Communistische Partij.

More
articles