June 29, 2020


Chan Santokhi is aan zet in politiek Suriname


June 29, 2020

Met het gladstrijken van alle ruis in de pre-fase van de te vormen regering, neemt het vertrouwen in de politiek en onder de burgers verder af. Deze turbulentie en wantrouwen zorgt voor de nodige bezorgdheid en laat littekens in de zo beoogde vlotte start en mogelijke samenwerking in eenheid van deze regeerteam onder leiding Chan Santokhi. Deze politieke onvolwassenheid is te verklaren omdat bepaalde stromingen in de politiek en familiestructuren nog steeds de belangen van nationale en internationale machtige syndicaten met hun kapitaal moeten en of willen beschermen en verder accommoderen in deze nieuwe regering. Vandaar de algemene bezorgdheid dat het volgende een alternatief biedt als mogelijke benadering voor een ander politiek concept, van een gedurfd politiek engagement tot een transparante en corrupt-vrije regering. Met dit alles moet de VHP met de NPS het volgende in ogenschouw nemen om de mogelijkheid te besturen als alternatief om zonder noemenswaardige obstakels te kunnen regeren. Waarom zou men moeten zwichten als het onderstaande ook een optie kan zijn. Het is één voor twaalf!! VHP kan en mag regeren met een minderheidsregering. De verkiezingsresultaten zijn er. De burgers verwierpen unaniem 10 jaar NDP-regering. Dus voor de politieke partijen die nu proberen een regering te vormen, het volgende. Denk in het belang van Suriname en haar burgers en ga weg van het etnocentrische narcistische gedoe om nog meer te willen onderhandelen. Het volk is eindelijk bevrijdt van alle angst , vrees, apathie en chantage politiekvoering van de paarse regering. De burgers hebben hun hoop gevestigd op Chan Santokhi met zijn team om Suriname weer gezond en leefbaar te maken. Vandaar de nationale en internationale steun en het vertrouwen dat hij geniet, om Suriname met zijn burgers uit deze financiële en monetaire chaos te halen. Op basis van de verkiezingsresultaten kan de VHP alleen haar president en vicepresident in de VVV kiezen. Vanwege de 941 gekozen leden van de vertegenwoordigende organen in Suriname, heeft de VHP de meerderheid met 480 gekozen leden, zodat ze met dit politieke gegeven in de VVV terecht kan om dit af te dwingen. Gaan naar de VVV kost wel geld, maar dit weegt niet op tegen de verdwenen miljarden SRD waarover niemand durfde te praten. Dus de weg richting Verenigde Volks Vergadering, de VVV, is een politiek gepaste oplossing van alle stoerdoenerij en blufpoker die zich aan het manifesteren is. Mocht de ABOP een verborgen agenda hebben en of blijven sputteren om deel te nemen aan de nieuw te vormen regering, dan kan en mag de VHP met de NPS, BEP en PL, een andere regeringssamenstelling vormen, resulterend in een marginale meerderheid in DNA met 26 zetels. Dit betekent duidelijk dat ABOP samen met de NDP ook wordt doorverwezen naar de oppositiebanken. Zelfs als een van de politieke partijen BEP en of PL weigert deel te nemen, kan de VHP samen met de NPS, een minderheidsregering met 23, 24 of 25 DNA-zetels aan de slag. Deze minderheidsregering zal dan elk wetsvoorstel, budget en beleidsprogramma moeten voorleggen aan een kritische Nationale Vergadering. Uiteraard zullen alle instituten van de overheid versterkt en werkbaar moeten zijn om deze zware job te klaren. In het geval van een politieke verkiezing van DNA-kandidaten voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van een NDP’er en of een ABOP’er, mogen ze niet profiteren van deze politieke zet. Deze politieke insteek kan ook mislukken, omdat de PL en de BEP niet hoeven mee te stemmen omdat de belangen te groot zijn, om niet opnieuw als paria worden beschouwd en onbetrouwbaar zijn. Terwijl als de PL en of BEP partij kiezen voor Chan Santokhi, zij gegarandeerd zijn voor voldoende ministers- en andere topposten in de regering. Als gevolg hiervan zullen deze twee partijen zich binnen deze regeringsperiode moeten hergroeperen voor de verkiezingen van 2025 met meer zetelwinst. Ook hier kunnen de VHP en haar partners onder haar leden een DNA-voorzitter en vicevoorzitter kiezen. We hopen dat de politieke partijen beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van al dat geruis, obstructie en stemmingmakerij. Dit kan hun duur komen te staan, want de VHP zit in een riante positie om er zonder meer door te gaan. De vraag die open blijft voor antwoord: wie wil na deze uitleg de boot niet missen of uitstappen om zijn politieke nek te breken? Laat ons hopen dat de politici goede nota hiervan nemen. Verrassingen hoeven niet te worden gemist! Ruben Kanhai

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249