June 27, 2020


Spanningen tussen coalitiegenoten


June 27, 2020

Ministerie Olie & Gas twistpunt

De NPS heeft gistermiddag tijdens een structurenvergadering onthuld dat de ABOP eveneens het nog op te richten ministerie van Olie en gas ambieert, terwijl er op 30 mei j.l. tussen de VHP, ABOP, NPS en PL, een samenwerkingsovereenkomst is getekend, waarbij vastgesteld werd, dat het ministerie van Olie en Gas, onder het beheer van de NPS zou vallen. Echter zou nu besloten zijn dat het voormelde ministerie onhaalbaar is en deel blijft van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), omdat er tijdens de hearings van de coalitiepartijen die gehouden zijn, niet veel draagvlak blijkt te zijn voor uitbreiding van ministeries. Dit betekent dan voor de NPS een onacceptabele nieuwe situatie. Naar aanleiding hiervan zou er een wrijving zijn ontstaan tussen ABOP en de NPS. Wij hebben getracht exponenten van beide partijen tot een reactie te bewegen, echter wilden zij niet ingaan op onze vragen en stelden eerst de resultaten van het coalitieoverleg te willen afwachten. NPS-voorzitter Gregory Rusland vroeg om de partijen de ruimte te geven om zaken te bespreken en oplossingen te vinden. Vanwege ABOP werd aangegeven, dat de partij nog open staat voor een samenwerking met de NPS. De input voor het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen worden serieus genomen en meegenomen in de vervolgbesprekingen van de coalitiegenoten. “Dat gebeurt in een goede sfeer, wederzijds vertrouwen en respect”, stelde VHP-voorzitter Chan Santokhi eerder in gesprek met een lokaal medium. Er vinden inderdaad gedachtewisselingen plaats, mede door de input van maatschappelijke organisaties tijdens de hearings. De coalitiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zijn nog steeds in overleg. Dit laat de voorzitter van de toekomstige coalitie, Chan Santokhi, weten aan Starnieuws. De input over het aantal ministeries, de geïdentificeerde prioriteiten en concrete voorstellen zijn serieus genomen en worden meegenomen in de vervolgbesprekingen in de coalitie. Dat gebeurt in een goede sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, stelt Santokhi. “Vandaag 26 juni hebben wij een structurenvergadering gehouden en zijn zaken naar voren gebracht in het kader van de samenwerking met andere partijen. Ik wil u erop wijzen dat wij één doel voor ogen hebben en dat is de toekomst van ons land veilig te stellen”, schrijft Gregory Rusland, voorzitter van de NPS op zijn Facebook-pagina.      

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249