June 27, 2020


OPLOSSING OPENBAAR VERVOER SNEL GEWENST


June 27, 2020

De COVID-19 pandemie heeft ook in ons land snoeihard toegeslagen een velen zwaar getroffen. Door deze pandemie heeft men van overheidswege ingrijpende maatregelen moeten treffen om een effectievere strijd tegen dit virus te kunnen voeren. Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden. Of men zich aan dit verbod houdt, is natuurlijk een tweede. De lijnbussen mogen al maanden niet rijden en daar zal dan op den duur wel een oplossing voor gevonden moeten worden, want velen kunnen niet aan het werk verschijnen en krijgen problemen met de werkgever, weer anderen zijn niet in staat de taxigelden op te hoesten. Dus er moet voor dit probleem een snelle oplossing gevonden worden. Het is naar onze mening meer dan logisch, dat de lijnbushouders niet meer voor het huidige tarief kunnen rijden en daarom om een aanpassing vragen. Een ander aspect betreft de brandstofsubsidie die de overheid ook niet meer kan betalen. Het veiligheidsaspect speelt ook een rol, niet langer kan worden geaccepteerd, dat er meer dan twintig mensen tegelijk in een lijnbus plaatsnemen. De passagiers zitten in de huidige interne configuratie van een gewone Japanse lijnbus veel te dicht op elkaar en dat kan niet langer zo plaatsvinden. Voor het tarief en de subsidie kan eventueel een oplossing bedacht en gevonden worden, maar voor het veiligheidsaspect ligt de zaak heel anders. Keerpunt denkt, dat de bussen wel zouden kunnen rijden als de passagiers allemaal een mondmasker op hebben en voor het betreden van het voertuig, hun handen laten ontsmetten. Daar moet de chauffeur en zijn bijrijder voor zorgen. Ook lijkt het Keerpunt meer dan wenselijk, dat er een aantal stoelen uit de bus worden verwijderd en dat er hierdoor niet meer dan twaalf personen vervoerd kunnen worden. Als het tarief dan aanmerkelijk verhoogd wordt, kan de bushouder nog steeds zijn geld verdienen zonder de passagiers en zichzelf in gevaar te brengen. Degenen die deze regels toch denken te overtreden, moeten dan bestraft worden door het intrekken van de vergunning. De Motor Surveillance Dienst, MSD, van de politie, zou dan kunnen optreden wanneer bushouders of chauffeurs zich niet aan de regels houden. De nieuwe coalitieregering krijgt dit vraagstuk ook op haar bord en moet daar een oplossing voor vinden, want het zit momenteel helemaal fout met het openbaar vervoer en veel werknemers raken veel te veel geld kwijt op dagbasis aan bijvoorbeeld de taxi’s. Een verhoogd lijnbustarief zal nog altijd goedkoper zijn voor de meesten. Uiterlijk aan het einde van de komende maand zal hier verandering in moeten worden gebracht. Een soortgelijke oplossing kan ook gelden voor de exploitanten van de kleine veerboten. Minder passagiers in de boot en een hoger tarief, kan ook hier versoepelend c.q. verlichtend werken.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249