June 27, 2020


MILJARDEN USD TERUGHALEN VAN REGERING BOUTERSE


June 27, 2020

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), heeft afgelopen maandag 22 juni, een memorandum aangeboden aan de samenwerkende coalitie VHP, ABOP, NPS en PL, waarin zij enkele voorstellen puntsgewijs heeft opgesomd die geen nieuwe regelgeving vereisen, geen financiële investering, maar slechts politieke wil, toewijding en communicatie. Het voorstel houdt in, dat de nieuwe regering USD 2 miljard aan inkomsten voor de Staat Suriname binnen 36 maanden tijd kan binnenhalen. PRO heeft aangehaald, dat onder het presidentschap van Desi Bouterse, er meer dan USD 3 miljard uit de staatskas is verdwenen en meer dan USD 200 miljoen van spaarders verduisterd door de regering inzake de ‘verdwenen kasreserves’ van de lokale banken. Keerpunt is van mening, dat de nieuwe regering de zaken m.b.t. de verdwenen kasreserves, het Carifesta-schandaal, de naschoolse nyang patu niet in een doofpot moet laten verdwijnen. PRO heeft de nadruk gelegd op het feit, dat niet één politieke functionaris in de afgelopen tien jaar, is vervolgd en niet één SRD werd teruggehaald voor de staatskas. Keerpunt is het eens met het standpunt van PRO, dat leningen van iedere rechtspersoon waar de overheid zeggenschap over heeft, qua doelmatigheid en rechtmatigheid volgens artikel 24 en 25 Comptabiliteitswet, ‘at arms length’ beoordeeld dienen te worden. Iedere uitgave boven de SRD 1.500.000,- in de periode van september 2009 tot en met september 2019, zal volgens PRO door de regering aan de hand van artikel 18 en 19 Comptabiliteitswet 1952 en artikel 40 Wet Regionale Organen ex tunc beoordeeld dienen te worden op basis van de aanbestedingsplicht. Daarbij is het een geweldig voorstel dat alle gevallen van onderhandse gunning, onderworpen dienen te zijn van kritisch civiel en strafvorderlijk onderzoek. Indien dat niet zo is, dan zal er onmiddellijk loonbeslag kunnen volgen onder de ministers die daaraan meegewerkt hebben. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor de aantredende regering vanaf januari 2021 actief onderzoek te starten en vanaf april 2021, de salaris- en pensioenbetalingen van minstens 65 ministers opschorten en 2 miljard SRD terug te vorderen, dan wel achterstanden opschorten en verrekenen. Daarbij zal er een diepgaand verhaalonderzoek op nationaal, maar vooral internationaal, tot aan de uiteindelijk belanghebbende ingericht kunnen worden, aan de hand van United Nations Convention against Corruption en bilaterale rechtshulpverzoeken. De aantredende regering wordt geadviseerd om in april 2021, daarmee te starten en zal hiermee vanaf maart 2022 tussen 800 miljoen en 1,5 miljard aan vreemde valuta, terug kunnen vorderen. Wanneer deze bedragen zijn teruggevorderd, kan de staat deze herinvesteren tegen een rente van minimaal 10 procent van de teruggevorderde bedragen in een gezamenlijke task force voor wijder onderzoek. Dit garandeert duurzame spinoffs en gecontinueerd succes en geloof in de daadkracht en integriteit van de aantredende regering.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249