June 27, 2020


Examenkandidaten weer naar school; veiligheid gegarandeerd


June 27, 2020

De examenkandidaten van het basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS), moeten vanaf 6 juli weer naar school om het schooljaar af te ronden. Dit heeft Natasia Bennanon, directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gisteren tijdens de COVID-19 persbriefing bekendgemaakt. ‘’Het heeft het ministerie veel inspanning gekost om tot een gepaste oplossing te komen voor het onderwijs’’, aldus Bennanon. De examenkandidaten worden om de kwaliteit van het diploma te waarborgen, tenminste in de gelegenheid gesteld om de examenklas af te ronden met een examen. Bennanon gaf aan dat de scholen reeds voorzien zijn van veiligheidsprotocollen. Het gaat om hygiënevoorschriften, omgaan met materiaal, sociale afstand en het aantal leerlingen per klas. “De scholen hebben zodanige voorzieningen, dat ouders gerust hun kind naar school kunnen sturen.” Op ouders, leerkrachten en leerlingen wordt een beroep gedaan de veiligheidsprotocollen in acht te nemen. Ouders wordt gevraagd hun kind te voorzien van mond- en neusbedekking. Aan de schoolleiders wordt gevraagd vanuit de schoolkas verantwoord aankopen te doen om de veiligheid te garanderen. Ook interieurverzorgsters wordt gevraagd zich aan de afspraken te houden. De leerjaren 1 en 2 van het basisonderwijs stromen gewoon door, terwijl voor de leerjaren 3 tot en met 7 de overgangsnorm bepaald wordt op basis van de gemiddelde cijfers van het eerste en het tweede kwartaal. Hetzelfde geldt voor de lagere klassen op VOJ- en VOS-niveau. Voor dit jaar zijn de bevorderingsnormen eenmalig aangepast. Wanneer een leerling niet voldoet aan de aangepaste norm, krijgt de leerling volgend schooljaar de gelegenheid om een herkansing te maken. Voor bijzondere gevallen waarbij een leerling langdurig verzuimde en niet kon deelnemen aan de lessen, treedt de schoolleider in contact met de inspectie, waarna er een besluit wordt genomen. Voor het basisonderwijs wordt de toets slechts in vier vak onderdelen afgenomen: tekstbegrip, algemene taalkennis, redactie en cijferen en hoofdrekenen. Dit omdat aan de hand van deze vakken, de kennis en het inzichtelijk vermogen van het kind gemeten kunnen worden. Voor de leervakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs, wordt het gemiddelde kwartaalcijfer doorgestuurd naar het examenbureau. Voor het lbo gelden twee rondes per kwartaal. De rondes voor het eerste kwartaal zijn volledig afgerond, maar voor het tweede kwartaal nog niet. Deze leerlingen krijgen wel de gelegenheid om mee te doen aan hun toetsen of reprondes. Op VOS-niveau is besloten om online alternatieve toets vormen toe te passen om het tweede kwartaal adequaat af te ronden. Leerlingen die inhaalrepetities moeten maken, moeten wel naar school om die te maken. Voor mulo-eindexamenkandidaten wordt het examen alleen afgenomen in de vakken Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, natuurkunde, boekhouden, rekenen en handelskennis. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en tekenen, wordt het gemiddelde cijfer van het eerste en tweede kwartaal meegenomen. De leerlingen van de derde klas mulo worden ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen  aan de toetsen. Het examen voor havo en vwo vindt plaats op 23 juli tot en met 6 augustus. De examenkandidaten hebben reeds deelgenomen aan het eerste en tweede SO.  Voor het derde SO zal een afsluitende toets maken. De uitslag van het basisonderwijs vindt plaats op 1 september, van het VOJ op 8 september en van het VOS op 13 augustus. De vakantie voor het schooljaar 2019-2020 begint op 1 augustus en duurt tot en met 31 augustus voor de lagere leerjaren. Het schooljaar 2020-2021 begint op 1 september en duurt tot en met 31 juli. Er moet nog een aangepaste vakantieregeling komen voor de universiteit en instituten op hbo-niveau.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249