June 26, 2020


Onrust bij personeel Centrale Bank over 100% bezetting


June 26, 2020

Er heerst onrust onder het personeel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), dit naar aanleiding van een circulaire uitgegeven door de CBvS d.d. 21 juni 2020, waarbij er een direct verband gelegd is tussen het versoepelen van de coronamaatregelen door governor Maurice Roemer en het direct toepassen van een 100 procent personeelsbezetting op de werkplek. Het bestuur van de Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO) heeft schriftelijk gereageerd en vindt dit besluit eenzijdig en daardoor ook verantwoord, niet alleen vanwege de verplichtingen tot overleg die de cao voorschrijft als het gaat om werktijden, maar meer nog omdat er in de twee weken van de total lockdown, een exponentiële groei is geweest van COVID-19 besmettingen in Suriname. Het directe gevolg hiervan is dat de kans besmet te raken op de werkvloer, navenant toeneemt. De bond verwijst in zijn brief naar de situatie bij het bedrijf Iamgold, waar binnen een korte periode, het bedrijf zich heeft ontwikkeld tot een COVID-19 cluster. Daarom vindt het bestuur van de moederbank het onbegrijpelijk dat nu de total lockdown opgeheven is, er gelijk wordt gegrepen naar een 100 procent personeelsbezetting. Voor de total lockdown werd nog het roulatiesysteem en het van huis uit werken gehanteerd, waarbij social distancing gegarandeerd kan worden. Het besmettingsgevaar binnen kantoorgebouwen is volgens de CBWO duidelijk hoger. De bond benadrukt, dat de leiding van de CBvS niet van de verplichting afkomt, om collectief de gezondheid van de medewerkers als belangrijkste prioriteit te zien. “Het is duidelijk dat met een 100 procent bezetting, nimmer de social distancing continu in acht kan worden genomen”, aldus de bond. De CBWO vindt deze zaak zeer ernstig en heeft een dringend verzoek gedaan bij de leiding van de moederbank om de 100 procent personeelsbezetting terug te draaien.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249