June 26, 2020


MinOWC: Onverwachts toetsen afnemen berust niet op waarheid


June 26, 2020

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft enkele maanden geleden de scholen verplicht hun deuren te sluiten in verband met COVID-19. Er worden wel via sociale media en de televisie, lessen verzorgd, maar fysieke lessen worden er nog steeds niet gegeven.  Het ministerie heeft daarom besloten om leerlingen van het leerjaar 1 t/m 7 te laten doorstromen, middels de gemiddelde kwartaalcijfers van het 1e en het 2e kwartaal. Leerlingen die enkele repetities niet hebben gemaakt, komen in aanmerking voor een inhaalrepetitie. Naar aanleiding hiervan is er oproer ontstaan onder leerlingen. Volgens de leerlingen zijn zij onverwachts, zonder enige voorbereiding, benaderd door leerkrachten dat zij aanstaande maandag, toetsen en repetities moet maken. MinOWC-directeur Natasia Bennanon, zegt desgevraagd, dat het niet op waarheid berust, dat leerlingen onverwachts worden benaderd voor het afnemen van toetsen en of repetities Hoewel het MinOWC reeds eerder duidelijk had gemaakt, dat de lockdown geen vakantie is en dat leerlingen ook hun bijdrage moesten leveren, hebben toch niet alle leerlingen zich hieraan gehouden. Bennanon zegt, dat ze meerdere malen heeft aangegeven, dat de bijdrage van kind en ouder, in deze hectische situatie van eminent belang is. “De leerlingen waren op de hoogte, dat ze inhaal moesten maken. Ik heb namens het ministerie duidelijk aangeven, dat we volgens de cijfers van het 1e en het 2e kwartaal zullen werken. Het is helemaal niet zo, als hoe leerlingen en ouders het overbrengen. Ze moeten een cijfer hebben om het gemiddelde cijfer van het 2e kwartaal te kunnen berekenen. De leerlingen waren reeds op de hoogte van de inhaalrepetities”, aldus Bennanon. Volgens Bennanon is het ministerie tot dit besluit gekomen, omdat het niet eerlijk naar bepaalde leerlingen toe zou zijn, dat een groep toch doorstroomt zonder een cijfer voor het e kwartaal. “Het is in het belang van de leerlingen. Ook de onvoldoendes moeten opgehaald worden, dus iedereen moet meewerken. COVID-19 is niet de schuld van leerlingen noch leerkrachten. Dus ik verzoek iedere groep om mee te werken”, zegt Bennanon. Geen retour schoolgeld Gezien leerlingen maar twee kwartalen van het schooljaar 2019-2020 de lessen hebben gevolgd, heeft een groep ouders gesteld, dat het MinOWC op de ene of andere manier het inschrijfgeld moet verwerken, zodat ze het komend schooljaar minder betalen. “Met het inschrijfgeld moet er geen issue zijn! Ik begrijp dat bepaalde ouders het financieel zwaar hebben, maar ze moeten niet oneerlijk zijn. Op dit moment moeten ze rechtvaardig zijn, want het ministerie heeft niet gezegd: ‘Uw kind heeft niet het heel schooljaar gevolgd, dus geen rapport’. Ze willen wel een rapport, maar hun medewerking niet verlenen? Bovendien is het geld niet bij het ministerie gebleven, ondanks de schooldeuren gesloten waren, moesten onkosten betaald worden. Dus ik vraag de ouders en leerlingen om alstublieft hen medewerking te verlenen”, aldus Bennanon. door Orsilia Dinge  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249