June 26, 2020


Coalitiepartners in continu overleg met Bouterse inzake vlotte overgang


June 26, 2020

Eventuele gratie of amnestie niet aan de orde

Tijdens een persconferentie gisteren in het partijcentrum van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) werden ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP-voorzitter Chan Santokhi vragen gesteld over een eventuele gratie of amnestie voor president Desiré Bouterse, in verband met zijn vonnis van twintig jaar cel in het 8 decembermoorden proces. Beiden waren daar duidelijk over: daar gaat de rechtelijke macht over, en niet de politiek. Over gratie is er volgens de ABOP-leider op geen enkel moment tijdens de besprekingen met Bouterse gesproken. “We hebben verschillende keren met de president gesproken, maar er is nooit een woordje gerept over gratie”, benadrukte Brunswijk. Strafvervolging of het decemberproces zou nimmer aan de orde zijn geweest tijdens de gesprekken. De ABOP-leider merkte op, dat er wél wat is gezegd over mensen die nu bepaalde posities bekleden, en dat bij de wisseling van de wacht, geen heksenjacht plaatsvindt op deze functionarissen, maar gratie is nooit aan de orde gekomen. Brunswijk wees op de scheiding der machten. “Wij zijn niet de rechterlijke macht, wij kunnen ook nooit op de stoel van de rechterlijke macht gaan zitten. Alleen wat bij de uitvoering betreft, daar kunnen wij iets doen”, aldus Brunswijk.  Hij wees er ook op dat al beloven de nieuwe coalitieleiders iets dat niet kan, de rechterlijke macht daar is. Hij voegde eraan toe dat deze coalitie conform de afspraken met het volk zal werken. Brunswijk zei, dat de nieuwe coalitie continu in gesprek is met de president en worden er afspraken gemaakt voor een vlotte overgang. “We gaan die zaak heel voorzichtig overnemen.” Brunswijk stelde, dat ze er nog niet helemaal uit zijn, maar nog steeds aan het beraadslagen zijn en gaan tot 29 juni door. “ Hij benadrukte dat ze niets geheimzinnigs willen doen en nog kijken wat de wensen van de president precies zijn. Ook PL-voorzitter Paul Somohardjo kwam aan het woord tijdens de persconferentie, hij stelde dat het invullen van een ministerpost, momenteel geen prioriteit is. Hij beaamde dat hij eerder gezegd had wel een ministerspost te ambiëren, maar voegde meteen eraan toe, dat hij die uitspraak eerder uit enthousiasme had gedaan.  Dit naar aanleiding van zijn uitlating die hij deed bij de onlangs gehouden ondertekening op 30 mei van het samenwerkingsprotocol van de nieuwe coalitie, waarbij hij aangaf, de nieuwe topman te worden op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa). Hij stelde toen ook, dat niemand die daar werkzaam is hoeft te vrezen voor zijn of haar positie. Inmiddels heeft Somohardjo gesprekken gevoerd met de structuren van de PL. Na het proces van het kiezen van de voorzitter en de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee en het kiezen van de president en vicepresident, zullen de gesprekken verder gevoerd worden. Volgens hem bepalen uiteindelijk de structuren, wie de ministersposten die toebedeeld zijn aan de PL, zullen invullen. Het gaat namelijk om het invullen van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249