June 25, 2020


Formele default bij weigering boeterente Oppenheimer


June 25, 2020

De econoom Jim Bousaid, verduidelijkte gisterenochtend in het programma ABC Actueel, dat er geen vrijwaringsclausule is opgenomen in de bilaterale overeenkomst met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens Bousaid is er een misverstand ontstaan tussen het ministerie van Financiën en de huidige governor van de CBvS, Maurice Roemer, waarbij de royalties van Iamgold waren aangeboden als dekking door Financiën aan CBvS voor Oppenheimer. “Roemer heeft toen aan de banken gezegd, dat indien ze royalties als dekking wilden, moesten ze een vrijwaringsclausule geven aan de Centrale Bank”, zegt Bousaid. Indien Suriname de rente van de tweede obligatielening via Oppenheimer eind juni niet betaalt, zal Suriname volgens Bousaid, formeel in een default raken. “We zijn wat deze dingen betreft, reeds in een zekere default beland. Er waren afspraken gemaakt, in dit kader dat er een reserverekening geopend zou worden, waarbij er bedragen zouden worden gestort voor de aflossing. Het ging om de royalties van Iamgold, maar ook de bedragen uit hoofde van de verkoop van elektriciteit aan Iamgold, PPE en ook dividenden van Staatsolie. U weet dat Suriname niet in staat is geweest deze bedragen te storten op die reserverekening, waardoor de risicograad van dit krediet is toegenomen”, aldus Bousaid. Volgens Bousaid is het verwachtbaar, dat het moeilijk zal zijn om de leningen af te lossen, omdat Suriname moeilijk in staat is de rente te betalen. “Vandaar dat er een boeteclausule in werking is getreden, want een krediet met een verhoogd risico, betekent dat je een hogere rente moet betalen. De rente is inmiddels gestegen van 9,8 procent naar 12,8 procent. Doordat de macro-economische situatie helemaal verslechterd is, hebben internationale ratingbureaus de rating van Suriname verlaagd naar triple-C. Indien wij volgende maand de rente niet voldoen, is er werkelijk sprake van een echte default”, zegt Bousaid. Surinaamse financiële instellingen kunnen zich volgens Bousaid geen D-rating permitteren, omdat de toegang tot de internationale kapitaalmarkt afgesloten wordt en dat zal volgens hem, een tegenvaller voor Staatsolie zijn. Bousaid verduidelijkt, dat Staatolie na een default rating dicht komt te vallen. “De overheid is de grootste lener in Suriname bij andere banken. Indien je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, zal je ervan uitgaan dat je leningen moet aflossen. Het grootste deel van de leningen is gebruikt voor consumptieve uitgaven, met andere woorden voor pakketten. De grootste verplichting was om het land tot ontwikkeling te brengen. Verantwoordelijke mensen calculeren en het moet niet meer dan hun inkomen zijn”, zegt Bousaid. Hij zegt dat deze niet-verantwoordelijke leiders zich moeten schamen om het volkslied te zingen, omdat ze het land juist hebben leeggedragen en compleet kapotgemaakt. -door Orsilia Dinge-  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249