June 3, 2020


OAS-missie: ‘Officiële verkiezingsresultaten zullen niet aanzienlijk veranderen’


June 3, 2020

Volgens de waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) voor de algemene verkiezingen van 2020 in Suriname, zullen de officiële resultaten op dit punt niet in aanzienlijke mate variëren. Zoals aangegeven in haar verklaring van 31 mei, heeft de missie opgemerkt dat de niet-officiële voorlopige telling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) op vrijdag 29 mei, meer dan 99 procent van de peilingen bereikte en sindsdien ongewijzigd is gebleven. “Er zijn momenteel slechts drie opiniepeilingen in behandeling en het is vrijwel onmogelijk dat ze de resultaten van deze verkiezingen zullen wijzigen. Het is daarom het standpunt van de OAS-missie dat de uitkomst van de verkiezingen al duidelijk is voor de Surinaamse bevolking”, aldus de OAS in een verklaring. De OAS-missie heeft het postelectorale proces sinds de sluiting van de enquête op 25 mei, meer dan een week geleden, waargenomen. Leden van de missie waren aanwezig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de hoofdstembureaus en het Centraal Stembureau en hebben de ontvangst en consolidatie van de resultaten waargenomen. De missie nam ook nota van de uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, aangezien het aantal gevallen in de dagen na de verkiezingen groeide – van één geval op de verkiezingsdag tot vierenveertig op 2 juni. Gisteren heeft de missie postelectorale gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken.  De missie dankt deze autoriteiten voor hun bereidheid om openlijk over het verkiezingsproces te spreken en om informatie en verduidelijking te geven over de verschillende door het team aan de orde gestelde kwesties. De missie komt virtueel op vrijdag 5 juni bijeen met de voorzitter van de onafhankelijke Kiesraad. De missie respecteert absoluut de door de Kieswet voorgeschreven stappen die nodig zijn om een ​​ambtenaar dicht bij het proces te brengen en de resultaten te formaliseren. Het rigoureuze karakter van de consolidatie en verificatie van de resultaten van de verkiezingen zorgt voor een hoge mate van precisie, en dat is een goede zaak. De missie is echter van mening dat dit in evenwicht moet worden gebracht met de behoefte van de burgerij aan tijdige resultaten. Inspanningen om het proces van tabellering en consolidatie te moderniseren en te vereenvoudigen, kunnen hierbij behulpzaam zijn. Kiezers zijn de belangrijkste belanghebbenden in een democratie. Hun recht om de resultaten van hun collectieve wil te kennen, is en moet een prioriteit blijven bij deze en toekomstige verkiezingen. Zoals eerder vermeld, merkt de missie op dat geen enkele politieke partij een twee derde meerderheid behaalde bij de verkiezingen. Onder de zes politieke partijen die zetels in de Nationale Assemblee hebben gewonnen, wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van postelectorale allianties. De missie merkt op dat vier van die partijen al zijn overeengekomen om samen te werken en een coalitie op te bouwen. De missie moedigt deze partijen en de verkiezingsautoriteiten aan om snel naar de volgende fase van het democratisch proces te gaan. Meer dan 70 procent van de kiezers kwam op de verkiezingsdag. Het enthousiasme en de burgerzin van het Surinaamse volk moeten zeer worden geprezen. De missie maakt opnieuw van de gelegenheid gebruik om het harde werk van alle betrokkenen in de verschillende fasen van het proces te erkennen, om ervoor te zorgen dat de wil van het Surinaamse volk, zoals uitgedrukt bij de stembus, wordt gehoord en gerespecteerd

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249