VHP, ABOP, NPS en PL tekenen samenwerkingsovereenkomst

Date

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft afgelopen zaterdag samen met Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, NPS-leider Gregory Rusland en PL-voorman Paul Somohardjo, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Brunswijk stelde de aanhangers van de huidige regering gerust. “Misschien is er angst aan de andere kant dat we een

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft afgelopen zaterdag samen met Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, NPS-leider Gregory Rusland en PL-voorman Paul Somohardjo, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Brunswijk stelde de aanhangers van de huidige regering gerust. “Misschien is er angst aan de andere kant dat we een heksenjacht gaan voeren. We gaan dat niet doen.” Hij voegde eraan toe dat ze alle Surinamers erbij willen betrekken om het land tot grotere hoogten te brengen. De Abop-voorzitter heeft daarom een dringend beroep gedaan op de Surinaamse bevolking om het resultaat van de stembusgang te respecteren. “Laten we als Surinamer dit respecteren. Als we zeggen dat de VHP de kans krijgt voor het presidentschap, dan moeten we dat ondersteunen. Laten we elkaar respecteren ongeacht kleur, ras of geloof. Laten we elkaar vertrouwen”, aldus Brunswijk.

Brunswijk gaf te kennen, dat zij de verzekering geven, dat zij niet overgaan tot rancuneuze handelingen. “Wat we vragen, is dat zij de uitslag van de verkiezingen respecteren. Laten we het vertrouwen geven aan de man die het volk heeft gekozen. Laten we vertrouwen stellen in Santokhi.” Hij stelt dat de partijen die de samenwerking hebben getekend, samen in de oppositie hebben gezeten. Ze hebben samen met het bijltje gehakt. “We gaan alles samen doen, we gaan samen dit land tot hogere hoogten brengen.” De voorzitters gaven allemaal te kennen, dat zij de volle ondersteuning zullen geven aan Santokhi als president van Suriname.

Santokhi zei dat er consultatierondes worden gehouden met politieke partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen, ook met partijen die geen zetels hebben gehaald. Santokhi zegt dat dit zal gebeuren, omdat de coalitie voor een breed maatschappelijk draagvlak gaat. Ook met de vakbeweging, religieuze en maatschappelijke groeperingen zullen gesprekken gevoerd worden. Het regeerprogramma moet binnen een week af zijn. Daartoe liggen er volgens Santokhi genoeg documenten bij de verschillende partijen.

Volgens hem zal er bij het nemen van besluiten sprake zijn van collectieve verantwoordelijkheden die gebaseerd zullen zijn op basis van het mandaat dat het volk heeft gegeven. “We hebben haast, omdat het volk enorme problemen heeft”, gaf Santokhi aan. De partijen gaan morgen met elkaar van gedachten wisselen om een plan in elkaar te zetten. ‘’Dat plan moet aan het eerstvolgende parlement aangeboden worden’’, aldus Santokhi.

Partijen zitten nu op 33 zetels. Met andere politieke partijen wordt er gesproken, indien de gang naar de Verenigde Volks Vergadering (VVV) gezet moet worden. ‘’Als dat gebeurt, moeten partijen de meerderheid bezitten’’, zei Santokhi. De formalisatie van de samenwerkingsafspraken is al rond.

Brunswijk zei, dat velen schuin naar hem keken en dachten dat hij misschien de stap naar de NDP zou maken. “Ik zeg het nogmaals: Brunswijk gaat de uitslag respecteren. Ik ga niet samenwerken met de NDP.” Hij merkte op dat God hem gelukkig niet in die positie heeft geplaatst dat hij met de NDP moet samenwerken.

More
articles