May 23, 2020


ABOP-kandidaat Priscilla Dawsa


May 23, 2020

In het kort vertellen over u zelf; Naam, leeftijd, opleiding en ambities. Mijn naam is Priscilla Dawsa. Ik ben 27 jaar en afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit met een Bachelor in Geschiedenis. Mijn droom is om een internationale motivational speaker te worden. De verkiezingen van aanstaande maandag zullen zeker spannend worden als we kijken naar de verschillende peilingen en ook naar de reacties van mensen op sociale media. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ik kijk positief naar de komende verkiezingen en ik hoop dat de juiste mensen worden gekozen om dit land te besturen. De partij waar u lid van bent heeft een bepaalde visie en die zal ook bijdragen, indien de partij onderdeel zal zijn van de komende regering. Wat zullen jullie anders doen dan de huidige regering en hoe zal dat worden gedaan? Wij zullen alvast ervoor zorgen, dat de sectorale indeling van Suriname anders wordt ingericht. Nu wordt er vooral gekeken naar de mijnbouw als middel om inkomsten te genereren. Als we andere sectoren tot ontwikkeling brengen, wordt het mogelijk voor ons land, om ook binnen andere sectoren te verdienen. Wat heeft gemaakt, dat u zich heeft aangesloten bij deze partij? Ik voelde me aangetrokken door de visie van deze partij, namelijk bevrijding van het volk door duurzame ontwikkeling. Dit sluit ook goed aan op mijn studie waar Community Based Development, onderdeel van was. Wat is uw inspiratie voor deelname? Mijn inspiratie is de jeugd. Ik wil steeds hoger op komen om zodoende ook de jongeren te motiveren om vooruit te kijken. Ik motiveer ze, dus ik wil  ook een  voorbeeld  voor ze zijn. De huidige economische situatie is het resultaat van 10 jaar NDP, waarbij gelden niet op de juiste manier zijn uitgegeven. Eens of oneens? Kunt u toelichten? Ik ben gedeeltelijk eens met de stelling, omdat de economische situatie in dit land niet iets is van de afgelopen tien jaar alleen. Er zijn vaker momenten van armoede geweest in dit land. Kijk maar naar de periode van het Nieuw Front, de koers was stabiel, maar toch werd er geklaagd. Dat betekent dat we ook niet in de juiste economische situatie waren. Deze regering heeft de economische situatie in de afgelopen tien jaar wel op bijzondere wijze verergerd. Op welke manier zou u verandering kunnen brengen in de huidige economische situatie? Ik zou verandering kunnen brengen, door alvast ervoor te zorgen, dat mensen de mogelijkheid hebben om binnen de verschillende sectoren te werken en niet allen bij de overheid, want dat werkt nadelig voor het land. We zullen daarvoor met de private sector en andere sectoren aan de tafel moeten.  Een beter belastingsysteem komt hierbij ook aan te pas. Hierdoor kan het land wat meer verdienen. Staan ABOP open voor samenwerkingen (inclusief NDP)? De Abop staat klaar voor samenwerking met alle andere politiek partijen, behalve de NDP.   Waarvoor wilt u zich sterk maken binnen uw politieke functie, als u gekozen wordt? Mijn hoofddoel is verbetering van het jongerenbeleid, maar mijn focuspunten zijn:
  • Peer educatie: ik wil ervoor zorgen dat jongeren gebruik kunnen maken van hun reproductieve rechten. Ik zal mij daarom inzetten voor aanpassing van de wetgeving, zodat deze rechten volledig tot uiting komen.
  • Ik wil ervoor zorgen dat jongeren geïnformeerd worden over internationale mogelijkheden, zodat zij via internationale organisaties gebruik kunnen maken van de faciliteiten bijvoorbeeld studiebeurzen.
  • Jong ondernemerschap: Er zijn nu veel jongeren die naar school gaan en ondernemen. Ik wil begeleiding voor deze jongeren door bijvoorbeeld organisaties die bedrijfsplannen schrijven. Er moet daarnaast een financiële pot beschikbaar zijn voor deze jongeren om te investeren in hun studie en hun bedrijf. Na hun studie kunnen ze deze lening aflossen. Zo voorkomen we dat jongeren de school verlaten om te gaan ondernemen.
Bent u van mening, dat het beleid anders zal worden door de bijdrage van meerdere vrouwen? Ja, maar we moeten geen vrouwen ondersteunen om het vrouw zijn. We hebben vrouwen met daadkracht nodig en geen jaknikkers. Het moeten vrouwen zijn die niet in het nadeel van Suriname, voor gaan stemmen. Waarom heeft uw partij niet ook een “wederopbouwplan” gepresenteerd zoals de VHP? We hebben wel ons verkiezingsprogramma gepresenteerd via live debatten. Ook tijdens onze online massameeting hebben we het in delen gepresenteerd. We hebben het niet zoals de VHP gedaan, maar via verschillende kanalen hebben we het wel gepresenteerd.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249