May 21, 2020


‘Voorzitters stembureaus niet bevoegd telling stop te zetten’


May 21, 2020

Volgens bestuurskundige, August Boldewijn, is geen enkel voorzitter van een stembureau bevoegd, het tellen van stemmen stop te zetten. Dit zegt hij naar aanleiding van een resolutie uitgegeven door de president in verband met de Covid 19 pandemie en waarin opgenomen, dat de voorzitter van een stembureau bevoegd is de telling stop te zetten, indien deze dat nodig acht. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij vooral politieke partijen en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), die aangeven dat deze maatregel in strijd is met de kiesregeling en andere wettelijke bepalingen. Volgens Boldewijn is een ander probleem, dat de president niet heeft aangegeven, welke omstandigheden zouden kunnen maken, dat de telling wordt stopgezet. “In een resolutie kun je de omstandigheden voor opschorting van een telling, niet overlaten aan de voorzitter van een stembureau, die bovendien ook nog onbevoegd is een dergelijk besluit te nemen”, aldus Boldewijn. Hij geeft aan dat de omstandigheden puntsgewijs opgenomen zouden moeten worden, om zo misverstanden te voorkomen. “Als je dat niet doet, kunnen mensen er misbruik van maken en dan vergroot je de kans op fraude. Straks ziet men een kleine regenval als reden voor opschorting en juist dat moet voorkomen worden”, geeft Boldewijn aan. Hij zegt ook te beseffen dat mensen niet constant door kunnen tellen, maar daarvoor heeft elk stembureau een ondervoorzitter, die de voorzitter tijdelijk zou kunnen vervangen. “En indien men toch besluit de telling op te schorten, dan zou de politie erbij gehaald moeten worden, zodat alles onder toezicht van haar en een lid van het OKB achtergelaten wordt”, zegt de bestuurskundige. Boldewijn zegt verder dat de resolutie ook niet uitgebracht kan worden zonder tussenkomst van het OKB. “De president had moeten overleggen met de voorzitter van het OKB, alvorens deze resolutie uit te geven. De president gaat niet in het veld op de dag van de stemming, maar de voorzitter van het OKB wél. Ze heeft meer ervaring met verkiezingen en weet wat kan en wat niet”, aldus Boldewijn.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249