May 21, 2020


Na presentatie economisch beleid: Kritisch panel niet helemaal tevreden met plannen


May 21, 2020

De politieke partijen VHP, ABOP en de NPS, hebben gisteren deelgenomen aan het Economisch Debat van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) dat steeds voorafgaand aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 25 mei, wordt gehouden. Hoewel het de bedoeling was, dat de vier voornaamste politieke partijen van Suriname zouden deelnemen aan dit debat, heeft de NDP, tot voor kort de grootste politieke partij, afgezegd om tot nog toe onbekende redenen. De politieke partijen hebben allemaal hun financieel-economisch beleid gepresenteerd aan het volk. Van de partijen werd verwacht, dat ze de samenleving zouden voorhouden welke maatregelen ze zullen treffen om het land uit de benarde economische situatie te halen. Dit moet eventueel met cijfers geschieden. Het debat is nogal rustig verlopen, maar de voorzitter van de VES, Winston Ramautarsing en de panelleden Swami Girdhari en John Goedschalk, gaven na afloop aan niet helemaal tevreden te zijn met de gepresenteerde plannen. Girdhari zei dat hij geïnteresseerd was in de maatregelen die getroffen zullen worden, wanneer de partijen regeermacht krijgen. “Van de NPS hebben we die in enige mate wel gehoord, van de VHP hebben we dat niet gehoord en Abop zat er tussenin”, zei Girdhari. Goedschalk was dezelfde mening toegedaan ten aanzien van de maatregelen. “Er zijn mooie plannen, maar weinig concreets. Ik heb zeker de cijfermatige onderbouwing gemist”. Ook Ramautarsing was niet zo tevreden met de diepgang. Hij zei dat hij de indruk heeft, dat de partijen toch nog de ernst van de toestand van ons land en de economie onderschatten. Vermeldenswaard is dat de politieke partijen eerder hun plannen hebben gepresenteerd, tijdens de economische dialoog die de VES samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de ICT Associatie Suriname had georganiseerd. Vincent Wielzen van de NPS, stelde dat de NPS een ombuigingsbeleid en plan heeft opgesteld, waarvan de effecten van de maatregelen zijn doorgerekend met het macro ABC model. De huidige macro economische indicatoren, zijn zeer slecht. Hij noemde het begrotingstekort, een op hol geslagen wisselkoers en de hoge inflatie, die de koopkracht heeft verzwakt. De NPS heeft een 7-tal maatregelen om te komen tot stabilisatie. Wielzen gaf wel exact aan, wat de maatregelen ons land allemaal zullen opleveren. Hij noemde bijvoorbeeld de verlaging loonbelasting met totaal SRD 1 miljard en de verhoging van de indirecte belasting met totaal SRD 2 miljard. Na doorvoering van deze maatregelen, zal met name de inflatie nog hoog zijn in 2021, maar dat teruggebracht naar 13% in 2022 en 5% in 2023. De koers zal zich volgens Wielzen in 2022 stabiliseren. Jim Bousaid van de VHP, heeft tijdens de eerste ronde niet veel van het financieel beleid van de VHP kunnen presenteren. Daarvoor heeft hij teveel tijd besteed aan beschuldigingen en het maken van verwijten aan de NDP en de beschrijving van de ernstige situatie in ons land. De noodzakelijke vragen over de aanpak van de crisis, werden door Bousaid behandeld, nadat de verschillende vragen in tweede ronde werden gesteld. Gilbert van Lierop van de Abop deed zijn presentatie van de vorige keer opnieuw met hier en daar wat cijfermateriaal en wat de maatregelen van Abop het land zullen opleveren. Vast kwam te staan dat de partijen niet van plan zijn monetair te financieren om zo de productiesector een boost te geven. Damiene Quientius (NPS) zei monetair financieren overgelaten moet worden aan de NDP, maar dat de NPS plannen heeft om eventueel geld te lenen van bevriende naties, om de productiesector te stimuleren. Alle partijen zijn het er ook over eens de vergoeding van ministers op een bepaald punt te stoppen, als zij het ambt niet meer bekleden. Girdhari zei dat het vast staat, dat voor de samenleving wel moeilijke tijden komen. Met name de prijzen, wisselkoers, en importgoederen zullen stijgen, maar hoelang het zal duren en in welke mate werd niet duidelijk. “Het volk is naarstig op zoek naar die antwoorden. Het zit nog met de vraag wat zijn stem zal betekenen na 25 mei”. Goedschalk zei dat hij ook niet heeft gehoord hoe de economische kansen die de natuur geeft, benut zullen worden, terwijl de natuur wel een bepaalde plek heeft gekregen in de partijprogramma’s. Ramautarsing, zei dat te weinig ingrijpende maatregelen ready staan, als de partijen de macht mogen overnemen. “Nergens is er gezegd hoeveel ambassades we gaan sluiten, want we hebben geen geld dan we prey bigi. Nergens is er gezegd hoeveel ministeries we gaan afschaffen, want we weten, dat geen van ze adequaat functioneert. Misschien met samenvoeging en herstructurering, kunnen we geld besparen. Heikele punten zijn niet aan de orde gekomen. Er is te vaak gezegd hoeveel verdiend gaat worden, zonder te zeggen wat het ons gaat kosten”, aldus Ramautarsing. Volgens hem gaan dingen niet overnight, maar dat moeten we aan de kiezer voorhouden, zodat ze het beleid kunnen schragen, steunen en meehelpen om de offers te brengen. Het ligt in de bedoeling dat de VES het debat elk jaar organiseert. Ramautarsing hoopt dat de politieke partijen in hun verdere plannen de aangehaalde punten meenemen. -door Priscilla Kia-  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249