May 20, 2020


WE LATEN HET GRANDIOOS AFWETEN


May 20, 2020

In het kader van de bestrijding van het Covid-19 coronavirus en met name het tegengaan van een verdere verspreiding, die zou kunnen overslaan in een uitbraak, die wij zeker niet aan zullen kunnen, heeft de overheid een partiële lock-down ingesteld, die nu langzaam voor bepaalde sectoren wordt versoepeld. Maar voor zover bekend heeft de regering de landsgrenzen in het kader van de partiële lock- down nog steeds afgesloten en is het niet toegestaan de Marowijne en Lawarivier over te steken en geldt dat ook voor de Corantijnrivier. Maar wat we al enige tijd weten en nu ook het beeldmateriaal van hebben mogen aanschouwen, is dat men bij Papatam enkele kilometers ten zuiden van Albina, à la dol de grens oversteekt en dat er helemaal niet meer wordt ingegrepen door de politie en het leger. Is dit de manier waarop men denkt de Covid-19 besmettingen vanuit Frans Guyana en Brazilië buiten ons territoir te houden? Waarom is er ineens een zichtbare verslapping van de controle in dat gebied? Is men bij de regering bang, dat er aanstaande maandag stemverlies voor de regeringspartij zal optreden als ze de zaak op slot houdt en dat men daarom de instructie aan leger en politie heeft gegeven, te Papatam voor korte periode de andere kant op te kijken? We komen, dan wel al hoog van de toren blazende, vertellen dat er een Braziliaan positief is getest en er nog 9 anderen in quarantaine zijn geplaatst, maar zeer dichtbij Albina grijpt men niet langer in, terwijl de korjalen af en aan varen en de Albina taxi’s weer volop passagiers vervoeren en kennelijk gewoon en ongestoord de controlepost bij het Marwina Ziekenhuis en de politiepost te Stolkertsijver passeren. Wie zegt ons dat deze mensen die bij Papatam aan wal zijn gegaan niet het coronavirus in zich dragen en nu een levensgevaarlijk probleem voor ons allen kunnen vormen? De overheid dient naar onze mening zo spoedig mogelijk een controlepost van desnoods militairen te Papatam te plaatsen. Ook voor de monding van de Marowijnrivier waar ook illegale Brazilianen ons land binnenkomen, dient een boot van de kustwacht voor anker te gaan liggen, om deze lui te kunnen onderscheppen. De regering dient er ook rekening mee te houden, dat Guyana een wegverbinding heeft met Brazilië die helemaal naar de stad Boa Vista loopt en dat via deze wegverbinding ook veel Brazilianen Guyana binnenkomen, en hun weg hierheen op illegale wijze vinden. We zijn niet tegen Brazilianen, maar wél tegen verdere verspreiding van Covid-19 in ons land. Inmiddels is bekend dat in de Braziliaanse stad Manaus gelegen aan de Amazonerivier al meer dan 1000 coronavirus doden te betreuren zijn en dat gisteren in geheel Brazilie er al 17.971 doden te betreuren waren. Ook kon worden gemeld, dat er nu 1000 doden per dag kunnen worden opgetekend in dat land. Manaus waar de zaak zeer ernstig is en het Braziliaanse leger vrachtvliegtuigen heeft ingezet om de medische voorzieningen aldaar op te vijzelen ligt aan de machtige Amazonerivier die tal van zijtakken heeft. Een van die zijtakken loopt diep naar het noorden (Para de Oeste) en indien goed bevaarbaar, komt deze waterweg tot diep tegen onze zuidgrens aan. Dus ook daar zouden wij aandacht aan moeten gaan schenken. Voorts is het voor ingewijden bekend, dat ons Inheems dorp Kwamalasemutu regelmatig wordt bezocht door inheemsen uit Brazilie die door de Paru savanne trekken en onder meer tot de Salumastam behoren. Via de Sipaliwinirivier en de Coeroeni en Corantijn, kunnen illegalen ook ons grondgebied binnendringen. Tot voor kort ging daar natuurlijk geen dreiging vanuit, maar nu met de Covid-19 situatie, moeten we ons land zo goed mogelijk afsluiten om veel erger te voorkomen. Alvast moeten we beginnen om de situatie in Albina en omgeving beter en drastischer te gaan controleren. Boze tongen beweren dat leden van de gewapende machten (politie en leger) steekpenningen in vreemde valuta nemen om illegaal overstekende personen uit Frans Guyana, door te laten. Als dat waar is hebben we een nog groter probleem. Het covid-19 management moet hier naar onze mening gelijk ingrijpen om te voorkomen dat er straks meer mensen ziek worden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249