May 20, 2020


Simons behandelt mij al vijf jaar als ‘Figi Futu’


May 20, 2020

Volgens Abop-parlementariër, Edward Belfort (ABOP), zouden zaken tijdens de recent gehouden huishoudelijke vergadering uit de hand zijn gelopen, omdat de coalitie onnodig met vuil smeet naar de Procureur Generaal (PG) en omdat de voorzitter van het parlement, Jennifer Simons, over wilde gaan een commissie te benoemen, die zich zou moeten buigen over de kwestie van de staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad. Echter was Belfort de mening toegedaan, dat er in deze geen commissie nodig was, omdat deze niet rechtsgeldig is en dus ook niet bevoegd, inhoudelijk in te gaan op het Hoefdraad strafdossier, waarin elf zwaarwichtige feiten staan opgenomen. “Het is niet de bedoeling dat het parlement zichzelf bevoegdheden aanmeet, die het nooit heeft gehad. Daar ik mijn punt trachtte te maken werd mijn microfoon uitgeschakeld. Simons behandelt me al vijf jaar als Figi futu, en ik ben het al zat”, aldus Belfort. Belfort zegt het niet toe te zullen laten, dat de PG negatief wordt bejegend, terwijl hij oprecht zijn werk aan het doen is. “Het is dezelfde PG die door Bouterse beëdigd. Ik zal het dus niet toelaten, dat mensen die nooit de universiteit van binnen hebben bezocht, de PG op zo een manier bespreken, terwijl ik weet wat het niveau van hem is”, zegt de parlementariër. Volgens Belfort kan het niet, dat parlementariërs bepalen, dat de PG onvoldoende bewijsmiddelen heeft gestuurd. ‘Het parlement is geen rechtszaal, dus de leden moeten niet trachten te gaan zitten op de stoel van de PG. Integendeel hadden ze hun ondersteuning moeten bieden, omdat de coalitie aan het begin van haar zittingstermijn heeft aangegeven een kruistocht tegen corruptie te zullen beginnen”, aldus Belfort. Een ander punt waaraan hij zich zou hebben geergerd, is dat de minister in kwestie, normaal aanwezig was tijdens de vergadering, terwijl hij zich juist had moeten terugtrekken en het resultaat had moeten afwachten. “Het is nog niet voorgekomen, dat verdachten en rechters zich in één ruimte bevinden tijdens een bespreking”, aldus Belfort.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249