May 20, 2020


Geld ‘noodfonds’ afkomstig van verschillende instanties


May 20, 2020

De burgerlijke uitzonderingstoestand werd afgekondigd in het kader van de beheersing van de Covid-19 pandemie. Het ministerie van Financiën heeft met ondersteuning van deze wet het Covid-19 Noodfonds opgezet, waarbij personen die het slachtoffer zijn geworden van deze maatregel een tegemoetkoming zullen ontvangen van de staat. De mensen die in aanmerking komen voor deze geldelijke tegemoetkoming, worden in diverse categorieën ondergebracht. Er zijn namelijk burgers die hun baan hebben verloren als gevolg van de pandemie. Die krijgen een werklozenuitkering, weer anderen krijgen een lening om aan hun meest dringende verplichtingen te kunnen voldoen. De registratie is gisteren aangevangen en bij het Covid-19 Support Center aan de Grongrijpstraat was het volgens de foto’s, die op sociale media zijn geplaatst erg druk. Deze mensen komen na registratie in aanmerking voor een uitkering van SRD. 1500,-. Volgens de minister van Financiën is er een bedrag van SRD 400 miljoen, beschikbaar voor het noodfonds en zullen de mensen die het hardst zijn getroffen door de maatregelen die getroffen zij in het kader van Covid-19 worden geholpen om zo het hoofd boven water te houden. Wij vernemen uit betrouwbare bron, dat het geld voor het “noodfonds” afkomstig is van verschillende instanties te weten: een deel komt vanwege de wereldbank (een bedrag van USD 412.000), een ander deel is afkomstig van de trekkingsrechten van het IMF en de rest komt tot stand door monetaire financiering. Dus uit de kluis van de Centrale Bank van Suriname. Onze bron deelt mede, dat de hoeveelheid aan SRD’s die nu nieuw op de geldmarkt met opeenvolgende nummers komt, al overtuigend het bewijs is van monetaire financiering en dit zal alleen maar zorgen voor een verdere devaluatie van onze munt.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249