May 20, 2020


Economische aanval is zelf door Bouterse gepleegd


May 20, 2020

De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS)Sham Binda, is van mening dat het president Desire Bouterse zelf is, die de economische aanval gepleegd heeft op dit land. Dit is zijn reactie op hetgeen de president gisteren zei in het TV programma Bakana Tori. Volgens de president is er een enorme economische aanval gepleegd op dit land. Hij legde uit, dat de koers regelmatig begon te klimmen en heeft in dat kader gesprekken gevoerd met banken en cambiohouders. Echter lukte het toch niet, de koers te laten dalen. “Deze aanval op de koers liet hem maar verder stijgen en het volk kon het niet aan.” De regering heeft toen besloten, een valutawet te maken. Door middel van deze wet, probeerde zij, de mensen de richting aan te geven. Binda zegt aan ons dat Bouterse de schuld op anderen probeert te schuiven. Hij is bezig een politieke campagne te voeren. “Deze wet gaat geen enkel effect hebben op de koers. Bouterse probeert zand in de ogen van het volk te strooien.” Volgens Binda is het volk niet meer het volk van gisteren en is het klaar wakker. De uitspraken van de president betreffen volgens Binda, paniek uitspraken. “Hij weet dat hij de verkiezingen grandioos gaat verliezen.” Bouterse is van mening dat de tegenstanders gebruikt hebben gemaakt van krachten binnen de trias politica, om deze wet op te schorten. De president sprak van een constitutionele crisis, omdat de drie machten niet in balans zijn. De Nationale Assemblée, die wetten maakt, kan dan niet worden terug gefloten door een ander groep binnen de trias politica. Bouterse benadrukte, dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. “Het gevecht is nog niet afgelopen, wij vechten voor de kleine man en doen er ook alles aan, de basisbehoeftes voor een zeer goedkope prijs binnen te halen.”  Intussen heeft de regering beroep  aangetekend tegen het besluit van de kantonrechter, de wet op te schorten. Bouterse stelde dat, met het oog op de verkiezingen, regeringsopponenten met een heleboel aanvallen komen. Na aanname van de valutawet is de koers volgens hem behoorlijk gedropt. SRD 7.25 voor de US$ was volgens de president niet haalbaar, maar de koers dropte. De jacht op dollars zou ook zijn afgenomen omdat de vraag ook was afgenomen. “Echter hebben de tegenstanders een economische aanval gepleegd op dit proces, alleen om de mensen te demotiveren. Maar wij geven niet op.” Ook beweerde de president dat er een economische aanval is gepleegd, waarbij zelfs de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), bijna buiten werking werd gesteld. “Er is een groot scenario opgezet om directeur Ginmardo Kromosoeto van de SPSB te beschuldigen en aan te vallen, om zodoende het huizenbouwproject van de regering te stagneren”, aldus Bouterse. De SPSB-directeur, die tijdelijk ontheven was voor het onderzoek, is intussen in ere hersteld. “Wanneer er geruchten zijn over corruptie, geven wij de rechter altijd de gelegenheid om onderzoek te doen.” Bouterse is van mening dat zaken door middel van een selectie behandeld worden. “Ook moeten we oppassen met een mogelijke geruchtenmachine, die valse geruchten aan het verspreiden zijn.” Ten aanzien van de zaak van minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vindt de president dat het dossier van de procureur-generaal om de minister in staat van beschuldiging te stellen, incompleet en eenzijdig was. “Ik heb het dossier gelezen en het blijkt dat het dossier een ‘in elkaar gedraaid’ dossier is met halve waarheden.” Het eindresultaat hiervan is volgens de president, dat Hoefdraad de vloer heeft aangeveegd met de aantijgingen. De Nationale Assemblee heeft op basis van eigen onderzoek de vordering afgewezen. Het dossier was ‘Fromu’, stelde Bouterse. Bouterse gaat optimistisch de verkiezingen in. De president merkte op dat zijn partij met iedereen zal samenwerken en die bereid zijn het dekolonisatieproces te ondersteunen. Dat is de historische opdracht van de NDP.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249