May 19, 2020


Partijpolitieke loyaliteit weegt zwaarder voor NDP en BEP dan waarheidsvinding


May 19, 2020

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet in staat van beschuldiging gesteld zoals de Procureur-Generaal  Roy Baidjnath Panday had gevorderd bij De Nationale Assemblee.  Met 28 stemmen tegen en 14 vóór is de vordering van de PG afgewezen, dit werd mogelijk gemaakt door leden van de NDP en de BEP, die tegen de vordering hebben gestemd.  Volgens jurist Antoon Karg, hebben de 28 stemmers exact aangegeven, dat partijpolitieke loyaliteit voor hen zwaarder weegt dan waarheidsvinding. “Dat de wetgever wantrouwen stelt in zowel de rechterlijke macht als de staande magistratuur, die daar onderdeel van uitmaakt, geeft blijk van een constitutionele crisis. De Nationale Assemblee, die het budget van Justitie bepaalt, heeft de instituten die zij nu bekritiseert, jarenlang ondergefundeerd. Voor zover er met de vinger gewezen mocht worden naar de omstandigheden waaronder de onvermoeibare rechters en officieren van Justitie het werk moeten doen om de rechtsstaat overeind te houden, gaat de Assemblee zelf niet vrijuit”,aldus Karg. De coalitie en oppositie hebben hun standpunt kenbaar gemaakt en waren duidelijk waarom hun meningen lijnrecht tegenover elkaar stonden bij de behandeling van de vordering van de procureur-generaal tegen Hoefdraad. De Nationale Assemblee had op donderdag 22 april een lijvig document ontvangen van de pg waarin de vermeende strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Financien zijn vastgelegd. Het document is uitvoerig ingegaan op de voormelde strafbare feiten en toegelicht met onderliggende stukken. Door middel van  handelingen vastgelegd in dit document, wordt aangetoond dat ex-governor Robert van Trikt te samen met Hoefdraad in strijd heeft gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het wetboek van Strafrecht (oplichting/ambtsverduistering). Leden van de coalitie voerden aan in hun betoog, dat de pg documenten achtergehouden heeft, die ze wél hebben gekregen van Hoefdraad. Uit deze documenten zou volgens hen zijn gebleken, dat de minister om politieke motieven, wordt beschuldigd. Volgens de coalitie zou het dossier van de pg onvolledig, eenzijdig en misleidend zijn. Daarom is er in een motie het besluit genomen de vorderingen van de pg af te wijzen.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249