May 19, 2020


Parlement past wetten toe als het hem voordelig uitkomt


May 19, 2020

Vordering OM tegen Hoefdraad afgewezen

De vordering van het Openbaar Ministerie (OM) om de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is staat van beschuldiging te stellen wegens ambtsmisdrijf, is vanochtend door De Nationale Assemblee (DNA) afgewezen. De vordering is met 28 stemmen vóór en 14 tegen afgewezen. Ofschoon de vordering afgewezen is, neemt zulks niet weg, dat Hoefdraad nimmer vervolgd kan worden. Voorlopig kan Hoefdraad niet strafrechtelijk vervolgd worden. Volgens VHP-voorzitter Chan Santokhi, zijn het niet politici die het onderzoek tegen Hoefdraad hebben gevraagd. Echter heeft Hoefdraad na de schandalen bij de CBvS, waarbij Van Trikt is aangehouden, zelf de instructie geven een onderzoek in te stellen. Volgens DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons was het geen ‘makkelijk besluit’, omdat in de wet tegenstrijdige bevoegdheden zijn opgenomen. De fractieleider van de NDP Abdoel, had eerder aangeven dat er in het dossie, dat de pg naar het parlement had opgestuurd, belangrijke documenten ontbraken. Volgens de coalitieleden heeft Hoefdraad nimmer corruptieve handelingen gepleegd en heeft de staatshuishouding volgens hen draaiende weten te houden. Ook werd er door hen beweerd, dat Hoefdraad ervoor heeft gezorgd, dat de economie niet is ingestort. Echter vindt de oppositie dat de coalitie juist het tegenovergestelde bedoelt. De oppositie zegt, dat indien de vordering niet was afgewezen, Hoefdraad zijn onschuld door middel van het onderzoek had kunnen bewijzen. Tijdens de beraadslagingen raakten bepaalde DNA-leden behoorlijk verhit. Abop-parlementariër Edward Belfort, sloeg tijdens zijn betoog woedend op de tafel, omdat hij niet in de gelegenheid werd gesteld, zijn zegje te doen. “Wat gaan wij doen voorzitter, gaan wij stemmem zodat de pg zijn werk rustig kan voortzetten, of gaan wij Hoefdraad in bescherming nemen?”, zei Belfort. Ook Diana Pokie, op haar beurt zei aan een parlementariër zijn mond te houden, zodat Belfort zijn punt duidelijk kon maken. Ook de VHP-parlementariër Mahinder Jogi, werd tijdens zijn spreekbeurt het woord door de voorzitter Simons ontnomen. Hij slingerde coalitie-lid Sylvana Afonsoewa woorden als ‘yap-yapi’ naar het hoofd. Hij nam vervolgens wel zijn woorden terug, maar herhaalde ze kort daarna weer. Parlementsvoorzitter Geerling-Simons was genoodzaakt Jogi met assistentie van de politie uit de vergaderzaal verwijderen, omdat die weigerde terug te keren naar zijn zitplaats. Rechtelijk macht aan de kant gezet Het is duidelijk dat de NDP op allerlei manier tracht de rechtelijke macht te ondermijnen. Wetten worden steeds aangepast en getoetst, zolang het de regering goed uitkomt. Duidelijk wordt, dat de onwetendheid en het wanbeleid van deze regering het land verder kapot maakt. “Ik maak me ernstig zorgen, want ik zie dat men steeds meer stappen onderneemt, die mij met grote vreze doen vrezen, dat het de planning van de NDP is, de rechterlijke macht in Suriname geheel buiten spel te zetten, zoals dat in Venezuela is gebeurd. Ze mogen het proberen, maar het is gedoemd te mislukken. Omdat het Surinaamse volk groot vertrouwen heeft in de rechterlijk macht, vele grote malen meer dat het vertrouwen in de politiek! Aan de trias politica, waar ons heel systeem op gestoeld is, moet niemand komen”, aldus de advocaat, Hugo Essed eerder tegenover een ander medium.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249