May 19, 2020


LOYALE KNIPMESSEN


May 19, 2020

Het is vandaag in de vroege ochtend wederom bewezen, dat leden van de regeringscoalitie in DNA bestaande uit  NDP en BEP, niets anders zijn dan loyale knipmessen van de eerstgenoemde  partij en dat het daarom in ieder geval voor velen die de politiek in dit land op de voet volgen, helemaal geen verrassing meer is dat  het verzoek van de procureur generaal mr. Baidjnath Panday, de minister van financien Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, zou worden afgewezen. De coalitie heeft na de ontvangst van een lijvig dossier van de Procureur Generaal, waarin geconcludeerd  wordt dat Hoefdraad wel degelijk meer weet van het schandaal dat zich heeft afgespeeld op de Centrale Bank van Suriname en waarvoor ex-governor Robert van Trikt al maanden in verzekerde bewaring verkeert, nimmer concreet heeft aangegeven, waarom een staat van beschuldiging stelling van de bewindsman  voor haar onacceptabel is en daarom van de hand wordt gewezen. Met een duister verweer, werd op een gegeven moment zelf gesteld, dat de man zichzelf niet had verrijkt en dat op grond daarvan, de man in bescherming zou worden genomen. Volgens de coalitie is een in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad momenteel niet in het algemeen belang. De vraag die onmiddellijk rijst, wat dan wel in het algemeen belang is. De procureur generaal heeft uitgebreid en tot in de finesses juridisch aangegeven, op basis waarvan hij het nodig acht de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad  te vragen. Zo heeft de PG aangegeven dat Hoefdraad in strijd heeft gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel  386 jo 67 en 423 van het wetboek van strafrecht (oplichting/ambtsverduistering). In he dossier is ook opgesomd, dat de minister panden, deels behorende tot de overheid, heeft verkocht aan de Centrale Bank van Suriname en dat Van Trikt aan deze duistere verkoop heeft meegewerkt. Panden die waar niet eens een taxatie aan vooraf is gegaan, en niet eens aan de overheid toebehoorden werden aan de Centrale Bank verkocht. Een bedrag van meer dan 100 miljoen Euro werd vervolgens ten bate van financien overgemaakt. Zijn dit dan geen frauduleuze handelingen, die op zijn minst een in staat van beschuldiging van Hoefdraad door DNA, zouden moeten rechtvaardigen? Maar de knipmessen van de coalitie hebben eigenlijk vanaf hun aantreden als deel van het college, nimmer iets in de melk te brokkelen gehad en moeten op commando van de NDP en haar leiding, voor of tegen stemmen wanneer de opdracht daartoe is gegeven, en dat hebben ze dan vandaag  wederom ook volgzaam gedaan.  Hoefdraad heeft tijdens zijn betoog tegenover  de hoorcommissie van DNA, ook nog getracht  de gehele zaak een etnisch tintje te geven, door de accountant Tewari die namens  het Openbaar Ministerie  betrokken is geweest bij het strafrechtelijk onderzoek in het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname en zijn persoon, een politieke agenda toe te bedelen. Wat Hoefdraad zeer vermoedelijk opzettelijk heeft verzwegen, is dat de accountant Tewari die hij tijdens zijn verweer trachtte te bekladden, op grond van zijn deskundigheid  door hem en de minister van justitie en politie  in dienst was genomen. Zulks vernemen wij uit welingelichte kringen binnen het departement van Justitie en Politie. Duidelijk is dat Hoefdraad tal van bokkensprongen heeft gemaakt om de staat van beschuldiging stelling door DNA, te voorkomen. Dat van de coalitie in DNA, NDP en BEP, niets anders kon worden verwacht, is vandaag wederom bewezen. De coalitieleden hebben dus duidelijk geen eigen mening en dienen al vijf jaar niet het volk, maar de leiding van de NDP en hebben door deze beslissing opnieuw getoond slaafse loyaliteit boven waarheidsvinding te stellen en dat is een zeer trieste ontwikkeling voor ons gehele land.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249