May 19, 2020


Gilbert van Dijk: ‘Covid-19 getroffenen moeten daadwerkelijk in aanmerking komen’


May 19, 2020

Gilbert van Dijk, NPS dna-kandidaat Paramaribo is eens met de pakketmaatregelen van de overheid in verband met COVID-19. Toch had hij ze veel eerder willen zien. Volgens Van Dijk is de nood in de samenleving enorm toegenomen. Hoewel hij de maatregelen toejuicht, is het naar zijn mening nu een kwestie van ‘si na bribi’. Van Dijk doet een beroep op de regering om de personen vóór 25 mei uit te betalen. De maatregelen zijn: – Algemene Kinderbijslag per huishouden SRD 1.000 – Algemene Oudedagsvoorziening additioneel SRD 525 per persoon – Gepensioneerden SRD 500 per persoon per maand als toelage – Mensen met een beperking SRD 1.000 in plaats van SRD 325 – Zwakke huishoudens van SRD 37 opgetrokken naar SRD 250 – Werklozen vanwege COVID-19 krijgen SRD 1.500 per maand – Heffingskorting van SRD 125 verruimd naar SRD 750 Het is een hoop van Van Dijk dat op een correcte en transparante wijze de maatregelen worden uitgevoerd. De mensen die daadwerkelijk zijn getroffen door COVID-19 moeten eerder in aanmerking komen voor de ondersteuning. Ik denk in dit kader aan de kleine ondernemers, zoals de marktverkopers”, aldus Van Dijk. Verschillende markten zijn gesloten om de verspreiding van het virus te voorkomen. De NPS’er stelt dat deze mensen al weken zonder inkomen zitten. “Er moet haast worden gemaakt om de getroffen burgers tegemoet te komen”, vindt Van Dijk. Hij zegt dat de NPS wel eist dat de toegezegde verhogingen niet zullen leiden tot verdere waardevermindering van de Surinaamse dollar. Van Dijk benadrukt dat als dit gebeurt, de aangekondigde maatregelen niet zullen leiden tot het oplossen van de problemen die het volk momenteel meemaakt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249