May 16, 2020


HANDEN VOL VREEMDE VALUTA


May 16, 2020

De afgelopen week werd er door de Vereniging van Medici in Suriname, VMS gemeld dat minister Elias van Volksgezondheid buiten alle nog steeds geldende procedurele regels een vergunning heeft verleend aan een pas afgestudeerde Cubaanse arts, om in onze hoofdstad een polikliniek te vestigen. De VMS heeft puntsgewijs aan de minister duidelijk gemaakt, dat hij in strijd met de wet heeft gehandeld en dat hij daarenboven jonge Surinaamse artsen met deze vergunningverlening, in de wielen heeft gereden. Uit alles wordt het duidelijk dat de Surinaamse regering door het isolement waarin ze zichzelf en dit land heeft gebracht, steeds vaker en intensiever op de schoot van de socialistische regiems van Cuba en Venezuela kruipt. Wij van Keerpunt weten zo langzamerhand waarom de vrijage met Maduro en de communistische regering in Havana wordt gecontinueerd. Bepaalde belangen worden steevast behartigd en beschermd en dus daarom stromen steeds meer Cubaanse onderdanen dit land binnen en worden geaccommodeerd. We weten dat er al tientallen Cubaanse artsen in dit land zijn en dat die op een aanstootgevende wijze worden bevoordeeld ten opzichte van onze eigen medici. Waar de meeste landgenoten geen flauw benul over hebben, is dat deze zogenaamde medische hulpverleners, niet gratis werken en zeker geen genoegen nemen met betalingen in SRD. Ze verdienen harde vreemde valuta terwijl die al zo vreselijk schaars zijn en zorgen voor alsmaar stijgende wisselkoersen. De aanwezigheid van deze vreemdelingen, die op grote schaal hier zijn binnengehaald, maakt dat de druk op de wisselkoersen alleen maar is toegenomen. Ze komen hier werken om valuta van de markt af te romen en die vervolgens over te maken naar hun land, om daar de armlastige families die zeer groot in aantal zijn, te ondersteunen. We kennen het verhaal van Brazilie ook tot in de finesses. De oud presidenten Ignacio da Silva ‘’Lula’’ en zijn opvolgster Dilma Roussef hadden duizenden Cubaanse artsen naar Brazilie gehaald en ook daar werden vele miljoenen dollars afgeroomd en naar Cuba overgemaakt. Brazilie verleende op deze verkapte manier, ontwikkelingshulp aan het armlastige eiland in het Caribisch gebied. Na de komst van president Bolsonaro werd daar een stokje voor gestoken en werden de vele zogenaamde gezondheidswerkers de deur gewezen. Ook aan de financiële steun die in de honderden miljoenen dollars liep en door Lula en Roussef werden overgemaakt, stak de rechtse president Jair Bolsonaro een stokje voor. Aan deze vorm van ontwikkelingshulp aan de communisten op Cuba kwam resoluut een eind. Het socialistisch model op Cuba heeft in de afgelopen decennia alleen maar ellende op het eiland veroorzaakt en daarom is het niet vreemd, dat de hier aanwezige Cubanen niet meer terug willen naar de “katibo” die op het eiland heerst en steeds ergere vormen aanneemt. Maar juist omdat we nu ook een zware crisis doormaken is het ongepast dat we lieden op onze arbeidsmarkt toelaten, die onze vreemde valuta op grote schaal komen afromen. Maar de regering Bouterse blijkt meer waarde te hechten aan de zogenaamde vriendschappelijke en hechte relaties met het dictatoriale regiem in Havana, dan aan het belang van Suriname en zijn gemeenschap. Dat is de afgelopen week overduidelijk gedemonstreerd door de minister van Volksgezondheid bij de verlening van een werkvergunning aan een Cubaanse arts. Wij spreken de hoop uit dat na 25 mei er een geheel andere wind in dit land gaat waaien, een wind die veel frisser zal aanvoelen voor onze eigen mensen dan voor vreemdelingen die hier zijn gearriveerd om te komen parasiteren.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249