May 2, 2020


STEUN VIA NOODFONDS, NANGA SANG?


May 2, 2020

De regering Bouterse heeft bij het afkondigen van maatregelen in het kader van het bestrijden van de verdere besmettingen met het Covid-19 coronavirus, toegezegd dat bepaalde groepen in de samenleving, een ondersteuning vanwege de overheid tegenmoet konden zien. Mensen die door de maatregelen van lanti financieel in de verdrukking zijn geraakt, konden volgens de president op een tegemoetkoming rekenen. Deze tegemoetkomingen , we denken bijvoorbeeld aan bushouders en boothouders en ook anderen, zouden de staat 400 miljoen SRD extra kosten. Dit bedrag maakt naar verluidt geen deel uit van de staatsbegroting en is het ons niet duidelijk, hoe dat comptabel zal worden verwerkt. De minister van Bouterse op financiën, moet daar weer iets op bedenken. Hopelijk behelst het niet wederom een of andere fromu deal, die voor de gehele gemeenschap uiteindelijk verkeerd zal uitpakken. Maar beloofd is beloofd, dus er moet geld op tafel komen. Hoe dat zal moeten gaan, zou de komende week bekend gemaakt worden. We weten dat de minister op financiën al contact heeft opgenomen met bepaalde commerciële banken en daar moet hij naar wij vernemen bot gevangen hebben. De banken hebben laten weten, het zich nu niet te kunnen permitteren in liquide problemen te geraken en het al moeilijk genoeg hebben om het hoofd boven water te houden. De zoektocht van de minister op financiën, heeft dus nu bepaalde beperkingen en lokaal is de zaak ook grotendeels opgedroogd. Er zijn dan nog maar zeer weinig alternatieven, om aan geld te komen. De laatste uitweg is de moederbank, maar dat betekent monetaire financiering en verdere verzwakking cq ontwaarding van de SRD ten opzichte van de dollar en euro en dat zal zeker leiden tot verdere verhoging van de prijzen in de winkels en daar moet de paarse club zo vlak voor de verkiezingen heel goed voor oppassen, want dat gaat de kiezer die nu al boos is over de hoogte van de wisselkoersen en de hoge prijzen in de winkels, nog toorniger maken. Dat is misschien de reden, dat de tegemoetkomingen nog steeds niet van de grond zijn gekomen. En terwijl het gras groeit, sterft het paard een wisse dood. Het is daarom volgens Keerpunt van heel groot belang dat zo snel mogelijk gekeken wordt naar hoe de zeer ingrijpende maatregelen in het kader van partiële lock down worden versoepeld en bedrijven in de gelegenheid worden gesteld, onder bepaalde voorwaarden weer langzaam op te starten. Zal de overheid veel minder geld kosten en de koersen voorlopig hopelijk een beetje stabiel houden. Vraag en aanbod blijft voor wat de hoogte van de wisselkoersen betreft, nog altijd toonaangevend en zeker geen wet van Amzaadje.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249