May 2, 2020


Skalian-operaties verboden aan de oostgrens


May 2, 2020

Alle operaties van skalians in de oostelijk gelegen grensrivieren Marowijne, Lawa en Tapanahony tot en met 10 mei verboden. Met uitzondering van essentiële diensten en verplaatsingen, waarvoor de autoriteiten toestemming hebben verleend, mag niemand zich in deze periode op de Marowijne, Lawa-en Tapanahonyrivier begeven . De volledige sluiting van de oostgrens en het verbod op economische activiteiten op de rivieren, is onderdeel van de landelijke operatie ‘drin dresi wakti siki’, om Covid-19 buiten de grenzen van Suriname te houden. Deze operatie is op donderdag 30 april gestart en wordt uitgevoerd in opdracht van president Bouterse en onder aanvoering van het Covid-19 Crisis Managementteam. De aanpak is gepresenteerd door Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) tijdens de persconferentie van donderdag jl. Eerder in de week heeft Frankrijk tijdens overleg met de Surinaamse autoriteiten zijn bezorgdheid uitgesproken, over het groot aantal skalians op de grensrivieren. “Het aantal skalians is sinds februari dit jaar fors toegenomen”, meldde Daniëlle Veira, directeur van DNV. Zij benadrukte vervolgens, dat de rivier is gesloten. “Het is een totale lock down. Wat betekent: yu no e move, yu no e skoyfi.” Er zijn controleposten ingezet op strategische plekken te land en te water in oost, west en zuid-Suriname om alle uitwijkroutes te kunnen beheersen, zodat persoonsbewegingen kunnen worden getraceerd. Er zijn op dit moment 20 checkpoints te land, waaronder: Coronie: Burnside, Totness, – Saramacca: Boskamp, Monkshoop, – Zuid-Suriname: Witagron, Pikin Saron, Redi Do-ti, Brug Van Blommenstein Stuwmeer en Kraka, – Oost-Suriname: Stolkerstijver, nabij Marwina Ziekenhuis, afslag richting Snesikondre-Langatabiki, – Oostgrens: Trans Amerika (leger en politie zullen deze lokatie helemaal overnemen), Galibi en Erowarte. Bij de checkpoints zullen onder andere vragen worden gesteld over de reisgeschiedenis van personen en waar mogelijk ook temperatuur checks worden uitgevoerd. Er geldt een total lockdown voor de grensrivieren Corantijn, Marowijne en Lawa. Dit betekent dat er geen verplaatsingen mogen plaatsvinden zonder toestemming van het Covid-19 team. Er worden rivierpatrouilles uitgevoerd door militairen en politie. In het westen wordt er gepatrouilleerd op: – de Nickerie rivier, – Clara sluis, – Southdrain, – Backtrack locaties, – Wakay, – Apoera. In het oosten worden river patrouilles uitgevoerd te:- Langatabiki, – Ga-kaba, – Stoelmanseiland, – Lawa tabiki, – Kumakapa Majoor Babel benadrukte dat de Operatie ‘drin dresi wakti siki’ en daaraan gekoppelde maatregelen en activiteiten, uitsluitend bedoeld zijn om illegale verplaatsingen tegen te gaan en verdere verspreiding van het coronavirus in Suriname tegen te gaan. Het is bekend dat dit virus zich razendsnel verspreidt en in recordtijd dodelijke slachtoffers maakt. Door kordaat optreden van het Covid-19 Managementteam is Suriname tot nu toe bespaard gebleven van een ernstige gezondheidscrisis. Deze ‘gelukkige toestand’ kan in een oogwenk omslaan, indien geen gehoor wordt gegeven aan de Covid-19 orde- en gezondheidsmaatregelen. De autoriteiten zullen de komende dagen ervoor zorgen, dat voeding zal worden gebracht naar de dorpen langs de rivieren. De voorzieningen zijn reeds getroffen en dit weekeinde al vindt de eerste bevoorrading plaats. Ook wegtransport over de wegen in het gebied is voorlopig verboden. Indien er personen zijn, die noodzakelijk naar- en uit het gebied over de weg moeten en voldoen aan de voorwaarden van “gecontroleerde verplaatsing” zullen alleen toestemming krijgen, met name: het spoedeisend transport van zieken naar een medische post en andersoortig verkeer zoals voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden van nutsbedrijven. De operatie duurt tot en met 10 mei 2020 en is een civiel-militaire operatie, ter ondersteuning van de gezondheidsdiensten, met name de Medische Zending en met de betrokkenheid van het traditioneel gezag. Ook de kustwacht is betrokken bij deze operatie.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249