May 2, 2020


GELOOFWAARDIGHEID VERDER AAN BARRELS


May 2, 2020

De Nationale Democratische Partij . NDP is doende haar geloofwaardigheid lokaal en internationaal steeds verder aan barrels te rijden, door de opeenvolgende corruptieschandalen waar de partij in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, en de fout die ze steeds weer begaan heeft, de corruptelingen, malverserende elementen en regelrechte dieven een hand boven het hoofd te houden, en in het meest extreme geval zelfs alles in het werk heeft gesteld deze lieden te verdedigen en beschermen. We beseffen bij Keerpunt echt wel, dat deze oneindige bescherming van de dieftigen, die zich als koeparies bij de NDP ophouden, alleen maar geschiedt omdat er in collectieve zin is geroofd en geplunderd in de afgelopen tien jaar, waardoor de top van de partij de beschermig van deze criminelen moet continueren, anders gaan de corruptelingen en de plegers van fraude lekker babbelen en worden de schandalen een niet te overziene olievlek, die de gehele partij ten onder zal doen gaan. Maar de bescherming kan niet eeuwig doorgaan, want Suriname is klein en niets blijft geheim. Het volk is niet blind en ziet ook wél de weelde waarin bepaalde mensen thans leven. Mensen die voor 2010 niets bijzonders bezaten en bijvoorbeeld niet eens een behoorlijk paar schoenen konden kopen, laatstaan een eigen huis bezitten, en nu als God in Frankrijk denken te kunnen en mogen leven en ook hun vergaarde rijkdom op demonstratieve wijze tonen. En dit soort mensen hebben het al tien jaar voor het zeggen in dit land. We weten toch allemaal, wat er gebeurd is op OW en de 300 miljoen SRD die niet verantwoord kon worden? We weten toch wat er is gebeurd met het Carifestafeest, opgebracht aan kosten voor 17 miljoen SRD en het werd toch uiteindelijk 34 miljoen. Stukken om deze megafraude te kunnen onderzoeken, werden nimmer door Financiën ter beschikking gesteld aan het O.M. om een gedegen strafrechtelijk onderzoek te kunnen plegen. Met de naschoolse opvang ging toch meer dan 100 miljoen SRD in rook op. Dan willen we het niet hebben over de mega-fufuru bij de EBS en later bij Telesur en SBB. Ook bij de TAS had men lange vingers en werd er nooit echt goed onderzocht wat daar fout ging. Er werd een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs gekocht en daar werd ook zwaar gejat door middel van overfacturering, daar zou Harvey flink over aan de tand gevoeld moeten worden. De man van de overdreven sjieke uitgaven, die weet er meer van, maar de gelden werden toch uiteindelijk door de mini-ster op financiën, die toentertijd op de Centrale Bank de scepter zwaaide, overgemaakt. Er is op grote schaal gerotzooid de afgelopen tien jaar en daar is in vrijwel alle gevallen, met zand erover de zaak afgedaan, want veel te veel paarse jongens en meisjes hebben een kilo boter op de kop en kunnen onmogelijk in de zon gaan lopen. De boter zou anders de oren in kunnen vloeien. En dan hadden we ineens ook dat megasjoemelschandaal op de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB waar de vakbvond binnen de bank, gewag van maakte. Stuitend gewoon hoe er daar gestoeid is met de penningen van de spaarders. Zware leningen zonder onderpand werden verstrekt en gewoon niet terugbetaald en vervolgens binnen de jaarrekening gewoon afgeboekt. Klinkende namen van NDP’ers en anderen die zich ingelikt hadden bij paars, kwamen voor op de lijst van de malversaties. Kromo werd zogenaamd op non-actief gesteld en er zou een diepgaand onderzoek gepleegd worden. Maar nee hoor , het was weer zand erover en de doofpot werd aangerukt. De stukken om een gedegen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, werden niet geleverd of ondergingen ook verduistering. Kromo mocht via de achterdeur weer stilletjes het bankgebouw binnen, want het personeel miste hem zogenaamd heel erg. En zo kunnen de fromu’s voort worden gezet en wordt de werking van de anti-corruptiewet opzettelijk tegen gehouden, want Bouta wil toch niet, dat verdachte elementen uit al deze schandalen gaan zingen als Picolets en Twa Twa’s? En terwijl de berg aan schandalen steeds hoger en breeder wordt, kregen we de afgelopen twee weken, het schandaal ‘’ Boefie’’ erbij. Boefie die van alles op de hoogte is en geweest is, heeft stelselmatig laten doorschemeren, dat Robert de boosdoener op de Centrale Bank is geweest en dat zijn naam eigenlijk al die tijd haas was. Robert is alleen schuldig geweest van alles dat fout ging op de moederbank, van de wurgcontracten van het Belgische bedrijf Clairfield, het sjoemelen met royalties waar Oppenheimer in genoemd is, de frauduleuze verkoop (overfacturering) van overheidspanden aan de Centrale Bank ter waarde van 104 miljoen Euro, en waarvan bepaalde handelingen in strijd zijn met de bankwet, en weer andere gewoon keiharde strafbare feiten opleveren, zou allemaal het geniale werk zijn van Robert van Trikt. Nou, daar is nu wel veel meer duidelijkheid in gekomen, nadat het Openbaar Ministerie een gedegen strafrechtelijk vooronderzoek heeft ingesteld en afgerond. Van Trikt heeft totale openheid van zaken gegeven, omdat hij als accountant alles haarfijn heeft vastgelegd .Zo overtuigend heeft Robert zaken vastgelegd en uit de doeken gedaan, dat Boefie zijn betrokkenheid volgens het Openbaar Ministerie bewezen kan en mag worden geacht. Het bewijsmateriaal dat mr Roy Baidjnath Panday ter tafel heeft weten te brengen en aan De Nationale Assemblee aangeboden, is zo sluitend naar de mening van Keerpunt, dat de man onder een eerlijke beoordeling van het hoogste college van staat, in staat van beschuldiging wordt gesteld. Maar we weten allemaal, dat er een stel zwaar manipuleerbare NDP assembleeleden in DNA zitten, die op het klappen van de zweep van Bouta , Boefie zullen willen redden. Die pseudo-econoom uit Wanica, is al behoorlijk aan het schreeuwen geraakt en wenst als niet jurist, het dossier van de procureur-generaal te bespreken, en nog voor een samenkomst van het college Boefie vrij te pleiten. Ook de president van Nickerie, trok wederom zijn grote schuif open en stelde gelijk dat niet is bewezen dat Boefie zichzelf heeft verrijkt. Dat kan deze meneer niet met stelligheid zeggen, omdat er nog geen forensische specialisten aan het werk zijn gezet om te berekenen wat Boefie in de afgelopen tien jaar op zowel de Centrale Bank van Suriname als op financiën, heeft uitgespookt. Wat belangrijk is of mevrouwtje Simons de vergadering van DNA zal uitschrijven, om te bezien hoe die vergadering zal velopen en wat de uitslag zal zijn. De vergadering is nog niet op de agenda geplaatst, of de top van de NDP komt met een verklaring, die niets anders is dan het uitwerpen van een reddingsboei naar Boefie, die overboord van het paarse schip dat water maakt is geraakt. Boefie mag onder geen beding in de beklaagdenbank belanden en wordt in de verklaring opgehemeld, inclusief zijn verrichtingen voor het land en zijn vele buitenlandse connecties, die het land zogenaamd gered hebben al die tijd. Men praat nergens over de enorme schulden en de vele leningen die ons in de komende tijd gaan opbreken en het land in een default positie zullen doen geraken. In de verklaring is men moedwillig niet ingegaan op de ingebrachte beschuldigingen tegen Boefie vanwege het Openbaar Ministerie . Voor Keerpunt is het overduidelijk dat deze verklaring niet afkomstig is van de vele leden van de partij en sympathisanten, die grotendeels geen jota snappen van al hetgeen de procureur-generaal in zijn lijvig document aan De Nationale Assemblee heeft doen toekomen. De verklaring van de NDP is afkomstig van mensen die bevreesd zijn dat Boefie in de beklaagdenbank zal terecht komen en kan gaan zingen, gelijk de wijze waarop Robert in de afgelopen drie maanden tegenover verbalisanten heeft gezongen. Boefie sabi ala fu ala ding purple fromu en wie daar allemaal bij betrokken zijn geweest en nog steeds zijn. Maar het zijn bepaalde hoge pietjes uit Paars, die Boefie op dit moment zeker niet los kunnen laten en dat weet de verdachte ook heel goed. De mensen uit de lagere echelons van de NDP, die de fromu’s van Boefie niet kennen maar wel aannemelijk vinden wat de hoogste vervolgingsambtenaar bij het Hof van Justitie heeft geconstateerd, zijn de vele schandalen waarmede de partij wordt geconfronteerd zat en kunnen zich niet verenigen met een verdediging en bescherming van Boefie, omdat ze ervan uitgaan, dat waar rook is er ook vuur is. Er zijn stromingen binnen de paarse partij die momenteel van mening zijn, dat het nu eens en voor altijd, afgelopen moet zijn met al die corruptie en viezigheid die de hogerop geplaatste boeven steeds weer plegen en zij ook als partijleden de blamage moeten ondergaan en zulks steeds moeilijker kunnen verdedigen. Voor de NDP zal de schande alleen maar groter worden, als Boefie in de assemblee wordt beschermd en hij lachend in zijn vuist, voort kan gaan met het verder financieel en economisch vernietigen van dit land. Die jongen uit Wanica die zich de grootste econoom waant en door de echte economisten weg wordt gehoond, moet naar onze mening zijn grote waffel vooral nu dichthouden en niet op de stoel van de rechter of de PG willen gaan zitten. Hij maakt zich namelijk door zijn gedrag onsterfelijk belachelijk.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249