May 2, 2020


FAKE NEWS EN OUD NIEUWS


May 2, 2020

De afgelopen periode hebben we vaak met fake news te maken gehad. Niet alleen gebruiken mensen fakeprofielen op sociale media om anderen het leven zuur te maken of te benadelen, maar ook de regeringspartij en haar aanhangers maken gebruik van hele leugens en halve waarheden om haar wandaden te rechtvaardigen. We weten allemaal dat om de Covid-19 situatie, de regering eerst een samenscholingsverbod van niet meer dan 100 mensen had gesteld. De NDP was dan ook een van de eerste politieke partijen die dit samenscholingsverbod overtrad door een meeting op “Rangoe” waar meer dan 100 mensen bijeen kwamen. Beweerd werd toen dat de meeting allang gepland was en het daarom niet mogelijk was iedereen te melden, dat het niet door zou gaan. Een rommelverweer van jewelste. Een ander bekend geval was dat van de president op Flora. Ofschoon het samenscholingsverbod was gereduceerd naar 10 personen, was de president op Flora met meer dan 10 mensen om zich heen en waarbij de afstand van 2 meter zeker niet in acht werd genomen. De aanhangers hebben hemel en aarde bewogen door eerst te stellen dat het om fake news ging, ofschoon het duidelijk te zien was hoe de president zijn handen ontsmette op de video. Het was fake news voor de leugenachtige aanhang totdat de president zelf op tv kwam en zijn verontschuldigingen aanbood. We weten dat er mensen zijn, die zich niet houden aan het samenscholingsverbod en de overige regels van het covid-19 managementteam, maar zou de regeringspartij niet het goede voorbeeld moeten geven? Ze is elke dag in verschillende wijken actief, waarbij er een enorme drukte ontstaat. Waarom wordt er geen andere strategie door de NDP bedacht om de mensen van andere partijen tegemoet te komen, en hun campagnes te laten voeren. Intussen heeft ze ook de mond vol over andere mensen die zich niet aan de regels houden, terwijl ze haar eigen ongehoorzaamheid betitelen als fake news en oude video’s.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249