May 2, 2020


DOLLAR KOERS VAN SRD 20?


May 2, 2020

Bepaalde handelaren blijken reeds in het geniep een koers van SRD20 te hanteren voor de US-dollar. Dit omdat volgens hen de wisselkoers op de financiële markt niet constant zijn en ze daarom maatregelen moeten treffen om hun bedrijven te beschermen. Wij van Keerpunt vragen ons af, wie de consument beschermt? Met een enorm hoge koers, is het voor de consument niet meer haalbaar bijvoorbeeld elektronische apparaten tegen deze absurde koers aan te schaffen. Worden wij zo langzaam aan een Cuba? Waarbij veel zaken niet meer zullen worden geïmporteerd. Of is het een systeem, dat bewust in elkaar gezet wordt door een groep ondernemers, die liever heeft dat zaken op afbetaling worden gekocht, zodat ze kunnen profiteren van een langtermijn aan aflossingen. Eén ding staat vast, en dat is het feit dat de gemeenschap behoorlijk wordt geplunderd. Is dit het bewijs, dat de recent aangenomen valutawet gewoon niet werkt? De regering had toch plechtig beloofd, dat de koers zou dalen en daarmee ook de prijzen in de winkels? Waarom hanteren deze handelaren die wij niet bij naam zullen noemen dan hun eigen koers? Of geldt deze wet niet voor hen? Ze zouden toch dollars ter beschikking krijgen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Erger nog, maakte de minister van Handel en Industrie onlangs bekend, dat zijn medewerkers niet in staat zouden zijn op te treden tegen de winkeliers, omdat volgens hem, de moederbank nog geen richtkoers zou hebben bepaald. Hiermee is bevestigd de stelling c.q. bevinding van economisten die hebben aangegeven dat de CBvS niet in staat zou zijn, de dagelijkse koers te bepalen en dat ondernemers zich aan de koers die door vraag en aanbod tot stand komt zullen moeten houden. Bovendien hadden ze ook gewaarschuwd voor de zwarte markt en de ‘wisselen mammi/pappi’ jongens. We zien ze daadwerkelijk weer actief worden en bij hun zit de dollar koers al tussen de 15 -17 US-dollar. Dit is het bewijs dat deze regering niet luistert en ook niet deugt. Ze heeft het in de afgelopen tien jaar niet kunnen doen en zal het een paar dagen voor de verkiezingen zeker ook niet kunnen. Het is bevestigd Aabdoel en de rest van de dierentuin hebben het land vernietigd.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249