April 25, 2020


LAAT REGERING HOEFDRAAD VALLEN?


April 25, 2020

Het is duidelijk genoeg, dat de regering niet meer in staat is achter de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad te staan, en dat hij naar alle waarschijnlijkheid zal worden opgeofferd om zo alsnog zieltjes te winnen. Zij is ervan bewust, dat de samenleving zeker niet onder de indruk is geraakt van de beslissingen genomen door deze gast. Eerst de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt werd opgeofferd en misschien nu ook Hoefi. Dit blijkt dus een strategie van de NDP om iemand op te offeren als voorzorg anderen te beschermen. In de oppositiebanken ziet de NDP zichzelf zeker niet, en zal er dus alles aan doen weer genoeg zieltjes te winnen. We zijn zeker de ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij niet vergeten, die niet wenste mee te werken aan de contracten van de Trawlers en de ex -minister van Regionale Ontwikkeling Grond en Bosbeheer. Binnen de NDP regering worden dus twee soort elementen opgeofferd. Zij die denken het beleid van haar te dwarsbomen en zij die gezien worden als de veroorzaker van haat tegen de partij. Het grappige van dit alles, is dat de mensen met geld, of de sponsoren van de NDP, niet door dit proces hoeven te gaan. Kijk maar naar opa Brammetje die niet geliefd is bij het volk, maar gewoon lekker blijft zitten. De grote sponsor van de NDP in Nickerie momenteel, die niet geliefd is bij de gemeenschap aldaar, maar toch voortdurend op handen wordt gedragen. Het is wel duidelijk, dat Boefi van iets afweet, of dat er grote zaken in orde moesten komen, want hij is best veel te lang blijven zitten. Hoelang zal het nog duren alvorens de opoffering officieel bekend wordt gemaakt?

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249