April 4, 2020


EEN NIEUWE VALSE BELOFTE?


April 4, 2020

De regering heeft onlangs gesprekken gevoerd met de Raad voor de Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) over zijn voorstel voor het verlagen van de loonbelasting. Ravaksur verwacht dat zijn voorstel uiterlijk 6 april goedgekeurd zal worden. De vraag die gesteld moet worden, is of de regering daadwerkelijk de loonbelasting zal verlagen, of zoals gewoonlijk weer een nieuwe valse belofte zal doen om de werkers voor de verkiezingen zoet te houden. Aan de andere kant kunnen we Ravaksur zien als een organisatie waar nu splitsing in is gekomen. De organisatie lijkt nu meer een gepolitiseerde organisatie te zijn geworden waarbij een deel van de raad zich achter de regering heeft geschaard. Waar er in het verleden geen onenigheid bestond, wordt er nu over en weer kritiek over het voorstel in de pers geleverd. De vraag is of er nu in het belang van de werkende klasse wordt gewerkt of dat mensen elkaar proberen te bekladden. Het blijft intussen erbij dat de vakbeweging al maanden probeert het voorstel bij de president te krijgen voor een beoordeling. Robby Berenstein die tot voor kort namens Ravaksur sprak, mag om voor ons onduidelijke redenen, niet meer het woord voeren namens Ravaksur. Naar zijn mening zijn de voorstellen die nu door anderen gedaan zijn, nadat hij aan de kant werd gezet, niet realistisch. Zo zouden er bedragen in de voorstellen opgenomen zijn die tweemaal hoger liggen dan in de oude voorstellen. Deze gewijzigde voorstellen zullen volgens hem niet uitvoerbaar zijn. Indien dat het geval is, zal de overheid eigen voorstellen doen. In wiens voordeel die zullen zijn, zal de tijd volgens Berenstein leren. Aan de andere kant beseffen we dat de regering geen geld heeft en zelf naarstig op zoek is naar geld. Het is dus bijna logisch dat zij juist waar het mogelijk is belastingmaatregelen zal treffen in plaats van die te verlagen. Het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis hebben deze week nog gedreigd met een staking als de salarissen niet uitbetaald zouden worden. Het is elke maand weer een gevecht met de regering om salarissen op tijd uit te betalen. Temidden van deze problemen, doet de regering alsof alles koek en eis is in het land. Alsof dat niet genoeg is, moet ons land nu ook dealen met het coronavirus dat heel veel geld opeist. Het is onrealistisch te denken dat de regering in staat zal zijn de loonbelasting te verlagen. In elk geval niet in deze situatie waarin onze economie nu verkeert.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249