March 28, 2020


‘Ik wil mijn Euro’s en geen SRD’ Godo weigert valuta uitkering klanten


March 28, 2020

Aan enkele valuta rekeninghouders van de Godo bank werd gisteren meegedeeld, dat zij hun harde valuta niet zouden kunnen ontvangen, maar dat die slechts uitgekeerd zou kunnen worden in Surinaamse dollars. Dit zette kwaad bloed bij de rekeninghouders, omdat zij van mening zijn, dat zij hard hebben gewerkt om hun valuta te kopen en te storten op de bank en dat in de nieuwe wet valutaverkeer duidelijk is opgenomen, dat niemand zou gaan aan de vreemde valuta van hen, dus ze normaal over hun valuta zouden kunnen beschikken. “Ik wil mijn euro’s hebben, laat mij ze zelf gaan wisselen. Niemand moet mij Surinaamse dollars geven, want dat is niet wat ik met de bank overeen ben gekomen”, zegt een gebelgde burger aan de krant. In de nieuwe wet zou zijn opgenomen, dat de huidige valuta rekeninghouders, normaal over hun gelden zouden kunnen beschikken. “Wanneer ik hier kom om mijn valuta te lichten, dan wordt aan mij medegedeeld, dat ik daarvoor in de plaats SRD zal ontvangen. Het is on kan en niemand heeft het recht, aan mijn zuur verdiende gelden te komen. Het is duidelijk bevestigd door de mensen van het parlement, dat niemand aan jouw valuta mag komen, maar een ieder doet wat zij of hij wil in dit land”, zegt een burger. Volgens hem is dit een vorm van misleiding en voelt hij zich beetgenomen, wegens het feit dat men je vertelt dat je geld veilig is op de bank, maar dat het ook hier een probleem is om het terug te krijgen. “Gebleken is dat de bankdirecteuren opdracht hebben gegeven aan de medewerkers, geen valuta uit te betalen. Dit is dus een eigenhandig genomen initiatief en dat kan helemaal niet”, zegt de burger. Een ander zich benadeeld gevoelende burger geeft aan, geen moeite te hebben met het feit dat deze SRD op zak zal hebben, maar dat dit uit principe niet door de beugel kan. “Je kunt absoluut niet over een dollarrekening beschikken en gewoon SRD daarvoor ontvangen. Wat is dan het verschil tussen een valuta en een SRD rekening? Waarom worden de kosten voor zo een rekening wél in valuta afgetrokken dan?”, vraagt de burger die onbekend wenst te blijven, zich af.  Volgens de Surinaamse Bankiers Vereniging, (SBV) is dit een maatregel genomen bij de kleinere banken, gezien het feit dat zij niet over voldoende valuta beschikken. De rekeninghouders bij de grotere banken, kunnen dagelijks nog voorzien worden van bedragen tot US-dollar300,-. Zodra de kleinere banken wel in staat zijn hun valutabetalingen te voldoen, zullen ook zij daartoe overgaan. Volgens NDP-parlementariër, Daniella Sumter, zijn er gisteren gesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbenden. “Het is de bedoeling dat alle onduidelijkheden en misverstanden met betrekking tot de nieuwe wet worden weggewerkt en dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen”, zegt Sumter. Volgens haar zal de regering nog dit weekend komen met een algemene verklaring en dat men niet bang hoeft te zijn voor hun valuta, gezien deze normaal uitbetaald moet worden. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), gaf de parlementariër reeds aan, dat de bedoeling van deze wet goed is en dat het voornamelijk is bedoeld, het vertrouwen in de Surinaamse munteenheid terug te brengen. “Overal ter wereld stelt men hoge eisen aan de eigen munteenheid en is het onmogelijk te betalen in vreemde valuta. Alleen in ons land zoekt men een uitweg in een vreemde valuta soort, dat maakt dat alles inclusief de prijzen in de winkels stijgen”, aldus de parlementariër. De banken zouden de vorige week hun deuren hebben gesloten, omdat zij het niet eens zijn met de nieuwe wet. Volgens hen zal deze ervoor zorgen, dat er een financiële chaos ontstaat, en hierdoor de koersen niet zullen dalen. Ook de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, zou zijn misnoegen hebben geuit over de nieuwe deviezen wet in een brief aan president Bouterse. Hij heeft in het schrijven erop aangedrongen, dat de wet niet werd afgekondigd, omdat de bank niet op bepaalde zaken zou zijn voorbereid.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249