May 5, 2019


HOE KAN AVD PAS NA MIDDERNACHT EINDIGEN?


May 5, 2019

De Avondvierdaagse, AVD, is al 55 jaar een terugkerend
evenement, waarnaar velen in de samenleving uitkijken. De afgelopen decennia
hebben verschillende gerenommeerde bedrijven hun naam gekoppeld aan dit evenement,
zodat de continuïteit gewaarborgd kon worden en het verzekerd was van een
gegarandeerde financiële ondersteuning. Hierdoor zou je kunnen veronderstellen,
dat organisatie en activiteiten na 55 jaar goed gestructureerd zouden moeten
geschieden. Helaas is de realiteit anders. Vorige week zaterdag was de laatste
dag van de wandelmars en velen spraken hun misnoegen uit toen bleek dat de
groepen pas na middernacht aankwamen op het terrein van de Bedrijven Vereniging
Sport en Spel, BVSS. Op sociale media plaatsten ouders en verzorgers verschillende
reacties waaruit duidelijk werd, dat de AVD een structurele verbetering dient
te ondergaan. De reactie van meneer Sherwin Valies was voor Keerpunt de aanleiding, om dit artikel
te schrijven. Zijn reactie luidde als volgt: Ik ben teleurgesteld. Serieus teleurgesteld. We kunnen in dit land niet
plannen en zaken overzien. Er zijn geen regels, en iedereen doet maar wat die
denkt te mogen doen. De slechtst georganiseerde mars vanaf ik die ken. Hoe is
het in godsnaam mogelijk dat een laatste dag (de kortste dag nota bene) om
02.45 eindigt? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat junioren onder de 12
jaar in seniorengroepen lopen? Hoe is het mogelijk dat auto’s rijden tussen
lopers? Serieus, hoe komt dat? Hoe komt het dat de laatste groep rond 19.00 uur
vertrekt vanuit BVSS? Na 55 jaar een wandelmars organiseren, is er geen goed
draaiboek? Wie coördineert deze wandelmars de gehele route door? Zijn er geen
communicatiemiddelen met een orde-team dat dwars door de route op basis van
duidelijke instructies, de route en de wandelaars coördineert? Ik snap ook niet
dat Fernandes zo een professioneel bedrijf, zijn goede naam consequent verbindt
aan de wandelmars en geen eisen stelt!

Dat gedoe van de hotspot is ook aan een
grondige evaluatie toe. Sorry, de hele wandelmars moet grondig geëvalueerd worden.
Ook de leiding van de mars. Als dhr. Olivieira en zijn team het niet aankunnen,
vraag hulp. De wandelmars is een internationale activiteit. Suriname kan hier
munt uit slaan. Laten wij het goed doen! De route van de mars moet maanden voor
de mars bekend zijn. De politie moet een plan hebben. Een plan i.v.m. de
doorstroom van automobilisten en uitgangswegen i.v.m. de wandelroute. Politieagenten
regelen het verkeer zonder een gedegen planning. De individuele lopers zijn een
stuk verdriet. Totale chaos! Mensen lopen de route twee, drie keer en lopen voor,
tussen, naast de groepen? Hoe dan?

Ouders, waar is jullie
verantwoordelijkheid? Hoe kunnen ouders met baby’s van nog geen anderhalf jaar
op de arm, of in babywagens om 01.30 in de ochtend over straat? Hoe, mi mama?
Ik zie kinderen (geschat) tussen de 12-16 jaar tijdens de loop met literflessen
sterke drank. Moeten ze niet thuis zijn? Wat gebeurt er?

Oplossingen:
·Evaluatie: wat gaat goed en wat ging minder goed moet absoluut
veranderen. 
– geen hotspots meer. 
– geen politieke inmenging. (doe desnoods een politieke mars)
– auto’s verboden in de straten waar er gelopen wordt. 
– politieplan i.v.m. de doorstroom van het verkeer. 
– individuele lopers eerder laten beginnen of een andere route laten
lopen. 
– geen drank in flessen verkopen langs de route. En absoluut geen sterke drank
verkopen aan minderjarigen. 
– duidelijke regels voor deelnemers, publiek en iedereen die aan de wandelmars
deelneemt.
– Er moet een commissie of een werkgroep komen die de BVSS gaat sturen.
Sportzaken, bedrijfsleven, politie, sponsoren.

Het commentaar van meneer Valies is geheel terecht en Keerpunt had het niet beter kunnen verwoorden.
Zijn observaties zijn juist en de organisatie moet het zeker overwegen om al
deze punten grondig te bestuderen en doorvoeren.